Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey – 2 april 2021


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 2 april 2021

Mike Quinsey

Er is zoveel gaande achter de schermen dat nog niet openbaar gemaakt kan worden, maar het zou voldoende moeten zijn om te zeggen dat alles goed vordert. De omvang van de taken die voor ons liggen gaat jullie voorstellingsvermogen te boven, er zijn vele duizenden mensen bij betrokken die voor het Licht werken en die geleidelijk het web van controle ontmantelen dat de Duistere Wezens over een grote periode van tijd hebben opgebouwd. Het heeft jaren van planning gekost om het punt te bereiken waarop het Licht zijn kracht heeft bereikt, niet om de Cabal te evenaren maar om hen te overmeesteren. Het is echter niet zo eenvoudig of gemakkelijk als het lijkt, want de Duistere Wezens zullen voor niets stoppen in hun pogingen om hun positie te handhaven en de macht te behouden die hen zoveel controle geeft over de Aarde en haar mensen.

Vele malen heeft het Licht de overwinning in hun greep gehad, maar moesten hun positie aan hen afstaan, om dreigementen te vermijden om miljoenen van de wereldbevolking als vergelding te vernietigen. Dus heeft het Licht over een lange periode de zaken zo geregeld dat zij hun doel op een subtielere manier konden bereiken, door de Duistere Wezens in toom te houden en tegelijkertijd hun controlemethoden te verzwakken. Het Licht heeft nu grote steun, waaronder de strijdkrachten die zeer actief zijn geweest tijdens de lockdown. De toekomst van de Aarde en haar mensen hangt volledig af van de uitkomst van de huidige gebeurtenissen, maar wees niet bang want zij zijn in de handen van de hogere Krachten van het Licht.

De Duistere Wezens kunnen niet accepteren dat zij nu de strijd om de Aarde aan het verliezen zijn, en zijn op hun gevaarlijkst, want als een gewond dier zullen zij uithalen naar alles wat hen in de weg staat. Het is echter te laat voor hen om de rollen om te draaien, en zij zullen niet rustig vertrekken maar zoveel mogelijk problemen veroorzaken als zij kunnen, zelfs met gevaar voor eigen leven. Zij zijn bereid voor hun zaak te sterven, in de verwrongen overtuiging dat zij de "uitverkorenen" zijn en zullen worden beloond. Het is onvermijdelijk dat de Krachten van het Licht offers zullen moeten brengen om deze strijd te winnen, maar dat is onder de gegeven omstandigheden onvermijdelijk. Het is geruststellend te weten dat zij de laatste strijd op Aarde voeren, waarna er een grote periode van reiniging zal aanbreken en een snelle overgang naar de Nieuwe Tijd en alle voordelen die daarmee gepaard gaan. Bedenk dat de toekomst die voor jullie ligt, heel anders zal zijn dan wat jullie nu meemaken. Het lijkt nauwelijks op wat jullie gewend zijn geweest en is een totaal andere vorm van bestaan, met name dat jullie zo veel onafhankelijker zullen worden.

Aangezien jullie in staat zullen zijn in al je behoeften te voorzien door je kracht van zuiver denken te gebruiken, zullen jullie duidelijk veel onafhankelijker zijn geworden en niet afhankelijk zijn van anderen voor je welzijn. Het is volgens jullie berekeningen nog een heel eind weg, maar jullie kunnen het sneller tot manifestatie brengen door jullie gedachtenkracht. Jullie bewustzijn breidt zich nu veel sneller uit naarmate jullie een meer geëvolueerde wezens worden, en zo zal het doorgaan naarmate jullie je trillingen verhogen.

Als jullie je onmiddellijke problemen even vergeten, moeten jullie in staat zijn om de komende periode van Licht te visualiseren. Het legt macht in jullie handen omdat jullie een punt bereikt zullen hebben waarop jullie boven de negatieve energieën zijn uitgestegen die niet langer enige invloed op jullie zullen hebben. Velen van jullie zijn daar al toe in staat geweest en hebben volledige controle over jullie gedachten en daden. Het is erg beproevend in de huidige tijd maar het kan worden bereikt als jullie je er maar op toe leggen. Het leven wordt aanvaardbaarder en jullie vertrouwen groeit in jullie vermogen om kalm te blijven in alle omstandigheden, ongeacht wat er om jullie heen gebeurt. Blijf kalm en vergeef jezelf als je overmand wordt door de omstandigheden om je heen. Leer van je fouten en je zult goed op weg zijn naar succes en Ascensie.

In het algemeen is er een mogelijkheid dat je nu het leven weer normaal zult vinden, waar je de vrijheid hebt om je eigen ervaringen te plannen. Dat betekent echter niet dat het precies hetzelfde zal zijn, want er is te veel gebeurd dat veranderingen teweeg heeft gebracht die zullen blijven doorgaan. Ze hebben jullie een kans gegeven om opnieuw te ontdekken wat jullie uit het leven willen halen, en er zijn een aantal dingen die ten goede zijn veranderd en die jullie zullen willen behouden.

Persoonlijke relaties zijn onder druk komen te staan, simpelweg omdat jullie normaal gesproken niet zoveel tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Als gevolg daarvan hebben velen zich gerealiseerd dat zij hun manier van leven moeten veranderen en voor sommigen betekent dat dat zij hun gezin meer van hun tijd moeten blijven geven. De Illuminati zitten achter het Covid19-virus, maar waar het hun bedoeling was dat het de bevolking zou decimeren, hebben de Lichtkrachten het zogezegd afgezwakt, zodat het niet zo effectief is als de bedoeling was. Het is vaak het geval dat gebeurtenissen die bedoeld waren om een ernstig effect op de mensen te hebben, zodanig zijn veranderd dat ze hun geplande effecten verliezen.

De Universele Wet is echter aan het werk en in een beschaving van vrije wil moeten bepaalde protocollen worden gevolgd die regelrechte inmenging voorkomen. De mens heeft door zijn daden en gedachten altijd de hand gehad in het scheppen van zijn eigen toekomst, maar zal onvermijdelijk ondervinden dat de gebeurtenissen altijd zullen eindigen door het zich houden aan het plan voor zijn toekomstige ontwikkeling.

Alle ervaring is van waarde voor elk individu en helpt zijn spirituele groei, ongeacht zijn levensplan. De hele kwestie is zo ingewikkeld omdat er te veel factoren bij betrokken zijn, dat het zonder een breder inzicht in de werking van de dingen moeilijk is om op jullie niveau te begrijpen, omdat jullie niet het volledige verhaal kennen. Het is voldoende te zeggen dat wanneer jullie klaar zijn om het grotere geheel te begrijpen, het mogelijk zal zijn omdat jullie een hoger niveau van bewustzijn zullen hebben verworven. Het gebeurt al met sommige van de meer geëvolueerde zielen die het vermogen en begrip hebben om anderen te helpen vooruitgang te boeken.

Wees ervan verzekerd dat jullie des te groter zullen zijn voor jullie ervaringen en goed voorbereid om hen te helpen die in jullie voetstappen treden. Het is niet meer dan natuurlijk dat zij die een hoger niveau van bewustzijn hebben bereikt, hun hand reiken aan hen die zich op hetzelfde pad bevinden. Je wordt dus nooit aan je lot overgelaten zonder hulp, maar vergeet niet dat je er wel om moet vragen, want het wordt nooit aan een andere ziel opgedrongen zonder hun instemming. Het systeem werkt heel goed en is gedurende vele millennia beproefd. Jullie zijn je misschien niet bewust van de liefdevolle hulp die vrijelijk wordt gegeven, maar allen profiteren ervan en de waarheid zal te zijner tijd worden onthuld.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hoger Zelf.

In liefde en licht.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl


"Telos - De allereerste boodschappen vanuit de stad Telos in de Holle Aarde" ligt nu in de winkel
THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Wietolie

Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge