Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 3 augustus 2020


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 3 augustus 2020

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Wat we zien in het potentiële energieveld van de aarde kan worden vergeleken met de opwinding van onophoudelijk vuurwerk. Dit is een weerspiegeling van de activiteit op de planeet zoals ontwaakte zielen het juk van millennia van duistere overheersing afwerpen.

De coronavirus en de protestbewegingen staan centraal in deze activiteit, en eerst zullen we het virus aanpakken. Feitelijke informatie komt van een groeiend aantal medische specialisten die zich uitspreken over virussen, vaccins, maskers, immuunsystemen, behandeling van covid-19 patiënten, en opgeblazen statistieken over gevallen en sterfgevallen die aan de ziekte worden toegeschreven.

Wat we u kunnen vertellen is dat ze dat niet kunnen, omdat ze geen wetenschappelijk bewijs hebben, en dat is de reden waarom de ziekte toeneemt in regio's waar deze aanzienlijk is afgenomen. De duistere mensen die het virus in China enkele maanden geleden hebben losgelaten, hebben meer losgelaten; en mensen wier immuunsysteem is verzwakt door stress veroorzaakt door angst om de ziekte te krijgen, opsluiting, financiële lasten, werkloosheid en voorschriften voor het dragen van maskers zijn nu vatbaar, terwijl dat een paar maanden geleden nog niet het geval was. Een andere bron van stress is de afscheiding van familie in ziekenhuizen of mensen die zijn gestorven zonder de troost van geliefden aan hun zijde.

Het is niet verrassend dat uw mainstream media "samenzweringstheorie" roepen bij de waarheden die naar voren komen, maar u kunt zich afvragen waarom zo velen in de gezondheid industrie adviseren om zich te houden aan de richtlijnen van de "autoriteiten" voor uw en anderen hun "veiligheid". Sommigen die de waarheid kennen zijn "in op" de leugens, sommigen zijn omgekocht om te zwijgen, sommigen zijn bang om te spreken, en een aanzienlijk aantal weet misschien niet wat virologen, immunologen, epidemiologen en andere wetenschappelijke specialisten weten.

De controle van de Illuminatie over het leven op Aarde omvat onderwijs van de eerste graad tot en met universitaire en doctoraatsdiploma's, en er is geen informatie in de standaard medische en farmacologische curricula die zou kunnen interfereren met die geheime genootschap toevoegen aan hun fortuin via de medische instelling en Big Pharma. Die maken deel uit van hun doel om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien en door overlevenden te worden bediend.

Ze hebben hun eens zo machtige wereldwijde netwerk aan flarden zien gaan en de wereldheerschappij steeds verder weg zien glippen. Ze hadden het coronavirus hard nodig om hen weer op de rails te krijgen, maar in plaats van met miljoenen tegelijk te sterven, verheffen mensen over de hele wereld zich eensgezind over het gebrek aan goede gezondheidszorg dat de armen en mensen van kleur al lang hebben moeten doorstaan.

En, de internationale groep die de monumentale taak op zich heeft genomen om uw wereld te ontdoen van alle duistere activiteiten, komt dichterbij de Illuminatie. We weten niet wanneer de arrestaties zullen plaatsvinden, maar zodra ze plaatsvinden, zal covid-19 volledig verdwijnen en zullen de volkeren van de Aarde nooit meer aan zo'n plaag worden blootgesteld.

Het is betreurenswaardig maar niet onverwacht dat onruststokers zouden infiltreren in vreedzame demonstraties tegen racisme en de diepe onrechtvaardigheid ervan. Laat het werk van de Illuminati hier niet buiten beschouwing, ook zij subsidiëren de relschoppers. Deze groep mensen die zich gerechtigd voelen om de wereld te regeren, die twee wereldoorlogen en talloze burgeroorlogen hebben ontketend en de wereldeconomie een eeuw lang hebben gecontroleerd, zijn gereduceerd tot het betalen van laaggeplaatste volgelingen om eigendommen te vernietigen en vreedzame demonstranten en wetshandhavers de stuipen op het lijf te jagen. En zelfs dit werkt niet. Het zal de inspanningen van de gemeenschap op nationaal niveau niet doen ontsporen om een einde te maken aan de ongelijkheden die veel te lang hebben geduurd.

Verandering zal op vele fronten komen, en in sommige landen eerder dan in andere. Maar de steeds toenemende vibraties die de onverdraagzaamheid uit uw wereld zullen verlichten, zullen ook tirannieke leiders en door mannen gedomineerde culturen, waarin vrouwen als bezittingen worden behandeld, doen afbrokkelen.

Nu dan, weten wat er op Aarde gebeurt is belangrijk, en dat geldt ook voor het kennen van onze universele familie. Uw vragen en opmerkingen geven blijk van misverstanden, en daar gaan we graag op in.

Ja, reptielachtigen verblijven op Aarde en sommigen zijn "duister", maar het is niet waar dat de hele soort "duister" is. Veel reptielachtigen, inclusief sommige die onder jullie leven, zitten bij de Lichtkrachten en dat zijn ook reptiel-menselijke hybriden hier en daar. Reptielachtig DNA heeft aspecten die menselijk DNA niet heeft, inclusief een groter vermogen om hersenkracht te gebruiken - een dergelijk gebruik verschuift van het ene fysieke uiterlijk naar het andere. [June 24, 2009 bericht bevat een verhelderende presentatie door een reptielen vloot commandant].

De wezens die jullie "kleine grijze" noemen zijn geen reptielachtigen. Ze zijn een mensachtige soort van Zeta Reticuli, en ze hebben geen deal gemaakt met de Amerikaanse regering die hen toestond om mensen te ontvoeren voor experimenten. Leden van een specifieke beschaving maakten voor de geboorte afspraken met zielen die op aarde zouden incarneren en hen weefselmonsters zouden geven, die de capaciteit voor emoties hebben wat in de genetische make-up van die wezens ontbreekt. [November 20, 2017 bericht geeft] achtergrondinformatie over de overeenkomst op zielsniveau en de daaropvolgende gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat de grijze wezens ondergronds leefden.

Buitenaardse beschavingen zijn geen engelen - de frequenties van zielen in engelenrijken zijn zo hoog, ze zijn pure energie. Maar men kan er in de lagere rijken voor kiezen om te incarneren in een ontwakende wereld om de beste kwaliteiten van de mensheid te illustreren of om tijdelijk een bezoek te brengen voor een specifiek doel, misschien om een verloren persoon naar een bekende plaats te leiden. En, elke persoon op Aarde heeft een beschermengel, of poortwachter, die de levenslange beschermer van de persoon is. [December 5, 2010 bericht heeft meer informatie over engelen.]

"Walk-ins" komen niet uit een andere beschaving. Nirvana's programma voor de overdracht van zielen verbindt daar zielen die een lichaam willen betreden met zielen op Aarde die hun lichaam willen verlaten. Wanneer twee zielen instemmen met de overdracht, komt degene in het lichaam het geestelijk leven binnen en degene in het Nirvana gaat het lichaam binnen.

Een grootschalig voorbeeld van zielen die zielen helpen is wat jullie "walk-ins" noemen, die veel meer voorkomen dan in welke andere periode op de planeet dan ook. De oorspronkelijke zielen die in het lichaam wonen, vervullen hun contracten die oproepen tot onrust of ziekte of ernstige ontbering, en de zielen die ermee instemmen om het lichaam binnen te gaan, geven het licht en de wil om de moeilijke omstandigheden te overwinnen en gaan verder met het volbrengen van hun redenen om zich te willen belichamen. Het voordeel voor de laatste zielen is dat in veel gevallen, zij volwassen lichamen met academisch en ervaringsgericht leren binnengaan, een lopend begin zo te zeggen voor het slagen in hun gekozen manieren om de Gouden Eeuw te helpen manifesteren. [Uittreksel van January 20, 2009 bericht]

"Walk-ins" betreden geen klonen, die geen ziel hebben om een overdrachtsovereenkomst mee te sluiten. Echter, een geëvolueerde ziel kan ervoor kiezen om een kloon te betreden en heeft dat in zeldzame gevallen gedaan. Enkele zielen werden tegen hun wil gekloond en vervolgens vermoord; en in tegenstelling tot de verwachtingen van de Illuminatie brachten de zielen die de klonen binnentraden de goede werken van de "echte" personen voort voor zover ze dat konden. [Een uitgebreide uitleg van het kloonproces van de mens en de redenen waarom het op Aarde wordt gebruikt zijn in de boodschap van October 12, 2016].

Sommige van jullie wetenschappers concluderen dat als er elders in jullie melkwegstelsel intelligent leven bestaat, de afstand het reizen naar de Aarde verhindert. Misschien moeten ze eens nadenken over de theorie dat het leven in de zee is begonnen. Als dat zo is, vanwaar kwam dan de eencellige amoebe en het paramecium om de dingen op gang te brengen? Hoe bereikten sommige van die meest rudimentaire levensvormen het bewustzijn om in andere vormen te veranderen, op het land te migreren, en lagere apensoorten te worden die in mensen zijn geëvolueerd?

Leden van talrijke beschavingen zijn door de eeuwen heen naar de planeet gekomen. Veel ambachten zijn in staat om met ultrasone snelheid te reizen, sommige door middel van hun eigen bewustzijn, en geavanceerde zielen reizen met de snelheid van het denken. Ze kunnen elke wereld bezoeken waar het trillingsniveau compatibel is met dat van hun eigen, en, als ze dat willen, materialiseren ze een lichaam dat past bij die beschaving.

Wezens die hun multidimensionale vermogens kennen kunnen materialiseren, de- materialiseren, leviteren en zich manifesteren door middel van visualisatie. Voorbeelden zijn beelden op Paaseiland, Stonehenge en elders; geogliefen in de Peruaanse Nazca-woestijn; piramides, die energie verankeren in een wereldwijd raster en dienen als bakens voor ruimtevaartuigen; en oude muren en gebouwen in vele gebieden die zijn gebouwd van goed geplaatste mammoet keien.

De negatieve effecten van de eerste bezoekers van de planeet, een groep uit Lyra die op zoek was naar goud, blijven tot op de dag van vandaag bestaan. In strijd met de universele wetten gingen ze zonder toestemming van de Intergalactische Raad en dienden geen mijnbouwpetitie in omdat ze geen goud ontdekkingen wilden delen, en ze mishandelden de submenselijke soorten die ze meebrachten om de ontginning te doen. Hun bedrog, hebzucht en wreedheid veroorzaakten lage trillingen op de voorheen ongerepte, stralende planeet die toen bekend stond als Shan of Terra en werd beschouwd als een juweel in het Universum.

En dat brengt ons bij de duistere krachten, wat geen beschaving is. Het is een massief krachtveld van basis gedachtevormen dat zich door dit Universum slingert waar lage vibraties het aantrekken. Individuen in elke beschaving die de neiging hebben hebzuchtig, bedrieglijk, wreed of controlerend te zijn, zenden de lage vibraties uit die dat krachtige veld aantrekken. Zijn energie intensiveert die eigenschappen totdat het geweten van de individuen ophoudt te functioneren, hun licht dimt naar de vonk die hun levenskracht is, en ze worden marionetten van de duisternis.

Vanaf de oudheid hebben mensen uit geavanceerde werelden de planeet bezocht of zich er gevestigd. Een deel van de vroege aankomsten werd door de primitieve bewoners, afstammelingen van de door de Lyranen meegebrachte soort, bij elkaar gebracht. Dat gaf de soort een sprong voorwaarts in intelligentie, en het bewustzijnsniveau nam geleidelijk toe in de volgende generaties. Andere zaaiprogramma's werden ook ontworpen om de permanente bewoners van de planeet genetisch te verheffen.

Leden van "duistere" beschavingen kwamen, ook, en hadden een boosaardige invloed, maar geen enkele zit in de huidige bevolking. Ongeveer vijftig jaar geleden, in uw tijdsconcept, omringden de lichtkrachten de Aarde met een beschermend raster van hoge trillingen. Bij het begin van de opbouw van het raster verlieten de duistere krachten jullie zonnestelsel omdat licht een vervloeking is van de samenstelling van dat krachtveld, en de lage trillingen van duistere Buitenaardsen kunnen niet in de schittering van het raster binnendringen. Het zijn de lage trillingen van de vrije wilskeuze van personen die op Aarde zijn geboren die ertoe hebben geleid dat zij "de duisteren" zijn geworden.

Bezoekers van andere werelden in de afgelopen jaren zijn onder andere St. Germain, die het grootste deel van NESARA's voorzieningen heeft verzorgd. Hij, Ashtar en een van Sananda's personages gaan af en toe overleggen met opdrachtgevers in de internationale groep die zich inzetten om de planeet te ontdoen van alle duistere activiteiten, en andere Buitenaardsen brengen tijd door met vrienden die in de Himalaya of het Andes gebergte wonen. Al die bezoekers hebben een hoger trillingsniveau dan dat er op Aarde heerst, en tijdens hun korte tijd daar, versterken ze zichzelf met lichtenergie zodat ze niet vast komen te zitten in de dichtheid van de planeet.

We zouden willen dat we u een tijdsbestek konden geven voor Disclosure, maar dat kan niet, want er is niets veranderd sinds we hier enige tijd geleden over spraken:

Zoals we in eerdere berichten al zeiden, was de hoogste universele raad vroeger verantwoordelijk voor de aankomst- en introductietijd en nu heeft God de leiding. God verloste de raad van de zware verantwoordelijkheid om te beslissen wanneer de mensen op aarde psychologisch klaar zijn om ruimteschepen in aantallen te zien landen en om ongewoon uitziende wezens te begroeten. God zal zeggen GO! wanneer de ontmoeting plaats kan vinden met gastvrijheid, niet met angst, en Hij is net zo gretig voor die vreugdevolle gebeurtenis als wij allen die weten dat het eraan komt. [December 29, 2012 bericht]

De ontelbare manieren waarop andere beschavingen jullie en de Aarde helpen zal doorgaan zolang ze nodig zijn, en, geliefde broeders en zusters, als de tijd rijp is, zullen jullie andere leden van onze universele familie ontmoeten. [In de berichten van August 21, 2009 en April 23, 2011 spreken verschillende Buitenaardsen over de hulp van hun beschavingen].

Alle lichtwezens in dit Universum eren jullie voor jullie standvastigheid in een reis die een overvloed aan doorzettingsvermogen, geduld en onwrikbaar geloof in de kracht van Liefde heeft vereist, in de dichtheid van de planeet.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl


Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Opmerking van Suzy: jullie opmerkingen van waardering voor de berichten zijn zeer betekenisvol-dank jullie!

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge