Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Matthew Ward - 19. august, 2016


Matthew Ward - 19. august, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Nå som kandidatene til presidentvalget i USA er «hugget i sten», eller i hvert fall gir inntrykk av å være det, så er det naturlig at dere spør hvordan det kan være mulig for Bernie Sanders å bli landets neste president.

Vårt forrige budskap listet ikke opp de ulike scenariene de i Nirvana som overvåker Jordens energifelt, følger nøye med på. Grunnen til dette er at vi ventet på å kunne fortelle dere det eneste av dem som er signifikant, det eneste som har et ustoppelig momentum. Ennå er det ingen som har det. Derfor vil vi fortelle dere om de ulike mulighetene som påvirker Sanders og de to andre store partienes nominerte. Energien rundt andre eventuelle kandidater er for svak til å materialisere energistrimler med tilstrekkelig utviklingspotensial.

Universets kontinuerlige balanseringsmekanisme sørger for at det vil dukke opp måter å løse blokkeringer i energifeltet på, og det er det som er i ferd med å skje her. Mesteparten av energien som genereres rundt Sanders er positiv, selv om han ikke er nominert som presidentkandidat; energien som genereres rundt Donald Trump og Hillary Clinton, som er nominerte kandidater, er overveiende negativ. Den samlede energiinvesteringen, som omfatter tankene og følelsene i befolkningen, har skapt utallige energistrimler som svirrer omkring i den kollektive bevisstheten. For å bringe orden i dette kaoset, fløt energier sammen og dannet ulike scenarier som representerer den totale investeringen og hver av disse har potensialet til å bryte blokkeringen og gjøre det mulig for energien rundt Sanders å flyte i den retningen den var gitt, mot presidentembetet.

Og nå de ulike scenariene. Måten Clinton drev sitt politiske spill med andre nasjoner mens hun var statssekretær eller hennes medvirkning i uregelmessigheter i det Demokratiske partiets primærvalgrunde, kan for eksempel bli avdekket. En del av hennes forklaringer og utsagn avlagt under ed, kunne tenkes lekke ut i det offentlige rom som de løgner og usannheter de er. Kildene til og bruken av Clinton-stiftelsens fonds og hennes langvarige assosiasjon med Illuminati kunne bli avdekket. Hver enkelt av disse scenariene ville offisielt diskvalifisere henne som nominert presidentkandidat og helseproblemene hennes kunne diskvalifisere henne fysisk. Dersom en av disse scenariene skulle vise seg å oppnå seg uslåelig dominans, ville Sanders rykke opp og ta Clintons plass på stemmesedlene og vinne valget. Eller, hun kunne fortsette å være med i valgkampen, men borgere som er lite tilfreds med henne eller Trump, kunne slå seg sammen med de som støtter Sanders ved å benytte seg av skriftlige, innsendte stemmer. Og siden den energetiske situasjonen ennå ikke er avklart, kan det dukke opp andre muligheter som kan plassere ham i Det Hvite Hus.

Hver enkelt av disse avvikene fra landets tradisjonelle prosedyrer på dette stadiet av valgkampen ville være svært uvanlig, det er sikkert og visst. Imidlertid er det ikke mange som ville si om de politiske valgkampanjene i 2016 «at alt er som normalt», så at Sanders skulle kunne komme tilbake på arenaen som aktuell kandidat sammen med den personen han ønsker som visepresident, ville kanskje ikke være så overraskende likevel.

Med tiden vil befolkningen forstå at dette simpelthen var energier som spilte seg ut – vibrasjonene støttet Mr. Sanders både som person og som folkets kandidat. Dette vil også etter hvert bli forstått i en mye større sammenheng, nemlig at det er uløselig knyttet til den monumentale forandring som er i gang, hvor korrupsjon og undertrykkelse må vike for frihet og oppløftelse for hele vår sivilisasjon.

Motstand er også et element i denne forvandlingen fordi frykt for forandringer ligger latent i menneskenes bevissthet i tredje dimensjon. Mørke sjeler frykter for at de skal miste grepet sitt over de mange som er redde for de tilstandene de mørke har skapt eller hatt kontroll over. Det er denne fryktenergien til de mange som gjør at de mørke kan holde det gående. Men alle deres forsøk på å opprettholde status quo vil være til ingen nytte. Alle intensjoner og tilstander på lave vibrasjonsnivåer vil fortsette å disintegrere etter hvert som vibrasjonene på planeten fortsetter å øke.

Dere er vant til å lese ord som «kjærlighet», «fred» og «Enhet» i budskaper fra kilder som er av lyset. Har dere lagt merke til hvor ofte disse ordene bli brukt av ledere for borgerbevegelser, sivile foreninger og religiøse ledere, og også av personer som blir intervjuet i nyhetssendinger og ikke minst av slagordsyngende masser som bærer plakater med disse orden i fet skrift. Akkurat som alt annet i eksistensen, så er ord energi, og enten de er talt eller skrevet, så utstråler de energi som tiltrekker mer energi av samme type. Dette er den universelle loven om tiltrekning. I alle verdens språk er det ordene kjærlighet, fred og Enhet som har de høyeste vibrasjonene. Nå som disse ordene benyttes så hyppig rundt om i verden, så bidrar deres mektige vibrasjoner til å vekke folk opp.

«Jeg ser på meg selv som en sannhetssøker. Jeg vet ikke om dette er det samme som en ‘lys-arbeider’, men det synes som om dette skulle være noe mer enn bare å ville vite hva som er sant og hva som ikke er det. Spørsmålet mitt er, hva er en lys-arbeider og hvordan kan man vite om man er det?» Når du betrakter deg selv som en sannhetssøker og spør om hva en lys-arbeider er, så viser dette at du er på samme vei som dem, bare at du ikke er kommet så langt på veien som dem.

Å lære seg å skjelne hvilken informasjon som er sann og hvilken som ikke er det, er et viktig element av det å bli opplyst, av å lære seg selv å kjenne. Mye viktigere enn å gjøre seg avhengig av ytre kilder for å finne svar er det imidlertid å spørre innover, der hvor all sannhet er kjent. Disse svarene, som er budskap fra sjelsnivå til mentalt nivå, kommer i form av intuisjon, instinkt samvittighet, inspirasjon eller aspirasjon. Når du tar på alvor de svarene du får, kanskje som en sterk følelse eller som bilder eller ord for ditt indre øye, eller en stemme inni hodet ditt, da flyter livet ditt lett og uanstrengt. Dette signaliserer at beslutningene og handlingene dine stemmer overens med valg du gjorde i sjelekontrakten din før du inkarnerte.

Vi kom visst litt på viddene i forhold til det du egentlig spurte om, så la oss vende tilbake til spørsmålet ditt. En enkel beskrivelse av en lysarbeider er en person som lever et fromt liv. Gud selv har sagt det mye enklere: Vær vennlig. Millioner av mennesker rundt om i verden, som slett ikke har hørt ordet lysarbeider, tar seg likevel tid til å hjelpe dem som er i nød og bruker sine evner, penger og ressurser på dette. Selv om vi bruker begrepet lysarbeider, så er det alle disse menneskene gjør, i likhet med alle som ser på seg selv som lysarbeidere, rett og slett å tjene lyset ved å leve i lyset.

Lys, som er akkurat den samme energien som kjærlighet, bare uttrykt på en annen måte, utstråles av vennlige handlinger og attributter som ærlighet, omtanke, takknemlighet, tilgivelse og generøsitet; ved å være ikke-dømmende og åpen for å se ting fra andres perspektiv samtidig som man er trofast mot sine egne prinsipper og verdier. Utstrålt lys løfter andre opp. Den effekten et genuint smil, en trøstende klem eller et oppmuntrede ord har på andre er langt større enn det er mulig å måle, og energien brer seg videre langt ut i omgivelsene. Når man har lys inni seg gir dette en følelse av fredfullhet, optimisme og selvtillit, ikke av selvgodhet, men ydmykhet. Når lysarbeidere møter på utfordringer, så vet de at deres indre styrke og besluttsomhet vil gjøre at de overvinner hindringen når de fortsetter å hjelpe samfunnet å bevege seg stadig nærmere Jordens Gyldne Tidsalder i all sin stråleglans, hvor alle mennesker vil vite at enhver livsform på planeten er uløselig knyttet til alle andre.

Vi vil foreslå for alle nykommere til åndelig informasjon at de leser den veiledningen som vi gav en herre som identifiserte seg selv som «en oppvåknende sjel». Mor, vil du være snill å sette inn datoen for det nevnte budskapet. [19. mai, 2016] Tusen takk.

«Mange av de som kanaliserer budskap har ofte sagt at når vi forlater dette livet, så reiser vi til et mye bedre sted. At veiledere fra åndeverdenen venter på oss for å hjelpe oss og veilede oss. Kan du forklare dette for meg?» At Nirvana er et mye bedre sted på en myriade av måter, for mennesker som har levd i overensstemmelse med sjelekontrakten sin, det skal være visst, men de har ikke behov for veiledere fra åndeverdenen når de kommer dit. Veiledere, deres skytsengel og andre fra engleriket, sjeler dere er knyttet til gjennom kjærlighetsbånd, og medlemmer av andre sivilisasjoner er Guds utsendinger som på usynlig vis hjelper dere i deres liv på Jorden. Når dere kommer til Nirvana venter personer dere kjenner og er glad i på dere der.

Hver eneste sjel har sin unike frekvens og i øyeblikket før kroppen dør, så sender den ut et signal som blir mottatt av alle dem som denne sjelen har kjærlighetsbånd til. De som ønsker dere velkommen kan være familie og venner fra hvilket som helst av deres mange liv, ikke bare dem fra deres umiddelbare fortid som reiste før dere til åndeverdenen. Og de kan være der og møte dere selv om de har inkarnert på en annen planet eller i en annen sivilisasjon. Fordi dere vil «gå over» fra et liv på Jorden, vil dere gjenforenes med dem dere er glad i og deres kjære kjæledyr i Nirvana. Imidlertid kan slike gjenforeninger finne sted hvor som helst i dette universet hvor energien tilsvarer sjelens vibrasjoner.

«Jeg leste nettopp det budskapet hvor Matthew sier at sjelen blir satt fri fra personen når den ankommer Nirvana. Hva betyr egentlig det? Hvor reiser sjelen hen?» Sjelen blir frigjort fra – eller vil ikke lenger bli påvirket av – eventuelle traumatiske skader på personens eterlegeme eller psyke. Eterlegemet og den fysiske kroppen er så nært knyttet til hverandre at enhver sykdom eller skade kroppen blir utsatt for også påvirker eterlegemet. Det er også slik at emosjonelle traumer man har opplevd i løpet av livet blir værende i psyken og av den grunn ankommer folk til Nirvana med disse tilstandene. Under healingprosessen, som er nøye tilrettelagt for å møte hver enkelt persons behov, kan sjelen reise akkurat hvor den vil, samtidig som den er hos personen – for den ER personen!

Sjeler, som er Skaperens rene kjærlighet/lys essens, er energi som vibrerer på et høyere vibrasjonsnivå enn eterlegemet og mye høyere enn densiteten til den fysiske kroppen, så sjeler blir alltid «satt fri» og kan være akkurat hvor de måtte ønske simpelthen ved tanken på å være der. Det er av denne årsak det er mulig for sjelen, mens den fysiske kroppen sover, å besøke de den har kjærlighetsbånd til, utføre lysarbeid i verdener der slik assistanse behøves eller høyne sine åndelige og bevissthetsmessige evner gjennom studier i avanserte sivilisasjoner.

Elskede brødre og søstre, som aspekter av Skaperen, den allvitende, omnipotente og evige JEG ER Enheten som omfatter Alt, så har dere alltid hatt ubegrenset potensial til å manifestere hva dere enn måtte ønske. Disse evnene ligger latent i sjelens design og etter hvert som dere fortsetter å utvikle dere, vil dere bli i stand til å utføre det dere nå ville betrakte som mirakler.

______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif


< previous message | next message >


Share |


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge