Home > > Matthew Ward - Mei 1, 2012

Matthew Ward - Mei 1, 2012

Macht en uitdrukkingen van liefde; zielenontwikkeling; kennis en vermogens van lichtwerkers; niets om te vrezen

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Kort geleden observeerden miljoenen over de wereld actief de Aarde Dag, vandaag is het Globale Liefde Dag, en Wereld Bevrijding Dag komt eraan. Wij eren deze gebeurtenissen die LIEFDE vieren – liefde op jullie planeet, liefde voor elkaar, en liefde van vrijheid zodat mensen uit alle naties blij en angstloos kunnen leven.

2. Met permissie sluiten we hier een korte passage bij in uit de eerste nieuwsbrief van de Global Love Day Foundation van 11 april 2003.

Liefde begint met mij. Ga samen met mensen over de wereld terwijl we de liefde die we van binnen voelen erkennen, vieren en samen delen. Dit is een speciale dag om je herinneren dat liefde de verbinding is die ons allen bindt. Het is ook een geweldige kracht die alles heelt en transformeert bij contact.

Ieder van ons is een potente kracht van liefde als we deze energie zichzelf laten uitdrukken. Er is niets dat we uiteindelijk moeten doen, misschien hoeven we alleen onszelf toe te staan om liefde te voelen en te zijn. Zo makkelijk is het. Globale Liefdes Dag is louter onze manier om te zeggen laten we er aan denken dat liefde van ons is en om dit elk moment van ons leven te delen.

3. Ja, geliefde zielen, liefde is zo simpel – het laten zijn! Zo vaak als het woord liefde wordt uitgesproken, geschreven of gelezen, is het mogelijk – vermoedelijk! – dat de kracht van liefde en de vele vormen waarin liefde wordt uitgedrukt zelden herkend wordt. Liefde en Licht zijn de twee gezichten, zoals je wilt, van de energie essentie van de Schepper die de krachtigste macht in de kosmos is. Specifiek nu, met zo weinig tijd nog voordat Aarde de vierde dichtheid bereikt, is het vitaal te begrijpen dat liefde de sleutel is tot ascentie van iedere ziel. Daarom vroeg ik mijn moeder om hier het stuk tussen te lassen van een boek waarin zij en ik over liefde en licht spraken.

***************************

4. [Het volgende komt uit de gereviseerd editie van Illuminaties voor een Nieuwe Era.]

Suzanne: Ik dacht dat door mensen lief te hebben, we automatisch licht naar hen zonden, maar nu vraag ik me af of er nog meer bij komt kijken.

Matthew: Moeder, je hebt gelijk dat gevoelens van liefde voor iemand licht dragen naar die persoon, maar je hebt ook gelijk te denken dat er meer bij komt kijken. Dus, ook al is het niet nodig dat je het “zendingsproces” begrijpt om het effectief te laten zijn, leg ik uit hoe dat werkt.
Licht zit in jullie spirit, het gevoel dat je beschrijft dat licht-hartig is, als iemand je vreugde bezorgt of als jullie je iets herinneren dat speciaal voor je was. Denk er aan hoe je je voelt als een van je honden je neuzelt of als je een van je favoriete symfonieën hoort of een prachtige zonsondergang ziet – het is alsof je hele zelf wordt opgelicht, en dat is wat er gebeurt. Je wordt dan feitelijk gevuld met licht gewoon door die belevenis.
Het licht komt uit je ziel, verbindt zich met je denken en stroomt door je lichaam om liefdevolle gevoelens te produceren of een geïnspireerd Aha! Je hoefde niets te doen om die sensatie te krijgen, of wat het ook opriep, je hoefde geen specifieke moeite te doen om je gevoelens te creëren – gewoon door de ontvankelijkheid voor liefde van jullie ziel, krijg je dat!
Licht – laten we het liefde noemen, omdat dat het is waar we eigenlijk over praten hier – dat wat van de ene naar de andere mens gaat is niet anders in oorzaak en effect, maar je kunt het initiëren door je op iemand te focussen. Als je dat doet, bereiken de vibraties in je gedachten en gevoelens onmiddellijk die persoon. De energie stroomt samen met je gedachtevorm van intentie en intensiteit, en dezelfde mate van liefde die je stuurt gaat direct naar het “energie adres” waar je het wilt hebben. Er kunnen geen “valse adressen” zijn omdat de intentie en de gevoelens totaal duidelijk zijn. De ontvanger zal dit niet bewust weten maar de ziel van de ontvanger is zich wel bewust van de “overdracht”.

Suz: Ik denk dat ik het begrijp, Mash, lieve. Je hebt over “Licht ontvankelijk”[ w: is ook wat anders dan lichtontvankelijk] gesproken maar ik weet niet zeker wat dit is. Of misschien moet ik zeggen: Ik weet niet hoe dit voelt. Kun je me vertellen hoe we kunnen weten als we Licht ontvangen en hoe we het dagelijks kunnen gebruiken.

M: Ik ben blij je dat te vertellen, moeder. Eenvoudig gezegd is ontvankelijk zijn voor het licht wat je in staat stelt tot spirituele helderheid die de derde dichtheids beperkingen overstijgt. Die houden vooroordeel en haat voor verschillen in, het handelen uit hebzucht, anderen beoordelen bij/voor hun keuzen, het vasthouden van verontwaardiging of het wensen van vergelding, voorop lopen met meedogenloosheid en bedriegen en liegen, iemands leven beheersen en het ontkennen van de vrije wil, het blind volgen van dogma of bevelen als het instinct je vertelt dat die niet een goddelijke grond hebben. En het grootste van alle beperkingen van de derde dichtheid is angst – feitelijk stammen al die en andere negatieve emoties en daden die ik noemde, uit angst.

Het is logisch te denken dat door die het inwisselen van enkele van die negatieve gebieden die ik noemde, jullie licht ontvankelijk worden en spiritueel groeien. Positieve veranderingen zijn zeker progressie maar niet in de mate die jullie denken als je nog steeds vol vrees bent over persoonlijke of wereldsituaties.
Spirituele groei leert te leven zonder vrees, leren volledig te vertrouwen op de ongeëvenaarde macht van liefde.
Wat betreft het “dagelijks” gebruiken van licht – moeder, laten we hier liefde zeggen. De liefde in jullie wereld is grenzeloos, toch wordt dat niet herkend zelfs wordt het woord zo algemeen gebruikt dat je kunt zeggen dat het misbruikt wordt, net zoals bijvoorbeeld “Ik houd van artsjokken”, of “Ik houd van dat lied.” Dus eerst ga ik zeggen wat liefde niet is.

Voedsel en entertainment kan veel plezier brengen, en ik wil zeker plezier niet weg laten die de spirit verheft, maar het is geen liefde.

Noch is liefde de stoffelijke aantrekking van de ene naar de andere persoon die voert naar ongerustheid over een zekerheid van lange termijn in de relatie. Liefde beheerst een maat niet, het is geen medelijden hebben voor of zorgen hebben over familie of vrienden, het is geen professioneel succes, het gaat niet over bezittingen.
Liefde is niet afhankelijk van roem, sociale status, financiële rijkdom of meningen van anderen over jullie. Liefde is geen kruisvaren voor wat je gelooft of staat te bekeren. Liefde heeft geen begrip nodig voor mystieke spirituele leringen of voor karmische onderdelen van belevenissen of van het continuüm dat tegelijkertijd alle tijd en ruimte omvat of de wetten van het universum.

Dus dan, wat is liefde? In de eenvoudigste termen is liefde het delen van God van Zichzelf met al zijn scheppingen. Liefde is de helende kracht van het universum. Liefde zit in de ziel en behoeft alleen je toestemming voor die innerlijk aangeboren gevoelens van het liefhebben van anderen en het ontvangen van hun liefde voor jou. Liefde heeft geen beperkingen, geen grenzen aan zijn/haar capaciteit.
Als uitdrukking behandelt liefde anderen met vriendelijkheid, eerlijkheid en fairheid, met medeleven, behulpzaamheid en zorg. Als je aan liefde “ingrediënten” moet geven, dan zijn dat enkele van de ingrediënten van goddelijke uitdrukking in actie.
Wetend dat jullie en God en elk andere van God’s scheppingen onafscheidelijk zijn, is liefde.
Wetend dat Aarde zelf een voelend, bewust leven is en al haar levensvormen respecteren, is liefde.
Realiseren dat niemand anderen op zielenniveau kan kennen en hen daarom niet kunnen beoordelen, maar eerder een actie als niet beledigend door de vingers kunnen zien, is liefde.

Luisteren naar je Godzelf is liefde. Het soort leven leiden dat liefhebben voor het zelf opwekt, is liefde. Het voelen van blijdschap over jezelf als je dat in anderen ziet, is liefde.

Iets doen dat vreugde brengt aan een ander, is liefde. Vergeving van het zelf en anderen is liefde. Het delen van je bronnen met een open/volledig hart, is liefde. Goede daden doen zonder verwachtingen te hebben, is liefde.

Vrede in hart en geest voelen, is liefde. De rustige spanning bij het zien van een zonsondergang of om een vogel te horen zingen, is liefde en een lach is een van de eenvoudigste en meest stralende uitdrukkingen van liefde.
In een of in al deze ogenblikken en vele andere die je kunt tegenkomen waarvan je instinctief weet dat je liefde in actie bent, manifesteer je liefde voor en van God.

Moeder, ik denk niet dat wat ik je vertel helemaal verrassend is. Maar misschien is het goed om wat referenties als leidend licht in deze tijd te hebben als duisternis misschien de prachtige overvloed van liefde in jullie wereld overschaduwt.

**********************

Dank je moeder.

5. Over spiritualiteit en zaken van metafysiche aard lezen kan inderdaad fascinerend en verheffend zijn, maar het is niet noodzakelijk voor zielenontwikkeling. Het zelfde is ook zo over lessen bijwonen of workshops die glimpen tonen in het geheimzinnige, een goeroe of een mentor die je levensmysteries helpt begrijpen, of verlichting te volgen die door “Meesters” word aangeboden – die aanhalingstekens zijn er omdat deze heel hoog ontwikkelde zielen zichzelf niet zo noemen. Spirituele groei is iemands persoonlijke ervaring om vanuit het hart te leven – de zetel van de ziel, de kern van stoffelijke levensvatbaarheid, en centrum van het Zelf dat liefde uitzendt en ontvangt. Eenvoudig liefde ZIJN is zielenontwikkeling.

6. Het zijn de hoge vibraties van liefde, of licht, die het bewuste besef beroerden van de mens ongeveer 70 jaren geleden, toen zeer veraf krachtige beschavingen deze levensreddende energie uitstraalden naar jullie thuisplaneet. Het was de steeds toenemende licht intensiteit op Aarde die het collectieve bewustzijn van haar bewoners omhoog bracht en haar en jullie naar dit punt op het ascentiepad bracht.

7. Op dit station in het continuüm kunnen we observeren wat jullie verleden, heden en toekomst noemen, tegelijkertijd. Net zoals jullie verschillende zaken op je computer monitors kunnen zien tegelijkertijd, kunnen wij zien hoe verarmd aan licht de Aarde was in die 70 en nog wat jaren geleden, toen zij zich begaf op haar reizen uit de diepe derde dichtheid, maar ook de progressieve stappen naar haar schittering heden, op de drempel van haar Gouden Periode.

8. Nooit eerder in dit universum is er een wereld uit verschanste duisternis opgestegen met een zodanige snelheid of had zulk een monumentale assistentie van myriaden lichtbronnen. Nooit eerder zijn zo hoog ontwikkelde zielen uit andere beschavingen gekomen om deel te nemen aan de spirituele wederopleving van een wereld. Jullie schrijven universele geschiedenis!

9. Nu dan, even met de voeten op de Aarde zogezegd, we prijzen jullie geduld met wat “babystappen” genoemd kunnen worden wat betreft het beëindigen van onrust, geweld en economische ellende die miljarden levens raken. Censuur die nog steeds bestaat in de voornaamste media in de mate dat als inspanningen voor conflicten en het overstijgen van moeilijkheden worden gerapporteerd, de berichten daarover minimaal zijn vergeleken met die worden gegeven voor een moord, bijvoorbeeld, of een schandaal van een beroemdheid of een politieke heftige toespraak; en een groot deel van wat er gebeurt, gebeurt nog steeds in het geheim.

10. Maar door de puntjes te verbinden met wat er wel wordt gerapporteerd, kunnen jullie de progressie van de lichtkrachten wel zien zelfs zonder veel aan het publiek vrijgeven van mensen die misdaden hebben begaan tegen de mensheid, corruptie of roof op een onvoorstelbare schaal. Het verwijderen van hen uit hun invloedrijke posities gaat steeds verder samen met nauwgezette onderzoekingen en ondervragingen van talloze andere individuen in veel landen. Bewijs in al deze gevallen moet worden gepantserd; en lichtwerkers in jullie wettige- en rechtssystemen werken rond de klok om arrestaties, rechtszittingen en veroordelingen te bespoedigen. Elke procedure moet in overeenstemming zijn met jullie nationale of internationale wetten, waar de raderen langzaam neigen te draaien, anders komt er chaos en anarchie.

11. Jullie wereld wordt getransformeerd door evolutie, niet door revolutie. Het resultaat van revolutie zijn verwisselingen van de wacht geweest die een vergelijkbaar handvol mensen begunstigde, maar doordat er doordringende duisternis bleef, werd de controle op de bevolking voortgezet door de groep die de teugels van de macht overnam. Wat er nu gebeurt zal alleen de duistere mensen verantwoordelijk houden voor hun daden, maar zal ook garanderen dat geen anderen met dezelfde bedoelingen van wereldlijke overheersing de koers van jullie wereldse bestemming in kaart kunnen brengen.

12. De meeste mensen van de bevolking hebben geen jota besef over de reusachtige stappen in het collectieve bewustzijn die uiteindelijk voerden naar de steeds doorgaande discussie tussen sommige van jullie leiders met vertegenwoordigers van andere beschavingen. De meeste mensen weten niet dat technologie in de ruimtetoestellen die om jullie planeet heen zijn, veroorzaakt dat breed-verwoestende wapens niet meer functioneren; effecten van geofysische gebeurtenissen met de grond gelijk maken, en giften verminderen van allerlei soorten vervuiling, inclusief de radioactieve elementen uit nucleaire explosies en schadelijke bestanddelen in chemtrails.

13. Het grootste gedeelte van Aarde’s bevolking weet niet dat plannen voor sommige bemanningen om te landen en om officieel verwelkomd te worden, zorgvuldig gemaakt werden, of dat deze vreemdelingen hun technologieën zullen meebrengen om jullie te assisteren om de planeet schoon te maken. De meeste mensen zullen geschokt worden om te ontdekken dat leden van andere beschavingen tussen jullie in hebben gewoond en sommigen er van doorkruisen pogingen van Iluminati om opnieuw een basis te herwinnen door nieuwe gevechtsfronten te openen.

14. De meeste mensen weten niet dat de Aarde bijna de derde dimensie heeft verlaten of dat de wet van de stoffelijkheid die het leven in dit universum beheerst, niets met vibraties van lage frequentie van duisternis binnen kunnen gaan in de hoge trillingen van de vierde dichtheid. Dit houdt in: stoffelijke lichamen, activiteiten, plannen, dogma’s, wetten, gewoontes, rituelen – alles dat met duistere bedoeling wordt bedacht om de bevolking te beheersen, alles dat schadelijk is voor lichaam, geest en spirit; alles dat millennia lang jullie wereld in de modder hield van de derde dichtheid, binnen enkele maanden zal eindigen.

15. Jullie (de Lichtwerkers) hebben dit alles al enige tijd geweten, en omdat jullie dat hebben geweten, applaudisseren wij voor jullie geduld in afwachting van het onweerlegbare bewijs van wat we jullie hebben verteld. De wachttijd is bijna over – drama in overvloed staat direct om de hoek!

16. Omdat weinig anderen in jullie gemeenschap de kennis hebben die jullie hebben, zullen reacties van de massa’s op de daaruit voortkomende diepe waarheden, hervormingen en de introductie van andere leden van de universele familie verwarring, ontkenning en diverse staten van angst zijn. Jullie kalmerende invloed zal enorm nodig zijn en zoals wij vaak gezegd hebben, jullie zullen niet alleen omgaan met wat je dan ook ontmoet, maar om allen die dit willen accepteren, te helpen. Het is niet nodig om de opdrachten te kennen die je koos in je zielencontract – als gelegenheden worden gepresenteerd, jullie zullen zien dat je spirituele kracht, wijsheid en ervaringen in veelvoudige levens in je vingertoppen zitten.

17. Het is buitengewoon hartverwarmend dat er nu maar weinig lichtwerkers worden geschokt door onheilspellend klinkende informatie van het internet artikelen of boodschappen van duistere entiteiten van buiten de planeet of ernstige rapporten in de voornaamste media. Toch duiken sommige lichtwerkers, net zoals veel mensen die geen lichtwerker zijn, halsoverkop in angst totdat de nieuwste voorspelling of claim bewezen geen grond te hebben. In vorige boodschappen hebben we scores/standen gespecificeerd van dat soort opzettelijke desinformatie of verdoemenis scenario’s dus dat gaan we niet meer herhalen, maar we verzekeren jullie wel dat alle angstig klinkende situaties van kortgeleden, zoals een sterker wapengekletter naar Iran, potentiële straling door een explosie in Japan, en Al Quaida’s plannen voor terrorisme, op niets zullen uitlopen.

18. Het staat buiten de tijd als vrees de duistere mensen bij jullie, die zich voeden met angst-energie, opnieuw kan bijvullen, of een bocht kunnen brengen in of Aarde’s ascentie reis kunnen vertragen. Maar vrees heeft nog steeds een potente rol in de bestemming van individuen. Met onvoorwaardelijke liefde, dringen we bij jullie op aan om je capaciteit te ontwikkelen voor onderscheiding en om naar je innerlijk te gaan voor antwoorden. Of je hier nu over denkt als het bereiken van je hoger zelf, godzelf, innerlijk weten, God Hemzelf of een andere aanduiding die je die “stem” kunt geven, het is jullie ziel, waarin alle waarheid bekend is, die communiceert met je bewustzijn.

19. En dit brengt ons terug naar liefde – liefde van het Zelf! Indien liefde volledig aanwezig is, kan vrees niet bestaan. Maar als een te vrezen moment omhoog komt, vraag dan om hulp om dit uit je wezen te jagen. De steeds aanwezige liefdevolle armen van God en zijn afgezanten zullen je zachtjes in de zelf-bekrachtiging tillen van je geboorterecht als de goden en godinnen die jullie altijd geweest zijn en altijd zullen zijn.

20. Bij deze laatste stappen op jullie ascentie pad, zullen talloze lichtwezens in dit universum in spirit met jullie zijn en velen lopen naast jullie.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Bericht van Suzy: het is een grote vreugde jullie te vertellen dat eindelijk

Matthew, Tell Me about Heaven, en de herziene edities van Revelations for a New Era, Illuminations for a New Era, Voices of the Universe, en Amusing to Profound-My Conversations with Animals I and II (het eerste oorspronkelijke en een vervolg ) beschikbaar zijn als e-boeken voor Kindle on Amazon.com en als boeken.

En ook wil ik jullie een link naar de site geven waar een prachtig paard genaamd Jack zijn verbijsterende “oude zielen wijsheid” deelt:

http://jeanrockefeller.com/jacks-corner.html.

Thank you for all the emails and letters of appreciation for Matthew’s messages and the books, and special thanks for understanding that I can’t reply to all of them. I appreciate invitations to join Facebook or other on-line social forums, but there’s just no time for that either.

If you received this message as a forward and would like to get future messages directly, please follow instructions at the top of Matthew’s Messages page on www.matthewbooks.com.]


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!