Home > > Matthew Ward - June 3, 2012

Matthew Ward - June 3, 2012

Progressie van het Licht: bewijs vertraagd in sommige gebieden, duidelijk in andere; Aarde als doel om de vierde dichtheid binnen te gaan; media rapporteren; met hervormingen en onthullingen zal haast worden gemaakt; voorzorgen voor telepathische communicaties; oplossing van verschillende geloven; psychiatrische patiënten; enige veranderingen in de vroege Gouden Periode; informatie verwijzingen

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Niet alleen is onze liefde voor jullie grenzeloos, ook is zo ons respect en bewondering. Jullie standvastigheid in het licht is sterk gebleven zelfs bijna midden in dit jaar van wereld-transformatie., niets dat jullie kunnen zien als afdoend bewijs is er gegeven. Het is logisch te verwachten dat de duizenden ruimtetuigen aan jullie hemelen voor iedereen zichtbaar zouden zijn; bemanningen hadden geland kunnen zijn in grote aantallen en officieel verwelkomd; en ontreddering, gevechten en ander geweld zou betekenisvol zijn verminderd.

2. Wij hebben met jullie op deze ontwikkelingen gewacht, en wij hebben wat jullie ‘bitterzoete’ gevoelens erover noemen, over die vertraging. We weten dat miljoenen nog steeds derde dichtheid karma afwerken; goddelijke genade staat miljoenen meer veranderde zielencontracten toe om vroeg over te gaan met de verdienste van volledig karmische voltooiing; en nog meer miljoenen zijn aan het evolueren in een versneld tempo door karmische lasten van anderen te delen. Toch is het verdrietig voor ons, net als voor jullie, dat de meest hoge/top duisteren nog genoeg invloed hebben om wijdverspreid lijden te veroorzaken.

3. Maar, denk alsjeblieft geen moment dat Aarde het niet op tijd zal maken naar het hemelse window(raam) om de vierde dichtheid binnen te gaan, waar duisternis niet kan bestaan. Absoluut alles dat moet vooraf komen voor die belangrijke happening zal gebeuren! Echter, in plaats van dat ze een voor een komen, voor een makkelijker verwerking en aanpassing van de gemeenschap, zullen diepe onthullingen en veranderingen veel sneller aan komen snellen en in grotere doses dan de meester planners van de Gouden Periode hadden voor-verwacht.

4. Het is immens hartverwarmend dat de meesten van jullie het positieve perspectief zien in situaties die de media met akelige boventonen rapporteren, zoals de mogelijke economische ineenstorting in de “Eurozone” en het wereldlijke boemerang effect, omwenteling in diverse regeringen die nationale instabiliteit creëren en burgers die in het ene na het andere land protesteren tegen niet te tolereren omstandigheden. Jullie zien die en andere overweldigende situaties voor wat ze zijn: essentiële stappen naar stelsels die komen welke op eerlijkheid en billijkheid zijn gebaseerd en die leiders hebben met morele en spirituele integriteit.

5. Daar de verspreiding van accurate informatie cruciaal is, is er nog een goede aanwijzing van de progressie van licht: dat de voornaamste media censuur aan het afnemen is. Bijvoorbeeld, ook al is het Vaticaan een van de spillen onder de paraplu van de Illuminati, het is nu publieke kennis dat onderzoek naar de financiële zaken van het Vaticaan onderweg is. Uiteindelijk zal dit leiden naar het aan het licht brengen van de zinkput van duisternis in dat kleine soevereine staatje, inclusief dat dit het internationale hoofdkwartier van satanische verering is en een grote opslagplaats van gestolen kunstschatten.

6. Meer en vaker veroordelen nieuws commentatoren en goed geïnformeerde gasten het gebrek aan het verantwoordelijk houden van personen die verantwoordelijk zijn voor de ernstige economische toestand van de wereld. Ze vermelden bijzonderheden van hoe regeringen falen in het dienen van de beste belangen voor hun burgers en ze laten statistisch zien waarom oorlogen nutteloos en zinloos zijn en erkennen dat media niet hun verantwoordelijkheid nemen om het publiek juist te informeren. Ze sommen praktische manieren op om economische stabiliteit te herstellen, om regeringen om te vormen, wat de voordelen van het beëindigen van alle oorlogen zijn, en hoe de media het publiek kan en zou kunnen onderwijzen/opvoeden.

7. Niet langer zijn de stemmen van mensen en anderen die jullie klokkenluiders noemen, beperkt tot alleen het internet – ze gaan al in de voornaamste heersende stroom. Terwijl zij zichzelf als eerlijk, frank en pragmatisch zien, en dat naar buiten brengen, vertelt de schittering van hun aura dat het spiritueel ontwikkelde zielen zijn die uit ontwikkelde beschavingen kwamen om als wegwijzers te dienen.

8. Andere aanwijzingen van de progressie van lichtkrachten krijgen niet dit soort van “luister eens!” aandacht. Enig nieuws is vervormd of incompleet omdat de reporters gewoon niet méer weten dan de informatie die ze krijgen. Berichten van de nucleaire reactoren in Japan zijn onheilspellend omdat het niet bekend is dat ruimtetoestel bemanningen hun technologie gebruiken om de giftige effecten te verminderen van radioactieve uitstralingen van de Fukushima centrale en om hier meer schade te voorkomen.

9. Reporters weten niet dat de bemanningen de meest schadelijke effecten verzachten van chemtrails, waarvan het bestaan nog steeds niet wijd bekend is, en waarvan de beschadigende vervuiling voor de gezondheid uit diverse andere bronnen komt. Daar door alle gepraat over mogelijke militaire actie om de verspreiding van nucleaire wapens te beknotten, het niet bekend is dat God, door Aarde’s wens te eren opdat haar bewoners ophouden elkaar te doden, de bemanningen van ruimtetoestellen en hen op de grond heeft gemachtigd om het functioneren vanalle nucleaire wapens te voorkomen. Als de effecten van wat de wereld opwarming werd genoemd, opnieuw worden opgesomd, is dat meestal met ernstige bezorgdheid want wie van jullie wetenschappers zal geloof hechten aan de verzekering dat dit Moeder Aarde zelf is die terug keert naar haar wereldwijde gematigde klimaat?

10. Dan zijn er situaties die goed bekend staan bij de Illuminati die media conglomeraten bezitten en nog genoeg controle hebben om sommige feiten rustig te houden. Als voorbeeldje, films en statistieken laten recente aardbevingen en stormen zien die veel minder doden tot resultaat hadden en met minder schade aan bezittingen dan vroeger. Wat niet gerapporteerd wordt iswaarom: De technologie van de Illuminati die hen in staat stelt om aardbevingen in het leven te roepen en stormen te intensiveren, is afgeklemd door onze universele familie, zodat Moeder Natuur voorzichtig negativiteit kan vrijlaten totdat al die kracht vertrokken is – en spoedig zal dit zo zijn.

11. Aarde’s bedoeling is precies het tegenover gestelde van die van de Iluminati, en dat is massaal levensverlies, verwoestende schade en economische ravage van de aangedane gebieden, en dit alles produceert nog meer negativiteit voor de Aarde om mee om te gaan. Met dank aan de technologie van onze universele familie die de effecten kan nivelleren van aardbevingen en die mammoetstormen van de kustlijnen weg kan doen drijven, Illuminati speelden het nooit klaar om die grote mate van dood en verwoesting te bereiken die zij wilden hebben.

12. Jullie hebben het voordeel te weten wat wij en vele andere boodschappers op hoge stations aan onze respectievelijke ontvangers hebben doorgegeven. Jullie zijn verreweg in de minderheid. De meesten van de bevolking van jullie wereld zijn geworteld in beperkingen van de derdedichtheid en dat maakt hen specifiek kwetsbaar voor vrees, de uiteindelijke producent van negativiteit. Als er een gelegenheid is om je kennis te delen met mensen die angstig zijn omdat zij niet weten wat jullie doen, verlicht hen dan in die mate zodat ze dat kunnen ontvangen.

13. Jullie rustige en toch opgewonden energie alleen al zal een lange weg gaan om de angsten van anderen te verlichten, en het is realistisch om vooruit te lopen omdat velen wat dit betreft jullie hulp nodig zullen hebben maar ook mededogend begrip. Tot nu toe is slechts het topje van de ijsberg duidelijk, zelfs voor jullie, maar in de volgende paar maanden, zullen gebeurtenissen adembenemend zijn in omvang en snelheid.

14. Samen met jullie bewustzijn van wat er staat te komen in de ten einde lopende dagen van de derde dichtheid, is er wat verwarring over hoe je je moet voorbereiden om stoffelijk met de Aarde op te stijgen, wie er met haar mee zal gaan, hoe je kunt weten of je licht absorbeert, welke dichtheid het is, NESARA ’s voorzieningen, wat er zal gebeuren aan het eind van dit jaar, en hoe het leven zal zijn in de Gouden Periode.

15. In vorige boodschappen hebben we deze gebieden behoorlijk uitgebreid verslaan. Het zou geen dienst zijn aan de lezers welke dit allang lezen om die uitleg te herhalen en geen dienst aan mensen die pas kort zijn ontwaakt om alleen een paar commentaren te bieden. We begrijpen, doordat de tijd zo snel voorbij gaat, dat het moeilijk is voor jullie om met alle verantwoordelijkheden om te gaan, en nog minder om door de boodschappen heen te zoeken om verduidelijkende boodschappen te vinden. Daarom heb ik mijn moeder gevraagd om dit te doen en om de datums van boodschappen te noteren die de meest verklarende dekking geven van die bepaalde gebieden of waar het wemelde van dwalingen – de data zullen aan het eind van deze boodschap staan.

16. Daar de overheersende vibraties bevorderlijk zijn voor het openen van telepathische verbindingen , is het essentieel dat jullie weten hoe je communiceert met alleen bronnen die julliewensen – duistere entiteiten zijn net zo verlangend om zich met jullie te verbinden als lichtwezens dat zijn! De voorzorgen die ontvangers van telepathisch ontvangen boodschappen moeten toepassen om ze verder te distribueren, gelden ook voor jullie.

17. Voordat je een telepathische communicatie begint, vraag dan om bescherming van het geChristende licht en eis dat alleen lichtwezens zich met je kunnen verbinden. Probeer nooit te communiceren als je ziek, vermoeid, vol zorgen bent over jezelf of geliefden of als je in financiële problemen, of in een andere stressvolle conditie of situatie zit. In die tijd is de poging in de plaats van om met een geliefde te spreken, een uitnodiging naar basis entiteiten omdat je energie niveau te laag is om zielen te bereiken die in het licht zijn. Nederigheid en dank omdat je telepathische communicatie bereikt hebt dragen hoge vibraties die bronnen in hoge trillingsniveaus bereiken, terwijl de lage vibraties van ijdelheid en egoïsme zich automatisch verbinden met duistere entiteiten. Moeder, dank je dat je vroegere boodschappen zoekt die bij dit onderwerp worden ingesloten met ook die eerder genoemde zaken.

18. Velen vragen zich af hoe er ooit een oplossing komt voor de vele vormen van godsdiensten en regerende ideologieën die de funderingen zijn van heersende geloofstelsels. Mensen wier geest en hart zich niet openen voor de waarheid over de boosaardige reden achter de formatie van die botsende overtuigingen zullen niet langer op de planeet zijn om te vechten voor hun geloof om als hoogste te regeren. Door de wetten van de fysica die het leven in dit universum regeren, kan een gesloten geest het licht niet absorberen en dat stelt tot stoffelijke overleving in staat in de hogere trillingen van de vierde dichtheid. Aarde’s bewoners in haar Gouden Periode zullen kiezen om in vrede en harmonie met elkaar en met de gehele Natuur te leven.

19. Aan de lezer die bezorgd was over het lot van psychiatrische patiënten, die onafhankelijke zielen zijn met een wijde serie condities die hen ieder op unieke wijze aanraken, wat we kunnen bieden is alleen wat vermoedelijk algemeen is en totaal niet specifiek voor elke patiënt. Zij die geen hersenbeschadiging hebben, wier relatief gezonde mentale vermogens zijn teniet gedaan door medicijnen die voorgeschreven zijn, kunnen positief antwoorden op de hoge vibraties en volledig rationeel functioneren verkrijgen. Maar, doorslaggevende factoren zijn in ieder geval de voorzieningen van zielencontracten en de mate van licht die het lichaam heeft geabsorbeerd, een mens wiens gedrag niet schadelijk is voor een ander, maar gewoon niet voldoet aan oppervlakkige sociale verwachtingen, kan inderdaad licht absorberen. Waarschijnlijk is het dat de meest ernstige mentaal zieke patiënten, die het label psychopaat hebben gekregen, zullen sterven omdat hun ontaarde dwang en daden beroofd zijn van licht. In ieder geval, zal niemand in een instituut komen of gevangen worden gezet nadat de Gouden Periode onderweg is.

20. Omdat het een buitengewoon forum biedt voor een uitleg van groot belang, richten we ons op een suggestie van een schrijver die een tijd geleden is aangeboden op Memorial Day in de Verenigde Staten, dat de waarheid aan de wereld wordt verteld over wie oorlogen begint en waarom er “nooit meer mensen hoeven te vechten en te sterven ‘voor vrijheid’”. We eren de schrijver zijn diepe wens voor vrede in jullie wereld, maar specifiek op die emotioneel geladen dag van de herinnering van gevallen soldaten, kon de waarheid over oorlog niet worden verteld.

21. Rouwende families en vrienden van troepen die gestorven zijn willen niet horen dat hun geliefde personen niet stierven om hun eigen naties te beschermen tegen onderdrukkers of om een andere natie hun vrijheid tegen tirannie te helpen verkrijgen. Veteranen die ernstige wonden hebben die stoffelijke pijn veroorzaken en misschien ledematen hebben verloren willen niet horen wie eigenlijk van hun diensten heeft geprofiteerd, en ook degenen die leven in de nachtmerrie van hun eigen oorlogservaringen willen die waarheid niet horen. Troepen die nog in strijdtonelen zitten in vreemde landen in een bezettingscapaciteit willen de werkelijke reden niet horen waarom ze ver weg zijn van hun huizen en families.

22. Verder dan die myriaden persoonlijke situaties, verder dan de burgerlijke slachtoffers in oorlogsgebieden en meer dan de financiële lasten voor de volkeren wier naties in oorlog zijn, is deemotionele impact op de wereld. Er kan gezegd worden dat de conditie die post –traumatische-stress-disorder smeedde inheems is op de Aarde. Niemand is immuun voor deze vecht energie die jullie wereld doordringt, niemand kan ontsnappen aan de ravages van bloedvergieten die eeuwenlang generatie na generatie hebben gehard om te accepteren dat dit de menselijke aard en lot in het leven is. Toch is de vrees om te sterven gewoon net zo doordringend en dat laat een paradox ontstaan waar het denken mee moet zien klaar te komen.

23. Er is nog een vitale factor – de samenstelling van de ziel is liefdes energie. De ziel weet dat het niet de menselijke natuur is om elkaar dood te vechten omdat iedereen deel is van de Eenheid van Alles. De ziel weet dat leven eeuwig is, dat stoffelijke dood alleen een overgang is naar het volgende leven in spirit, waar ze zich voorbereidt op de volgende belichaming.

24. De voortdurende onbewuste goochelact van de psyche met het weten van de ziel houdt de psyche in een kwetsbare conditie. Dat is precies de bedoeling van de duistere krachten, wier uiteindelijke doel is om zielen te vangen. Ze manipuleren hun Aarde pupputs om krachtig deze oorlogsmentaliteit en vrees voor de dood te vereeuwigen zodat de negativiteit die wordt geproduceerd psyches kan breken en de absorptie van licht kan voorkomen die het bewustzijn met de ziel verbindt. Het collectieve gegoochel heeft de beschaving verlamd door het accepteren van wat krachtig is toegevoerd als “patriottisme” en iedereen die vecht en sterft is een “held”. De collectieve psyche zou een ernstig trauma krijgen als deze waarheid over oorlog met één slag naar voren zou komen.

25. Als veteranen zich mengen met anderen in vredesbijeenkomsten, wereldwijde meditaties en internationaal gerespecteerde leiders vredevol onderhandelen met genoeg frequentie, kracht en publiciteit, dan worden geesten aangeraakt. Mensen die vroeger officiële redenen accepteerden om naar de oorlog te gaan beginnen het zich af te vragen, en “zien dan het licht”dat psyches in staat stelt om makkelijker die schokkende informatie op te nemen – dag voor dag, is dit aan het gebeuren met mensen rondom de hele wereld.

26. Maar er is niet genoeg tijd meer overgebleven voor de massa’s om dat niveau van bewustzijn te bereiken over wat er achter oorlogen of religieuze dogma’s zit of achter nog weer een ander feit in het leven dat van duistere oorsprong en bedoeling is. Het licht dat individuen ernstige psychische trauma laat vermijden is hetzelfde licht dat hen in staat stelt om stoffelijk met de Aarde op te stijgen. Velen zullen niet klaar zijn om te accepteren dat Aarde’s bevolking al millennialang werd beheerst door het duister door middel van angst, bedrog en diverse vormen van mindcontrol. (denk-beheersing)

27. Begrijp dat deze mensen doen wat goed voor hen is. Iedere ziel krijgt verlichting op zijn eigen tempo en goddelijke genade biedt ieder zoveel gelegenheden aan als er nodig zijn om het licht van de waarheid te accepteren en om spiritueel te ontwikkelen. Vat moed door te weten dat zelfs als tempo’s van ontwikkeling verschillen dat er reünies van geliefde zielen in verenigbare energielagen plaats vinden.

28. Nu dan, we zullen kort over andere gebieden praten die door lezers worden gevraagd wier zorgen gedeeld worden door veel mensen die geen idee hebben waar de wereldgebeurtenissen toe leiden. Als ze niet zijn op gang gebracht vóór Aarde’s binnengaan in de vierde dichtheid, aan het eind van dit jaar, zullen de volgende veranderingen periodiek gebeuren :

29. Nucleaire (Elektrische)Centrales zullen worden ontmanteld, geen nieuwe centrales zullen worden gebouwd, en opgeslagen nucleair afval zal onschadelijk worden teruggegeven(gereinigd) Het proces dat ‘fracking’ heet (= onder hydraulische druk vloeistof persen in rotsen om er gas uit te halen) dit proces zal stoppen en oliedrillen (boren) gerei en platforms zullen worden verwijderd samen met de boven de grond staande powerlines(buizen?)

30. Zak telefoons (cell phones) zullen veilig worden, en het gebruik van surveillance camera’s, communicatiesystemen en andere observatie apparaten, zal eindigen.

31. Elementen in voedsel die schadelijk zijn voor lichamen zullen worden vernietigd. Medische procedures die schadelijker zijn voor lichaam en geest dan gunstig/voordelig zijn zullen stoppen, en ook zullen de sonar testen stoppen die het zeeleven beschadigen of doden.

32. Wetten en culturele gebruiken die menselijke rechten beknotten zullen worden geschrapt en voorgestelde regelingen voor zulke doelen zullen niet worden ingeschakeld.

33. Educatieve stelsels zullen iedereen op de planeet toegang geven tot accurate informatie via computers en geprint materiaal. Eerlijke herverdeling van de bronnen van de wereld zullen zo snel mogelijk worden gedaan.

34. En de activiteit van de Zon is geheel tot jullie voordeel/genot!

35. Met vertrouwen en blijdschap zullen jullie enige complexiteiten meester worden bij deze laatste overgangsstappen naar Aarde’s Gouden Periode. Nooit zullen jullie alleen zijn – de liefde van talloze lichtwezens is steeds met jullie geweest op deze universele, weergaloze reis.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

36. De volgende verwijzingen staan op de Matthew’s Boodschappen pagina op www.matthewbooks.com. De voorbereidingen op het stoffelijke ascenderen met de Aarde, wie er mee gaat en wie niet en waarom, hoe licht wordt opgenomen en tekenen dat jullie licht opnemen worden vaak dooreen geweven, dus verwijzingen naar alles staat onder de lijst Ascentie. Boodschappen die gedateerd zijn van 25 juli 2005 en eerder, die belangrijke achtergrond informatie hebben, zitten niet in chronologische volgorde – dit gebeurde omdat mijn webmaster boodschappen naar de nieuwe site overbracht die ze aan het maken is. Twijfelachtig is of ik de beste verduidelijking van ieder onderwerp neerzette, maar deze combinatie van verwijzingen zal nuttig zijn.

Ascensie

February 1, 2012, paragraphs 13-14

January 4, 2012, paras 13-17

December 5, 2010, paras 12-24; 31,32

September 11, 2010, paras 6-8

October 19, 2009, paras 9-13

September 21, 2009, para 28

October 22, 2008, paras 23-27

August 29, 2008, paras 15-21

August 1, 2007, paras 4-41


Dichtheden/dimensies

November 5, 2011, para 36

September 9, 2011, paras 20-28


Het Gouden Tijdperk

April 1, 2012, paras 18-27

October 10, 2011, paras 19-28

October 19, 2009, paras 14-19; 22, 23; 27

September 21, 2009, paras 10-13

December 31, 2007 – Essay on 2012, entire message


NESARA

May 26, 2009, paras 16-19

January 20, 2009, paras 9-13

Special NESARA edition, below the message dated September 11, 2006

December 13, 2004, paras 3-5

May 7, 2004, paras 1-8

December 31, 2003, paras 25-30


Telepatische Communicatie

December 5, 2010, para 33

May 26, 2009, para 12


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel " en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Ze zijn o.a. te bestellen op Bol.com.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!