Home > > Matthew Ward - 12 oktober 2016

Matthew Ward - 12 oktober 2016

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Aarde’s energie van potentieel wemelend van activiteit zoals nooit eerder in jullie opgeschreven geschiedenis omdat krachtige golven van licht krachtsinspanningen stuwen naar resultaten die jullie hartelijk zullen verwelkomen. Deze instroom van licht zal de greep van de Illuminati snel verzwakken op de fragmenten van economie, politieke en media beheersing en heeft vele volgelingen in lagere rangen gemotiveerd om te vertrekken zodat er afstand tussen hen en hun vroegere metgezellen zal zijn als waarheden opduiken over de Illuminati. Degenen aan de top proberen hun vroegere macht te redden maar dat zal niet baten – geen van hun schandelijke zaken zullen slagen. Versnellende vibraties samen met bewijs in gehackte documenten, gelekte informatie, whistleblowers en stevige actie door invloedrijke individuen in regeringen, militaire en spionage krachten, en banken en legale stelsels brengen een eind aan de lange duistere regering van de Illuminati.

Recente internet artikelen stellen dat als Hillary Clinton in de openbaarheid spreekt, mensen een kloon zien, geen mens. Alhoewel de meesten die deze informatie lezen zouden zien dat het een absurde bezoedel tactiek is, het idee dat een mens kan worden gekloond siepelt in het openbare besef. Zodat jullie begrijpen waarom en hoe menselijk klonen gedaan wordt in jullie wereld, vroeg ik mijn moeder om te kopiëren wat Hugo, een ontwikkelde ziel die hier heel bekend mee is, haar 20 jaren geleden vertelde. En ik moet zeggen hij was buitengewoon geduldig toen vragen in haar denken opkwamen als vuurwerk. [Het volgende is een uittreksel ui “Menselijk Klonen” hoofdstuk in Onthullingen voor een Nieuwe Era.The following is an excerpt from the “Human Cloning” chapter in Revelations for a New Era.]

“Hallo Mevrouw Susy! Ik ben blij om in uw gezelschap te zijn op dit moment. Ik begrijp dat u zich het klonen hebt afgevraagd of volwassen mensen dat werd gedaan op Aarde. Inderdaad dat is een feit en dat is al enige tijd gebeurd, zoals Matthew u heeft verteld. Ik zal maar direct beginnen bij het begin van het kloon proces, als ik mag. Dank u.

Menselijk klonen is een proces waarbij het cel materiaal van een levend wezen afgenomen wordt voor het doel om precies het zelfde te maken in een nieuwe entiteit. Het cel materiaal wordt gezet in een steriele buis in iets vloeibaars dat bevorderlijk is voor de groei van dat materiaal in zuiverheid en zonder dat onvolmaaktheden de substantie binnengaan. Nadat het zich verdeelt en onderverdeelt, wordt het materiaal overgebracht naar een groter vat van het laboratorium onder dezelfde steriele condities en temperatuur en licht beheersing.

De embryo vorm wordt snel duidelijk en spoedig wordt de definitieve vorm van een foetus gemakkelijk kenbaar. Als de foetus de fase heeft bereikt van bijna zes maanden van de normale zwangerschap leeftijd, wordt die weer overgebracht naar een bewaar tank waarin die de amniotische vloeistof in de baarmoeder benadert tijdens de zwangerschap. In die vloeistof gaat de foetus normaal door zoals in een baarmoeder. Als de foetus de term ontwikkeling heeft bereikt, wordt die van de vloeistof verwijdert en dan behandeld alsof er een geboorte is gebeurd op normale wijze. Behalve natuurlijk er geen navelstreng is om te behandelen. Een kleine kosmetische operatie verhelpt dan de afwezigheid van die normale verschijning.

Het proces in menselijke verdubbeling neemt geen negen maanden. Die wordt versneld door chemische middelen en ideale omstandigheden door het laboratorium gemaakt. Het eerste proces kan zes en zeven weken duren tot zekerheid van een volmaakt foetale ontwikkeling en nog acht tot tien weken is er nodig voor de volle groei. Daar geen van deze door een natuurlijke geboorte gaat, heeft de normale zwangerschapstijd geen betekenis.

Kloning wordt niet beperkt tot het reproduceren van kinderen die worden toegestaan om normaal te groeien van geboorte tot volwassenheid. Als het gaat om een kloon van een specifieke volwassene, is de periode van ouder worden na het opduiken van het kind naar een volwassene in de eerste jaren, zeg 30 of 35 jaren oud is slechts tussen 350 en 400 dagen. Ongeveer een toegevoegde maand van ouder worden is nodig voor een kloon van een 65 jarig oud individu. Dat is ongeveer de leeftijd waarop de meeste mensen worden gekloond in deze tijd op Aarde.

De substantie die deze snelle veroudering toestaat is nog niet ontdekt voor zulk een doel behalve voor die weinig wetenschappers die bezig zijn met het kloon proces. Een paar individuen op Aarde zijn aangedaan met een chemische onbalans die hun lichaam veroorzaakt om veel sneller te verouderen dan wat dan normaal is. Een 10 jarig oud kind kan de uiterlijke verschijning en organische functie en processen van een heel oud persoon hebben gekregen. Oud met jullie standaard dat is, niet ergens anders. De chemie die deze onbalans veroorzaakt in het zieke stelsel van dat kind is wat bijna tot volmaaktheid wordt gebruikt in het proces van een snel verouderend kind klonen in volwassenen.

Dit snel verouderend proces heeft ook de toevoeging nodig van diverse sleutel voedingsmiddelen aan het dieet en ideale laboratorium condities van temperatuur en gecontroleerde graden zuurstof en koolstof dioxide. De ongunstige omstandigheid is, dat als de verschijning identiek moet zijn met de originele mens die ongeveer 60 of 65 jaar is, dan moet de gehele kloon verouderd worden tot die identieke verschijning is bereikt. Het kan niet zijn om het verouderen van de organen te stoppen en nog de nodige verschijning te verkrijgen, maar ook als er enige gebreken zijn die horen bij de familie genen. Zelfs als de pas gekloonde mens eerst frisser lijkt en er jonger uitziet dan de originele mens of de voorgaande kloon, dat breekt die sneller af en begint meer ontwikkelde tekenen van veroudering te laten zien, in alle richtingen.

Ik heb in zoverre alleen gesproken met een lichaam van een gekloond individu. De hersenen zijn weer een andere zaak. Dat is het meest ingewikkelde aspect van de groei procedure, in vitro en in het vlees. Het menselijke brein is een computer en de downloadende functie van het oorspronkelijke naar het brein van de kloon werkt precies als jullie computers in dit zelfde soort proces.

Het dupliceren van een oorspronkelijk brein kan met volmaaktheid gedaan worden in een kinder kloon. Opvoeding wordt voortdurend ingevoegd aan de kloon tijdens het verouderings proces van de geboorte af tot aan de volwassenheid en het brein functioneert als normaal zoals je zou verwachten binnen de versnelde leer faculteiten. Omdat het brein zo groot is in vermogen, is de absorptie van de kloon niet alleen gemakkelijk het is het meest interessante voor de mensen die erbij zijn betrokken om zulke reuzen sprongen in leren te zien. We observeren dit vanaf hier en zien dit als het enige aspect van wetenschappelijke aard op jullie planeet die is begonnen verlicht te worden als zo’n functioneel vermogen van het menselijke brein.

Mevrouw, het uitgebreide opvoedingsproces is nodig omdat een abrupte insteek en intelligentie en kennis in een “blanke plaat” een neurologische schok zou maken.

De kloons worden geïnstrueerd vanaf de kindheid door leraren die specifiek getrainde gedragswetenschappers zijn. Dit aspect van het proces is precies wat jullie doen met je kinderen, ze leren om bewust te worden, alert en verantwoordelijke kleine individuen te zijn met persoonlijkheden, vaardigheden, een zin van verantwoordelijkheid en erbij betrokken maniertjes ontwikkelend. De leraren, wier studenten best meer dan de meesten uniek zijn, worden zelf getraind door persoonlijke films van de familie en krijgen andere intieme familie geschiedenis erbij, en dus zijn ze bekend met alle spraak en beweging van het gekloonde individu.

Het is helemaal een andere zaak als een snel geproduceerde volwassen kloon het object is. Een grote reden waarop veroudering kan worden versneld is het vermogen van het brein om informatie te absorberen en functies uit te oefenen of een snellere wijze en meer bevattingssnelheid dan de meeste Aarde mensen zich realiseren. In feite, als dit niet zo was, dan zou het volwassenen klonen niet mogelijk zijn.

In een snel-verouderde kloon, die de integriteit vasthoudt van alle kennis die gewonnen is tijdens het oorspronkelijke leven van het wezen staat op het spel.

De volwassen kloon zijn eerste herinneringsmogelijkheid is in opspraak gebracht in de mate dat de kloon in de war gebracht kan zijn of op dit moment een verlies van woorden heeft totdat de herinnering binnen springt of het eigen denkaspect van de kloon overweldigt de aarzeling en wat er overheen zit, zeg maar. Sedert dit niet erg ongewoon is bij “echte” mensen, wordt dit niet opgemerkt verdacht in gekloonde wezens, maar eerder gezien als alleen een menselijke onvolmaaktheid.

Het downloaden van alle informatie in de hersenen van de originele mens of van de kloon die herplaatst wordt, moet gedaan worden op het moment van de behoefte aan een nieuwe kloon. Dit kan succesvol gedaan worden vanaf de persoon zijn brein naar de eerste kloon. Lichte verslechtering gebeurt er met elke volgende downloadingsprocedure van de weggeworpen kloon naar zijn vervanging. Nee, de oorspronkelijke hersenen kunnen niet worden gebruikt om zijn verslechteringen te misleiden zelfs als dat individu nog levend is, maar dat oorspronkelijke brein kan niet dezelfde opgestapelde kennis hebben als de meest recent gekloonde entiteit. Je kunt zien dat de identieke opslag van de laatste informatie essentieel is als de vervangende kloon wordt geaccepteerd als de echte persoon.

Daar we blij zijn om deze ontwikkeling in technologie op jullie planeet te zien, is het misgebruik die je opgetogenheid neutraliseert bij jullie ontdekking. Machtige mensen worden nu gekloond en zijn al gekloond, al vele jaren, en geen ervan gebeurde met een goede bedoeling. Altijd is dit geweest voor controle bedoelingen. Sommigen van jullie wereld leiders werden vele jaren geleden gekloond en nu zitten ze in de dertigste of meer versies van de oorspronkelijke persoon. De bedoeling om die mensen te klonen is voor de zekerheid van hun lange levenstijd en de handhaving van hun invloed.

Jullie kunnen de abrupte en aanzienlijke verandering in hun verschijning zien naast een levende gezonde en jeugdigheid van sommige wereld leiders zoals je ziet in tv films of foto’s. Gewoonlijk volgt die grote robuustheid en uithoudingsvermogen direct een dag of na een paar dagen van afwezigheid voor het publieke oog na een periode van toenemend bewijs van een ouder wordende verschijning. Jullie wijzen dat toe aan opmerkelijke verschillen aan de korte vakantie van de persoon of een herstel na een uitgeroepen ziekte maar er is bekend dat gewoon een nieuwe kloon de oude heeft vervangen.

Ja, diverse klonen zijn terzelfder tijd geproduceerd, opgevoed zoals ik eerder uitlegde en op diverse plaatsen bewaard op jullie planeet om altijd klaar te staan als het nodig is voor het op dat moment geweten insertie proces. Veel versies van de klonen zijn nodig omdat de kunst van deze wetenschap op Aarde nog niet volmaakt is geworden. De gekloonde volwassen lichamen desintegreren veel sneller dan de zelfde leeftijd lichamen die natuurlijk zijn gegroeid. Dit komt vanwege het versnelde proces van kind tot volwassen lichaam en deels door het gebrek aan vaardigheid in die wetenschappers die de diverse procedures uitvoeren. Aarde’s derde dichtheid atmosfeer is ook een factor.

De gekloonde familieleden van het individu zijn zich natuurlijk gewaar van het bestaan van de kloon of klonen en ze nemen in het opvoedingsproces en aan de “verheimelijking” deel. Als zij weigeren worden ze zelf gekloond, gewoonlijk tegen hun wil en hun klonen gaan verder met publieke functies. In sommige gevallen zijn de oorspronkelijke personen natuurlijk gestorven of zijn ze gedood als dit de bedoeling diende van nog meer machtige mensen. Anderen leven nog of die worden nooit in het openbaar gezien. Alleen de klonen worden in het openbaar gezien.

Om uw denken tot rust te brengen, Madam, vijf landen hebben het kloon proces ontwikkeld met gewoon hetzelfde niveau van succes met de reproducties en een land experimenteert nog met vroegere fasen. Laboratoria zijn ontworpen rond de zelfde functionele basis met weinig variatie in het over alles heen proces. Enige jaren geleden waren er voldoende variaties in procedures zodat verschillen in de kwaliteit van de klonen gemakkelijk waren op te sporen. Het verouderingsproces was het voornaamste verschil in benadering bij de verschillende laboratoria, en er waren consequente verzwakkingen in de maximale maat van stoffelijke stabiliteit en hersen downloadings successen. Met de eventuele acceptabele uitwisseling van technologie zodat alle gebieden van onvolmaaktheid kunnen worden verbeterd, duiken alle huidige klonen op met bijna hetzelfde functionerensvermogen, verschijning en ouder wordende karakteristieken in alle landen waar ze worden gemaakt.

Om nu verder te gaan. Ik zal me richten op de zeer belangrijke zaak van een ziel in een gekloond lichaam. Wat betreft een ziel die wel of niet in deze door de mens gemaakte lichamen zit, is het absoluut zo dat een ziel niet wordt “geboren” in een gekloond mens, maar een ziel kan er wel een binnen gaan. Er is een goede reden voor een ziel om daar binnen te gaan, net als er een goede reden is voor een ziel om dat niet te doen.

Voor een ziel die heeft gewacht om een leven in stoffelijke vorm mee te maken, is het een gelegenheid om dat wel te doen in deze afnemende dagen voordat de grote veranderingen in Gods plan om het bewustzijn te doen omhoog gaan van de planeet en bij ieder van jullie die ontvankelijk is. Maar, elke ziel die deze gekloonde lichamen binnengaat, kent het risico om gevangen te worden door de duistere krachten die de psyche hebben doordrongen van de oorspronkelijke persoon en elke voorlopende kloon. Dit is een specifiek belangrijke consideratie omdat hersen functioneren verslechtert bij elk downloadings proces zoals ik zei, en daarbij verzwakt een ziel’s mentale weerstand om gevangen te worden. En ook, in latere versies van de kloon is de lange levensduur niet lang, dus die lichamen worden niet gezien als het paradijselijke leven dat iemand misschien verwacht van een individu op een zeer invloedrijke positie.

Waarom zou een ziel zo’n probleem op zich nemen? De macht van zulk een invloedrijke positie is precies waarom sommige zielen het niet alleen willen, ze willen vurig de kloon binnengaan. Ze doen dat met de bepaling om de genetische structuur te overstijgen, de invloed van de herinnering en de inherente neiging om het negatieve pad te volgen waarop de oorspronkelijke ziel zat. Als een ziel inderdaad heel sterk is, is er de wil om het genetische en morele karakter op te tillen naar het punt dat er een omkeer punt schijnt te zijn in de gezondheid van de “persoon”, zijn houdingen en activiteiten. In dergelijke gevallen is dat omdat de hogere intentie van de sterkere ziel het hogere energie licht aantrekt die in staat stelt om het gekloonde lichaam te doen instromen met stoffelijk uithoudingsvermogen die niet beschikbaar is voor die zielen met minder oplosvermogen en daarom kan de sterkere ziel het lichaam levenskracht geven en een veel langere tijd onderhouden dan een zwakkere ziel dat kan.

Nu denk je hoe kan een lichaam leven zonder een ziel? Het chemische maaksel van een stoffelijk lichaam is zodanig dat het een onafhankelijk functionerende entiteit is. Zijn levenskracht wordt onderhouden door zijn eigen energetische stuwkracht die verkregen wordt uit de elementen en uitwisselingsprocessen van normaal organisch functioneren. Daarom heeft een kloon zonder een ziel dezelfde mobiliteit en denk capaciteit als een normaal lichaam.

Laten we ons richten op wat er niet in een kloon zit zonder een ziel. Ten eerste, emoties zijn niet gegevens die in een natuurlijk geschapen mens zitten. Een ziel-loze kloon moet de verschijning van emoties in overeenstemming met zijn omgeving krijgen, misschien wat er verwacht is van een ‘gewone man’ of misschien een lid van de high society. Het is alleen een overeenstemming met de cirkel waarin de kloon zich beweegt dat hij de verschijning heeft om emoties te hebben.

Maar het meest essentiële gebrek in een kloon is het spirituele aspect die inherent is in een baby die geboren is door het eitje en sperma van zijn ouders. De zielen-levenskracht omvaamt die aspecten van zijn die de band met God zijn – geweten, intuïtie, zin van ’t zelf op een hoger plan dan normaal bewust functioneert. Dus geen van die banden met God noch natuurlijke emoties zitten in het zielloos gekloonde individu. In plaats hiervan is er een mechanisch en mentaal aspect van wat juist is om te doen of te zeggen. Eenmaal een meester is dat vermogen net zo bekwaam als of de “persoon” een leven lang had doorgebracht door wijsheid op te slaan en zich juist te gedragen.

Uw denken zit zo vol vragen, Madam! Nee, niet het produceren wat u noemt “test tube babies” dat is het minst niet van de zelfde aard als het klonen van individuen, en zeker niet de bedoeling.

Suzy: Het spijt me om aan zoveel dingen te denken die ik je wil vragen, Hugo. Daar het publiek weet is dat een schaap net werd gekloond, weet je waarom mensen en massse zich hebben afgevraagd waarom het zelfde niet met mensen kan worden gedaan?

Hugo: Nou Madam, ik zei dat zelfs het klonen van het dier bekend is, er zal geen versterkte informatie bij die bereiking komen. De kunst van het klonen is hier niet volmaakt, en de producten zullen niet verouderen op dezelfde normale wijze zoals natuurlijk ontvangen dieren dat doen. Als dit is gerealiseerd kunnen er misschien niet veel rapporten over zijn. Ook zei ik dat geconcentreerde publiciteit logisch alle denken kan veroorzaken om die bereiking te extrapoleren in de mogelijkheid van menselijk klonen. Dat soort speculatie bestaat daar niet, maar om te voorkomen dat het grootste deel van de bevolking zulk een feit accepteert als mogelijkheid, nog minder een geldigheid, is de science fiction in boeken en filmen het meesterlijke middel waarbij het menselijke kloon technologie wordt beperkt tot een teneur van absurditeit.

Ik kan u niet vertellen wanneer klonen voor het eerst werd gedaan, maar de technologie zit in het universele denken en is daarom toegankelijk voor hen die tappen uit die uiteindelijke bron van alle kennis.

Suzy: Hugo, keurt God klonen goed?

Hugo: Ik ben verbaasd door uw vraag! Ik heb me dit nooit afgevraagd. Ik veronderstel dat Hij dat niet afkeurt, omdat iets dat iets schept voor het hoger goed van het universum zeker niet als “slecht” kan worden gezien door God. Het zit in het misbruik van dit kloon vermogen, zoals al het andere waarin God zeker zou worden teleurgesteld, denk ik.

Madam Suzy, ik vraag vol respect dat u terugkeert om deze zaak met mij te bespreken op een andere keer. Ik zal direct komen als antwoord op uw vraag of Matthew zal contact met mij leggen, als u wilt. Dank u voor deze dienst en hiermee zeg ik goodbye voor korte tijd.

De volgende dag: Madame Suzy, dank u om me weer te ontvangen. Ik ben bemoedigd u te vertellen dat klonen niet echt tegen God is. Nee, helemaal niet. Ik heb over deze aanzienlijke gedachte nagedacht sedert u me dat vroeg. Ik heb gepraat met een van de leden van de meester raad wie wijsheid in spirituele zaken hoger is dan die van iedereen in dit rijk, en hij stemde met me overeen dat klonen niet tegen God’s wensen is, maar alleen het misbruik door individuen van de zelf dienende bedoeling achter de ontwikkeling van hen.

Matthew: Moeder, dank u. Als lezers eerst vroegen of Hillary Clinton dood is of levend en als de “persoon” die in het publiek wordt gezien een kloon is, en of zij in het publiek gezien is, een kloon is, een holografisch beeld of een lichaamsdubbel, we vroegen het aan de monitoren van de Aarde en hun antwoorden varieerden. Het is niet moeilijk voor hen om de energie stromingen te ontcijferen rond een persoon, maar de overvloed die rond Hillary rondzweeft bevatte een mengsel van speculatie en feit over die specifieke zaak. Nadat de monitoren duidelijkheid verkregen gaven ze ons het volgende rapport:

Hillary is inderdaad levend maar zij is niet meer in het publiek gezien sedert ze in een auto werd geholpen enige weken geleden. Altijd is een van haar klonen vlakbij – dat is standaard procedure met elk persoon die in jullie gemeenschap is gekloond – maar haar stoffelijke en mentale conditie in die tijd was te gecompromitteerd om informatie te downloaden naar de kloon, haar eerste die werd gebruikt. En dus werd de raad van longontsteking diagnose gegeven om Hillary tijd te geven om voldoende stabiliteit te herwinnen voor de download om door te gaan. Na een korte afwezigheid uit het publieke zicht, verscheen ze weer en ze leek verfrist, jonger en smaller, net als ze diverse jaren geleden deed toen de kloons werden gefabriceerd. Alleen de kloon en de opvolgers ervan zullen van nu af aan in het publiek worden gezien omdat Hillary’s verslechterde gezondheid zo’n gemerkt contrast zou zijn door haar kloon’s levendigheid en hoge energie.

Het is niet bekend of die situatie enig effect zal hebben op de presidentiële campagne. Wat bekend is, energie die om de twee partijen nominee’s gaan is negatief in brand te staan, kun je zeggen, en het is mogelijk dat scenario’s als toevoeging zodat die genoemd zijn in onze augustus boodschap zich zullen ontwikkelen. De positieve energie rond Bernie Sanders is niet zwakker geworden, die leidt hem nog naar het presidentschap.

De onvoorwaardelijke liefde van alle lichtwezens in dit universum vergezelt jullie als jullie je wereld helpt gaan in een lange era van liefde, vrede en welzijn voor iedereen.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl








Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!