Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 31 juli 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 31 juli 2022

Blossom Goodchild

Federatie van het Licht: Zullen ‘wij’ voor de verandering eens beginnen met de inleiding?
Welkom, Blossom en Iedereen. Vele nieuwe Zielen vinden onze aanwezigheid ‘online’, zoals u dat noemt … en vele ‘oude Zielen’ – in alle aspecten daarvan – vinden nog steeds verheffing in datgene waarover wij ‘verkiezen’ te spreken.
Dit brengt ons grote Vreugde, aangezien het ons verlangen is om u te verheffen. Want daardoor kunnen wij – via u – uw Planeet verheffen, welke zo lang ‘opgesloten’ is geweest.

Blossom: Verandering is altijd goed! Hallo aan jullie. Zou u willen uitweiden over dat ‘opgesloten zijn’? Hoewel ik denk dat ik weet wat u bedoelt.

Federatie van het Licht: Natuurlijk. Om ‘Codes’ van enig kaliber te kunnen bepalen, moest er een vrijmaken, een ontsluiten zijn, opdat een Hogere Trilling kon doorstromen.

Blossom: O, dat is niet wat ik dacht dat u bedoelde. Ga verder.

Federatie van het Licht: Deze Codes … niet allemaal, maar voldoende zodat u het zou merken … zijn nu vrijgegeven in uw Trillingsveld … in het algemeen.
Dit betekent niet dat ze geactiveerd en toegankelijk zijn voor iedereen, want sommigen zijn nog niet zo ver met hun bewustwording dat dit mogelijk is.
Iedereen, zoals u weet Blossom, heeft zijn eigen weg en opgesplitste delen van Kennis, om tot bewustwording te komen op zijn eigen, Goddelijk moment, overeenkomstig eenieders vermogen om Zichzelf te herkennen … tijdens deze bijzonder heftige en ja, wij herhalen het nog eens … Verheffende tijd.

Blossom: Wel, ik moet zeggen … Codes of niet, ik voel in mijzelf beslist een verandering ten goede. Zeg maar een ‘Lichtere’ ik. Een meer aanvaardende ik. En het voelt echt heel goed. Maar, de Codes, vertel alstublieft.

Federatie van het Licht: Blossom: wij zouden stellen dat alles Gecodeerd is.

Blossom: Alles?

Federatie van het Licht: Ja. Want elke Code is een verhaal op zich.

Blossom: Dat zijn veel verhalen! Ik denk dat ik – door over Coderingen te praten – misschien wat in de war raak, maar ik wil het wel proberen. Bijvoorbeeld … welke Codes zijn er nu vrijgegeven/ontsloten? Wat is ‘hun’ verhaal?

Federatie van het Licht: Zij bestaan uit een Essentie van Lichtere Trillingen. Ze konden niet worden ‘vrijgegeven’, tot het moment waarop de mensheid een bepaalde Frequentie van Licht in/van zichzelf had bereikt, door eenieders eigen Bewustwording, eenieders eigen persoonlijke reis.

Die tijd is NU aangebroken, en in de overige Rijken zijn ze daar heel erg blij mee. Want deze specifieke Codes vallen onder een ‘patent’ dat het mogelijk maakt om veel dingen op fysiek-, mentaal- en emotioneel vlak – maar vooral ook alle ‘spirituele’ verandering – te laten overgaan naar de volgende fase van Verlichting.

Wanneer u dit kunt voelen, erkennen, aanvaarden en herkennen, dan brengt dat binnenin u een metamorfose teweeg. U kunt het GEVOEL niet ontkennen dat u zich Stralender VOELT, meer ‘Afgestemd’.

Wanneer u zich verbindt met deze resonantie en u zich daar intens Dankbaar voor voelt, geeft dit binnenin u de bijpassende Codes vrij en activeert deze … de Codes die nu kunnen ‘overeenstemmen’ met die, welke worden doorgestuurd.

Blossom: Ik weet heel weinig over Codes … zijn ze allemaal wiskundig?

Federatie van het Licht: Opdat u het zou kunnen begrijpen, zouden we daar ‘ja’ op antwoorden. Maar we zouden ook – met respect – willen zeggen dat ze veel méér zijn dan dat.

Blossom: Wie heeft deze Codes bedacht?

Federatie van het Licht: De Goddelijkheid van het Leven.
Als we het trachten te omschrijven – want het kan heel ingewikkeld zijn – dan werden de ‘Oorspronkelijke Codes’ geplaatst, en vanwege hun aard waren zij in staat om voor zichzelf … alle Codes te blijven scheppen.

De intelligentie van de Oorspronkelijke Codes, in/als/vanuit zichzelf, ging aan de slag om de nodige ‘sets’ te schrijven, welke op hun beurt – zodra ze eenmaal in werking traden – óók weer Codes konden scheppen … steeds méér en méér en méér en méér ...

Blossom: Oké. Maar, als ik dit probeer te bevatten en te begrijpen … hoezo hebben wij deze Codes in onszelf, en hoe vinden zij ‘fysiek’ de overeenkomst met wat er nu doorkomt?

Federatie van het Licht: Om te beginnen ‘vinden’ zij niet. Van nature zij ze ‘er’ vanaf het begin. Ze wachten enkel tot ze geactiveerd worden.

Blossom: Hoe dan?

Federatie van het Licht: Door de Ziel. Niet het fysieke wezen, maar de Innerlijke Ziel.

Blossom: Dat klinkt als iets in mijn schoen!

Federatie van het Licht: Zodra de Innerlijke Ziel een bepaalde Lichtfrequentie bereikt.

Blossom: Door een opgewekt persoon te zijn?

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom. Precies dat! Naarmate uw Licht … lichter wordt, verandert het zijn Frequentie naar een Hoger Trillende aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht … dit is de ‘aantrekking’ die de Code doet Oplichten wanneer die klaar is en wacht, tot u er klaar voor bent om een Hoger gevoel van uzelf te ervaren.
Laat ons hierbij ook vermelden, dat Codes nooit kunnen stilzitten. Dat is onmogelijk. Alles zou ‘tot stilstand komen’ als ze dat deden. Zij zijn … laat ons zeggen … het ‘raderwerk’ van/in alles.
Maar in tegenstelling tot uw computers en dergelijke, kunnen ze niet komen stil te staan en raakt hun batterij nooit leeg. Want zij zijn – net als het Leven zélf – een continuüm.

Blossom: Dat is interessant, want de mensen hebben het erover dat bepaalde dingen Gecodeerd zijn, maar u zegt dat dat voor alles geldt!

Federatie van het Licht: Ja. Het kan niet anders zijn. Zonder een Code … is een ‘ding’ geen ‘ding’.

Blossom: Voor de duidelijkheid … mijn tapijt is een ding. Is het gecodeerd?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Verandert de Codering van mijn tapijt voortdurend?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Ik zal nooit meer op dezelfde manier naar mijn tapijt kijken. Waarom/hoe vertoont de Codering van mijn tapijt verandering?

Federatie van het Licht: Codes, zelfs als ze ‘niet geactiveerd’ zijn, hebben toch nog beweging nodig.
Er is een Codering in Energie, en Alles is Energie. Trillend op zijn eigen individuele Frequentie, zoals u weet.

Blossom: Maar waarom heeft mijn tapijt bewegende Codes nodig?

Federatie van het Licht: Omdat het Energie is. Het heeft geen verandering in de Codes ‘nodig’, Blossom. Maar zoals wij al zegden, Codes kunnen niet stilstaan.

Blossom: Oké. Ik begrijp het allemaal een beetje beter. Heb geduld met mijn vragen. Ik kan me voorstellen dat een tapijt geen passende Code nodig heeft, aangezien het niet echt zijn Ziel moet verheffen en Verlicht moet worden.

Federatie van het Licht: Dat klopt. Zijn Codering … is er gewoon … met het doel om een tapijt te worden!
Wij weten dat u het wilt hebben over de Mantra en de Codering daarin.

Blossom: Ja, Dank u. Want u heeft gezegd dat die Gecodeerd is, maar ik had nog niet helemaal door dat dat voor alles geldt. Wat is het precies met de Codes in de Mantra, waardoor die zo bijzonder zijn?

Federatie van het Licht: Laat het ons eerst ‘uitspreken’.
IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.
De Codering van de twee woorden … I AM … zijn de HOOGSTE FREQUENTIES die u kunt gebruiken om het I AM TE WORDEN.

Blossom: Te worden? Komen we er niet uit voort/behoren we er niet toe … en daaruit volgend, zijn we het dan niet?

Federatie van het Licht: Een goede vraag.
Het is de erkenning van het I AM binnenin het Zèlf dat op zijn beurt de Codes activeert, en van binnenuit verbinding maakt met het I AM … dat het I AM is.

Blossom: Concentreer je, Blossom! Dus, als de I AM Codes al deel zijn van ons … waarom moeten we dan nog de Mantra uitspreken?

Federatie van het Licht: VANWEGE DE MANIER WAAROP DE CODES REAGEREN OP UW TRILLING.

Blossom: Aha! Dat lijkt me een heel belangrijk punt!

Federatie van het Licht: Dat is het ook. Alles wat u bent, zegt, denkt, waar u op reageert … bepaalt hoe ‘uw’ Codes ‘reageren’ en met welke Frequentie zij zich ‘verbinden’, afhankelijk van het GEVOEL achter hetgeen u zegt, denkt, op reageert enzovoort.
De I AM Mantra … kan niet zomaar een bepaalde Code zijn … in/als/vanuit/zichzelf …
a) Omdat het voortdurend verandert.
b) Omdat ELKE ZIEL TOT HET I AM BEHOORT … en elke Ziel resoneert binnen zijn eigen individualisme. Daardoor is het Frequentieniveau wanneer u De Mantra uitspreekt afhankelijk van de Frequentie van de persoon, en hoe dat reageert op de overeenkomst in Trilling.

Blossom: Ik volg u, al weet ik niet zeker hoe. Ik weet alleen niet hoe we van hieruit verdergaan. U wel?

Federatie van het Licht: Ja, Blossom, wij wel. Laat ons trachten het eenvoudiger te maken.

Blossom: O, graag!

Federatie van het Licht: Naarmate u méér begrijpt over wie u Werkelijk bent … verhoogt uw Frequentie. Het kan niet op hetzelfde ‘niveau’ blijven, omdat méér inzicht de Code verandert naar een Hogere Staat van zichzelf.
Wanneer de Hogere Codes geactiveerd worden, moet uw hele Wezen … ook verhogen. Dat kan niet anders.

En binnen die Hogere Codes, verandert/activeert het GEVOEL binnenin het ZielZelf … waardoor de Codering in de Mantra zélf … overgaat naar een Hogere vorm, hetgeen op zijn beurt weer verandert en activeert naar een Hogere vorm … en dat wordt steeds weer herhaald.

Onthoud dat wanneer wij zeggen ‘Hogere vorm’ … dit het ZielZelf mogelijk maakt om … te ‘BEHOREN TOT’ en te ‘verblijven in’ die Hogere vorm ...
Het komt neer op … HET BESEFFEN WIE U BENT.

Wanneer u BESEFT WIE U BENT … HET ÉCHT BESEFT … dan brengt de Codering in u en de overeenkomstige Frequentie die u voortbrengt door de Mantra uit te spreken en te Zijn … u naar een plek die de Liefde/het Houden van de Ziel voor zichzelf en ALLES DAT IS … omzet naar een herkenning van Thuis.

Blossom: Ik weet niet zeker hoeveel mijn brein aankan, maar ik begrijp niet goed wat U bedoelt met ‘activeren’? Voor mij kunnen we iets ‘activeren’ door een schakelaar op een stroomnetwerk om te zetten … of zoiets.

Federatie van het Licht: JA, BLOSSOM. Je hebt precies het woord gevonden dat we wilden gebruiken … Stroomnetwerk.
Wanneer de Codering binnenin U de Codering van HOGERE LICHTLIEFDE bereikt/ermee overeenkomt … dan Verlicht dat het hele netwerk.

Blossom: Ik heb het beeld van een kermisterrein en het spel ‘Kop van Jut’, waar je met een hamer op een knop moet slaan en – afhankelijk van hoe sterk je bent – kan dan een balletje helemaal tot bovenaan komen, waar het een bel doet rinkelen en alle Lichtjes gaan branden.

Federatie van het Licht: Inderdaad. Een wijze analyse, Blossom.

Blossom: Nog één vraag, voordat we afsluiten. Wat nu, als op sommige dagen wij ons niet zo fijn voelen … en niet de kracht hebben om dat balletje helemaal tot bovenin te meppen en de bel te raken?
Aangezien we het al eens eerder hebben gedaan … betekent dat dan, dat de bel toch geactiveerd blijft? Of moeten we die weer opnieuw activeren, als onze Frequentie zo nu en dan wat lager is?

Federatie van het Licht: Als de Codes éénmaal geactiveerd zijn dan blijven ze op die Frequentie. Onthoud daarbij, dat er Frequenties zijn binnen de Frequenties van de Frequenties.

Blossom: Ik begrijp het! Wel Jongens … dit was een geweldig gesprek. Ik hoop dat ik, als ik het teruglees, allemaal nog begrijp! Al onze Liefde voor het overbrengen van deze berichten. Ze zijn absoluut een hulp voor mij en zovele anderen. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.
Ik schrijf zelden een PS, maar sommige mensen weten niet zeker of ze het woordje ‘HET/DE’ moeten gebruiken in de Mantra … bijvoorbeeld IK BEN ‘het’ Licht enz. ...

Federatie van het Licht: Niemand HOEFT iets te doen, als dat niet goed voelt voor hen. Wij geven het woord ‘HET/DE’ omdat dat voor ons in evenwicht is om het zo te doen.

Blossom: Kort en bondig. Dank u. Tot gauw, Jongens. Tot gauw, voor nu.


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge