Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 27 september 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 27 september 2020

Blossom Goodchild

Blossom: Een goede morgen, mijn Vrienden. Een tijdje geleden toen ik u vroeg hoelang het zou duren voordat de Aankondiging zou plaatsvinden, welke ons naar een tweede lockdown zou brengen … toen zei u dat het een kwestie zou zijn van een theemuts te breien, en geen trui! Wel, ik heb al 50 theemutsen, 10 truien en 25 miljoen maskers gebreid! Veel mensen zitten nog steeds in lockdown … Uw gedachten, alstublieft.

Federatie van het Licht: Welkom aan allen die aansluiting zoeken met onze woorden en met datgene wat wij willen uitsturen, teneinde te verheffen en te helpen. Zoals u weet, Blossom, kan er veel verschuiven en veranderen afhankelijk van de daden en reacties … van hen/bij hen … die de enorm complexe reiniging afronden van wat er op dit moment gaande is op uw Planeet. Daarom kunnen en zullen wij geen specifieke datum geven, omdat u gewoon moet ‘meegaan’ met elke nieuwe dag en wat die met zich brengt.
Er is niets veranderd ten aanzien van onze uitspraak dat er een Grootste Aankondiging zal komen en dat er een ‘nog strengere sluiting’ zal zijn van uw gebruikelijke gang van zaken, ten opzichte van wat u ‘normaal’ noemde.

Blossom: Maar u kunt ons geen aanwijzing geven, wanneer dit zal zijn?

Federatie van het Licht: Dat klopt.

Blossom: Waarom kunt u ons zelfs geen aanwijzing geven?

Federatie van het Licht: Omdat ALS de zaken een tijdlang drastisch veranderen, en niets ligt buiten het veld der mogelijkheden … dan zouden diegenen onder u die weinig geduld meer hebben zich opnieuw zorgen gaan maken, omdat hetgeen wij brengen niet is zoals wij gezegd hadden.
Wij zeggen niet dat dit het geval gaat zijn. Wij zeggen dat alle mogelijkheden openliggen en moeten worden afgehandeld indien en wanneer zij zich aanbieden.

Blossom: Ik denk dat mijn probleem is, dat toen dit alles voor mij pas begon – na mijn terugkeer uit Hawaï eind maart – ik heel naïef dacht dat deze ‘hele kwestie’ na een paar maanden wel voorbij zou zijn. Uiteraard besef ik nu dat dit beslist niet zo het geval is. U heeft gezegd dat er Vijf Fases zouden zijn en schijnbaar zijn we nog niet eens in Fase Twee! Zucht!

Federatie van het Licht: Dat is juist. Maar toch, met respect, helpt dit u niet ook om te beseffen hoe enorm dit Goddelijk Plan is? Uw Wereld kan niet veranderd worden in één nacht, door een schakelaar om te zetten. Gaandeweg, beetje bij beetje zult u de veranderingen zien plaatsvinden. U zult de Waarheden onthuld zien worden, en naarmate er steeds méér LICHTKRACHT binnenkomt op uw Planeet zult u zich … de meest krachtige versie van uzelf … gaan voelen, die u ooit heeft ervaren.

Uw rol, de rol van ieder van u, is om het LICHT te behouden in deze tijden. Om het uit te sturen naar alle uithoeken van uw Planeet – en om dat te blijven doen.
Ook al ‘ziet’ u niet de uitwerking die dit heeft … u moet er in het diepste van uw Wezen op VERTROUWEN dat dit gebaar een enorm verschil maakt.
Geliefde Zielen … staat u toe, dat deze opties tot u doordringen? WÉÉT/BEGRIJPT u … deze werking? U zegt misschien ‘Ja, natuurlijk doe ik dat’! Maar wij vragen u om dit te doen op een veel dieper besef van uzelf.

OM TE WÉTEN WAT HET UITZENDEN VAN UW LICHT WÉRKELIJK BEREIKT.
TE BESEFFEN WELKE UITWERKING HET ÉCHT HEEFT … DAT ZOU U EENS MOETEN OVERWEGEN.
ELKE GEDACHTE OM DAARAAN TE WERKEN, MAAKT DEEL UIT VAN HET GODDELIJK PLAN.
U WENST DAT DE DINGEN SNELLER ZOUDEN GAAN … WEES DAN NOG MÉÉR UZELF.

U wilt niet langer wachten. Maar toch moet u wachten. Waarom dan niet, tijdens dat wachten … UW WERELD VERANDEREN.
De tijd is NU anders dan voorheen.
U voelt – en daardoor herkent u – het Licht van wie u bent en de behoefte om ‘ermee te werken’, om deze transformatie te kunnen doorstaan.

Blossom: Ik weet het. Maar ik heb dit al eerder gezegd en ik ga er opnieuw aan werken. Soms … veel te vaak … doe ik niet mijn uiterste best. Ik word dan meegesleurd. U heeft ons gezegd dat we ons niet schuldig moeten voelen maar dat doe ik wel, omdat het juist DIT is waarvoor wij hierheen kwamen en wat wij kwamen doen … en ik voel me daarin soms heel erg tekortschieten. Ja, dat ligt misschien aan de Energieën, chemtrails, gifstoffen of een deel andere excuses … maar wij zijn hier om boven dit alles uit te stijgen en dat doe ik niet altijd. WAAROM???

Federatie van het Licht: Omdat u en vele anderen op dit ogenblik alles verwerken wat u ontdekt.

Blossom: Ook al weet ik niet of het Waarheid is of niet? En als het geen Waarheid is … dan is het verloren tijd!

Federatie van het Licht: Maar u overweegt alle mogelijkheden van datgene wat onder uw aandacht komt.
U zou geen mens zijn, als u gewoon een ‘mogelijkheid’ zou afwijzen zonder de mogelijke gevolgen ervan grondig te onderzoeken.

Blossom: Ik weet dat we ons moeten losmaken, omdat het onze ‘energie-toevoer’ verlaagt. Maar zoals ik al zei, ik moet dat alles toch overdenken.

Federatie van het Licht: En het dan loslaten. Of moeten wij voorstellen dat u het in de eerste plaats al niet zou oppakken?

Blossom: Dat kunt u voorstellen … en ik begrijp het ook wel. Maar nogmaals, met respect en Liefde … kom eens een maand lang hierheen, ga op eigen kosten gedurende twee weken in quarantaine in een hotel, leef nog eens twee weken bij het ‘menselijk vermogen tot begrijpen’ en kijk eens hoeveel op 10 u dan scoort. Ik ben kinderachtig, dat weet ik … want IK KEN het antwoord. STIJG ER BOVENUIT … TIL HOGEROP.

Federatie van het Licht: Daar willen wij aan toevoegen, dat ongeacht of u zich goed of minder goed voelt … u nog steeds LICHT UITSTRAALT … de ene keer wat méér Helder dan de andere.

BLIJF VERDER DOEN MET UW ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.’
Dit heeft bewezen dat het zoveel mensen helpt en wij zeggen u dat ‘de uitwerking hiervan’ véél verder gaat dan ‘wereldwijd’.
Wij zeggen niet, dat u niet verbonden bent. Wij zeggen dat het … een rechtstreekse verbinding geeft/voortbrengt … van/op … een sterker Voelen en Weten.

Blossom: Inderdaad, veel mensen schrijven en zeggen dat het hun leven heeft gered. Ik ben het daarmee eens en daarvoor danken wij u.

Federatie van het Licht: U maakt zich er ook zorgen om, dat wanneer alles nog méér ‘op zijn kop’ gaat staan, dat u niet in staat zult zijn om toch uw Licht te stralen wanneer u nu al denkt dat u het niet zo best doet?
Doe gewoon altijd uw uiterste best en wanneer u op enig moment VOELT dat ‘uw best doen’ niet voldoende is, neem dan even de tijd om uzelf te vergeven … niet omdat u ‘niet goed genoeg bent’ maar omdat u dat zelfs maar dàcht!

Blossom: U las mijn gedachten!

Federatie van het Licht: Lieve Zielen. U bent uitverkoren tot de GRONDTROEPEN vanwege het Licht dat u bent en vanwege alles wat u zou moeten doorstaan. In de Verlichte dagen die gaan komen, zult u niet terugkijken op de dagen dat u zich uitgeput voelde (met absoluut gegronde redenen) maar dan zult u enkel nog vóóruitkijken … naar de nieuwe dagen van LIEFDE;
EEN LIEFDE VAN EEN VEEL HOGERE FREQUENTIE, WELKE U NU NOG NIET VOLLEDIG KUNT BEVATTEN.

Blossom: Ja, dat zullen we zeker. Ik VERTROUW HIEROP, omdat ik het voel in mijn hart … En nu ga ik uit de ‘klaagtrein’ stappen … of in elk geval naar een wagon gaan met meer ramen en een weidser uitzicht. Oké. Nu iets anders. Er wordt nu veel gesproken over ULURU (Uluru Rock of Ayers Rock is een krachtplaats in Australië en het is een Heilige Plek voor de oorspronkelijke bewoners – V), over 21 december 2020 en over de Elders van dit Australische land, die op die datum een ceremonie zullen houden en dan zullen er grootse dingen gebeuren.
Er wordt zelfs gezegd dat ‘Het Gebeuren’ dan zal plaatsvinden. Ik kan nog wel even doorgaan over mijn ‘ongemak’ om u hierover vragen te stellen, maar uiteindelijk … ben ik gewoon de boodschapper en moet ik mijn oude angsten overwinnen – aangaande het geven van datums – en gewoon maar zien wat u te melden heeft.
…? …? Blokkeer ik u? Er gebeurt niks!

Federatie van het Licht: Wij trachten een nieuwe werkwijze vorm te geven. Om u rust te geven.
Wij tonen u – bedoeld in overdrachtelijke zin – DEZE ROTS met daaromheen vlammen, die symbool staan voor de Feniks die oprijst uit de as. Wij tonen u vogels uit de hele omgeving die rond deze plek vliegen en luid krijsen … alsof ze de mensen alert willen maken op wat komen gaat.
Er klinken Trommels … er klinkt Chanting … er wordt gedanst … er wordt Vergeven.
Er is een tijd van stilte, terwijl men wacht … met grote verwachtingen.
ER ZAL EEN VERANDERING KOMEN.

Blossom: In de zin van ‘Het Gebeuren’ waarover u al zo vaak heeft gesproken?

Federatie van het Licht: Neen, niet in die zin. Maar een hele grote verandering in de Energie. De gebeden en ceremonies zullen zoveel duisternis weghalen en een ZOVEEL HOGERE MATE VAN LIEFDE-ENERGIE UITNODIGEN OM BINNEN TE KOMEN … HETGEEN OOK ZAL GEBEUREN.
Dus ja, er zal een ENORME VERSCHUIVING komen in de TRILLING VAN HET LICHT OP UW PLANEET. Iedereen zal het VOELEN … maar wij beschouwen dit nog niet als HET GEBEUREN waarover wij gesproken hebben.

Blossom: Wéét u – en ik kan alleen maar eerlijk zijn … misschien ben ik nu wel een beetje bang! Ik ben zo beducht om zulke dingen te vragen, omdat we in het verleden al zo vaak dingen die u zei foutief hebben begrepen … waarbij ik waarschijnlijk de hoofdschuldige was.
Ik wil gewoon niet dat de mensen weer helemaal blij worden gemaakt en dan de schuld geven aan jullie, aan mij en aan de rest van de Licht Boodschappers, die ook alleen maar hun best willen doen om de WAARHEID naar buiten te brengen. U zult mij wel heel frustrerend vinden. Maar zo is het nu eenmaal voor mij. Ik zal eraan werken. O lieve help!
Na 15 jaren met u zou je toch denken dat ik al iets verder gekomen zou zijn dan tot hier. Schijnbaar niet! Maar, ik ga me niet anders voordoen dan ik ben. Ik hou van jullie.

Federatie van het Licht: U spreekt voor zovelen. U vertegenwoordigt zoveel Zielen en hun gedachten. Er zal iets veranderen/verschuiven, Blossom, binnenin u en binnen een welbepaald punt in de tijd. Dan zullen veel, zo niet al uw vragen en dilemma’s wegvallen … en wij zullen u omhoog zien zweven.

Blossom: Wel, daar kijk ik beslist naar uit … Ehm, hoelang nog … een theemuts of een trui?

Federatie van het Licht: Dat is afhankelijk van wat er plaatsvindt in uw gedachten en de aanvaarding van datgene wat u wordt getoond.

Blossom: Waarop mijn antwoord is … we wachten af en we zien het wel. Ik tracht om geen ‘sorry’ te zeggen tenzij ik voel dat het gezegd moet worden, en hoewel ik niet terneergeslagen ben, verontschuldig ik me toch bij u en bij de lezers, dat ik soms zo’n ‘Twijfelende Thomas’ ben. Dat is niet echt wat ik hier kwam doen/waarvoor ik hier Ben … maar ik zie er ook het nut niet van in, om te trachten mij anders voor te doen tijdens deze channeling.

Federatie van het Licht: WIJ BIEDEN HEEL VEEL LIEFDE AAN ALLEN … WANT WIJ KENNEN DE GROOTSHEID DIE ZAL ONTSTAAN BINNENIN HET WEZEN VAN ELKE ZIEL VAN LICHT – EN DE OVERWELDIGENDE VREUGDE DIE ZIJ GAAN ERVAREN … ZODRA DIE TIJD AANBREEKT.

Blossom: En laten we hopen dat ik tegen die tijd ‘volwassen’ ben geworden! In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge