Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 24 juli 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 24 juli 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo! Het was zo fijn dat jullie een gastoptreden hebben verzorgd in mijn video van vorige week. Daardoor hebben heel veel mensen jullie Hoog Energetische Liefde ontvangen. Dank u.

Federatie van het Licht: Met heel veel Liefde komen wij weer naar u toe, Blossom, maar dan in deze telepathische vorm die wij gewend zijn. Het is niet altijd passend bij de Energieën om ‘rechtstreeks’ via u te spreken. Maar voor ‘ons’ is het echt een Goddelijk ogenblik, als het gebeurt.

Blossom: Dat u het nu heeft over ‘ons’ is een mooie inleiding voor iets waarvoor ik u heel dankbaar zou zijn als u het kunt toelichten. Er doen ‘teksten’ de ronde waarin staat dat DE FEDERATIE VAN LICHT niet van het Licht is, omdat het woord ‘Licht’ een manier is om ons – onschuldige Wezens (?) – te laten geloven dat u dat bent terwijl u het niet bent, en dat het een psy-op is (= een psychische beïnvloeding – V). Er staat in dat het DE FEDERATIE VAN WERELDEN IS, die de Waarheid spreekt. Kunt u ook voor eens en altijd alstublieft verduidelijken waarom u ervoor kiest om DE FEDERATIE VAN LICHT te worden genoemd … en niet DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT? En … ... Start!

Federatie van het Licht: Dank u voor uw aandacht hiervoor, lieve Blossom. Vanuit ons perspectief willen wij het volgende zeggen. Hoe wij genoemd worden door iemand … wie dan ook … maakt voor ons geen verschil. Daarom maken wij ons ook niet druk wanneer wij door alle verwarring worden betiteld als DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT. Het is niet belangrijk … voor ons. Wat voor ons het allerbelangrijkste is, dat is dat u WAARHEID en LIEFDE en INZICHT vindt in de berichten die wij overbrengen.

Als uw Hart en uw rechtstreekse gevoelens zich met ons verbinden … als u ONZE WAARHEID VOELT … blijf ons dan volgen. Want dan is het UW WAARHEID. Mocht u zich in eender welk opzicht ongemakkelijk voelen wanneer u zich met ons verbindt … ga dan onmiddellijk weg … want dan zijn wij niet voor u bedoeld.

Zoals we al heel vaak hebben gezegd, Blossom, wij verbinden ons niet met u om aan wie dan ook iets te bewijzen. Wij komen door om te helpen bij het BEWUSTMAKEN VAN ZIELEN, opdat de opdracht op Aarde – om haar naar haar rechtmatige plek te verheffen – vervuld kan worden.

Blossom: Wat is dan het verschil tussen DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT en DE FEDERATIE VAN LICHT?

Federatie van het Licht: Ook dat is ‘voor ons’ een bijkomstigheid. Maar, ja … wij geven er de voorkeur aan om bekend te staan als DE FEDERATIE VAN LICHT.

Blossom: Dus, dan bent u niet DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT?

Federatie van het Licht: Neen, dat zijn wij niet. Wij zijn de TOEZICHTHOUDERS OP DE TOEZICHTHOUDERS, en daarom kunnen wij zeggen … als we een plaats zouden toegekend krijgen … dat wij ‘Toezicht’ houden op DE GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT.

Blossom: Ga verder.

Federatie van het Licht: Galactisch betekent ‘van de Galaxies’ (Melkwegstelsels – V). Hebben/zijn wij niet allemaal van Galactische afkomst?

Blossom: Ik weet het niet. Zijn we dat?

Federatie van het Licht: Wij zijn/komen beslist niet van de Aarde, niemand is dat. Alle Wezens komen voort uit de I AM Energie. Voor wat betreft uw plek doorheen tijd en ruimte … zielen kunnen dan nog ‘afdalen’ van Ster Planeet, afhankelijk van hun verlangen daartoe. Niet één Ziel wordt gedwongen om te zijn waar zij niet wil zijn.

Blossom: Als u zegt ‘afdalen’, dan bedoelt u naar de Aarde?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: Maar, hoe kwamen zij vanuit de I AM Energie naar de Ster Planeet, om vervolgens af te dalen naar de Aarde?

Federatie van het Licht: Door de Schepping van het Leven, Blossom. Door de uitbreiding van de Liefde zélf, die ernaar verlangt om méér van zichzelf te kennen en dit zal blijven doen, voor eeuwig en altijd.

Wij willen over deze kwestie gewoon maar zeggen dat het ‘voor ons’ niets uitmaakt hoe wij worden genoemd. Ofwel VOELT U ONZE WAARHEID – of niet. Het is verstandig, nietwaar, om te luisteren naar uw eigen Ziel, in plaats van te worden ‘afgeleid’ of ‘overtuigd’ door iets wat een ander zegt?

Hoe kunt u bijvoorbeeld weten of die ander al dan niet opzettelijk verwarrende berichten doorstuurt, zodat ‘Ons Licht’ niet kan worden gevoeld?
Daarom leggen wij er telkens weer de nadruk op, dat u uitsluitend en alléén zou vertrouwen op uw eigen leugendetector.

Blossom: Soms is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Federatie van het Licht: Denk dan aan een bepaald onderwerp waar u niet zeker van bent en leg het op de stapel van ‘onzeker’. Mettertijd zult u zélf de Waarheid daarover te weten komen, wanneer het IN WAARHEID wordt onthuld voor wat het is … of niet is.

Het heeft geen nut om uw Energie te verspillen met te trachten daarover te beslissen. Het enige wat telt … met alles wat u wordt voorgeschoteld … is of het wel of niet resoneert MET U. Niet met iemand anders … met U. UW WAARHEID.

Blossom: Inderdaad. In de loop der jaren heb ik veel dingen toegestuurd gekregen die bedoeld waren om mij af te brengen van mijn Pad met u … en heel vaak is dat ook gelukt. Maar dat gebeurt nu niet meer. IK WÉÉT dat u MIJN Waarheid bent … IK VOEL de LIEFDE van/vanuit u. Zoals ik al eerder heb gezegd: mocht het zo zijn dat ik hier vertrek en dat dan blijkt dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb gehad, dan zij het zo. U heeft toch mijzelf en zoveel méér mensen helpen ontdekken wie ze zijn, en u heeft hen geholpen om zichzelf te KENNEN … daar schuilt toch geen kwaad in!

Federatie van het Licht: Wij vertrouwen erop … geen enkel!

Blossom: Oké … we gaan verder. Zoals veel mensen al weten heb ik de kans gekregen om het EEsysteem* uit te proberen. Ik heb ook een medaillon gekregen dat geladen is met Nulpuntenergie. Ik denk dat het gemakkelijker is als ik gewoon de vraag die werd gesteld hier overneem, want ik zou het nooit zo kunnen verwoorden als deze mijnheer:

In één van uw channelings heeft de FVL gezegd dat – voorafgaand aan het ‘Gebeuren’ onze Kristallen duidelijk merkbaar energetisch geactiveerd zouden worden, omdat de Kristallen bewust willen bijdragen aan het verhogen van de Trilling van de Aarde. Ik dacht dat dat misschien een interactief proces kan zijn tussen de Lichtwerkers en de Kristallen. Gaan Lichtwerkers – bewust en collectief – beginnen met hun Kristallen op te laden met deze hogere, bio-scalaire trilling, waardoor ze een verenigd energieveld met een hogere Trilling mede scheppen en bekrachtigen? Wist de FVL dat wij Lichtwerkers en Frequentiehouders degenen, zijn die de lading voor de Kristallen verstrekken, maar dat Dr. Michael haar schepping nog niet aan de Lichtwerkers had voorgesteld? Wanneer u zegt dat de video doorheen de Lichtwerker-kringen ging als een tsunami, en dat EEsystemen veel bestellingen hebben ontvangen voor medaillons en healing-systemen. Als de Aarde ook een toroidaal**, nulpuntenergiescheppend Wezen is – net als wij – dan moet het bio-scalaire energieveld, wanneer het eenmaal ingebed is in de Kristallen, overeenkomen met dat van de Aarde.

Blossom: Terug naar jullie, Jongens … ik heb ‘toroidaal’ opgezocht … en zelfs ook in het Swahili, maar ik raak er nog steeds geen wijs uit!

Federatie van het Licht: Wij danken deze mijnheer voor zulk een onderbouwde vraag. Het was inderdaad bekend, zelfs al vóór de Schepping dat dit EEsysteem tot stand zou komen! Er zijn veel van dergelijke helende systemen die mettertijd ‘Aan het Licht’ zullen komen, hetgeen een enorme hulp zal zijn voor HET GEHEEL.

In dit punt van BEWUSTZIJN in de tijd, is het EEsysteem een prachtig ‘hulpmiddel’ om evenwicht te brengen aan alles en iedereen die in de nabijheid ervan komt.

Inderdaad, uw persoonlijke Kristallen kunnen enorm toenemen in KRACHT en Dienstbaarheid, wanneer ze worden opgeladen door het systeem of een medaillon. Het Kristal zélf wordt dan geladen door/als/met diezelfde Energie … en overeenkomstig gebruikt.
Wij zeggen hiermee echter niet dat elke Ziel er onmiddellijk één moet aankopen om zijn Kristallen te kunnen opladen.

Dit kan uiteraard ook worden gedaan door de KRACHT VAN INZICHT van het Zélf, dat hetgeen u ervan ontvangt wat u eraan geeft. Als u dat begrijpt.

Word vriend met uw Kristallen. Ze zijn niet alleen maar mooi!
Leer hen kennen.
Praat ermee.
Luister ernaar.
U zult merken dat ze u laten weten waar ze geplaatst moeten worden, en wat hun doel is.
Behandel hen goed.
Behandel hen wijs.
Maar boven alles … respecteer hen. De grote en de kleine.
Zij spelen een grote rol in dit Spel dat Gespeeld wordt op uw Planeet. Degene die zo klein zijn als een erwt en degene die zo groot zijn als een Ruimteschip.

Blossom: En hoe groot is dat?

Federatie van het Licht: Zo groot als het op elk gegeven ogenblik moet zijn. Zoals met alles … bestaan zij uit Energie. Energie kan compact zijn of uitdeinend Trillen tot een groter veld vanuit/van zichzelf … maar dat doet geen ‘afbreuk’ aan wat het is, ongeacht de afmeting. Volgt u ons, Blossom?

Blossom: Grotendeels.

Federatie van het Licht: Er zijn kunstwerken waarin de ‘Toekomstige Aarde’ en andere Planeten worden weergegeven. U zult merken hoe ze allemaal grote kristallen gebouwen en dergelijke hebben. Die zijn heel belangrijk. In zekere zin zijn ze even belangrijk als de bomen op uw Planeet, welke zuurstof afgeven. Deze ‘Bewaarplaatsen van Kennis’ bewaren het evenwicht, overal om hen heen.

Blossom: Is het dan zo, dat grotere Kristallen meer effectief zijn? Op dezelfde manier als het EEsysteem sterker is naarmate het aantal beschikbare schermen?

Federatie van het Licht: Blossom, Nulpuntenergie is Nulpuntenergie. Maar de KRACHT die wordt uitgezonden van een Systeem met 24 schermen is - laat ons zeggen - ‘voller’ dan die van een Systeem met 4 schermen. Hetzelfde geldt voor Kristallen.

NIETTEMIN … is het uw OVERTUIGING die voor het grootste deel bepaalt welk effect iets heeft!

Niemand heelt een ander. Zij planten het zaad, de Energie, in de Ziel die ziek is, om hen te laten weten dat de Ziel zijn eigen, enige genezer is. Genezing vindt pas plaats … als/wanneer … een Ziel dit als Waarheid beseft.

Dus, lieve Zielen … houd vandaag een Kristal reinigingsdag! Doe uw best om met hen bevriend te raken. Hoewel ze ook nog hun Krachtige Energie afgeven wanneer ze op een rek liggen om bewonderd te worden … zullen ze net als u, wanneer u een opdracht vervult om dienstbaar te zijn … gaan stralen!
Leg ze op uw plantenpotten.
Leg ze bij uw voedsel.
Stop ze in uw zakken.
Leg ze op uw hoofdkussen.

Geef hen de kans om te doen waarvoor ze zijn gekomen. Om u en Het Geheel te dienen.
Word verliefd op hen en merk het verschil in uzelf, wanneer u met hen bezig bent.
Natuurlijk is het tijdens het mediteren een grote hulp om ze in de palm van uw hand te houden of er één op uw hart te leggen.

Geef ze een naam, als u dat wilt. Laat ze een deel worden van uw wereld, zoals u dat voor hen zult zijn.
Ontwikkel een relatie met hen. U zult verbaasd staan over de vriendschap die geboren wordt door die moeite te doen.
Er zal een tijd komen waarin deze ‘thuis’ Kristallen … hun signaal ontvangen om ‘OP TE LADEN’ en zich te verbinden met alle Kristallen. Over de hele Wereld … op het land of diep eronder … zij die liggen te sluimeren onder de zee … van grote kracht ...

ZIJ ZULLEN ZICH ALLEMAAL VERBINDEN OM DE ENERGIE TE VERANKEREN VAN DE GROOTSTE GOLF VAN LIEFDE DIE OVER UW PLANEET ZAL SPOELEN, EN ZAL WORDEN OPGENOMEN IN HET DIEPST VAN UW HART … HET DIEPST VAN UW WEZEN.

Zoals u, lieve Zielen, wachten zij geduldig op hun GROTE MOMENT … wanneer ze kunnen doen waarvoor ze hierheen kwamen. Intussen gaan ze verder met HUN LICHT TE ZIJN … en met respect willen wij zeggen, dat het enige verschil is … dat zij – elk voor zich – BESEFFEN … welk een ENORME invloed zij hebben! Wij vragen ieder van u om dat BESEF óók te hebben over uzelf.

Wij voelen dat het nu tijd is om ons terug te trekken. Maar niet voordat wij gewezen hebben op de intense Energieën die nu doorsijpelen in uw Planeet en die voor nogal wat beroering zorgen.
ZORG DAT U GEAARD BENT.
KEN UZELF.
WEES UZELF, IN DIENST VAN HET LICHT.

Blijf vanuit het diepste van uw hart de van God gegeven Mantra herhalen.
IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

Blossom: En Ik BEN … u buitengewoon dankbaar … net als velen. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


* https://www.eesystem.com/

** toroidaal/toroidale kern: Een donutvormige magneetkern met daaromheen een vorm/oppervlak. De kern van de Aarde zou magnetisch zijn (door de wisselwerking van Lichtenergie die inkomt en uitgaat), de aardkorst is dat overwegend niet. Ook het menselijk lichaam kent deze werking.- V


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge