Home > > Matthew Ward - 20 november 2017

Matthew Ward - 20 november 2017

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Verlangens en hoop, die reeds lang worden gekoesterd zijn aangezwollen tot een wereldwijde oceaan van eisen: De burgerij, voor morele integriteit binnen de regeringen en rechtssystemen; de armen, voor een gelijkwaardig speelveld wat betreft alle aspecten van het leven; minderheidsgroepen, voor dezelfde rechten die anderen wel hebben; vrouwen, voor persoonlijke, professionele en culturele gelijkheid en respect; mensen overal over de wereld, voor vrede in plaats van oorlog.

Alle daarmee gepaard gaande activiteit, waarover via de sociale media en het mainstream nieuws van de meeste landen te horen is, is de voorbode van zuiverende veranderingen. Maar alleen de medewerkers die voor het Licht werken en al diegenen wiens belang danig nadelig is beïnvloed, alsmede degenen wiens daden in duisternis zijn geworteld, weten dat activiteiten die achter gesloten deuren plaatsvinden verdere monumentale veranderingen met zich meebrengen, wat een einde zal maken aan de lange duistere heerschappij op de planeet.

Door de eeuwen heen hebben de beschavingen op Aarde al meer kansen gekregen om zich van de ketenen van controle te ontdoen, maar de greep van het duister op het volk door angst en bedrog is te krachtig, te doordringend geweest om die te doorbreken. Deze keer, in antwoord op de hulpkreet van Gaia, heeft onze Aardefamilie de hulp gekregen van krachtig Licht dat vanaf verre bronnen naar de planeet wordt gestraald en wordt opgewekt door vrijwilligers zoals jullie zelf. Het Licht van jullie innerlijke kracht, doorzettingsvermogen en vertrouwen heeft de bevolking geholpen de moed te vergaren om een mondiale revolutie, in de naam van vrede, gerechtigheid en welvaart voor eenieder, op gang te brengen.

“Zullen de arrestaties van zo velen binnen het ambtenarenapparaat van Saudi Arabië het explosieve Midden Oosten verder destabiliseren of is het misschien een voorloper van definitieve stabiliteit en vrede in deze regio?” We zijn ons bewust dat de arrestaties door sommige van jullie analisten als zorgelijk worden beschouwd, maar voor ons is het een aanwijzing dat dit land niet langer de belangen van de Illuminati, met het financieren van ISIS en andere terroristische groepen in het Midden Oosten, zal steunen en dat dit inderdaad een stap vooruit betekent richting de regionale verandering van een brandhaard van geweld naar een gebied van stabiliteit en vrede. Tevens kunnen we de arrestaties zien als een tegenslag voor de Premier van Israël; Benjamin Netanyahu, die zich in de top van de Illuminati bevindt; wanneer hij door zijn landgenoten, wiens belangen hij nooit en te nimmer heeft gediend, uit zijn machtspositie is verwijderd, zal er een harde tik aan de duistere genootschappen, wiens plan het is om het Middenoosten als haard van onrust te houden, worden uitgedeeld.

“Kun je iets zeggen over wat Lichtwerkers in deze tijd lichamelijk zouden kunnen ervaren? Je hebt al eerder over dit onderwerp gesproken, maar de energie is nu intenser, dus wat kunnen we verwachten? Als we meer informatie hebben maakt het dat we de symptomen gemakkelijker aankunnen. Mogen we ervan uitgaan dat onze lichamen zich in de nieuwe energieën nestelen en dat we ons weer goed kunnen voelen? Is er een moment dat dit alles zich voltrekt?” Het is zeker zo dat de intensiverende energieën hun tol eisen wat betreft het lichaam, meestal in de vorm van vermoeidheid en ziekelijkheid – jullie hebben nauwelijks de tijd om je aan de laatste energiegolf aan te passen als er zich al weer een volgende aandient. Tijdelijke perioden van hoofdpijn, depressie, geheugenproblemen, pijnlijke spieren en gewrichten, fluittonen in het oor, ongebruikelijke slaap- en waakmomenten, troebel zicht, krampen, misselijkheid en jeuk komen eveneens regelmatig voor.

Zorg, om de symptomen te verminderen, dat je voldoende ontspannende slaap krijgt, maar neem, om te kunnen slapen of rustig te worden, geen farmaceutische middelen in, zorg ervoor dat je bij je leeftijd passende lichamelijke beweging krijgt en drink veel water. Eet minder dan gebruikelijk; vermijd suiker en alcohol, met als uitzondering kleine hoeveelheden rode wijn, en vermijd voeding met chemische toevoegingen; kies wanneer je budget het toelaat organische producten, niet verontreinigd zee-voedsel en biologische “vrije uitloop”-eieren, - kip en - vlees. Het lichaam, het brein en de geest staan niet los van elkaar; daarom is het belangrijk om mentale en emotionele stress tot een minimum te beperken. Verander negatieve gedachten in positieve, verblijf zo vaak als mogelijk in de Natuur, stel prioriteiten zodat je dag bevredigend verloopt; reserveer tijd om je af te zonderen, vrij van andermans energie; en ook meditatie is een goed instrument om spanning te verminderen.

Lieve mensen, jullie zijn uniek, dus je reactie op de nieuwe energieniveaus is dat ook: maar wanneer je goed voor jezelf zorgt, absorberen je cellen meer Licht en dat maakt het aanpassingsproces minder hobbelig. En besef daarbij dat de effecten van energiegolven dezelfde zijn als symptomen van het begin of het verloop van een ziekte. Wanneer je symptomen verslechteren of chronisch worden, ga dan naar een beoefenaar binnen de gezondheidszorg, bij voorkeur iemand die via een holistische benadering de diagnose vaststelt en de daarbij behorende behandeling kiest.

“Vraag Matthew alsjeblieft om iets te zeggen over het op jonge leeftijd bezitten van en het geobsedeerd raken door iPhones en internet.” Dit is iets voor de ouders om te beoordelen, en we hopen daarbij dat ze ervan op de hoogte zijn dat de straling van mobiele telefoons en zendmasten al schadelijk is voor volwassenen en dat dit des te meer geldt voor jonge mensen wiens hersenen zich nog aan het ontwikkelen zijn. Het gekke is dat kinderen zo eenvoudig met multifunctionele telefoons en laptops kunnen omgaan dat dit er ongemerkt insluipt; verstandige ouders zullen dit voorkomen. Ze zouden met hun arts kunnen bespreken wat voor een kind een veilige leeftijd is om een telefoon te bezitten, restricties plaatsen op het gebruik ervan en op de tijd achter de pc en ongeschikte Internetsites blokkeren. We achten het voor jonge kinderen belangrijk om veel interactie met familie en vrienden te hebben om het plezier van persoonlijk contact te ervaren – praten, glimlachen, knuffelen, lachen, samen eten en gezamenlijke uitstapjes – en liefdevolle relaties te ontwikkelen die elektronische apparaten nooit kunnen bieden, laat staan vervangen.

Laat ons dit er nog aan toevoegen: Wanneer het publiek om gezondheidsveilige communicatiesystemen vraagt, zullen fabrikanten erin voorzien. In de tussentijd zetten ruimtevaartuigbemanningen hun technologie in om de schadelijke effecten van jullie eigen technologie te verminderen, maar besef alsjeblieft dat angstenergie meer stress in je lichaam produceert dan de emissies die niet uitgelijnd zijn met jullie elektrische systemen.

Aan lezers die vroegen naar de “Vuurbollen” die kortgeleden over Duitsland, Frankrijk en het zuidwesten van de VS scheerden, en de oorverdovende “explosie” in Alabama, vertellen degenen in Nirvana die de Aarde monitoren ons, dat energie van astrale lichamen op een spectaculaire en onschadelijke manier reageert op ruimtevaart-technologie, die ononderbroken jullie luchten afspeurt om zoveel mogelijk de toxische vervuilingen in de Aardse atmosfeer te neutraliseren. Wanneer we tijdens de seconden waarin dergelijke gebeurtenissen plaatsvinden naar de planeet kijken, zien we plotselinge lichtflitsen; degenen die monitoren kennen de oorzaak.

“Wat kun je zeggen over de krachtige computers die kunstmatige intelligentie genereren wat ons zonder dat we het weten kan veranderen, en die werd ontwikkeld door de geheime regering, iets wat nu aan de orde is?” Allereerst zeggen we, dat alles op jullie wereld bestaat zodat jullie door ervaring kunnen leren. Elke ontwikkeling, van het wiel tot de laatste technologie, wordt door wetenschappers van buiten de planeet gefilterd naar denkers op de planeet die de informatie kunnen opnemen en verwerken. Opeenvolgende ontwikkelingen kunnen worden ingezet voor heilzame of schadelijke doelen, en de individuele keuzes bepalen vooruitgang of achteruitgang in zielsontwikkeling.

Nu dan, om op de zorg van de lezer over de heimelijke toepassing van kunstmatige intelligentie in te haken: het zal dat verraderlijke punt niet bereiken – niets dat op duisternis is gebaseerd kan lang standhouden in de steeds toenemende trillingsniveaus van de planeet. Wanneer jullie diverse technologieën ten goede worden ingezet, zullen ze het leven enorm verbeteren; en de rol van Kunstmatige Intelligentie (AI) zal zijn om accuraatheid en competentie op het gebied van medische zorg, wetenschappelijk onderzoek, transport en fabricage te vergroten. Automatisering, dat al vele banen heeft vervangen, zal daarmee verder gaan, maar het zal leiden tot toegenomen educatie en trainingsprogramma’s voor banen die voor de ziel veel bevredigender zijn dan bijvoorbeeld lopende bandwerk, mijnbouw en schoonmaakdiensten. Vooruitgang wordt als storend gezien door een gemeenschap die zich vasthoudt aan wat bekend is; wanneer de mensen echter de enorme voordelen zien van de komende veranderingen, zullen ze de opwindende nieuwe wereld aan de horizon van de Aarde met open armen begroeten.

“Matthew zei dat ET’s uit de buurt van de Aarde welwillend zijn en dat wanneer ze landen, ze hun technologie meebrengen en ons zullen helpen het milieu schoon te maken. Vraag hem alsjeblieft waarom andere bronnen stellen dat ET’s zullen doen alsof ze vriendelijk en behulpzaam zijn, voordat ze handelen naar hun ware intentie om ons uit te roeien of hun duistere zielen in onze lichamen over te zetten.” Zonder de bron te kennen, kunnen we alleen mogelijke redenen geven waarom dergelijke onjuiste informatie werd verspreid. Als de oorsprong buiten de planeet ligt, zouden angstopwekkende laagstaande entiteiten die zich waarschijnlijk als bekende, gerespecteerde lichtwezens hebben voorgedaan, het naar personen hebben uitgezonden die de lage trillingen van duistere entiteiten niet kunnen voelen. Als de informatie zijn oorsprong op de planeet had, kunnen remote viewers hebben geïnterpreteerd, of verkeerd hebben geïnterpreteerd, wat ze in één van de parallelle of mogelijke Aardse werelden hebben gezien; of duistere personen hebben deze falsificaties verzonnen en verspreid om angst te veroorzaken.

De waarheid is, dat alleen lichtwezens het beschermende elektromagnetische rooster rond de Aarde kunnen binnenkomen – de schittering ervan is te krachtig voor duistere buitenaardsen om jullie zonnestelsel te benaderen. Dat gezegd hebbende, hebben duistere wezens met hun oorsprong in andere beschavingen in de ene of andere tijd op de planeet kunnen leven sinds die bewoond werd, en de tijd raakt snel op voor degenen die er nu leven.

“Matthew’s beschrijving van reptiliaanse commandanten klinkt als de kleine Greys die de Amerikaanse regering geavanceerde technologie gaven in ruil voor het uitvoeren van extreme experimenten op mensen die ze hebben ontvoerd. Mijn vraag is, zijn zij de duistere reptilianen op Aarde?” De wezens die jullie kleine Greys noemen zijn een menselijke soort van Zeta Reticuli, en het is een misvatting dat deze een overeenkomst hebben gesloten met de regering van de VS. Ze deelden wel hun kennis over het ontwerpen van ruimteschepen, raketsystemen en menselijke klonen, maar het was te vergelijken met wanneer bezoekers giften aanbieden aan hun gastheren, voor wie hun reden om naar de Aarde te komen geen punt was: ze hadden voor hun geboorte overeenkomsten gesloten met de zielen die aanboden hen van genetische proefmonsters te voorzien.

Lang voordat die groep Greys zo’n 80 jaar geleden arriveerde, was hun beschaving voor indringers op de vlucht geslagen door het oppervlak van hun thuisplaneet te verlaten en er binnenin te gaan wonen. Het klonen en het zich concentreren op intellectuele bekwaamheid, die de bevolking tijdens die eeuwen voor uitsterven behoedde voordat ze het oppervlak terug konden claimen, resulteerde in een as-achtige uiterlijk en, voor hen van veel groter belang, het verlies van emoties in hun wezen. Het verlangen om in hun volk het gevoel te herstellen door nazaten te klonen met menselijk DNA, leidde tot de overeenkomst tussen hen en de zielen die zich op Aarde belichaamden.

Het gebrek aan emoties bij de Greys had echter twee ernstige consequenties. De meesten hielden zich aan de voorwaarden in de overeenkomst dat ze uitsluitend weefsel zouden nemen van mensen die het zich konden herinneren – een ontmoeting “in het vlees” triggerde de herinnering. Slechts enkele personen hadden die herinnering niet, en zonder empathische capaciteit, gevoel en compassie, realiseerden de Greys zich niet dat ze die personen traumatiseerden. En zonder emotioneel kader om de betrouwbaarheid te beoordelen in de personen die ze benaderden, kozen ze verkeerd en werden ze verraden. Tezelfdertijd ridiculiseerde de regering van de VS alle rapporten over UFO’s en ET’s, hun wetenschappers gaven geloofwaardigheid aan de verslagen van ontvoeringen en mishandeling door zelf procedures uit te voeren, om daarmee bij de bevolking angst voor buitenaardsen op te roepen.

Er ontstond voor de Greys, die verborgen waren in enorme ondergrondse doolhoven waar “ontvoerden” werden heengebracht, nog een andere onverwachte situatie, en deze was rampzalig. Ze hadden verwacht snel naar hun thuisland en hun families terug te kunnen keren, op dezelfde manier waarop ze naar de Aarde waren gekomen: de gedachtenkracht die hen in staat stelde te dematerialiseren, om vervolgens bij aankomst te rematerialiseren. Maar hun lichamen zaten gevangen in de diepe derde dichtheidsenergie van de planeet, en omdat de pogingen van de regering om hen allemaal om te brengen faalden, leven de overlevenden nog steeds ondergronds. Deze zeer intelligente mensen zijn geen strijders, en wanneer ze naar de oppervlakte van de Aarde komen, misschien nadat andere beschavingen zullen arriveren, zou dat nooit gebeuren om wie dan ook kwaad te doen.

In toenemende mate onthult de waarheid de diepgang van misleiding en angst die het duister heeft gebruikt om de beschavingen op Aarde millennia lang in knechting te houden. Hoe meer waarheden uitkomen, hoe zwakker het duister wordt, en uiteindelijk zullen de mensen in de vreugde leven zoals het is bedoeld. Lichtwezens in het hele universum eren jullie voor je hulp – en begeleiding! – aan hen om vooruit te kunnen gaan.


______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst. ]Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!