Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 23 april 2021


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 23 april 2021

Mike Quinsey

Alles beweegt zich in de goede richting nu het leven begint terug te keren naar een vorm die jullie normaal zouden noemen. Toch heeft het Covid19-virus ervoor gezorgd dat jullie dermate veel veranderingen hebben doorgevoerd dat er nooit meer sprake zal zijn van een terugkeer naar een leven zoals het voorheen is geweest. De lockdown heeft laten zien waar jullie verbeteringen kunnen aanbrengen in je kwaliteit van leven en er vinden nu al veranderingen plaats. Jullie hebben je gerealiseerd dat klein fijn is en beter aansluit bij je behoeften. Dat is de reden waarom sommige van de enorme bedrijven zijn ingekrompen, omdat ze hebben ontdekt dat sommige van hun vestigingen te groot waren om nog succesvol te zijn, waardoor ze sindsdien hun deuren hebben gesloten.

Dergelijke veranderingen zijn blijvend, ook de veranderingen die ervoor hebben gezorgd dat jullie de manier waarop je handelt, hebben veranderd. Zelfs nu al zijn jullie bezig met het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken, waarbij de trend van thuisbezorging een belangrijke is. De keerzijde is de introductie van meer controle over de mensen, een controle die onnodig uitgebreid en sterk lijkt. Het lijdt echter geen twijfel dat de mensen zich hiervan tegenwoordig veel bewuster zijn en niet nog méér controle zullen accepteren, tenzij deze absoluut rechtvaardig wordt geacht. Sommige controles zullen er uiteraard op tijdelijke basis zijn en zullen, naarmate het leven gemakkelijker wordt, langzaamaan worden ingetrokken.

De mensen hebben veel over zichzelf geleerd door over veel langere periodes dan voorheen dichter bij elkaar te zitten en hechtere relaties te hebben. Ze hebben ingezien dat er veel te veel tijd werd besteed aan het verdienen van geld, ten koste van hun persoonlijke relaties. Ook dit is een gebied waar veranderingen onvermijdelijk zijn, zodat mensen meer tijd hebben voor hun persoonlijke behoeften. Parttime werken heeft de voorkeur, maar niet alle arbeidsprocessen kunnen op die manier worden ingevuld, zodat duidelijk mag zijn dat er altijd uitzonderingen bestaan. Thuiswerken past niet bij iedereen, maar ook dat zal blijven. Al deze dingen bevinden zich zogezegd in deze "smeltkroes" waarbij het nog afwachten is hoe bedrijven zullen reageren op dit soort veranderingen.

Nog een ander gevolg van de lockdowns is dat er een verandering te zien is in de eetgewoonten van mensen. Totdat de zaken terugkeren naar wat als normaal zou kunnen worden betiteld, valt het resultaat van jullie ervaringen nog te bezien. We zien de aanhoudende trend dat vrouwen meer banen krijgen die normaal gesproken door mannen zouden worden ingevuld, en ook dat zal zo blijven. Dit soort veranderingen komen en gaan voortdurend en ze geven de invloed van elke nieuwe generatie weer. Pre-selectie speelt eveneens een rol waarbij de toekomst van de mensheid van tevoren wordt uitgestippeld met het oog op de komst van nieuwe ideeën en trends die nodig zijn om jullie evolutionaire vooruitgang voort te zetten.

Je zou natuurlijk wijlen Tesla, de uitvinder, als voorbeeld kunnen nemen. Tesla, die een opmerkelijk goed geheugen had en het vermogen bezat om te zien wat de mensheid nodig had om haar toekomst vooruit te helpen, waarbij hij een enorm aantal uitvindingen patenteerde die een grote vooruitgang in jullie evolutie zouden hebben kunnen brengen als ze waren opgepakt. Sommige daarvan hebben jullie al vooruitgang gebracht, zoals de elektrische auto en er komen er nog meer. Tesla is verantwoordelijk voor een groot aantal andere futuristische uitvindingen waarvan de mensheid had kunnen profiteren ware het niet dat de Illuminati hadden ingegrepen.

Niets kan jullie voortgang echter volledig stop zetten, aangezien jullie vooruit dienen te gaan ter voorbereiding op grootsere zaken die zich met de hogere trillingen zullen aandienen, ongeacht de pogingen om dit tegen te werken. Hogere machten zijn aan het werk om de plannen voor de toekomst van de mens ten uitvoer te brengen, plannen die al lange tijd geleden zijn uitgevaardigd. Deze tijdsperiode was voorbestemd om een opmaat te zijn naar wat je volwassenheid zou kunnen noemen, en vormt het eerste stadium van jullie pad om galactische wezens te worden. Dit is altijd al jullie bestemming geweest en nadert haar vervulling omdat jullie het kantelpunt van 2012 zijn gepasseerd. Het is echt geen sinecure geweest om jullie op deze manier vooruit te helpen zodat de veranderingen die nodig zijn voor jullie vooruitgang, kunnen plaatsvinden.

Gezien de huidige stand van zaken vraag je je misschien af hoeveel er nog bereikt kan worden. Wees er echter van verzekerd dat alles in goede orde verloopt; het grotere plaatje zal ineens duidelijk worden. Alles is aanwezig om jullie vooruit te helpen en de aanwijzingen van wat er komen gaat zullen zich spoedig aandienen. Jullie hebben geleefd in wat je een droomwereld zou kunnen noemen, maar het heeft je een dienst bewezen, waardoor de evolutie in een voor jullie acceptabel tempo kon worden voortgezet. De toekomst is niet per se in steen gebeiteld, ze is flexibel, maar ze zal jullie nog steeds op een pad houden dat naar je uiteindelijke doel en bestemming zal leiden. Het is duidelijk dat jullie niet aan jezelf worden overgelaten; er zal altijd sprake zijn van passende invloeden door jullie Galactische Familie.

Jullie komen net uit een moeilijke periode waarin je hebt ontdekt hoe de dingen waren en hoeveel beter ze hadden kunnen zijn, waardoor je klaar bent om te veranderen naar een ander pad dat leidt naar het vredige bestaan dat je zoekt. De tijden van confrontatie en oorlogen komen ten einde en eindelijk zullen jullie erkennen dat er maar één manier is om wereldvrede te bereiken en dat is door vriendschap en samenwerking, en niet in de laatste plaats door de geschenken van de Aarde aan de mens, met elkaar te delen. De rijkdom van de wereld is te lang in handen geweest van te weinig mensen, die alleen uit eigenbelang hebben gehandeld, die de geldmarkten hebben gemonopoliseerd en in hun voordeel hebben gefixeerd. De rijkdom van de wereld zal worden ingezet om alle mensen zonder uitzondering ten goede te komen.

Nu de weersveranderingen in de wereld van invloed zijn op alle levende wezens, vragen sommigen van jullie zich misschien af wat er met de verschillende diersoorten zal gebeuren. Sommige van hen zijn bijzonder flexibel en zijn in korte tijd in staat om zich aan te passen en zo hun soort in leven te houden. Weer andere zullen op een natuurlijke manier uitsterven, zoals in het verleden al vele malen eerder is gebeurd, maar deze kunnen indien nodig opnieuw worden geïntroduceerd. Dit is in jullie tijd al vaker voorgekomen; een soort waarvan werd gedacht dat deze was uitgestorven dook plotseling weer op. De mens heeft een rol gespeeld bij het temmen van wilde dieren, en omdat ze gedomesticeerd zijn, zijn ze individuele zielen geworden in plaats van terug te keren naar een groepsziel.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In liefde en licht.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Marja en Rob


Je kunt je inschrijven op de mailinglijst voor deze berichten (in het Engels) door te gaan naar: www.treeofthegoldenlight .new_subscribe.html. Klik links op de kop "Subscribe to the Tree of the Golden Light Weekly Messages" en het zal je naar de inschrijfpagina brengen - ga naar beneden en vul onder de kop "etfirstcontact" twee keer je Email adres in zoals gevraagd. Je zult een bevestiging ontvangen als je inschrijving succesvol is. Je kunt je ook "uitschrijven" door de juiste optie te kiezen.


"Telos - De allereerste boodschappen vanuit de stad Telos in de Holle Aarde" ligt nu in de winkel
THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Wietolie

Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge