Home > > Matthew Ward — November 5, 2011

Matthew Ward — November 5, 2011

Energie golf op 11/11/11; Illuminati activiteiten worden teruggedraaid; vrees; oorsprong en bedoeling van vrije wil en karma; hoe negativiteit begon; Schepper’s verbeteringen van Zijn wet van de vrije wil; belang van evenwicht; God’s uitleg; doel van alle zielen; levensvormen van de eerste, twee dichtheid; model gemeenschappen


1. Met de liefdevolle groeten van alle zielen vanuit dit station, dit is Matthew. Samen met jullie hebben we de standvastige progressie van het licht geobserveerd terwijl de Occupy bewegingen zich door de Verenigde Staten verspreidden en door gingen naar andere landen, en de geest van vrijheid die de “Arabische Lente” inspireerde gaat verder. Zelfs mensen die niet weten dat deze grote ontwikkelingen er zijn vanwege de hogere frequenties langs Aarde’s Ascentie pad, realiseren zich wel dat jullie wereld betekenisvol en snel aan het veranderen is.

2. En spoedig gaat dit momentum (stuwkracht) toenemen. Er zitten “time pockets” (tijd-zakken, tijdsinsluitingen) in de hemelse kalender die specifiek gunstig zijn voor energiegolven en een daarvan zal er in enkele dagen, op 11/11/11, zijn. De golf die voor de Aarde een voorwaartse stoot zal zijn op haar reis, zal mensen verschillend beïnvloeden. Zij die niet in evenwicht zijn door in de lage vibraties van negativisme te zijn ondergedompeld, zullen verwarrende, stoffelijke en emotionele schokken ervaren. Lichtwerkers, inclusief de miljoenen die zich niet als zodanig ervaren, zullen een zin van verheffing beleven als ze in het versnelde tempo van het universum stappen.

3. Waarheden en hervormingen zullen in jullie midden worden gekatapulteerd omdat er niet meer vertragingen kunnen zijn in het hoogste meesterplan van de universele raad om jullie planeet te bevrijden van millennia van overheersing door het duister. Daarom is het dat pogingen om de Europese economie te versterken niet de dreigende ineenstorting van de wereldeconomie zal voorkomen, welke lang werd beheerst door de Iluminati. Dat is waarom plaatselijke, staats, provinciale en nationale regeringen in de eisen van burgers zullen toestemmen voor verbetering van hun leven, en waarom oorlogen en ander geweld zullen afgebouwd worden.

4. Een beetje langer nog zullen de Illuminati doorgaan om alle progressie tegen te werken met dramatische veranderingen met zulk soort verwarringen, ontwrichtingen en verstoringen zoals hun zwarte ops terrorisme, streken in de effectenmarkt, omkopen of bedreigen van politici, beperkte hervatting van chemtrails in sommige gebieden, controle op het weer, en natuurlijk met angst gevulde desinformatie. Sedert het licht zich voortdurend aan het intensiveren is op de planeet, is het logisch je af te vragen waarom ze nog in staat zijn om door te gaan. Het antwoord is vrees.

5. De vele mensen die bang zijn voor wat er momenteel gebeurt en wat er vóór hen ligt, helpen zonder het te weten de Illuminati door angst-energie uit te stralen die duistere mensen nodig hebben om hun wezen te ondersteunen. Met de kennis dat de Gouden Periode aan jullie naaste horizon staat en dat die alreeds bestaat in het continuüm, kunnen jullie je sereen voelen – nou, sereen en opgewonden! – en de hoge vibratie van jullie gevoelens zal in de wereld uitstralen. Aarde’s eeuwige in balans zijnde beweging zal jullie lichten in staat stellen om diegenen te bereiken die hun angsten moeten overstijgen.

6. De standvastigheid van Lichtwerkers, het licht van iedereen die wakker wordt en de dienst van onze universele familie staan de laatste overblijfselen van de macht van de Illuminati snel te verzwakken. In het komende jaar zullen hun formidabele krachten die de president van de VS hebben tegengehouden om volledig te handelen met zijn van licht gevulde missie, weggerukt worden en zullen waarheden worden onthuld over de mate van het machtblok dat zijn hervormingspogingen hebben doen ontsporen of verstoord hebben. Het zal ook bekend gaan worden dat hij achter de schermen aan het samenwerken is geweest met geëvolueerde zielen van andere beschavingen, en jullie zullen de doeltreffendheid zien van zijn samenwerking met andere leiders om stabiliteit en harmonieuze relaties met alle naties teweeg te brengen.

7. Het triomfantelijke resultaat van Aarde’s keuze van de vrije wil om de vierde dichtheid binnen te gaan, heel kort voor of direct na het einde van 2012 wordt verzekerd al vanaf het begin van haar ascentie uit de diepe derde dichtheid, een 70 tal jaren geleden. In haar liefde voor iedere ziel wil ze graag dat allen haar vergezellen, maar dit is een zaak van de vrije keuze van ieder mens apart. Ons bewustzijn en dat van het individueel en collectieve bewustzijn van Aarde’s bewoners laat ons weten dat de meeste van hen de vrije wil niet begrijpen. Dit onderwerp is lang een zaak van filosofische en theologische discussies geweest, maar zonder de oorsprong en de bedoeling van de vrije wil te kennen, kan er geen begrip voor zijn.

8. Dit gebrek van kennis heeft vragen en commentaar laten opkomen die aan mijn moeder zijn gezonden. Ik vroeg haar om sommige te lokaliseren en ze op dit punt in onze boodschap te zetten.

Hoe kan een genadige God zoveel van Zijn kinderen zo verschrikkelijk laten lijden? Waarom laat God de vrije wil van de duistere mensen prevaleren boven die van de lichtwezens? Waarom laat God verschrikkelijke dingen gebeuren bij goede mensen die dit niet verdienen? God is al-machtig en hij kan al dat duister kwijt raken, dus waarom doet hij dat niet? Vrije wil bestaat niet – leven is voorbeschikt door het karma dat wij kweken. Als God werkelijk een liefdevolle God is, waarom laat hij dan pogingen om vrede naar de wereld te brengen niet slagen? Misschien is wat de Bijbel zegt over een wraakzuchtige God juist, maar niet iedereen is ongehoorzaam aan Zijn wetten, dus waarom moeten miljarden mensen boeten voor wat enkelen doen? En: De litanie van verschrikking gaat onverminderd door. Iedere dag horen we nieuws over weer een wandaad/aanslag – manipulaties van het denken van mensen, massale diefstal, invasies, gevangenname, met opzet verhongering, verkrachting, kindermolestatie, slavernij, marteling, zelfs pogingen tot genocide. En dan nog een donderende stilte van het ‘opperste Hoofd Kwartier’. Waarom?

9. Duidelijkheid over de vrije wil en karma is vitaal belangrijk, niet alleen omdat veel zielen antwoorden zoeken op dit soort vragen, maar omdat het begrijpen van de kosmische principes die het leven in dit universum regeren, de sleutel is om met de Aarde op te stijgen of om deze weergaloze gelegenheid voorbij te laten gaan.

10. We zullen jullie vertellen over de vrije wil, het recht om te kiezen, en zijn onafscheidelijke component om te manifesteren, het vermogen om te maken wat je je ook maar kunt voorstellen; hoe het duister in het geschenk binnenkwam dat bedoeld was om het ultieme geschenk te zijn voor alle zielen; en karma, onbeperkte gelegenheden voor zielen om de evenwichtige ervaring te verkrijgen die nodig is om spiritueel en intellectueel te evolueren.

11. Het begon allemaal met de eerste uitdrukking van de Schepper van Zichzelf – de “Big Bang” – die het geChristende rijk schiep en de aartsengelen. Uit de Schepper’s oneindige liefde voor Zijn/Haar eerste zielen, verleende Hij/Zij de vrije wil en diens inherente vermogen om te mede-scheppen – ze konden de energie van Scheppers’s liefde-licht essentie gebruiken om wat zij ook konden bedenken, te manifesteren. In het begin werkte dit in volmaakte zuiverheid. De aartsengelen dachten om een volgende rijk te maken van engelwezens en ze produceerden zielen, terwijl ze de energie van Schepper gebruikten, die net als zijzelf, alleen van liefde-licht energie en bewustzijn waren.

12. Na onbekende eeuwen, maakten de aartsengelen goden en godinnen, waarvan sommigen van zuivere energie waren zoals hun co-creators en anderen hadden potentieel gevormd. Het potentieel stelde de manifestatie in staat van materialen met substantie, of dichtheid, die zielen liet produceren van welke vormen ook die ze konden bedenken, en dezen creëerden de universa (universums) die de kosmos samenstelden. Schepper selecteerde de goden en godinnen om over de universums te heersen en een van de goden die velen van jullie God noemen, werd de heerser van dit universum.

13. In al die eonen van mede-schepping, waren alle manifestaties, of ze nu alleen van energie – de aartsengelen, engelen en enige goden en godinnen – of in een vorm, andere goden en godinnen en universums – van Schepper’s zuivere liefde-licht essentie. En doordat alle zielen Beginselen in de Schepper zijn en eeuwig in Schepper zullen zijn, wilde Hij/Zij dat alle zielen in de hele kosmos dezelfde privileges hadden als de eersten, en Hij/Zij beval dat de geselecteerde goden en godinnen het recht en de verantwoordelijk hebben om wetten in te stellen om hun respectievelijke universa te regeren, maar ze zijn gebonden aan Zijn/Haar kosmische wetten die de vrije wil insluiten.

14. Ergens langs de lijn, na materiaal gecreëerd te hebben dat beschikbaar is voor mensen en dieren, liep de vrije wil uit de hand – jullie kennen dat als het verhaal van Lucifer en zijn bende van gevallen engelen. Ze begonnen de twee soorten materialen te combineren om intelligente halve mensen/halve dieren te produceren zoals de centauren, de satyrs, zeemeerminnen en –mannen en anderen die in jullie mythologie worden genoemd. Sommigen werden ontworpen om werk te doen dat mensen niet konden doen of dat niet wilden doen, zoals snel boodschappen brengen of onderwater werken, en anderen werden gewoon gemaakt om verscheurend te zijn, zoals draken op land of in de zeeën. Daar er toen geen DNA programmeringen waren om ouder te worden, konden zulke intelligente schepselen duizenden van jullie kalenderjaren in ellende jaren leven.

15. Hoe meer Lucifer en zijn volgers behagen hadden in het maken van dit soort levensvormen, hoe verder zij van het licht af vielen. Toen sommigen zich realiseerden dat ze hun geschenk van de vrije wil verkeerd gebruikten, keerden ze terug naar manifesteren in het licht. Anderen behielden het produceren van schepselen met hun misdeelde ideeën, schiepen dichtere en dichtere energie omdat hun licht bleef afnemen totdat alleen de vonk van verbinding naar de Schepper die hun levenskracht was, overbleef. De negativiteit die geschapen werd door hun gedachten en daden en de zielenstrijd van alle schepselen die zij maakten, vormden het massale sterke krachtveld die de “duistere krachten” werden genoemd.

16. Het komt uit die bron dat zielen overal in dit universum die de neiging hebben tot hebzucht, meedogenloosheid en lust naar macht, puppets worden van die rampzalige duisternis. In vroegere tijden werd het wetenschappelijke principe van uitwisseling die van de Schepper is, bekend geworden als de wet van aantrekking, of “het gelijke trekt het gelijke aan”. De energie van duistere gedachten en wensen van zielen trekken dezelfde soort energie aan in dat grote veld van negativiteit en brengt dat in de levens van de zielen, in hun werelden en in het collectieve bewustzijn van hun werelden. Dat is wat er gebeurde met de Aarde. Nadat zij bevolkt werd, werd de planeet die eens in dit universum als een paradijs bekend was en een van God’s geliefde creaties was, opgeslokt door negativisme dat door die beschavingen gebracht was.

17. Alleen Schepper kan Zijn/Haar wetten wijzigen, en in het geval van de vrije wil, heeft Hij/Zij dit twee keer gedaan. In de oudheid gebruikten de dichtste of meest duistere zielen hun vrije wil niet alleen om zwakkere zielen gevangen te nemen maar ook om de vrije wil van die zwakkere zielen zich wederrechtelijk toe te eigenen. Dat schiep zo’n onbalans tussen licht en het duister in de hele kosmos dat om de balans die essentieel is om de beweging van alle lichamen relatief gelijkmatig te houden, terug te krijgen beval Schepper dat de duisterste zielen de vrije wil van de gevangen zielen moesten herstellen. En dat deden ze, maar die zielen die zo lang waren beroofd van het beoefenen van hun vrije wil, werden makkelijk gemanipuleerd door het duister totdat ze het licht begonnen te accepteren dat constant werd aangeboden.

18. Schepper’s tweede uitzondering is dat nooit meer nucleaire wapens kunnen worden gebruikt in de ruimte vanwege de verwoestende schade die ze hebben gebracht aan zielen – niet lichamen, maar zielen – en als dit is wordt geprobeerd, is de regeerder van dat universum gemachtigd om dit te voorkomen. Dat is waarom, door God’s autorisatie, onze ruimtefamilie bij de Aarde, sedert 11 september 2001 ongeveer een dozijn pogingen van nucleair terrorisme van de Illuminati hebben voorkomen.

19. In alle andere gevallen waarbij de vrije wil is gebruikt om vernieling, verwoesting, dood en lijden bewust te veroorzaken, zijn de heersers van de universums niet toegestaan om zich daar mee te bemoeien. Dus, daar het schijnt dat God de vrije wil van de duistere mensen toestaat om over de vrije wil van lichtende zielen te prevaleren, is dat nooit zo! Hij ziet graag dat het leven op aarde in liefde en vrede is, maar Hij kan degenen die de bedoeling hebben om tegen dat soort wereld in te werken, niet stoppen. En doordat iedere ziel in dit universum een deel is van Hem/Haar en Hij/Zij al zijn zielendelen ongeconditioneerd liefheeft, trekt hij geen partij voor de een of de ander.

20. Moeder, zet hier delen van je gesprekken tussen, waar God dit uitlegt.

“In een fase van mijn Totaliteit was ik zuivere licht en liefde. Toen daalden delen van mijn creaties af naar de duisternis waar Matthew op wijst, maar ze waren desondanks onafscheidelijke delen van mijn geheel. En dat bleven ze dus.”…


“Wat betreft de ‘progressie’ op Aarde, huil ik met iedere ziel die waar dan ook om lijdt en ik verheug me met iedere ziel die blijdschap voelt. Ik ben de ziel van de aller ‘ergste’ en van de aller ‘beste’, dus kan ik niet afgescheiden worden van de ‘beste’ en niet afgescheiden zijn van de ‘ergste’. Ben ik blij met wat ik zie gebeuren op Aarde? Voor hen die blij zijn, ja, dat ben ik dan ook. Voor degenen die zich zorgen maken dat hun tirannieke macht vermindert, dat voel ik ook.” …


“Jullie zijn bekommerd dat ik een kant kies of beter gezegd, geen kant kan kiezen. Wie kan jullie dan recht zetten, mijn kind? Ik ben net zo vriendelijk en zoekend en op het lichtend pad als jullie willen zijn, toch is er dat deel van mij dat net zo is en de ziel, van wie de belangen, daden en motieven zijn wat jullie kwaad noemen, kan ik niet ontkennen. Ik ben niet afgescheiden van die ziel, en van wat die ziel doet en van al zijn effecten, maar dat dit ‘ongoddelijk’ is, wat jullie denken, zit in mijn samenstelling en dat is een onafscheidelijk deel van mij. Dus, dat ik zogezegd ‘een kant kan kiezen’ is dus geheel onwetenschappelijk, nietwaar?” …


”Zou ik graag het TOTAAL van het Aardeleven in vrede, liefde, samen delen, zorg en dienst voor elkaar willen zien? NATUURLIJK ZOU IK DAT WILLEN! Maar heb ik de macht om te knippen met mijn vingers en dat het dan zo is? Weet je, die heb ik NIET! Dus zend ik mijn liefde en licht overal naar toe, naar iedere ziel en ik zal me eerder verheugen met de ‘pockets’ (insluitingen) van licht dan wonen in de pockets van duisternis en huilen, weet je.”


[Deze uittreksels komen uit “gesprekken met God” in ‘Illuminations for a New Era’.]


Dank je, moeder.

21. Het uiteindelijke doel van iedere ziel is de re-integratie met God en de Schepper, maar de terugkeer naar ons Begin heeft balans nodig. In Schepper’s oneindige liefde voor alle zielen heeft Hij/Zij een middel verzonnen waarbij een ziel evenwicht kan herkrijgen nadat hij uit evenwicht is geraakt door zijn eigen wils keuzen. Dit middel is bekend als karma. Het wordt verkeerd begrepen dat karma een straf is als je ‘slecht’ geweest bent of een beloning als je ‘goed’ was. Karma is het wetenschappelijke principe van oorzaak en gevolg waarbij evenwicht kan worden verkregen of herkregen. Een overwicht aan negativisme creëert drastische onbalans en of dit nu in een ziel of in de kosmos zit, de energie van licht is wat het evenwicht herstelt.

22. Als deel van God beïnvloedt ieder van jullie het evenwicht van de Eenheid met Alles. En dit brengt ons tot veelvoudige levens en tot de aangroeiende – of “ouder-ziel” kun je zeggen – die de samengestelde ervaring is van alle stoffelijke levens, of personagelevens, wat jullie reïncarnatie noemen. Ieder personage is en zal altijd zijn/haar onafhankelijke, eeuwige, geweldloze zielzelf zijn maar ook een wezen dat onafscheidelijk is van de aangroeiende ziel, waarin ieder personageleven vrije wilkeuzen heeft die alle andere personages beïnvloeden. Als hun collectieve ervaring veroorzaakt dat de aangroeiende ziel uit balans gaat, is karma de gelegenheid voor “toekomstige” personages om hiaten op te vullen of zwaktes te versterken zodat de aangroeiende ziel en al zijn personages evenwicht kan bereiken en doorgaat in ontwikkeling.

23. Tijdens de lange eeuwen waarin Aarde’s planetaire lichaam en haar opeenvolgende bevolkingen vastzaten in negativiteit, regeerden dualiteit en verdeeldheid en bijna alle personages liepen serieuze karmische lessen op. Bijvoorbeeld, een mens dat rijkdom won door een positie ten koste van anderen, weigerde anderen te helpen die verarmd waren; om dat leven in balans te brengen, koos het volgende personage van de aangroeiende ziel met ernstige ontberingen. Het zelfde principe werkt bij een oorlogszuchtige, veroverende mind-set (=patroon van denken). Maar de diepe derde dichtheid, waar duisternis tiert, is een moeilijke leermeester, en een aangroeiende ziel kon wel honderden of meer personage-levens hebben die moeten leren om de vergrote energieën van hebzucht, lust tot macht en een wrede aard te overstijgen.

24. Nu, laten we de vrije wil, manifesteren en karma in deze unieke tijd van het universum plaatsen waar zielen in slechts een leven kunnen bewerkstelligen wat anders vele, vele meer kon nodig hebben. Miljarden zielen wilden het voordeel benutten om deze weergaloze gelegenheid om het derde dichtheid karma te voltooien zodat ze spiritueel en intellectueel konden evolueren naar de vierde dichtheid en zij kozen in hun zielencontract om grote moeilijkheden te beleven die andere levens in balans zouden brengen. Enkele individuen, vergelijkenderwijs sprekend, konden voor die omstandigheden zorgen welke deze massa’s zielen hun keuzes lieten ervaren.

25. Wij hebben uitvoerig verhaald hiervoor dat als massa karma was voltooid, de individuen hun overeenkomst konden herroepen om zich bij het licht te voegen, dus we gaan dit nu niet in details herhalen. Maar, omdat het verheffend is om te weten, zeggen we opnieuw dat de vele miljoenen die meer verduurden dan ze op zielenniveau hadden gekozen, verzochten om te vertrekken voor het voltooien van hun contracten, en hun verzoeken werden toegestaan. Deze zielen kregen een contract voltooiing, en terwijl ze samen licht stralen naar de planeet vanuit het Nirvana, evolueren ze spiritueel.

26. De vrije wil brengt het gelijkelijke naar omstandigheden die veel minder ernstig zijn dan de zielen kozen. In jullie overeenkomst van vóór de geboorte, die gemaakt werd met ongeconditioneerde liefde voor elkaar en ontworpen is om allen die je leven willen delen te begunstigen, kozen jullie je ouders uit voor de genetische erfenis – gezondheidszaken, intelligentie, talenten en andere aangeboren vermogens – hun voorouders, jullie bloedverwanten, de graad van verzorging, cultuur, geografische plaatsing, financiële middelen, opvoeding. Jullie kozen je levenspartner of partners, kinderen, voornaamste mentoren, vrienden, tegenspelers en nauw samenwerkende collega’s uit. Het sorteren van die vele zielen die de meest belangrijke invloeden zijn in je leven is mogelijk in het continuüm waar alle levens samenvallen.

27. Om te bereiken wat jij en alle voornaamste deelnemers in de overeenkomst kozen, sommigen spelen wrede en krenkende rollen om hun ervaringen tegelijkertijd in balans te brengen die zij jou en andere aanboden in de overeenkomst om te beleven wat jij en zij in evenwicht moeten brengen. Mensen die onredelijk streng, star, kleingeestig of onfair zijn kunnen hun rol tot op de letter uitvoeren.

28. Zonder te letten op de rol die iedere deelnemer overeenkomt te spelen, staan de boodschappen van de ziel aan het bewustzijn – via geweten, instinct, intuïtie, inspiraties, aspiraties – op één lijn met het zielencontract van het individu met wat zijn of haar deel van de overeenkomst voorzieningen is. Het negeren van die boodschappen laat de persoon een omweg maken op kleine of grote wijze in de overeenkomst van die rol. Niemand weet wat in zijn eigen contract of in die van iemand anders staat, maar je kunt getrouw blijven aan je “onbekende” keuzes door te handelen en te reageren volgends de leiding van de boodschappen.

29. Doordat te begrijpen, kun je je geduldig, dankbaar en vergevingsgezind voelen, in plaats van dat je je je verontwaardigd, bitter, oordelend of boos voelt – emoties die de lage vibraties uitzenden die onbalans veroorzaken. Niet alleen zullen de kwaliteiten die licht schenken je helpen om in balans te blijven of die te herwinnen, maar hun hoge vibraties zullen de mensen aanraken die hun gedrag en houdingen kunnen verzachten – en doe je dat, dan kan dat precies zijn wat jullie allemaal hadden gekozen in die overeenkomst. Om een uitdrukken van jullie te gebruiken, dat is een ‘win-win’ situatie.

30. Nu zullen we ons richten op een ander soort vraag over de vrije wil en dan vraagtekens zetten bij andere zaken. Absoluut is er een vrije wil in het Nirvana! Schepper’s wet heeft betrekking op iedere ziel of die nu in de kosmos is of ergens in een stoffelijke beschaving of in een spirit wereld. Bewoners van het Nirvana hebben het voordeel van de kennis van hun cumulatieve (= aangroeiende) ziel, en daar ervaring die in balans is, het doel is van alle personages, zijn de vrije wil keuzen in hun zielencontract gebaseerd op die kennis.

31. Is duisternis nog steeds in controle nadat we sterven? Duisternis is nooit in controle behalve als een persoon deze uitnodigt! Experimenten met duistere ideeën zoals satanische praktijken, geven toe aan verleidingen van hebzucht en oneerlijkheid, streven naar altijd grotere macht en om die te verkrijgen door tirannie, dit zijn wijdopen uitnodigingen aan het duister. Dit is enorm anders dan een ziel die overeenkomt om een wrede of krenkende rol te spelen uit een overeenkomst van voor de geboorte.

32. Nee, ascenderen met de Aarde heeft geen kennis nodig uit welke beschaving je komt of hoe ontwikkeld je ziel is.

33. Ja, een zielencontract kan veranderd worden voor een langer stoffelijk leven dan oorspronkelijk gekozen is. Een ziel kan extra tijd aanvragen, alleen als hij een vergrote mogelijkheid zag om spiritueel te evolueren; en daar alle aanvragen op zielenniveau gemaakt worden en toegestaan of afgewezen worden op dát niveau, kunnen personen niet weten of ze langer leven dan oorspronkelijk gekozen was.

34. Zullen geliefde huisdieren mee kunnen gaan met mensen die naar de Gouden Periode gaan? Ook dieren hebben zielencontracten en sommigen hebben levenslang durende clausules die zullen eindigen voor Aarde’s binnengaan in de vierde dichtheid. Maar over het geheel, de zuiverheid van spirit in al Aarde’s dieren is hun kaartje om door te gaan. Meer duidelijke veranderingen gebeuren er in hun aard dan in mensen, velen van hen zijn er die nog in dualiteit vastzitten. Er zijn toenemende gevallen van vriendschap met kruis-soorten, en zelfs dieren die jullie zien als roofzuchtig en als prooi beginnen elkaar en mensen vredig te ontmoeten en ze zullen dat opnieuw doen in Aarde’s Gouden Periode.

35. Levensvormen van de eerste dichtheid kunnen niet worden gezien in de derde dichtheidswerelden maar behalve als ze primitief leven zijn in de diepten van Aarde’s zeeën, kun je wel levensvormen zien van de tweede dichtheid. Vaak zijn dit heel kleine vliegende insecten die buitengewoon kortlevend zijn, maar in die tijd dienen zij een doel in de voedselketen. Voor zielen op het meest basische niveau van Nirvana, die het licht accepteerden dat constant naar hen wordt gestuurd – en dit is maar een speldenpunt omdat deze zielen een intense angst hebben voor licht – zal een piepklein kort levend insectje misschien het opduiken zijn van een vorm uit de eerste dichtheid. Evolueren door die lagere dichtheden kan vele duizenden jaren in lineaire tijd betekenen en bijna ontelbare levensvormen, en in de tweede dichtheid, komt ontwikkeling vaak voor in de insectenwereld waar de hogere ordes een nogal verbazend stel instinctieve vermogens hebben.

36. Er zullen geen drie dagen duisternis zijn op de planeet voordat Aarde’s Gouden Periode begint. Die driedaagse periode hoort bij de theorie dat de planeet de foton gordel in zal gaan, en jullie planeet zal nergens dichtbij die gordel komen.

37. Wanneer zullen model gemeenschappen klaar zijn? Omdat er zoveel moet plaatsvinden in de maanden voor het eind van 2012, inclusief het economische herstel na de ineenstorting, zodat er fondsen beschikbaar zullen zijn, is het niet waarschijnlijk dat grote gemeenschappen klaar zullen zijn totdat de Gouden Periode onderweg is. Veel individuen en groepen over de wereld zijn geïnspireerd om spiritueel gebaseerde gemeenschappen te stichten. Degenen die gepland hebben om zelf-onderhoudend te zijn zullen alles bevatten wat nodig is voor een ideëel leven, vanaf onderwijs tot gezondheidszorg en van landbouw tot culturele bronnen.

38. Zonder ons te richten op specifieke zaken die gevraagd werden, zeggen we dat er geen ernstig klinkende voortekenen of voorspellingen tot verwezenlijking zullen komen; alleen ideeën, plannen en activiteiten die energetisch zijn verbonden met de overheersende licht intensiteit, kunnen tot manifestatie komen.

39. Als wij precies wisten wanneer de bemanningen die nu aan jullie hemelen zwerven gaan landen, zou het ons een grote vreugde zijn om jullie dat te vertellen. Maar, daar we op dit moment dit niet kunnen, wat we wel kunnen zeggen met zekerheid is dat het niet veel langer zal duren – een groot deel moet nog tot stand gebracht worden in het volgende jaar en hun hulp ter plekke is daar deel van. Onze familieleden boven en zij in jullie midden zijn in een voortdurend contact en allen helpen ijverig om jullie te helpen brengen naar het eind van een lange era van Illuminati overheersing.

40. Jullie standvastigheid in het licht brengt steeds meer die dag dichterbij van vergaderingen en begroetingen van jullie broeders en zusters. Dan zullen jullie zelf zien hoe enorm jullie door hen worden geliefd en geëerd – en door alle andere lichtwezens in dit universum – en zelf de snelheid zien waarmee de Aarde zal worden hersteld naar haar Eden zelf. De maanden die voor jullie liggen zullen verblijdend dynamisch zijn, dan jullie je ooit kunnen voorstellen!
_____________________________________


LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward

[Opmerking van Suzy: Dank jullie allemaal die over de 10 oktober boodschap schreven, die in het programma niet correct werd gezet (in het Engels). Mijn webmaster sloeg het programma over om de boodschap te zetten waar hij hoorde, maar terwijl hij het probleem wilde oplossen, kwam ze in een probleem dat de boodschap enkele dagen ontoegankelijk maakte. Er waren geen hackers bij betrokken.

Terwijl ik familie opzoek in Zuid Amerika van 9 tot 27 november, zal Matthew Books gesloten zijn Orders die na 7 november binnenkomen zullen zo snel mogelijk na de 27 ste worden vervuld. Thanksgiving zegeningen voor iedereen. ]

Email: suzy@matthewbooks.com
Website: The Matthew Books

Vertaling: Winny – WebsiteE-mailShare |