Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - Federatie van het Licht - 6 september 2020THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - Federatie van het Licht en White Cloud - 6 september 2020

Blossom Goodchild

Blossom: En opnieuw: hallo. Hier zijn we dan, nog steeds in afwachting van ‘iets groot’ wat zal worden aangekondigd. Ik vraag me af … hoe groot is groot?

Federatie van het Licht: Welkom Blossom, welkom Eenieder die besloten heeft om zich bij ons aan te sluiten, en uw weg te VOELEN doorheen deze tijden die uw Aarde transformeren naar een Hogere frequentie … Beetje, bij beetje, bij beetje.

Blossom: Dat is fijn om te horen, want zo voelt het niet. Op sommige dagen voel ik me zoveel beter dan op andere. We trachten ons drijvende te houden … trachten ons hoofd boven water te houden maar er wordt zoveel onthuld, en dit is dan nog VÓÓR DE ECHTE ONTHULLING. Het is behoorlijk verwarrend, en dankzij het slimme ‘opzetten’ van een aantal ‘voorbedachte scenario’s’ is het niet eenvoudig om te WETEN wat DE WAARHEID is en wat niet.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom en ALLEN, datgene waarvan u heel zeker WÉÉT dat het Waarheid is, is de Liefde en het Licht en de Kracht binnenin u. Daar kunt u niet aan twijfelen. Dit is wat wij u moeten vertellen …
In deze tijden, ongeacht of u ervoor kiest om te luisteren of te kijken naar dingen die worden bekendgemaakt … het ENIGE wat u bij uw verstand houdt, wat u bij de les houdt, wat u DE OVERHAND LAAT HOUDEN … is HET BESEF VAN DEZE LIEFDE, DIE U BENT. Wij zouden ons gesprek van vandaag hier kunnen beëindigen, want wij hebben u medegedeeld wat u moet doen.

Houd vast aan dit besef van LIEFDE … Voel het … Ga erin mee … WÉÉT DAT U DIT BENT.
Alles wat er gaande is, is een manier om een einde te maken aan de duisternis. Dit kan geen overhaast wonder zijn waarbij er met een toverstok wordt gezwaaid, en daarna is alles goed. Het duister heeft veel van ‘hun Waarheden’ ingekerfd in de diepe kern van uw Planeet, en om dat weg te krijgen moet er veel gebeuren.

Blossom: Zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken … dat de duisteren hun eigen Waarheid volgen. Het valt me moeilijk om dat te bevatten. Kunt u ons daar wat méér over vertellen?

Federatie van het Licht: Elk … levend ding/Wezen … heeft het recht op zijn eigen Waarheid, en zoals wij al eerder hebben gezegd, kunnen die ‘Waarheden’ veranderen naargelang de frequentie waarin iemand verblijft … DOOR EIGEN KEUZE.

Blossom: Maar, o, hier gaan we weer … is het niet zo dat velen ertoe gedwongen zijn om voor het duister ‘te werken’ vanwege doodsbedreigingen aan hun gezin of zo, als ze zich niet voegden naar de wensen van de duisteren? Dat is niet hun keuze. Ik weet ook zeker dat de kinderen die werden ontvoerd en gemarteld en geofferd, daar niet voor hebben gekozen … ik ben verward!

Federatie van het Licht: Blossom, op een veel groter … schaal/perspectief … hebben zij dat wél. De manier waarop uw wereld … werkt/werkte … is niet zoals het lijkt. Met het grootste respect … zelfs de Hoogste intelligentie kan niet de absolute omvang kennen van datgene wat wij zeggen, omdat het te ingewikkeld is om uit te leggen zodat u het kunt begrijpen in het licht van HOE U DE ZAKEN ZIET/KENT.
Het is pas wanneer u bent ‘overgegaan’ dat er zoveel dingen duidelijk zullen worden.

Blossom: ‘Overgegaan’ als in ‘naar gene zijde’, als in ‘de pijp aan Maarten geven’, als in ‘met de neus omhoog’?

Federatie van het Licht: Neen. Overgegaan naar een Hogere Trilling, zoals u in de komende tijd zult gaan doen.
Zoveel van wat er nu gaande is en wat u onmogelijk kunt bevatten, is omdat u ‘er middenin zit’. Maar wanneer u er doorheen gaat en eruit bent … zal het allemaal zoveel duidelijker worden voor u.

Blossom: Dat hoop ik echt, want wat ik nu allemaal hoor doet mijn hoofd tollen. Deze ‘werkelijkheid’ is helemaal niet écht … omdat het lijkt alsof het niet enkel de dingen zijn die wij nu te horen krijgen, maar ook gebeurtenissen in onze zogeheten ‘geschiedenis’ zijn allemaal ÉÉN GROTE LEUGEN. Ik bedoel … hoe is het zover kunnen komen? Hoe komt het dat er nu pas zoveel naar buiten komt … eender of het Waarheid of weer een leugen is?

Federatie van het Licht: Omdat u zich moet herinneren dat – zoals alles – dit een experiment is. Een test voor iets nieuw … Vrije Wil … Ja, Blossom, Vrije Wil heeft uw wereld tot deze staat gebracht en desondanks, zoals u weet, werd er besloten dat – teneinde uw Planeet en allen op en in haar te redden – er maatregelen zouden komen van Hogere niveaus van Zijn om hulp te bieden en een Plan te bedenken, zodat de LIEFDE kan terugkeren tot de … plek/gedachtegang … waar uw wereld oorspronkelijk bedoeld was te zijn.

Blossom: Maar, ik heb gehoord dat de wezens van een minder Licht ons als slaven hebben gehouden, sedert zij naar deze Planeet kwamen?

Federatie van het Licht: Zo was het niet, in het begin. En wie zegt er dat de duisteren als eerste kwamen, om dit zo te regelen? Want dat is niet zo.
Uw Planeet was … een plek van zulk een Glorierijke Schoonheid … en dat zal zij weer worden. Een plek waar alleen maar Liefde woonde … en wij herhalen nogmaals: zo zal het weer worden. Het Spel heeft zichzelf uitgespeeld, en het is nu tijd voor vernieuwing en om Licht toe te voegen aan de oorspronkelijke blauwdruk … WELKE LIEFDE IS … ENKEL MAAR LIEFDE.

U, de mensen, bent in deze toestand verzeild vanwege de Vrije Wil.

Blossom: Daar heb ik moeite mee. Ik denk dat velen het daar niet mee eens zijn.

Federatie van het Licht: Dat is hun keuze. Wij kunnen u enkel spreken over ONZE WAARHEID.
Méér dan alles wat er nu gaande is op uw Planeet in deze tijden, gezien en ongezien, wensen wij dat u uw aandeel gaat leveren. Dat u deze volgende fase gaat betreden in het besef dat U HIERHEEN KWAM OM DINGEN RECHT TE ZETTEN.
U. JA, U. IEDER VAN U.
En … DAT DOET U OOK.

ER IS ZULK EEN ENORME VERANDERING OP KOMST … En hoewel het op dit ogenblik misschien nog niet zo ‘lijkt’ … DIE VERANDERING IS VOOR HET HOOGSTE GOED VOOR ALLEN.
Stel u dat eens voor! Wat een opwinding!

Blossom: Ja, inderdaad. Maar, en ik wil het feestje niet bederven … moet er niet eerst nog heel véél rotzooi naar boven komen, voordat we aan die VERANDERING toe zijn?

Federatie van het Licht: U doet er verstandig aan om u te richten op het Goede wat gaat komen, opdat uw Trilling Hoog blijft … hetgeen uiteraard ook de Trilling van het Geheel ten goede komt.
Ja, er gaat nog veel méér komen, maar wij zeggen dit niet om u omlaag te trekken. Wij zeggen dit om u te verheffen. Want datgene wat gaat komen, zal u nog dichter bij deze verandering brengen.
En naarmate het zich voordoet, zult U ZICH STEEDS MÉÉR GAAN HERINNEREN WIE U BENT.
En u zult gaandeweg steeds sterker worden in uw BESEF VAN UW WAARHEID.

Blossom: Ik zou u zoveel vragen kunnen stellen, zoals ‘is dit waar?’, ‘is dat waar?’ … maar ik weet dat u niet degenen bent die daar ‘ja’ of ‘nee’ op zullen zeggen.

Federatie van het Licht: En waarom denkt u dat dit zo is, Blossom?

Blossom: Omdat … eigenlijk weet ik dat niet!

Federatie van het Licht: Dan zullen wij u helpen. Wij zijn niet hier om politiek betrokken te zijn. Wij zijn niet hier om u in gevaar te brengen. Wij zijn niet hier om vragen VOOR U te beantwoorden, omdat U, ieder voor zich, zélf die reis moet maken … in uw eigen Licht moet staan en voor zichzelf de ontdekking moet doen van het Zelf.
Hoe méér u WÉÉT wat goed voelt VOOR U … DES TE MÉÉR WORDT U … UZELF.
Daarom spreken wij met u, om u te helpen uzelf te KENNEN.

Blossom: Maar u mag het wel hebben over een aanstaande Aankondiging en een tweede lockdown?

Federatie van het Licht: Ja, omdat dat is toegestaan.

Blossom: Door wie?

Federatie van het Licht: Door ‘ONS’, lieve Blossom. Wij zijn de Toezichthouders op de Toezichthouders. Wij geven toestemming aan onszelf en zovele anderen, omtrent wat het juiste protocol is om dit Goddelijk Plan uit te rollen.

Dat wil niet zeggen dat ze zich daar ook allemaal aan houden. Maar, dat is een andere kwestie. U heeft het over dingen die ‘uw hoofd doen tollen’, Blossom … en om daar zelfs maar een begin mee te maken, daar is het nu niet de tijd voor.

Blossom: Ik dacht dat u wilde zeggen ‘Dat is niet voor dit Leven’.

Federatie van het Licht: Dat wilden we ook, maar we hebben het aangepast omdat ‘dit Leven’ en zijn toekomst ieder van u brengt naar een ander resultaat van een ‘Leven’, dan wat u heeft gekend.

Blossom: Breng nu die pillen maar, alstublieft!

Federatie van het Licht: Wij willen ons gesprek van vandaag afsluiten met te zeggen wat WIJ WETEN, DAT WAARHEID IS.
ALLES IS IN ORDE. ALLES IS ONDER CONTROLE.
HET WACHTEN ZAL SPOEDIG VOORBIJ ZIJN.

Blossom: Het wachten waarop?

Federatie van het Licht: DE AANKONDIGING.

Blossom: Zullen we het gewoon gaan weten als we het horen? Als in: er zal geen twijfel zijn? Ik weet dat ik dit al eerder heb gevraagd, maar mijn hoofd is vol met zoveel ideeën over wat er kan gaan gebeuren ...

Federatie van het Licht: U ZULT HET WETEN WANNEER HET GEBEURT … want het is ‘Groter’ dan u denkt dat het zal zijn.

Blossom: Oké. Bedankt, Jongens. Ik hoop echt dat jullie gelijk hebben! Dat is een beetje raar om te zeggen, want ik weet dat het Jullie en datgene wat jullie overbrengen, ondermijnt. IK MOET erop VERTROUWEN dat datgene wat u vertelt ook gaat gebeuren, anders zou het geen zin hebben om hiermee verder te gaan. Ik wou alleen maar dat er héél snel iets tot stand komt. Dat gezegd hebbende … IK HOU HÉÉL VEEL VAN JULLIE … en ik DANK U voor al de Hoop en Bemoediging die u ons brengt … ongeacht wat er ons nog te wachten staat … EN IK VERTROUW EROP DAT HET DE GROTE VERANDERING ZAL ZIJN … of een Aankondiging … of … of … of …
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM … (wachtend LOL)


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge