Home > > Matthew Ward — October 10, 2011

Matthew Ward — October 10, 2011

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Toen mijn moeder deelnam aan de meditatie voor de herfst equinox en de Aarde visualiseerde in goud-wit Christus licht hoorde ze: “Registreer mijn woorden” en met vreugde delen we het volgende met jullie.

_____________________________________


‘Ik ben Gaia, de ziel van de planeet die jullie Aarde noemen. Net als jullie kan ik me zwaar van hart of lichthartig voelen. Lange tijden huilde ik, toen mijn spirit was gebroken. Mijn mensen waren vol haat naar elkaar en mijn lichaam was doordrenkt van hun bloed. Ik huil nu niet langer meer omdat er nu zoveel is waar ik blij om kan zijn.

Mijn licht heeft nog niet de volle kracht, mijn lichaam is nog niet in evenwicht. Dat komt omdat mijn kinderen nog steeds vol haat zijn naar elkaar. Sommigen van hen zijn zonder liefde, zonder medeleven, zonder te begrijpen dat verschillen juist absoluut schitterend kunnen zijn als er harmonie en respect stromen langs de hartlijnen.

Toch ben ik heel blij omdat ik op een reis ben die geen andere ziel in dit universum ooit heeft gemaakt. Ik ga naar huis en jullie die het licht vasthouden, wat me helpt om standvastig en snel vooruit te komen, zijn bij me. Kunnen jullie een grotere eer voorstellen dan deze reis die we samendoen? Kunnen jullie je een grotere opwinding voorstellen dan onze ascentie? Ik kan dat niet.

Ik vroeg om deze dag te mogen spreken om jullie mijn dank te zeggen voor alles dat je doet. Jullie werden uitgekozen uit een groot aantal zielen, driekeer zo veel dan het aantal dat kon incarneren en deelnemen. Dit niveau van lichtdienst is nog nooit eerder ondernomen.

Wij spelen een deel in de grootste show die ooit in dit universum is uitgevoerd. Ik voel bescheidenheid die zich mengt met sublieme voldoening voor een goed uitgevoerde taak. In het continuüm, IS onze taak al voltooid.

Terwijl onze reis doorgaat, wachten jullie en onze wereld vele wonderen. Jullie is al zoveel verteld zodat je erover kunt denken en ernaar kunt uitkijken, maar het werkelijk leven in de glorieuze tijd die spoedig komt gaat jullie voorstelling te boven.

Alle wezens in dit universum slaan gade dat dit zich ontvouwt, wisten jullie dat? Ik kan me niet eens zo’n groot publiek voorstellen! Alle zielen van licht juichen naar ons, dus gaan we door met hen een goede show te geven, een ervaring die zelfs God’s applaus waard is. Ik deel mijn hart met jullie en mijn liefde voor jullie is overweldigend.’


_____________________________________


2. Gaia’s boodschap voor jullie is van buitengewone waarde maar ook voor ons. Wij houden deze ziel in de hoogste eer en dat doen alle andere lichtwezens in het universum. Wij kennen haar onwrikbare moed en ongeconditioneerde liefde voor haar opeenvolgende generaties van bewoners in de lange duistere eeuwen, welke voor haar bijna onverdraaglijk emotioneel en stoffelijk lijden veroorzaakten. Wij kunnen zien dat haar lichaam nog niet in evenwicht is maar we zien ook haar spirit zweven en dat is werkelijk een vreugdevol zicht om te aanschouwen!

3. We zien nog een ander prachtig gezicht – jullie spirits. Jullie hebben lang verwacht bewijs dat veel grote veranderingen in gang zijn gezet, en als jullie gebeurtenissen in de context van Aarde’s ascentie merken, weet je dat jullie geduld wordt beloond. Het is echter natuurlijk dat de meeste mensen die gebeurtenissen interpreteren met hun ogen van derde dichtheid en in de context van hun ervaringen en de wereldgeschiedenis die ze hebben gezien of wat hen geleerd werd.

4. Een voorbeeld, velen zien de “betrokkenheid” van buitenlandse naties in de “Arabische Lente” als een bedacht zijn op eigen voordeel om de oliereserves en voor uitbreiding van militaire en multinationale bedrijfsbelangen. Terwijl dat misschien een idee kan zijn voor enkele hebzuchtige, naar macht hongerende geesten, is dit niet de hogere bedoeling ervan en wordt dit geen deel van het resultaat. Er werd assistentie verleend aan hen die vechten om het juk af te gooien van de onderdrukkende wet gewoon omdat zonder hulp, de moedige missie van de vechters niet succesvol kon zijn zoals er universeel over werd beschikt. Hun inspiratie om op te staan tegen de status quo en het besluit om hen te helpen zijn positieve reacties op vibraties in de energieniveaus waar Aarde doorheen is gegaan.

5. Die energiestromer is gewoon een van een veelvoud aan niet te stoppen stuwkracht naar wereldtransformatie. Andere houden wereldeconomie in, die wankelt op de rand en die economie voerde verder dan het vermogen van de Illuminati om ze ten gunste van hen zelf te manipuleren. Vanwege eisen van de bevolking krijgen regeringen die dat moeten hebben een omwenteling; en nieuwe regeringslichamen die gestabiliseerd moeten worden zijn daarvoor aan het werk. In de Verenigde Staten is de Occupy Wall Street beweging aan het groeien. De druk blijft groeien voor vredevolle onderhandelingen bij nationale en internationale conflicten. Petities over de hele wereld, doen de ronde voor schone energie en andere milieureddende maatregelen en om de onrechtvaardigheden te beëindigen waarvoor vroeger de bevolking zich hulpeloos voelde om die te veranderen. Leiders van gemeenschap, groepen en families helpen hun meest behoeftige leden en de uitwisseling van goederen en diensten helpt velen obstakels te overkomen en om met ontberingen te kunnen omgaan

6. Bij al deze activiteiten zijn mensen die van zichzelf denken “gewoon” te zijn maar die buitengewone dingen doen. Misschien begrijpen enkelen van hen wat er wereldwijd en universeel bezig is, maar de grote hoeveelheid volgt gewoon een innerlijke drang om tegen het hele spectrum van corruptie en onbillijkheden te handelen en geïnspireerde individuen openen wegen voor de massa’s om die te betreden.

7. De energie die door deelnemers wordt gegenereerd bij alle hervormingsactiviteiten samen met de energie van allen die in hart en geest die inspanningen ondersteunen, wordt gezien als licht dat steeds schitterender blijft schijnen. Dit is werkelijk iets om over te juichen maar denk niet dat het ‘standvastig je licht vasthouden’ niet net zo noodzakelijk is, nu die belangrijke verandering onmiskenbaar onderweg is. Jullie licht is absoluut net zo noodzakelijk en waardevol – en ook net zo essentieel – als ooit!

8. De energie van de wens van iedereen die actief aan het protesteren is tegen de condities die op negativiteit zijn gebaseerd, is met licht gevuld en wordt aldus in Aarde’s energieveld van potentie geregistreerd. Maar veel deelnemers worden gemotiveerd door boosheid, frustratie en wrok en alhoewel begrijpelijk, wordt de energie van hun gedachten en gevoelens over die condities als negativiteit geregistreerd in het veld van potentieel. Het resultaat is, de energie die wordt opgewekt door het focus van die mensen, trekt “dezelfde” energie aan die juist een verlenging geeft van waar ze tegen protesteren.

9. En niet iedereen deelt jullie en onze opwinding over de vele bewegingen tot verandering die zich als reinigende vuren over jullie wereld uitbreiden. De recalcitrante Illuminati zullen zich voortdurend verzetten om de flarden macht waar ze zich aan vastklemmen op te geven, net zo stijfkoppig als ze proberen om hun illegaal vergaarde, onvoorstelbaar grote fortuinen vast te houden. Met hun hardnekkig volgehouden weigering van het licht dat constant wordt aangeboden, leven ze in de duisternis van hun eigen schepping dat hen niet laat zien waar ze spoedig toe worden gedwongen om te erkennen. Hun pogingen waren vergeefs. Hun tijd is voorbij.

10. Ook anderen slepen zich hardnekkig voort voor zover ze het licht omhelzen. Ze gedijen nog onder oude manieren van zakendoen en zitten vast in de oppervlakkigheid en onbeduidendheid van wat zij denken dat sociaal, professioneel en financieel succes is. Na allang contact met hun spirituele aard verloren te hebben, zullen ze aan veranderingen weerstand bieden die zich bemoeien met hun comfortabele levensstijl.

11. Dus nog een tijdje langer gaat negativiteit uit een aantal bronnen het collectieve bewustzijn in, het krachtige energieveld van gedachten, gevoelens en daden van Aarde’s bewoners die alles scheppen dat in jullie wereld bezig is.

12. Millennialang heeft het collectieve bewustzijn het duister toegestaan om het leven op Aarde makkelijk te domineren. Zeven of acht tientallen jaren geleden begon het collectieve bewustzijn zich te roeren omdat de massale instroom van licht vanuit verre beschavingen tot nieuwe soorten gedachten en gevoelens in de volkeren inspireerden. Langzamerhand keerden ze zich af van acceptatie en van meegaandheid, naar het twijfelen over wijsheid en motieven van “autoriteiten”.

13. Dat leidde tot het groeiend besluit om hun lot in het leven op te tillen en om anderen te helpen hetzelfde te doen. Al die natuurlijke fasen waren noodzakelijk om de mensen tot een punt van bewust besef en actie te brengen.

14. De hoge vibraties die deze statische condities van lange duur in staat stelden dramatische veranderingen te ondergaan, openen het denken meer dan ooit tevoren. Maar de massa’s hebben nog niet het punt bereikt van spirituele helderheid wat betekent het kennen van de kracht van gedachten en gevoelens. Ze weten niet dat ze kunnen manifesteren wat ze wel willen, zolang ze in beslag worden genomen door wat ze niet willen.

15. Velen hebben mijn moeder vragen gesteld: Hoe kan ik de Aarde helpen als ik niet weet wat mijn missie is? Weinigen van jullie kwamen om een leider te zijn, miljoenen van jullie kwamen om leraar te zijn, wegwijzers. Door je licht te leven, raakt de energie die je uitzendt zielen om je heen aan en stoot hun bewustzijn aan om zich dingen af te vragen; deel je kennis met degenen die antwoorden zoeken. Dit moet niet op een prekende of aangeleerde manier zijn, wat een vervreemdend effect kan hebben, maar door zo uitgebreid mogelijke informatie te bieden waar individuen belangstelling voor hebben, en het belang van om in plaats van negatief, positief te denken en te voelen, kan niet worden overdreven.

16. Visualisatie kan een techniek zijn die meer algemeen bekend is dan de wet van aantrekking en het kan nuttig zijn om voorbeelden te geven zoals: als je geen oorlog meer wilt, focus je dan op vrede. Als je geen corruptie meer wilt in regeringen, focus je dan op leiders met wijsheid en morele integriteit. Als je geen verarming meer wilt, focus je dan op overvloed die naar binnen stroomt.

17. De woorden: stel je voor, neem een plaatje, verwacht of stel je voor en denk er over, hebben dezelfde effecten natuurlijk als focus je en suggesties van wat je kunt visualiseren zit op dezelfde lijn met wat mensen willen, dat kan ook helpen. Bijvoorbeeld, een goed leven voor iedereen: Visualiseer menigtes vol gezond lijkende en lachende mensen van alle leeftijden en rassen die rondlopen in verrukkelijke parken en lachende kinderen op speelplekken vol kleur. Stel je groentetuinen voor die weelderig groeien en tafels die volgeladen zijn met voedsel, welvarende wijken met bomen en bloeiende heesters, scholen en universiteiten gevuld met gretige studenten.

18. Voor het behoud van het natuurlijke milieu en verjonging van beschadigde landerijen en zeeën, kun je de Aarde visualiseren met kristal heldere hemelen en wateren, groene landen waar eens woestijnen waren, tierige bossen en wouden.
Jullie willen menselijke behandeling voor alle dieren, dus zie dieren van elk ras in weiden grazen en zich vredig vermengen met elkaar en met de mensen.

19. In de mate dat mensen belangstelling tonen, vertel ze dat al deze en nog myriaden glories meer deel zijn van Aarde’s Gouden Periode, en dat het de collectieve ideeën, wensen en daden zijn van haar bevolking die deze Periode aan het creëren is.
Er zullen schone en veilige energiebronnen zijn; eerlijke en rechtvaardige wetten; een stabiele wereld economie en billijke toewijzing zijn van de overvloedige bronnen van de wereld; nieuwe vormen van vervoer, communicatie en bouw.

20. De hele infrastructuur van alle landen zal gezond worden omgebouwd. Reizen van het ene land in het andere zal onbeperkt kunnen, wie een baan wil hebben, zal die krijgen en er zal voor iedereen meer tijd zijn om zich te ontspannen. Belasting zal eerlijk zijn en dat zullen ook salarissen en lonen zijn. Accurate geschiedenis van jullie wereld en universele wetten worden onderwezen Onderwijs op allerlei niveaus zullen haalbaar zijn voor iedereen en zo kan ook iedereen musea, galerieën, theaters, concerten en sport evenementen bezoeken. Technologieën zullen met sprongen groeien.

21. Al deze vergrotingen en nog vele andere zullen ook in jullie wereld onbeperkt je leven omhoog brengen en in het collectieve bewustzijn worden gemanifesteerd, en aards gesproken, ze zijn dit aan het plannen, of voeren het in fasen uit. [Deze boodschap dateerde van 31 december 2007, Het Essay over 2012 op Matthew’s Messages op The Matthew Books heeft nog meer details van Aarde’s Gouden Periode.](vertaling op te vragen bij vertaler)

22. Nog meer intense belevenissen op persoonlijk niveau wachten jullie. Jullie zullen je uiterlijke verbinding met God voelen, hoe je het Opperste Wezen van dit universum ook noemt, en jullie zullen je rechtmatige plaats in je universele familie innemen als de broeders en zusters die jullie zijn.
Jullie zullen het leven in het continuüm ervaren, waar alle levens tegelijkertijd gebeuren en jullie zullen heen en weer reizen tussen Aarde en werelden met verenigbare energie niveaus. Jullie zullen telepathisch communiceren met zielen in spirit en in stoffelijke beschavingen als je dat wilt en je zult je ideeën in vorm manifesteren.

23. Jullie zullen weten dat jullie machtige multidimensionale wezens zijn en al deze kennis en vermogens zijn componenten van jullie ziel. Die hebben geen esoterische studies of uiterlijke instructies nodig – deze zelf-ontdekkingen komen automatisch door standvastig in je licht te leven en spiritueel te evolueren.

24. Nu vertellen we wat GEEN deel van jullie leven in de Gouden Periode zal zijn: vrees, vervuiling van wat dan ook, godsdienstige dogma’s, geweld, doodstraffen en gevangenissen voor ter dood veroordeelden, mannelijke superioriteit, sociale kasten stelsels, wreedheid naar elk soort levensvorm, armoede, mindcontrole, (beheersing over het denken) en afgesloten denken, hebzucht, jaloersheid, afgunst, bedrog, vooroordeel, corruptie, schadelijke chemicaliën en drugs, politieke heftige toespraken en bureaucratische red tape (is ook bureaucratie), verwoesting willen, gezondheidskwalen, boosheid, meedogenloosheid, verdeeldheid, op zichzelf gericht zijn en egoïsme, oneerlijkheid, militaire mentaliteit, wapens, verslavingen, pornografie, dakloosheid, slavenhandel, mediacontrole, monopolies van bedrijven.
We noemen dit soort gedrag, karaktertrekken en omstandigheden welke in een drie dimensionale wereld sterk toenemen, alleen maar op om jullie hart te verblijden over hun aanstaande verdwijning – hun lage vibraties kunnen niet in een vierde dichtheidswereld bestaan die aan jullie dichtbije horizon staat.
En nu zeggen we, als jullie gedachten in een van de gedragscondities hebben gezeten die aan zo velen ellende gebracht hebben, schakel dat denken uit en handel alleen nog met wat jullie willen - liefde, harmonie, vriendelijkheid, medeleven, gezondheid, overvloed, wederzijds respect, genereusheid, behulpzaamheid, vreugde, samenwerking, eerlijkheid, vergeving, vreesloosheid.

25. Als de kracht van liefde – of licht, wat dezelfde energie is – de constitutie is van jullie collectieve bewustzijn, oh! Wat een pracht in jullie leven en jullie wereld! Nu dan, we zullen over nog wat dingen in jullie gedachten praten. Ten eerste dringen we bij je aan om te stoppen bezorgd te zijn over de effecten op lange termijn van radioactiviteit door de beschadigde nucleaire reactoren in Japan, over genetisch gemanipuleerd voedsel, over vaccinaties en vergiften in diverse vormen van vervuiling. De cellen van alle mensen die licht accepteren worden veranderd naar de kristallijnen vorm die alles zal wegwerpen wat van lage vibratie is en die het vermogen tegengaan om gezond te functioneren in lichaam, geest en ziel.

26. In vorige boodschappen noemden we talloze voorspellingen of voortekenen op die niet meer zullen gaan gebeuren. Nu spreken we over andere situaties die omhoog zijn gekomen of weer aan de oppervlakte zijn gekomen en opnieuw zorgen baren, geen ervan zal ook niet gebeuren: militaire coups die net zo onderdrukkend zijn als de corrupte regeringen die ze afzetten; trein wagons vol die duizenden transporteren naar interneringskampen; biologische oorlogvoering; holografische vertoningen met invasies van ‘buitenaardsen’ voor de reden om een staat van beleg in te stellen; door mensen gemaakte geofysische gebeurtenissen die duizenden mijlen kustlijnen verwoesten; voedseltekort die zo ernstig is dat de rijken voedsel zullen hamsteren maar waardoor de rest van de wereld zal verhongeren; en ontrole op drinkwater.

27. Denk eraan dat een plan één ding is, de bedoelde effecten verwezenlijken is nogal wat anders. Schermutselingen, willekeurig geweld, politiek gekibbel en ontberingen zullen doorgaan zolang de dualiteit in de mensheid nog zijn rol uitspeelt tot in de laatste acte, maar niets kan, aan het eind van het volgend jaar, Aarde’s vertrek uit de derde dichtheid tegengaan. In de tussentijd zullen er veel mensen vertrekken – iedereen die de voorzieningen in de gekozen zielencontracten heeft voltooid, iedereen die het licht weigert, en vele anderen die kozen om liever te vertrekken dan zich aan te passen aan de mammoetveranderingen die eruit voortkomen of bedenken dat waarheden zullen opduiken. Al die zielen zullen zoveel mogelijk gelegenheden krijgen die nodig zijn om spiritueel en intellectueel te groeien.

28. Jullie kunnen gehoord hebben dat twee grote ondergrondse gebieden werden verwoest, ze werden door Illuminati beheerst, voertuigen, wapens, opslaghuizen en woon kwartieren werden vernietigd maar het gebeurde door veilige technologieën, geen nucleaire apparatuur; en sommigen in het Illuminatie kamp werden uit hun macht gezet, maar werden niet gedood. Als defensieve en aanvallende maatregelen, gebruiken de lichtkrachten alleen de karacht van licht en technologieën die geen beschadigende na effecten hebben. Zij kennen de plannen van de Illuminati en als die grote uitrusting overbruggingen inhouden met explosiefs die van veraf kunnen worden gedetoneerd, dan hebben ze toestemming om dat te voorkomen. Terwijl dit misschien kan gezien worden om de wet van de vrije wil van de Schepper geweld aan te doen, is dat toch niet zo – het is het eren van de vrije wil van Aarde. Na 9/11 (11 september 2001) koos zij ervoor dat meer pogingen van terrorisme op die schaal zou worden voorkomen en met Gods autorisatie heeft onze universele familie succesvol vele pogingen verijdeld.

29. Absoluut gaan dieren “naar de Hemel”. Maar dat is niet omdat zij een ziel hebben, het is omdat ze zielen zijn. Alles dat een mate van bewustzijn heeft is een ziel omdat die geschapen is met de liefde-licht essentie van Schepper, de levenskracht van alles in de kosmos. Ook dieren evolueren, net als andere zielen doen. [als je geïnteresseerd bent om uitgebreidere informatie te lezen over dieren, typ dan “animals” in de zoeklink op Matthews pagina The Matthew Books]

30. Alle mensen die de planeet vergezellen naar de vierde dichtheid en verder reizen zullen dat doen in hun “huidige”lichamen, ze zullen geen “nieuwe krijgen”, maar verouderde lichamen zullen worden vernieuwd, verjongd – ze zullen langzamerhand “ont- ouderen”. En lichamen die aangedaan zijn door ziekte van een of andere aard zullen langzamerhand worden geheeld – dit houdt in: blindheid, doofheid, verminderd mentaal vermogen, chronische pijn, en degeneratieve ziektes – en hergroei van missende ledematen en tanden zullen ook in fasen gebeuren.

31. Huidige medicatie doses zullen bepaald worden door dezelfde middelen als nu, voor de korte tijd dat de medicatie nog nodig is. Tijdens jullie reis zullen alle mensen hersteld worden naar de hoogste gezondheid, stoffelijk, mentaal en emotioneel.

32. Het geloven in Aarde’s ascentie heeft niets te maken met dat lichamen langs het pad van ascentie worden aangeraakt door een combinatie van achtereenvolgende lichtere niveaus van energie, en door lage frequenties die uitgezonden worden door misbruik van technologie op de planeet. Alle lichamen worden beïnvloed maar de effecten verschillen in overeenstemming met de huidige staat van gezondheid, besef van het ascentieproces en reacties op oproerige situaties wereldwijd. Licht absorberen helpt lichamen relatief in evenwicht te houden en om niet van streek te raken; hetzelfde is zo met emotionele en mentale functionering in deze unieke tijd in het universum, en specifiek in deze laatste fase van Aarde’s nadering van de vierde dimensie.

33. Vervuiling van allerlei soort kan snel worden uitgeroeid door gebruik van technologieën die ontwikkeld zijn in jullie wereld, maar lang werden onderdrukt of misbruikt, in samenwerking met ontwikkelde technologieën van jullie universele familie die ze aan jullie wetenschappers en ingenieurs zullen leren.

34. Niet alle buitenaardse beschavingen zijn welwillend, maar alle beschavingen met bemanningen die door jullie hemelen zwerven wel. De niet-lichte wezens van andere beschavingen die op de planeet wonen die zullen spoedig vertrekken omdat hun lichamen niet kunnen overleven in de trillngsniveaus waar de planeet nu heen reist. Ja, veel vroegere bewoners van Atlantis zijn teruggekeerd specifiek om een herhaling te voorkomen van de geweldige verwoesting die deze beschaving overkwam; deze zielen hebben ook wijsheid en leiderschap vermogens bijeen vergaard door vele andere levens in spirit werelden en in andere stoffelijke beschavingen.

35. De planetaire op één lijnstelling in jullie zonnestelsel heeft aanzienlijke effecten op gedrag en houdingen, specifiek als de bijelkaar plaatsing van planeten en Zon rijp is voor energiegolven. De golven gebeuren met grotere , vanwege Aarde’s versnelde beweging door het systeem, en als zij goed in de vierde dimensie zit, zal er een herkenbare sensatie van stabiliteit zijn omdat er geen negativiteit meer is om tegen te strijden. Er zal geen hemels lichaam met Aarde botsen of zal dichtbij genoeg komen om enig merkbaar effect te hebben.

36. Voor degenen die vroegen of het verkrijgen van een astrologische kaart (horoscoop) voor leiding in deze hectische tijd behulpzaam zou zijn, zeggen we dat kaarten die gemaakt worden door spiritueel ontwikkelde, astrologen met kennis een nuttig instrument zijn; maar afhankelijk van alleen uiterlijke bronnen om jullie te leiden naar grote besluiten en om boodschappen van je ziel te negeren, dat zou dwaasheid zijn. Een groot aspect van zielenontwikkeling van de derde naar de vierde dichtheid is de verbinding met zielenbewustzijn die ontworpen is om jullie op het spoor te houden van keuzes uit je contract. We kunnen niet zeggen “hoe” je instructies opent naar een telepathische communicatie kanaal omdat dit zich opent als de tijd juist is voor elk mens, en die tijd verschilt net zo als jullie zelf verschillen. Maar we hebben eerder vooraf waarschuwingen gegeven aan nieuwe communicatoren en omdat telepathische kanalen zich met toenemende frequentie open gaan door de hogere vibraties die overheersen, zijn we blij die leiding te herhalen

37. Vraag, vóór een transmissie of onderhoud op te nemen, wanneer ook, om bescherming van het geChristende licht en sta erop dat alleen lichtwezens zich met je kunnen verbinden. Probeer niet te communiceren als je ziek, emotioneel of mentaal gestresst bent, of als je bang of boos bent – elk van die condities verlaagt je energieniveau en maakt het makkelijk voor lage entiteiten om zich met je te verbinden.
Er is natuurlijk zelf-twijfel in het begin, en ook dat is een uitnodiging aan lage entiteiten; Als je je ongemakkelijke voelt over de informatiebron of onaangename sensaties hebt, snijd de verbinding dan af en probeer het opnieuw als je je ontspannen voelt. Met oefening zul je meer zelfvertrouwen krijgen, maar doe dat wel met bescheidenheid – lage vibraties door egoïsme zullen je zeker met duistere bronnen verbinden.

38. Alle duisternis zal verdwenen zijn als Aarde de vierde dichtheid binnen gaat aan het eind van jullie kalenderjaar 2012, maar niet alle glories van haar Gouden Periode zullen op die drempel zitten. Wonderbaarlijke ontwikkelingen zullen doorgaan zich te ontvouwen over je hele wereld, inclusief vreugdevolle her-verenigingen met geliefde zielen die je in dit leven kende en die jullie je zullen herinneren van ander levens. Het is zoals Gaia zei: “vele wonderen wachten jullie op deze wereld van ons, op.”

_____________________________________


LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward

[Bericht van Suzy: Het was een hele aardige verrassing om zo veel “Happy Birthdays’s te krijgen voor Matthew” per email op 11 september – dank jullie voor je zorg en attentheid.]

Email: suzy@matthewbooks.com
Website: The Matthew Books

Vertaling: Winny – WebsiteE-mailShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.