Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 27 augustus 2022


Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 27 augustus 2022

Blossom Goodchild

Woord vooraf door Blossom: Ik had besloten om een channeling te doen op donderdag- of zaterdagochtend. Op donderdagochtend had ik, vanaf het moment dat ik wakker werd, een aanhoudende aanwijzing om stil te gaan zitten en mij af te stemmen. Dat gebeurt beslist niet vaak, maar ik weet dat ik gehoor moet geven aan die behoefte. Zodra ik ging zitten en mijn ogen sloot, zag ik mijzelf daar zitten terwijl een stromende Schacht van Licht binnenkwam in mijn kruinchakra. Ik liet dit een minuut of vijf gebeuren, met het gevoel dat er een soort van downloaden plaatsvond. Ik besloot dat ik beslist die ochtend zou channelen. Na het ontbijt en nog wat klusjes maakte ik me klaar om contact te leggen.

Wat er doorkwam deed mij duizelen. Wanneer u dus dit bericht leest of ernaar luistert … vraag ik u om diep in uzelf na te gaan wat U hierbij voelt. Geloof ik het? Dat zou ik graag willen, maar ik vind het moeilijk. Ik heb nog nooit een bericht ontvangen dat ik niet heb uitgestuurd, en het feit dat ik vlak ervoor de aanwijzing kreeg om eerst die Energie-download te ontvangen … maakt dat dit bericht in enig opzicht nog veelzeggender? Ik weet het echt niet.

Ik vraag u, om uzelf in mijn plaats te stellen. Ik wéét dat deze berichten duizenden mensen helpen om de Waarheid in hun eigen Ziel te vinden. Maar ik weet ook dat in de voorbije jaren ‘dit’ soort berichten nooit uitkwamen … tot dusver! Wat zou u doen? Als ik het terzijde schuif … dan ben ik laf. Als ik het uitstuur, zal ik eens te meer veel te verduren krijgen van Zielen die waarschijnlijk hetzelfde voelen als ik – en om eerlijk te zijn, heeft mijn Ziel daarzonder ook al genoeg te verduren gekregen.

Mijn innerlijk weten WÉÉT dat ik dit moet uitsturen, ook al ben ik er best zenuwachtig voor. Ik heb – op een ander niveau – hiervoor getekend en het lijkt erop dat ik niet gauw opgeef. Dus hier is het … uitgestuurd in Liefde, Moed en behoorlijk wat terughoudendheid.

***

Blossom: Goedemorgen! Ik voel maar heel zelden een dusdanig sterke aanwijzing dat ik moet gaan zitten en met u moet praten. Dus … hier ben ik. Is alles oké, Jongens?

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom. Welkom u Allen. Eenieder die in Liefde naar deze plek komt om TE ZIJN WIE U BENT en u te verbinden met het Hoger deel van uw Wezen, terwijl u onze gesprekken leest of ernaar luistert.

Inderdaad, Blossom … er is een Prachtige reden waarom wij u noopten om vandaag met ons te praten.

Stel uw geest open. Stel uw voorstellingsvermogen open, terwijl wij deze aangeboden gedachten overbrengen IN/ALS/DOORHEEN/VANUIT … LIEFDE, vandaag.

In uw wereld … een wereld die op dit ogenblik niet in zijn volheid werkzaam is, zoals bedoeld was … verandert er veel TEN GOEDE.

Wij hebben al heel vaak gezegd: ‘HET LICHT HEEFT GEWONNEN’. Nu willen wij u vertellen dat het niet alleen heeft gewonnen … maar dat heel binnenkort ...

Blossom: Ooooh, rustig aan! Voorzichtig met die woorden ...

Federatie van het Licht: Alsjeblieft, Blossom, vertrouw ons en concentreer je.

HEEL BINNENKORT … ZAL ER BEWIJS KOMEN OM DIT TE BEVESTIGEN.

Blossom: En in welke vorm zal dat komen?

Federatie van het Licht: AAN UW HEMEL. ER ZAL EEN TEKEN KOMEN.

Blossom: O lieve help, hier gaan we! Ik ben me echt aan het concentreren en ik wil uw tijd niet verspillen … maar … DAT IS ENORM … en natuurlijk gaat mijn hart tekeer! Eh … met veel Liefde en respect … hebben we niet al eerder deze weg ingeslagen, en volgde dan niet steeds de teleurstelling?

Federatie van het Licht: Dat klopt … en wij moeten zeggen, voor uw gemoedsrust … dat ‘alles op het laatste moment nog kan veranderen, door onvoorziene omstandigheden’. Niettemin … dit gezegd zijnde … willen wij u voorbereiden op zulk een Teken.

Blossom: Ik vermoed dat het ‘alles kan op het laatste moment nog veranderen’ onze ‘uitweg clausule’ is! Maar ik ga mijn mond houden en Vertrouwen. Hoewel mijn mond misschien niet doet wat ik zeg!

Federatie van het Licht: U KUNT BINNENIN U DE INNERLIJKE VERANDERING VOELEN.

DE INDIVIDUELE, PERSOONLIJKE ENERGIE DIE IS ONTSTAAN, WORDT IN DE KOMENDE WEKEN NOG VEEL MÉÉR OPGEVOERD.

WIJ VRAGEN DAT IEDER VAN U HET OP ZICH NEEMT OM …

MÉÉR VAN ZICHZELF TE HOUDEN …

MÉÉR VAN DE WERELD TE HOUDEN …

MÉÉR VAN DE BLOEMEN TE HOUDEN …

MÉÉR VAN ELKAAR TE HOUDEN …

MÉÉR VAN ALLES TE HOUDEN …

MÉÉR VAN DE LIEFDE TE HOUDEN … ZODAT DE KOMENDE HOGER TRILLENDE ENERGIEËN KUNNEN BINNENKOMEN IN UW WETEN.

HET AANBREKEN VAN DE NIEUWE DAGERAAD KOMT STEEDS DICHTERBIJ.

Blossom, wij moeten u dit vragen … Vertrouwt u op hetgeen wij zeggen?

Blossom: Wel, uiteraard maak ik me zorgen over dat ‘teken aan de hemel’. Wij hebben het gehad over de Zuilen van Licht aan de hemel en we hadden een vertrouwensbreuk toen dat niet gebeurde … … nog niet!

De mensen raakten teleurgesteld omdat er geen Aankondiging was … … nog niet! Ik hoef het niet uit te tekenen. Gaat het weer zo zijn dat wij vreugdevol wachten op een Teken aan de hemel, dat maar steeds niet komt … enkel om onze ‘betrouwbaarheid’ tot nul te zien dalen? Ik spreek alleen maar uit wat ik denk!

Federatie van het Licht: Zou u ‘een Teken’ beschouwen als deel van het Goddelijk Plan?

Blossom: Dat zou ik hopen! Ik neem aan dat u ons niet gaat vertellen wat dat Teken gaat zijn? Het zal natuurlijk duidelijker zijn dan een overvliegende vogel die op mijn hoofd poept!

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom.

Blossom: Ik zou al de gebruikelijke vragen kunnen stellen … Zal iedereen het zien? Zal het duidelijk zijn? Is het een ruimteschip? Een Regenboog? Een Bliksem? Ik neem aan dat het niet HET GEBEUREN is?

Federatie van het Licht: Dat klopt … maar wat het wèl zal zijn, zal zoveel bemoediging brengen … aan allen. Het zal een enorme Energie van verheffing brengen voor de Ziel. Er zal veel Vreugde zijn.

Blossom: Super! O, ik heb hier zulk een hekel aan … maar … zoals ik al zei, het verleden heeft mij een beetje tot ‘twijfelende Thomas’ gemaakt om méér dan één reden. Ik hoop dat mijn ‘terughoudendheid’ in deze kwestie niet van invloed is op hetgeen u wenst over te brengen?

Federatie van het Licht: Stel je geest open, Blossom … zoals wij weten dat je zult doen.

Blossom: Ik probeer het … Lieve God, ik probeer het! Ik neem ook aan, dat er geen tijdsaanduiding is? Maar, u zegt ‘binnenkort’. In uw taal zou dat ook nog 10 jaren kunnen zijn.

Federatie van het Licht: Wij kunnen u enkel onder dergelijke omstandigheden aansturen om de term ‘binnenkort’ te gebruiken ...

Blossom: Maar niet ‘morgen binnenkort’? DAT ZOU HÉÉL BINNENKORT ZIJN.

Federatie van het Licht: Wij geven geen tijdsaanduiding. Wij zeggen u enkel maar hoe het zit.

Blossom: U begrijpt toch wel dat dit voor beroering gaat zorgen, nietwaar?

Federatie van het Licht: Ja. Dat is wat wij Willen. Want in die beroering … verhoogt uw Trilling … en wanneer de Trilling verhoogt … des te groter is de kans dat het allemaal eerder komt, in plaats van later.

Blossom: Ik voel dat ik herval in mijn gebruikelijke ‘Vertel me dit niet … ik heb dit al te vaak meegemaakt!’. Maar als ik niet Vertrouw op wat u zegt, dan heeft een voortzetten van onze samenwerking geen zin. Ook dat heb ik al vaker meegemaakt! Maar hoe zou u dan voorstellen dat ik – en anderen zoals ik, want ik weet dat dat er velen zullen zijn … het Geloof … dat Vertrouwen … en die Hoop volhouden?

Federatie van het Licht: DOOR VOL TE HOUDEN!

Hoe dan ook … wij vragen u om dit te WÉTEN, diep vanbinnen. Maar wij vragen u niet om te stoppen met wat u doet, in afwachting van een dergelijk gebeuren.

TE WETEN DAT HET ZO IS … IS ALLES WAT U MOET WETEN.

Het komt door uw ‘houding’ van de laatste tijd … van Ieder van U … dat het verhogen van de Energieën tot een … punt/plaats … is gekomen … waar de overeenkomsten zijn herzien en nu zijn goedgekeurd voor een dergelijke verLichting … om u een Teken te tonen … van Liefde … dat de dingen nu aan een sneller, meer Verlicht ‘tempo’ gaan verlopen dan u gewend was.

WIJ STELLEN ECHTER NADRUKKELIJK … DAT DIT TEKEN GÉÉN REDDINGSOPERATIE IS.

DIT GAAT NIET OM … EN ZAL NOOIT GAAN OM … REDDING.

U bent degenen die naar de Planeet zijn gekomen om haar te redden.

U hoeft niet gered te worden.

U BENT DE REDDERS.

Ieder van u, die dit diep vanbinnen in uw Wezen WÉÉT …

Ieder van u, die erover dacht en soms het gevoel had om te willen opgeven … u keerde altijd weer terug in uw Kracht, vanwege dat GEVOEL VAN WAAROM U HIER BENT … dat is ingebed in uw Ziel … en u WÉÉT dat u nooit zult opgeven in deze opdracht die u kwam uitvoeren.

DE ENERGIEËN – EN WIJ ZIJN ER ZEKER VAN DAT VELEN DIT NU AANVAARDEN EN ZICH VERHEUGEN IN HUN WAARHEID – WORDEN ZO KRACHTIG … OMDAT IEDER VAN U … BINNENTREEDT IN EEN HOGER PATROON VAN UZELF.

Hetgeen op zijn beurt HET PLAN toestaat om over te gaan naar de volgende fase.

Blossom: O, help! U zegt ‘fase’ … … Pff! Wat is er gebeurd met Fase Twee van de vijf waarover u heeft gesproken? Dit kunt u hiermee toch niet bedoelen, want dat zou betekenen dat we naar een wereldwijde lockdown gaan. Hebben we het hier over hetzelfde ‘soort’ van fase?

Federatie van het Licht: Ja, precies!

Blossom: Dus … Gaat dit Teken ons naar Fase Twee brengen?

Federatie van het Licht: Neen.

Blossom: Mag ik zo vrij zijn om te vragen of dit ervóór, erna of tijdens zal zijn?

Federatie van het Licht: Ervóór.

Blossom: Dus, wij gaan dit Teken meemaken, maar dat is niet hetgeen wat ons naar Fase Twee en een wereldwijde lockdown gaat brengen?

Federatie van het Licht: Zo zal het niet lijken ...

Blossom: Maar u zei zojuist dat het ons daar niet toe zal leiden en nu zegt u dat het niet zo zal lijken, waarmee u aangeeft … dat het misschien toch?

Federatie van het Licht: Blossom …

Blossom: Ja ...

Federatie van het Licht: VERTROUW.

Blossom: Eh, Hallo! Wilt u een terugblik op de voorbije 17 jaren van onze gesprekken?

Federatie van het Licht: Wij zouden stellen dat het Teken … een deel zou zijn van de som, maar niet de reden zal zijn die wordt gegeven voor de lockdown.

Blossom: Alweer een wereldwijde lockdown lijkt ver van onze gedachten, dezer dagen. Maar een paar mensen hebben mij geschreven over een soort van schimmel die zou kunnen ‘exploderen’ en er dan toe zou kunnen leiden.

Federatie van het Licht: Voor nu … vragen wij u om te doen zoals u gewend bent. Nu zovele mensen ‘Vreugde beleven’ en de zorgen laten varen die soms door uw hoofd spelen … zoals wij hebben gezegd … is het door uw intelligente beslissingen om niet mee te gaan in de verwarring die opzettelijk wordt getoond … dat de volgende fase naar voren kan worden geschoven.

Blossom: Maar weet u, met wat u nu heeft gezegd … zullen veel onderzoekende geesten weer op gang komen.

Federatie van het Licht: Laat dan de gedachtepatronen enkel stroomafwaarts gaan. Laat elk deel van uw Wezen BESEFFEN en VOLLEDIG AANVAARDEN dat de show gaat beginnen.

Blossom: Wel, eh … ik denk dat ik er rekening mee moet houden dat ik wéét dat een show nogal wat voorbereiding vergt, vóór de werkelijke uitvoering!

Federatie van het Licht: Wat wij bedoelen is, Blossom … dat u MOET VOELEN IN UW HART … IN UW WEZEN … IN UW INNERLIJK WETEN … IN UW BESEF VAN WAAROM U ZICH VRIJWILLIG HEEFT AANGEMELD OM NAAR UW PLANEET TE KOMEN …

LAAT HET ZO ZIJN DAT … DAT DE VREUGDE OVER UW TOEKOMST … DE TOEKOMST WAARVOOR U TERUGKEERDE OM HAAR WERKELIJKHEID TE MAKEN … AANWEZIG BLIJFT IN ELKE ADEMHALING.

Herhaal de Mantra steeds méér en méér, in het BESEF van zijn Ware betekenis.

IN het BESEF dat u hierheen kwam om deze Planeet over te nemen, en haar te verheffen naar een plek van Vreugde en Liefde en Vrede en alles wat denkbaar is voor zulk een wereld.

WÉÉT DIT IN UW GEHELE WEZEN … WANNEER U … IN/MET … DE GROOTSTE VREUGDE … de Mantra uitspreekt.

MAAR, WEET OOK DAT…

OMDAT uw eigen Trillingsniveau verhoogt … de Mantra, wanneer u die uitspreekt … NU óók van een Hogere Trilling is.

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

Wij Vertrouwen erop dat Ieder van U in uw Wezen de Hogere Frequentie kan opnemen, waarmee dit bericht wordt gebracht.

Wij VERTROUWEN erop dat u ervoor kiest om dit bericht te Vertrouwen … zelfs u, lieve Blossom.

Blossom: Ja, wel … nog afgezien van de vertrouwenskwestie … zoals ik al zei … als iets in mij niet wist dat ik dit bericht moest uitsturen … zoals ik dat met al die andere heb gedaan … wat zou het dan nog voor zin hebben om contact te leggen? Geen enkele! Ik moet erop VERTROUWEN dat dit LICHT dat u bent … deze Verlichte Energie van U … die ervoor heeft gekozen om via MIJ te komen … uit WAARHEID komt … Want dat is mijn grootste verlangen. Dus, in Vertrouwen en Liefde, tenzij u nog iets wilt toevoegen … voel ik dat we klaar zijn voor vandaag.

Federatie van het Licht: Wij zeggen u … VOEL ONZE WOORDEN. ‘Over-denk’ ze niet … VOEL ze gewoon … en als ze resoneren … Geniet er dan van. Als dat niet zo is … dan vragen wij u om op zoek te gaan naar iets wat wel met u resoneert.

Wij sturen u vandaag een Zegen van Licht … met zoveel Vreugde … met zoveel verwachting … dat de tijd is aangebroken om dergelijke woorden met u te delen … en u, lieve Blossom … heeft de Moed om ze te ontvangen.

Blossom: Ik doe momenteel mijn best om te brullen als een Leeuw, maar het klinkt eerder als een zwak ‘miauw’! In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

  • Ik denk dat het toepasselijk is om deze video die ik 8 jaar geleden maakte nu te delen https://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU&t=302s

  • Voor wie denkt dat ik doordraaf en wie niets weet over 14 oktober 2008, is hier een video van mijn website, waardoor u wellicht kunt begrijpen waarom ik mij zo voel. https://youtu.be/ApvEcsmzglA

  • De Federatie heeft gezegd dat de wereldwijde lockdown betekent dat wij vooruitgaan en dat het niet negatief is, maar juist positief. Ze hebben ook gezegd dat de Fasen waar we doorheen zullen gaan niet noodzakelijk even lang zullen duren als Fase Eén. Lieve God … ik hoop het niet, als het zover komt!


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen



THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!






Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!



Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.



Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl



Galactic Channelings

Create Your Badge