Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 17. september, 2016


Matthew Ward - 17. september, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. La oss begynne med å ta opp en del ting som mange er opptatt av. Fremst av disse er bekymringene om Nord-Koreas vellykkede oppskytinger av langdistanseraketter. Dersom dette landet skulle sende et atomstridshode ut i verdensrommet, ville detonasjonen av dette bli forhindret av medlemmer av familien vår fra Universet, som kontinuerlig patruljerer på himmelen. Det samme ville skje dersom et annet land forsøkte noe slikt.

Våpenhvilen i Syria på humanitær bakgrunn, er selvfølgelig velkommen, men det er behov for så mye mer enn denne «bandasjen» for å få en slutt på folkets nød i dette krigsherjete landet. Fred vil komme. Imidlertid vil de sterke energistrømningene av fiendtlighet og mistillit mellom religiøse og sekulære grupper i opposisjon til hverandre, føre til at det kan bli enkelte «omveier» på veien dit.

Når det gjelder de energetiske scenarioene beskrevet i vårt forrige budskap, med hensyn til presidentvalget i USA, så ligger Hillary Clintons fratreden fra presidentkampen av helsemessige årsaker, et hestehode foran andre mulighetene som også ville plassere Bernie Sanders i Det Hvite Hus. Dette betyr ikke at hvis dette temaet fortsetter å øke forspranget energetisk sett, at de øvrige scenarioene med hensyn til Clintons aktiviteter vil fordufte. Energiene i disse strømningene vil gå sin gang og bringe all denne informasjonen frem i lyset, og således er det fortsatt mulig at det vil være hennes diskvalifisering for presidentrollen som løfter Bernie Sanders inn i embetet.

Sannheten om 11.september vil bli avdekket, men ikke før Rockefeller-fraksjonen av Illuminati har mistet all sin innflytelse i regjeringen, økonomien og de store medieselskapene i USA.

Denne nasjonens hyppige pekefingre mot Russland i en serie hackede e-poster, og fremstillingen av Vladimir Putin som en som blander seg inn i USAs politiske affærer og en diktator som kun ønsker å ha kontrollen over de landene som tidligere tilhørte Sovjetunionen, er ikke noe annet et politisk spill og mat for mediene. Putin ønsker ingen ny kald krig æra eller konflikt med noe annet land; han er en av de individene i regjeringer, militære styrker samt korporative og økonomiske sektorer, hvis innsats bak lukkede dører retter seg mot å få slutt på Illuminatis lange herskertid med global korrupsjon, svindel, assasinasjoner, igangsetting av kriger og arbeidsmåter som fremodler stadig mer fattigdom.

Økende vibrasjonsnivåer, som også bidrar til at Jorden kan bli kvitt denne pest og plage for menneskeheten, skaper også store problemer for folk som ikke forstår hva det er som skjer. Det dere vet er en sivilisasjons evolusjon og en forvandling av en verden, oppfatter de fleste som evig opprør, splittelse og forvirring. At tiden går stadig fortere gjør også mange usikre. For mange betyr dette at de må haste gjennom alle dagens ansvarsoppgaver, men ofte er dagen slutt før alle oppgavene er gjort, hvilket skaper enda mere press på sjeler som allerede er stresset av effektene av de høye vibrasjonene.

En god del lesere har skrevet til oss om de utfordringene de møter i denne sammenheng, men selv om oppvåknende sjeler i særdeleshet søker veiledning, så er heller ikke lysarbeidere immune for stresset ved å tilpasse seg stadig høyere frekvenser langs Jordens oppstigningsvei. Heller enn å gjenta alle råd vi tidligere har gitt om stress-redusering, ba jeg min mor om å legge ved datoene for disse budskapene slik at alle som ville ønske å lese denne informasjonen på nytt, eller friske den opp, lett kan finne dem. [4. juli, 2013 har den mest omfattende dekning av dette temaet, og March 23, 2008; March 10, 2009; 22. november, 2013; og 20. mars, 2016 tilbyr ytterligere innsikt i årsakene til stresset som oppstår og hvordan dere kan lindre det.]* Tusen takk, Mor. Vi har lyst til å understreke at å forandre en negativ tanke til en positiv en, er den raskeste måten å lindre stressende følelser om en eller annen situasjon.

«Hvorfor påvirker ikke vibrasjonene alle på samme måte?» Faktum er at vibrasjonene påvirker alle på samme måte i det at de forsterker alle menneskers personlige karakteristika og atferdstendenser. Det er reaksjonene på vibrasjonene som varierer mye og det er fordi hver person er unik. Dere er forskjellige på en myriade av måter rent fysisk, fra størrelse og alder til kroppens kjemi og cellestruktur; imidlertid er det hva en tror på, ens oppfatninger, relasjoner og holdninger som påvirker individers reaksjoner aller dypest.

Men for å snakke om hele befolkningen under ett igjen, kan vi slå fast at dypest sett, henger responsen til vibrasjonene sammen med om deres tanker eller hjerter er åpne eller lukket. Det er litt på siden av denne saken akkurat nå, men vil si selv om vibrasjonsnivåer varierer enormt, så er alltid «ingrediensen» Skaperens kjærlighet-lys essens, den mektigste kraften i kosmos. Selv om lys generelt er betraktet som en synlig ting og kjærlighet en følelse, så er de en og samme energi; og i en åndelig kontekst er lys, kjærlighet og kjærlighet-lys synonyme. Nåvel, personer som er åpne for denne energien kan motta og sende kjærlighet gjennom hele spekteret av oppløftende manifestasjoner; de som stenger denne energien ute, kan ikke det.

Det kan synes som om det motsatte av kjærlighet er hat, men slik er det ikke – det motsatte er fravær av kjærlighet. Frykt er også fravær av kjærlighet, men selv om frykt-energi aldri kan ha den kraften som ligger iboende i kjærligheten, kan den være sterk nok til å «føde», for å si det slik, hensynsløshet, grådighet, brutalitet, svik, svindel, og begjær for makt og kontroll. Folk som lever i frykt «befinner seg i mørket» når det gjelder åndelig bevissthet og bevissthetsnivå, og mennesker som skaper frykt-fylte omstendigheter er gisler av mørket. Dette er årsaken til at vi så ofte oppfordrer dere innstendig til å sende lys til alle på Jorden – for bare når mennesker «ser lyset», kan deres hjerter og sinn åpne seg for det og la kjærlighet erstatte frykten.

Vi har blitt spurt om hvordan man kan sende lys. Hvert eneste menneske har evnen til å være kanal for den universelle energi, det allmektige kjærlighets-lyset, og det er rett og slett deres ønske om, intensjonen om, å sende denne energien til en person eller et spesielt område, eller til hele Jorden, som automatisk og øyeblikkelig gjør at denne energien finner veien til rette mottaker. Dersom dere ønsker å gjøre dette på et mer formelt vis, for eksempel ved bønn, meditasjon eller visualisering, så er det bare fint, men ikke nødvendig – det er følelsene deres som teller. Og telle gjør de!!! De samlede, kollektive følelsene fra folk som ønsker å leve sammen i fred og i harmoni med naturen, i rettferdighet, verdighet og velstand for alle, er den energetiske kraften som manifesterer en slik verden.

«Er mennesker i Nirvana påvirket av de forskjellige astrologiske tegn slik vi er?» Nei. Eterlegemer og Nirvana selv vibrerer på frekvenser som ikke påvirkes av planetarisk interaksjon i solsystemet deres, som kan forårsake effekter på kropper av høy densitet, slik som deres.

«Når det nå blir stadig vanligere med autonome roboter, utgjør de en trussel mot fremtiden vår og vil artifisiell intelligens bli benyttet av Illuminati til å stoppe vår oppstigning inn i fjerde densitet og skape massiv arbeidsløshet og sosial uro?» Når roboter blir tatt i bruk i stort omfang i industrien, er det de de monotone produksjonslinje-jobbene denne teknologien erstatter – og det er de eneste «trusselen», men det vil med tiden bli slutt på slike jobber og avhengig av arbeidernes alder, kan de pensjonere seg eller ta utdannelse for å få jobb på andre felter som vil være langt mer tilfredsstillende for dem og til langt gunstigere lønn.

Dette vil ikke skje i løpet av et øyeblikk, men dette verdifulle elementet av Jordens Gyldne Tidsalder er på vei mot dere. Når samfunnet deres innser til fulle hvor enormt viktig det er med rekreasjon som gir dere kreftene tilbake – ja re-kreasjon! – og dette blir understøttet av det nye økonomiske systemet, så vil folk ha langt bedre helse, være lykkeligere, aktive på mye mer meningsfylte måter, og alle vil ha alt det de trenger. Kunstig intelligens vil også bli benyttet til formål som gjør livet rikere. Og til slutt; Illuminatiene har aldri hatt noen som helst mulighet til å stoppe noe som helst menneskes oppstigning til fjerde dimensjon og videre, når det gjelder åndelig og bevissthetsmessig våkenhet.

Mor, det er ikke nødvendig å skrive inn spørsmålet som gjelder tvillingsjeler – jeg svarer direkte fra spørsmålslisten din. Det er ikke stor sannsynlighet for at en sjelekontrakt skulle inneholde en gjenforening av tvillingsjeler; hver sjelekontrakt er en integrert del av avtaler gjort før fødselen, hvis til hensikt er at den skal være fordelaktig for alle deltakerne, og tvillingene ville kanskje ikke være i stand til å fylle de rollene som alle andre i avtalen trenger. Siden tvillingene er kjent kun for hverandre, så finnes det ikke noe «uomtvistelig identifikasjonskjennetegn» som gjelder alle tvillinger. Nei, tvillinger påvirker ikke hverandre med hensyn til valg i sjelekontrakten eller bevisste valg i noen større eller mindre grad enn en hvilken som helst annen sjel før eller etter inkarnering. Det å gjenforenes med en tvilling i en fysisk sivilisasjon er ingen garanti for karmisk fullførelse, og å være tvillinger er ikke noe fortrinn i den evolusjonsmessige prosessen i seg selv. Ja, tvillingsjeler har større sannsynlighet for å gjenkjenne hverandre i en høyt utviklet sivilisasjon eller dens åndeverden. Det er mer enn «mulig», det er heller svært sannsynlig «at noen kan ta feil med hensyn til at en viss person er deres tvillingsjel» - for som vi har slått fast i tidligere budskap, er tvillinger ekstremt sjeldne. Vi vil også legge til at det å være svært opptatt av om dere er en tvilling eller av å gjenforenes med din tvilling, kan redusere oppfyllelsen av kontraktmålene deres for det nåværende livet.

«Jeg tenker på «skiftet» hvor mange vil dø på grunn av at kroppene deres ikke er i stand til å tolerere de økende vibrasjonsnivåene. Hva hvis de har unge barn? Vil alle barn opp til en viss alder stige opp helt naturlig? Finnes det et gitt punkt hvor mennesker blir ansvarlig for denne beslutningen? Vil familiestrukturen utvikle seg og danne nye former?»

Når kropper brått mister sin levedyktighet på grunn av stadig økende vibrasjonsnivåer, vil døden bli attribuert til hjertefeil, aneurismer, massive slag eller kanskje som resultat av et fall eller en bilkollisjon. Uansett medisinsk årsak, så vil unge barn lære å takle sorgen og tapet av en forelder. Ned gjennom tidene har utallige sjeler valgt å oppleve slike ting for å oppnå balanse, og i denne tiden, som er ulik noen annen i universet, tar før-inkarnerings avtaler høyde for at barn kan komme til å miste en eller begge foreldrene på grunn av vibrasjonsmessig intoleranse. Og dersom dette skulle bli tilfelle, så vil familier, på akkurat samme måte som nå, akseptere den medisinske diagnosen.

Høyningen av vibrasjonene vil medføre hjertevarmende aspekter også. Folk vil bli mer opplyste og få innsikt i en åndeverden og vissheten om at de kan gjenforenes med sine kjære og sine kjæledyr. Etter hvert som telepatisk kommunikasjon blir stadig mer vanlig, kan det være klar kommunikasjon mellom sjeler på Jorden og andre steder i universet; og, når samfunnet deres blir enda høyere utviklet, kan beboere på Jorden og i Nirvana besøke hverandre når de vil.

Å løftes på naturlig vis opp sammen med Jorden, eller mer presist, personlig oppstigning – er et spørsmål om voksende åndelighet og bevissthetsutvidelse, og alder er ingen faktor; gjennom de siste tretti årene eller mer, har et betydelig antall nyfødte allerede befunnet seg på et høyt utviklingsnivå når de har ankommet. Hver eneste person har et valg om, men ikke noe pålegg om, å vokse i bevisstheten som gjør det mulig å følge Moder Jord på hennes oppstigningsreise gjennom hele den livslengden som er fastsatt i vedkommendes sjelekontrakt. Personlig oppstigning krever ikke at man reiser sammen med en planet inn i høyere dimensjoner – sjeler utviklet seg også gjennom de mange tusen årene da Jorden satt dønn fast i dyp tredje densitet. Den fantastiske fordelen som finnes nå, er anledningen til å fullføre tredje densitets karma i løpet av ett liv, godt hjulpet av de akselererende vibrasjonene og ofte den kjærlighetsfulle bistand fra sterkere sjeler.

Familiestrukturene har allerede utviklet seg gjennom lang tid, og dette fortjener at vi tenker litt gjennom dette sett fra et oppstigningsperspektiv. Det finnes allerede ekteskap mellom mennesker av ulike raser og ulik tro; i enkelte områder inngås ekteskap mellom mennesker av samme kjønn eller transseksuelle, unge mennesker gjør opprør mot arrangerte ekteskap. Skilte foreldre deler på omsorgen for sine barn; når noen gifter seg på nytt skaper det vellykkede, «blandete» familier; noen foreldre velger å sette hensynet til barna over den juridisk status; surrogatmødre og in vitro befruktning er ikke lenger uvanlig; prevensjonsmidler gjør det mulig for gifte par å velge å ikke ha barn. Barn som er tatt bort fra foreldre som har mishandlet eller vanskjøttet dem lever med andre familier i fosterhjem, single personer adopterer barn, folk i ett land adopterer barn fra et annet. I noen tilfeller lever tre generasjoner under samme tak, i andre lever familiemedlemmer langt fra hverandre, foreldre opp i årene lever kanskje i seniorhjem der de får den hjelp de har behov for. En del nye familieorganiseringer skyldes fremskritt i medisinsk vitenskap, men et langt dypere bevis på forandring er den stadig økende respekten for alle kjærlighetsfulle relasjoner og familiekonfigurasjoner.

Elskede brødre og søstre, som fortroppen i den åndelige og bevissthetsmessige evolusjonen som er i gang, ved simpelthen å leve lyset deres er dere et eksempel på entusiasme og tillit til Jordens fremtid - og etter hvert som deres vibrasjoner stiger, så bidrar dere til å høyne vibrasjonene i hele verden. Lysvesener i hele universet hedrer dere og omhyller dere i uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge