Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 2 juni 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 2 juni 2022

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op deze post, dit is Matthew. Velen van jullie verwachtten dat er inmiddels enkele waarheden naar voren zouden zijn gekomen, dus laten we beginnen met te zeggen dat de internationale groep die uit het zicht werkt om jullie wereld van duisternis te bevrijden, juist oordeelt door hun inspanningen niet bekend te maken. Wees ervan verzekerd dat alles wat onderweg is, leidt tot de eliminatie van elk overblijfsel van duisternis daar.

We weten dat het moeilijk te begrijpen is dat duisternis, zelfs in kleine mate, na verloop van tijd zo groot kan worden dat het twee keer alle levensvormen van Gaia deed vergaan en haar in diep verdriet achterliet. Je kunt haar met recht zien als Moeder Aarde, en al het menselijke, plantaardige en dierlijke leven als haar kinderen, haar bewuste co-creaties die ze liefheeft en koestert. Ze wilde hun verwoesting niet opnieuw ervaren, en gedurende de millennia dat negativiteit als gevolg van de duisternis zich opnieuw opstapelde, bleef ze worstelen om haar levensvormen in leven te houden.

Wat er ergens gebeurt, beïnvloedt al het andere elders, en Gaia's benarde situatie was in dit hele universum bekend. Maar in overeenstemming met de universele wet dat geen enkele beschaving zich mag mengen in de aangelegenheden van een andere, behalve op verzoek, konden de talloze verlichte zielen niets doen. Lichtwezens houden zich aan deze wet, wezens van duisternis niet.

Een jaar of tachtig geleden, toen Gaia's lichaam zo uit balans was geraakt dat ze het risico liep de ruimte in te razen en totale vernietiging te ondergaan, riep ze om hulp. Dat was het begin van dit ongekende tijdperk in ons universum. Onmiddellijk gaf God toestemming aan geëvolueerde beschavingen om de Aarde de uitgestrektheid van licht te sturen die ze nodig had om haar as te stabiliseren en op te stijgen uit de dodelijke greep van de diepe derde dichtheid.

De hoogste universele raad wist dat de duistere krachten hun marionetten op Aarde gebruikten om de controle te behouden door de vernietiging van het milieu, ziekte, verdeeldheid en bloedvergieten die negativiteit produceren voort te zetten. Vele eeuwen lang hadden de massa's geleefd in een wereld van onrecht, armoede, oorlog en angst, die allemaal de lage trillingen van negativiteit uitstralen. Ze wilden zo'n wereld niet voor zichzelf en hun kinderen en de kinderen van hun kinderen, en omdat het hun wereld is om te veranderen of niet, moesten ze weten dat ze krachtige goddelijke soevereine zielen zijn die kunnen veranderen wat ze niet willen en manifesteren wat ze wel willen.

Daarom was er ook licht nodig op de planeet om de beschaving te laten ontwaken, zodat de mensen zouden weten wie ze zijn en welke kracht ze hebben. Uit liefde voor de leden van onze universele familie op aarde verliet de eerste groep vrijwilligers hun thuisland om deel te nemen aan de wereldwijde strijd die woedt tussen de lichtkrachten en het duister. Geliefde broeders en zusters, sommigen van jullie zijn die "eerstehulpverleners" en anderen behoren tot de vele, vele miljoenen die volgden.

Ongeacht hoe lang jullie al op Aarde zijn, jullie weten net als wij dat het niet gemakkelijk is om in een wereld te leven waar duistere controle wordt gehandhaafd door een tweesnijdend zwaard – angst aan de ene kant, misleiding aan de andere kant. Maar zoals we jullie vaak hebben verteld, is de meest belangwekkende missie die jullie al op je namen een verbluffend succes in het continuüm, waar de volkeren vreugdevol bloeien in een vredige, harmonieuze wereld en waar de Natuur wordt hersteld in gezondheid en schoonheid.

Op aarde heeft de strijd een hoogtepunt bereikt. Het gepatenteerde covid-19-virus van de Illuminati heeft de bevolking fysiek, psychologisch en economisch negatief beïnvloed, maar het voldeed niet aan hun doel om miljarden gewoonweg te doden. Dat maakte het opvoeren van andere activiteiten nog belangrijker, omdat de lage trillingen die ze nodig hebben om te overleven afkomstig zijn van de angst en pijn van anderen.

Dus, ze zwaaien machtig hun zwaard via hun reguliere media en sociale media-propagandisten die de niet-uitgelokte invasie van Oekraïne door Rusland melden, Russische troepen de schuld geven van de gruweldaden en moedwillige vernietiging die Illuminati-agenten in het land en ingehuurde huurlingen plegen, en de verzonnen speculatie doorgeven dat Rusland door Oekraïne en verder zal opstomen om andere landen te veroveren.

Het misleide publiek weet niet dat Russische troepen, handelend in overeenstemming met licht- krachten, de essentiële taak op zich namen om biowapens te vernietigen die bedoeld waren om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien. Ze weten niet dat de troepen tientallen jaren van Illuminati-controle in landen van de Oostelijke Unie ontwortelen en laboratoria en opslagfaciliteiten, productie en opslag van chemische wapens en hoofdkwartieren van sekshandel, witwassen en wereldwijde computerhacking elimineren. Ze weten niet dat de troepen tunnels en kampen laten ontploffen na het redden van baby's en kleine kinderen die gevangen worden gehouden totdat ze worden verscheept naar waar ze ook worden besteld door pedofilieringen en voor satanische rituelen.

Ja, daar hebben we het al eerder over gehad, maar het moet worden herhaald omdat veel van die activiteiten in verschillende landen aan de orde van de dag zijn. Oekraïne heeft misschien het meest uitgebreide scala aan verschansingen van de Illuminati gehad, maar ze hebben ook clandestiene operaties en agenten elders, met name misschien de Verenigde Staten, en, net als in Oekraïne, is het zonder dat de burgers en het wereldpubliek zich hiervan bewust zijn. Uiteindelijk zal die informatie bekend worden, net als activiteiten die achter de schermen zullen plaatsvinden, inclusief arrestaties, processen, executies en andere moorden op opdrachtgevers in dat duivelse wereldwijde netwerk.

Dierbaren, als er een andere manier zou zijn om een einde te maken aan de alomtegenwoordige duisternis, zouden Gaia en alle andere lichtwezens vroom willen dat het zo is, maar die is er niet, niet met de diepte en breedte van demonische activiteit. Er is geen manier om te onderhandelen met een element van de samenleving dat in het geheim werkt om zijn doel te bereiken om het grootste deel van de bevolking uit te roeien, hybride robotachtige dienaren te maken van overlevenden en het leven van de planeet in gevaar te blijven brengen. Er is geen manier om te onderhandelen met een element dat is afgedaald in zo'n dichtheid van verdorvenheid dat ze bestaan door zich over te geven aan gewetenloze misdaden tegen de menselijkheid.

Het publiek, doordrenkt van misleiding, is zich daar helemaal niet van bewust en veel gedachten zijn "stuur militaire wapens naar Oekraïne" en "versla de Russen". Dergelijke gedachten houden het geweld gaande en dat is precies wat de Illuminati willen. Ze weten dat dit een strijd is tussen hen en de lichtkrachten en ze zijn wanhopig geworden.

De angstfactor in de dagelijkse berichtgeving over sterk opgeklopte gevallen en sterfgevallen van covid en mutaties ervan verloor aan kracht toen de volkeren moe werden van beperkingen en zij de controle over hun leven begonnen te herwinnen. Omdat de duisteren de energie van angst nodig hebben om zichzelf in stand te houden, hebben ze altijd actie op komst die angst zal creëren bij ten minste een deel van de bevolking. Nu zijn het "vaccins" die binnenkort beschikbaar zijn voor baby's, de wettelijke toestemming van de Wereldgezondheidsorganisatie om elke actie te ondernemen die volgens hen nodig is in het belang van de wereldgezondheid, en een paar gevallen van apenpokken die in verschillende landen opduiken.

Laten we eventuele zorgen over die situaties wegnemen. Wetenschappers in de buitenaardse speciale krachten maakten zo mogelijke gifstoffen onschadelijk en hebben de programmering in de nanochips in de oplossingen die ten onrechte vaccins voor baby's en jonge kinderen werden genoemd, gewist. Niet alleen heeft de WHO niet de honderdduizenden mensen die ze nodig zouden hebben van lokaal tot nationaal niveau om naleving van edicten af te dwingen, maar de nasleep zou te formidabel zijn om te verwerken. En helemaal niets in het energieveld van de aarde wijst erop dat apenpokken de nieuwste 'pandemie' zouden kunnen worden.

Maar net zoals de bevolking de waarheid niet kent over wat er in Oekraïne gebeurt, kennen ze ook niet de waarheid over de bovengenoemde situaties. Bijgevolg produceren hun collectieve gedachten over al die zaken de lage trillingen van negativiteit die als forten zijn tussen hun gerichte aandacht en spiritueel - en wakker bewustzijn. Hoewel dit de ascensie van de Aarde niet vertraagt – ze draait gestaag naar achtereenvolgens hogere astrale gebieden – vertraagt dit het ontwaken van haar volk.

Dit brengt ons bij wat velen van jullie hebben gevraagd, hoe je kunt helpen naast 'gewoon te ZIJN'. Visualiseer de Aarde in goud-wit licht – visualisatie is krachtig! – en stuur het licht van mededogen, hoop en optimisme naar al onze Aardse families. Stuur ook licht naar Gaia. Ja, ze verheugt zich erover dat de planetaire reiniging die aan de gang is een einde maakt aan de lange heerschappij van ongebreidelde kwaadaardigheid, maar ze voelt ook het lijden, verdriet en angst van haar volk, en ze heeft de helende energie van het licht nodig.

Jullie bijdragen blijven van onschatbare waarde, zelfs buiten de helende en ontwakende aspecten van wereldtransformatie. Het licht dat je door "gewoon te ZIJN" uitstraalt, ligt ook ten grondslag aan alle waarheden die aan het licht komen, en dat is een integraal onderdeel van het reinigingsproces.

Lieve mensen, doe alsjeblieft ook iets voor jezelf. Neem de tijd om minder druk te zijn, om diep, langzaam en ritmisch te ademen om je energie soepel te laten stromen en lichaam, geest en ziel in balans te houden.

Er is ons gevraagd of Elon Musk werkt voor het licht of het donker. Welnu, "houd je vrienden dichtbij, je vijanden dichterbij" zou enigszins van toepassing kunnen zijn met betrekking tot de groepen waarmee hij samenwerkt, maar het is veel nauwkeuriger om te zeggen dat hij in zijn drang om te slagen toegang nodig heeft tot de bovenbouw van zowel lichte als donkere agentschappen, zodat hij niet "hun wielen opnieuw hoeft uit te vinden", om zo te zeggen. In een derde dichtheidswereld effent geld de weg naar succes; en hij is er goed van voorzien, zodat hij kan bereiken wat hij van plan is, en er is geen enkele duisternis in zijn bedoelingen.

Elon is een van de weinige vrijwilligers uit een beschaving die niet alleen zeer spiritueel en bewust is geëvolueerd, maar ook een van de technologisch meest geavanceerde. Hij is een briljante visionair wiens missie het is om de beschaving van de aarde te helpen "naar de sterren te reiken" en de rechtmatige plaats in te nemen als leden van onze multidimensionale universele familie. Alle lichtwezens eren hem en sturen licht om zijn vooruitgang en algehele welzijn te versterken.

"Matthew, wat is de mening van geestelijk ontwikkelde zielen over abortus?" De mening van iedereen die niet in jouw wereld leeft, zal daar geen geloofwaardigheid krijgen. Niettemin zullen we vertellen wat geëvolueerde zielen weten, inclusief dat conceptie de eerste stap is naar een potentieel leven in een fysieke beschaving en het leven zelf begint wanneer een pasgeborene zijn eerste ademtocht neemt.

Een ziel die ervoor heeft gekozen om te incarneren zweeft rond potentiële ouders en kent hun gevoelens. Als de conceptie plaatsvindt en zal eindigen in abortus, wat misschien is gekozen in de zielscontracten van de ouders, gaat die ziel verder. Dit biedt een andere ziel de mogelijkheid om de foetus binnen te gaan, zodat deze de gevoelens van de ouders over de zwangerschap en het einde ervan kan absorberen. Dat ervaren is uitsluitend het terrein van de drie deelnemende zielen, en het is hetzelfde wanneer zielen weten dat er een miskraam zal plaatsvinden.

Laten we zeggen dat er een baby wordt geboren. Tussen conceptie en geboorte, en in overeenstemming met de "primaire" ziel, kunnen een paar andere zielen om de beurt in de zich ontwikkelende foetus de emoties van de moeder absorberen als de vader er niet is of beide ouders als ze samen zijn. Of de gevoelens nu intens geluk, ontzetting of angst zijn, die korte periode in de foetus kan elk van die zielen net zo goed dienen als een fysiek leven zou doen. De "primaire" ziel, wiens cumulatieve ervaring al de emoties van de moeder of ouders tijdens ontwikkelingsmaanden omvat, komt het lichaam van de pasgeborene binnen.

Laten we nu zeggen dat de zielen van de ouders weten dat conceptie zal resulteren in de doodgeboorte van het kind waar ze zo naar verlangen. Nogmaals, andere zielen kunnen om de beurt tijdens stadia van foetale ontwikkeling de vreugde ervaren van de aanstaande ouders, die er in hun zielscontracten voor kozen om het verdriet te ervaren dat hun kind doodgeboren werd. Het is hetzelfde als de baby slechts kort overleeft.

Onze kennis betekent niet dat we abortus toejuichen; het ervaren van kansen voor een aantal zielen en het gemak waarmee conceptie plaatsvindt in een beschaving van de derde dichtheid zijn echter primaire overwegingen. Conceptie is een kwestie van wetenschap en geest, die één en dezelfde energie zijn, en aangezien dit alleen de deelnemende zielen beïnvloedt, zijn hun keuzes noch een religieuze noch een politieke kwestie. Naarmate een beschaving van de derde dichtheid evolueert en slapende DNA-strengen opnieuw worden geactiveerd, zal conceptie alleen plaatsvinden wanneer een paar een kind echt wil - de hoge trillingen van hun verlangen zetten het zwangerschapsproces in gang.

Geliefde familie, alle lichtwezens in dit universum eren jullie standvastigheid in jullie missie om de volkeren van de Aarde te helpen ontwaken en ze ondersteunen jullie met onvoorwaardelijke liefde tijdens jullie reis.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge