Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 1 juli 2022


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 1 juli 2022

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op deze post, dit is Matthew. Jullie hebben een gezegde dat betrekking heeft op onroerend goed : "Het gaat allemaal om locatie, locatie, locatie." Op elke locatie in dit universum draait het allemaal om trillingen, trillingen, trillingen. Zoals we in eerdere boodschappen hebben gezegd, stralen jullie simpelweg door te ZIJN, de hoge trillingen van licht uit, dus laten we het hebben over enkele van de ontwikkelingen die jullie hebben geholpen.

Van het grootste belang is dat een aanzienlijke hoeveelheid duisternis is geëlimineerd. Veel meer zal in de komende weken en maanden ontworteld worden, waardoor er een einde komt aan de lange heerschappij van de Illuminati.

Tot die tijd zal deze vasthoudende groep, waar ze maar kunnen, een ravage aanrichten. Hun voornaamste belang is het behoud van hun bolwerken in de Verenigde Staten, van waaruit een groot deel van hun mondiale macht wordt uitgeoefend. Het is mogelijk dat de strijdkrachten van het land worden ingeschakeld om de burgers te beschermen tegen welke acties de Illuminati ook ondernemen. Als die interventie nodig wordt, kunnen Illuminati beweren dat het een staatsgreep is en weerstand bieden of ze kunnen proberen paniek te veroorzaken door een holografische buitenaardse invasie te ensceneren. Het lijkt er niet op dat ze het in hun verzwakte staat ook zouden redden; ze zijn echter wanhopig, dus die mogelijkheden, die onvoorziene gebeurtenissen op hun agenda zijn, kunnen niet worden uitgesloten.

We begrijpen dat je graag wilt weten wat je kunt verwachten en wanneer, en we weten het niet. De energie van miljarden gedachten per dag – eigenlijk elke minuut – bepaalt wat er gebeurt. Wat we jullie met zekerheid kunnen vertellen, is dat met alles in de versnellingsmodus, dominostenen over de hele wereld binnenkort zullen vallen. Jullie hebben geduldig gewacht op bewijs van de vooruitgang die voor jullie achter het gordijn van het wereldtoneel is geboekt. De ondernemingen van lichtkrachten op Aarde in combinatie met de familie buiten de planeet vereisen nog steeds discretie, maar zodra informatie over wat er is bereikt kan worden onthuld, zal dat zo zijn.

Nu hebben trillingen andere ontwikkelingen teweeggebracht. Mensen scheiden als het ware het kaf van het koren door de contraproductiviteit van verdeeldheid te zien en de voordelen van het bespreken van hoe ze veranderingen kunnen aanbrengen waarvan iedereen ziet dat ze nodig zijn. Deze coöperatieve benadering aan de basis, waar hervormingen beginnen en omhoog gaan, is een mooie stap voorwaarts in het ontwaken van de beschaving.

Een andere bemoedigende ontwikkeling is het opduiken van technologieën die de Illuminati onderdrukten om te voorkomen dat ze nuttig werden gebruikt, zelfs als ze deze in jullie nadeel gebruikten.

Bemanningen in jullie lucht maken hun ambachten vaak zichtbaar, zodat de bevolking gewend raakt aan hun vredige aanwezigheid, waardoor de dag dichterbij komt waarop jullie elkaar kunnen begroeten en buitenaardse speciale krachten op de planeet zichzelf kunnen voorstellen. Als je een sterk gevoel van verwantschap voelt met sommigen van hen, kan het heel goed erkenning op zielsniveau zijn dat jij en zij uit hetzelfde thuisland komen. Wanneer die dag komt, zullen jullie gaan samenwerken om de beschadigde omgeving van de Aarde te herstellen en vrije energie binnen te brengen.

En de heersende trillingen verbinden je intiemer met je god-zelf. Het helpen ontwaken van de volkeren van de Aarde is jullie missie en het is inderdaad van vitaal belang, maar dat is niet de enige reden waarom jullie daar zijn. Hoewel het zo is dat een wereld van de derde dichtheid uitdagingen biedt die de werelden die je hebt verlaten niet hebben, is het de bedoeling dat je leven wordt verrijkt door familie en vrienden, de schoonheid van de natuur, bevredigende productiviteit en vrijetijdsplezier. Dit is een gunstige tijd om introspectief te zijn, om na te denken of je acties of passiviteit misschien een belemmering vormen voor dat soort leven.

Je realiseert je misschien dat je je tijd verspilt in plaats van vol vertrouwen een baan van groter belang na te streven of de volgende stap te zetten in een zinvolle relatie of te verhuizen naar waar je liever zou wonen. Misschien zul je zien dat het leven meer voldoening zou geven als je naar je intuïtie luistert in plaats van te proberen aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Of je zou gelukkiger zijn als je vervlogen tijden voorbij laat gaan en gevoelens over teleurstellingen loslaat. Als je eigenschappen wilt versterken waar je je goed bij voelt en jezelf wilt ontdoen van die waar je dat niet bij hebt, zullen trillingen je standvastige hulp zijn.

Je kunt je gemakkelijker aanpassen aan steeds stijgende trillingen als je diep en ritmisch ademhaalt, voldoende slaap krijgt, licht eet, veel zuiver water drinkt en zoveel mogelijk tijd in de natuur doorbrengt. Ja, dat hebben we in eerdere berichten vermeld, maar wanneer het leven gevuld is met drukte, kunnen herinneringen nuttig zijn.

En, geliefde broeders en zusters, heb uzelf lief! Voel je vreugdevol en dankbaar dat van de vele, vele zielen die zich vrijwillig hebben aangemeld, je bent uitverkoren om deel te nemen aan de meest dynamische wereldtransformatie in de universele geschiedenis. Verder, wat jullie doen komt het hele universum ten goede – zo krachtig zijn jullie! "De persoon die me je nieuwsbrief stuurde waarin Matthew zei dat Illuminati Deep State of de cabal is, schreef dat Deep State de Nieuwe Wereldorde is die alles controleert. Toen hoorde ik dat Kazariaanse neonazi's de wereld besturen. Zijn dat verschillende groepen of verschillende namen voor dezelfde groep? Zo ja, hoe noemen de leden zichzelf dan? Ook hoorde ik net van poppen. Als ze deel uitmaken van een groep, wie is dan de poppenspeler? Of zijn dat de mensen die gecontroleerd worden? Dit alles is erg verwarrend en eerlijk gezegd is het nauwelijks geloofwaardig dat een groep of groepen iedereen kunnen vertellen wat ze moeten doen."

De verwarring en scepsis van de schrijver zijn wijdverspreid onder zielen die beginnen te ontwaken, dus laten we duidelijkheid bieden. De bovengenoemde namen zijn vier van de vele – de elite, De Ene Wereldregering, De Geheime Regering, De Schaduwregering en De Ene Wereldregering zijn anderen – die verwijzen naar dezelfde groep. Ze geven zichzelf helemaal geen naam en er is geen formeel lidmaatschap.

Laten we hier gewoon over hen spreken als de duisteren. Ze hebben een wereldwijd netwerk met een piramidale hiërarchie en individuen op topniveau hebben invloedrijke posities in regeringen en alle nationale en internationale instellingen en organisaties die het leven wereldwijd beïnvloeden. Mainstream media; onderwijs; VN, EU, NAVO en alle andere allianties; Federal Reserve System, IMF, WEF, aandelenmarkten en alle andere monetaire systemen; handel, belastingen en verzekeringen; uitgevers; juridische en justitiële stelsels; strijdkrachten; INTERPOL, CIA en alle andere inlichtingendiensten; energiesystemen; vervoer; landbouw; broederlijke organisaties; religies; WHO, CDC, FDA, NIH en alle andere takken in de gezondheidszorg; charitatieve stichtingen; multinationale ondernemingen; en het entertainmentveld. Die personen aan de top runnen ook de illegale drugsindustrie, sekshandel, pedofilieringen en satanische rituelen.

Hoe lager in de hiërarchie mensen staan, hoe minder ze weten over wat er in de piramide gebeurt of zelfs dat ze deel uitmaken van een piramide. De vele miljoenen aan de onderkant hebben geen idee dat hun banen een sinistere groep ondersteunen die in het geheim opereert en wiens doel het is om miljarden levens te elimineren door oorlog, verarming, giftige vervuiling en ziekte.

Individuen in topniveaus kunnen met recht poppen worden genoemd en de poppenmeester is een krachtige macht ver buiten de aarde. Op dit punt zal een korte uitleg van de werking van dit universum nuttig zijn. Alles in het bestaan is energie die op de een of andere frequentie fluctueert, energie is bewustzijn en elk van de frequenties heeft een oneindig bereik van trillingen die functioneren in overeenstemming met het bewustzijn in gedachten. Alle gedachten van elke persoon binnen een beschaving zijn haar collectieve bewustzijn.

Gedachten zijn vormen van energie. Energie kan niet worden uitgedoofd en door de universele wet van aantrekking die voortdurend in beweging is, trekken gedachtevormen die dezelfde trillingen uitzenden elkaar aan, verzamelen zich in een cluster en groeien, als vormen zich bij hen blijven voegen, uit tot een krachtveld. De duistere krachten zijn een enorm krachtenveld van vormen met de laagste trillingen, zoals die worden uitgezonden door tirannie, wreedheid, hebzucht, bezitterigheid, haat, misleiding, machtswellust en verlangen naar roem tegen elke prijs. Terwijl dit uitgestrekte grenzeloze veld door het universum meandert, wordt het aangetrokken door beschavingen waar het collectieve bewustzijn dat soort gedachtevormen omvat.

Individuen in die beschavingen wiens eigenschappen en gedrag zijn afgestemd op de trillingen van de duistere krachten worden hun marionetten. Als gevangenen van de duisternis, verliezen ze elk gewetensgevoel. Hun gruwelijke acties creëren angst bij de rest van de bevolking en de lage trillingen van angst versterken de controle door de poppen. Zodra een wereld doordrenkt is van duisternis of een planeet door marionetten in een andere beschaving wordt vernietigd, die beide bijdragen aan de potentie van de duistere krachten, drijft het uitgebreide veld rond totdat het naar andere plekken met lage trillingen wordt getrokken.

Hoe krachtig dat krachtveld ook is, licht, dat dezelfde energie is als liefde, is krachtiger. Die energie is de essentie van Schepper-Bron, de oorsprong van alles wat bestaat in dit universum en de kosmos. Omdat liefde-lichtenergie een anathema is voor de duistere krachten, is het een ondoordringbaar fort voor spiritueel en bewust geëvolueerde beschavingen.

Laten we het nu hebben over poppen op aarde en hoe verschillende namen voor hen tot stand kwamen. Twee en een halve eeuw geleden noemden een paar mannen in Beieren die vonden dat ze intelligenter waren dan andere mensen, daarom het recht hadden om hun leiders te zijn, zichzelf Illuminati, "de verlichten". Gelijkgestemde individuen die zich bij hen hebben aangesloten, zijn onder meer de Rothschilds, die de machtige factie in Europa hebben opgericht die koninklijke families omvatte die verre rijken hadden, en de Rockefellers, waarvan de even machtige factie zijn hoofdkwartier heeft in de Verenigde Staten. Generaties van de twee facties en fusies in huwelijken en bedrijven stelden hen in staat om in aantal en fortuin te groeien en hun netwerk over de hele wereld uit te breiden.

Het idee dat enkelen de massa's kunnen regeren, ging de Illuminati echter bijna een dozijn eeuwen voor. Stamleiders in Mongolië begonnen naar het westen te trekken, verzamelden in hun midden de mensen die ze onderweg veroverden en vestigden het Khazariaanse rijk. Opeenvolgende leiders bleven toevoegen aan die machtsbasis, die uiteindelijk de nazi's omvatte, met wie het Vaticaan samenwerkte in de Tweede Wereldoorlog en nog steeds doet - "neo" omdat de denkwijze die de holocaust veroorzaakte de duisteren van vandaag doordringt.

Ongeveer twee millennia geleden begonnen zelfzuchtige leiders van kerk en staat historische gegevens te wijzigen. Stapsgewijs werd materiaal verwijderd, delen werden herschreven, verzonnen verhalen en bedachte dogma's werden toegevoegd, en die samenstelling is de Bijbel. Later plaatsten rijke families zoals de Medici, die het banksysteem in Italië vestigden dat geleidelijk uitgroeide tot wereldwijde economische controle, familiemannen in het pausdom om de rooms-katholieke religie en de invloed ervan op aanhangers te verspreiden.

Uiteindelijk kwamen de vele ongelijksoortige groepen die dezelfde ideologie deelden samen onder de "paraplu" -groep die de geduchte vijand is van de mensheid en de aarde zelf. Gedurende de afgelopen decennia gaven individuen die begrepen hoe wereldaangelegenheden werden uitgevoerd, al die andere namen aan de duisteren, die de macht gedeeltelijk hebben behouden door te controleren wat door mensen wordt geleerd, gelezen, gezien en gehoord.

Dat is de reden waarom valse informatie en het weglaten van feitelijke informatie in overvloed aanwezig zijn in schoolboeken en kranten en op tv, de radio en het gecensureerde internet. Het is de reden waarom films en games geweld en oorlog verheerlijken. Niet alleen veroorzaken die dood, angst en vernietiging, die allemaal de lage trillingen uitzenden die de duisteren florerend houden, maar hun bedrijven produceren de machinerie van oorlog en dragen bij aan hun onrechtmatig fortuin. Films en games portretteren ook "buitenaardse wezens" als angstaanjagende monsterlijke entiteiten die de aarde binnenvallen om iedereen af te slachten en de planeet te vernietigen. Deze verraderlijke vorm van mind control heeft het nietsvermoedende publiek geprogrammeerd om te denken, voelen en geloven wat de duisteren willen dat ze doen.

Ze kunnen echter nooit iemands intuïtie, hoop, optimisme, inspiraties, aspiraties of reacties beheersen! Dankzij de heersende trillingen motiveert dit heilige innerlijke licht veel van de bevolking om het licht te omarmen dat wordt uitgestraald door verre beschavingen en wordt uitgestraald door lichtwerkers op Aarde.

Geliefde familie, alle lichtwezens in dit universum eren jullie voor het volharden in jullie missie en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge