Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 21 augustus 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 21 augustus 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Hier ben ik weer voor een praatje. Ik voel dat we voor nu de Codes en Kristallen even terzijde laten. We begrijpen wel ongeveer de bedoeling en ik wil er niet te diep induiken, omdat ik anders misschien zonder zuurstof kom te zitten! Misschien kunt u ons vertellen over u? Dat zou een interessant beginpunt zijn.

Federatie van het Licht: Blossom, wij heten u welkom. Wij verwelkomen iedereen die ervoor kiest om naar deze plek te komen om informatie en een verheffing in Energie te krijgen, terwijl wij praten.

Om te beginnen is er geen ‘u’ om over te praten. Er is niet zoiets als een ‘Wij’.

Blossom: Maar u heeft eens gezegd dat u elke gewenste vorm kunt aannemen.

Federatie van het Licht: Dat is ook zo. Want wij zijn Pure Energie, en Energie – zoals u weet – kan gelijk welke vorm aannemen.

Blossom: Hoe zou u dan uw ‘natuurlijke vorm’ omschrijven, uw ‘comfortabele’ vorm?

Federatie van het Licht: Expressies van Licht. Dynamische Kleuren die transformeren en Dansen, omdat wij onszelf toestaan om de Hoogste, meest Pure Liefde te ZIJN.

Blossom: Maar is er wel een ‘wij’?

Federatie van het Licht: ‘Wij’ zijn inderdaad een ‘veelheid’. Maar, wij zouden onszelf ‘Eén’ noemen. Wij zijn een ‘Collectief Bewustzijn’, resonerend op een bepaalde Lichtfrequentie binnen een bepaalde Trilling.

Blossom: Ziet u uzelf als individuen, of kunt u zichzelf zo zien?

Federatie van het Licht: Dat kunnen wij … want ‘wij’ zijn een BewustZIJN. Wij bestaan uit ‘velen’. Maar wij beschouwen onszelf eerder als een ‘Verenigd Front’, en ons tezamen zijn ‘voelt’ alsof wij één ‘blok’ Energie zijn … wij denken als Eén. Het woord ‘Blok’ is geschikt om het uit te leggen, het is niet noodzakelijk ook een juiste weergave.

Blossom: Maar u ‘denkt’ dus? Waarover?

Federatie van het Licht: LIEFDE. WIJ ZIJN LIEFDE IN/VANUIT ESSENTIE. Maar wij hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om met u te praten. Daarom dat wij ‘denken’.

Blossom: Zou u uzelf beschrijven als ‘Wezens’?

Federatie van het Licht: Jazeker. Als wij ervoor kiezen om de vorm aan te nemen van ‘Wezens’.

Blossom: En hoe zou die vorm eruitzien?

Federatie van het Licht: Wat wij maar willen.

Blossom: Met welk doel?

Federatie van het Licht: Om onszelf te tonen, onder omstandigheden die vereisen dat wij een vorm aannemen.

Blossom: Kunt u een voorbeeld geven?

Federatie van het Licht: Er zijn er veel verschillende. Bijvoorbeeld … indien nodig kunnen wij ons vertonen als een Dier, een Mens, een Bloem, een Wolk, een Straal van Licht, een Vogel … gedurende de tijd die nodig is om ‘te helpen’ bij een noodzakelijke uitwisseling van Energie, zodat de Energie kan ‘verschuiven’ … voor/met … een Ziel/omstandigheid … die dat nodig heeft.

Blossom: Grijpt u dan niet in op iemands Pad?

Federatie van het Licht: Neen. Wij houden ons aan de Universele Wetten. Tegelijkertijd helpen wij het Universum met zijn ‘hulpvragen’ vanuit ‘alle Levensvormen’ die vragen om bijstand. Als er geen bijstand wordt gevraagd, dan grijpen wij niet in.

Blossom: Vergt het veel van u, om hier op Aarde te ‘verschijnen’ in een vorm? Ik kan me voorstellen dat het moeilijk zou zijn in deze Trilling, gezien de Trilling waarin u verblijft en zich gemakkelijk voelt.

Federatie van het Licht: Het is niet zozeer ‘vergen’. Voor ‘Ons’ is het eerder een ‘gedachte’ en een overdracht van Energie.

Blossom: Wacht! Ik snap het nu al niet meer … ik had me bij de Codes moeten houden! Komt UW ENERGIE hierheen en materialiseert zich dan … bijvoorbeeld in een vogel … of … ziet u een voorbijvliegende kraai en pikt u die in? Ik bedoel, leent u diens fysiek lichaam voor enige tijd?

Federatie van het Licht: Inderdaad, dat is een mogelijkheid. Het is één manier. Dit alles wordt gedaan in overeenstemming met Wet, Toestemming en Aanvaarding.

Blossom: Oké. Om één of andere reden ‘stroomt’ dit gewoonweg niet. Er duiken veel te veel mogelijkheden en gedachten op in mijn hoofd, en ik krijg ze niet op volgorde. Ik voel dat ik daardoor de verbinding verlies. Ik had gepland om ons gesprek deze ochtend te houden, zodat ik kon kijken of ik ermee kan doorgaan als we het onderwerp veranderen. Zou dat helpen?

Federatie van het Licht: Laat ons proberen. Maar wij willen erop wijzen, Blossom, dat het feit dat een bepaald onderwerp niet ‘stroomt’ … nog niet betekent dat wij niet hier zijn of dat u het blokkeert. Het is mogelijk dat er over het gekozen onderwerp geen eenvoudig antwoord mogelijk is, vanwege de Trilling … hoewel die op zichzelf veel Hoger is … en daarom niet valt te bevatten of uit te leggen in mensentaal.

Blossom: Maar ik vroeg alleen maar of u het over uzelf wilde hebben!

Federatie van het Licht: Dat is precies wat wij bedoelen!

Blossom: Oké. Volgende!

Federatie van het Licht: Laat ons niet afwijken van ons gesprek, maar laten we een andere gedachte ‘erover’ … ‘over ons’ volgen.

Wij zijn niet anders dan u … vanuit uw Waarheid over wie u bent.

Wij zijn het Licht. Wij zijn de Liefde. Wij zijn de Waarheid … Wij zijn het I AM.

NET ALS U.

In Essentie … komt u ‘vanuit’ hetzelfde Energie-Blok ...

Blossom: Kunnen we zoeken naar een ander woord? ‘Blok’ klinkt ‘solide’ en dat bent u niet. ‘Groep’ misschien? Nee … dat is het ook niet. Kom op, Jongens, help eens een beetje.

Federatie van het Licht: Patroon.

Blossom: Totaal niet wat ik zelf bedacht zou hebben, maar dit is het wel. Wij komen dus vanuit hetzelfde Patroon van Energie.

Federatie van het Licht: Van oorsprong … geldt dat voor alles.

Maar u heeft ervoor gekozen om het Zijn te ervaren als Mens. U, doorheen de ‘Stormen des Levens’ heeft ervoor gekozen om veel dingen te ZIJN. Alles wat u verlangde … alles wat u wist dat zou bijdragen aan uw ervaring.

U KIEST WAT U WILT ZIJN …

WAAR U WILT ZIJN …

HOE U WILT ZIJN …

OM TE KUNNEN ZIJN!

OM TE ERVAREN.

U bent allen op vele Planeten geweest. U heeft allen alles ervaren wat u wenste, en dat zult u blijven doen.

Blossom: U ook?

Federatie van het Licht: Via u en allen die daarvoor kozen.

LIEFDE IS HET ENIGE WAT ER IS, BLOSSOM … DE ENERGIE VAN LIEFDE.

WIJ ‘BEHOREN’ ALLEMAAL TOT DIE ENERGIE VAN LIEFDE … WANT ER IS NIETS ANDERS.

Die Energie … wordt dan/kan dan … opgesplitst worden in een miljoen, miljard, oneindig veel Frequenties van zichzelf – en resoneren binnen die Trillingen en Frequenties. Het niveau van de Frequenties toont datgene waar u voor kiest … om uw verlangens te manifesteren.

Maar … alles komt oorspronkelijk vanuit … behoort toe aan … de Hoogste Frequentie van LIEFDE.

Daarom kunnen wij niet afgescheiden worden.

NIETS IS AFGESCHEIDEN VAN DE HOOGSTE, MEEST PURE ENERGIE VAN LIEFDE.

Want dat is uw blauwdruk. Dat is Uw Essentie.

Vanuit die invalshoek … zijn uw keuzes oneindig … en dat zullen ze ook blijven.

Daarom zouden wij het zo stellen, omdat ‘ons Patroon’ gevormd wordt door DIEZELFDE Oorspronkelijke Hoogste, meest Pure Liefde … dat wij … ‘via’ elk persoonlijk gekozen Patroon … in staat zijn om het ‘Leven’ te ervaren … alsof wij er deel van zijn.

Wij praten telepathisch met u, Blossom … via de Energie-Patronen.

Wij zijn u niet … u bent ons niet … maar, WIJ ZIJN.

Blossom: Nog een keer.

Federatie van het Licht: Omdat u Planeet Aarde in deze tijd ervaart … als een gekozen individu … niet afgescheiden … is ons ‘Patroon van Leven’ heel anders dan het uwe.

Wij tonen u bewegende Licht-kleuren, steeds veranderend en in de meest Heldere tinten. Uw ‘Patronen’ van ‘Leven’ op Planeet Aarde … kunnen een dergelijk beeld niet voortbrengen. Het zouden doffere kleuren zijn, van lagere Lichtfrequenties.

NIET omdat U doffer van kleur bent, of van een lagere Lichtfrequentie … maar vanwege de dichtheid van de Trilling waarin u verkozen heeft te verblijven … vanwege de lagere Trillingen rondom u. Lagere Trillingen die ingebed zijn in de Aarde zèlf.

HERINNER U DAT U ERVOOR HEEFT GEKOZEN OM OP AARDE TE ZIJN.

U deed dit vanuit Liefde … voor uzelf en het GEHEEL.

In deze specifieke tijd … is de keuze om te zijn waar u bent … afhankelijk van de keuzes van uw Ziel … misschien voor een heel andere reden dan enkel om te ervaren. Want zoals u weet kwam u, DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN … naar de Aarde met een opdracht.

De Hoogste Liefde heeft … via de mensheid … de Laagste Liefde ervaren.

Blossom: Dat klinkt raar.

Federatie van het Licht: Maar het is de Waarheid.

Blossom: Ik snap het. Want er is niets anders dan dat, toch?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Op het Hoogste niveau is er toen een Beraad gehouden, om in dit geval in te grijpen. Om een Opdracht samen te stellen die een einde zou maken aan dit lage gedrag, en om daar diegenen heen te sturen die WETEN dat hun Licht sterk genoeg is om de Planeet – en ja, zelfs het menselijk ras – te ‘redden’.

Blossom: Ik zag plotseling een beeld van miljarden van ons, terwijl wij onze superhelden cape omsloegen … (maar niet dat lycra pakje, dat niet.)

Federatie van het Licht: DIT IS WAAROM WIJ BIJ U ZIJN, DOORHEEN ALLES.

U HEEFT ZULK EEN TAAK OP U GENOMEN … U … DE GRONDTROEPEN.

ZIET U WAAROM U DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN MOEST ZIJN?

OM ZULK EEN OPDRACHT TE AANVAARDEN EN UIT TE VOEREN … IETS WAT NOOIT EERDER HEEFT PLAATSGEVONDEN!

Blossom: Er is iets wat me dwarszit, en dat ik moet ophelderen voordat we afsluiten. U zegt ‘De Hoogste Liefde heeft … via de mensheid, de Laagste Liefde ervaren …’ Is het alleen maar de mensheid die de ervaring van de Laagste Liefde heeft mogelijk gemaakt?

Federatie van het Licht: Neen. Bijlange na niet. Maar, op dit ogenblik bespreken wij de kwestie van Aardse ervaringen. Wij kozen onze woorden wijs, maar wij begrijpen uw vraag.

Blossom: Misschien is dat alles voor een andere keer … of niet! Wel, we zijn er toch doorheen geraakt. Laat ons hopen dat het voldoende samenhangt, wanneer ik het teruglees. Bedankt mijn Vrienden. Zoals altijd, in Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


DONATIES zijn altijd een prachtige zegen. Veel dank!
http://PayPal.Me/RainbowLight444


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge