Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 13 september 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 13 september 2020

Blossom Goodchild

Blossom: En daar zijn we weer. Hoewel alles veel erger lijkt te zijn, voel ik me eigenlijk juist meer hoopvol. Ik heb veel nagedacht en uiteindelijk vertelt mijn hart mij dat – ook al zullen er nog genoeg obstakels komen – deze weg die wij volgen ons inderdaad naar een veel, véél betere plek zal brengen. Goede morgen!

Federatie van het Licht: Welkom aan u, Blossom. Welkom aan Eenieder. Inderdaad, een positief begin dat natuurlijk tot een positief resultaat zal leiden.

Blossom: Voor de verandering! Ik ben, zoals velen, zo verward geweest in mijn denken en zelfs in mijn Waarheden. Echter, het WETEN dat alles goed zal komen wordt voor mij steeds sterker en we moeten ons gewoon maar schrap zetten, eraan beginnen en ons er doorheen slaan, terwijl we ons Licht zo Helder als mogelijk uitstralen, op ieder ogenblik.

Federatie van het Licht: Wij vragen ons af of u ons vandaag eigenlijk wel nodig heeft, Blossom?

Blossom: Grappig! Maar laten we toch even duidelijk maken dat wij u niet ‘nodig hebben’ … op de meest vriendelijke manier. Nodig hebben wijst op een vorm van tekort hebben. Maar wij stellen enorm prijs op alles wat u ons kunt bieden vanaf uw niveau van WETEN. Het geeft zoveel mensen HOOP.

Federatie van het Licht: Hoewel we een grapje maakten … laat ons toch eens kijken hoe ver u gekomen bent. Hoeveel dieper is DE KENNIS OVER UZELF doorgedrongen, doorheen alles dat heeft plaatsgevonden om te verwarren en te ontwrichten, maar tegelijkertijd … brengt het Kracht en Waarheid in een wereld die gedurende eonen doorweven is geweest met leugens.

Blossom: Ja, dingen die onder mijn aandacht zijn gebracht ten aanzien van Waarheid of leugens, hebben mijn inzicht omtrent corruptie naar een heel nieuw niveau gebracht. Sommige dingen voelen goed, andere niet.

Federatie van het Licht: Lieve Zielen, tijdens deze tijd van ‘ontvangen’, stellen wij voor dat u de dingen door u heen laat filteren … maar ze niet in u opneemt.

Blossom: Tijd van ontvangen?

Federatie van het Licht: Jazeker. Want niet enkel ontvangen veel mensen nu informatie die nieuw is voor hen, WÉÉT dat u ook gaven ontvangt en aanvaardt van grote hernieuwing, in uw eigen Wezen.

In uw gedachten zet u vraagtekens, Blossom.

Hiermee bedoelen wij dat, hoewel u zich terneergeslagen en verward voelt en nog meer van dergelijke verstoringen bij uzelf waarneemt, vanwege alles wat er gaande is … vragen wij u om er ook rekening mee te houden, dat u wordt ge-upgraded … als Mens.

DE GROOTSTE VERANDERINGEN VINDEN PLAATS, VLAK VOOR UW NEUS.

Wij zeggen niet dat het ergste achter de rug is … bij lange na niet. Wij zeggen echter WEL dat UW VERTROUWEN … IN UW WAARHEID … EVENREDIG ZAL TOENEMEN … naarmate u diep binnenin uw Wezen, deze WAARHEID gaat voelen.

Blossom: De Waarheid die ik begin te begrijpen is niet die over ‘een bepaald onderwerp’, maar over de Stilte in mij! Dat gevoel van … Mij/Goddelijkheid/Niets … zorgt ervoor dat ik mij sterker voel dan ooit voorheen, en het lijkt alsof eender wat er onder mijn aandacht komt … door terug te keren naar die ‘plek’ binnenin mij … IK WEET DAT IK ALLES DOE WAT IK KAN, door niets anders te doen dan terug te keren naar dat WETEN.

Federatie van het Licht: Wij glimlachen vanuit een plek van aangename Energieën.

Blossom: Wat, naar mij? Kijk mij gaan! Misschien heb ik een walk-in gehad! (Walk-in is het fenomeen waarbij het bewustzijn van een persoon wordt overgenomen door een entiteit of geest, welke dan via die persoon in de fysieke wereld kan bestaan en handelen – V)

Federatie van het Licht: Nee, Blossom, je bent gewoon een stukje verder geraakt op de weg! Zoals Ieder van u dat doet. Er is echter nog een lange weg te gaan. Maar door uw gedachten te richten op het positieve, ondanks alles wat er nu speelt, kan de Trillingsfrequentie van elke gedachte de NIEUWE WERELD weer een beetje dichterbij laten komen.
ER IS NOG ZOVEEL OP KOMST, WAT OPPERSTE VREUGDE EN BLIJHEID ZAL BRENGEN.

Wij begrijpen de benarde situatie van velen op uw Planeet. Wij begrijpen dat er veel gaande is wat zal zorgen voor onthullingen, waardoor uw Planeet in één of ander opzicht in beroering zal komen. Wij ontkennen niet dat dit gaat gebeuren.

Maar wij vragen u om volhardend gericht te blijven op het ‘RESULTAAT’. Houd uw gedachten vreugdevol ten aanzien van kwesties die u zullen brengen naar een meer HELDERE, LICHTERE ÉÉNWORDING.

Wij hebben reeds zo lang gesproken over ‘dagen vol verwondering’ … en wij stellen heel beslist dat u zich naar die tijden toe begeeft. Dus, wanneer alles om u heen méér chaotisch lijkt dan u zich kunt voorstellen, zult u zich niet enkel sterk genoeg voelen om te doen wat u zegt … u zult ook een ‘u’ ontdekken die u heel graag zou willen Zijn, maar waarvan u dacht dat zulk een ‘positie’ alleen was voorbehouden aan de ‘uitzonderlijke’ ...

Blossom: Ik dacht dat u wilde zeggen ‘heiligen’ … klopt dat? Het lijkt een vreemde uitdrukking.

Federatie van het Licht: Komt dat misschien door wat er u werd onthuld aangaande ‘bepaalde heiligen’, die niet bleken te zijn zoals ze werden afgeschilderd.

Blossom: Waarschijnlijk wel. Niet dat ik zoveel op had met ‘heiligen’, eerlijk gezegd. Zullen we het dan maar houden op ‘bij wijze van spreken’?

Federatie van het Licht: Zoals wij het ook bedoeld hadden, Blossom.

Blossom: Alstublieft … Gaat u verder ...

Federatie van het Licht: De ‘U’ die u zult ontdekken naarmate u méér en méér van uzelf herkent, zal u een ander gevoel geven over uzelf. Een Vreugde, een Gevoel van tevredenheid … doordat U UZELF KENT.

Wij zijn ons er zeer goed van bewust dat wij op dit gegeven ‘blijven hameren’, zoals u zou zeggen … maar het is echt héél belangrijk.

DOOR UZELF TE KENNEN, VERANDERT ALLES.
Want in dat KENNEN, ligt alles besloten wat nodig is. Het is alsof een ‘archiefkast’ binnenin u wordt ontsloten en elk dossier werd gelezen en begrepen … terwijl tegelijkertijd … de bladen blanco waren!

Blossom: Eh? Leg dat eens uit voor diegenen onder ons die dat graag willen, alstublieft? (Hoewel ik op een zeker woordeloos niveau wel begrijp wat u bedoelt!)

Federatie van het Licht: Blossom … DATGENE WAT U BENT … IS ALLES DAT U BENT.
Binnenin het ‘menselijk brein’ is er een behoefte om alles te WETEN, maar in het Ziel-Zelf bestaat die behoefte niet, om dat daarin alles al GEWETEN is.

Blossom: Ook al weten wij het niet!?

Federatie van het Licht: Ook al ‘denkt’ u dat u het niet weet.

Blossom: Dus, als wij bereid zijn om te aanvaarden dat dit zo is, hoe merken we dat dan? Hoe weten we, dat we alles weten?

Federatie van het Licht: Door toe te staan dat dat WETEN u vertelt dat er niets te WETEN is!

Blossom: Omdat we het al weten?

Federatie van het Licht: Omdat Alles GEWETEN is door Iedereen/Alles … omdat Iedereen/Alles … IEDEREEN EN ALLES IS.

Blossom: Hoe raar het ook klinkt, ik volg u. Zullen we terugkeren naar de meer praktische taken? Taken? Wie liet mij dat vragen?

Federatie van het Licht: Dat deden wij! Het Plan voor nu, voor ieder van u die deze woorden leest en ook voor hen die dit op een andere wijze vernemen … is …
WEES UW LICHT.
DAT IS HET.

Wanneer u nadenkt, Blossom, hierover en over wat het werkelijk betekent … kunt u dan zeggen dat er iets bestaat dat méér diepgaand is wat u zou kunnen doen … zelfs in praktisch opzicht?

Want, lieve Zielen, ziet u? ‘Wees uw Licht’ omvat Alles en Iedereen, in ieder opzicht van hulp bieden. In ieder opzicht van het vervullen van uw doel hier beneden, in deze tijd.
Door dit te doen, zal … alles wat u zegt, alles wat u verkiest te doen … komen vanuit HET HOOGSTE NIVEAU VAN WIE U BENT. ER IS GEEN BETER NIVEAU OM TE VERBLIJVEN.
Geen hogere plek vanwaar u kunt werken. En wanneer u werkt vanuit deze plek van Hogere KENNIS van uzelf … dan kan er niets anders dan het Hoogste Goed voortkomen uit elke gedachte, elke handeling, elk woord dat wordt geuit.

WANNEER U IN UW WAARHEID LEEFT … en wij bedoelen dit zo letterlijk als maar mogelijk is, in zekere zin … wanneer uw WAARHEID de plek is waar u te allen tijde verblijft … dan kan er van u uit ENKEL MAAR LIEFDE komen. Daarmee bedoelen we LIEFDE van het Hoogste aspect dat van u kan uitstralen.

Wij spreken vandaag op deze manier, omdat wij WETEN dat terwijl velen deze woorden lezen, er een ACTIVATIE gaande is. Het hart roert zich … want het verbindt zich met deze codes en het herkent hen als afkomstig van ‘THUIS’.

Blossom: Zal dat niet voor iedereen zo zijn? Omdat u het heeft over ‘velen’?

Federatie van het Licht: Neen, en ja!

Blossom: Dat helpt.

Federatie van het Licht: In die zin, dat voor hen die ‘het niet voelen’ en mogelijk zelfs merken dat zij het tegengestelde ervaren van wat wij vertellen … het daarom niet zo is, dat de woorden niet buiten de deur blijven hangen en daar geduldig zullen blijven wachten tot het moment waarop de deur opengaat om hen binnen te laten.

Iedere Ziel vervolgt haar weg aan haar eigen tempo. Iedere Ziel heeft het recht om halt te houden bij diverse ‘pleisterplaatsen’ en daar te blijven zolang zij wenst.
ELKE ZIEL HEEFT HET RECHT OM HAAR EIGEN WEG TERUG NAAR HUIS TE VINDEN … OVEREENKOMSTIG DE REIS DIE ZIJ VERKIEST TE MAKEN, OM HAAR WEZEN TE HELPEN BIJ HET ASCENDEREN NAAR HOGERE RIJKEN.

Als iemand op een kwestie heel anders handelt/reageert dan u, betekent dat niet dat zij beter of slechter zijn dan u. Dat is uiteraard niet zo. Het betekent alleen dat zij kwesties moeten afhandelen op hun weg, die hen in afstemming zullen brengen met zichzelf, op de manier die hen het beste dient.

Hoeveel verschillende wegen of middelen van transport zijn er te vinden, op eender welke plek, lieve Vrienden? Eén manier kan perfect zijn voor U, maar voor iemand anders kan dat juist heel saai lijken. Een andere manier kan heel gepast lijken voor iemand maar dan zijn er geen ‘kaartjes’ beschikbaar en dus wordt er een andere manier gekozen en die blijkt de meest GODDELIJKE te zijn, ook al had die persoon niet verwacht dat dat deel zou uitmaken van zijn plan.

WEES FLEXIBEL IN HOE U DENKT.

Blossom: Ik denk dat dat de uitspraak van het jaar moet zijn, Jongens. Ik kan echt begrijpen waarom we moeten worden blootgesteld aan een deel van de dingen die ‘nu’ daarbuiten gaande zijn, zodat we onze aanvankelijke gevoelens daaromtrent kunnen opnemen/aanvaarden en transformeren, opdat we dan sterk genoeg zullen zijn om anderen te helpen wanneer bepaalde informatie aan het Licht komt, en zij die naïef zijn gebleven door hun knieën gaan.

Federatie van het Licht: EN NATUURLIJK ZULT … U … LICHTSTRIJDERS … DE LICHTKRACHT DIE NIET KAN WORDEN VERSLAGEN OF VERNIETIGD … HEN DAN ZACHTJES STRELEN, HEN WEER HELPEN OPSTAAN … HEN BIJ DE HAND NEMEN EN HEN OVER DE BRUG BRENGEN.

Blossom: Misschien kan ik beter een aantal minibusjes bestellen. Ik weet zeker dat ik korting zou krijgen!

Federatie van het Licht: Dat hoeft niet, lieve Blossom … want de Vleugelen van de Engelen zullen daar zijn om te helpen.

Blossom: Ach, hoe mooi! Mijn hart opende zich en er kwamen tranen. Voor mij betekent dat altijd ‘WAARHEID’.
In zulk een grote Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge