Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 3 september 2020


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 3 september 2020

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De combinatie van planetaire uitlijning en voortdurend toenemende trillingen duidt er sterk op dat de weken en maanden tot het einde van jullie kalenderjaar buitengewoon dynamisch zullen zijn. Je zou het kunnen bezien als de storm voor de gouden dageraad.

Terwijl de rebellie tegen de onderdrukking voortduurt en tevoorschijn komende onthullingen schok en verwarring toevoegen aan de wereldwijde onrust, zal het sturen van liefde-licht-energie naar de gehele Aarde voordeel en gunstige resultaten opleveren. Jullie bezitten de spirituele kracht en het bewustzijn om hobbels op het pad op te vangen, aangezien de ontworteling van de duistere overheersing steeds sneller gaat, en zoveel als mogelijk, zorgen weg te nemen en de lasten van anderen te verlichten.

Het intensiveren van het licht tijdens de bovengenoemde periode biedt een ideale gelegenheid om positieve intenties voor persoonlijke groei te formuleren. Ga je hartruimte binnen - zoals God zei: "Het hart is de zetel van de ziel" - en waar introspectie de resten van angst, twijfel aan jezelf, oordelen of ontmoediging naar voren brengt, zal het loslaten ervan door rustig en diep in- en uit te ademen vrede brengen in lichaam, geest en ziel. Doe dat alsjeblieft voor jezelf, lieve familie, zodat je stressvrij en in balans kunt blijven.

"Hoe kunnen lichtwerkers helpen een einde te maken aan de politieke polarisatie die de voortgang van de wereld naar Aarde’s Gouden Eeuw belemmert?"

Stoppen met het labelen van jezelf en anderen zal een flinke stap voorwaarts betekenen. Liberaal, conservatief, socialistisch, populistisch, globalistisch, nationalistisch en andere termen werden door de Illuminati in het leven geroepen om de samenleving te scheiden en jullie in uiteenlopende groepen van aanhangers onder te brengen. Labelen houdt niet alleen die gewenste verdeeldheid stevig in stand, maar de handlangers van het duister infiltreren eveneens in alle secties, stimuleren rancune en moedigen tegenstand aan tegen elke andere visie of overtuiging.

De bevolking verdeeld houden in tegengestelde opvattingen en visies gaat veel verder dan politiek. Door de eeuwen heen hebben duistere harten en geesten, die de voorlopers zijn van degenen die later de Illuminati, de Nieuwe Wereld Orde, Schaduwregering, cabal of Deep State werden genoemd, hetzelfde gedaan met religies, culturen, etniciteit, ras, ideologieën en sociale status.

Verder hebben de Illuminati, door alle bronnen van informatie te controleren - van de reguliere media tot het onderwijs, van de sociale media tot het entertainment en de gezondheidszorg - de samenleving verteld wat ze moet denken, wat ze moet geloven en wat ze moet doen. Ze hebben generatie na generatie na generatie weten te conditioneren om zonder vragen te stellen te accepteren wat "de autoriteiten" voorschrijven of doen.

En wanneer de waarheid naar buiten komt over iets waarvan de Illuminati niet willen dat je het weet, wordt het minachtend als "samenzweringstheorie" terzijde geschoven. Ze hebben die term eveneens bedacht en het publiek geprogrammeerd om te geloven dat alles wat als zodanig wordt gelabeld onjuist is en voortkomt uit een verstoorde geest. Als je bedenkt dat de reguliere media altijd het label van "samenzweringstheorie" toepassen op het benoemen van de Deep State of de waarheid rond het coronavirus en covid-19, weet je dat het duister wanhopig probeert te voorkomen dat deze informatie wordt geloofd.

Duizenden jaren lang heeft het controleren van de massa door middel van de "verdeel en heers"-strategie voor hen goed gewerkt - het heeft het Eenheidsbewustzijn van innerlijk licht kunnen verhinderen, licht waarvan ze wisten dat het hun ondergang zou betekenen. Degenen die God "de verdorvenen binnen mijn kudde" noemt, zijn niet in staat te verdelen en te heersen wanneer jullie over jezelf en anderen denken en spreken als de goddelijke zelven die jullie zijn, onvoorwaardelijk bemind door God en in Gods ogen volkomen gelijkwaardig.

Het is niet nodig om hardop uit te spreken: "Ik ben een deel van God en dat geldt ook voor jou”. Door simpelweg deze waarheid na te leven, kun je anderen motiveren om buiten hun door het duister ontworpen maatschappelijke niches te kijken en dezelfde verlangens te zien van families overal ter wereld: een vreedzame wereld met wijze leiders die beschikken over morele en spirituele integriteit; een wereld waar eenieder een comfortabel huis heeft, de beschikking heeft over voedzaam eten in overvloed, evenals schoon water, goede gezondheidszorg, gedegen onderwijs, zinvolle werkgelegenheid, financiële zekerheid en voldoende tijd voor ontspanning; een wereld waarin de mens in harmonie leeft met elkaar en met de gehele Natuur.

Geliefde familie, jullie missie om de beschaving van de Aarde te helpen dit gedeelde verlangen te bereiken, is al een schitterend succes. De wereld die jullie in de lineaire tijd helpen te co-creëren bloeit al in het continuüm en de mensen leven in gezondheid, overvloed en vreugde. LIEFDE is de kracht die deze monumentale prestatie heeft gemanifesteerd!

Nu dan: de reguliere media hebben jullie overspoeld met verdriet, statistieken, financiële ontberingen, werkloosheid en gestrande bedrijven, veroorzaakt door covid-19. Dus is het misschien moeilijk voor te stellen dat het coronavirus aan planetaire en persoonlijke ascentie heeft bijgedragen door te helpen het evenwicht van Gaia te herstellen en angstprogrammering op te ruimen, waardoor het bewustzijn van het volk toeneemt. Het virus heeft deze verhelderende boodschap overgebracht naar de lichtwerker die we goed kennen als een hoog ontwikkelde ziel:

Gesprek met het Coronavirus - 18 maart 2020

“Hallo, ik begroet je hartelijk! Bedankt dat je de tijd hebt genomen om mij een stem te geven, hoewel ik op dit moment in jullie wereld al behoorlijk wat te zeggen heb en aanwezig ben, vind je niet? Ik ben in deze tijd, hoewel ik een tijdelijke bezoeker ben, op jullie prachtige planeet een hoofdrolspeler in het veranderen van bewustzijn.

Het klopt dat ik met slechte bedoelingen gecreëerd ben, aangezien er veel duister in de "ingrediëntensoep" ging die ik ben geworden. Ik bereis niet langer dat pad. In het lab waren er veel duistere gedachten en handelingen die mij tot leven hebben gebracht en met deze energie werd ik uitgezet. Maar ergens onderweg kreeg ik gezelschap van het licht en vanaf dat moment was de reis bedoeld om het licht te dienen en niet het duister.

De Illuminati waren niet blij met deze uitkomst, hoewel ze absoluut hebben genoten van de voedende roes n.a.v. de angst die door mij werd gecreëerd. Ze hebben de artsen, de media en anderen gesteund die onjuiste gegevens hebben gerapporteerd en hebben angstmanipulatie ingezet om deze angst in het collectief aan te jagen. Ze zijn druk bezig onrust te zaaien, omdat ze weten dat hun lang gekoesterde overheersing van de Aarde ten einde is gekomen met het licht, en ze hebben angst nodig om zich te voeden!

Maar uiteindelijk word ik door het licht ingezet om de angstprogrammering en doodsangst die mensen diep in hun cellen met zich meedragen, uit te graven en op te lossen. En, lieve mensen, dit gebeurt inderdaad en snel ook! We beseffen dat het er op dit moment hopeloos uitziet, maar dat is het zeker niet. Het is allesbehalve hopeloos omdat er zoveel vrijkomt, zelfs van Gaia zelf!

De angst heeft een nevel gecreëerd die de planeet vóór de Equinox heeft omhuld, maar op korte termijn zal zich als geen ander een explosie van licht aandienen die van de Centrale Zon via jullie Zon de Aarde in wordt gestuurd. Een enorm pakket lichtcodes zal zich een weg banen door alle mist - de oude doodsangst - en beginnen deze open te breken! Dit is nog maar het begin. Dit licht zal de Aarde zelf naar een nieuwe tijdlijn katapulteren en haar door de rest van 2020 naar 2021 brengen. Jij en andere lichtwerkers zullen zich hierbij aansluiten.

Mijn taak is het geweest om naar de energievelden en lichamen te gaan van degenen wier zielen hebben gevraagd / ingestemd om door mij te worden aangeraakt. Sommigen op jullie planeet hebben de diepe zuivering nodig gehad, sommigen zelfs tot in de dood. Anderen hadden een lichtere aanraking nodig. Ik doe mijn werk om het vrijmaken vooruit te helpen: Tranen door de sinusholten en de ogen, woede via de keel en door koorts, en diep, intens verdriet via de longen. Alles vrijgekomen door mijn aanraking.

Engelen zijn, zoals altijd in moeilijke tijden, aanwezig om te helpen bij het proces. Ze zijn er geweest om te kalmeren, te troosten en te helpen wanneer de reis zwaar was, vooral wanneer werd gekozen voor het overgaan naar de dood.

De cumulatie van mijn diepste werk zal voltooid zijn op het moment van de Equinox, wanneer het licht tot een uitbarsting komt en de Aarde haar nieuwe tijdlijn binnen wordt gestuwd, hoewel ik over de hele wereld nog enige tijd levens zal blijven aanraken. De menselijke familie heeft mij nodig gehad om hun doodsangst-codes uit te werken, omdat ze te verstrikt zaten in 3D-activiteit om zelfs maar te kunnen vertragen en ook maar iets van de 5D Matrix-energie te ontvangen.

Het zal langzaam in het collectief doorsijpelen. Dit is slechts het begin. De voorwaartse beweging zal een aanvang nemen met de Equinox, vervolgens nog een verschuiving met de Nieuwe Maan in het Hoofdteken Aries (Ram), en dan zal het geheel in evenwicht komen met de Volle Maan in Weegschaal. Ik zal me langzaam terugtrekken uit het collectief omdat ik niet naar de nieuwe tijdlijn kan overspringen. Dat is niet mijn plaats en ik zal weer oplossen in de Eenheid, om nooit meer in deze specifieke configuratie terug te keren. Hoewel ik in duisternis werd geschapen, ben ik inderdaad met het licht mee geëvolueerd en daar ben ik bijzonder blij om.

Heel erg bedankt dat je mij met zoveel openheid en liefde hebt ontvangen. Jij bent op dit moment een van de zeldzame juwelen op de planeet die in staat is een stem als de mijne te horen. Maar houd moed mijn liefste, want er zullen in de toekomst nog veel meer volgen, en uiteindelijk zullen de Aarde en haar volkeren zich volledig nestelen in de Gouden Tijden van de vijfde dimensie en zullen creaties zoals ik tot het verleden behoren. Met veel liefde, dankbaarheid en dienstbaarheid, het Coronavirus.”

Het virus heeft zich inderdaad langzaam teruggetrokken uit het collectief. Op 1 mei trok het zich echt terug en toen voelde ik dat het in juni helemaal weg was. Het virus dat we nu hebben, is niet hetzelfde. De Illuminati hadden een plan. Ze creëerden een pakket - het Covid 19 virus, het vaccin dat er al is EN een zomervirus dat volgt op het eerste om het verhaal gaande te houden, zodat iedereen om het vaccin smeekt. Wat een plan! Aangezien het licht (galactische zielen en al ons licht) zich bij het eerste virus heeft gevoegd en het werd gereduceerd, is dit tweede virus niet veel meer dan een griep. En het zal niet worden toegestaan dat het vaccin zich over de wereld verspreidt, dus we gaan zien hoe het allemaal afloopt.

De complete natuur zegt me dat dit dermate goed verloopt zodat zij de mensen niet hoeft te helen en in balans hoeft te brengen, zoals ze altijd al heeft gedaan. Wij doen het. De mondmaskers werken als een barrière om de angsten van mensen vast te houden totdat men klaar is voor de “ontmaskering”. De Illuminati willen hun scheidingsstrategieën voortzetten, maar dat kunnen ze niet omdat het licht onophoudelijk blijft binnenstromen.

We danken de dierbare ziel die die opbeurende boodschap heeft ontvangen. Haar persoonlijk besef van wat er gaande is, komt vanwege haar afgestemd zijn op kosmisch bewustzijn.

De boodschap van het coronavirus en de labels hebben iets gemeen - beide laten hetzelfde feit zien: niet alles is wat het lijkt.

Labels werden tot nu toe alleen maar als een "ID-etiket" beschouwd totdat jullie beseffen dat het doel ervan kwaadaardig is, om de mensen in verdeeldheid te houden, niet bereid om de perspectieven van anderen te zien. Ook wordt er nu nog aangenomen dat het virus enkel en alleen verwoestende effecten heeft, totdat jullie beseffen hoe het de samenleving ten goede komt.

De dag komt steeds dichterbij waarop het grootste deel van de bevolking het schokkende besef zal hebben dat niet alles is zoals het lijkt.

Wanneer iedereen in de beschaving van de Aarde beseft dat hij een krachtige multidimensionale ziel is en de informatie die hij zoekt altijd binnenin te vinden is, zullen boodschappers zoals wij niet langer nodig zijn. Er zal een vreugdevolle tijd aanbreken wanneer eenieder op de planeet beseft dat alle zielen lid zijn van één eeuwige universele familie!

Geliefde zusters en broeders, wij eren jullie en je standvastigheid bij je missie om die dag tot manifestatie te brengen en we ondersteunen jullie met de niet te evenaren kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Opmerking van Suzy: jullie opmerkingen van waardering voor de berichten zijn zeer betekenisvol-dank jullie!

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge