Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 4 april 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 4 april 2022

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het energieveld van potentieel van de aarde laat zien dat met licht gevulde streamers, hoewel nog steeds zigzaggend, een onstuitbaar momentum hebben bereikt. Deze welkome ontwikkeling, die de vooruitgang van het licht precies op het doel richt, is te danken aan de omvang van de reiniging tijdens jullie afgelopen weken.

Decennialang heeft de Rothschild-factie van de Illuminati, nu beter bekend als Deep State of de cabal, haar activiteiten in Oekraïne gecentreerd. Die omvatten het controleren van regeringen van landen in de Europese Unie, productie en opslag van bio- en chemische wapens, witwassen van geld, computerhacking wereldwijd, propaganda in sociale media, sekshandel, pedofilie en het opsluiten van mensen voor satanische rituelen. Individuen in de Verenigde Staten en andere landen zijn ook financieel en/of persoonlijk sterk betrokken.

Russen gingen Oekraïne niet in om het land te veroveren. Ze gingen honderden plekken vernietigen waar die bovengenoemde activiteiten waren verankerd. Wanneer iets in woon- of zakenwijken kon worden afgehandeld, is dat waar Illuminati ze verborgen hielden.

We hoorden van Nirvana's waarnemers van de aarde dat containers met dodelijke bio-oorlogsvoering werden opgeslagen in de kelder van het ziekenhuis waarover de reguliere media herhaaldelijk publiceerden. Buitenaardse speciale eenheden in inlichtingendiensten - die ook locaties van de plaatsingen ontdekten - vertelden ons dat de dubbelganger van Vladimir Poetin de Oekraïense president Zelensky op de hoogte bracht om het ziekenhuis te evacueren omdat dit zou worden gebombardeerd en waarom. Zelensky, een Marionet van de Illuminati, gaf geen gehoor aan die waarschuwing.

De gevechten zijn een groot verdriet geweest voor troepen en burgers in beide landen - hun gedeelde Slavische wortels gaan eeuwen terug. Niet veel mensen weten wat het doel van de invasie is, laat staan dat nadat grondtroepen meer dan 1000 mensen hadden gered om te worden gebruikt in de rituelen, ze de tunnels opbliezen waarin ze gevangen waren gehouden. Het bevrijden van jullie wereld van die diepe pockets van kwaadaardigheid was essentieel – het is wat lichtkrachten in staat stelde om weer op het doel te komen en de dag te bespoedigen waarop de planeet vrij zal zijn van alle duisternis.

Wat Poetins dubbelganger betreft, hij stond al enkele jaren klaar terwijl de Illuminati Vladimir probeerden te vermoorden omdat hij weigerde met hen samen te werken. De dubbelganger onderging een beetje plastische chirurgie, oefende met spreken en gedragen als Poetin, en gedurende de tijd dat hij menigten vermeed, luisterde hij naar zijn toespraken. Toen de moordaanslag twee jaar geleden succesvol was, was de dubbelganger klaar om in te grijpen en zich zo naar Poetin te gedragen dat er geen verschil merkbaar was. Na een korte tijd van het opvolgen van bevelen, begon hij met de lichtkrachten te werken. Je zou kunnen zeggen dat hij "het licht zag" en goed ging doen. Om echter explicieter te zijn, wat hij deed was reageren op het instorten van de hoge trillingen van vrouwelijke energie die het bewustzijn stimuleren om leiding op zielsniveau te volgen.

Een andere kwestie waar jullie naar hebben gevraagd is 'stealth omicron'. Die zogenaamde subvariant van covid is de officieel gegeven diagnose van mensen die ziek worden of overlijden aan ingrediënten in de oplossingen die ten onrechte vaccins worden genoemd. Het maakt ook deel uit van de agenda om de publieke mindset zo in te stellen dat de "pandemie" hier is om te blijven en dat halfjaarlijkse boostershots nodig zullen zijn. Individuen die deze misdaad tegen de menselijkheid hebben gepland en nog steeds tot de levenden behoren, verdienen een fortuin aan de miljarden die aan 'vaccins' worden uitgegeven. Als we wisten wanneer de waarheid over dit alles naar buiten zou komen, zouden we het van jullie daken schreeuwen.

Nu weten we dat het moeilijk te begrijpen is dat alles wat in dit universum bestaat energie is die op de een of andere frequentie fluctueert en dat energie kosmisch bewustzijn is. Mogelijk is het net zo moeilijk om jezelf zo krachtig te zien dat je simpelweg door aan iets te denken de manifestatie ervan in gang zet.

Het is misschien gemakkelijker te begrijpen dat het gelijke aantrekt, de universele wet van aantrekking die voortdurend in werking is. Maar het is ook gemakkelijker om te vergeten dat de wet niet kan onderscheiden wat je wel wilt van wat je niet wilt – het brengt gewoon vanuit het collectieve bewustzijn naar je terug wat het meest lijkt op je gedachten. Als die gaan over mainstream mediaberichten, die bol staan van verwoesting, wanhoop en vreselijke voorspellingen van wat er in het verschiet kan liggen, dan is dat wat je helpt om door te gaan of te initiëren.

Geliefden, jullie kunnen mededogen voelen voor iedereen die getroffen is door ongunstige omstandigheden zonder je te concentreren op beelden en gedachten over wat ze doorstaan. Wat zal helpen om die omstandigheden te veranderen, is nadenken over wat je wilt dat je wereld is. Vredig. Iedereen welvarend. Wijze eervolle leiders. Gemeenschappelijke wet- en regelgeving. Een samenleving die diversiteit respecteert. Welwillende behandeling van alle dieren. Een gezonde, mooie omgeving. Vriendelijkheid, samenwerking, behulpzaamheid. Kortom, het leven met liefde als fundament.

Een aantal van jullie heeft gevraagd of meditatie echt helpt in dat opzicht. Ja, inderdaad! Individueel, in een lokale groep of geautomatiseerde bijeenkomsten of in overleg voor een wereldwijde meditatie, helpt het visualiseren en focussen op de glorieuze wereld waarvan je zeker wilt dat die tot stand komt. Het vermogen om "bergen te verzetten" is geen fantasie – jullie hebben aangeboren vermogens om wonderen te volbrengen!

Ouders en leraren die hun ontevredenheid over onderwijssystemen hebben geuit, beschrijven deze als "gebrekkig", "verstikkend voor de ontwikkeling van het denken, redenerende geesten", "waardeloos", en een moeder schreef: "Velen van ons zijn bezorgd over de opvoeding van onze kinderen. Kan Matthew ons bemoedigen inzake verbeteringen in de toekomst?" Voordat we antwoorden, laten we dit zeggen: Wanneer ons is gevraagd wat we denken dat het meest effectief zal zijn in het openen van geesten en harten, zeggen we onderwijs.

Ja, absoluut kunnen we een hart onder de riem steken. De grote veranderingen, die in fasen zullen worden doorgevoerd, zullen tijd vergen, maar het is een goed begin dat sommige ouders zich uitspreken over wat ze willen dat hun kinderen op scholen wordt geleerd. Hoewel de meningen nu tegenover elkaar staan, zal er consensus komen wanneer de waarheid over jullie onderwijssystemen naar buiten komt.

Lang geleden besloten de Illuminati dat ze de massa's gemakkelijker konden controleren als scholing alleen betrof wat zij wilden dat de volkeren wisten. De huidige generatie verzwakt met de dag; de leerboeken die ze voor alle leeftijdsniveaus hebben gepubliceerd, bevatten echter nog steeds alleen wat zij willen dat bekend is, dus de leer-onderwijs-leercyclus is geworteld in veel desinformatie en het weglaten van een groot aantal feiten.

Daarom zullen nieuwe leerboeken met authentieke, grondige informatie over nationale en wereldgeschiedenis en alle wetenschappen nodig zijn, en aangezien taalstudies vanaf de kleuterschool zullen worden aangeboden, zullen ook boeken op elementair niveau nodig zijn. Het schrijven, drukken en verspreiden van al die boeken voor alle leeftijden in alle talen zal een gigantische taak zijn, maar vele handen zullen deelnemen om dat zo snel mogelijk te bereiken. Oude verslagen zullen naar buiten worden gebracht en talloze recente bronnen van nauwkeurige informatie zijn beschikbaar – al dat materiaal zal de voorbereiding van nieuwe boeken vergemakkelijken. Documentaires en internet zijn ook educatieve hulpmiddelen, en waar hun informatie verkeerd is, zal deze worden gecorrigeerd.

Nieuwe edities van heilige boeken zullen alleen originele verslagen bevatten. Ze tonen de gemeenschappelijkheid van de leringen van alle religies over het Opperwezen van dit universum, de goddelijkheid van elke ziel en de kracht van liefde.

Je vraagt je misschien af wat er met de vele studieboeken zal worden gedaan. Een kopie van elk zal in een gebouw worden geplaatst in elk land dat een museum van de gedrukte geschiedenis van de aarde wil, en alle andere kopieën behalve die welke persoonlijk eigendom zijn, zullen worden gerecycled om hun vervangingen ervan te produceren. De musea zullen ook een kopie van romans, biografieën, autobiografieën, mysteries, ware avonturen, recepten - nou ja, het spectrum van genres en onderwerpen - en een selectie van 's werelds kranten en tijdschriften huisvesten. Een vleugel van elk museum zal een theater en geselecteerde films bevatten, omdat ook die verslagen zijn van wat maatschappelijk gedrag en overtuigingen heeft beïnvloed.

Nu terug naar het onderwijs. Net zoals wat onderwezen wordt zal veranderen, zo zal ook de manier waarop het onderwezen wordt veranderen. Studenten op alle niveaus zullen worden aangemoedigd om te praten over wat ze leren, en dat zal veel verder gaan dan boeken. Vanaf de kleuterschool zal deelname aan de kunsten worden benadrukt en zullen materialen of instrumenten worden verstrekt. Alle vormen van kunst - muziek, schrijven, schilderen, dansen, beeldhouwen, weven, acteren, fotografie, landschapsarchitectuur, kledingontwerp, architectuur, keramiek en ongetwijfeld andere vormen waar we op dit moment niet aan denken - zijn uitdrukkingen van de ziel.

Ook vanaf de kleuterschool zullen sommige klassen buiten zijn, zodat de jongste studenten leren alle levensvormen te respecteren. Ze zullen tuinen van bloemen en groenten planten en op de juiste manier verzorgen en helpen zorgen voor de "wilde" en gedomesticeerde dieren die op de scholen leven, zodat studenten de interactie van de soorten en hun gevarieerde leerprocessen kunnen observeren. Leeftijdsgeschikte excursies en films over het natuurlijke leven in verre landen en in de zeeën zullen persoonlijke ervaringen aanvullen.

Oefening zal worden erkend als een belangrijk onderdeel van het behoud van de gezondheid in gedachten, lichaam en geest. De "maak ze in" -benadering van teamsporten zal veranderen in competitie waarbij elk lid wordt geholpen om haar of zijn potentieel te bereiken, en sporten die hersenletsel kunnen veroorzaken, zullen worden aangepast om schadelijke aspecten te elimineren. Studenten die geen interesse hebben in teamsporten kunnen deelnemen aan elke oefening die ze willen, en korte periodes van eenzaamheid en stilte zullen volgen op fysieke inspanning.

Studies in andere landen vergelijkbaar met jullie studentenuitwisselingsprogramma's zullen beschikbaar zijn voor iedereen die dat wenst, en geen enkel kind zal onderwijs na de middelbare school worden ontzegd omdat ouders de kosten niet kunnen betalen. De nieuwe wereldeconomie zal gratis of betaalbaar onderwijs voor elk kind omvatten, en het zal niet door belastingheffing zijn. Leerapparaten met emissies die schadelijk zijn voor hersencellen zullen opnieuw worden ontworpen om de veiligheid van de gebruiker te garanderen.

Niet alle kinderen zullen geleerden willen zijn totdat ze een master, PhD of andere geavanceerde graad hebben behaald. Velen zullen bekwaamheden en talenten hebben op mechanisch, technisch of technologisch gebied of de vele vormen van kunst, bouw, landbouw of voedselbereiding. Dus sommige scholen zullen training bieden in elk van de speciale interesses, samen met cursussen voor goed afgeronde kennis, en kinderen die bijzonder intellectueel begaafd zijn, zullen naar scholen gaan waar ze zo snel vooruitgang kunnen boeken als ze nodig hebben om hun interesse hoog te houden.

Voorbereidende cursussen voor docenten en universitair afgestudeerden die voor dat beroep kiezen, omvatten een nieuw soort evaluatie van de voortgang van studenten, alsmede samengevatte versies van nieuwe teksten naast boeken voor zichzelf en hun studenten. Er zullen geen rigide protocollen zijn voor het lesgeven op elk niveau. Personen die specifieke gebieden zoals dierenverzorging, tuinieren en de verschillende kunstvormen onder de knie hebben, komen met tussenpozen langs en zijn altijd beschikbaar om te adviseren. Alle klaslokalen zijn uitnodigend en variëren in grootte, afhankelijk van het aantal studenten. Kamers voor hands-on instructie zullen klein zijn, films zullen worden vertoond in theaterzalen en studentenvoorstellingen - concerten, toneelstukken en dergelijke - zullen plaatsvinden in een auditorium. Niet alleen zal het lesgeven veel leuker zijn omdat studenten gelukkige, enthousiaste leerlingen zullen zijn, maar leraren zullen ook goed worden betaald voor hun waardevolle bijdrage aan de samenleving.

Hoe die nieuwe basis voor scholing zal worden geïmplementeerd, zal van land tot land verschillen. De onderwijsdirecteuren beginnen met wat voldoet aan de grootste behoeften van de burgers en bouwen vervolgens voort op dat fundament. Alles wat we hebben beschreven bloeit prachtig op in het continuüm, tot groot genoegen van studenten, leraren en ouders over de hele wereld, zodat jullie weten dat de toekomst van jullie onderwijssystemen helder schijnt.

Geliefde zusters en broeders, zoveel wonderbaarlijke veranderingen in alles wat het leven op aarde beïnvloedt, liggen in het verschiet! Als je er in je zielscontract voor kiest om over te gaan naar geestelijk leven voordat die veranderingen zich manifesteren, vanuit je veel hogere gezichtspunt, zul je je vervuld voelen door je kinderen, hun kinderen, hun kinderen en alle toekomstige generaties vreugdevol te zien leven in de wereld die jij hebt helpen tot bloei te brengen.

Alle lichtwezens in dit universum eren jullie en ondersteunen jullie met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge