Home > > Matthew Ward - December 31, 2007

December 31, 2007

Matthew's "Essay over 2012," Hoofdstuk "2012" uit het boek "And Then God Said...Then I Said...Then He Said..."

God: All right, Suzy, laten we praten over het onderwerp dat in levende lijve dichterbij komt terwijl de dagen voorbij gaan: Wat zal er gebeuren als jullie op je kalender de laatste dag van 2011 wegstrepen en je het volgende jaar 2012 ophangt De gedachten van veel mensen over dat jaar lopen van subliem naar bespottelijk en daar het laatste zo snel genoemd wordt, begin ik daar mee.

Nee, jullie wereld komt niet aan zijn eind. Aarde is een eeuwige ziel die een planetair lichaam bewoont en nu zij terug komt van de rand van vernietiging – dankzij de lichtinfusie van jullie “ruimte”buren – is ze weer terug op weg naar haar oorspronkelijke levende gezondheid en schoonheid, en dat gaat ze nog een lange tijd houden.

Door het “bespottelijke” te bekijken, wat is dan nu het “sublieme” dat je kunt verwachten wat 2012 brengt? Zoals alles dat overal ergens gebeurt, is de keus aan individuen, door besluiten die ieder maakt. Wat ik jullie met zekerheid kan zeggen is, dat jullie die de trip met Aarde maken naar de hogere levels in de beloofde Gouden Eeuw zullen gaan leven. In talrijke boodschappen heeft mijn Matthew Zelf accuraat de veranderingen en problemen beschreven tijdens de overgang tussen nu en jullie wereld in 2012 met zijn verbijsterende verschillen welke jullie zeer van harte zullen verwelkomen.

Suzy, ik heb nu je vaardigheid nodig om alle delen van die boodschappen die hierover gaan terug te zoeken en ze te organiseren en uit te geven zodat de informatie rustig stroomt en er geen overtollig of repeterend materiaal is. Dus, zul je hier met me aan werken?

Suzy: Ja, natuurlijk, als dat is wat u wilt. Maar ik ben nieuwsgierig – waarom praat u hier niet gewoon zelf over?

God: Ik ken jouw nieuwsgierigheid, Suzy. Mijn voorkeur voor Matthews woorden gaat terug naar die “paraplu van God” van jou, en voor jou is de ondeelbare som van iedere ziel in dit universum, die collectieve multidimensionale intelligentie, niet voor te stellen. Het is daar voor iedereen, en dat is mijn punt. Ik wil dat de informatie komt via een hoog geëvolueerde ziel die tamelijk recent heeft geleefd op Aarde en die liefdesbanden heeft met zielen die er leven, want dan is er een persoonlijk perspectief maar ook tegelijk een authentiek zicht op Aarde’s reis in de Gouden Eeuw en hoe het leven daar zal zijn. Ik kan niet een meer geschikte ziel bedenken dan jouw geliefde zoon, jij wel?

Suzy: God, u weet heel goed dat u mijn moederlijke genen ophemelt, is het niet!

God: En waarom kan ik hier mijn troefkaart niet uitspelen, “moeder”- ik weet hoe veel werk er steekt in wat ik je gevraagd heb te doen. Nadat dit “Essay over 2012” geplaatst is, kan ik misschien wat meer zeggen naast het “Dank je, mijn lieve kind.”

* * * * * * * * * * * * * * * *

Essay over 2012

door
Matthew

Zij die het jaar 2012 geïnterpreteerd hebben als het begin van het einde van duisternis – stoor je niet over dat totale einde van de wereld! – hebben haar betekenis mis geïnterpreteerd. Eenvoudiger gezegd, 2012 kondigt Aarde’s binnenkomst aan in de Gouden Eeuw, en tussen nu en dan zit een tijd van overgang van leven zoals jullie dat gekend hebben, naar een leven dat totaal in harmonie is met de hele Natuur.

Alles in het universum is energie die op een of andere frequentie vibreert en toen Aarde in haar oorspronkelijke gezondheid zat, een tijd waar je wel weet van hebt maar die jullie je niet herinneren, vibreerden al haar levensvormen harmonieus samen. Toen zij meer dan zestig jaar geleden bijna dood was, was er helemaal geen harmonie meer, geen evenwicht in de Natuur – er was nauwelijks licht om welk soort van leven ook te ondersteunen, inclusief dat van Aarde zelf. Wat er nu plaats vindt, met behulp van stabiliserende krachten, is de transformatie van jullie wereld – Aarde’s verjonging en terugkeer naar evenwicht – waarbij ze de voltooiing bereikt in 2012.

Maar dat jaar heeft niet langer meer “de absolute tijd” die het eens in profetieën bezat, en jullie kalender kan niet accuraat overbrengen wanneer de grote overgangsveranderingen zullen zijn voltooid omdat de lineaire tijd aan het verdwijnen is. Wat jullie waarnemen, dat de tijd sneller en sneller gaat, is het effect van de hogere energieniveaus waarin jullie nu leven, waar alles zich versnelt terwijl Aarde haar weg gaat in het continuüm – of juister, terwijl jullie bewustzijn de actualiteit van tijdloosheid, de werkelijkheid van eeuwigheid en oneindigheid begrijpt. Hoe sneller, of hoe intenser het licht de Aarde instroomt, hoe sneller jullie ”tijd” voorbij gaat omdat die steeds hoger in de vierde dichtheid gaat. Dus, net als jullie week van de kalender op dit moment voorbijgaat in minder dan de tijd van een kalenderweek van een 12 tal jaren geleden, zo zal 2012 toenemend sneller komen dan jullie huidige kalender kan aangeven.

Nu dan, waarom heeft dat jaar universele historische betekenis? Het gaat om hemelse ronddraaiende cycli en hun invloed op jullie planeet maar ook om levensontwerpen die in totale zuiverheid gemaakt zijn door hoog geëvolueerde wezens die de Hogere Universele

MENS ontwierpen met kenmerken van spiritualiteit en intelligentie die ver voorbij de huidige Aardse bevolking liggen. Gelegenheden om terug te keren naar hogere dichtheden zijn aangeboden in vorige cycli en liepen mis, maar deze keer als de energetische verbinding opnieuw optimaal is, zullen ontwikkelde beschavingen die Aarde’s wens bijstaan om omhoog te rijzen naar haar vroegere trillingsniveau, dit verzekeren. Wat op Aarde gebeurt beïnvloedt het universum, dus is het van het uiterste belang voor die ontwikkelde beschavingen dat de duistere eeuwen op jullie thuisplaneet worden verzoend met het licht en dat jullie, goed ingelicht, je rechtens toekomende plaats innemen tussen je universele familie.

Langs het pad zullen er zeer diepe veranderingen komen, veranderingen die jullie je niet eens kunnen voorstellen, welke het leven zoals je dat gekend hebt, wereldwijd zullen transformeren in een leven van totale harmonie met de hele Natuur en zodanig naar buiten het universum instromen. Zeer weinig van de wonderbaarlijke wereld aan jullie horizon zal geworteld zijn in jullie huidige systemen – en dat is precies WAAROM jullie je nieuwe wereld creëren! De godinnen vibraties die al effecten laten zien zullen doorgaan je te zegenen als individu en als beschaving. Het negativisme dat de wortel van angst, hebzucht, oneerlijkheid en geweld is, zal in de Gouden Eeuw zijn verdwenen, en de vibraties van de totaliteit van Aarde zal LIEFDE zijn. Liefde, die dezelfde energie is als LICHT maar eenvoudig anders is uitgedrukt, is de zuivere essentie van de Schepper, de ultieme kracht in de kosmos. Deze energie is de samenstelling van zielen en de sleutel om harten te openen en denkbreinen te verlichten en dit stroomt overvloediger op Aarde dan ooit tevoren. Als het duister doorgaat weg te kwijnen, zal liefde, conflict en tirannie vervangen zijn door vrede en samenwerking; liefde zal de oppervlakkige superioriteit van een groep boven een andere doen verdwijnen; liefde zal degenen verlichten die anderen als bezitting of als vervangbaar of als te ontberen zien en diegenen optillen die onderworpen waren om in die toestanden te leven in. In het kort is LIEFDE de kracht die jullie wereld transformeert.

Alhoewel grote bolwerken van het duister niet opeens zullen ophouden, zal de overgang als de bliksem zijn in vergelijking met de lange eeuwen waarin geweld, onbillijkheid, misbruik en bedrog overheersten. Als je in een parallelle beweging de tred kunt zien van de vele vorige eeuwen, toen er alleen maar bij tussenpozen flikkeringen van licht door de heersende duisternis braken, en die met de tred van de laatste tientallen jaren van groeiende lichtintensiteit vergelijkt, dan verwonderen jullie je over de snelheid van veranderingen.

Progressieve veranderingen zijn noodzakelijk en gaan verder om meer hulp nodig te hebben van buitenaardsen. Bijna elk van hen is voor jullie onbekend behalve als wij over hen spreken en in sommige gevallen, zijn hun eigen boodschappen uitgezonden, toch zitten enkele van de sterkste, de meest ervaren licht krijgers in dit universum direct tussen jullie in, werken achter de schermen om wezenlijke veranderingen te begeleiden zodat zoveel mogelijk bewoners van Aarde haar kunnen vergezellen naar/in de hogere niveaus. Zo veelbetekenend geliefd en universeel is jullie planeet en zo geliefd en belangrijk zijn JULLIE ! In overeenstemming met de universele wet is het jullie diepe wens het welzijn van Aarde en dat is jullie uitnodiging, jullie aanvraag aan die beschavingen voor hun hulp, maar jullie verbijstering over hoe je de doordringende schade die de mensheid heeft gewrocht moet helen dat is ook een deel van hun goddelijke machtiging tot bijstand. Jullie zijn hier echter mee belast, omdat het jullie thuisland is en jullie kozen specifiek hier te zijn om aan dit proces deel te nemen. Daarom werden miljoenen mensen geïnspireerd om actief betrokken te worden of om door geldelijk ondersteunde inspanningen om geweld en milieu verwoesting te stoppen.

De eerste hervormingen komen in de regeringen. Vele bevolkingen die niets beseffen van een doorgaande transformatie, zien dat het beleid van regeringen naar de rand van een planetaire ramp voeren, en zelfs tussen de lichtwerkers in is er soms verontrusting over wat er gaat gebeuren in deze kritieke wereld arena. Niet alleen is het moeilijk voor je om systemen dramatisch anders voor te stellen dan wat je gewend bent, maar in dergelijk grote hervormingen die hier nodig zijn, is het realistisch om verwarring en aanmoediging te verwachten. Weet alsjeblieft dat te vertrouwen zielen met spirituele integriteit en ervaring in diverse velden van regeren klaar staan om het roer over te nemen en zo snel als mogelijk is orde te brengen terwijl corrupte, tirannieke regeringsleiders uit hun zetels worden gewipt. Veel van het “gedraai” in de regering van de Verenigde Staten zal leiden naar beëindiging van haar engagement in oorlogen en binnenlandse en buitenlandse twist en de afzetting van andere egoïstische hoofden van staat zal burgeroorlogen, genocide en eeuwenoud conflict doen stoppen. Vele wijze en kundige leiders uit vorige Aardelevens kiezen terug te keren naar de planeet om hun grondwerk, voor de unieke tijd die staat te komen, te voltooien en anderen zijn leden van onze “ruimte”familie – velen zijn jullie voorouders – die vrijwillig kwamen om te helpen tijdens deze overgangsperiode. In geen geval zijn ze er om “over te nemen”, maar ze kwamen wel als antwoord op jullie gedachten, gevoelens en acties voor vrede, eerlijkheid en stabiliteit in jullie wereld. De transformatie die er staat aan te komen komt uit jullie wens en visie vanuit je zielenniveau voort – als dit niet zo was, dan kon het niet gebeuren. Terwijl we even verder kijken, in de vorige tien of twintig jaren kwamen enkele zielen de Aarde binnen met ontwikkelde spirituele helderheid en met oude wijsheid die hen heel natuurlijk in de rollen van leiderschap zullen plaatsen.

Omdat geld niet alleen de basis is voor handel maar zelfs nog meer om macht te concentreren, is er wereldwijd een noodzaak voor economische hervormingen, wat net zo cruciaal is als veranderingen in nationaal leiderschap. Economie zoals die gerapporteerd wordt is meer mythe dan werkelijkheid. Slechts een betrekkelijk handjevol mensen weet hoe onbeduidend en corrupt de wereld economie is of hoe de internationale handel en stock markets worden gemanipuleerd door de Illuminati, een groep van tot duister overhellende mensen die hun stevige teugels over de wereld van generatie naar generatie hebben doorgegeven. Zij hebben grote fortuinen vergaard door die beheersing maar ook door woekerheffingen te leggen op bank leen standaarden en door mammout bedragen vast te zetten uit hun illegale drugs industrie en ze gebruiken dat geld om regeringen en bankroete landen te kopen; en ze exploiteren de natuurlijke bronnen van die landen; ze houden miljarden zielen op een nauwelijks voldoende levensstandaard; en ze geven fondsen aan beide zijden van oorlogen die ze zelf aandrijven en bestendigen want uit oorlogen verkrijgen zij royale profijten. Dit kan niet langer doorgaan en dat zal het ook niet. De onmogelijke, onbillijke toekenning aan geld in jullie wereld zal eindigen. Alhoewel ik jullie van het omkeerproces geen precieze details kan geven, kan ik jullie wel een overzicht geven en verzeker je dat de eerlijke, kundige mensen die het proces zullen managen een ontwrichting op een minimum zullen houden terwijl ze eerlijk de weelde van de wereld zullen verdelen.

De illegaal en immoreel vergaarde fortuinen van de Illuminati zullen weer in circulatie gebracht worden en hun exploitatie van natuurlijke bronnen over de hele wereld zal ophouden. Aangezien die machtsbasis hen in staat stelde om regeringen en beleid van banken op te zetten en om multinationale corporaties te bezitten, zal die corrupte beheersing ook stoppen. De enorme schulden van de armste naties werden opgelopen door hun staat van wanhoop, die vaak door Illuminati veroorzaakt en beïnvloed werd, maar de leningen gingen naar despoten die de landen regeerden en kwam niet ten goede aan de burgers, dus zullen die schulden worden geannuleerd en zal directe hulp aan de mensen gegeven worden. Veel nationale grenzen worden door overwinnaars in de oorlog neergezet die de natuurlijk bronnen ervan wilden hebben, en dat schiep mensen die “niets hadden” die eerder “wel hadden”. Als de LIEFDE in zielen alle conflicten beëindigt, zullen grenzen niet langer meer een zaak van dispuut zijn omdat alle mensen dan degenen zijn die zullen “hebben”.

De geldkisten van de Verenigde Staten, die abusievelijk beschouwd worden als de meest fiscaal gezonde natie in de wereld, zijn al enige tijd leeg. De nationale schuld, grotendeels als gevolg van het geïntrigeer van het Federale Reserve Systeem dat eigendom is van Illuminati en van haar IRS collection agency, zal beheersbaar worden als dat systeem uiteengaat. De diverse valuta, specifiek de dollar, hebben geen fundament - de dagelijkse transacties die miljarden dollars en andere valuta betreffen zijn louter informaties die van de ene computer naar de andere gaan en die gaan ver voorbij geld die dit ondersteunt. De “nieuwe” foundation voor valuta zal de terugkeer zijn naar een oud fundament, waar kostbare metalen een standaard waren voor uitwisseling, en “ouderwetse” ruilhandel zal opnieuw een uitstekende manier zijn voor naties en gemeenschappen om enkele zaken te doen.

De basis voor veel van jullie huidige economie zal aanzienlijk veranderen en ook werkgelegenheid zal overeenkomstig veranderen, maar jullie grotere spirituele helderheid en het gebruik van je breincapaciteit met een hogere frequentie zal je in staat stellen om een heerlijke overgang te maken in gebieden die samenwerking tussen naties en harmonie met de Natuur ondersteunen. De lichtzinnige verwoesting van jullie milieu door olie en gas te onttrekken, door mijn industrie, door hout te hakken en de vervuiling die daar uit voortkomt, zal stoppen en alle soorten giffen in de atmosfeer, in de grond en het water zullen worden verwijderd. Bossen zullen worden hersteld tot aan niveaus die nodig zijn voor het evenwicht in de Natuur en er is ook grote noodzaak om woongebieden van dieren in stand te houden en uit te breiden waar dieren gereduceerd werden tot aantallen die je kunt tellen, net zo als de oceanen moeten terugkeren naar gezondheid zodat het zeeleven kan gedijen in plaats van te verdwijnen. Er zijn plannen om die doelen te bereiken maar ook om gebieden met oorspronkelijk land vrij te houden van betonnen inbreuken en om alternatieve krachtbronnen in te stellen. Technologieën die al bekend zijn maar onderdrukt werden en verder ontwikkelde technologieën die door jullie universele broeders en zusters zullen worden geïntroduceerd zullen vervuiling zuiveren en zorgen voor duurzame energie, nieuwe manieren van transport, nieuwe soorten bouwmaterialen en methodes van enorm vergrote voedsel productie. Jullie harten zullen verblijd zijn door de verbazende snelheid waarmee deze veranderingen zullen plaatsvinden!

Natuurlijke bouw producten zullen er komen voor uitgebreid gebruik samen met planten die geïntroduceerd zullen worden inclusief klei, sterk riet, stro, tropische stengels en dat alles zal gebruikt worden met bewuste instemming van de mensheid. Daar er talloze niveaus zijn tussen de laagste en hoogste universele intelligentie, waarover je kunt denken als alwetendheid, is er geen ding uitgesloten van het massa bewustzijn. Om meer persoonlijk te worden – inderdaad, meer correct – vervang “ding” door “ziel” en dan kun je de interrelatie zien van de totaliteit van dit universum. Hoe hoger de vibraties zijn van een milieu, hoe hoger de niveaus van begrip zijn van al het leven erin, en net zoals jullie je uitbreiden in bewustzijn, zo doen alle elementen van de Natuur in jullie wereld dat, zij groeien in hun diverse niveaus van bewustzijn.

De snelgroeiende voedsel gewassen, bloemen, katoen en andere fiber producerende planten, planten met medicinale aspecten, riet en grassen, en alle soorten bomen hebben toegestemd zolang hier te groeien om aan jullie noden tegemoet te komen en ze transmuteren dan hun energie voor het gebruik van hen voor jullie. Alhoewel minder prullen gebruikt zullen worden dan tegenwoordig, houdt de heilige relatie tussen bomen en de mensheid in dat zij gewillig zijn gebruikt te worden voor decoratieve doelen om op korte termijn interieurs en meubelen te bouwen, misschien zo lang als de volgende halve eeuw. Erkenning voor het belang van al deze natuurlijk bronnen en besef en dankbaarheid voor hun vrijwilligheid om hun leven te geven voor jullie gebruik zal in alle volkeren aanwezig zijn. En ook zullen jullie het Deva koninkrijk leren kennen en waarderen dat zo nauw is verbonden met de schoonheid en het bloeien van alles dat jullie als Natuur beschouwen.

De toewijzing van voedsel en andere basis levens benodigdheden die in rijkere landen beschikbaar zijn zullen op een billijke manier gedeeld worden met de armere landen totdat er een orde van wereld productie bereikt is. Voedsel zal veranderen van vlees en zeevoedsel naar planten terwijl mensen alle dierenleven leren respecteren en eren. Kuddes van voedseldieren zullen verminderen door het stoppen van fokken en door een natuurlijke overgang, als planten hoofdbestanddeel van voedsel worden, zal alles dat genetisch nadelig werd verbouwd zich ontdoen van die eigenschappen.

Dieren in het wild zullen instinctief weten hoe ze overbevolking kunnen tegengaan en de dieren die vleeseters zijn zullen zich voor hun voedsel keren tot het plantenrijk. De albino’s die geboren worden tussen verscheidene dierensoorten hebben een spirituele en een overgangsbetekenis. Jullie associëren wit met vrede en deze zeldzaamheden die verschijnen zijn symbolisch voor de komende veranderingen in de dieren-aard die de roofdier/prooi voedsel keten zal beëindigen en de vredelievende relatie die eens bestond tussen alle soorten, herstellen, inclusief met de mensheid. De drang van het onwaarschijnlijke kruisen van soorten vriendschappen en zelfs het voeden van jongen van een soort door de moeders van een ander soort zijn meer aanwijzingen van Aarde’s terugkeer naar haar originele paradijselijk zelf. Toch is een buitengewoon belangrijke factor hierin de inspiratie van vele zielen om advocaat te worden van het dierenrijk en de verlichting van hun toestand die door mensen werd veroorzaakt.

De missie van de walvisachtige dieren om in enorme reuzengestalten te incarneren en jullie oceanen te bewonen waar ze het licht absorberen en verankeren dat naar de planeet wordt gestraald vanuit verre beschavingen, zal spoedig zijn vervuld. Deze walvis en dolfijnen zielen, die van alle soorten de hoogst geëvolueerde spirituele en intellectuele soort op jullie planeet zijn, zullen naar hun oorspronkelijke licht stations vliegen als ze stoffelijke vertrekken, maar ze zullen verdergaan om jullie planeet met hun liefdesenergie te begunstigen.

Wat in het algemeen bekend is als “global warming” en “El Nino’s” zijn deel van Aarde’s natuurlijke processen om terug te keren naar haar overal oorspronkelijke zachte klimaat. Terwijl ze dit verwerft, zullen gletsjers smelten, zullen grote woestijnen bebouwbaar worden, zullen regenwouden gedijen en zullen variaties in temperaturen merkbaar afnemen – uiteindelijk, zal elke plek op jullie wereld prettig bewoonbaar worden. Mensen die nu leven in de koudste of heetste klimaten zullen zich aanpassen, maar het is onvermijdelijk dat de paar dieren soorten in de poolgebieden zullen verdwijnen maar enkelen die leven op de randen zullen overleven door te migreren; de aangedane soorten zullen instinctief weten dat ze zich niet moeten voortplanten of wanneer ze moeten wegtrekken.

Tegengesteld aan de huidige telling en de stellige bevolkingsprojecten, zullen jullie aantallen verminderen en zal het geboortecijfer doorgaan naar beneden te vallen maar niet zo snel. Het evenwicht van de Natuur zal niet langer meer dodelijke ziekten nodig hebben, dus ook zullen geen ziekte veroorzakende of overbrengende factoren aanwezig zijn en het algemeen gebruik van toxische chemische medicijnen en voorschriften van drugs zal ophouden. Medische behandelingen zullen drastisch veranderen totdat er geen noodzaak meer is voor therapieën omdat lichamen, die enorm veel langer zullen leven, vrij zullen worden van alle vormen van ziekte. Nieuwe opvoedkundige stelsels en bron materialen zullen de feitelijke universele en planetarische geschiedenis weerspiegelen en ware spiritualiteit zal godsdiensten vervangen in overeenstemming met waarheden die zullen worden onthuld.

Dit zijn enkele van de meest betekenisvolle veranderingen die onderweg zijn en vóór jullie liggen en alles zal een doorsiepelend effect hebben dat ieder facet van leven op Aarde zal doordringen en optillen. De Gouden Eeuw – de “tweede editie” van de Tuin van Eden – zal liefde, harmonie, sereenheid en schoonheid van geest uitstralen die jullie, in je dan herinnerde besef van god en godin zelf, ZIJN.

Nu zal ik jullie wat meer “down to Earth” (met beide benen op de grond staande)kenmerken geven die je kunt verwachten in die schone wereld. Stadsleven zal veel meer vervulling geven aan de geest dan tegenwoordig vanwege sloop van gebouwen die beneden de standaard liggen en door restauratie van eens mooie gebouwen die in verval kwamen; en bovendien door parkjes en kleurrijke speelvelden, planten en bloementuinen, en bibliotheken, concertgebouwen, musea en galerieën uit de buurt die plaatselijke kunstvormen produceren; vermaak- en recreatie centra voor alle leeftijden en interesses; en dieren, zelfs die je nu als wild beschouwt, die vrij rond zwerven. En ook nieuwe wijzen van vervoer en een veel eerlijker distributie van rijkdom die de stadsbewoners in staat zal stellen om heel frequent naar de landelijke gebieden te gaan waar een booming business (bloeiend zakendoen) zal ontstaan van “bed-and-breakfeast” herbergen om aan het groeiend verlangen naar die oases van verademing te voldoen om even uit de routine weg te gaan, en ook om naar verre plekken te reizen. Toch zouden miljoenen die nu in steden wonen misschien liever naar de eenzaamheid willen verhuizen en naar de herstellende energie van vertrouwde landelijke, beboste gebieden. En, als een nieuwe golf van pioniers zullen enkelen van jullie gemotiveerd raken om te verhuizen naar tegenwoordig onbewoonbare plaatsen als die beginnen te gedijen en avonturiers zal trekken, terwijl andere zielen er voor kiezen om te wonen in huisboten op rustige, kalme zeeën.

Architectuur zal alleen beperkt blijven tot voorstellingen en keuzes, maar er zal geen gebouw zijn dat lelijk is of niet gepast waarvoor het is bedoeld. Geodetische koepels zullen populair zijn maar ook fantasievolle gebouw ontwerpen die het licht-van-hart-zijn zullen reflecteren dat zolang het grootste deel van Aarde’s mensen werd onthouden. Huidige en nieuwe technologieën zullen constructie materiaal produceren dat gelijk is van sterkte en verschijning aan de huidige betonnen, stalen, harde en zachte plastic en die zullen samen met natuurlijk producten en kwaliteitsnabootsingen van prachtig hout overal gebruikt worden. En zo zal er glas zijn, die anders samengesteld zal zijn dan die van heden, omdat jullie dichter bij de Natuur willen wonen, zelfs als je binnen bent.

Door de wens van iedereen zal er waar dan ook geen afval of ontsieringen van enigerlei soort meer zijn. Waar je ook woont of reist, zul je geen uitzicht hebben op palen die gebruikt worden die nu noodzakelijke smetten op landschappen zijn. Palen zullen worden weggehaald en waar leidingen nodig zijn zullen ze ondergronds komen en er zullen andere directe energiebronnen zijn, zonder enige noodzaak van verbindende draden. Alhoewel telepathie een algemene vorm van communicatie zal worden, zal er toch stem-naar-stem communicatie zijn over de kilometers heen die net zo belangrijk zijn als nu, maar de nadelige aspecten van draadloze methoden die jullie nu gebruiken, zullen verdwenen zijn. Beton afval zal ook langzamerhand weggehaald worden, terwijl nieuwe manieren van vervoer de behoeften zal veranderen van hedendaagse brandstoffen en snelwegen.

Alle niet correcte wetten en beleid zullen afgebroken worden en opvoeding zal wereldwijd universele waarheden accuraat weerspiegelen. Het schrijven, printen en distributie van tekstboeken zal bevorderd worden samen met lessen via de computer, en zielen die ingeboren voorbereid zijn om les te geven zullen naar voren komen voor deze opdracht welke zij gekozen hadden.

Deze en andere prachtige verschillen in levenstijl die op jullie wachten zijn werkelijk reusachtige verschillen voor het leven op dit moment, toch zal de grootste transformatie die je zult beleven die van de mensen zijn, het menselijke ras, waar liefde en hoger bewustzijn “wonderen”zullen herscheppen. Zoals zielen op Aarde en in het Nirvana die weer heen en weer gaan tussen die stoffelijke en spirit werelden, een soort reizen dat gewoon was tot aan de beperkingen van de derde dichtheid die al het denken afsloot voor deze mogelijkheid. Zoals de transcendentie van het denken dat je een eenling bent tot aan het weten dat je onafscheidelijk bent van alle leven in dit universum, en dat jullie niet alleen elkaar maar ook leden van buitenaardse beschavingen als broeders en zusters omhelzen wat jullie allen zijn van elkaar. Zoals leven zonder ongerustheid of conflict omdat mensen van alle landen en culturen harmonieus, samenwerkend, elkaar helpend, vriendelijk, hooggeestelijk en heerlijk goedaardig van karakter zijn.

Nu moet ik jullie ook vertellen dat de overgang van deze dag tot aan die wereld door zal gaan met het presenteren van uitdagingen. Iets anders vertellen zou noch waarheidsgetrouw noch voorzichtig zijn omdat aan jullie verwachtingen niet voldaan werd en in plaats van succesvol met uitdagingen om te gaan – waar je goed voorbereid voor bent om dat met wijsheid, geeststerkte en karakter sterkte te doen of je zou dit niet gekozen hebben en geselecteerd zijn geworden om er aan deel te nemen! – zou je dan ontmoedigd worden als Aarde snel doorgaat met haar ascentie reis.

Oorlogen en andere geweld, onrechtvaardigheid, bedrog en corruptie zal doorgaan totdat de energie die in werking is gesteld, is uitgespeeld. Alhoewel de duistere krachten, het grote krachtveld van negatieve gedachtevormen, dit deel van de galaxy heeft verlaten, blijft de invloed van die energie en gaat tot het bittere eind door met het pogen om de meest kwetsbare ziel te beheersen maar ook om die ziel aan te vallen die het helderste licht draagt. Verder, de hogere frequenties die nu op de planeet zijn vergroten alle menselijke geaardheden en zij die tot het duister geneigd zijn laten een intensivering zien van vergroting van vijandelijkheid, hebzucht, geweld en apathie jegens hen die lijden en in wanhopige nood zijn. Dus daar niet alle duistere schermutselingen verleden tijd zijn, dringen we bij jullie aan om juist aangemoedigd te worden door elke schermutseling die opkomt - het betekent dat het overwinnen van het duister alweer dichterbij is. Verheug je te weten dat zijn stuwkracht dichtbij het punt van uitputting is omdat jullie die allemaal je licht leven, helpen om het einde te bespoedigen.

Het beheersen van de geldstroom is het laatste wereldlijke instrument dat de duisteren hebben en ze zullen dat in hun greep houden zolang als ze kunnen. De “verrotte penwortel”, zogezegd, is losser gaan zitten en de ranken breken af, maar totdat allen geëlimineerd zijn, zullen economische problemen vele levens beroeren. Denk eraan, jullie hebben de macht om je eigen overvloed te creëren door de wet van aantrekking, en het delen van jullie bronnen is de beste manier om nog meer overvloed in je leven te brengen.

Voordat vrede en harmonie over de hele Aarde heersen, zullen vele, vele zielen vertrekken vanwege dezelfde oorzaak als nu – ziekte, verhongering, verwondingen in oorlogen en bij andere soorten van geweld en geofysische gebeurtenissen – dus de bevolking zal doorgaan te verminderen door deze dingen. Zo spijtig deze doden ook lijken, de tegenspoed die deze zielen ervaren die meer zijn dan de overeenkomsten die ze voor de geboorte maakten geven hen sprongen vooruit in zielengroei. Ze zullen hun terugkeer naar het Nirvana begroeten wetend dat als zij weer een ander Aarde leven kiezen, dat zal zijn in de pracht en glorie van een geher-vitaliseerde wereld en met een duurzame liefde van haar bewoners.

Geofysische gebeurtenissen zullen doorgaan als Aarde’s natuurlijke en noodzakelijke reinigingsproces. Het schaamteloze disrespect voor menselijk en dierlijk leven dat al millennia in het verleden – en nog steeds gebeurt op een jammerlijke schaal – veroorzaakte een massale hoeveelheid negativisme dat zich opstapelde. Alhoewel dit behoorlijk is verminderd via geofysische gebeurtenissen, zijn overblijfselen ervan, plus wat weer nieuw gegenereerd werd, wat moet worden losgelaten. Het maakt niet uit of dit op een natuurlijke manier plaats vindt of door menselijk gebeuren – slechts het kwijt raken van dat negativisme is belangrijk. De effecten van die gebeurtenissen, die minder zullen worden in frequentie en in ernst terwijl Aarde doorgaat met haar ascentie, worden tot de grootst mogelijke omvang verminderd door leden van jullie universele familie. Hun technologie kan niet alle doden en alle schade voorkomen maar ze beperkt wel het aantal doden en vernietiging van bezittingen door over een groot uitgestrekt gebied de energie loslatingen af te vlakken via aardbevingen en vulkanische erupties en loodst de ergste stormen naar minder bevolkte gebieden.

De record hoge en lage temperaturen, droogtes en overstromingen die deel zijn van Aarde’s overgaan naar haar oorspronkelijke zachte klimaat over de wereld zal nog een tijdje langer ontberingen opleveren. Geleidelijk zullen enige kustlijnen die op zeeniveau liggen worden ondergedompeld; dit hoeft geen ongerustheid op te leveren omdat er beschermende en compenserende maatregelen voor de inwoners van die gebieden zullen zijn. We zijn ons bewust van de speculatie dat Atlantis en Lemurië kunnen oprijzen, maar dat zal niet gebeuren. Die grote landmassa’s waren hun beschavingen tot dienst in die era op Aarde, maar hun terugkeer is niet nodig; echter, enkele zielen die toen leefden zijn terug gekomen om de voortgaande bewustzijnsverheffing en spirituele vernieuwing in de huidige bevolking bij te staan.

Dat godsdiensten het “woord van God” als lering geven, zal aangetoond worden door de volheid van de misleiding die deze onwaarheid voortbracht, en tussen de problemen die jullie zullen tegenkomen zitten de vele individuen die de waarheden die zullen worden onthuld, niet zullen geloven. Sommige zullen strijden, overtuigd dat het hun goddelijke recht en plicht is om de Anti-Christ of de ontrouwen te bestrijden door bloed te vergieten. Jullie zullen getuige zijn van de schok, verwarring, boosheid, desillusie en ja, zeer waarschijnlijk angst – de bedriegers die een wraakzuchtige God hebben gemaakt waren aeonen lang in gezag dominerend – over mensen wier denken niet geheel gesloten was voor onthullingen. Zorg voor een veilige haven met medeleven voor hun vragen en vertrouw op je intuïtie voor de beste antwoorden – ze zullen in je opkomen als je ze nodig hebt. Maar, het is niet jullie verantwoordelijkheid om hen te overtuigen dat de fundering van hun geloof – misschien zelfs hun levensdoel – een leugen is. Verheug je, net zo als wij dat zullen doen, als je inspanningen succes hebben, maar wees alsjeblieft niet moedeloos als ze dat niet doen. De zielen die zich verzetten, zullen zoals alle andere in het universum, toch doorgaan met hun evolutionaire pad waar hun behoeftes dan ook het best gediend worden en de eeuwige en oneindige liefde van de Bron zal hun pad omringen.

In het kort zeggen we dit tegen jullie, onze geliefde Aarde familie, weet met je hele wezen dat de wereld van liefde, vrede en harmonie die jullie samen geschapen hebben, heel dichtbij is. Denk eraan daar jullie kozen om precies te zijn waar je nu bent zodat jullie aan deze weergaloze tijd in het universum konden deelnemen, dat zal jullie harten met licht laten vullen en je reis een triomfantelijk avontuur laten zijn. Myriaden lichtwezens zijn op elk moment bij jullie en omhullen je met de liefde en bescherming van het geChristende licht terwijl jullie de lang verwachte “2012” Gouden Eeuw van de Aarde inluiden.

**************************

God: Suzy, dank je vanuit mijn “zelven van de paraplu”, (Hij bedoelt de overkoepeling die ook op pagina een genoemd is - Noot van de vertaalster) die niets meer kunnen bedenken om aan Matthews liefdevolle, verlichtende woorden toe te voegen die jullie zo efficiënt organiseerden.

Suzy: Wel, God, hij hielp, weet u. Dus nu dan, ik denk dat u en ik klaar zijn.

God: Ja, natuurlijk weet ik dat hij hielp, en mijn lieve kind, jij en ik zijn nauwelijks klaar, maar ik weet dat je het werk aan dit hoofdstuk bedoelt, en daarop zeg ik dan: “Uitstekend werk geleverd!”

Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny

< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.