Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 12. oktober, 2016


Matthew Ward - 12. oktober, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Jordens energifelt av potensial svirrer av aktivitet som aldri før, fra deres skrevne historie begynte, nå som mektige bølger av lys skaper kraftig fremdrift i all innsats som gjøres for å skape resultater dere vil ønske hjertelig velkomne. Denne mektige innstrømmingen av lys svekker Illuminatis fragmenter av gjenværende makt og kontroll over økonomien, politikken og massemediene. Dette har motivert mange medløpere i de lavere rekkene til å «forlate skuta» for å skape distanse mellom seg selv og dem de tidligere arbeidet for, når sannhetene kommer ut om Illuminati. De på toppen prøver å redde noe av sin tidligere makt, men det vil være dem til ingen nytte – ingen av de kriminelle planene deres vil lykkes. Akselererende vibrasjoner sammen med beviser i hackete dokumenter, lekket informasjon, varslere og håndfast handling fra innflytelsesrike enkeltmennesker i regjeringer, det militære og etterretningsorganisasjoner, men også i bankverdenen og de juridiske systemene, er i ferd med å bringe en rask ende på Illuminatis lange, mørke herskertid.

Internettartikler i den senere tiden har hevdet at når Hillary Clinton taler offentlig, så er det en klon folk ser, og ikke selve personen. Selv om de fleste av dem som leser denne informasjonen ville betrakte det som en absurd svertetaktikk, så begynner tanken om at mennesker kanskje kan klones å sive inn i den offentlige bevisstheten. For at dere skal kunne forstå hvorfor og hvordan kloning har vært gjort i deres verden, har jeg bedt min mor om å kopiere inn hva Hugo, en svært høyt utviklet sjel som er godt kjent med dette, fortalte henne om dette for 20 år siden. Og jeg må si at han fremviste en uendelig tålmodighet når spørsmålene poppet opp i tankene hennes som fyrverkeri på himmelen. [Det følgende er et utdrag fra kapittelet «Kloning av Mennesker» i boken «Revelations for a New Era»¹.]

Hallo, Madame Suzy! Jeg er glad for å være i ditt selskap i denne stund. Slik jeg har oppfattet det, har du stilt spørsmål om kloning av mennesker har blitt gjort på Jorden. Det er så visst et faktum og har foregått gjennom ganske lang tid, som Matthew fortalte deg. Jeg vil starte umiddelbart, med begynnelsen av kloningsprosessen, hvis det er greit. Tusen takk.

Kloning av mennesker er en prosess hvorved cellemateriale fra et levende vesen blir «tatt ut» i den hensikt å reprodusere en eksakt likhet i en ny «enhet». Cellematerialet blir plassert i et sterilt reagensrør i en væske som spesielt godt egnet for dette materialets videre vekst, i hundre prosent rene omgivelser, uten at imperfeksjoner kan komme inn i substansen. Etter at cellen deler seg og deler seg på nytt, blir materialet overført til en større laboratorie-beholder under de samme sterile forhold, temperatur og lyskontroll.

Den embryoniske formen blir ganske raskt tydelig å se og snart kan man med letthet gjenkjenne fosterets form. Når fosteret har nådd frem til det som kan sammenliknes med seksmåneders stadiet i en normal fosterutvikling, blir det overført til en oppbevaringstank fylt med en væske som er så lik som mulig den amniotiske væsken i mors liv under svangerskapet. I denne væsken fortsetter fosteret å utvikle seg som i en livmor. Når fosteret har nådd det utviklingsstadium hvor det normalt ville ha blitt født, tas det ut av væskebeholderen og blir deretter behandlet som om en normal, naturlig fødsel skulle ha skjedd. Bortsett fra, selvfølgelig, at det ikke finnes noen navlestreng som må klippes over. En relativt liten kosmetisk operasjon kompenserer for mangelen på navle og gir barnet normalt utseende.

Denne prosessen for replikasjon av et menneske tar ikke ni måneder. Den blir akselerert ved hjelp av kjemiske tilsetninger og de ideelle forholdene i laboratoriet. Den innledende prosessen kan ta seks til syv uker, slik dere opplever tid, før man med visshet kan fastslå en perfekt fosterutvikling, og deretter trengs det enda åtte til ti uker for den fulle vekst og utvikling av fosteret. Siden ingen ting av dette skjer gjennom en naturlig fødselsprosess, så har vanlig, naturlig fosterutviklingstid ingen relevans.

Kloning er ikke begrenset til å reprodusere barn som får vokse normalt fra fødselen til de når voksen alder. Når det dreier seg om klonen til en spesifikk voksen person, så vil tiden det krever for at det nylig ankomne barnet skal vokse til en voksen i sin beste alder, la oss si mellom 30 og 35 år, være bare mellom 350 og 400 dager. Omtrent en måned lenger med aldring kreves for å produsere en klon av et 65 år gammelt individ. Dette er den omtrentlige alderen til de fleste mennesker som blir klonet på Jorden for øyeblikket.

Den substansen som gjør at aldringen, i slike hensikter, kan skje så raskt, har enda ikke blitt offisielt oppdaget, med unntak av de få vitenskapsmennene som er engasjert i kloningsprosessen. Noen få individer på Jorden lider av en kjemisk ubalanse som får kroppene deres til å eldes mye raskere enn hva som er normalt der. I slike tilfeller kan et ti år gammelt barn kan ha det alderstypiske utseendet, organfunksjon og andre kroppslige prosesser til en svært gammel person. Det kjemiske stoffet som forårsaker denne ubalansen hos det syke barnet, er det som blir benyttet nesten til perfeksjon, i prosessen for å få klonete barn til raskt å eldes til voksne.

Denne akselererte aldringsprosessen krever også tilførsel av en rekke nøkkel-næringsstoffer i dietten og ideelle laboratorieforhold med hensyn til temperatur og optimalt styrte mengder av oksygen og karbondioksid. Ulempen er at når utseendet må være identisk med en person som er 60-65 år gammel, så må hele det klonete vesenet aldres helt frem til dette identiske utseendet nås. Det finnes ingen mulighet for å stanse aldringen av kroppens indre organer og likevel oppnå det nødvendige ytre utseendet, og således er organene utsatt for alt det stress denne akselererte aldringen forårsaker, så vel som svakheter som ligger latente i familiegenene. Til tross for at det nylig klonete individet til å begynne med virker mye friskere og ser yngre ut enn den originale personen eller den foregående klonen, så vil den raskt begynne å brytes ned og begynne å vise mer fremskredne tegn på aldring på alle måter.

Så langt har jeg bare snakket om kroppen til et klonet individ. Hjernen er en helt annen ting. Den representerer det mest intrikate aspektet av vekstprosedyren, både in vitro og etter at den er blitt levende kjøtt og blod. Den menneskelige hjernen er en computer og nedlastingsprosedyren fra den originale hjernen til klonens hjerne fungerer nøyaktig som datamaskinene deres gjør i samme type prosess.

Duplisering av den originale hjernen kan gjøres med perfeksjon hos en klon på barnestadiet. Utdannelse blir tilført kontinuerlig til klonen gjennom aldringperioden fra barn til voksen og hjernen fungerer så normalt som man kan forvente seg når man tenker på den akselererte læringsevnen. Takket være hjernens enorme kapasitet, så er klonens absorbsjon av informasjon gjennom utdannelsesprosessen ikke bare lett, men den er særdeles interessant for folk som er involvert å se slike kjempesprang i læring. Vi observerer dette herfra og betrakter dette som det eneste aspektet av vitenskapelig natur på planeten deres som begynner å «se lyset» med hensyn til menneskehjernens funksjonelle kapasitet.

Ja, Frue, denne utdannelsesprosessen over lang tid er nødvendig fordi en brå tilførsel av intelligens og kunnskap på et «ubeskrevet blad» ville føre til et nevrologisk sjokk.

Klonene mottar instruksjon helt fra barndommen av, fra lærere som er spesielt trenede atferdsspesialister. Dette aspektet av prosessen en akkurat lik det dere selv gjør med barna deres; lærer dem å bli bevisste, årvåkne, ansvarsfulle små mennesker med personligheter, dyktighet på mange områder, ansvarsfølelse og tiltalende oppførsel. Disse spesiallærerne, hvis elever er langt mer spesielle enn de fleste, blir selv opptrenet gjennom personlige filmer av familien og blir satt inn i familiens mer private og intime historie. Således er de vel kjent med måten de snakker på, bevegelsene og oppførselen til det klonete individet.

Noe helt annet er det når objektet er en raskt produsert voksen klon. En av de viktigste årsakene til at aldring kan akselereres, er hjernens kapasitet til å absorbere informasjon og utføre funksjoner på en mye raskere og mere omfattende måte enn de fleste mennesker på Jorden innser. Faktum er at hvis det ikke hadde vært slik, som ville ikke kloning av voksne mennesker vært mulig.

I en hurtig-eldet klon er det kritiske faktoren om den klarer å opprettholde integriteten i all kunnskapen den originale personen har ervervet seg gjennom et helt liv. Den voksne klonens opprinnelige evne til å huske kan være kompromittert i den grad at klonen kan synes å være lettere sinnsforvirret eller for et øyeblikk ikke klarer å finne ord, før minnet slår inn eller klonens egen evne til å tenke overstyrer nølingen og dekker over den, for å si det slik. Siden dette ikke er spesielt uvanlig blant «virkelige» mennesker, blir det vanligvis ikke lagt merke til eller vekker mistanke til det klonete individet, men det blir heller oppfattet som en helt menneskelig imperfeksjon.

Nedlastingen av all informasjonen i hjernen til den opprinnelige personen eller den klonen som skal erstattes, må gjøres i det øyeblikket det blir behov for klonen. Dette kan mest effektivt gjøres på vellykket vis fra personens hjerne til den første klonen. Noe tap av data skjer ved hver påfølgende nedlasting fra en utgående klon til den som skal erstatte den. Nei, den opprinnelige hjernen kan ikke benyttes for å unngå dette problemet med datatap og ufullstendig nedlasting, selv om den opprinnelige personen fortsatt er i live, fordi den opprinnelige hjernen ikke har den samme akkumulerte kunnskapen som den siste klonen. For som dere alle forstår, må klonen få en nedlasting av up-to-date informasjon, som er identisk med det den utgående klonen har, dersom erstatningsklonen skal bli akseptert som den virkelige personen.

Selv om vi er glade over å se disse teknologiske fremskrittene på planeten deres, så gjør misbruket av den at vår glede over oppdagelsene deres nøytraliseres. Mektige mennesker blir klonet nå og har blitt klonet gjennom mange år, og ikke noe av dette startet med gode hensikter. Motivet har alltid vært å ha makt og kontroll over dere. Noen av verdens ledere ble klonet for mange år siden og er nå i sine trettiende eller høyere versjon av den opprinnelige personen. Hensikten med å klone disse menneskene er for å være sikre på at de lever lenge og opprettholder sin innflytelse.

Hvis dere er våkne kan dere legge merke til en brå og betydelig forandring i hvordan de ser ut, i retning av strålene helse og ungdommelighet, hos noen av verdens ledere slik dere ser dem på TV-filmer og fotografier. I de fleste tilfeller følger denne kraftfullheten og vitaliteten etter et par dager hvor de har vært borte fra det offentlige rom etter en periode med stadig økende tegn på rask aldring. Dere oppfatter det kanskje som at disse bemerkelsesverdige forandringene skyldes at personen har hatt en kort ferie eller at de har blitt friske fra en sykdom de sies å ha hatt, men her hos oss er det kjent at det rett og slett er én klon som er blitt erstattet av en ny en.

Ja, mange kloner blir produsert samtidig, utdannet slik jeg tidligere har beskrevet og holdt i beredskap på ulike steder på planeten deres, slik at de alltid er klare ved behov, for den nødvendige nedlastingen av up-to-date informasjon. Det er nødvendig med mange versjoner av klonene fordi denne teknikken er langt fra perfeksjonert på Jorden. De klonete voksne kroppene disintegrerer mye raskere enn kropper av samme alder som har vokst naturlig. Dette skyldes til dels den akselererte aldringsprosessen fra barn til voksen kropp og delvis utilstrekkelig dyktighet hos de vitenskapsmennene som gjennomfører de ulike prosedyrene. Jordens tredje tetthets atmosfære er også en medvirkende faktor.

Klonete individers familie er selvfølgelig klar over eksistensen av klonen eller klonene og de deltar både i utdannelsesprosessen og i «dekkoperasjonen». Dersom de motsetter seg dette, blir de selv klonet, vanligvis mot sin vilje, og det er da klonen som fortsetter deres offentlige funksjoner. I en del tilfeller har den opprinnelige personen dødd på naturlig måte, eller har blitt drept dersom dette passet best inn i planene til enda mektigere folk. Andre lever fortsatt, men blir aldri sett offentlig. Bare klonene blir sett offentlig.

For at du skal få ro i tankene omkring spørsmålet, Frue; fem land har utviklet kloningsprosessen til omtrent det samme nivå av suksess med reproduksjonene, og ett land til eksperimenterer fortsatt med de tidlige trinnene. Laboratoriene er designet rundt den samme funksjonelle basis, med lite variasjon i prosessen totalt sett. For en del år tilbake var det en god del forskjeller i prosedyrene slik at forskjeller i klonenes kvalitet var lett å se. Forskjellene i arbeidsmetodene med aldringsprosessen representerte den største forskjellen og som konsekvens av dette svakheter i den maksimale grad av fysisk stabilitet nedlastingsprosessen til hjernen. Da man til slutt ble enige om å utveksle erfaringer og teknologi slik at alle svakheter kunne forbedres, så kommer de fleste kloner i våre dager med omtrent den samme nivå av funksjonsevne, utseende og aldringskarakteristika i alle land hvor de blir produsert.

Og nå, for å gå videre, vil jeg ta opp det svært viktige aspektet som dreier seg om en sjel i en klonet kropp. Når det gjelder sjel eller ikke sjel i disse menneskelagde kroppene, så er det definitivt at ingen sjel blir «født inn i» et klonet individ, men en sjel kan velge å gå inn i en dersom den ønsker det. Det finnes gode grunner for en sjel til å «gå inn» akkurat som det finnes gode grunner til ikke å gjøre det.

For en sjel som har ventet på muligheten til å oppleve å være i en fysisk kropp, er dette en anledning til å gjøre dette i denne siste tiden før store forandringer skjer i samsvar med Guds plan for høyning av bevisstheten på planeten og alle dere som er mottakelige. Imidlertid er enhver sjel som går inn i disse kroppene, klar over risikoen for å bli fanget i de mørke kreftene som har gjennomsyret psyken til den originale personen og alle forutgående kloner. Dette er en særdeles viktig vurdering å gjøre ettersom hjernefunksjonaliteten blir svekket med hver nedlastingsprosess, som jeg har nevnt tidligere, og derved svekker sjelens mentale motstandskraft mot å bli fanget. Enn videre er livslengden ikke lang i de moderne versjonene av kloner, så disse kroppene blir ikke ansett å være det paradisiske liv man kunne mistenke en person i en så innflytelsesrik å ha.

Hvorfor skulle en sjel påta seg et slikt problem? Makten i en slik innflytelsesrik posisjon er nøyaktig hvorfor noen sjeler ikke bare er villige til, men ivrer etter, å «gå inn i» klonen. De gjør dette fast besluttet på å overvinne den genetiske strukturen, hukommelsens innflytelse og den iboende tendensen til å følge den negative veien den opprinnelige sjelen befant seg på. Når en sjel virkelig er så sterk, har den viljestyrke til å oppløfte den genetiske og moralske karakteren til klonen til det punkt hvor det synes å skje en snuoperasjon i «personens» helse, holdninger og handlinger. I slike tilfeller er det den sterke sjelens høyere intensjoner som tiltrekker lys-energi som gjør det mulig å tilføre den klonete kroppen fysisk stamina som ikke er tilgjengelig for sjeler som har mindre viljestyrke, og derfor kan en sterkere sjel holde livskraften ved like for en mye lengre periode enn en svakere sjel kan.

Og nå tenker du: hvordan kan en kropp leve uten en sjel? Den kjemiske oppbyggingen av en kropp er slik at den er en uavhengig funksjonerende enhet. Livskraften dens blir opprettholdt av dens egen energetiske momentum som den får fra næringsstoffer og de interagerende funksjonene til kroppens organer. Derfor har en klon uten sjel den samme mobilitet og tenkeevne som en normal kropp.

La oss så se på hva som ikke finnes i en klon uten sjel. For det første er ikke følelser en medfødt evne slik det er i et naturlig skapt menneske. En sjelløs klon kan lære seg å se ut som om den har følelser i samsvar med omgivelsene, kanskje slik man forventer det hos en alminnelig fyr, eller kanskje som en som tilhører et høyt sosialt nivå. Det er bare ved å oppføre seg på samme måte som de andre i sin omgangskrets at klonen kan gi inntrykk av å ha følelser.

Den mest essensielle mangelen i en klon er det åndelige aspektet som er iboende i et barn som er unnfanget av egg og spermier fra sine foreldre. Sjelens liv omfatter de aspektene av væren som representerer tilknytningen til Gud – samvittighet, intuisjon, og en følelse av selv på et høyere plan enn normalt bevissthetsmessig funksjonsnivå. Så hverken tilknytningen til Gud eller naturlige følelser finnes hos et sjelløst, klonet individ. I stedet finnes det et mekanisk og mentalt aspekt med hensyn til hva som er passende å si eller gjøre. Når dette først mestres, er denne evnen like «profesjonell» som om personen hadde gått gjennom et helt liv hvor de hadde akkumulert visdom og ervervet seg at høvelig atferd.

Tankene Deres er så full av spørsmål, Frue! Nei, å lage det dere kaller prøverørsbarn er overhodet ikke av samme natur som klone et individ, og temmelig sikkert ikke hensikten heller.

Jeg beklager at jeg tenker på så mange ting å spørre deg om Hugo. Siden det er offentlig kjent at man akkurat har greid å klone sauer, vet du noe om hvorfor ikke folk flest har spurt seg om det samme kan gjøres med mennesker?

Vel, Frue, jeg vil si at selv om kloning av dyr er kjent, så vil det ikke komme noen vedvarende informasjon om det man der har oppnådd. Kloningens kunst har ikke blitt perfeksjonert på dette feltet og produktene vil ikke eldes på samme måte som naturlig unnfangete dyr gjør. Når man innser dette, så er det ikke sikkert at det vil få spalteplass i media.

Jeg vil også si det slik at massiv publisitet kunne logisk sett gjøre at alle tenkende mennesker ekstrapolerte det man har oppnådd til at det kanskje er mulig å klone mennesker. Denne slags spekulasjoner finnes faktisk på Jorden, men for å forhindre at folk generelt skulle tro at noe slik er mulig, og enda mindre at det allerede skjer, så blir science fiction bøker og filmer et mesterlig virkemiddel for å gi inntrykk av at kloningsteknologi er noe som bare finnes i underholdningsindustrien, og alltid med en undertone av at det er absurd.

Jeg kan ikke fortelle deg når kloning først ble utført, men teknologien finnes i den universelle bevissthet og er derfor tilgjengelig for dem som begynner å tappe av denne ultimate kunnskapskilden.

Hugo, gir Gud sin godkjenning til kloning?

Jeg er forbløffet over spørsmålet ditt! Jeg har aldri tenkt på å stille spørsmål om dette. Jeg antar at Han ikke er imot det ettersom alt som skapes for til beste for universet ikke kan betraktes som «dårlig» fra Guds ståsted. Jeg ville tro at det er misbruket av denne kloningsteknologien, som all annen misbruk, som Gud ville bli skuffet over.

Fru Suzy, jeg ber, med all respekt, om at du kommer tilbake til dette spørsmålet så vi kan drøfte det ved en senere anledning. Jeg kommer sporenstreks når du kaller på meg, eller om Matthew tar kontakt med meg om du foretrekker det. Jeg takker for din hensynsfullhet, og med dette vil jeg si farvel for en kort tid.

Dagen etter: Fru Suzy, takk for at du tar imot meg igjen. Det oppmuntrende å kunne fortelle deg at Gud ikke er grunnleggende imot kloning. Nei, ikke i det hele tatt. Jeg har tenkt meget nøye gjennom dette etter at du stilte spørsmål om det. Jeg har snakket med de øverste rådsmedlemmene hvis visdom i åndelige anliggender er større en noen annen i dette riket, og de har sagt seg enige i at kloning ikke er i strid med Guds vilje, kun misbruket av de klonete individene og de selvtjenende hensiktene bak utviklingen av dem.

Tusen takk, Mor. Da leserne først stilte spørsmål ved om Hillary Clinton er død eller levende, og om «personen» man ser offentlig er en klon, et holografisk bilde, eller en dobbeltgjenger, spurte vi dem i Nirvana som overvåker Jorden, og svarene deres varierte. De har ingen vanskeligheter med å dechiffrere energistrimler som knytter seg til en person. Men den malstrøm av energier som svirrer rundt Hillary inneholdt en blanding av spekulasjoner og fakta om dette spesielle temaet. Etter at overvåkerne i Nirvana hadde fått klarhet, gav de oss følgende rapport.

Hillary er så visst i live, men hun har ikke vært sett offentlig siden hun ble hjulpet inn i en bil for mange uker siden. En av klonene hennes er til enhver tid i nærheten – dette er standard prosedyre for hvilken som helst person som er blitt klonet i deres samfunn – men hennes fysiske og mentale tilstand på det tidspunktet var altfor dårlig til å kunne laste ned informasjon til klonen, den første av hennes kloner som ville bli tatt i bruk. Lungebetennelse-diagnosen ble klekket ut for å gi Hillary tid til å gjenvinne tilstrekkelig stabilitet til at nedlastingen kunne gjennomføres. Etter et kort fravær fra offentlighetens øyne, dukket hun opp igjen, forfrisket, yngre og slankere, akkurat som hun var for en del år tilbake da klonene ble fabrikkert. Bare klonen og dens etterfølgere vil bli sett offentlig fra nå av fordi Hillarys sviktende helse ville være en så markert kontrast til klonens strålende helse og høye energi.

Hvorvidt denne situasjonen vil få noen innflytelse på valgkampanjen for ny president, er ikke kjent. Det som er kjent, er at energien som omgir de to hovedpartienes kandidater er som et flammehav av negativitet, om man kan si det slik, og det er mulig at scenarier i tillegg til dem som er nevnt i augustmeldingen vår, vil utvikle seg. De positive energiene rundt Bernie Sanders har ikke avtatt, de leder ham fortsatt mot presidentembetet.

Den uforbeholdne kjærligheten til alle lysvesener i dette universet er med dere mens dere hjelper deres verden å bevege seg inn i en lang æra av kjærlighet, fred og velstand for alle.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

¹) Boken hun refererer til er ikke oversatt til norsk, men du kan lese mer om Mathew’s bøker på The Matthew Books Informasjonen på nettsiden er på engelsk.


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge