Home > > Matthew Ward — February 1, 2012

Matthew Ward — February 1, 2012

Effecten van negatieve gedachten; verdrijven van angst; bewijs van progressie van het licht; redenen voor vertraging om grote hervormingen te beginnen; oorzaak van werelds “geluid of tonen”; chakra’s; nieuw monetaire stelsel; wetenschap versus universele werkelijkheid; seks in de vijfde dichtheid; goden en godinnen


1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Terwijl veel lichtwerkers vol vertrouwen wachten op de overgangsstappen naar Aarde’s Gouden Periode om zich te verwezenlijken, markeren anderen de tijd, zogezegd, tot een onweerlegbaar bewijs dat volledig vertrouwen rechtvaardigt voor de rapporten van lichtwezens. En omdat het grootste deel van de bevolking geen enkel idee heeft dat dit jaar eindigt op de drempel van een glorieuze nieuwe era van vrede, samenwerking en leven in harmonie met de Natuur, is er een nieuwe bezorgdheid bij iedere instantie door wapengekletter, grimmige economische analyse, nieuwe wetten of politiek die vrijheden uitholt.

2. Bij het begin van Aarde’s ascentie ongeveer 70 jaren geleden, was negativiteit algemeen heersend in het collectieve bewustzijn. toen individuen begonnen te antwoorden op het licht dat naar de planeet werd gestraald door verre beschavingen, en begon het collectieve bewustzijn te zwenken naar positiviteit, en ongeveer een tiental jaren later in jullie tijd, bereikte het licht een blijvende hoeveelheid die de koers van de planeet naar de vierde dichtheid verzekerde, zonder afdwaling en vertraging. Sedert toen is de licht intensiteit voortdurend toegenomen terwijl meer en meer mensen hun hart en geest openden en tegelijkertijd ging het collectieve bewustzijn omhoog. Negativiteit verloor zijn vaste grond en positiviteit werd overweldigend overheersend.

3. Ook is er geen automatische immuunheid tegen negatief denken – en vrees is de basis van dit alles! – en als die gedachten het focus zijn van iemands energie, zijn ze zo krachtig als ooit in het manifesteren van tegenstrijdige persoonlijke situaties. Een lezer die schreef dat vrees niet bewust kan worden beheerst maakte een vergelijking. “Het is alsof je zegt, laat je bloed niet stromen.” Wij zeggen laten we dat omkeren naar “Laat positieve gedachten zo natuurlijk stromen als je bloed.”

4. Gedachten gaan voor emoties uit, een oneindig kleine fout die niet herkend wordt omdat de gedachte over een situatie en de reactie erop tegelijkertijd schijnt te zijn. Als jullie een situatie als angstig waarnemen, dan lokt die gedachte een natuurlijke reactie uit – angstige gedachten. Als de gedachte zich keert naar de mogelijke ontwikkelingen in een situatie, dan nemen de angst gevoelens die daarop volgen in kracht toe.

5. De universele wet van aantrekking, die niet kan onderscheiden wat je wel wilt – iets van positieve aard – van wat je niet wilt – een negatief iets – is in eeuwigdurende werking om te voorzien in waar je je energie op focust. Als dat focus gericht is op een angstig aspect van een situatie – zeg maar gebrek aan geld, wat het focus is van veel mensen – kan het universum alleen maar zorgen voor situaties die dit gebrek laten voortduren omdat het geen redenerend vermogen heeft om te begrijpen dat wat je wilt, genoeg geld is, geen gebrek eraan. Jullie hebben de macht om je gedachten te veranderen! Als je denkt ik heb geld voor alles dat ik nodig heb en dat je je dankbaar voelt, dat zal dit de universele stroom laten beginnen die er voor zal zorgen.

6. Vrees komt ook op in situaties waar je geen controle over hebt, zoals de effecten op lange termijn op lichamen door nucleaire straling, van chemtrails, vaccinaties en verarmd uranium. Daarom hebben we in vorige mails gezegd dat zorgen daarover onnodig zijn omdat de nadelige effecten die alleen bestaan op lage trillingsniveaus worden uitgeroeid samen met al het andere van lage vibraties die niet kunnen coëxisteren met de hoge vibraties van de vierde dichtheid. Alle mensen die de Aarde vergezellen naar de vierde dichtheid zullen geheeld worden van de effecten van die giften en van welke andere kwalen en ziekten die ze ook maar hebben.

7. Ook hebben we gepraat over situaties of condities net zo divers als zaden die alleen een soort gewas produceren, over vervuiling van allerlei soort, genetisch veranderd voedsel, verwoestende technologie, vrijheidsbeperkende regelingen, bedrijven corruptie, gevangenkampen en andere dingen die op duistere bedoelingen zijn gebaseerd – geen ervan zal deel zijn van het leven in de vierde dichtheid. Niets wat aan duisternis wordt ontleend kan in de hoge vibraties van die dichtheid bestaan!

8. Verdere pogingen om angst te verstrooien houden onze vele verzekeringen in dat er geen nucleaire oorlog zal komen, geen terrorisme zoals van de 11de september, geen pandemieën, geen hemelse lichamen (bijv.meteoren) die met de Aarde botsen of enige andere ernstige voorspellingen zoals geweldige omkeringen in landen en zeeën die de planeet onbewoonbaar maken.

9. En het meest belangrijk hebben we herhaaldelijk gezegd dat evenwicht een eerste vereiste is om te evolueren naar hogere dichtheden en angst is een serieuze preventie om evenwicht te verkrijgen.

10. In onze liefde voor alle zielen op Aarde – en voor Gaia zelf, de ziel die dat planetaire lichaam aannam en al haar bewoners liefheeft – wij worden toegestaan om bemoedigende informatie en leiding te bieden maar het ons op elke wijze bemoeien met de vrije wil van mensen om te denken of te voelen wat ze zelf verkozen, dat kunnen wij niet – noch willen we dat. We kunnen echter bij iedereen wel aandringen om niet in een situatie de angst in te gaan die er is of wordt voorspeld. Niet alleen heeft angst de macht om zielenontwikkeling te vertragen en om tegengestelde persoonlijke omstandigheden te creëren, het is een pijnlijk gevoel. Hoe veel meer waardevol, praktisch en vreugdevol is het om vreesloos te leven!

11. Wij willen wat betreft dat alles overvloedig was omdat niemand door angst wil aangeraakt worden door de veelheid aan onthullingen die gebeuren. Dat zou idealistisch zijn, niet realistisch. Zelfs lichtwerkers die vooruit lopen naar de advent van de Gouden Periode dwalen bij gelegenheid af naar dit of dat, het grote aandeel van ‘op het hek zitters’ zijn vatbaar voor angstige gedachten zoals scepticisme; en vrees is de meest waarschijnlijke reactie – vanuit ons voordelig uitkijkpunt lijkt het in veel gevallen zo te zijn – door de grote aantallen mensen die vast zitten in het 3D denken.

12. Gewoon door standvastig in het licht te blijven houd je vrees op afstand en door dat te doen, straal je zelfvertrouwen, opwinding en vertrouwen uit naar iedereen om je heen. Alleen jullie energie kan ongerustheid van anderen kalmeren over wat er gebeurt en waar dit naar toe gaat en als mensen er voor ontvankelijk zijn, bied je kennis aan over de snelnaderende wereld van vrede, liefde en eenheid van geest.

13. Dit is een goede plek om te antwoorden op: Hoe kunnen we weten of we vooruit gaan met de Aarde? Jullie weten dat intuïtief. Maar, als zelf-twijfel ingeboren kennis insluit om bewustzijn te bereiken, doe dan een eerlijk zelf onderzoek. Houdingen en gedrag zoals jaloezie, hebzucht, oneerlijkheid, arrogantie, wrevel, bitterheid, boosheid, apathie en egoïsme zenden lage vibraties uit die je geworteld houden in de derde dichtheid. Als je een neiging herkent naar een van die zaken in jezelf, keer dan je gevoelens en daden om naar hoge trillingen van genereusheid, behulpzaamheid, vergeving, bescheidenheid, waarheid, ernst, geduld, mededogen en dankbaarheid. Dat kan misschien complexer klinken dan het werkelijk is, dus zeggen we jullie dat toen de vraag over het voorwaarts gaan van de Aarde aan God gevraagd werd, Hij antwoordde: “Het is zo simpel als WEES VRIENDELIJK.

14. Naar binnen gaan om antwoorden te krijgen en die ook achten – je intuïtie volgen – dat is vooruit gaan in zielenontwikkeling, en zo is ook het scheiden van het kaf in jullie prioriteiten. Voorbereiding voor Ascentie houdt het afsluiten van jezelf voor nukkigheid of lichtgeraaktheid van de derde dichtheid, alledaagse belangen en oppervlakkigheden en getrouw blijven aan spirituele waarden om bij het leven in de vierde dichtheid te blijven.

15. Er is nog een aspect om met de Aarde voorwaarts te gaan – niet alle zielen kozen om dit stoffelijk te doen. Velen die hun derde dichtheid ervaringen voltooiden willen de planeet verlaten vóór haar binnengaan in de Gouden Periode zodat zij dit belangrijke gebeuren “full screen” kunnen observeren vanuit het Nirvana, kun je zeggen.

16. Om terug te keren naar het “onweerlegbare bewijs” van de progressie van het licht, hett is al allemaal om jullie heen maar kan misschien niet worden herkend als zodanig omdat het wordt waargenomen terwijl het duister zijn grondgebied vasthoudt. Bijvoorbeeld, het doorgaan van gevechten in Syrië en andere landen komt door het steeds toenemende licht in de burgers die de vroegere angst overstegen om zich tegen onderdrukkende leiders op te stellen. Vinnige conflicten in regeringen zijn groeiende aantallen van licht-ontvangende leden die de belangen van de burgerij willen dienen tegen de egoïstische leden in groepen die speciaal geïnteresseerd zijn in pockets van weelde.

Economische stabiliteit is niet bereikt omdat de oude corrupte systemen ontmanteld worden in hun geheel zodat nieuwe stelsel die op integriteit en eerlijkheid voor allen gebaseerd zijn, kunnen uitgevoerd worden met een minimum aan splijting. Het terugtrekken van troepen is geen verzwakking van de defensie van landen, waardoor dan een invasie wordt uitgenodigd door andere bewapende landen; dit zijn stappen naar voren in het veranderen van de internationale mentaliteit van oorlog naar vrede. Alhoewel de Aarde pockets van negativiteit blijft loslaten door aardbevingen, erupties en stormen, zullen die gebeurtenissen verminderen in ernst, frequentie en verwoesting omdat het technologisch vermogen van Illuminati met ongeveer de helft verminderd is geworden.

17. Die positieve perspectieven van de wereldzaken worden verduisterd door de sterk gepubliceerde bombastische activiteiten op het politiek en economisch toneel over jullie hele wereld terwijl de derde dichtheids dualiteit zichzelf uitspeelt. En negativiteit brandt nog steeds heel sterk in sommigen personen. Degenen die worden gemotiveerd door financieel en territoriaal profijt willen een oorlog uitlokken; maar ver van enige succesvolle nieuwe overwinningen, vechten zal het naar beneden spiralen zijn van een plaats naar de volgende. De groffe eenzijdige “hebben” en “niet hebben” economie die in veel van jullie wereld overheerst zal ook toenemend veranderen, en jullie zullen tirannieke regeerders, onrechtvaardige rechtssystemen en oneerlijke belastingen aan een eind zien komen.

18. We begrijpen dat jullie precies willen weten wanneer jullie specifieke tot stand brengingen zullen gaan zien: Als de wereld vrij zal zijn van onderdrukking en geweld. Als de wereld economie gestabiliseerd zal zijn en de Federale Reserve en andere dieverij van wereld proporties zal zijn verwijderd. Als de waarheid over 11 september uitkomt. Als voeding, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs beschikbaar zijn voor iedereen. En misschien specifiek, als onze universele familie komt.

19. Geliefde zielen, als deze antwoorden bekend waren, zou het onze grootste vreugde zijn om jullie dat te vertellen. Wat we je nu kunnen vertellen is dat veiligheid van iedereen de heersende beschouwing is van doorgaande discussies over de meest gunstige timing en meest effectieve manieren om diepe waarheiden en monumentale hervormingen te introduceren. Vanwege de vasthoudendheid van de Illuminati om de lichtkrachten te bestrijden zijn er in de voorbije jaren talloze aanpassingen gemaakt in het meesterplan voor doelstellingen die in overeenstemming zijn om bewapende weerstand te elimineren en om de bevolking in grote mate psychisch voor te bereiden.

20. Illuminati controle van militaire afdelingen die serieuze schade kunnen veroorzaken aan jullie en aan landende bemanningen zijn nog steeds niet volledig getemperd. En het grootste deel van jullie beschaving is niet klaar om met dramatische veranderingen die in felle slagen komen, om te gaan en ze kunnen ook niet geestdriftig een massa buitenaardsen begroeten die plotseling over de wereld verschijnen. Toch wordt de tijd kort, dus hoog ontwikkelde zielen in het universum werken samen met jullie verlichte leiders om systematisch weerstand te verminderen en de collectieve psyche waar te nemen zodat veranderingen veilig kunnen worden geïnitieerd met minimale schok voor degenen die er geen idee van hebben dat jullie wereld wordt getransformeerd met behulp van vele andere beschavingen.

21. Het botsen van toenemende hoge vibraties langs de ascentieroute van de aarde met de lage vibraties die worden uitgezonden door het misgebruiken van de technologie door de Iluminati veroorzaakt een gelijksoortige omwenteling in de elektrische stelsels van lichamen. Net zoals lichamen van iedereen die voor licht ontvankelijk zijn, worden opgewaardeerd op cellulair niveau, ervaren velen episodes van vermoeidheid, stoffelijk ongemak, en diverse graden van neerslachtigheid en van verlies van herinnering op korte termijn. Deze effecten zijn tijdelijk en kunnen wat worden verzacht door voldoende slaap, drinken van veel zuiver water, minder eten en door lichter voedsel te kiezen, en lichte oefeningen te doen.

22. Die uitwisseling van lage en hoge vibraties draagt ook bij aan wat velen beleven als een “gonzen”. Van jullie vijf primaire zintuigen wordt horen het meest vaak en meest serieus bestormd. Frequent blootstelling aan geluid van bronnen zoals van machines, strijd, bouwen, ontploffingen, mijnbouw, schreeuwende menigten en rauwe muziek beschadigt de delicate mechanismen om te horen en om geluiden te identificeren. Alhoewel het “rinkelen in de oren”die sommige mensen beleven waarschijnlijk de kwaal ‘oorsuizen’ is, is het gonzen iets van wereldomvang en zal verdwijnen als het cellulaire maaksel van lichamen meer kristallijn wordt en de uitzending van lage vibraties afneemt.

23. Nog een van jullie vragen is hier pertinent: Als de cellen van koolstof tot kristal veranderen, zal dat chakra’s veranderen? Oh, zeker! Toen het DNA in de oudheid werd veranderd, kregen de chakra’s klappen en hun herstel is deel van de cellulaire veranderingen. Terwijl jullie denken aan geest, botten, organen en zo voorts als apart staand door hun verschillende functies, is iedere cel constant in uitwisseling met alle andere cellen, en een verandering in het ene, of dat nu gunstig of schadelijk is, beïnvloedt het hele systeem. Dus, als cellen veranderen van koolstof in kristal bij mensen die licht ontvangen, worden de chakra’s opgewaardeerd in sensitiviteit en in kwantiteit.

24. Gewoonlijk erkennen mensen het bestaan van chakra’s als een zevental. Andere gebieden zullen opengaan als de spirituele ontwikkeling doorgaat en de lichamen van hoog ontwikkelde zielen zijn als lichte magneten, ze hebben zoveel ingangspunten. Als contrast kunnen chakra’s in mensen lang geneigd zijn tot duistere manieren waardoor ze geheel dicht kunnen gaan als het bewustzijn wegkwijnt door gebrek aan gebruik.

25. Een frequent aan de orde gesteld onderwerp kan worden opgesomd terwijl een lezer schreef: “Wat zal er gebeuren met mijn geld onder een nieuw stelsel?” Eerlijk verdiende inkomsten op bankrekeningen en diverse investeringen zullen niet nadelig worden beïnvloed als het wereld systeem dat gebaseerd is op kostbare metalen wordt uitgevoerd. Maar zelfs met wijd gepubliceerde verklaringen die aan de verandering voorafgaan, zal er waarschijnlijk een korte periode zijn van verwarring die volgt totdat alle commerciële activiteit gesmeerd loopt in het nieuwe stelsel.

26. De enige mensen die serieus worden beïnvloed zijn degenen in de hoogste rangen van de Illuminati, die onvoorstelbare grote fortuinen hebben vergaard door illegale, immorele of tirannieke middelen. Hun holdings – dollarhoeveelheden in jullie “multi-quadriljoenen”- inclusief banken en andere leen instellingen; bewaarplaatsen van goud, zilver, platina en edelstenen; multinationale corporaties; land en natuurlijk bronnen; hun industrie van “illegale” drugs; en kunstschatten, voornamelijk in de kelders van het Vaticaan. Het zijn fondsen uit die profijt genererende holdings en het goud dat ze hebben verzameld en gehamsterd zal worden teruggebracht naar de circulatie en worden gedistribueerd om verarming wereldwijd te elimineren. De drugs zullen worden vernietigd en de kunstschatten die gestolen werden of anders onethisch opgestapeld, zullen in nationale musea en galerijen worden geplaatst.

27. Nu gaan we naar vragen die niet van grote betekenis zijn in het collectieve bewustzijn, maar onze antwoorden kunnen jullie interesse ontsteken.

28. Jullie wetenschappers kunnen het veranderen van jullie Aarde axen niet berekenen omdat zij niet weten dat het een natuurlijk resultaat is van het patroon van haar ronddraaien dat versterkt is in de laatste zeven decades of zo door massale instromingen van licht uit verre bronnen. Omdat zij niet weten dat de planeet op een ascentie koers zit begrijpen ze er niets van wat ze aan het observeren zijn – natuurlijke gebeurtenissen waarvan zij denken dat die afwijkend zijn en “nieuwe”astrale lichamen die opduiken in of buiten ons zonnestelsel. Ze weten niet dat hun berekeningen niet in lichtjaren te gebruiken zijn omdat wat zij denken dat ‘afstand” is eigenlijk variërende lagen van energie zijn. Met zulke grote verschillen tussen hun kennis en de universele werkelijkheid, zullen velen in jullie wetenschappelijke gemeenschap het erg uitdagend vinden om de waarheden te accepteren die zullen worden onthuld.

29. Ja, het gebruik van een geweer of ander type wapen als een levensreddende maatregel voor iemand zelf of voor een ander “is acceptabel”. Het verwonden of doden in zulke situaties kan een voorziening zijn in de contracten van de ziel die hun derde dichtheid ervaringen voltooit en die evenwicht bereikt voor alle betrokkenen.

30. Hoe ziet seks eruit in de 5de dichtheid? Het antwoord hangt af van of het leven in een stoffelijke beschaving of in een spiritueel rijk is en zelfs als die twee woonplekken verder zijn bepaald, is er geen uniforme beschrijving. Sommige stoffelijke beschavingen zijn intellectueel ontwikkeld naar de vijfde dichtheid maar zij hebben geen sprankje spiritualiteit en hun seksuele praktijken zijn net zo dierlijk als de aard van de mensen. Sommige beschavingen die spiritueel ontwikkeld zijn naar de vijfde dichtheid of verder, kiezen lichamen van een lagere dichtheidsmassa zodat ze kunnen experimenteren met de nabijheid/geslotenheid van seksuele relaties en geboorte of andere middel van reproductie gebruiken zoals klonen of bedoelde gefocuste gedachte. Bewoners van alle spirit rijken ondanks welke dichtheid, hebben geen reproductie organen, dus seks zoals jullie die kennen bestaat niet. Wat jullie voóruit kunnen verwachten als de Aarde haar bestemming bereikt in de vijfde dichtheid is dat alle seksuele verenigingen goddelijk zullen zijn met wederzijdse sublieme sensaties voor de partners. Maar we zijn blij jullie te kunnen verzekeren dat de vreugde van geslachtelijk verkeer in de vierde dichtheid niet te versmaden is!

31. Als deskundigheid van astrologen gecombineerd wordt met visionaire en spirituele helderheid, kunnen ze kaarten maken die accuraat zijn gebaseerd op Aarde’s veranderende posities langs haar ascentie route.

32. In ons kennen van God, kunnen we jullie vertellen dat Hij het best vindt om God/Godin genoemd te worden of Hij/Zij – of een andere naam die gebruikt wordt in een spirituele of godsdienstig betrekking. Maar, het toeschrijven van de god en godin zelven aan de heerser van dit universum is niet accuraat omdat Hij een God is, niet een godin. Alle goden en godinnen die Schepper selecteerde om over hun respectievelijk universums te regeren zijn op het toppunt van hun mannelijke en vrouwelijke in evenwicht zijnde energieën – androgynheid – dus hun essentie omvat beide god en godinne attributen.

33. Als deel van God, bij welke naam je het opperste wezen van dit universum ook noemt, ieder van jullie is een god of godin volgens de sekse die je koos voor dit leven. Belangrijker en veel verder dan jullie stoffelijke vorm is het maaksel van jullie ziel, die licht is, dezelfde energie als liefde, en de meest krachtige kracht in de kosmos. Dit wetend laat jullie de waarheid begrijpen van wat we jullie vaak verteld hebben: Jullie zijn machtige wezens met onbeperkt potentieel!

34. Met de onvoorwaardelijke liefde van lichtwezens door dit universum, die jullie toejuichen als jullie de “doellijn” naderen, we wensen jullie vaarwel voor dit moment.

LIEFDE EN VREDE
Suzanne Ward

Email: suzy@matthewbooks.com
Website: The Matthew Books

Vertaling: Winny – WebsiteE-mailShare |