Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 7 augustus 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 7 augustus 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Opnieuw hallo! Ons laatste gesprek aangaande de Codes heeft veel interesse gewekt. De week daarvoor heeft u gesproken over Kristallen. Ik vroeg me af of u dan nu over die twee tezamen kon praten!

Federatie van het Licht: Welkom Blossom, aan u en uiteraard aan allen die onze gesprekken fijn ‘vinden’ en er van harte mee resoneren.
Een prachtige manier om te beginnen, inderdaad. Zoals besproken, heeft absoluut alles een Code, welke voortdurend beweegt en Trilt.

Blossom: Kunnen we hier al even stoppen … Een Code Trilt?

Federatie van het Licht: Alles Trilt.

Blossom: Ja, maar Codes zijn getallen/vergelijkingen.

Federatie van het Licht: Toch moeten zij Trillen om tot stand te komen.

Blossom: Maar alles moet éérst een Code hebben om tot stand te komen, toch?

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom.

Blossom: Ik ben nu al overdonderd. Het lijkt een beetje op het ‘wie was er eerst, de kip of het ei?’ scenario.

Federatie van het Licht: Om deze ingewikkelde materie eenvoudig te houden … zullen we dat even terzijde laten, zodat we kunnen komen bij waar we zijn moeten.

Blossom: Graag!

Federatie van het Licht: Dus, Kristallen worden gemaakt uit Codes, want dat is met alles zo. Zijn we het daarover eens?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Zijn we het er ook over eens, dat elk Kristal voor zichzelf een andere Code heeft?

Blossom: Ja.

Federatie van het Licht: Goed. Laat ons proberen om u verder mee te nemen. Hoewel elk Kristal zijn eigen Codering heeft … valt die Codering binnen ‘de groep’ van ‘Kristal Codering’. Op dezelfde wijze als een Mens zou vallen binnen ‘de groep’ van ‘Menselijke Codering’ … ook al Trilt eenieders Codering anders.

Blossom: Kunnen eender welke twee mensen … eender welke twee Kristallen … dezelfde Codering hebben?

Federatie van het Licht: Neen … en toch kunnen zij Trillen op dezelfde Frequentie ...

Blossom: Mijn hoofd tolt nu al met vragen. Als dit het geval is … om terug te keren naar ons gesprek van vorige week … hoe kunnen onze Codes dan ‘aansluiten’ op de Codes die instromen … als geen twee Codes hetzelfde zijn?

Federatie van het Licht: Omdat … hoewel de ene mens qua Codering anders is dan een ander … kunnen zij, zoals wij gezegd hebben … Trillen op/in … dezelfde Frequentie …

U moet trachten te begrijpen, dat de Codes onmetelijk zijn. Niet te bevatten. Altijd veranderend … altijd ‘Afstemmend’ op datgene waarop/waarmee zij resoneren.

Laat ons dus zeggen … dat elke Code zijn Etherische tegenhanger heeft ...

Blossom: Onze vriend Google zegt … Etherisch: Bijzonder delicaat en licht, op een manier die niet van deze wereld lijkt. (Voor hen die twijfelden.)
Wanneer u dus zegt … dat geen twee Codes hetzelfde zijn … wacht, heeft u dat gezegd? … alles heeft een dubbel … één in/van deze wereld en één niet?

Federatie van het Licht: Dat klopt.

Blossom: Zouden niet alle Codes Etherisch van aard zijn? Ze zijn niet fysiek.

Federatie van het Licht: Maar ze zijn van de AARDSE Trilling.

Blossom: Ik weet niet of we niet beter van onderwerp veranderen … Ik zou hier behoorlijk kunnen verdwalen – en de lezer ook.

Federatie van het Licht: Laat ons nog even verdergaan, Blossom, en wij zullen ons best doen om de richting van onze woorden begrijpelijker te maken.

Laat ons terugkeren naar de Codering van de Kristallen. Wij hebben er al eerder over gesproken dat alle Kristallen zich, op een bepaald punt, met elkaar zullen verbinden. Dit kan enkel gebeuren doordat hun Codering een bepaald niveau van Licht bereikt. Op diezelfde manier, zoals wij u hebben uitgelegd over de Codering in het Zelf … Lichter worden, Versterken … om contact te maken met en aan te sluiten op de Codes die instromen.

Blossom: Maar onze Codes kunnen nooit overeenkomen met de Kristal Codes, klopt dat?

Federatie van het Licht: Ja. Maar, hoewel ze verschillen … kunnen ze toch samen zijn binnen hetzelfde recept.

Blossom: Ik ben het kwijt!

Federatie van het Licht: Zoals … te vergelijken met … de ingrediënten van een cake heel divers kunnen zijn … elk met hun eigen Codering … maar dat betekent niet dat ze niet kunnen worden samengebracht om een cake te maken.

Blossom: Maar de ingrediënten voor een cake vallen toch zeker binnen dezelfde groep (een voedselgroep, wellicht) … Bij Mensen en Kristallen is dat overduidelijk niet zo!

Federatie van het Licht: Hoewel de Codes van Kristallen en Mensen inderdaad in andere groepen vallen, net als dieren, water … noem maar op … willen wij het aldus vergelijken: elke ‘groep’ is een stukje van een puzzel. Hoewel ze verschillen, vormen ze toch – wanneer ze worden samengebracht – het gehele plaatje.

Blossom: Oké, dat kan ik volgen. Ik voel dat u terug wilt keren naar de Kristallen en dat u daar op iets wilt wijzen.

Federatie van het Licht: Dat klopt ook, Blossom.
WIJ WILLEN EROP WIJZEN … DAT … U … DE CODES VAN DE KRISTALLEN KUNT VERANDEREN!
Door hen te betrekken bij uw leven … kunt U … hen Activeren. Hen tot hun vollediger Zelf brengen. Hen als het ware doen Ontwaken tot de Volheid van Zichzelf.

Blossom: Oké. Maar wat dan met de Kristallen die geen contact hebben met mensen?

Federatie van het Licht: Zij liggen te wachten/te sluimeren … in zekere mate … tot het moment, waarop de reeds Geactiveerde Kristal Codes aansluiten op hun Etherische wederhelft en de boodschap uitsturen naar diegenen die wachten, hetgeen hen ertoe aanzet om te doen waarvoor zij zijn gekomen.

Blossom: En wat is dat?

Federatie van het Licht: Buitengewone … Magie.

Blossom: Het duurde lang eer het woord ‘Magie’ doorkwam.

Federatie van het Licht: Wij zochten inderdaad naar de meest toepasselijke term.

Blossom: Ziet u, in mijn hoofd stel ik mij voor – wanneer u dat zo zegt … Laserstralen van Licht die over de hele Planeet schieten vanuit verschillende Kristallen, en elke keer wanneer ze een ander Kristal bereiken, klein of groot … is het alsof er een enorme vonk aan ontspringt en dan gaat de Laserstraal weer verder, de Energie verhogend van elk Kristal waar het contact mee maakt. Plaatst u dat beeld in mijn hoofd?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: U heeft gezegd dat dit zal plaatsvinden wanneer ‘De Golf’ komt … Het Gebeuren?

Federatie van het Licht: Ja.

Blossom: En vergeef me mijn onwetendheid … maar waarvoor? Wat gebeurt er dan? Welk effect hebben de Kristallen op alles? Wat is hun doel?

Federatie van het Licht: Het inbrengen en Activeren van de veel Hogere Codes die De Golf begeleiden.
Ziet u, Blossom?
ALLES WAT U HIER KWAM DOEN … IS VERBONDEN MET HET VERHOGEN VAN DE TRILLING VAN DE PLANEET.

OMDAT U NU … DEZE KRACHT … DEZE KRACHT VAN UW LICHT … BESEFT EN ERKENT … ZIJN WIJ IN STAAT OM MÉÉR INZICHT TE GEVEN OVER HOE ALLES OP UW AARDE SAMENHANGT/SAMENWERKT, BIJ HET VOLBRENGEN VAN DEZE BUITENGEWONE OPDRACHT!

Kunt u ‘voelen’ hoe u nu uw innerlijk Besef afstemt?

Blossom: Ja … ik denk dat ik het ‘besef’ kan ‘voelen’, in tegenstelling tot het te kunnen uitdrukken in woorden.

Federatie van het Licht: DAT IS HET BESEF VAN WAARHEID, BLOSSOM.
Zoals wij altijd hebben gezegd …
HET GAAT OM HET VOELEN …
WANT HET VOELEN IS WIE U BENT.

Blossom: Laat me trachten dit ‘in een notendop’ te vatten! Oké. Wanneer wij – als HET LICHT, DE LIEFDE, EN DE WAARHEID van ons I AM-ZIJN – onze Trillingsfrequenties verhogen … dan zijn wij in staat om ‘binnenin’ te aanvaarden hoe wij hier allemaal bij betrokken zijn. Ook de Kristallen. Omdat we een overeenkomst/afspraak hadden voordat we kwamen, dat wij ons best zouden doen om ONZE WAARHEID te ontdekken … om op een dieper niveau van Inzicht bevriend te worden met onze Kristallen (bijvoorbeeld) zodat … wij tezamen als het ware het plafond kunnen verhogen … en daardoor zal de Energie van de Kristallen, na een bepaald commando … over de hele Planeet zoeven … verbinding makend met elkaar, om de Enorm Hogere Codes te Activeren welke meekomen met ‘De Golf van Liefde’ … hetgeen op zijn beurt de Trilling zal veranderen van WERKELIJK ALLES … ten Goede. Ik weet niet of dat een notendop is of een bom! Lieve help! Hebben we medicijnen nodig vóór of nà deze sessie? Ik maak me zorgen dat ik/jullie veel mensen zijn kwijtgeraakt. Ik denk dat ik misschien wel mijzelf ben kwijtgeraakt! Veel mensen hebben het vorige bericht meerdere malen moeten lezen om het te snappen. Voor deze hier moet je een universitaire graad in Gek Zijn hebben!

Federatie van het Licht: Je hebt het buitengewoon goed gedaan, Blossom.

Blossom: Dat weet ik nog zo niet … En waar leidt dit allemaal toe? Het Gekkenhuis?

Federatie van het Licht: GROEI EN UITBREIDING VAN INZICHT IN UW KRACHT, NAARMATE HET UW WEG VERLICHT.

Blossom: Het punt is, en ik denk dat velen nu instemmend zullen knikken … ik kan deze VERANDERING ook ècht Merken … deze verschuiving in mijn Wezen. De laatste tijd heb ik een aantal links ontvangen naar angst-opwekkende mogelijkheden voor de toekomst … maar ik heb er gewoon voor gekozen om die niet in mijn wereld toe te laten. Ik hou me liever bezig met DIT soort onderwerpen.

Federatie van het Licht: DIT soort onderwerpen, Blossom, is wat ‘de knop omzet’ voor het Licht van de Waarheid over het Zelf. Dat BESEF dat wij telkens weer hebben vernoemd ...

Blossom: Ik kan niet zeggen dat ik het volledig BESEF.

Federatie van het Licht:
Maar, u beseft dat u nu méér beseft … dan eerst!
TOCH GAAT HET NIET OM KENNIS DIE U WÉÉT.
HET GAAT OM HET BESEF.

Een besef binnenin u, van dieper duiken in de rol die u hier kwam spelen.

Wanneer de Codes, de Frequenties in de Trilling verhogen … begint u de puntjes te verbinden, en hoewel misschien niets daarvan logisch lijkt … begint het allemaal logisch te worden.

Blossom: Wacht! Dat is niet logisch! Of toch? Mijn hersenen geven het op. Lieve God, dit kun je niet verzinnen! Ik denk dat ik zal lachen als ik dit teruglees, en als het dan ook maar enigszins ‘logisch’ is … dan denk ik dat ik een medaille verdien. Bent u er nu dan alweer vandoor?

Federatie van het Licht: Wij denken dat er voor nu weer voldoende stof is om te verteren.

Blossom: Ik denk dat veel mensen maagtabletten gaan nodig hebben! Wel … wat kan ik zeggen? Bedankt, Jongens. Nu moet ik alleen even mijn hersenen bijeen gaan vegen … en dan ben ik wel weer in orde. In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid … I AM …


  • PS: Ik heb dit wel vier of vijf keer moeten herlezen, om het te begrijpen! Elke keer was het, alsof ik weer vanaf het begin moest hernemen!

DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge