Home > > Matthew Ward - April 1, 2012

Matthew Ward - April 1, 2012

Lichtbronnen: vreselijk klinkende desinformatie; het eren van lichtwerkers; actie van achter de schermen; betekenis van recente tragische gebeurtenissen; psychische schade van oorlog; effecten van collectief bewustzijn; Obama’s commentaren; introductie gesprek voor ET; misvattingen over de Gouden Periode, actualiteit; vervolging van misdadigers

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De effecten van het steeds groeiende licht in jullie wereld strekken zich verder uit voorbij gepubliceerde opschuddingen en ommekeer van corrupte mensen in nationale regeringen en in grote corporaties – dit is ook aan het gebeuren in gemeenschappen, van dorpen tot aan grote steden toe over de hele wereld. De effecten gaan verder dan de praktijkgerichte hulp en donaties aan mensen die in ernstige nood verkeren op internationale en lokale niveaus, en het toenemende aantal stemmen voor vrede, bescherming van dieren en het milieu samen met scores van andere positieve maatregelen. Telkens als er een petitie wordt getekend voor een liefdadig doel of om een onrechtvaardigheid recht te zetten, vermengt de energie van de ondertekenaar zich met de energie van duizenden, misschien van miljoenen anderen die ook ondertekenden om dat doel te ondersteunen, en dit zo gaat het net zo met iedere aparte liefdevolle gedachte, ieder gevoel van dank, medeleven en wens voor een betere wereld.

2. Als jullie die schittering konden zien vanuit onze gunstige positie, zouden jullie verbijsterd zijn. Maar jullie kunnen niet de overvloed van licht zien vanuit myriaden bronnen op de planeet of die naar de Aarde gestraald worden vanuit verre werelden. In plaats hiervan zien jullie dat veel mensen lijden en zien wapengekletter door oorlogsstokers, willekeurige daden van geweld, verpletterende economische ellende. Wij zien dit ook, en met onze onvoorwaardelijke liefde voor alle zielen, is het voortduren van die situaties zelfs op dit late uur onmiskenbaar verdrietig voor ons. Maar, we begrijpen dit wel in een hogere context. In deze ten einde lopende dagen van dualiteit, stormen individuen naar hun karmische ervaringen van de derde dichtheid om ze te voltooien en om het evenwicht te verkrijgen dat nodig is voor hun zielenontwikkeling.

3. Dit evenwicht is NIET inclusief militaire acties tegen Iran of op een ander strijdveld in een ander land. Dit evenwicht is niet inclusief de schade aan de planeet die zo verwoestend is dat ET’s iedereen zullen evacueren en als jullie teruggezet worden, jullie in de Binnenste Aarde moeten leven omdat de oppervlakte van de planeet onbewoonbaar zal zijn. ET’s zullen geen levensreddende verhuizingen ondernemen van enige plekken op de planeet naar andere voordat er een massale verwoesting komt omdat een dergelijke verwoesting niet zal gebeuren. Ook zullen enkelen van onze universele familie die zich voorstellen als goedwillend, jullie vertrouwen niet verraden of jullie tot slaaf maken. Er zullen geen detentiekampen worden gevuld of een toepassing zijn van onheilspellende nieuwe of voorgestelde wetten, en ook geen van de andere vreeswekkende mogelijkheden of claims zullen gaan gebeuren. Dit soort oud of nieuw soort rapporten blijven maar opduiken en worden door individuen rondgestuurd die zich verantwoordelijk voelen om anderen te waarschuwen.

4. Ja, we hebben soortgelijke verzekeringen in vorige boodschappen gegeven, dus waarom doen we het weer opnieuw? Omdat zelfs bij de meest toegewijde lichtwerkers, angststromen optreden als waargenomen wordt dat stoffelijke veiligheid van mensen die je lief zijn misschien in gevaar zijn. Die waarneming en de weerzinwekkende situaties die jullie wereld nog plagen laten gevoelens van ontmoediging en ongerustheid omhoog komen in plaats van blijheid die wij graag willen dat jullie constant voelen over de aanvang van de Gouden Periode van de Aarde, die er binnen enkele maanden is.

5. Geliefde zielen, geen moment is dit een falen van jullie natuurlijke zorgen voor mensen die jullie dierbaar zijn – zelfs het tegendeel! Wij en andere lichtwezens door dit universum heen houden jullie in de hoogste eer. Met innerlijke sterkte die jullie niet eens wisten dat je die had totdat het gebeurde, zijn jullie met verdriet omgegaan en kwamen jullie vlot terug uit je wanhoop, jullie hebben moeilijkheden overstegen met vindingrijkheid en doorzettingsvermogen en door jullie bronnen te delen, helpen jullie degenen die minder fortuinlijk zijn. Na teleurstellingen en achteruitgangen hebben jullie gewankeld in je beslissing om door te gaan en zelfs toen de vasthoudendheid van duistere mensen de toepassing van brede hervormingen wereldwijd heeft vertraagd, staat jullie overtuiging nog stevig zodat beloofde resultaten worden gemanifesteerd. In het kort hebben jullie de fijnste attributen van de mensheid gedemonstreerd samen met het omhelzen van de werkelijkheid dat jullie zoveel meer zijn dan de ‘persoon’ die je kent. We zouden dit kunnen beschrijven, ofschoon schertsend gesproken, als het opvoeren van een verbazend kunststuk – jullie houden een voet op de grond terwijl jullie de andere, ver, ver voorbij deze wereld laten zweven.

6. Nu dan, na een vlaag van activiteit – krachtige verwijdering van talrijke individuen op top niveau posities van grote wereldbanken en de sluiting van enkele van de ondergrondse bases van de Illluminati – schijnt het zo te zijn dat de progressie tot stilstand is gekomen. Oh, nee, lieve familie, dat is niet zo. Voortzettende schreden na arrestaties van de bankiers ploeteren zich door jullie wettelijke stelsels dus deze zaak wordt legaal en ethisch behandeld, andere arrestaties zijn aanstaande; technologie aan boord van ruimtetoestellen maken nucleaire atoomkoppen niet meer functioneel; en overblijfselen uit de rangen van Illuminati zijn weg aan het rennen of rennen bang rond.

7. Laten we even spreken over sommige gevallen uit de voorbije weken die betekenisvolle internationale aandacht kregen. Terwijl ze gezien worden als tragedies, en dat zijn ze ook voor de aangedane families, alle gebeurtenissen die we zullen noemen gebeurden voor een hoger doel.

8. Het beschieten in Frankrijk van zeven joden, inclusief de kinderen, door een jonge niet joodse Fransman, heeft de harten aangeraakt over de hele wereld en het is een schrijnend voorbeeld van hoe godsdienstig vooroordeel worsteling en dood heeft gebracht aan talloze zielen in jullie gehele geschiedenis.

9. In de Verenigde Staten werd een zwarte tiener fataal beschoten door een oudere man van een ander ras. Het is niet aan ons om te zeggen dat de motiverende factor een racistisch vooroordeel was bij elk van de schutters of bij de politie die hem niet arresteerde, maar de dood van de jongen heeft de aandacht van de wereld getrokken naar het doordringend kwaad dat hoort bij een “racistisch profiel”.

10. Dat incident markeert ook die “sta op je grond” wet, die bevestigt dat het doden legaal was dus kon de schutter niet verantwoordelijk worden gehouden. Deze controversie komt tegelijk met de belofte die naar buiten komt aan individuen die vrijgelaten worden uit de gevangenis nadat een bewijs van hun onschuld aan het licht kwam, toch voorkomen wetten een juiste compensatie voor hen voor hun jaren van ongerechte insluiting. Beide legale situaties laten het besef toenemen dat onfaire en wrede weten overal in jullie wereld moeten worden gestaakt.

11. Het woeste schietincident door een soldaat van de VS dat resulteerde in de dood van 17 Afghaanse burgers en opnieuw waren er kinderen tussen hen in. Wat onder de actie van die sergeant lag is geenszins een geïsoleerde reactie van psychologische effecten van oorlog – de stress door dood te veroorzaken en het zien van kameraden en vreemden die sterven, gaat diep. Het doden als zelfbehoud of voor het leven van geliefde mensen staat hier niet op het spel en dit is niet waaruit mensen zijn gemaakt. Zelfs het tegendeel – de samenstelling van iedere ziel is liefde-licht.

12. Het doden/moorden moet volkomen diep worden onderwezen, en dat is ook gebeurd. Burgerij van enkele landen werd geconditioneerd door hun leiders om oorlog te zien als patriottisme, verdediging van democratie en vrijheid, en deze oriëntatie werd meedogenloos herbekrachtigd niet alleen door media en op entertainment gebied maar zelfs in kinderspelen. Sommige segmenten van de bevolking worden vanaf hun kindertijd al geleerd dat het hun verantwoordelijkheid is om de genocide slachtingen van hun voorouders te wreken, en in sommige landen worden kinderen gedwongen om soldaat te worden.

13. Strijd troepen moeten voorbij de samenstelling van hun ziel gaan en hun overlevingsinstinct onderdrukken om de ‘mind-set’ te verkrijgen die hen bereidwillig strijdvelden laat binnenstromen waar ze zichzelf kunnen laten doden terwijl ze de levens van anderen beëindigen, de psyche kan zich niet verzoenen met het mentale gedram wat de voorbereiding is van de strijd op het ingeboren wezen en terwijl de troepen de orders opvolgen om “de vijand” te doden, loopt hun psyche intense schade op. Een situatie zo dramatisch als wij aanhaalden dwingt internationale aandacht op naar de onmiddellijke en resterende effecten van oorlogvoeren, effecten die jullie gehele gemeenschap heeft doordrongen.

14. Allen die direct werden beïnvloed door al die gebeurtenissen die we noemden, stemden erin toe om zoals ze deden daaraan deel te nemen. Dit betekent niet dat zij voor hun geboorte precies wisten wat ze zouden tegenkomen en wanneer, maar ieder had gekozen om een “dader”of een “slachtoffer” te worden of om een van die bedroefde familieleden te zijn om hun derde dichtheidskarma te vervullen. Zielencontracten zorgen voor flexibiliteit in omstandigheden en in timing als dezelfde resultaten zullen worden tot stand gebracht, en in al die gevallen wilden de deelnemers de verschrikkingen van de oorlog of de tragische effecten van raciale, etnische of godsdienstige vooroordelen, of de wreedheid van onfaire wetten aan jullie wereld laten zien. Vele, vele mensen kozen dezelfde rollen, generaties lang voor die recente gevallen uit, maar de opeenvolging van duistere mensen aan de macht, liet de mensen in situaties geboren met intimidatie en geboren in onwetendheid van bedrog, leven en sterven

15. Alleen als het collectieve bewustzijn de diepe wens weerspiegelt van de vastberadenheid van een beschaving om in eenheid en harmonie te leven in plaats van in verdeeldheid en in moordzucht, kan dit gaan gebeuren. Nadat duisternis dit universum binnenkwam en het collectieve bewustzijn van enkele beschavingen naar beneden spiraalden, is een wereld van de derde dichtheid slechts door de een na de andere zelfvernietigende era, in staat geweest om zich los te schudden van zijn duistere kabels en kon zich opnieuw op het pad begeven naar een vredig, coöperatief leven. Jullie allen kwamen dat pad op Aarde helpen plaveien en haar binnenleiden in een nieuwe, andere era, de Gouden Periode.

16. Nu zullen we spreken over een enorm ander soort betekenisvolle zaak, de opmerkingen/ commentaren tussen president Obama van de VS en de Russische president Medvedev, die openbare kennis werd doordat er een microfoon open stond. Er is niet zoiets als een ongelukje of een toevalligheid! Het universum werkt in een eeuwig synchrone beweging die deuren van gelegenheid open houdt, en dat was er een van. Terwijl politieke analisten en leden van de Republikeinse partij een gala-dag houden door op negatieve zin deze ‘geopende deur’ te bespreken, is deze korte conversatie een glimpje van gesprekken van achter-de-schermen door twee van de diverse wereldleiders die hun respectievelijke naties naar internationale samenwerking en nucleaire ontwapening willen sturen. Als het grootste deel van een beschaving vrede wil in plaats van oorlog en dodelijke arsenalen, brengt het collectieve bewustzijn de wens tot vervulling.

17. Op een ander internationaal front, bespreken sommige van jullie leiders en leden van de hoge universele raden nog hoe ze in jullie wereld de aanwezigheid van andere beschavingen moeten aankondigen. We weten dat de vertraging jullie frustreert en dat is ook zo voor onze familieleden op en van de planeet af die al jaren wachten om samen openlijk met jullie te werken. Maar zij weten dat ieder aspect zorgvuldig gepland moet worden zodat ze eerder warm begroet dan gevreesd zullen worden. Alhoewel de mogelijkheid van de Illuminati om jullie veiligheid en dat van jullie ruimte broeders te bedreigen, enorm is verzwakt, blijft de openlijke reactie naar vreemdelingen die verbijsterende technologieën laten zien, een gevoelige overweging. Het is essentieel dat ze niet worden gezien als de zaken in eigen handen nemend zodat de massa’s hun bijstand eerder zullen verwelkomen dan paniek te hebben over binnendringers uit de ruimte, de manier waarop buitenaardsen ad nauseam (tot misselijkheid toe) worden geportretteerd in films en spelen. Denk eraan dat jullie kennis en onderscheiding hebben die de meeste mensen in jullie wereld niet hebben.

18. En ook, we moeten enkele ideeën opnoemen over wat er zal gebeuren aan het eind van dit jaar. In vorige boodschappen hebben we gezegd dat er geen uitgesproken verschillen zullen zijn tussen de laatste dagen van december en de eerste dagen van januari 2013; maar, sommigen denken dat de aanvang van de Gouden Periode een plotselinge verschuiving zal markeren in het massa bewustzijn en anderen denken dat de planeet in zijn axen zal verschuiven.

19. De verschuiving in bewustzijn is een geleidelijk proces geweest die zeventig en nog wat jaren geleden begon, toen de Aarde begon met haar ascentie koers – duidelijkheid daarover is veel sneller gekomen voor sommigen dan voor anderen, en velen slapen nog in niet-bewustzijn. Voor de planeet is dit geleidelijk aan het verschuiven geweest via het ascentie proces om zichzelf recht te trekken en een natuurlijk ronddraaiende positie te herkrijgen. Tijdens de millennia van diep door het slijk te zijn gegaan in de diepe derde dichtheid, is de Aarde verzwakt geworden in die mate dat haar ronddraaiend patroon zo ernstig was gedestabiliseerd dat zonder de monumentale instroom van licht uit verre bronnen, de planeet de ruimte in zou zijn gevlogen naar een zekere vernietiging.

20. Langs deze lijn zullen we nog een andere misvatting corrigeren dat jullie drie dagen in duisternis zullen verblijven voordat de Gouden Periode begint. Dat is deel van één theorie over de fotongordel dat de Aarde drie dagen in duisternis zou doorbrengen, in de ‘nul-zone’ aan de rand van de gordel. Die theorie gaat verder door het binnengaan van de Aarde in de gordel zelf in te sluiten en daarna daarin rond te draaien, en volgens weer een andere theorie zal de planeet op een later tijdstip uit de gordel komen. Slechts hemels puin(overblijfselen) gaat de gordel binnen nadat het levenloos is achtergebleven door de dichte nabijheid van de overweldigende kracht van de kolossus gordel die ook voorkómt dat iets dat naar binnen is getrokken, naar buiten komt. Dat lot is niet Gaia’s plan voor haar planetaire lichaam!

21. Verwacht alsjeblieft niet alle wonderen te zien van de Gouden Periode aan het eind van het jaar. We zeggen niet dat de verwijdering van alle vervuiling en het omkeren van woestijnen in paradijzen, bijvoorbeeld niet zou kunnen gebeuren in voorbij schietende seconden. Het zou werkelijk kunnen gebeuren in een ogenblik ALS dat geloof/denken in jullie collectieve bewustzijn zat, maar dat is niet zo en daarom hebben we gezegd dat veranderingen zoals deze oplopend/toenemend zullen gebeuren. Maar toch met een snelheid die jullie zal verbazen. Maar tijdens jullie reis met de Aarde door de vierde dichtheid naar haar bestemming in de vijfde, zal jullie bewustzijn doorgaan zich te verbreden, jullie zullen je ingeboren vermogen ontwikkelen om te co-creëren en te vernieuwen wat jullie sterk wensen en kunnen visualiseren.

22. Dus, wat is redelijk te verwachten aan het eind van dit jaar als de Aarde de laatste slierten van de energiestromingen van de derde dichtheid achter zich zal laten? Alles dat beraamd is met duistere bedoelingen – van willekeurig geweld en corruptie tot aan virussen die in laboratorium zijn ontworpen en satanische eredienst – zal eindigen. Door de wetten van de natuurkunde die het leven in dit universum regeren, kunnen de lage vibraties van duisternis niet in de hoge vibratie niveaus van de vierde dichtheid binnen komen. Want individuen die volhardend het licht weigerden en cellen hebben die op koolstof gebaseerd zijn en welke niet kunnen overleven in hoge vibraties, zij zullen sterven en hun duistere activiteiten zullen stoppen.

23. Er zal geen en masse exodus zijn in december. Sommigen in het duistere kamp zijn al gestorven en in de rest van het jaar, zal de rest van de duistere mensen vertrekken samen met zielen die om andere redenen kozen om niet op de planeet te blijven, de rest van de duistere mensen zullen vertrekken door dezelfde soort dodelijke condities die de dood altijd al hebben veroorzaakt. Sommigen kunnen lang genoeg leven om voor hun criminele daden te worden vervolgd en ja, als een mens stierf en klonen ermee doorgingen, zal de wet van toepassing zijn op de laatste kloon omdat het doorgaan van illegale of ongoddelijke manieren van die mens de bedoeling was van het klonen.

24. Als die tijden komen, dringen we er bij jullie op aan om de personen niet te minachten maar wel zijn daden tegen de mensheid, en laat dan die negatieve emotie los. Haat, wrevel en een wens om wraak te nemen tieren in de lage vibraties terwijl vergeving zo met licht is gevuld dat de vergevende mensen enorme stappen nemen in spirituele groei. Alle licht dat wordt gestuurd naar personen die gevangen raakten door het duister versterken die zwakste mensen in onze universele familie, en dat stelt alle zielen in staat om dichter tot her integratie te komen met God.

25. Nu dan, alhoewel niet alle glories van de Gouden Periode van de Aarde op de drempel ervan staan, de verschillen tussen deze dag en daarna zal verbluffend zijn. Jullie wereld zal in vrede zijn. Slechts eervolle, bekwame, spiritueel bewuste mensen zullen posities innemen in regeringen, in het bankwezen, in corporaties, onderwijs instellingen, in de gezondheidzorg, in de media, in de voedsel productie – in alle velden die het leven in jullie wereld krachtig treffen.

26. Ja, veel zal nog overblijven om te worden nagekomen. Nadat hervormingen zijn begonnen, zal “het zwabberen” of “opdweilen” zogezegd, in ernst beginnen en zo zal ook de genezing, de healing van de mensen en de planeet een aanvang nemen. De hoge vibraties die zullen overheersen – de energie van liefde-licht – zal de vrede van hart en geest herstellen van degenen wier leven in onmenselijke omstandigheden is geweest. Technologieën die ontwikkeld zijn door jullie wetenschappers maar door de Illuminati werden gemonopoliseerd en verkeerd gebruikt, zullen naar de openbaarheid worden gebracht, samen met technologieën die geïntroduceerd worden door andere beschavingen, zullen deze de Aarde herstellen in haar oorspronkelijke Eden zelf. Ja, oplopend, maar in een periode die wonderbaarlijk kort zal blijken te zijn.

27. Omdat lang verborgen waarheden onthuld zullen worden, zal iedereen die in de Gouden Periode leeft, een onafscheidelijke verbinding kennen met elkaar en met de Natuur, met God en alle andere leven in dit universum. Wetend dat egoïstische zielen, die bezweken voor het duister, etnische, godsdienstige, racistische, ideologische, culturele en sekse vooringenomenheid begonnen en handhaafden, zal iedereen alle anderen behandelen in het licht van hoger bewustzijn en spirituele helderheid.

28. Geliefde zielen, blijf standvastig en geduldig als de dagen voorbijgaan terwijl achter gesloten deuren voorbereidingen snel gedaan worden. Als die deuren opengaan, en spoedig zal dat gebeuren, zullen gunstige veranderingen zo snel komen dat geen hoeveelheid censuur ze voor het publieke oog meer kan verbergen.

29. Lichtwezens door het universum heen zingen jullie lof toe terwijl jullie de doellijn van deze weergaloze missie naderen welke jullie geestdriftig ondernamen en die jullie in het continuüm reeds hebben voltooid.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!