Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 20 september 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 20 september 2020

Blossom Goodchild

Uit de begeleidende nieuwsbrief van Blossom:
Xavier (de mijnheer die de onderwerpen uit alle berichten in catalogus heeft geplaatst – V) heeft weer een mooie verwijzing gevonden. Hij stuurde me het volgende, wat zo toepasselijk is voor nu. ZELFS DOORHEEN DE MASKERS! Toen dit werd gechanneld hadden ze het volgens mij over ‘het duister’, wanneer ze de term ‘VIRUS/VIRAAL’ gebruiken.

Blossom channelt de Federatie van Licht – 26 april 2016
het volledige bericht vindt u hier: http://spiritueellezen.org/bg-het-geluksvirus/ -V
‘FVL: Een tegengif voor de verspreiding van dit virus, is het zich richten op alles wat er tegengesteld aan is. Dit zal u heel snel terugbrengen tot uw 'oude zelf'! Het is daarom verstandig om te blijven Glimlachen, zodat de besmetting van LIEFDE kan worden doorgegeven. Een beetje zoals de griep wordt overgebracht door te niezen. Zo is ook een Glimlach besmettelijk … maar de uitwerking ervan is onmiddellijk merkbaar.
U wordt onmiddellijk onmetelijk Vreugdevol.
Want uw Glimlach heeft de laatste dagen een andere Energie gekregen. Zij dringt door in het diepst van de ontvanger en begint daar een revolutie in het diepste Wezen van die persoon. Wanneer die de hartruimte bereikt … dan zet die een enorme verheffing in gang … die het hele Wezen vervult met de Ene LIEFDE die het al is. Dit kan op zijn beurt niet anders dan reageren door het aan iemand anders door te geven.

ALLES WAT U MOET ZIJN … ZULT U ZIJN

Blossom: Hallo daar! Deze periode van HET GROOTSE ONTWAKEN kon geen betere naam hebben. Ik Ontwaak tot zoveel méér, en toch voelt het alsof ik slechts het oppervlak aanraak. Deze tijd helpt ons om zoveel op te nemen, opdat we klaar zullen zijn voor als het ware ‘de Première’. Is dat niet zo?

Federatie van het Licht: Wij sturen naar uw Wezen zoveel Liefde, zoveel Vreugde, zoveel hulde voor ALLES WAT U BENT en ALLES WAT U BEREIKT. En dat is VÉÉL.
Wij willen dit graag toelichten, als het mag? Inderdaad, dit IS de periode van het GROOTSE ONTWAKEN. Voordat u kwam was het al geweten dat dit niet de gemakkelijkste tijd zou worden. Maar u bood zich vrijwillig aan en hier bent u dan. De reden dat u voor deze ‘opdracht’ werd aangenomen is, zoals u weet, omdat u DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN BENT.

U bent Diegenen die erom bekend stonden dat ze het Licht van de Liefde waren, die konden ‘standhouden’ in het heetst van de strijd. U bevindt zich nog niet in dat middelpunt, maar het is heel nabij.

Maar u bent er helemaal klaar voor. Deze inleidende ‘aanval’ heeft uw Ziel voorbereid, en zij is nu klaar om te stijgen boven ‘al deze onzin’. Velen van u zijn nu in staat om de duistere informatie ‘van bovenaf’ te bekijken en om te zetten naar Licht … in het BESEF dat dit het enige is wat er nu nodig is.

Zodra de ‘onthullingen’ komen over wat zij zijn … dan zal een groot deel van uw Wezen sterk genoeg zijn om het Licht hoog te houden voor allen die huiveren. Letterlijk.

ZIE UZELF – IN UW GEDACHTEN EN VOOR UW GEESTESOOG – ALS BAKENS … ALS VUURTORENS … OPDAT ALLEN DIE VERLOREN ZIJN … U KUNNEN VINDEN.

U hoeft niet te bedenken wat u wel of niet zult zeggen … wat u wel of niet zult doen … wel of niet zult denken. Het enige wat u moet WETEN en ‘tonen’ aan uzelf, is het beeld van hoe uw WEZEN het meest Stralende Licht uitstuurt … dat gevuld is met zoveel meevoelen, zoveel begrip, zoveel mededogen voor allen die ver zijn achtergebleven op datzelfde pad.

ALLES WAT U MOET ZIJN … ZULT U ZIJN.
U BENT nu al, datgene waar u om vraagt. U kiest er alleen voor om dat niet te herkennen omdat u uzelf nog niet kunt zien als dat Glorieuze Licht dat u zult brengen.

DEZE TIJD … waarop u heeft gewacht … DEZE TIJD waar uw hart naar heeft verlangd … is hier … NU.
Sommigen denken dat ze nog steeds wachten, maar dat is niet zo. Het gebeurt NU. OVERTUIG UZELF VAN UW GROOTSHEID. WIJ KUNNEN DAT NIET VOOR U DOEN. U MOET HET WETEN … EN U MOET HET VOELEN … EN U MOET HET AANVAARDEN.

Dit is waar u staat, OP DIT OGENBLIK.
Bemoedig uzelf. Laat uzelf WETEN en BEGRIJPEN dat U NIET ALLEEN STAAT.

De gedachten en gevoelens die u ervaart in deze tijden, zijn onwennig voor u. U bent onzeker over uw eigen identiteit. Er is een gevoel van wanhoop en hopeloosheid, dat dan wordt vervangen door WETEN!
Wanneer dit WETEN beslist om te blijven … dan zal er niets ooit meer hetzelfde ‘lijken’.

U vraagt heel vaak, hoe u dit wéten kunt weten? Wij hebben hierover gesproken. U WÉÉT HOE HET VOELT.
Meer en meer, met elke nieuwe morgen, Ontwaakt u tot het BESEF dat ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN.
Het gebeurt. Wij herhalen het telkens weer … HET GEBEURT, en dit is het meest opwindende dat er OOIT heeft plaatsgevonden op uw PLANEET en u, ja u, Ieder van u die weerklank vindt met deze Woorden, in hun hart en de diepste kern van hun Wezen … werden UITVERKOREN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN DE TRANSFORMATIE, HIER EN NU.

U BENT GEZEGEND DOOR HET LICHT VAN HET GODDELIJKE.
U BENT HET LICHT VAN HET GODDELIJKE, BINNEN DIE ZEGENING.
Sta niet langer toe, dat gedachten van ongeloof u overmannen. Gedachten van verbijstering bij het vinden van Waarheden die choqueren. Koppel ze los en laat ze gaan … Aanvaard en verspreid de Energie. Vervang ze dan door gedachten aan de prachtige wereld die ligt te wachten op uw Goddelijke aanwezigheid.
Wij vragen u om deze woorden niet enkel te lezen, maar om ze te overdenken in het BESEF dat dit uw toekomst is.
Uw toekomstige dagen van ongekende Liefde en Vreugde, op een plaats met een dergelijke spectaculaire Energie. GRATIS ENERGIE!

Dagen waarin uw hart alleen maar zingt, omdat het niets anders wil doen.
Dagen waarin datgene wat u als NIEUWS wordt gebracht, uitsluitend verheffende verhalen brengt die telkens weer uw ziel zich laten vernieuwen, en die uw inzicht in dergelijke WAARHEDEN versterken.
Al zo lang, Geliefden, bent u in het verborgene gehouden. U heeft onuitsprekelijke, betreurenswaardige ellende doorstaan, toegebracht aan al het leven op uw Planeet, onder het mom van iets wat het niet was.

STEL U VOOR … VOEL … de Vrijheid, wanneer dit alles verdwenen is.
Wanneer de wereld waarin u elke ochtend ontwaakt, een wereld is die tracht naar het Hoogste Goed voor Allen.
De Hoogste agenda van Welbevinden VOOR ALLEN.
ALLES WAT LEEFT zal de kans krijgen om te worden aanvaard voor wie of wat het is.
ALLES EN IEDEREEN zal het geschenk krijgen om ZICHZELF TE ZIJN … om de HOOGSTE vorm van zichzelf te uiten.

Waar uw dagen gevuld zijn met het tot uiting brengen van uw Zelf. Waar talenten en gaven worden getoond en geboden, niet om ‘geld te verdienen’ maar omdat uw vanzelfsprekende staat van GEVEN verheffing kan bieden en gedeeld mag worden.
Waarin vindt u Vreugde? Waarin ligt uw Passie? Wat zou u willen geven en ontvangen?
Voeg uw ‘aandeel’ toe, aan dit Goddelijk Plan.
Begin nu te bedenken hoe u uw leven zult inrichten in deze nieuwe tijden. Vul uw gedachten met al het aangename dat zich zal ontvouwen, binnenin u en voor u. Schep het en VOEL dan hoe uw dagen zullen zijn.
Richt uw intentie NU op wat er gaat komen … in plaats van uw Energie te geven aan het ontrafelen van alles wat er heeft plaatsgevonden achter gesloten deuren.
WIJ HOUDEN VAN U … WIJ WETEN DAT ER U ENKEL DE MOOISTE VAN ALLE STRALENDE TOEKOMSTEN WACHT … ALS U DAARVOOR KIEST.

Blossom: Geweldig. Hier kon ik met geen mogelijkheid ook maar één woord tussen krijgen, maar ik moet nu toch even vragen wat er gebeurt met hen, die ervoor kiezen om daar niet voor te kiezen?

Federatie van het Licht: Zij zullen het pad volgen dat zij WEL verkiezen. Maar, wij hebben het niet over het blijven hangen in duisternis en dat pad blijven volgen … wij hebben het over het gegeven dat …
Sommigen misschien wat langer nodig hebben om te komen tot deze nieuwe aanpak.
Sommigen kunnen ervoor kiezen om de Planeet te verlaten – op eigen initiatief of omdat hun fysiek lichaam het niet aankan – of ze willen eerst de schok te boven komen van alles wat hun Ontwaken hen brengt.

Er is geen ‘goede’ of ‘foute’ manier … er zijn enkel verschillende tijdschema’s.

Blossom: Velen maken zich zorgen dat hun familie of vrienden niet met hen zullen meegaan.

Federatie van het Licht: Velen zullen merken dat zij nog even willen wachten, opdat ze hen kunnen ‘inhalen’ zodat ze toch samen kunnen verder gaan.
Weet, lieve Zielen, dat NIEMAND ‘de boot kan missen’, om het zo maar eens te zeggen.
DE REGENBOOGBRUG IS OVERAL OM U HEEN … Hij bevindt zich niet in een bepaalde stad of land.
Hij ligt vlak vóór u … en zodra uw ogen gewend zijn aan de Hogere Trillingen, zult u hem kunnen zien.
U zult de Brug oversteken en weer terugkeren … om de mensen bij de hand te nemen die nog de ‘slaap’ in hun ogen hebben, en u zult die slaap wegwassen met uw Liefde en uw Zachtmoedigheid voor iedereen.

Blossom: Maar, de Brug is beeldspraak, toch?

Federatie van het Licht: Is het dat?

Blossom: Is het dat?

Federatie van het Licht: Is het dat?

Blossom: Zo kunnen we aan de gang blijven … IS HET DAT?

Federatie van het Licht: WIJ KUNNEN NIET JA OF NEE ANTWOORDEN. Want het is beeldspraak, maar ook niet.

Blossom: Bedankt voor het ophelderen. Dit maakt het echt duidelijk.

Federatie van het Licht: Blossom, misschien moeten we JOU de kans geven om dit te bespreken.

Blossom: Of niet! Ik heb zoveel beelden doorgekregen tijdens meditaties, of wanneer White Cloud of jullie spraken over het oversteken en weer terugkomen en anderen helpen met oversteken. Tot het moment waarop zij, die wij helpen oversteken, het van ons zullen overnemen, omdat de Trilling die wij hebben verlaten ons niet langer bekomt en te onaangenaam is om in te verblijven, al is het maar voor korte tijd. Wij zullen meer die behoefte voelen omdat onze rol is uitgespeeld en overgedragen. In mijn hoofd is dat zulk een prachtig beeld … Een Regenboog Brug van Licht, van zulk een buitengewone schoonheid, als ik nooit eerder heb gezien. Ja. Ik zie haar daar … op een plek/in een Trilling die ik niet ken. Ja, overdrachtelijk … en toch heb ik terwijl ik dit schrijf het vreemde gevoel dat ik haar op een dag werkelijk zal zien. Misschien omdat wij allemaal, die afweten van haar bestaan, haar tot werkelijkheid Scheppen.

Federatie van het Licht: Goed verwoord, maar wij zeggen dat u het zult zien in de werkelijkheid van uw bewustzijn, welke uw werkelijkheid IS.
DUS … U ZULT INDERDAAD HET ‘OVER DE BRUG GAAN’ ERVAREN, MAAR OP EEN NIEUWE MANIER VAN BEWUSTZIJN, OMDAT UW NIVEAU VAN UW BESEF DAT MOGELIJK ZAL MAKEN.

Echter … pas wanneer dit plaatsvindt, zult u precies WETEN waarover wij spreken.
Geliefden … VOEL ONZE LIEFDE EN OPWINDING. Al zo lang heeft ‘alles’ gewacht op deze tijd waarin u zich nu bevindt.
Hou u sterk in uw WÉTEN VAN DEZE WAARHEID, welke u ongetwijfeld doorheen de turbulente dagen zal helpen, welke u te wachten staan. Maar WÉÉT dat de stormachtige golven tot ongekende hoogte zullen rijzen en elk hun hoogtepunt zullen bereiken. Maar de storm zal gaan liggen en u brengen naar de ongekende wateren van uw nieuwe leven.
ZOVEEL VREUGDE als u nooit eerder heeft ervaren zal uw hart vullen, en uw Lachen zal weerklinken door het land.

Blossom: … en ze leefden allemaal nog lang en gelukkig.

Federatie van het Licht: En zo is het.

Blossom: En zo is het inderdaad. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge