Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 22. november, 2013

Matthew Ward - 22. november, 2013

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Aller først skal vi snakke om en sak som har berørt hjerter over alt. Tyfonen Haiyan er ufattelig tragisk for alle som har mistet kjære familiemedlemmer og venner, sine hjem og sine forretningsvirksomheter – de vet ikke at de på sjelenivå avtalte å være del av denne enorme renselseshandlingen for planeten. Fordi det å “slippe ut” negative energier som stadig hopet seg opp var livsnødvendig for at Jorden skulle kunne fortsette på sin vei mot balanse, så grep alle de menneskene som endte sine liv og de millionene som kjemper i etterdønningene av stormen, muligheten til å utvikle seg sjelelig ved å delta slik de gjorde.

Denne formen for entusiastiske masse-avtaler synes ikke en gang å være mulig med deres oppfatning av tid, men i sjelens evige liv og tidsløsheten i det store kontinuum, søker man ivrig etter muligheter til å gjøre store sprang fremover i sin sjeleutvikling og i Universet generelt er dette ikke så uvanlig.

Vi ber dere inderlig om å ikke tenke at forklaringen vår på denne forferdelige situasjonene er samvittighetsløs eller at vi er upåvirket av alle disse sørgende sjelene og det enorme gjenoppbyggingsarbeidet de står overfor. Vi er blant de myriader av sjeler som overøste Filippinene med Lys både under og etter stormen for å assistere alle som ”gikk over” og for å styrke de overlevendes indre kraft. Vi føler smerten i deres knuste hjerter, frykten deres og forvirringen med hensyn til hvordan de skal kunne greie å begynne å bygge opp igjen sine liv, landsbyene, bondegårdene og byene.

Hvor inderlig vi ønsket at de kunne vite at deres kjære som mistet livet ble hilst velkommen ved navn og ”Tusen takk!” da de ankom Nirvana. Og like inderlig ønsker vi at de kunne vite at både de selv og alle som døde kollektivt avtalte å gi Jorden dette vitale løftet som hun trengte for å fortsette på sin vei mot balanse. Om det var mulig for dere å se Gaia’s takknemlighet, ville hele deres verden vært i ekstase over stråleglansen av lyset fra den.

Medfølelsen fra hele kloden bringer lys til alle livene som i dette øyeblikket er trøstesløse og tynget av sorg og den åndelige sjenerøsiteten i all den hjelpen som blir gitt bringer også masse lys til dem. Med vårt overblikk kan vi se alle medisinske teamene, alle de som bringer inn vann og mat, alle oppryddingsgruppene som holder ut og ikke gir opp i områder hvor veiene er skylt vekk av vannmassene eller er sperret av ødelagt bygninger. Vi ser panikken hos sultne mennesker som desperat leter etter mat, og vi ser dem som tar med seg ting som ikke har noe å gjøre med å overleve, men som det vil være behov for når et snev av normalt liv blir gjenopprettet. Lys-Vesener fra hele Universet sender strømmer av kjærlighet-lys energi til alle disse sjelene.

For femti år siden satte drapet på den amerikanske presidenten John F. Kennedy verden i sjokk, men i dag er det svært få mennesker som vet at hans død var så mye mer enn at så mange mennesker ble så dypt følelsesmessig påvirket av det. Med tiden vil sannheten komme frem at en av grunnene til at han ble myrdet var for å forhindre at han skulle avskaffe det privateide Federal Reserve System og bringe den nasjonale myntenheten tilbake til sin dollar status – et trekk som villa ha gjort brått slutt på Illuminatis kontroll over landets økonomi og alvorlig svekket deres muligheter til å manipulere den globale økonomien. Et halvt århundre senere enn det Kennedy ønsket, så er nå nedbyggingen av dette avskyelige systemet i gang.

Jeg har bedt min mor om å kopiere inn det tankevekkende budskapet hun mottok fra President Kennedy for noen år siden.

[Det følgende budskapet som var ment for en britisk forfatters bok om Prinsesse Diana, som inneholder budskaper fra henne og mange andre, og som ble kanalisert 30. desember 2004. Jeg vet ikke om boken ble utgitt eller dersom den ble utgitt, hvilken tittel den fikk.]

”Til den verden jeg forlot for mer enn førti år siden, vil jeg si at den kjærlighetens ånd for mitt land og for Jorden aldri ble borte. Min bortgang var ikke noen ulykkeshendelse, like lite som Prinsesse Dianas død. Våre sjeler hadde inngått avtale om å tjene verden på denne måten. Vi visste på et eller annet nivå at våre liv på jorden ville bli korte, men i god hensikt, og vi kan se at mye er blitt oppnådd i vårt navn – mer enn om vi hadde blitt værende her.

Våre liv ble ikke levet på noe perfekt vis, og det var det heller ikke meningen at de skulle være. Våre svake sider er som hos mange andre som også gjorde mye for å hjelpe til med å løfte menneskehetens ånd og å fremme verdsettelsen av hvert enkelt menneskes liv.

Jeg bruker igjen mine ord som fortsatt huskes av så mange: ”Spør ikke hva landet ditt kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for landet ditt.” Men nå vil jeg gjøre disse ordene enda bedre: ”Spør ikke hva verden kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for verden.” KJÆRLIGHET er svaret, det ENESTE svaret for hvordan vi kan løfte oss opp av all den elendighet som fortsatt rammer så store deler av Menneskeheten.

Den ånd med hvilken Diana og jeg begge gjorde vårt beste for å tjene menneskeheten i hver våre posisjoner er sterkere enn noen gang i oss. Mer enn noen gang tidligere i Jordens historie er det mulighet til å spre kjærlighet på Jorden gjennom følelser og handlinger. Mer enn noen gang tidligere er det et tvingende behov for dette! Øyeblikket for det store skiftet står foran dere. Bidra til dette for alt liv på Jordens skyld og for din sjels næring og vekst.

Vi er aldri atskilt fra hverandre. Vi er Ett med Universet.”

Tusen takk, Mor. Nå skal vi ta opp en del temaer som leserne har spurt om.

Dersom kometen Ison eksploderer, vil noen store fragmenter av den bli trukket inn av Jordens gravitasjon og kan sette oss i fare? Nei. Romskip som patruljerer himmelrommet rundt Jorden er hele tiden på utkikk etter kometer som Ison eller andre himmellegemer som kunne sette Jorden i fare, og dersom noen av dem kunne bli farlige, så bruker de sin teknologi til å styre dem utenom Jorden.Når det gjelder mindre objekter, så styrer de dem til områder hvor de ikke vil kunne gjøre stor skade eller de sprenger dem i småbiter, hva som enn måtte være det tryggeste for planeten.

Nei, det er ikke fastsatt noen tid for den offentlige kunngjøringen av andre sivilisasjoners eksistens og tilstedeværelse, for at skip skal lande eller for introduksjonen av familiemedlemmer som lever blant dere. Gud er den som har ansvaret for å bestemme tidspunktet, fordi bare på et så høyt bevissthetsnivå er det mulig å vite når menneskeheten på Jorden er rede til å ønske ”aliens” velkommen. Filmindustrien deres har gjort en god jobb med å portrettere folk fra andre sivilisasjoner som “stygge monstre” som har til hensikt å tilintetgjøre dere eller som vakre, slue vesener som vil gjøre dere til slaver – bilder av groteske skapninger og historier om hensynsløse hensikter er blitt etset inn i mange, mange sinn.

En del lesere føler at ikke noe av virkelig betydning kan skje før deres familie fra stjernene kan jobbe skulder ved skulder med dere, men slik er det altså ikke. Fordi det er deres verden er det opp til dere å avgjøre hvilke samfunnsmessige, politiske og økonomiske reformer dere ønsker og ta mål av dere til å oppnå dem; og i mange budskaper har vi skissert hvordan dere på så mange måter har gjort store skritt i retning av disse svært viktige målene. Det familien deres fra andre sivilisasjoner vil gjøre er å takle miljøproblemer som er utenfor deres kapasitet å løse – teknologiene deres kan dematerialisere radioaktivt avfall og utarmet uran, gjøre elver og hav helt rene og påny gjøre ørkenområder dyrkbare. I tillegg er deres systemer som genererer kraft fra fri energi mye mer sofistikerte enn deres, som stort sett fortsatt blir undertrykt av Illuminati.

Andre spør om kanaliserte budskap om at vennligsinnete ekstraterrestrielle har gitt opp og overlatt dere til dere selv er sanne og at de eneste som nå er i nærheten av Jorden vil komme for å erobre planeten. Dette er en himmelropende løgn som er spredt av laverestående vesener som vet at kun vennligsinnete medlemmer av deres familie fra universet er til stede i solsystemet deres og at de har hjulpet dere hele veien.

Vi omtalte én situasjon ovenfor; men andre sivilisasjoner har imidlertid også hjulpet Jorden og hennes stadig påfølgende generasjoner av beboere gjennom hele hennes historie. Mor, kan du være snill å kopiere inn den delen av boken som beskriver alle deres måter å gi assistanse på.

[Det følgende er deler av kapittelet “Hjelp fra andre sivilisasjoner” i boken ”Jordens Gyldne Tidsalder – Livet etter 2012”.]*

”Hjelpen fra andre ekstraterrestrielle sivilisasjoner begynte lenge før den intense innstrålingen av lys som reddet livet hennes for litt mer en syv tiår siden.

Gjennom hele Jordens historie har vår familie fra universet tjent henne i mange støttende roller. Medlemmer av en del svært høyt utviklete sivilisasjoner hadde en finger med i spillet med å designe og etablere Jorden flora og fauna og menneskelig liv på planeten er avledet fra mange sivilisasjoners ”frøsettingsprogrammer”. Blant Jordens befolkning i dag finnes etterkommere etter disse urgamle beboerne, av hvilke noen var guder og gudinner……

De Akashiske arkivene, som inneholder alle fakta om hver eneste sjel, i hvert eneste fysiske liv uansett hvor i universet det foregikk, blir vedlikeholdt og beskyttet av noen av Ashtars styrker.

Gjennom uminnelige tider har mannskaper fra Hatonns Pleiadianske flåte gått skift på vedlikeholdsekspedisjoner for å sikre tryggheten til lysets kraftfelt rundt Nirvana som hindrer at ondsinnete entiteter kan komme inn der ….

Etter at flyvningens tidsalder begynte på Jorden har disse mannskapene sørget for at partikler eller andre himmellegemer som kunne utgjøre en potensiell fare for flymaskinene ble styrt unna eller ble dematerialisert.

De har også reddet personer som ble antatt fortapt på sjøen eller i flymaskiner som forsvant; de som ble reddet gikk inn i et annet fysisk energiplan, hvilket er grunnen til at man aldri fant dem igjen eller hørte fra dem.

Ekstraterrestriell hjelp med en hurtighet og intensitet hvis make aldri tidligere har vært sett, startet for over 70 år siden, da Jorden fortvilt ropte om hjelp for å holde sin sterkt svekkete planetkropp i live. Med godkjennelse direkte fra Gud responderte mange sivilisasjoner med en massiv innstråling av lys for å forhindre at planeten spant ut av sin bane og mot den visse død. Selvfølgelig var denne innstrålingen av lys tilgjengelig for Jordens beboere også, og de som responderte på den begynte å generere sitt eget lys med stadig større kraft……

I tillegg til innstrålingen av lys til planeten, som vil fortsette helt til den er godt og vel inne i fjerde dimensjon, har mange ulike sivilisasjoner brukt sine teknologier på en rekke måter i samsvar med Moder Jords ønsker. For eksempel, når Illuminati igangsatte geofysiske hendelser som kunne bli katastrofale, så la disse mannskapene ned et elektromagnetisk kraftfelt som sprer kreftene i jordskjelv og vulkansk aktivitet og reduserer ødeleggelsene og tap av liv, men uten å redusere den mengden med negative energier som Moder Jord kan kvitte seg med i disse hendelsene. Når det gjelder ekstremvær som Illuminati har skapt, har mannskapene redusert vindhastigheten i voldsomme stormer og styrt dem vekk fra tettbefolkete områder langs kystlinjene. [NB! Denne informasjonen ble kanalisert før de vitenskapsmennene som manipulerte været ble fjernet av medlemmer av stjernefamilien deres som lever blant dere. Moder Natur har nå påny den fulle kontrollen med stormene, jordskjelvene og skogbrannene, som er hennes måter å kvitte seg med negative energier på. ]

Kan dere huske de virusene som ble kalt SARS, fugleinfluensa, svineinfluensa og H1N1 som brått dukket opp på scenen, samtidig med et voldsomt mediaoppstyr om at hver av sykdommene, den ene etter den andre, ”var fryktet å kunne utvikle seg til en pandemi”? Ingen pandemier utviklet seg fordi medlemmer av vår familie fra universet nøytraliserte disse laboratorieskapte virusene, og således dømte de mørkes tofold intensjoner med å utvikle dem til å mislykkes – for deres intensjoner var å skape fullverdige pandemier med omfattende tap av liv, samt globalt kaos og frykt.

Mannskaper i himmelrommet deres, som er der i tusener på tusener, bruker sine teknologier for å redusere så mye som mulig av den radioaktive strålingen fra Japans ødelagte atomreaktorer og de sørget for at oljen som flommet ut i Mexicogulfen gjorde langt mindre skade på marint liv enn den ellers ville ha gjort. De gjør tiltak for å nøytralisere den toksiske effekten av stridsvåpen og andre forurensende stoffer, og en sivilisasjon som opptrer som skyformasjoner leder an arbeidet med å rense Jordens atmosfære.

Så viktig som all denne hjelpen er, er kanskje det aller viktigste siden ”11.september” at de har forhindret Illuminati fra å benytte atomstridshoder for å arrangere tilsvarende ødeleggende terroristangrep. Omkring et dusin forsøk har blitt forpurret ved å sørge for at atomstridshodene ikke fungerte, noen ganger også ved å sørge for at rakettene ikke fungerte. Dette er ikke noe brudd på Skaperens lov om fri vilje – det er å respektere og ære Moder Jords ønske av fri vilje om at det aldri mer skulle skje noen terrorhandlinger som “11.september”.

Noen av de mektigste og mest erfarne lysvesener i dette universet befinner seg midt i blant dere og arbeider i kulissene med veiledning og hjelp med de livsviktige forandringene, slik at så mange som mulig av Jordens beboere som velger å ledsage henne inn i de høyere dimensjonene, kan gjøre det. Dette forteller hvor høyt elsket og betydningsfull Jorden er i universet og hvor høyt elsket og viktige DERE er!.......

Disse frivillige fra åndelig høyt utviklete sivilisasjoner inkarnerte i menneskekropper slik at de kunne leve og arbeide midt i blant dere uten å bli oppdaget. Selv om de gjenkjenner hverandre på grunn av den meget særpregete auraen som gjenspeiler deres sjels utviklingsnivå, er det kun få av dere som er energisensitive nok til å se at de er forskjellige fra alle andre.

Målet og hensikten med deres nærvær henger sammen med deres overlegne intelligens som gir dem tilgang til områder hvor de på positivt vis kan påvirke handlinger og aktiviteter i denne helt avgjørende tiden i Jordens transisjonsprosess.

Det disse vennligsinnete gjestene gjør er ikke noen sjeldenhet i universet – sjeler fortsetter å utvikle seg gjennom å tjene mindre utviklete sivilisasjoner. Etter hvert som dere vokser åndelig og intellektuelt, vil dere også til slutt være villig til og kompetente til å hjelpe til med å opplyse og oppløfte mindre utviklete sjeler.”

Tusen takk, Mor. Nå la oss igjen snakke om negativitet for et øyeblikk. For en tid tilbake fortalte vi dere at den negativiteten som hadde rotfestet seg så sterkt gjennom årtusener på grunn av menneskenes brutalitet mot hverandre og andre dyr hadde blitt utløst og eliminert. Så hvor kommer da negativiteten fra? Som alltid før, så kommer den fra beboerne på Jorden.

I tidligere budskaper har vi sagt at alt i eksistensen er energi. Vi har snakket om tankens kraft, om følelsenes kraft, om kraften i det skrevne og talte ord, og vi har understreket hvor avgjørende viktig det er å fokusere på det dere ønsker, ikke på det dere ikke ønsker. Vi har også forklart hvorfor tilgivelse og takknemlighet er så viktig. Bevis for disse universelle sannheter finnes i den urgamle praksis med ho’oponopono, som knytter dem alle sammen til en ”eliksir av himmelsk nåde”, kunne man vel kalle det.

De oppsiktsvekkende resultatene til Dr. Hew Len, tidligere psykolog ved sykehuset for sinnsyke kriminelle på Hawaii, er et til de grader slående eksempel på effektiviteten i ho’oponopono. I stedet for å avlegge visitt hos pasientene i de par årene han var der, oppholdt han seg på kontoret, mens han noen ganger festet blikket på mappene deres, og repeterte om igjen og om igjen og om igjen ”Jeg er lei meg for det jeg har gjort. Vær så snill å tilgi meg. Jeg er så glad i deg. Tusen takk.” Ved å påta seg ansvaret for pasientenes tilstand – ved å dypt og inderlig anerkjenne den uløselige forbindelsen mellom alle sjeler og at hva enn den ene gjør, så påvirker det alle andre – så begynte de å bli bedre og dette fortsatte inntil de var helbredet og ble utskrevet.

Dette bemerkelsesverdige bevis på tankenes og følelsenes kraft kan opplyse og inspirere alle. Det å dele denne historien parallelt med å være takknemlig for den iherdige innsatsen til vår familie fra universet, deres hjelp og deres uforbeholdne kjærlighet, vil fremskynde den dagen hvor livet i denne verden vil være fredfullt og harmonisk.

Vår kjære elskede familie, vi er med dere hvert eneste øyeblikk på deres ferd frem mot deres rettmessige plass som borgere av dette universet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: LeifShare |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge