Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - July 7, 2013

Matthew Ward - July 7, 2013


Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Fra vårt utsynspunkt ser Jorden ut som et hav av stroboskop-lys når folk responderer på de fremherskende vibrasjonene. Dere føler mye mer om hva som foregår enn dere ser hvordan ting utvikler seg.

Vi skal komme tilbake til det, men først vil vi gi dere et lite glimt av historien hva angår de Forente Staters feiring av sin frigjøring fra England med sine tradisjonelle 4. juli parader, patriotiske taler og fyrverkeri.

Det høyeste Universelle Råd hadde tenkt seg at koloniene som kjempet for sin uavhengighet fra Britisk styre, skulle bli et mønster-eksempel på sjelenes frihet og suverenitet. Når de hadde forent seg, var det meningen at denne nasjonen skulle ha vist resten av verden at når folket er frie til å bruke sine Gudgitte rettigheter, så lever de sammen i fred, i samarbeid, er kreative og skaper velstand og fremgang.

Bølge på bølge av tidlige innvandrere som slo seg ned i Amerika fulgte sin indre drivkraft til ”å være frie” og de ”landsfedre” som grunnla de Forente Staters handlet ut fra sitt guddommelig inspirerte mål om å forme en nasjon som garanterte borgernes frihet, uansett hvor begrenset de enn var i begynnelsen, siden mange av innbyggerne ble ekskludert. Det mørket som var som hadde satt seg så fast på Jorden gjorde at slavehandelen kunne florere og at kvinner ble nektet stemmerett.

Det at noen var satt utenfor spilte overhodet ikke noen rolle for Illuminat, fordi deres makt, tildels, var forankret i det engelske kongehuset. De hadde overhodet ikke tenkt å la sin kontroll over ”de frie” innbyggerne glippe ut av hendene på seg, eller landets enorme naturressurser, så de var raske til å ekspandere sitt Europeiske maktvelde over Atlanterhavet. Ved hjelp av topp-figurer i industrien, bankene og regjeringen – og ved senere å snikinnføre The Federal Reserve System – som på ingen måte er noen føderal institusjon – fikk Illuminati tatt tilbake sin kontroll over de Forente Stater.

Gjennom de påfølgende århundrer fikk de slukket det fyrtårn som nasjonen var ment å være for verden og de fortsatte å spre sitt nettverk av korrupsjon og svindel helt til det nådde over alt på kloden. Nå holder dette nettverket på å miste sine siste rester av den makt de en gang hadde, for med ett steg av gangen løfter dere deres stemmer og krever den frihet og uavhengighet som alltid har vært deres, som de guder og gudinner deres Selv er.

Og så, hver gang budskapet vårt inkluderer informasjon som har med politikk å gjøre, er det lesere som sender inn e-poster og protesterer. Dette er en av de mer dannete kommentarene: ”Hvis det er slik at disse budskapene skal forberede oss åndelig til Oppstigningen slik som Matthew sier, så burde han holde seg til det og slutte å prøve å påvirke våre politiske meninger!”

Heller enn å forklare enda en gang hvorfor vi snakker om politiske saker og deres betydning og sammenheng med Oppstigningen – Jordens Oppstigning og deres menneskesamfunnets Oppstigning – har jeg bedt min mor om å klippe inn hva Gud har sagt om dette.

[Det følgende er et utdrag fra kapittelet “Vær informert og vær aktive” i ”Universets Stemmer”, som ble kanalisert ned 4. oktober 2003 ]

“Den politikk som styrer alle land, alle folk, alle økonomier og ressurser i deres verden har vært selve verktøyet som har brakt deres verden til den ødelagte tilstand den er i.

Ikke i noe land er folk frie. Gjennom tusener av år har mørke sjeler fra sivilisasjoner utenfor deres planet brukt sin innflytelse på sine villige brødre og søstre i lederposisjoner for å føre bak lyset og skremme resten av folket. Uansett hvem som sitter i nasjonale lederposisjoner, så styres de av diktater fra denne ”makten” som folket ikke kjenner til og som selv herskerne kanskje ikke kjenner.

Disse mørke, utenomjordiske ”dukkemestrenes” innflytelse har resultert i alle krigserklæringer som har vært gjort, samt alle beslutninger som har med økonomi og ressurser i verden. Deres sekundære mål er å øke kontrollen og rikdommen til Jordens ledere, hvis grådighet gjør dem til ivrige ”nikkedukker”, slik at dere i dag har en konsentrasjon av enorme rikdommer på få hender, bevisst ødeleggelse av miljøet og forbindelser mellom regjeringer og store konserner som oser av korrupsjon.

Det endelige målet for “dukkemestrene”er å utslette planeten. Det vil IKKE skje. Men for at situasjonen skal endre seg til det bedre for alle mennesker kreves det en forandring i karakteregenskapene hos verdens ledere. Dere må heve deres stemmer og kreve ledere som har åndelig integritet – en integritet som vises i handlinger, ikke bare i retorikken. Jeg mener ikke at det aldri har funnes ledere med dyd og integritet eller at ingen noen sinne har hevet sin røst for å protestere mot urett og ulikhet – for i sannhet har det vært ikke så rent få slike mennesker. Mange av disse menneskene har måttet lide og dødd for sin sak, og mye av deres gode arbeid har blitt gjort til intet av generasjon etter generasjon som blindt har fulgt sine maktsyke ledere, som bare har ønsket å tjene sine egne behov.

Nå reiser imidlertid folkets kollektive vilje seg for å avdekke og motsette seg denne situasjonen. Etter hvert som løgner blir avslørt, blir også stadig flere løgner fortalt, og disse vil også bli avslørt. Tyranniske regimer må og skal forandres. Selv om det er planer på gang for denne fredelige revolusjon i en felles innsats mellom deres sivilisasjon og mange av deres familier fra Rommet, så fritar ikke dette dere som ønsker dere en finere og lysere verden fra å hjelpe til med å skape den. Dere valgte alle sammen å være her i denne tiden for å gjøre nettopp det! Faktum er at mange av dere har vært inkarnert som store ledere i andre liv på Jorden så vel som utenfor Jorden og dere er kommet tilbake nå for å påta dere tilsvarende roller som inspiratorer og konstruktive samfunnsbyggere.

Det er tre nivåer dere må være aktive på slik at dere kan oppnå å få ærbare regjeringsinstitusjoner. Det første nivået er det åndelige, og jeg vil fortelle dere hva det åndelige IKKE er: det handler ikke om medlemskap i noen av deres myriader av religioner. Det er ikke den selvrettferdighet som så tydelig er meget utbredt. Det er ikke å fylle sitt liv med bønner mens man står med hodet i sanden. Det er ikke å tro at verken det gode eller det onde finnes fordi man ser på dette som dømmende tanker. Det er ikke å akseptere at alt er i sin guddommelige orden og at ting vil utvikle seg som det er ment uten at dere deltar i det. Det er ikke å lukke øynene for det som skjer i verden bare fordi dere har blitt fortalt at det er en illusjon uansett. Jeg sier ikke at det ikke er et snev av sannhet i noe av dette; det jeg sier er at åndelighet ikke er et grunnleggende, iboende aspekt i noen av dem.

Det åndelige nivået hvorpå dere vil forandre deres ledere, fra selv å være styrt av mørke makter, til folk som er verdige til å være ledere – sanne ledere med åndelig integritet – er i hjertene deres. Det er der dere vanligvis forestiller dere at kjærligheten bor, er det ikke? Faktum er at følelsen av kjærlighet er sjelens domene, men den har en sterk fysisk effekt i hjertet, som umiddelbart sprer seg i hele deres vesen og oppløfter deres sjel, sinn og kropp.

Kjærligheten starter med dere selv, ved å leve slik at å elske seg selv er like naturlig som å puste. Bare da kan dere gi og ta i mot kjærlighet. Kjærlighet er smittsomt, helt uten grenser, allestedsnærværende. Det er den som endrer en sjels tristhet til en fullkomment vital sjel, som endrer sykdom til helse, nød til velstand. Det er fraværet av kjærlighet som avler all bedrøvelighet i verden, og den er i stand til å fylle tomrommet med kjærlighet som kurerer all lidelse. Dette betyr ikke at dere oppfordres til å elske det som skaper ulykkelighet, nød eller gjør skade på noen eller noe! Det betyr at dere oppfordres til å føle kjærlighet slik at dere kan sende denne energien ut – og den vil selv finne veien til tomrommet.

Det andre nivået er det mentale nivå – å selv tenke nøye gjennom ting for å skjelne hva som er sant og hva ikke, i stedet for å ”kjøpe” det de politiske kandidatene sier. Det er en hake ved dette, for hvilken informasjon er sann? Og hvilken er det ikke? Hvilke kilder kan dere stole på? Dere har blitt ført baklyset gjennom tusenvis av år, den ene generasjonen etter den andre, av noen få sjeler hvis eneste mål var å beholde kontrollen over dere, så sannheten er ikke så lett å finne. Hvordan skal jeg greie å formulere dette på en måte slik at det ikke blir en serie av ”du skal ikke…”. Jeg foretrekker alltid å være positiv i det jeg uttaler, og jeg har allerede gått på akkord med det da jeg forklarte hva spiritualitet ikke er.

Ok, nå vet jeg hvordan jeg vil gå frem; - tenk på det dere ønsker i deres verden. Hvis dette er fred og harmoni og samarbeid, så er det der dere bør fokusere tankene deres. Og hva vil bringe dette til verden? Tenk på det som vil gjøre det: respekt og verdighet for alle raser og tro og kjønn; å hjelpe overalt hvor hjelp trenges; lik fordeling av Jordens massive rikdommer; at alle sykdommer helbredes; utdannelse, meningsfylt arbeid, bekvemme bosteder for alle; ærlighet, medfølelse, rettferdighet, harmoni, deling, likeverd, tilgivelse.

Tenk på alle disse kvaliteter og tilstander og la hjertet og bevisstheten veilede dere til de kandidatene som identifiserer seg sterkest med dem. Alle talene og ordene i valgkampen er ikke verdt noe som helst dersom ikke kandidatens hjerte og sjel ligger i dem. La ditt eget hjerte og sjel, ikke bare ørene og øynene, lede deg til de personene som er et eksempel på den kjærlighet og det lys som trenges for å oppløfte deres verden.

Det tredje nivået er handling. Dersom du ønsker ledere som du kan stole på og respektere, så arbeid for det. Støtt dem du ønsker i offentlig embete både med dine meninger i det offentlige rom og finansielt, men dersom dette ikke er mulig, så sendt ut din intensjon ved hjelp av kraften i din energi når du holder fokus på at denne personen allerede er i denne posisjonen – jeg kan ikke sterkt nok understreke intensjonens kraft! Du kan være sikker på at de som allerede sitter ved makten vil ha sine egne støttespillere i full gang, for disse menneskene vil til gjengjeld få sin skjerv av ”storheten”. Dere som ønsker kjærlighet, fred og harmoni vil motta disse uendelig mye større seirene som gjengjeld for den energien dere har investert i å skape dem.”

Tusen takk, Mor. Og nå vil vi komme tilbake til vårt utsagn om at dere føler hva som skjer mer enn dere ser det. Ingen er immune for effekten av de høyeste vibrasjonene kroppene deres noen sinne har måttet tilpasse seg. Alt dette er til beste for alle som absorberer lys – cellene deres forandrer seg fra karbon-struktur til krystallinsk struktur, og dersom ukomfortable fysiske, emosjonelle eller mentale følelser dere måtte ha har sammenheng med denne tilpasningen, så vil de gå over av seg selv.

Den mest foruroligende effekten for dere kan være at dere i enkelte øyeblikk har problemer med hukommelsen. Kanskje klarer dere ikke huske navnet på en person dere kjenner godt, eller dere glemmer hvor dere skulle eller hva dere skulle der. Eller kanskje når dere er i butikken, så kan dere ikke komme på hva dere kom dit for å kjøpe. Dersom dere føler slike eller liknende typer av ”glipp” i hukommelsen, så vær snill å ikke frustrere dere over det!

Mor, kan du være så snill å klippe inn hva vår venn fra en høyt utviklet sivilisasjon sa om dette hukommelsesfenomenet. Det kan glede leserne å høre den samme informasjonen som vi ville gi, fra en annen kilde.

[Saminten’s forklaring i en av våre konversasjoner i 2003 i kapittelet med samme navn i boken “Illuminations for a new Era” (Opp-Lys-ning for en Ny Æra).]

”Dere beklager dere over at tiden går fra dere og at den fyker forbi. Og et annet “tap” dere er lei dere for er hukommelsen. Ingen av disse aspektene av tredje dimensjon har dere mistet, kjære sjeler. ”Tid” har aldri vært slik dere har ”konstruert” den, med 24 timer i døgnet og 12 måneder i året osv. Denne ”konstruksjonen” har tjent dere godt, men slik er det ikke lenger. Tidsstrukturen deres holder på å falle sammen ettersom energi beveger seg med større hastighet i sin lettere tetthet – og deres perioder med lys og mørke kommer med større hastighet. Så det er ikke slik at dere ”mister tid”. Det er bare det at den øker farten.

De minnene som dere oppfatter som “borte” er ikke det. Når alt i Universet akselererer er det naturlig at kroppene deres reagerer på å bli løftet opp i et høyere nivå hvor dere kan overleve. Og mest av alt påvirker det hjernen deres – datamaskinen som aktiverer deres tenkning og tankeprosesser – og dette er nødvendig! Det lyset som cellene deres absorberer gjør at hjernen kan kaste av seg de mange lag av glemsel og programmering som har gjort at den ikke har kunnet fungere optimalt.

Hvis dere ikke opplever at hukommelsen svikter av og til eller at tankene deres er adspredt, så er det fordi at dere sitter fast i tredje densitet, som ikke mye lenger vil være tilstanden for Jorden væren. Så det er absolutt ønskelig for dere at dere ”føler at dere ikke helt er i kontakt med dagens virkelighet eller dagens omstendigheter.”

Tusen takk, Mor. De fremherskende vibrasjonene endrer også deres fysiske behov, og sammen med at de utvider deres bevissthet og åndelig våkenhet, så er det å ta hensyn til kroppens behov av ytterste viktighet.

Tilstrekkelig søvn er av storbetydning – gi kroppen din den hvile- og foryngelsestid den har behov for. Å drikke mye rent vann er også svært viktig – det bidrar til å eliminere de toksiner du absorberer fra det forurensede miljøet og industriprodusert mat, samtidig som det hjelper kroppens elektriske system til å virke ordentlig. Å mosjonere i forhold til din fysiske evne hjelper også i denne sammenheng, fordi det hjelper sirkulasjons- og åndedrettssystemene til å fungere smidig.

Hvis du ikke føler deg så sulten som du pleide å være, så er det bare bra – jo mere lys du har i kroppen, jo mindre mat trenger den. Frisk frukt og grønnsaker, den maten som inneholder mest lys, vil akselerere cellenes krystallinske vekst og øke energinivået. Kutt ned på meieriprodukter – de inneholder ikke de næringsverdier de blir hevdet å ha og de medfører gjengroing av sirkulasjonssystemene.

Dersom du ennå ikke er klar for å fjerne kjøtt og sjømat fra dietten, så reduser mengden – de fleste dyr lever og dør i grusomme omstendigheter og energien fra deres traumer overføres til konsumenten. Vær klar over at vi sier dette for å opplyse dere og at det er overhodet ikke ment som kritikk mot ikke-vegetarianere.

Stikk motsatt av deres tro på at sukker løfter energinivået deres, så senker inntak av sukker energinivået. Velg produkter laget at hele kornet og helkornbrød. Dersom du ikke har allergi mot nøtter, er mandler og valnøtter det beste valget. Alt er greit hvis de som de som er lystne på sjokolade, kaffe og te ikke får noen negativ effekt av koffeinet; hvis du derimot har fordøyelsesproblemer kan koffeinet være en medvirkende årsak. Å drikke rødvin i moderate mengder kan ha positiv virkning på blodstrømmen – men denne anbefalingen gjelder ikke personer som har alkoholproblemer! – og brus er ikke godt for noen.

Dette er generelle råd om diett for en person med god helse, men det viktigste er i bunn og grunn å lytte til kroppen – den vil fortelle deg hva du trenger for å fungere optimalt. Ved å velsigne den maten du spiser og be og at den tjener ditt høyeste gode, samt at du takker plantene og dyrene som har gitt sine liv for at du skal få mat, tilfører du enda mere lys til det du spiser. Å si det inni seg er like virksomt som å si det høyt.

I denne perioden av tilpasning til høyere vibrasjoner og mere lys er det naturlig med humørsvingninger, faser hvor man føler seg kraftløs eller uvanlig nervøsitet. Medikamenter som er forskrevet for å lindre disse symptomene vil i stedet forsterke dem. Dersom du tar medikamenter for andre tilstander, så snakk med legen din om å redusere dosene.

Enda bedre, spør legen om ikke midler med naturlige ingredienser kan gi samme behandlingsvirkning. De store mengdene med kjemiske stoffer i medisinpreparater og industriprodusert mat forstyrrer kroppens selvhelende mekanismer og andre naturlige prosesser, hvilket gjør det vanskelig å opprettholde balanse. Finn ut om tretthet eller andre plager kan være resultatet av ubalanse i kroppens hormonkjemi – hvis dette skulle være tilfellet, så finnes det naturlige tilskudd som kan behandle denne tilstanden.

Vi kan ikke sterkt nok understreke betydningen av balanse! Universet er hele tiden i en kontinuerlig balanseakt og slik er det også med alle dets livsformer; imidlertid har planeten og hennes beboere gjennom uminnelige tider hvor mørket omsluttet Jorden, hatt alvorlig mangel på det lyset som kreves for å oppnå balanse. Hvis du tenker på balanseakten som en evigvarende vipping fra den ene siden til den andre i samsvar med kroppens, sinnets og åndens tilstand, så kan du forstå at den optimale bevegelsen er en mild vipping frem og tilbake.

Meditasjon er spesielt fordelaktig for å opprettholde eller gjenvinne denne bevegelsen og det finnes andre måter enn å sitte i stillhet eller å lytte til velgjørende lyder komponert spesielt for å oppnå en avslappet meditativ tilstand. Vær mest mulig ute i Naturen, fryd deg over å være sammen med dyr, les poesi. Lytt til din favorittmusikk – med mindre det er heavy metal, for den ødelegger balansen, mens tonene fra klassisk musikk er de mest effektive til å gjenvinne balanse. Ta deg tid til å være alene – selv en kort periode kan gjøre deg godt.

Latter er godt for sjelen og det samme gjelder alt som gir deg en følelse av ro og fred. Velg i fritiden lesning som gjør hjertet ditt oppløftet og velg de samme kvaliteter på tv-programmer og filmer. Tilbring tid med kjære venner og familie. Unngå så langt det er mulig ubehagelige møter, men hvis du visualiserer at situasjonen gjennomsyres av lys, så hjelper det til å redusere stressnivået. Takk for de velsignelser du har i ditt liv. Takknemlighet, på samme måte som håp og optimisme, er fylt av lys.

De fremherskende vibrasjoner i denne tiden intensiverer også energiforskjeller og mange føler et sterkt ønske om å gjøre vesentlige forandringer. Kanskje se etter en annen jobb, avslutte et forhold eller gå inn i et, begynne å studere nye emner, flytte til et område de kjenner, eller kanskje til et område de vet om, men aldri har vært. Vi snakker ikke om kaste seg ut i ting på ren impuls, men heller at dere lytter til den gryende følelse av at det er viktig å sette ut i livet en idé som har boblet i deg over lengre tid – for dette er sjelen som snakker stadig tydeligere til bevisstheten din: dette er det du har valgt i sjelekontrakten din.

Hva er grunnen til at vi tilbyr veiledning som vi har omtalt, om enn kort, i tidligere budskaper eller som er tilgjengelig fra mange andre jordiske kilder? Vi forteller dere, kjære familie på Jorden: vær så snill å ta vare på dere selv!

De energibølgene som vil svirre rundt dere med stadig økende kraft er førsteklasses anledning til å absorbere lys, og jo sunnere du er fysisk, mentalt og emosjonelt, jo større fordeler får du av det. Dere valgte å inkarnere i dette livet for å delta i verdens forvandling og åndelige fornyelse, og sjelens utvikling er hensikten med hvert liv – begge krever balanse i kropp, sinn og ånd. Å la hverdagens gjøremål forhindre dere i å ta vare på dere selv eller få dere til å ignorere sjelens budskap til dere skaper ubalanse og gjør lyset deres svakere; det lyset dere trenger for å erfare det dere valgte i deres sjeleplan og for å utvikle dere!

Kjære sjeler, elsk dere selv like høyt som vi elsker dere, og ta vare på dere selv!

______________________________________

KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge