Home > > Matthew Ward - 19. mai, 2016

Matthew Ward - 19. mai, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. La oss få berolige dere om en del temaer som til tider gir dere bekymring. La oss først se på spørsmålene om endringer i klimaet, som er en global diskusjon i disse dager, hvor det snakkes om at havet vil stige over enkelte øyer og flomme inn over kystene helt opp til der fjellene reiser seg og at millioner av mennesker vil drukne. Det vil ikke skje. Jorden kommer ikke til på sette livene til sine høyt elskede beboerne i fare i prosessen med å vende tilbake til moderat klima over hele kloden. Etter hvert som is ved polene fortsetter å smelte, vil havnivået fortsette å stige langsomt, men generelt sett er det ikke snakk om mye, og folk som bor i områder som blir påvirket av dette – øyer som er bare noen meter over havet, deler av kontinentenes kystlinjer, elvebreddene på de største elevene, lavereliggende områder - har rikelig med tid til å aksjonere for å forhindre dette eller flytte til et annet sted.

Og så er det profetiene om at jordens magnetiske poler plutselig vil snu og legge planeten øde. Det ville være ødeleggende dersom denne omsnuingen skulle skje brått, men det vil den ikke. For noe og åtti år siden var Jordens akse så ute av balanse at hun sto i fare for å fly ut i verdensrommet og den visse undergang. Mektige sivilisasjoner strålte lys inn til henne for å stabilisere hennes bane slik at hun kunne ta fatt på sin oppstigningsprosess, og der begynte polpunktets gradvise, og fortsatt pågående, forflytning.

Andre lesere er bekymret for at Jordens bane vil bringe den på kollisjonskurs med en planet, som noen tror er Niburu, og som andre tror er en nylig oppdaget planet som er betydelig større enn Jorden. Noe av den informasjonen som sirkulerer om denne spekulative situasjonen er utelukkende ment å skape frykt, men mangel på kunnskap er roten til det meste av den. Astrofysikerne deres vet ikke at Jorden, gjennom de siste åtte tiårene, har reist gjennom stadig høyere energiplan, og derfor skjønner de ingen ting og blir skremt når de oppdager nye himmellegemer. Vi kan forsikre dere, kjære familie, om at Jorden vil fortsette sin reise trygt og stødig hele veien til sin destinasjon i femte dimensjon!

E-poster med spørsmål om det amerikanske presidentvalget har strømmet inn i mer enn et år og nå som to kandidater er blitt utpekt som sine partiers primære kandidater, fylles min mors epostkasse opp med spørsmål om hvem som vil vinne. Betraktet ut fra de stadig økende vibrasjonene som styrker og understøtter mennesker med moral og åndelig integritet, og avslører dem som mangler disse kvalitetene, så ser vi det som sannsynlig at ingen av de primære kandidatene vil bli president. Det vil senator Bernie Sanders bli. Dersom vibrasjonene fortsetter å øke i samme tempo som nå, vil sannsynligheten for at han blir vinneren etter hvert bli til visshet i Jordens energifelt av potensial, og i November vil velgerne velge en klok og rettskaffen president.

Vi er som vanlig glade for å motta spørsmål og kommentarer fra dere, og særlig ting som har med Jordens transformative prosess å gjøre, og vi ønsker velkommen de som gir oss anledning til å tilby veiledning til nye sjelesøkere. “Oppvåkning kan være en svært ensom og ofte forvirrende affære. Har Matthew noen råd til Lysarbeidere som synes å ha kommet under psykisk angrep i den hensikt å forvirre dem og gjøre arbeidet deres mindre effektivt?"

Oppvåkning er totalt og grunnleggende forskjellig fra alt dere kan huske, og dersom ingen i familien eller blant vennene deres har nevnt noe liknende, er det naturlig å nøle med å snakke om det dere opplever; og erkjennelsen av at dere er en del av Gud kan synes overveldende, som om det skulle være helligbrøde å så mye som å tenke på seg selv på en slik måte. Kombinasjonen av å føle seg så alene og forvirret med hensyn til sin høyere bevissthetstilstand og det å forsøke å godta sitt gudeselv, kan i sannhet være uhyre stressende og lett å tenke på som et psykisk angrep. Da vibrasjonsnivåene var mye lavere på grunn av at mørket fortsatt omhyllet planeten, gjorde Lysarbeideres lyssterke auraer dem ofte til mål for angrep fra de mørke. Nå er lyset på planeten altfor sterkt til at dette skjer, men via den Universelle Loven om Tiltrekning, kan tanker om at en blir angrepet nå frem til energistrimler av tilsvarende følelser og gjøre at de kommer tilbake til deg.

Vi ber dere av hele vårt hjerte å erstatte slike tanker med vitenen om at dere aldri er alene! Ikke bare er deres beskyttende engel og veilederåndene deres hele tiden ved deres side, men det er også mange sjeler som har en oppvåkningsopplevelse som likner på deres og som med stor tillit går veien mot selvinnsikt og selv-oppdagelse. I mange tilfeller vil åndelige og metafysiske bokhandler invitere sammen mennesker med felles interesser eller henge opp oppslag om sosiale sammenkomster, seminarer og workshops for likesinnede. Vanlige bokhandler har også bøker av samme genre og hvis dere er usikre på hvilke dere skal velge, så spør innover om å bli ledet til de bøkene som vil opplyse dere best. Søk på Internett etter steder som legger ut stoff fra sjeler med samme interesser som dere selv og budskaper fra lysvesener, som for eksempel Patricia Cota-Robles, og selvfølgelig kan dere alltid be om hjelp fra Himmelske Vesener til å føle selvtillit og begeistring over deres oppvåkning. Før dere vet ordet av det vil dere gli inn i et frydefullt forhold til deres gude-selv og nye avenyer vil åpne seg til områder hvor dere kan tjene lyset effektivt og med stor tilfredshet.

"Kan du spørre Matthew om hvordan vi kan finne ut om vår livsoppgave mens vi er her på Jorden?" Den beste måten å finne ut hva du har valgt som livsoppgave er også den enkleste: vær våken for budskaper fra sjelsnivå til din bevissthet – intuisjon, instinkt, inspirasjon, aspirasjon og samvittighet. Når du følger disse veiledningene som er spesifikt på linje med de valgene du har gjort i din sjelekontrakt, så vil du ha en klar følelse av å bevege deg med letthet langs livets vei, i motsetning til å streve med å ta beslutninger og kanskje spørre andre om hva de mener er den mest logiske retningen for deg å gå.

"Er det sant at de virkelig mørke vesenene er i ferd med å bli fjernet fra Jorden og tatt til en alternativ holografisk Jord? Dersom dette er sant, er det jo storartet fordi det reduserer mørket på denne planeten og setter fart i tidsskjemaet mot full avsløring. Og hva betyr det at vi lever i et holografisk univers eller matrix, er 3D en drøm og høyere dimensjoner virkelige, eller er den bare en projeksjon av bevisstheten vår?" Mørke vesener forlater Jorden på samme måte som lysvesener gjør, ved at den fysiske kroppen dør; og, på samme måte som lysvesener går de inn i Nirvana, Jordens åndeverden, på det nivået som korresponderer med den energien de genererte i løpet av sitt liv på Jorden.

Det finnes gode forklaringer på det holografiske univers i bøker og Internettartikler, i den utstrekning kosmologene deres har blitt kjent med det. De har matematisk konkludert med at universet begynte med et Big Bang, men de har enda til gode å forstå at vitenskap og ånd – eller energi og kosmisk bevissthet – er ett og det samme: Skaperens kjærlighet/lys-essens, den mektigste kraften i universet og Kilden til alt som eksisterer.

Høyere dimensjoner er virkelige, men det er ikke helt korrekt å si at 3D kun er en projeksjon av ens bevissthet. Hva en person tror, likegyldig hvor langt fra den faktiske sannhet det måtte være, er denne personens virkelighet, og etter all sannsynlighet ville dere ende i en heftig krangel med en eller annen person dersom dere påstod at det han eller hun tror på er "utelukkende en projeksjon av din bevissthet". Imidlertid er det slik at det som synes å være virkelig i tredje dimensjon er en "drøm", en illusjon, og vi kan ikke forklare dette mer presist enn vi gjorde i et budskap for noen år tilbake. Mor, kan du finne frem dette budskapet og kopiere inn den angjeldende del av det. Vi antar at det vil være spesielt til hjelp for sjeler som er i ferd med å våkne opp og kanskje for erfarne lysarbeidere også.

"Hva mener Matthew når han sier 'Vi lever i en illusjon'? Er det slik at hver og en person har sin egen virkelighet, eller deler vi alle den samme virkeligheten?"

Per definisjon er en illusjon noe som er noe annet enn det utgir seg for å være, noe som fremstår som virkelig, men uten basis i virkeligheten. Illusjonen i tredje densitet er at det kun er dette ene livet på Jorden, så dør man, og etterpå, ifølge mange, finnes det et eller annet "vagt definert" sted som enten er et velsignet etterliv eller en ild-og-svovel helvete hvor man forblir i evighet. Virkeligheten er at dette livet er bare ett av mange hundre, kanskje mange tusen erfaringssituasjoner en sjel har, i mange ulike former og steder, samtidig, i universet.

Illusjonen er at du er kroppen din, personligheten din, dine karakteregenskaper, følelsene dine, det du har oppnådd, og så har du tilfeldigvis også en sjel som reiser til Gud-vet-hvor når du dør. Virkeligheten er at du ER denne sjelen, som er en del av Gud, uatskillelig fra Ham og alle andre sjeler i dette universet; du har en fysisk erfaring, i en fysisk kropp, som du selv valgte for å balansere ut andre liv; og du er et vesen som lever evig.

Illusjonen er, avhengig av hvilke religiøs tilknytning man måtte ha, at det Høyeste Vesen i universet er korrekt beskrevet utelukkende i din religion, og at Hans lover, slik de er tolket i dinreligion, er absolutte. Virkeligheten er at det Høyeste Vesen i dette universet er underordnet Skaperen, det Høyeste Vesen i Kosmos; Gud er en amalgamering av alle sjeler, alle livsformer, over alt i hele dette universet og Han kjenner enhver tanke og føler enhver følelse i alt levende; Han kan ikke blande seg inn i Skaperens lov om fri vilje selv om sjeler kommer på vidvanke fra sjeleplanen de har lagt før de inkarnerte, så det er ikke slik at "Hans vilje skje"; og selv om vi vanligvis sier "Ham", så er Gud, eller Kilden, hva dere nå måtte velge å kalle ham, den ultimate tilstand av androgyni, den perfekte balanse mellom mannlige og feminine energier; og han etablerte ikke religioner – det var det noen få av hans villfarne gude-selv-deler som gjorde.

Illusjonen er at ondskap er det motsatte av fromhet og godhet. Virkeligheten er at mørke er fravær av lys, fravær av kjærlighet og åndelig klarhet.

Illusjonen er at Jorden er en liten, kompakt planet og at beboerne der er det eneste verifiserbare intelligente liv i universet. Realiteten er at Jorden er en sjel med planetkropp som huser beboere inni, på overflaten og over overflaten, og at hennes overflatebeboere for det meste er langt kortere kommet i sin utvikling åndelig, intellektuelt og teknologisk enn mange andre sivilisasjoner.

Ja, hver enkelt sjel har sin egen illusjon når det angår selvet, de ulike fasetter av livet sitt her på Jorden, om planeten Jorden og om Kilden til Alt Som Er, men med tiden vil alle dele den samme universelle virkeligheten. [23. mai, 2005]

Tusen takk, Mor. Bølgen av selvmordsbomber-angrep har ført til en bølge av spørsmål. Men la oss først si at det å bli selvmordsbomberaldri er del av en sjelekontrakt. Fordi en persons kontrakt er én del av et arrangement flere sjeler har blitt enige om før de inkarnerte, så må den inkludere ikke bare en person som dreper, for å utbalansere det å ha blitt drept i et tidligere liv, i tillegg til en person som har valgt å bli drept for å utbalansere et tidligere liv, men det må også gi alle de andre deltakerne anledning til å oppleve og erfare det de valgte for å utvikle seg som sjel.

Det kan for eksempel være slik at noen avtaler inkluderer sjeler som ønsker å "gå over" som en gruppe. I et slik tilfelle er det noe de gjør til fordel for andre som trenger hva som måtte følge av emosjonelle eller finansielle prøvelser etter gruppetransisjonen. Alt avhengig av hvor mange sjeler som er involvert – og tallet kan variere fra relativt få til mange tusen - så kan hendelsen være et eller annet transportmiddel som blir vrak, tropper på slagmarken, familiemedlemmer som lever i en krigssone, en naturkatastrofe eller en dødelig sykdom som sprer seg raskt.

Noen unge mennesker som blir selvmordsbombere har blitt indoktrinert fra barnsben av og fortsetter å tro at de må forsvare sin religion ved å drepe mennesker som tilhører andre religioner, og de handler da ut fra en mektig form for mind control (induserte tvangstanker). Når de kommer til Nirvana og må gjennomgå alt som har skjedd i livet sitt, er det enormt vanskelig for dem emosjonelt ettersom de må føle det fulle omfang av lidelse deres siste handling påførte andre. Fordi de handlet ut fra potent programmering, så pådrar de seg ikke videre karmisk gjeld, men deres neste liv vil være viet til å hjelpe mennesker i dyp nød i en tredje tetthets sivilisasjon som har begynt å våkne åndelig og bevissthetsmessig.

Selvmordsbombere som er voksne når de bestemmer seg til å bli terrorister handler ut fra en fullstendig forvrengt oppfatning av å ha makt og som er total blottet for omtanke for konsekvensene for andre. I tillegg til en ekstremt smertefull gjennomgang av livet sitt i Nirvana, hvor de må føle lidelsene til hver eneste person som ble rammet av deres selv-ødeleggelse, så vil de måtte gå gjennom ett eller flere meget vanskelige liv i en lav tredje dimensjons sivilisasjon hvor den karmiske karusellen går på full rulle. Det at de må forplikte seg til dette blir ikke bestemt kun ut fra dette individets siste handling, men det er det at energien i deres ønske om å ta livet av så mange mennesker som mulig, i tillegg til selve handlingen, er så mørk at den overgår alle aspekter av deres tidligere liv.

En leser fra Belgia som bor i nærheten av Brüssel lufthavn skrev: "Jeg må tilstå at det blir vanskeligere og vanskeligere å opprettholde positiviteten og troen på menneskehetens fremtid. Jeg vet ikke lenger hva jeg skal si til folk når hendelser som dette blir diskutert (selvmordsbomberangrepene). Det begynner også å bli stadig vanskeligere å være overbevist om at etter dette livet er det en annen eksistens som venter. Jeg lurer på om andre som leser budskapene dine føler tilsvarende tvil og vakling i troen. Om de også føler det slik at de ikke føler seg i kontakt med noen utenfor-kroppen-verden lenger."

At man mister troen på menneskenes fremtid er en forståelig reaksjon på volden når man kjenner noen som har blitt direkte rammet. Og når dere kanskje ikke betrakter det å "ha mistet kontakten med resten av verden" som en himmelsk nåde, så er det likevel det – det er å gi hjertet og sinnet et øyeblikks pause fra sjokk og fortvilelse og sorg. I slike tider er det vanskelig å tenke på et liv etter dette og finne noen trøst fra det som synes mest som en tåkete drøm, at det finnes en vidunderlig strålende verden av fred og kjærlighet. Men å holde fast ved denne drømmen er det som vil oppløfte ånden og gjenopplive troen på menneskehetens besluttsomhet og evne til å gjøre denne verden til et langt bedre sted enn den for øyeblikket er. Høyt elskede Brødre og Søstre, vær så snill å ikke tvile på at denne forvandlingen i Jordens sivilisasjon faktisk er i ferd med å skje!

Og når det gjelder å snakke med folk om tragiske hendelser, la dine ekte følelser strømme. Å gråte er uendelig mye sunnere enn med stoisk ro å undertrykke sine følelser, så la tårene bare strømme fritt. Be om hjelp fra Himmelen om å bli hel igjen; åpne øynene for skjønnheten i naturen, i små barns uskyld eller i hengivne følelser for kjæledyret ditt; vit at det er uendelig mye mer godt enn ondt i verden og at lyset kontinuerlig styrker det gode, og svekker det onde. Uttrykket deres "Tiden leger alle sår" er bare delvis riktig – det er hvordan du velger å bruke tiden som bringer healing, som gir deg helsen og positiviteten tilbake, eller ikke.

Nå snakker jeg kun på vegne av meg selv, Matthew, for å fortelle at stress fant veien inn i vårt forrige budskap. Da en tyfon fikk skylden for ødeleggelsene på Haiti i stedet for et jordskjelv, så var dette et sjeldent tilfelle av at min mors tanker – en glipp i hukommelsen din, Mor – overstyrte min sending. Hun er lei seg for at uken med stress på grunn av tekniske problemer med pc’en hennes, som blokkerte nettstedet hennes og e-postadressen hennes, gjorde at hun for et øyeblikk ble distrahert slik at hun ikke hørte ordene mine klart.

Vi tar farvel med dere bare for dette øyeblikket ettersom vi alltid er med dere i uforbeholden kjærlighet.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


Share |