Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward — January 4, 2012

Matthew Ward — January 4, 2012

Uitkijk op de status van de wereld; ‘t belang van licht naar lichamen; veranderingen in het Nirvana; vertrek van zielen, andere ontwikkelingen dit jaar; geen bewapende conflicten met Iran of Noord Korea; nationale verdediging autorisatie wet van de VS; Illuminati geschiedenis van de VS, president Barack Obama


1. Dit is Matthew met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. In de eerste paar dagen van jullie nieuwe jaar zien we dat de energiestromingen van de meeste mensen langzaam gaan – voor sommigen kan dit een zuchten van vervulling aangeven nu alle feest voorbereidingen en vieringen over zijn, en voor anderen een afnemen van triestigheid die sterker wordt tijdens jullie traditionele seizoen van heilige dagen en familietijd. Bij elk gebeuren is er een terugkeer naar het ritme van de gewoonlijke gang van het leven met verantwoordelijkheden en interesses.

2. Vanuit andere windstreken echter, zwellen energiestromingen recht naar vooruit met een standvastig toenemende stuwkracht, of ze slaan razend her en derwaarts. Deze bewegingen reflecteren, respectievelijk activiteiten vol bedoelingen van lichtkrachten en waanzin van de duisteren, wier ‘voeten tussen de deur’ naar vroegere bolwerken, weg aan het glippen zijn.

3. Het grootste deel van jullie bevolking heeft helemaal geen idee van die energie extremen. Ze zien jullie wereld als in beroering en hun gedachten gaan van wanhoop tot optimisme dat op zijn hoede is over resultaten op korte en op lange termijn. De uitkijk van velen wordt zwaar beïnvloed door jullie analisten – mensen die je ziet als experts in hun veld van economie, nationale zaken, buitenlandse zaken, militaire gereedheid, verkiezingsprocessen of religieuze ideologieën – en hun voorspellingen van de toekomst zijn gebaseerd op geschiedenis die is vastgelegd. Niets in jullie geschiedenis, is van toepassing op de tijd die op handen is!

4. Daarom hebben noch de massa’s noch de analisten de juiste kennis om in te schatten wat er gaat komen, nog minder de omvang en snelheid van veranderingen terwijl dit weergaloze era in het universum doorgaat zich te ontvouwen. Ze weten niet wat jullie weten. Aan het eind van dit magische jaar zal de Aarde op de drempel staan van de vierde dichtheid waar niets van de lagere trillingen van de duisternis kan binnengaan.

5. Daarom zullen de maanden hierna uitdagend zijn voor lichtwerkers. Jullie zullen moeten omgaan met verwarring en ongerustheden van anderen terwijl monumentale veranderingen onmiddellijk achter elkaar aan komen, met maar weinig respijt voor mensen om ze te assimileren of zich aan elk ervan aan te passen. Als wegwijzers, gewoon door te ZIJN die je bent, zullen jullie een zin van rust en vertrouwen verlenen aan mensen om je heen en zij die geïnteresseerd zijn om te horen wat je weet, kunnen je opbeuring delen over wat er bezig is te gebeuren.

6. Toch zullen sommigen in de rangen van lichtwerkers twijfelen of alles wat wij jullie verteld hebben wel bewerkstelligd zal zijn aan het eind van het jaar en of dat wel kan zijn. Daar dit een mate van teleurstelling bezit voor ons en voor andere lichtende wezens die ook gezegd hebben dat Aarde’s Gouden Periode voor de deur staat – en reeds bestaat in het continuüm – begrijpen we hett wel. Jullie gaan nog steeds om met de lineaire tijd van de derde dichtheid en alleen in die omlijsting kunnen jullie berekenen hoe veel tijd levens veranderende ontwikkelingen nodig hebben in termen van hoe lang ze hiervoor tot nu toe duurden.

7. Laat alsjeblieft het verleden los in waar dat hoort – in het verleden! En twijfel geen moment dat alles dat voltooid moet worden, voltooid zal zijn!

8. Het is de bestemming van de Aarde om de derde dichtheid te verlaten als een universele cyclus een astraal raam opent aan het eind van dit jaar en dan zal niemand met een duistere geest en duister hart worden achtergelaten op de planeet. Dat mag misschien te zeer hardvochtig lijken alsof een eigenmachtig oordelend proces hen gewoon zal elimineren, maar dat is niet zo. Er zijn mensen die oneerlijk fortuinen hebben verzameld, onmeedogenloos macht hebben verworven en consequent licht hebben geweigerd dat voortdurend beschikbaar voor hen was en hun zielen en hun lichamen zullen “de prijs betalen”, kun je zeggen.

9. Het is het licht in een lichaam dat zijn op koolstof gebaseerde cellulaire structuur in een kristallijnen vorm transformeert wat het lichaam in staat stelt om in de hogere vibraties te leven van energieniveaus voorbij de derde dichtheid. In de oudheid veranderden sterke beschavingen welke duisternis in hun kern droegen, met opzet het DNA van zwakkere beschavingen om de mogelijkheid van hun bevolking voor intelligentie en spiritueel bewustzijn te verminderen. Dat beïnvloedde hun lichamen ook – kristallijnen cellen degradeerden in een koolstof structuur die kon en werd geprogrammeerd met kwetsbaarheid voor alle vormen van ziekte en met een veel kortere levenspanne dan in era’s van lang, lang geleden in jullie concept van tijd.

10. De instroming van licht die de Aarde in staat stelde om ongeveer zeventig jaar geleden de doodsstrijd te overleven herstelt het “gestolen”DNA in individuen die voor het licht ontvankelijk zijn, en niet iedereen is dat. Een lichaam zonder enig licht behalve de vonk die zijn levenskracht is, kan niet leven in de trillingen die op Aarde overheersen – het zal sterven door een van de redenen waarvoor de dood lang naar Aardebewoners kwam en enkele invloedrijke individuen die je op tv film-clips ziet zijn klonen van mensen die zijn gestorven. Lichamen met een kleine hoeveelheid meer licht dan de vonk kunnen wat langer blijven maar ook zij zullen opgeven als vibraties enorm meer krachtig zullen worden hoe dichter de Aarde de drempel van de vierde dichtheid nadert.

11. Wat er gebeurt met zielen die deze lichamen vorm gaven om hen te dienen in dit leven, is een andere zaak. Zo lang als Nirvana Aarde’s spirit wereld is geweest, trok de registratie van levensenergie van mensen die duistere wegen verkozen, automatisch naar de corresponderende energie in de laagste van Nirvana’s flexibele lagen. De meest duistere wezens zijn naar de smalle omloop(orbit) getrokken die dichtbij jullie Maan zit – dit is wat sommige godsdiensten de hel noemen – waar de dichtheid gelijk is aan dat van de levens van die zielen. Daar ze licht vrezen wordt er een speldenpunt voortdurend naar hen toe gestraald. Als zij dat ontvangen, verhuizen ze naar Nirvana’s onderste laag waar het licht sterker is en als ze er voor kiezen om dat te ontvangen, nemen ze de volgende stap de ladder op naar intelligentie en spiritueel besef. En zo voorts.

12. Maar, Nirvana ascendeert (stijgt op) met de planeet en met haar met licht gevulde bewoners en spoedig zullen die onderste lagen en die smalle dichte omloop niet langer meer nodig zijn als deel van jullie spirit wereld. Door goddelijke genade worden zielen in lage plaatsen buitengewone gelegenheden gegeven om licht te absorberen zodat ze in beschavingen kunnen incarneren overeenstemmend met de mate van licht welke die ziel aanvaardt. Zielen in de kleine omloop zullen energetisch overgeplaatst worden naar gelijksoortig dichte oorden die dienen als spirit werelden voor beschavingen van een lage dichtheid. Nadat de omloop is bevrijd van zijn dichtheid van vroegere bewoners, kan hij beginnen met een nieuw omloop patroon of zichzelf dé materialiseren.

13. Zielen – misschien miljarden – die GEEN duistere neiging hebben zullen ook in de komende maanden vertrekken. Sommigen kozen in hun zielencontracten om actief deel te nemen in de overgangsfasen van Aarde’s ascentie en om vanuit het Nirvana het gehele panorama van de triomfantelijke ingang van de planeet in de vierde dichtheid te bekijken. Anderen incarneerden juist om voordeel te hebben van deze unieke gelegenheid om evenwicht te verkrijgen door de derde dichtheid karmische lessen te voltooien en als ze dat doen, verlaten ze dat verlangend om een spirit leven te beginnen als hoger ontwikkelde zielen.

14. Vele miljoenen, zoals miljoenen vóór hen zullen veranderingen vragen van zielencontracten zodat dit leven spoediger voorbij kan zijn dan de voorziening van hun contracten van een lang leven aangeven. Hun aanvragen om het lijden te stoppen zullen geëerd worden als dit veel verder gaat dan wat zij hadden gekozen om te ervaren en om de planeet te verlossen van de negativiteit die hun lijden veroorzaakt. Dan zullen ze zullen licht naar de planeet zenden vanuit het Nirvana waar zij het volle krediet zullen ontvangen voor de voltooiing van hun contract en doorgaan met de vooruitgang van hun zielenontwikkeling.

15. Velen wier godsdienstig of wetenschappelijk geloof of denken de fundering van hun leven is, zullen er voor kiezen om eerder te vertrekken dan om de naar voren komende waarheden te accepteren die intens verschillen met wat hen werd geleerd. Mensen wier weelde kwam door de oude systemen kunnen zo angstig zijn om alles te verliezen als de wereld economie ineenstort, dat ze zullen vertrekken voordat ze konden weten dat de nieuwe systemen gesmeerd en eerlijk zullen functioneren onder kundige managers met morele en spirituele integriteit.

16. Er zal geen massale exodus komen maar eerder het hele jaar door zullen grote aantallen mensen eerder sterven dan tot nu toe en het is waarschijnlijk dat tussen hen leden zitten van jullie familie, vrienden, collega’s of buren. Als ze jullie speciaal lief zijn, wees dan getroost te weten dat langs het pad van ascentie door de vierde heen en in de vijfde, er blije, stoffelijke her-verenigingen zullen zijn tussen zielen op de planeet met hen in het Nirvana.

17. Hiermee keren we terug naar de verzekering dat alle duisternis op de planeet na één jaar, vanaf nu, zal zijn verdwenen: de mensen die dan nog op Aarde zijn zullen met licht gevuld zijn, verenigd in vrede en wederzijds respect, en het leven zal in harmonie zijn met de Natuur.

18. Hulp vanaf de plek en vanaf buiten de planeet door onze universele familieleden is een andere factor die er voor zal zorgen dat dramatische veranderingen snel worden voltooid. Hun technologieën en het opduiken van die van jullie zelf die de Illuminati verborgen hebben gehouden, zal alle vormen van vervuiling elimineren; zal milieu herstel verhaasten; overvloed produceren van voedzaam eten; ziekten beëindigen; het klimaat van de wereld gematigd maken; nieuwe vormen van elektriciteit, transport, bouw materialen en healingswijzen introduceren. Geen van die zegeningen zal zijn hoogtepunt bereiken in dit jaar – maar als jullie eenmaal leven in de Gouden Periode, zul je doorgaan om je uit te breiden in bewustzijn en manifestatie vermogens – maar tussen vandaag en het eind van december zal de progressie in deze hiervoor genoemde gebieden jullie verbijsteren.

19. Omdat het bolwerk van de Illuminatie controle lang in de Verenigde Staten is geweest, heeft alles van economisch en politiek belang dat in dat land gebeurt, betekenis voor de rest van jullie wereld. Mensen in alle landen speculeren wat deze regering zal doen met betrekking tot Iran en Noord Korea, dus we zeggen dat jullie wel meer retoriek kunnen verwachten maar er zal geen escalatie meer komen met bewapende conflicten.

20. Ook is er levendige belangstelling in wat er met de Republikeinse partij gebeurt, wie zal er kandidaat worden van de partij, wie zal de president verkiezingen winnen en wat zal er gebeuren in de tussenliggende maanden met de economie van het land. In november zal er zoveel hebben plaatsgevonden over de hele wereld dat het huidige politieke scenario van de Verenigde Staten net zo onbetekenend zal zijn als een stofvlokje in een wervelwind en de wereld economie zal zijn gestabiliseerd.

21. Enige twijfel is er dat Barack Obama het hoog ontwikkelde lichtwezen is waarvan wij en andere boodschappers op hoge stations jullie verteld hebben dat hij is, en hij wordt gezien alsof hij de voetstappen van de Illuminati volgt. Jullie zullen zelf de waarheid zien van wat we gezegd hebben, maar omdat zijn rol in jullie wereld van overwegend belang is, zullen we praten over zijn positie versus de agenda van de Illuminati.

22. Ten eerste dan, mijn moeder is overstroomd geworden met emails van mensen die grote zorgen uitdrukten over de onheilspellend-klinkende defensie autorisatie akte, dus zullen we over deze zaak praten. Obama tekende de akte niet omdat hij er een voorstander van is, maar omdat hij weet dat deze lang genoeg zonder invloed zal zijn om enige of misschien helemaal geen toepassing te hebben.

23. We hebben in diverse boodschappen gezegd dat alle tot wet verheven of voorgestelde wetten van elk land die beraamd werden met duistere bedoeling zullen worden geschrapt. Het nietig verklaren van ongerechte en schadelijke wetten, regelingen en gedrag en het beëindigen van alle schadelijke stelsels en praktijken zijn integrale aspecten om de weg vrij te maken voor Aarde’s Gouden Periode.

24. Nu dan, op een tijd dat Obama de overtuigde steun had van enkele individuen in een van de twee facties in de Rockefeller groep van de Iluminati. Om eerst wat achtergrond te geven: de naam Illuminati wat betekent ‘verlicht’ of ‘verlichten’ dateert alleen van de late 18de eeuw, maar het duister dat de oorspronkelijk leden inspireerde had zijn wortels in de oudheid.

Die kleine kring Europeanen gaf zichzelf de naam die ze voelden dat ze die verdienden, en na een tijdje werd Illuminati de ‘paraplu’ naam van vele ongelijksoortige organisaties of groepen die achtereen leden infiltreerden of vormden.

25. Overeenstemmend met de bedoeling van Illuminati om posities van superioriteit te verkrijgen over de massa’s, breidden zij hun reikwijdte uit naar de “Nieuwe Wereld”. Leden in Europa werden bekend als de Rothschild groep en degenen in de kolonies, de Rockefeller groep. De twee groepen werkten samen om landen economisch en politiek te domineren en binnen enkele tientallen jaren nadat de Verenigde Staten de onafhankelijkheid verwierven van de Britse wet, hadden de Illuminate een vaste voet in de pas ontstane regering. Vanaf toen af aan zijn zij de “stille regering” geweest van die natie – niet alle presidenten waren lid, maar anderen die het wel waren hebben het even machtige Congress beheerst.

26. Nadat het ego, hebzucht en machtlust voor hoge plaatsen op het affiche de samenhang van de twee groepen had verwoest, gingen ze beiden door met het achtervolgen van het zelfde doel van wereldoverheersing en deze algemene zoektocht leidde tot een bloedige strijd voor de oppermacht. Uiteindelijk schiepen de karakteristieken die de scheur tussen de twee groepen veroorzaakten onderlinge strijd in iedere groep. Dat resulteerde in vijandschap en worsteling om de overheersing bij de opponenten van de groep en toen gevechten uitbraken binnen de facties, versplinterden ze in kleinere eenheden.

27. Of de factiegroepen en de splinter units in de facties nu hun hoofdkwartier hebben oost of west van de Atlantische Oceaan, ze opereren over de hele wereld en de naam Illuminati wordt voor allebei gebruikt. Ze noemen zichzelf niet bij deze naam, er is geen lidmaatschap rooster persé en hun enige punt van overeenkomst is hun aanspraak om de wereld te regeren door welk middel ook.

28. Verdergaand, in een van de splinter units van de Rockefeller factie was besloten dat Hillary Clinton president van de VS zou worden. Een volgende unit was daar tegen en terwijl ze vooruitzichten onderzochten met het potentieel om de keus van het publiek te worden, besloten ze dat Obama het beste was. Ja, verkiezingen zijn al meer of minder 200 jaren gemanipuleerd, maar nadat een scheuring verscheen in het Rockefeller kamp, hadden beide facties en later hun splinter units een hand in het heimelijke bewerken. Na de uitroep toen het Opperste Hof George W. Bush als winnaar verklaarde in de verkiezing van 2004 was de populariteit met stemmers van een kandidaat een overweging bij de oorspronkelijke verkiezing – mensen keerden terug te geloven dat hun votes, hun stemmen en wat ze zeiden telden.

29. Zonder de macht van enige Illuminati achter zich had Obama nooit kunnen omhoog komen om een genomineerde te worden van de Democratische partij, de essentiële eerste stap naar zijn verkiezing als president, en dit was bekend aan de meesterplanners van de Gouden Periode van de Aarde. De ziel die als Barack Obama incarneerde, de zielen die hem vele jaren later ondersteunden, en jullie allemaal die luid riepen om deel te nemen aan het Ascentie proces van Aarde, wisten dit ook, maar niemand herinnert zich dat.

30. Ook was het bekend dat de instroming van Licht naar de Aarde het collectieve bewustzijn en de spirituele helderheid zou doen stijgen. Dat zou het focus van de mensen aandrijven om oorlogen, onrechtvaardigheden, bedrog, corruptie, verarming en tirannie te beëindigen, die werden allemaal bedreven, vereeuwigd of geassisteerd door de Illuminati.

31. Als lineaire tijd in het universum zou hebben geheerst in plaats van alleen op Aarde, dan zou geen voorkennis hebben bestaan en niets van die gedetailleerde planning had kunnen gebeuren. In het continuüm waar verleden, heden en toekomst het NU zijn en alle levens tegelijkertijd gebeuren, kon de hoogste raad in het universum het meesterplan maken en het toneel klaar zetten voor Aarde’s Gouden Periode.

32. Het plan roept Obama op om het leiderschap van zijn land op zich te nemen en om zonder belemmering wijd reikende hervormingen te initiëren in deze laatste fases van het derde dichtheidsleven. In plaats hiervan moet hij omgaan met Illuminati facties en hun units. Direct nadat hij zijn eerste verkiezing won en zijn achterban hun complete agenda neerlegden was het dat er serieuze meningsverschillen ontstonden, en vóór zijn eerste dag in het ambt, zag iedereen die tegen zijn nominatie was geweest, allen die hem hadden verkozen, en de heersers van de Republikeinse parttij hem als de uiteindelijke vijand. De mantra van de kandidaten voor de nominatie van die partij – maak van Obama een president van een termijn – kwam van de Illuminati.

33. De Obama familie is omringd met GeChristend licht ter bescherming en de diverse moordaanslagen op Barack hebben gefaald. Dus, Illuminati leden in het Congress en degenen die ze beheersen door omkoping, doodsbedreigingen of chantage bevechten hem op leven en dood; sommige hervormingen die hij voor zijn land en de wereld zag, zijn aan flarden en anderen hebben het daglicht nog niet eens gezien.

34. Wat ging er fout? Waarom wist de hoogste raad in het universum niet dat dit kon gebeuren? De raad vertrouwde op de top van de Illuminati, hoog ontwikkelde zielen die zouden terugkeren naar de lichtkrachten nadat ze “duistere” rollen gespeeld hadden zodat massale aantallen zielen hun derde dichtheid karma konden voltooien. Ze werden betoverd door hun eigen macht, ze spiraalden het duister in en weigerden om hun contracten van het zielenniveau te eren. Alhoewel hun diep verschanste wereldnetwerk werd uitgeroeid, is het Congress van de VS een van hun weinig overgebleven pockets van invloed.

35. Wij houden ongeconditioneerd van alle zielen en beoordelen niemand, en we zijn a-politiek, om jullie woord te gebruiken. Dus is het niet prettig om te spreken over zaken die in de aard politieke verdeling zaaien, maar we moeten. Hoe konden we jullie echter helpen om bewust en spiritueel je voor te bereiden om stoffelijk de Aarde te vergezellen naar hogere dichtheden als we nooit zouden benoemen dat zij(Gaia) klaar is met alles waar jullie van denken dat slecht is, en alles ervan ontsprong uit tot duister geneigde mensen om mensen te regeren of degenen die hen vanachter de schermen beheersen?

36. Jullie moeten weten waarom jullie wereld een broeinest van corruptie en bedrog en bloedvergieten werd, waarom Aarde het punt bereikte van haar bijna dood zijn en schreeuwde om hulp, waarom andere beschavingen kwamen om haar te redden, waarom de Gouden Periode gepland werd. Dat alles is waarom jullie zijn waar je bent!

37. Onze geliefde broeders en zusters, kijk naar voren met vervoering! naar dit dynamisch jaar waar waarheden en veranderingen in volle vaart zullen gaan komen. Jullie worden omringd met ongeziene helpers, en weer andere lichtende zielen in het universum beregenen jullie met liefde en respect – nooit eerder in dit universum is er ooit iets geweest dat zo belangrijk is als de wereld, die jullie aan het mede-scheppen zijn!

LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward

Email: suzy@matthewbooks.com
Website: The Matthew Books

Vertaling: Winny – WebsiteE-mailShare |


Galactic Channelings

Create Your Badge