Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 2 mei 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 2 mei 2022

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op deze locatie (Nirwana), dit is Matthew. Angst over wat er in jullie wereld gebeurt en teleurstelling over wat er niet gebeurt, zorgen ervoor dat zelfs de meest toegewijde lichtwerkers zich terneergeslagen voelen. Gaia is zich bewust van die gevoelens en heeft gevraagd om met jullie te spreken.

GAIA: Geliefden, ik ben Gaia. God vroeg dat een van Matthew's recente boodschappen een boodschap zou bevatten die ik enkele jaren geleden aan Suzanne gaf. Gedurende die jaren hebben jullie veel doorstaan, maar toch zijn jullie standvastig gebleven in jullie missie. Ik weet dat het leven op Aarde niet gemakkelijk is geweest en ik begrijp waarom jullie soms ontmoedigd raken. Ook ik voelde me lange tijd ontmoedigd en wanhopig voordat de universele familie mijn lichaam doordrenkte met licht en zorgzame lichtwerkers zoals jij uit verre thuislanden kwamen om me uit de diepten van de duisternis te tillen.

Jullie liefdevolle hulp houdt me standvastig, gestaag voortgaand op mijn reis terug naar huis, en met vreugde zie ik hoe jullie mijn mensen helpen ontwaken zodat ze me kunnen vergezellen. Voel je alsjeblieft bemoedigd door te weten dat jullie missie die nog steeds aan de gang is op Aarde al een glorieus succes is in het continuüm! Mijn hart stroomt over van liefde en dankbaarheid voor al jullie mooie zielen wier hulp bij het manifesteren van Mijn Gouden Eeuw van onschatbare waarde is!

Dank je, Matthew, dat je mij aan het woord liet.

MATTHEW: Wij danken u, Gaia, voor uw woorden van liefde en bemoediging.

Nu dan, wat betreft hetgeen er niet gebeurt – de waarheid over de "pandemie" en andere waarheden die naar buiten komen – wees ervan verzekerd dat dat zal gebeuren. Een deel van het planetaire reinigingsproces is het aan het licht brengen van alle misleiding. Voel je alsjeblieft bemoedigd, te weten dat de meest wijze geesten op Aarde en hun uitgenodigde buitenaardse adviseurs voorzichtig de vele complexiteiten van grote mondiale veranderingen plannen, zodat ze verschijnen in de volgorde die de minste weerstand zal oproepen en de minste verstoring in jullie leven zal veroorzaken.

Houd vooral in gedachten dat alle situaties energie zijn die op de een of andere frequentie fluctueert en dat elke situatie wordt beïnvloed door de collectieve gedachten en gevoelens van de bevolking. Wanneer die van vertrouwen en optimisme zijn over een gunstige uitkomst, verhogen de hoge trillingen die worden uitgezonden de trillingen van de situatie overeenkomstig. Het omgekeerde is ook waar – de lage trillingen van angst en pessimisme over een situatie leiden het naar een negatieve uitkomst.

Laten we het hebben over een aspect van die universele natuurwet die bepaalt wat er gebeurt en het resultaat – onwetendheid over de waarheid over een zaak, verandert de werking van die wet niet. En onwetendheid over de waarheid is hoe duistere harten en geesten de massa's door de eeuwen heen hebben beheerst.

Laten we dat nu toepassen op wat er in Oekraïne gebeurt. Mainstream media rapporteren niet wat Russische troepen feitelijk doen, omdat de Illuminati niet willen dat het publiek weet dat Oekraïne al tientallen jaren het centrum is van hun bolwerk in Europa. Ze willen niet dat bekend is dat ze in dat land dodelijke biowapens en chemische wapens hebben gemaakt en opgeslagen om te gebruiken bij het ontvolken van de wereld , de mensen die ze 'nutteloze eters' noemen, en het tot slaaf maken van de overlevenden.

De Illuminati willen niet dat het publiek weet dat ze decennialang vele duizenden vrouwen, kinderen en baby's gevangen hebben gehouden in tunnels en compounds totdat ze worden gebruikt voor sekshandel, pedofilie of mensenoffers bij satanische rituelen in tal van landen.

Ze willen niet dat bekend is dat de gruweldaden en sommige vernietiging van eigendommen die aan Russische troepen worden toegeschreven, worden gepleegd door door Illuminati ingehuurde huurlingen, of dat ze in Oekraïne geld witwassen van illegaal verkregen fortuinen, computersystemen over de hele wereld hacken en waarheidsgetrouwe informatie op internet verwijderen.

Dus, zonder daar iets van te weten en het "nieuws" over Rusland te geloven, genereert het publiek onbewust de lage trillingen die de duisteren nodig hebben om zichzelf levensvatbaar te houden en hun activiteiten sterk te houden. Dus waarom zijn de Russische troepen er dan in geslaagd om honderden Illuminati-verschansingen te vernietigen en vele duizenden van hun gevangenen te redden? Want, lieverds, het elimineren van die duisternis is onderbouwd door het licht waarvan de intensiteit op de planeet blijft toenemen. De "prijs" voor de lage trillingen gericht op Rusland is echter de verlenging van de missie van de troepen en vele onnodige doden.

Nu willen we ingaan op de opvatting dat boodschappen van spirituele en metafysische aard nooit politiek zouden moeten omvatten. We hebben uitgebreid gesproken over planetaire en persoonlijke ascensie tijdens dit ongekende tijdperk in dit universum. Zou je weten waarom dat gebeurt als wij en andere boodschappers van het licht jullie niet hadden verteld dat de Aarde en haar levensvormen bevrijd worden van de duisternis? Zou je weten hoe de planeet doordrongen raakte van duisternis, zodat kan worden voorkomen dat het opnieuw gebeurt als niemand je vertelt dat het werd veroorzaakt door politieke beslissingen door de eeuwen heen?

Politiek is nu eenmaal het gedrag van regeringen. Millennia lang leefden de massa's in angst, ziekte, armoede en honger, terwijl hun leiders – de hoofden van kerk en staat – in weelde leefden, feestvierden en oorlogen voerden om meer land en macht te krijgen. Uit ellende, woede, wanhoop, hopeloosheid en mensen die in de strijd werden gedwongen, werden de massa's wreed tegen elkaar en de dieren. De duisternis die de heersers en de geregeerden infiltreerde, zorgde ervoor dat de planeet afdaalde van hoge vijfde dichtheid naar diepe derde, en daar vastzat tot zo’n 80 jaren geleden, toen God Gaia's levensreddende smeekbede eerde door spiritueel ontwikkelde beschavingen toestemming te geven om het intense licht te stralen dat haar planetaire lichaam in staat stelde te overleven en haar ascensiekoers te beginnen.

Toen je je vrijwillig aanbood om naar die wereld van de derde dichtheid te gaan, wist je wat je zou tegenkomen, maar uit liefde voor de leden van onze universele familie op aarde ging je hen helpen. We hebben gezegd dat deze waarheid die je op zielsniveau kent, je bewustzijn moet bereiken, zodat je positief, optimistisch en evenwichtig kunt blijven te midden van omwentelingen terwijl het licht de duisternis ontwortelt, en sommigen van jullie denken dat we hierin "een kant kiezen". Dat doen we inderdaad, geliefde broeders en zusters, en jullie ook – we staan allemaal aan de kant van het licht! De strijd ging nooit over partijpolitiek – dat is een van de manieren waarop de duisteren de bevolking verdeeld, misleid en gemanipuleerd hebben gehouden. Altijd was de strijd het licht versus de duisternis!

Mainstream media, onderwijssystemen en religies melden daar niets van omdat ze deel uitmaken van de lange donkere geschiedenis van de aarde. Wanneer waarheden beginnen te ontstaan en de volkeren verward, gedesillusioneerd, radeloos of woedend zijn, zullen jullie hun troosters en verlichters worden. Ze moeten weten dat het niet 'vijandelijke landen' zijn, maar de duisternis in het politieke leiderschap die burgerlijke, internationale en wereldoorlogen, flagrant onrecht, hongersnood, ziekten, verarming en moedwillige vernietiging van het milieu heeft veroorzaakt.

Vaak portretteren de reguliere media en het onderwijs specifieke landen als agressors, de vijanden van landen die worden afgeschilderd als vreedzaam en democratisch. Het aanwijzen van 'zwarte of witte' landen, die worden gewisseld als dit het doel dient van overwinnaars in oorlogen, is in deze tijden niet van toepassing. In de afgelopen eeuwen was het dat, toen vooral de Britten, Spanjaarden, Nederlanders, Fransen en Portugezen inheemse bevolkingsgroepen veroverden en rijken over de hele wereld vestigden. Naarmate overvloedige bronnen werden ontdekt en betere transportmethoden ontstonden, ontstonden de wederzijdse voordelen van de handel en ontwikkelden zich vele grijstinten.

Toch hebben de machtige enkelingen de massa's vertrapt en strijd gemeengoed gehouden. En de massa's wilden leven in een vreedzame wereld waar mensen vriendelijk, eerlijk en behulpzaam zijn. Lieve familie, door het licht dat je BENT te ZIJN, ben je een voorbeeld van dat soort leven, dat soort wereld, het komt voort uit spiritueel en wetend bewustzijn en interactie met liefde. Jullie hulp bij het openen van geesten en harten voor deze universele waarheid blijft, zoals Gaia zei, "van onschatbare waarde"!

Sommigen van jullie zetten vraagtekens bij de bedoelingen van China, en een lezer die de ontwikkelingen van dat land in de afgelopen decennia opsomde, vroeg: "Zou het mogelijk zijn voor Matthew om een beetje over dit onderwerp uit te weiden en te zeggen wat hij en de zielen in Nirvana begrijpen als de missie van het Chinese volk, en welke voordelen ze de hele mensheid zullen brengen?"

We zien dictatuur, "heropvoedingsprogramma" en voortzetting van de "pandemie" niet over het hoofd als we zeggen dat de vooruitgang van China opmerkelijk is geweest. Wat het belangrijkste is om naar vooruit te kijken, is dat het leiderschap van het land verdeeld is – sommigen willen hun strenge bestuur en zelfzuchtige expansie in Afrika voortzetten; anderen willen een einde maken aan alle overblijfselen van duisternis, de hele wereldbevolking helpen gedijen en het milieu herstellen.

De laatste aanpak wint snel aan populariteit, niet alleen in China, maar ook in tal van andere landen. Het wordt tegengewerkt in landen waar door de Illuminati gecontroleerde leiders vaccinaties pushen en proberen de wereldopinie tegen Rusland te maken. Het zal niet zo lang meer duren voordat die leiders worden vervangen door individuen die in eenheid zullen handelen met de visionaire beweging die wereldwijd groeit.

Laten we nu kort ingaan op jullie zorgen omtrent andere zaken. Als raketten met kernkoppen per ongeluk vrijkomen, ja, dan zullen jullie universele familieleden van hun ontploffing weten en deze voorkomen. Het duistere plan om bewustzijn en vrije wil te vervangen door kunstmatige intelligentie die gehoorzaam is aan bevelen zal nooit het daglicht zien. De verspreiding van 5G zal nog wel even doorgaan; totdat die technologie onschadelijk is, zullen buitenaardse wezens de emissies die hersencellen beschadigen aanzienlijk blijven verminderen. Ze zullen ook doorgaan met het verminderen van gifstoffen in jullie lucht, water en bodem totdat de vervuiling van de Aarde stopt, wat ook zal gebeuren. Lang onderdrukte technologieën zullen worden vrijgegeven, maar een tijdje niet op grote schaal worden gebruikt, en het implementeren van gratis energie voor transport en stroom zal ook een tijdje op zich laten wachten - jullie nieuwe auto's en apparaten zullen niet snel verouderd zijn. Het plan van de Illuminati om hun controle over de wereldeconomie via digitale valuta vast te houden, mislukt.

Als er ernstige voedseltekorten zijn, kunnen gulle harten en zorgvuldig handelen van maatschappelijke organisaties voorkomen dat dat uit de hand loopt. Dezelfde omstandigheden die aan die tekorten ten grondslag liggen, verhogen de kosten van alle andere goederen en ook hier kunnen verstandige actie en het delen van middelen jullie er doorheen helpen. Noch tekorten, noch inflatie zullen langdurig zijn.

Uiteindelijk zal absoluut alles in jullie wereld "liefdevol en gelukzalig" zijn! We zouden echter minder dan openhartig zijn als we jullie niet zouden vertellen dat er chaotische flarden zullen zijn op weg naar die sublieme wereld. De Illuminati die nog steeds onder de levenden zijn, accepteren niet dat hun intentie om de wereld te domineren gedoemd is, en hoewel ze verontrustende situaties zullen blijven initiëren of bestendigen, zullen die inspanningen ook niet lang meer duren. Jullie hebben de ervaring, innerlijke kracht en aangeboren wijsheid om met die uitdagingen om te gaan en anderen te helpen dit ook te doen.

Geliefde familie, jullie geduld en standvastigheid in het licht zullen goed beloond worden met welkome veranderingen aan de horizon en vele, vele wonderbaarlijke veranderingen aan de verre horizon! Alle lichtwezens in dit universum juichen jullie altijd toe en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge