Home > > Matthew Ward — April 23, 2011

Matthew Ward — April 23, 2011

Hatonn: Japans nucleaire kerncentrale/straling/bijstand, HAARP etc.’s technologieën; Matthew: invloed, effecten van angt; Lazarus: variëteit van ET hulp; Menta: samenstelling beschaving; bijstand; Matthew: multidimensionele zelven

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Dit is Matthew. We beginnen onze vriend en collega Hatonn erbij te roepen om te praten over de meest dringende zorg in veler gedachten: Kan Japan;s nucleaire kerncentrale situatie veilig worden opgelost; welke milieu schade op lange termijn zal er uit voortkomen; hoe gevaarlijk voor het leven zijn de stralingsniveau?

2. Hatonn hier om jullie gerust te stellen. Ik verzeker jullie dat de situatie veilig kan en zal worden opgelost en dat er GEEN schade op langere termijn zal zijn! Op dit moment is het echter wel een zaak van indamming. Onze wetenschappers filteren binnen in de gedachten van de werkers in de centrale en in personeel dat niet op die plek is welke acties te ondernemen om een meltdown van de beschadigde reactors te voorkomen – ze noemen dit soort filtratieproces hun “ideeën” of “inspiraties”. Onze kleine bemanning in de nabijheid van de centrale vermindert samen met bemanningen die niet op de planeet zijn, zo veel mogelijk straling, en technologie op de schepen helpt om de activiteit van de reactors tot een minimum terug te brengen.

3. Er is nog een wijdverspreid gebrek aan kennis over wat er gaande is. Jullie wetenschappers weten niet dat Aarde omloopt in frequenties waarin straling wordt gebroken en minder krachtig is dan door jullie instrumenten wordt aangegeven. Natuurlijk zijn die instrumenten niet gekalibreerd om factoren in te sluiten die daar niet gekend worden. En wat meer, verschillen in hun precisie veroorzaken een reeks van lezingen en dat schept verwarring over wat de stralingsniveaus nou echt zijn. De laagste ‘readings’ zijn betrouwbaarder door onze instrumenten, die ook die breking mee berekenen waarvan ik vertelde. Ook de meeste mensen die weten dat we in de buurt zijn omdat onze kleine schepen vaak zichtbaar zijn, weten niet dat als onze instrumenten aan de grond zijn, we de reactors en het nucleaire afval kunnen dé-materialiseren en jullie vervuilde lucht, grond en water kunnen zuiveren. Aarde’s fenomenale helingskrachten worden echter ook niet erkend, daardoor zit dat niet in de projecties van de wetenschap voor een mogelijk resultaat van deze nucleaire situatie.

4. Dit collectieve onbesef veroorzaakt veel angst en die angst is het enige zorgwekkende deel voor ons over deze hele zaak. Zoals het gelijke het gelijke aantrekt, zo trekt de negatieve samenstelling van de duisteren de negatieve energie aanhangsels van jullie angst aan. Zij gebruiken dat om hun kracht en vastberadenheid aan te sterken om door te gaan met vechten tegen de lichtkrachten waar jullie lichtwerkers deel van zijn. Val zelf niet in die valkuil en verdrijf angst in anderen waar jullie ook maar kunnen!

5. Sommigen van jullie zijn ontmoedigd of teleurgesteld omdat we nog niet zijn geland om de nucleaire centrale voor eens en altijd op te ruimen. Ja, dat zouden we kunnen doen als we op de grond waren en als de duisteren onder jullie dat weten. Ze weten ook dat als we in grote aantallen landen, dat alle duistere activiteit tot een abrupt einde zal komen. Daarom is het dat huurlegers en andere troepen onder hun bevel over de hele planeet op hun hoede zijn voor een ‘alien attack’ (buitenaardse aanval) en dat ze klaar staan om hevige vergeldingsmaatregelen te nemen. We kunnen jullie veiligheid of die van onze bemanningen niet riskeren door publieke landingen te doen totdat dat risico voorbij is. We weten niet wanneer dat zal zijn omdat het weer om die angstzaak gaat – zo lang als angst het duister opnieuw brandstof geeft, zal dat risico blijven bestaan.

6. Jullie voortdurend vragen naar veiliger energiebronnen zullen het heersen van nucleaire energie gaan beëindigen. Dit is altijd gevaarlijk geweest in lagere dichtheidswerelden en het is niet nodig in hogere dichtheden. Veilig, betrouwbaar en schone energietechnologie is onderdrukt geworden door de mensen die fortuinen maken met nucleaire stroom en fossiele brandstoffen – eis dat die “nieuwe” energiebronnen in gebruik worden genomen.

7. De combinatie van jullie eisen, onze technologieën en Aarde’s eigen vermogens zullen haar gezondheid in maanden herstellen in plaats van in eeuwen die jullie berekenen als ‘halve levens’ van radioactieve elementen. En onderschat de kracht van jullie gedachten niet – of noem ze gebeden – dat jullie wereld in volle straling mag zijn, vrij van alle duister. Heel veel ervan moet en ZAL bewerkstelligd moeten worden voor het einde van volgend jaar. Het proces zal veel makkelijker en plezieriger zijn als de kracht van licht de energie van angst vervangt.

8. Matthew, ik wil deze gelegenheid graag aannemen om over iets anders te spreken waar vraagtekens bij staan – waarom stoppen we die door mensen veroorzaakte aardbevingen niet door HAARP te ontmantelen? Alhoewel HAARP aardbevingsactiviteit noteert, is het een misvatting dat ze alleen verantwoordelijk zijn voor die bevingen. HAARP heeft diverse functies op verschillende plekken rond de wereld, een van die functies in combinatie met andere technologieën wordt gebruikt om bevingen, vulkaanuitbarstingen, ernstige stormen en overstromingen te veroorzaken. Die andere technologieën zijn ontleend aan de uitvindingen en ontdekkingen van Nikola Tesla en door informatie die door de Kleine Grijzen is gegeven. Dat gebeurde ongeveer een 70 jaren terug. Al die technologie werd door de Illuminati overgenomen en werd veranderd om aan hun negatieve doelstelling te voldoen.

9. Ze verwachtten dat wij ons zouden bemoeien met hun pogingen om massale verwoesting en dood te veroorzaken, maar ze waren er niet zeker van tot enkele maanden geleden toen we de windkracht van een orkaan kleiner maakten en de storm noordelijk stuurden langs de oostkust van de Verenigde Staten. Hierna integreerden hun wetenschappers en ingenieurs diverse systemen zodat jullie stroom en communicatie diensten over de hele wereld zouden worden onderbroken als we probeerden vanuit onze schepen om iets van hun apparatuur te ontmantelen. Dat te doen is een ingewikkeld proces en kan alleen gedaan worden op de plek zelf om serieuze repercussies te vermijden. Zo gauw als de Illuminati hun einde tegenkomen, zullen HAARP’s functies en Tesla’s technologieën worden toegepast voor voordelige doelstellingen in plaats van voor verwoestende.

10. Dank je, Matthew om me dit forum even te lenen om de lucht te klaren hierover.

11. Hatonn, wij danken jou – je ontziet ons om dat uit te leggen!

12. Nu dan, zoals Hatonn net zei, ook wij hebben jullie dat vaak verteld, is angst zeer krachtig en er is heel veel angst in jullie wereld. Verdedigbaar is dat mensen uit Japan angstig zijn omdat aardbevingen steeds doorgaan en omdat zij het dichtst bij de straling van de reactors zitten. Velen die in andere bevinggevoelige gebieden zitten zijn bang en zo zijn ook mensen waar oorlogen gaande zijn bang en ook mensen in ernstige financiële problemen en mensen die uit hun huizen zijn verdreven. Anderen vrezen wereldopwarming, de onzekere of uiteenvallende economie van hun respectievelijke landen, verlies aan banen, dure benzine prijzen, achteruitgaande infrastructuren en zelfs een nucleaire Wereld Oorlog III.

13. De collectieve vrees die het duister in denken en harten versterkt brengt ook de voordelen in gevaar van het licht, zelfs terwijl het steeds meer intensiveert langs Aarde’s ascentie pad. Terwijl de vreesfactor het almaar doorgaande tempo van de planeet niet kan verlangzamen, laten de duisteren de progressie belemmeren van mensen zoals de vrijheidsstrijders in diverse landen, zij die werken aan economische en regeringshervormingen en velen die op de rand zaten om “het licht te zien”. Dus is er een tijdelijke stilte in de persoonlijke voortgaande opmars naar Aarde’s Gouden Periode.

14. We zeggen er snel bij dat dit niet veel langer meer kan duren! Aarde komt dichterbij trillingsniveaus waar het licht zo intens is dat allen die het licht geweigerd hebben – over wie we spreken als duister, om gewoon op hun gebrek aan licht te wijzen – zullen sterven. Dat kan misschien zeer hardvochtig klinken, maar dat is geen zaak door “goddelijke” oordelen of van straf – het is gewoon de stof die het leven in dit universum regeert dat lichamen die van licht zijn beroofd niet kunnen overleven in zulke hogere vibraties. In het kort dit, al degenen die vreeswekkende condities hebben veroorzaakt zullen verdwijnen.

15. Als een herinnering van wat we in vorige boodschappen gezegd hebben. Velen zullen dit leven ook verlaten in overeenstemming met hun zielencontracten, en jullie zullen niet weten of het door die keus komt of door de keus om licht te weigeren wat in dood resulteert. Opnieuw dringen we er bij jullie op aan om niemand te oordelen, maar om licht naar alle zielen te sturen in jullie wereld. Als je dat doet versterkt het licht in jezelf zich en straalt naar buiten om anderen op te heffen. Aarde weet waar het licht het meest nodig is en verspreidt het naar die gebieden via universele niveau processen. Als de meest sterke kracht in de kosmos heeft licht-liefde wonderbaarlijke effecten waar het wordt ontvangen!

16. Er is nog een andere bron van vrees. Dat zal Aarde ook niet van haar ascentiepad afhouden, maar het kan wel serieuze implicaties hebben voor de beïnvloede mensen. In tegenstelling met bronnen die hierboven zijn genoemd die een basis hebben in huidige omstandigheden, is deze angst latent, sluimerend, hij is geworteld in mensen die denken dat de presentatie die in “entertainment” zit over aliens die voor verovering klaar staan, en mensen die rapporten geloven dat een beschaving die zegt dat ze vredelievend is, zal landen en de bevolking van de Aarde tot hun slaaf zal maken. Die mensen zullen de aankomst zien van vreemd-lijkende wezens als het ondenkbare werkelijk zal gebeuren.

17. Terwijl we heel erg wensen dat onze informatie iedereen bereikt die zoiets gelooft, kunnen we misschien maar beter ‘voldaan’ zijn door mensen in te lichten die toestellen zien en ze verwelkomen maar geen idee hebben wie hun passagiers en bemanning zijn en waar ze op lijken en die niet weten dat de Aarde al eeuwen lang hun hulp heeft gekregen. We hopen ook de niet bewuste mensen te bereiken waarover Hatonn sprak en zij die voelen: We hoeven helemaal geen hulp, we kunnen zelf alles wel afhandelen.

18. Wat we aanbieden zal niet alleen van vredelievende motieven getuigen en een variëteit aan hulp die werd en wordt gegeven door andere beschavingen, maar zal jullie in kennis brengen met een knappe vertegenwoordiger van een. Kortgeleden werd mijn moeder gevraagd om een van de boeken te herzien liever dan ze te herdrukken en terwijl ze daarin mee ging werkte ze met bronnen die updates gaven aan hun originele materiaal. Moeder, zet hier het stuk tussen waarover we spraken en zet er ook mijn introductie bij van Lazarus.

______________________________

19. Matthew: Moeder, de volgende presentatie is van een ziel die de Lazarus energie vertegenwoordigt, en die wordt zeer gerespecteerd, universeel gesproken Deze enorme kracht werd door God aangewezen om de verwoestende effecten te verminderen van de negativiteit die de Aarde heeft vervuild zodat het bijna haar planetaire lichaam doodde. Lazarus is klaar om zijn presentatie te beginnen.

Lazarus: Goede morgen, mevrouw Suzy. Wij zijn een groep zielen die krachtiger zijn dan vele fijne zielen die gewoon minder levens hadden dan wij om te evolueren.


……………….


Ik vind het heerlijk om weer met je te spreken, Suzy! Het is precies zo als Matthew zegt – niet met die woorden, alhoewel, omdat hij fijngevoeliger praat dan ik – Jullie wetenschappers die niet deugen zijn er weer met “hun” technologie. Ik stuur een beeld van “hun” met aanhalingstekens omdat het niet zo is alsof zij dit zelf ontwikkeld hebben. De Kleine Grijzen gaven het aan hen wat bedoeld was als een goede ruil met voordeel voor hen en voor de Aarde, maar zoals jullie weten van Matthew, kregen de Kleine Grijzen een onbillijke behandeling en jullie ook omdat de Illuminati die technologie alleen tot jullie schade heeft gebruikt .

Wij kunnen deze pogingen helemaal niet doorkruisen in zoverre het manipuleren van jullie weer en met een aardbeving heeft te maken of om een vulkaan te laten uitbarsten – jullie weten dat gaat om de vrije wil – maar we kunnen zeker wel de verwachtingen verminderen van wijdverspreide verwoesting en het aantal doden. We hebben een elektromagnetisch rooster gelegd dat de kinetische energie opneemt en het in de ethers transmuteert. Het effect is zoiets als dat wat over een vijver rimpelt als je een steentje in het midden gooit. Natuurlijk hebben we geen stille wateren om mee te werken – wat wij doen is het verkleinen van de effecten van wat een vijver zou doen als er een kei in was gevallen. En zelfs door onze verzachtende daad laat Aarde nog haar hoeveelheid negativiteit kwijt, wat ze dus doen moet.

Suzy: Ik heb al vele jaren gerekend op jullie hulp, Lazarus en het is goed om te weten dat jullie er daarboven nog zijn om dat te geven. Is dit in een samenwerkend verband of handelen jullie troepen alleen hierin?

Het is een draaideur inspanning, met ieder van de bemanningen die aangewezen zijn om de Aarde te monitoren en die handelen gaan in hun specifieke sector op het moment dat er energie moet afgevlakt worden of als het uiteen gejaagd moet worden. Als de kracht sterker is dan gewoon wat vulkanisch gerommel of kleine bevingen onder water, hoeven ze er niet bij betrokken te worden maar als er iets groots gaat spuiten of ontploffen springt de rest van de bemanningen bij met welke toegevoegde hulp ook nodig is. Het zijn niet alleen die geofysische gebeurtenissen waar we bij betrokken worden, we moeten ook de kracht van stormen verminderen zoals jullie orkanen en tornado’s. We laten de effecten afnemen zoveel we kunnen, maar als eenmaal die sterke krachten boven en onder de grond in beweging zijn gekomen, kunnen zelfs onze meest ontwikkelde technologie alle rampen en doden niet voorkomen.

Als Moeder Natuur zelf mocht omgaan door alle negativiteit zelf los te laten dan zou ze in gebieden blijven waar de minst schadelijke effecten zouden komen en dan zou ze onze hulp niet nodig hebben. Het zijn die maniakale door mensen gedane pogingen die naar zwaar bevolkte gebieden worden gestuurd waarvoor onze hulp nodig is. Laat me je een voorbeeldje geven, de orkaan die Earl heette. Moeder Natuur begon die om negativiteit uit de zee vrij te laten waar het geen schade zou hebben aangericht, maar die gekke wetenschappers gingen die daad binnen – ze intensiveerden de winden tot een enorme storm en stuurden die naar het vaste land. Daarom moesten we er allemaal bij zijn – we verminderden de windkracht genoeg zodat we de storm noordwaarts konden sturen en hielden haar weg bij het vaste land vandaan. Dat was een van onze meer dramatische tussenbeide komsten en het verpestte die lui die dachten dat ze een grote ramp hadden getoverd.

Lazarus, ik voelde zeker dat we heel veel hulp hadden van ET bij dat geval en Matthew bevestigde dat. Dank je en ook alle anderen die dat deden – nou voor ALLES wat jullie voor ons hebben gedaan! Wat hebben jullie nog meer gedaan?

Nou, we letten op jullie schavuiten die proberen hun nucleaire raketten ergens heen te sturen en wij hebben een dozijn of zo verdampt van die – kernkoppen, niet de boeven! Dan zijn er nog de mindere doelen bij die “zwarte operaties” (“black ops”)zoals jullie die noemen, die we abrupt gestopt hebben of van wie we hun bedoelde resultaten serieus verminderd hebben. Sommigen van ons neutraliseerden virussen in ‘in door laboratorium gemaakte ziekten’ zodat groot aangekondigde pandemieën nooit gebeurden, en ook hebben we zoveel mogelijk de giffen verminderd in chemtrails, de radioactiviteit in wapens en andere schadelijke verontreinigingen. Oh ja, we hadden ook een hand in het redden van de dood in de Golf van Mexico na al die olie van die booreiland-explosie.

En we zitten altijd op de uitkijk voor meteoren en andere kleine hemelse lichamen en puin die op jullie afkomen – ik denk dat jullie verbaasd zouden staan om het aantal dat we bij jullie weg hebben gestuurd. Wij staan niet alleen bij dit werk. Bijna ieder van ons die dichtbij is, is in dit soort bescherming aan het werk dat al eonen geleden begon, toen de Aarde begon af te dalen naar de kwetsbare zone van de derde dichtheid. Ik zal je een relatief kort geleden voorval vertellen, een jaar of zo in jullie tijd,voor de ommekeer van jullie eeuw. Mijn troepen deden niet mee bij die specifieke redding maar behalve in jullie beschaving, is dit bekend door het universum. Een speciaal grote, snelle meteoor werd door de top van de duistere krachten naar jullie gestuurd – ze waren vermoeid geworden door hun langzame verovering van de planeet en besloten om hem te vernietigen. Toen jullie ruimtebroeders zagen dat deze meteoor uit zijn normale omloop werd gehaald en opnieuw gericht werd op de Aarde, plaatsten ze een onmiddellijke oproep naar Menta’s legers die de kracht heeft om die meteoor te verpulveren in kleine stukjes die òp zouden branden voordat ze jullie atmosfeer zouden binnen komen.

En we hadden nooit zoiets verwacht – maar dus toch! Nou, misschien een paar astronomen konden dat hebben opgepikt. En als dat zo was, moesten ze in verwarring zijn gekomen toen die meteoor verdween.

Als je dat zou kunnen controleren met degenen die dat zagen, zou je ontdekken dat ze hem precies ontdekten vlak voordat hij zo goed als geheel verdampte en concludeerden dat het een afwijking(anomalie) was. Jullie weten dat maar weinig van jullie wetenschappers geloof hechten aan intelligente wezens in de ruimte.

Is dat niet aan het veranderen?

Niet echt hoor, maar ik kan je wel garanderen dat het zal gaan veranderen op een wild ogenblik als het veilig genoeg is voor enkele van onze bemanningen om te landen.

Is er geen meesterplan voor dat dit zal gaan gebeuren?

Absoluut wel, zo gauw dat het veilig is voor jullie en de landende bemanningen. De Raad van Intergalactische Federatie heeft dit gecoördineerd met ons allemaal die in jullie hemelen rondzwerven in de laatste 60 jaren. Jullie Bijbel heeft iets ervan, en VEEL langer geleden in sommige gevallen – vanwege al de vergissingen, enkele aanwijzingen gegeven over aanwezigheid van Buitenaardsen. (ET)

Jij kent Hatonn goed – zijn vloot die op de Plejaden zijn basis heeft, is al veel langer hier geweest dan de meeste anderen, specifiek zij uit de diepe ruimte die hun krachtige licht stuurden als antwoord op de roep om hulp van de Aarde, enkele tientallen jaren geleden, en wij allemaal die, relatief gesproken, dichterbij waren begonnen ook te werken en gaven technologische hulp. Een van de taken van Hatonn’s vloot, al zoveel eeuwen lang, ik ben de telling ervan kwijt geraakt bij al die bezoeken, bezochten bewoners van hen jullie en vice versa – bijna niemand is zich daar bewust van die zielenreizen.

Ik weet dat van Matthew. Welke ET’s zullen landen?

Behalve vertegenwoordigers van de Plejaden, zij uit Lyra, Arcturus, van Sirius en Vega zullen waarschijnlijk de eersten zijn omdat zij in schepen zitten die dichtbij zijn en ook zijn zij jullie eerste voorouders. Ik ken Horiss’ boodschap, dus weten jullie al dat sommigen van jullie reptiliaanse voorouders hebben, en sommige van die lichtende zielen ervan zullen ook komen. Ik zeg ‘komen’ maar je weet dat velen van ons hier al zijn. Ze zullen geestdriftig zijn tenslotte om hun ware identiteit te onthullen, en sommigen van hen zullen jullie werkelijk schokken!

Je bedoelt omdat we hen zo goed kennen door de posities die ze hebben?

Precies, zo is het.

Ik neem aan dat je me niet wilt vertellen wie. Of wel?

Nee, omdat het hun voorrecht is om dat te doen als het tijd is, en niet nu dat van mij. Eigenlijk zou je helemaal niet zo geschokt hoeven zijn bij sommige Suzy, en hierbij moeten we het laten.

Okay Lazarus. Ik ben zo verlangend dat dit allemaal gebeurt! Heeft Aarde een stabiele omloop of heeft ze nog steeds jullie hulp nodig?

Onze geliefde Gaia… laat me hier iets tussen zetten. Gaia is de naam van de ziel van jullie planeet, oude namen van haar planetaire lichaam zijn Terra en Shan, maar wij noemen haar Aarde, net als jullie, ook al is het alleen maar met een hoofdletter op de aarde waar jullie op lopen, wat een onvoorstelbare beschaving deed. Het zelfde was ook met het woord God, blijkbaar omdat hij een god is, niet een godin. In ieder geval Suzy, zij (de Aarde) heeft veel herwonnen van haar vroegere kracht door het binnenkomende licht, maar wij voegen er nog steeds aan toe samen met onze technologie om haar stabiliteit veilig te stellen. Niet alle ontreddering om haar van negativiteit te verlossen is voorbij, weet je en er is nog geen punt om onze ijver betreffende dit te verminderen totdat ze volledig in de vibraties zit van de vierde dichtheid. Dan roepen we allemaal Halleluja – ons werk is hier gedaan! En op dat punt kennen jullie allemaal je universele broeders en zusters.

_________________________

20. Dank je, moeder. Bij wat Lazarus zei voeg ik nog een waardevolle dienst bij voor jullie, het massale licht dat naar jullie toe wordt gestraald vanuit zielen in het Nirvana en talloze anderen in andere spirit werelden.(Ook dat dus komt naar ons toe.vertaler)

21. En moeder, ik heb nog een vraag aan je. Lazarus sprak over Menta. Zodat lezers iets te weten komen over die beschaving en hun hulp aan jullie, zoek even een paar geschikte passages uit haar presentatie en voeg die hierbij.

____________________________

22. (Menta): Wij zijn een groot en krachtig energieveld van een miljard of zo collectieve zielen. Als wij incarneren, wonen we op een planeet die Retorno is genoemd in een galaxy verder dan de constellatie Lyra. Ons thuisland is er een met veel bewoonde werelden die niet gezien zijn door jullie telescopen. Ik leg even uit waarom ik “ik” zeg, en “wij” die uitwisselbaar zijn. Dat komt omdat ik spreek met jullie als een ziel zelf, maar nooit ben ik afgescheiden van ons groepsdenken. Geen ziel wordt gezien als beter dan een andere omdat alle aspecten van ons denken nodig zijn voor de stabiliteit van onze wereld en van ons steeds groeiend bewustzijn.

…….

Als collectieve zelven lijken we meer op een boom dan een mens omdat ons “hoofd” gebied een grote hoeveelheid is van sensoren die lijken op bloemen in een dicht cluster. Dat is de “thuis-unit” van het groepsdenken. Wit is de overheersende kleur van dit hoofdgebied, maar pastel kleuren worden ook gezien – het zijn de kleuren van specifieke gebieden zoals kunst, technologie, ingenieurskunst(bouwkunde), kinderen grootbrengen en zo voort. We zijn een reeks kleuren die dicht zitten bij de voornaamste talenten en vermogens en interesses in een specifieke tijd, dus de kleuren veranderen om de frequentie te weerspiegelen waarin we werken. Dat betekent, het is een facet van een prisma die in kleuren is verdeeld die met die frequentie wordt geïdentificeerd.

Verbonden met het cluster van de “thuis-unit” en zich uitstrekkend door galaxies heen zijn een miljard of meer fijne ‘draden’. Dat zijn onze zielzelven die door de hemelen dolen op zoek naar nieuwe kennis, of wat juister is, die zich dat herinneren, omdat alles gekend wordt op het hoogste zielbewustzijnsniveau. Alle zielzelf ontdekkingen worden onmiddellijk en automatisch doorgezonden naar het groepsdenken…..

Wij zijn machtiger dan vele anderen die ook helpen op hun hoogste intensiteit maar hun golflengte is minder dan die van ons, dus deden wij vrijwillig mee bij een tweevoudige missie. We stralen onze eigen energie naar binnen en onderhouden ook het licht van die andere bronnen als die eenmaal in Aarde’s atmosfeer is. Dit is essentieel zodat jullie lichamen de stralen kunnen absorberen op cellulair niveau en zich kunnen aanpassen aan de hogere frequenties die Aarde zal binnengaan. Dit geeft jullie de gelegenheid om stoffelijk te overleven bij haar ascentieproces die sommigen “the shift” of “de verschuiving” noemen en anderen noemen het de “reiniging”. (“zuivering”)

_________________________

Moeder, dank je.

23. Als toevoeging wil ik opnieuw het vitale belang benadrukken om uit de angst te blijven, het is het ook voor een gezonde reden dat we ons op buitenaardse (extraterrestrial) hulp hebben gericht, in het verleden, heden en in de toekomst. Met de Aarde die de laatste fase ingaat van de opwindende derde dichtheid, is het nu tijd dat jullie ophouden over jezelf te denken als alleen mensen met aparte persoonlijkheden, aparte karakteristieken, talenten, hoop, dromen en tot stand brengingen. Dat zijn jullie werkelijk ook, maar jullie zijn zoveel meer en je moet beginnen te denken over jezelf als de krachtige, multidimensionele wezens die jullie zijn! Jullie zijn leden van de universele familie van onderling verbonden zielen, eeuwig gebonden als onafscheidelijke delen van God en jullie broeders en zusters willen dat jullie een persoonlijke familieband voelen met hen zodat de voor de deur staande ontmoetingen met hen blije familie reünies zijn!

24. Onze liefde is op elk moment bij jullie als jullie door de laatste korte paden gaan naar Aarde’s Gouden Periode.

                             _________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: Winny

[Opmerkingen van Suzy: Heel veel dank aan jullie allemaal die wisten dat Matthew niet die desinformatie gaf in de recente boodschap die valselijk aan hem werd toegeschreven door een andere bron. Ook mijn dank aan jullie allemaal die schreven “belachelijk” over gelijksoortige bijvoeglijke naamwoorden over de mail die claimde dat Matthew en SaLuSa opgestegen meesters waren en dat die door sommige raden werden gecensureerd.

Duidelijk is dat wat SaLuSa en Matthew zeggen iemand werkelijk irriteert.

Ver achter met emails lezen is een permanente situatie geworden en ik ben dankbaar voor jullie dat je begrijpt dat ik niet in staat ben om veel van hen te beantwoorden.

Zo nu en dan zijn Hatonn’s boodschappen deel van die van Matthew, dus antwoord ik op vragen over hem. Hij is een oude ziel die in de Plejaden heeft gewoond in de laatste duizend jaar, maar hij en zijn familie zijn vaker aan boord van een groot schip dan dat ze thuis zijn. De meeste tijd is hij commandant geweest van een intergalactische vloot en in de laatste honderd jaar of zo heeft hij ook gediend als directeur van universele communicaties. Hatonn en ik hebben frequent gepraat sedert mijn telepathische verbinding zich vroeg in 1994 opende en sedert hij en Matthew lang voor die tijd vrienden waren. Soms beantwoordt hij vragen die meer in zijn gebied liggen dan in die van Matthew. Het eerste doorgegeven materiaal van Hatonn voor een boek was midden 2003 en ongeveer twee jaren later begon hij me informatie te geven om bij Matthews boodschappen in te sluiten.]Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.