Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 11 september 2022THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - De Galactische Federatie van het Licht - 11 september 2022

Blossom Goodchild

Blossom: Goede morgen. Wel, moeten we het hebben over Het Teken? Het overlijden van de Queen? Of de prijs van de vis?

Federatie van het Licht: Welkom, Blossom, en Iedereen die zich aangetrokken voelt tot onze gesprekken. Wij weten dat je ons een brandende vraag wilt stellen, Blossom. Doe dat nu maar.

Blossom: Dank u. Nu reeds komen er mails binnen, waarin men zich afvraagt of de regenbogen die meteen na het overlijden van de Queen verschenen boven zowel Windsor als Buckingham Palace het ‘Teken aan de hemel waren’ waarover u sprak?

Federatie van het Licht: Daarop zouden wij meteen antwoorden met … nee.

Blossom: Een beetje vreemd. Het is niettemin toch wel toevallig.

Federatie van het Licht: Regenbogen zijn een afbuiging van Licht … het Licht is er altijd. Hoewel wij stellen, dat deze linten van kleur niet het Teken zijn waarover wij spraken, hebben we niet gezegd dat ze zomaar ‘verschenen’ … zonder reden.
Laat ons zeggen, dat het overlijden van deze Monarch een grote verandering teweeg zal brengen ten aanzien van hoe uw wereld wordt beschouwd. De regenbogen zijn een symbool van Hoop. Ze brengen het hart Vreugde, en het werd noodzakelijk gevonden een dergelijk ‘schouwspel’ te bieden.

Blossom: Toch is het interessant hoe hun betekenis zal verschillen, afhankelijk van hoe iemand tegen de Monarchie aankijkt!

Federatie van het Licht: Inderdaad, Blossom. Er zal zich veel gaan ontvouwen. Er zal veel aan het Licht komen deze komende dagen, en veel mensen zullen heel verdrietig worden ... door hetgeen er naar buiten zal worden gebracht. Dit is niets nieuw, maar we willen stellen dat het overgaan van deze ‘heerser’ de grote ‘laag’ zal zijn die de bal aan het rollen brengt.
Er zullen veel verhalen de ronde doen, en u zult opnieuw uw onderscheidingsvermogen moeten gebruiken.
Wij raden u aan om in de kalmte en de rust van uw Ziel te blijven, en u niet te laten meeslepen door alles wat er wordt verteld.
In zekere zin zouden we zeggen dat dit niets verandert – en tegelijk verandert het alles.
Wat we hiermee bedoelen is dat …
HET LICHT DAT U BENT NIET MAG VERANDEREN.
ALLES WAT U GAAT HOREN EN ALLES WAT ER KOMEN GAAT, MAG NIET HET HELDERE LICHT VAN WAARHEID – DAT U BENT – VERANDEREN.
U moet … u bent niet blij dat wij ‘moet’ gebruiken, Blossom?

Blossom: Een beetje wel, ja. Kunnen we ‘kunt overwegen’ gebruiken?

Federatie van het Licht: Als u dat wenst, Blossom. Maar wij verkiezen ‘moet’ … want in Waarheid … het is een ‘moeten’. Het is noodzakelijk om binnenin uzelf in evenwicht te blijven en niet te ‘vallen’ voor al de propaganda die er zal volgen.

Blossom: O, lieve help! Ik kan het niet geloven. U gaat het zeggen!

Federatie van het Licht: Ja. Wij gaan het zeggen!
ZET U SCHRAP!
De winden zullen orkaankracht bereiken, in spreekwoordelijke zin.
ALLES IS IN AFSTEMMING.
Als u deze uitspraak overdenkt … dan betekent het dat alles nu op een rij komt.
Alles valt op zijn plek, zoals het moet.
Er zijn inderdaad veel valkuilen geweest, veel verstoring van hetgeen er gepland was … maar nu zullen kwesties die ENORM belangrijk zijn, in snel tempo naar buiten komen.

Blossom: Dat begrijp ik nooit. Hoe kan er met een Goddelijk Plan geknoeid worden? Als het Goddelijk is, dan zouden toch zeker alle verstoringen en afleidingen afgehandeld zijn nog voordat ze zich voordoen?

Federatie van het Licht: Dit is een overgang van duister naar Licht, Blossom. Afleidingsmanoeuvres zullen altijd plaatsvinden, aangezien het duister zich naar de afgrond voelt glijden, en met het beetje kracht dat het nog heeft … zal het tot het bittere einde blijven proberen … om de rol van heerser over de Planeet te behouden.
HET GODDELIJK PLAN ONTVOUWT ZICH.
HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
Al het andere daar omheen is feitelijk niet méér dan ‘Het Spel’ dat zijn laatste rondes uitspeelt.

Kijk eens, hoe verstoringen van de Waarheid gebruikt gaan worden om datgene te verhullen waarvan diegenen van een minder Licht zich niet kunnen veroorloven dat het onthuld zou worden. Zij zijn verdoemd. Zij weten dit, maar ze zullen tot de laatste truc uit de kast halen om te kunnen blijven!

Blossom: Hoewel dit misschien goed aankomt bij de lezer … het is niet één van onze gemakkelijke gesprekken.

Federatie van het Licht: Dat komt door de energieën die worden gebruikt om ons gesprek van vandaag te voorkomen. Als we dat feit in beschouwing nemen, doen we het buitengewoon goed.

Blossom: Oké. Als het mag, laat ons dan verder gaan naar het Teken? Ik heb gisteren besloten, na mijn laatste video en vanwege White Cloud die zo gepassioneerd ervan overtuigd was dat hij WIST dat het Teken zou komen … dat ik ook mijn standpunt zou veranderen en hetzelfde zou doen. Het is gewoon een kwestie van binnenin mij een knop om te zetten van ‘Ik wacht af en dan zien we het wel’ tot ‘ik WÉÉT dat het zal gebeuren’. Dat voelde goed. Wanneer? Wel, wie weet! We hoeven het alleen maar te WETEN, meer niet.

Federatie van het Licht: Maar, Blossom, als iedereen die knop zou omzetten … dan zou het Teken zich eerder ‘eerder’ vertonen dan later.
U leeft in een wereld van manifestatie. Creativiteit door de gedachte. U kunt ‘iets’ doen ontstaan door te WETEN. U kunt ‘iets’ doen ontstaan door te voelen. Daaruit volgt vanzelfsprekend dat hoe méér u ervoor kiest om te WÉTEN DAT HET TEKEN OP KOMST IS … des te sneller het zal komen.

Blossom: Maar veel mensen zijn helemaal niet bezig met ‘dat soort dingen’, en zouden niet op het idee komen om een Teken tot stand te brengen.

Federatie van het Licht: DAT KLOPT. Maar velen zijn WÈL bezig met ‘dit soort dingen’ en de KRACHT die zij nu voelen is voldoende om dit te bereiken.
Zoveel van wat er NU gaande is … is mogelijk, vanwege de KRACHT EN HET VERMOGEN die uw Ziel binnenin uw Wezen ervaart.
Een ander WETEN.
Een ander GEVOEL.

Een herkenning van dit verschil is het enige wat nodig is om de Energieën dusdanig te verhogen dat de Kracht achter die gedachten … de totstandkoming ervan teweegbrengt aan zulk een snel tempo, dat sommige dingen vrijwel onmiddellijk gebeuren.

Wanneer dat gebeurt … wanneer u de lijnen gaat verbinden … dan wekt dat herinneringen, diep vanbinnen.
UW WAARHEID OMTRENT UZELF IS IN STAAT OM U DE KRACHT TE LATEN HERINNEREN VAN DE LICHTMAGIE UIT VROEGERE LEVENS, LANG GELEDEN.
LAAT ONS DAT HERHALEN.
UW WAARHEID OMTRENT UZELF IS IN STAAT OM U DE KRACHT TE LATEN HERINNEREN VAN DE LICHTMAGIE UIT VROEGERE LEVENS, LANG GELEDEN.

Beetje bij beetje, naarmate deze MAGIE opnieuw wordt toevertrouwd aan de Harten van de Strijders die u bent … zullen de vaardigheden en Gaven terugkeren.
Gaven van zulk een Lichtheid … die de verlorenen zullen bijstaan.
Vaardigheden die u in staat zullen stellen om aan elkaar … de WAARHEID te tonen.

Blossom: Wat bedoelt u daar precies mee? Wat voor vaardigheden?

Federatie van het Licht: Vaardigheden die heel lang vergeten waren. Vaardigheden die verboden waren, vanwege hun scheppende KRACHT. Dat alles zal terugkeren.

Blossom: Ja. Maar wat voor vaardigheden? Ik neem aan dat we het niet hebben over tapijt weven of houtbewerking!

Federatie van het Licht: Binnenin het GODZELF dat u bent … diep in uw Wezen ingebed zijn er Vreugden om u over te Verheugen.
Als u ECHT WIST … en wij bedoelen … ÈCHT WIST … zonder enig misverstand of opkomende twijfel … dat u kon vliegen … dan zou u uiteraard kunnen vliegen.

Blossom: Laat me zeggen dat ik daaraan twijfel!

Federatie van het Licht: Dat is precies wat wij wilden dat u zou zeggen, omdat die twijfel ingekerfd is in elke vezel van het begrip ‘mens’. Vogels vliegen. Natuurgeesten vliegen. Vliegtuigen vliegen. Draken vliegen. Maar mensen niet.

Blossom: Wel, om te beginnen hebben wij geen vleugels.

Federatie van het Licht: U heeft geen vleugels nodig.

Blossom: Ik heb het idee dat we hier moeten gaan toevoegen … ‘Probeer dit alstublieft niet thuis’.

Federatie van het Licht: Dat bedoelen we nu juist, Blossom. Het is buiten het rijk der mogelijkheden ‘geraakt’ … en daardoor kan het niet gedaan worden. Het Collectief Bewustzijn bewijst dat dit zo is.
Maar laat ons bijvoorbeeld zeggen dat het onomstotelijk bewezen zou worden dat het wèl mogelijk is om te vliegen … door slechts één Ziel. Dat zou het begin zijn van een verandering binnen het Collectief Bewustzijn, en mettertijd zou die ‘onmogelijkheid’ een mogelijkheid worden … het zou werkelijkheid worden.
Onthoud dit … ALLES WAT U BENT, IS GODDELIJK.
U bent in staat tot zoveel waarvan u nu niet eens durft te dromen.

Blossom: Terug naar het onderwerp van de vaardigheden. Ja, kunnen vliegen zou handig zijn, maar ik begrijp dat u iets wilde duidelijk maken. Welke andere vaardigheden en gaven zouden voor ons meer realistisch zijn om te … aanvaarden/verwachten … voor onszelf, naarmate we verder in deze KRACHT komen?

Federatie van het Licht: Heelmaken. De Energieën die nu blijven binnenstromen zijn van een veel Hogere resonantie en maken het daardoor mogelijk, dat dingen die ooit als wonderen werden beschouwd nu steeds meer normaal gaan worden.
Negatieve energie omzetten naar positieve Energie, door gedachtekracht.
HET ZIJN UW GEDACHTEN ... EN KENNIS VAN DE WAARHEID BINNENIN DIE GEDACHTE … WAARDOOR WONDEREN KUNNEN GEBEUREN.
Uw vermogens zullen zich gaan tonen, en zullen zoveel Vreugde brengen.
Want al de KRACHT die door u heen stroomt, dient om het Geheel te helpen.
Dat is het enige wat u echt wilt doen.
Dat is waarom u hierheen kwam voor deze opdracht.
Om Het Geheel bij te staan.

Blossom: En om onze Ziel te verbreden, als persoon?

Federatie van het Licht: Precies, Blossom. Maar dat is één en dezelfde hulp. Denkt u dat u op deze missie werd uitgezonden zonder voorbereiding … zonder hulpmiddelen?

Blossom: Zo voelt het soms toch echt wel.

Federatie van het Licht: ALLES WAT U NODIG HEEFT OP UW REIS werd netjes verpakt in uw rugzak geladen. Lagen van ‘werktuigen’ … lagen van Zielenvoedsel … alles ingepakt in de volgorde die nodig was voor elke etappe van de weg. Het enige wat u moet doen, is het openmaken wanneer u denkt dat het nodig is.
NU IS DE TIJD …
NU, MÉÉR DAN OOIT …
BLIJF ALERT …
HOU U KLAAR …
BLIJF TROUW AAN HETGEEN UW HART VOELT.
BLIJF TROUW AAN HETGEEN U WÉÉT DAT WAARHEID IS.
BLIJF TROUW AAN UZELF.
BLIJF IN WAARHEID … EN STA UW LICHT TOE OM U THUIS TE BRENGEN.

Blossom: Wij zullen er uiteraard op toezien dat wij daarvoor ons uiterste best doen. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge