Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 3 maart 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 3 maart 2022

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten we beginnen met de verzekering dat alle belangrijke gebeurtenissen precies op doel liggen met het goddelijke plan om de Aarde te bevrijden van alle overblijfselen van duisternis. Hoewel veel van de actie nog steeds achter de schermen plaatsvindt, zijn sommige vrij duidelijk, maar het publiek herkent het niet als de aanzienlijke vooruitgang die het is. Dat is het geval met Rusland en Oekraïne.

Zoals vermeld in een eerder bericht, is de persoon die wordt gezien als Vladimir Poetin de look-alike-dubbelganger die de Russische president ongeveer twee jaar geleden verving toen de Illuminati eindelijk in staat waren om Poetin te vermoorden, omdat hij consequent weigerde met hen samen te werken. Ze portretteerden hem in de reguliere media als een moorddadige dictator omdat hij hun agenten in Rusland elimineerde en ze beschuldigden hem van de vreselijke dingen die ze zelf deden. Wat op dit moment belangrijk is, is dat de dubbelganger, aanvankelijk een van de Rothschild-marionetten, nu werkt met en beschermd wordt door de lichtkrachten.

Russen bombarderen niet moedwillig steden, zoals gemeld door de reguliere media en dit vaak wordt afgebeeld door het gebruik van oude of gefotoshopte foto's en filmclips. Ze vernietigen laboratoria en andere Illuminati-bastions die biowapens produceren en opslaan, maar net als de meeste andere mensen in de wereld weten de Oekraïners dat niet en zijn ze bang, angstig en verdrietig. Zelfs als ze op de hoogte waren van de strategische doelen, zouden explosies en buitenlandse troepen nog steeds traumatiserend zijn.

Later zullen ze de waarheid kennen over wat er gebeurt, en sommigen onder de honderdduizenden die het land al verlaten, hebben met de Illuminati gewerkt. Na verloop van tijd zullen alle volkeren weten dat wat sommigen zeggen dat "een niet-uitgelokte oorlog" of "een gevaarlijke invasie" is, ook een ander doel heeft. Het zal een bevolking herenigen die gescheiden werd toen nieuwe grenzen werden vastgesteld om regio's met overvloedige natuurlijke hulpbronnen onder de controle van door illuminati geïnstalleerd "democratisch" bestuur te plaatsen.

De president van de Verenigde Staten die in het openbaar wordt gezien, is ook een look-alike dubbelganger en hij moet zeggen en doen wat hem wordt opgedragen, inclusief pleiten dat iedereen wordt gevaccineerd. Verre van de resultaten te hebben die de Illuminati willen, breiden de eisen om alle "pandemische" vereisten te beëindigen zich snel uit in dat land en vele andere, en leiders die nog niet zijn bezweken onder publieke druk, zullen dat in korte tijd doen. De volkeren hebben genoeg van mandaten die psychologisch, economisch, academisch en, zoals medisch specialisten terecht zeggen, schadelijk zijn voor de gezondheid.

Een ander actueel punt op de Illuminati-agenda is een wereldoorlog, en ze pushen hun marionetten nationale leiders om het Russisch-Oekraïense conflict te laten escaleren. Ook dit plan zal niet slagen. Er komt geen WWIII.

Het drama van technologisch geproduceerde effecten tijdens openings- en sluitingsceremonies van de Olympische Spelen heeft de Illuminati gemotiveerd om iets anders op hun agenda te overwegen, de illusie dat een buitenaardse beschaving de aarde binnenvalt. Dus, wat we enige tijd geleden hebben gezegd, moet worden herhaald: ons is verteld dat ze niet langer de technologie beheersen die nodig is om een holografische invasie te produceren, maar als dat wordt geprobeerd, zullen de familieleden uit het Universum er spectaculair entertainment van maken.

"Vraag Matthew alstublieft wat God bedoelde met 'De weg zal hier en daar kuilen en hobbels hebben...'" Normaal gesproken zouden we niet zo aanmatigend zijn om Gods woorden uit te leggen, maar we weten waarHij op doelde en hebben Zijn toestemming om te spreken over de "kuilen en hobbels".

Zoals je je kunt voorstellen, hebben sommige betrekking op wat er in Oekraïne gebeurt en hoe dat kan uitpakken. Er zou nog een valse bewering kunnen zijn over een nieuwe virusvariant die resulteert in een nieuwe lockdown; als het verzet gewelddadig zou worden, zouden nationale leiders de staat van beleg kunnen uitroepen om de orde te herstellen. Om angst en totale rebellie aan te wakkeren, zouden de reguliere media het militaire staatsgrepen kunnen noemen die legitieme regeringen omverwerpen.

Pogingen om de wereldbevolking te vaccineren zouden harder kunnen worden dan tot nu toe, en als dat gewapend verzet zou oproepen, zou dat ook kunnen leiden tot de staat van beleg en de waarschijnlijkheid van dezelfde verontwaardiging in de media. Regeringsbeleid kan leiden tot massale rellen tussen tegenstanders en aanhangers, en als grote veranderingen ten opzichte van wat bekend is onheilspellend lijken voor de bevolking, kunnen wijdverspreide reacties lastig zijn.

Met uitzondering van de huidige situatie in Oekraïne zijn de bovengenoemde situaties slechts mogelijkheden. Het is de energie van miljarden gedachten, gevoelens en acties die zullen bepalen wat er van dag tot dag gaat komen, en, lieve familie, wat dat ook mag zijn, je bent goed voorbereid om er onbevreesd mee om te gaan en anderen te helpen ermee om te gaan. Houd alsjeblieft in gedachten wat God nog meer zei: "... wanneer je je voelt als de krachtige multidimensionale familieleden die je bent, zullen gebeurtenissen meteen mee neuriën."

"Wie selecteert vrijwilligers en wat zijn de criteria? Weten ze dat dat de reden is waarom ze hier zijn? Hoeveel zijn het er? Krijgt elk een specifieke missie? Voeren ze allemaal hun missies goed uit? Leven ze langer dan andere mensen?' Hoeveel zitten er in ET special forces? Waarin verschillen ze van andere vrijwilligers?"

Laten we eerst zeggen dat liefde de reden is waarom spiritueel en bewust geëvolueerde zielen hun thuisland verlaten en op aarde incarneren om deze leden van onze universele familie, die in de duisternis van controle, bedrog en wreedheden hebben geleefd, te helpen. Dat veel meer zielen vrijwilliger zijn dan nodig is, is een bewijs van de krachtige uitgestrektheid van liefde.

Nu dan, leden van de hoogste universele raad selecteren zielen die vele levens hebben gehad, dus de ervaring en innerlijke kracht hebben om te beheren wat zij weten dat hen te wachten staat, om beschavingen van de derde dichtheid te helpen. Maar net zoals het is met elke ziel die in derde dichtheid incarneert, vergeten vrijwilligers op bewust niveau wat er op zielsniveau bekend is en hebben ze geen idee van een missie. Ze zijn echter bewust afgestemd op de boodschappen van hun ziel – intuïtie, instinct, geweten, inspiratie en aspiratie. De meesten luisteren naar die sterke leiding en maken keuzes uit vrije wil in overeenstemming met hun missies, zij het zonder zich ervan bewust te zijn dat ze dat zijn.

Ze zijn in vele miljoenen over de hele wereld - we weten het exacte cijfer niet - en de meerderheid beschouwt zichzelf niet als lichtwerkers, lichtstrijders of starseeds, termen die meestal worden gebruikt om vrijwilligers aan te duiden. Toen de vroegste groep een eeuw geleden bijna opkwam, bedekte duisternis de planeet. Naarmate de aangekomenen ouder werden en het gevoel hadden dat ze "een doel" hadden, om zo te zeggen, was het moeilijk voor hen om iets anders te doen dan het licht te ZIJN en, op zeldzame uitzonderingen na, dat zijn alle missies die toen nodig waren.

De meesten zijn dat nog steeds. Licht in overvloed is voortdurend nodig om het collectieve bewustzijn van een beschaving van de derde dichtheid te verhogen, en alle vrijwilligers hebben de mogelijkheid om de samenleving ten goede te komen door vanuit het hart te leven – God zei: "Het hart is de zetel van de ziel" – waardoor ze mensen wiens leven ze raken gunstig beïnvloeden. De cumulatieve levenservaring van sommige zielen bereidt hen echter voor op specifieke rollen zoals gemeenschaps- of regionale leiders, rechters, ingenieurs, wetenschappers, leraren, visionair medisch personeel, uitvinders, kunstenaars, onderzoeksjournalisten of innovatieve ondernemers. Dat betekent niet dat iedereen op die verschillende gebieden een vrijwilliger is, maar degenen die dat niet zijn, kunnen vooruitgang boeken in de evolutie door te bereiken wat ze hebben gekozen in zielscontracten.

Het is veel gemakkelijker om op het moment van vrijwilligerswerk vertrouwen te hebben in het goed presteren op specifieke posities dan om te leven in een wereld van de derde dichtheid met zijn vele obstakels en verleidingen, en sommige zielen dwaalden af van hun missies door overmatig belang te hechten aan financieel gewin, verwervingen, sociale status of roem. Niet alleen deed dat hun licht ernstig dimmen, maar in plaats van anderen op een positieve manier te beïnvloeden, illustreerde hun leven het tegenovergestelde en personen die hun succes bewonderden, volgden hen na. De zielen die zijn overgestapt betreuren hun keuzes, en de hoop van alle lichtwezens is dat degenen op Aarde die eveneens zijn afgedwaald "het licht zullen zien" en zullen terugkeren naar hun missies.

Vrijwilligers komen uit beschavingen waar fysieke levens duizend jaar of langer kunnen zijn. In sommige gevallen hebben individuen een afscheidsviering met familie en vrienden, waarna ze hun lichaam en de geïncarneerde zielen dematerialiseren in een beschaving waar ze verder kunnen gaan in bewustzijn. Maar op aarde worden lichamen van vrijwilligers ziek, verouderen en sterven ze, en de contracten van de zielen bevatten een levensduurkeuze, dus er is frequent verloop in de gelederen.

Wanneer ze overgaan naar het geestelijk leven, blijven er talloze anderen over en komen er nieuwe. Bijna altijd is dat door geboorte, maar af en toe komen ze als volwassenen die niet publiekelijk worden gezien gedurende de korte tijd dat hun lichaam zich aanpast aan de lagere frequenties van de aarde. In deze paar gevallen wordt alle documentatie die nodig is om een levenslange geschiedenis vast te stellen, op zijn plaats gezet, zodat de personen in de bevolking kunnen integreren zonder dat er vragen worden gesteld omtrent hun achtergrond en kwalificaties. Ze komen ter vervanging van leden van de buitenaardse speciale troepen die overstappen of omdat hun expertise op vele gebieden en vloeiendheid in tal van talen de planning of onderhandeling bij internationale zaken zal vergemakkelijken.

Leden van de strijdmacht zijn er in de duizenden en ze zijn over de hele wereld gestationeerd waar ze nodig zijn. Naast het grote verschil in grootte van deze groep en de andere vrijwilligers en de incidentele komst van een volwassene, verschillen zielen in de strijdmacht ook op andere manieren. Ze komen allemaal uit de hoogst ontwikkelde beschavingen, waar ze verantwoordelijke posities bekleedden. Ze weten wie ze zijn en niemand is ooit van zijn of haar missie afgedwaald.

Ze behouden hun aangeboren manifestatievermogen; dematerialisatie; teleportatie; astraal reizen; telepathische communicatie; alleen aanwezig zijn in de geest, dus onzichtbaar voor omstanders; en het "lezen" van gedachten van anderen, dichtbij of ver weg. Die buitengewone vermogens – dat wil zeggen, in personen op aarde – stellen deze vrijwilligers in staat om bijzonder waardevol te zijn in inlichtingendiensten, de wetenschappen, medische laboratoria, informatie-analyse, strijdkrachten en regeringen.

En een paar zijn wonderkinderen, wat niet verwonderlijk zou moeten zijn, en een paar zijn wat je illusionisten noemt. Dat lijkt misschien een frivole missie, maar het is doelgericht - door bijvoorbeeld door een bakstenen muur te lopen of een auto uit het niets te produceren, laten ze zien dat dit mogelijk is. Gedachten over elke mogelijkheid gaan vooraf aan het ontwikkelen - nauwkeuriger, activeren - van het vermogen om dit te bereiken, en die entertainers stimuleren hun publiek om na te denken over hoe dergelijke prestaties kunnen worden beheerd. Je zou kunnen zeggen dat zij de wegwijzers zijn naar de volkeren van de Aarde die hun eigen aangeboren vermogens ontdekken.

Laten we eraan toevoegen dat het leden van de speciale troepen zijn die de toxiciteit in "vaccins" hebben verminderd en de programmering in de chips hebben gewist, net als het voorkomen van het tot ontploffing brengen van de kernkoppen van raketten en het veroorzaken van het malfunctioneren van andere wapens. Van bijzonder belang voor ons, ze zijn onze informatiebronnen op de planeet over wat daar gebeurt.

Ongeacht de capaciteit waarin vrijwilligers dienen, zijn ze onmisbare helpers voor de beschaving van de aarde. De liefde-lichtenergie die ze uitstralen door daar te ZIJN brengt de volkeren ertoe om te ontwaken en hun wereld te maken zoals ze willen dat die is.

Geliefde broeders en zusters, alle lichtwezens in dit universum eren jullie voor je standvastigheid in jullie missie en ondersteunen jullie met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge