Home > > Matthew Ward - 15 maart 2015

Matthew Ward - 15 maart 2015

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het bewijs van het steeds groeiende licht kan verduisterd worden door wat eindeloze chaos kan schijnen en wij weten dat op die momenten het moeilijk is om vooral in je gedachten te houden: het licht is zegenrijk en victorieus. In de maanden die komen zal je dit duidelijker zien omdat discussies achter gesloten deuren beginnen vrucht te dragen, wat jullie hartelijk zullen verwelkomen.

Namens alle zielen hier, ben ik blij om vragen te beantwoorden en commentaar te geven wat zich opstapelde terwijl mijn moeder onze familie bezocht in Zuid Amerika. Zorgen die het meest werden uitgedrukt hebben te maken met ISIS, wier daden de groep in het wereld spotlicht vasthouden. Dit is waar het moet zijn, waar de zwaarte van de wereld tegen barbaars gedrag is en jullie gemeenschap kan de noodzaak zien om de wortels te verwijderen waar vandaan dit kwam – vreemde invasies, wraak, kwezelarij, armoede en onwetendheid.

Wordt niet misleid door degenen die verkeerd gestuurd worden om met vingers te wijzen naar de Islam omdat de oorzaak – ISIS gruwelijkheden, geweld aandoen van de meest basische doctrines van dat geloof. Net zoals iemand passages kan citeren uit de Koran die oproepen om “ontrouwen” te doden zo kan men passages van de Bijbel citeren die het doden van mensen kan rechtvaardigen die geen Christelijke leringen omhelzen; en ondanks alle weglatingen en verdraaiingen van de originele records die deze heilige boeken hadden, bevatten zij nog steeds passages die liefde en respect bepleiten. De dagenraad van het geloof in een opperste godheid werd geperverteerd door het duister, en godsdienstige dogma’s die bedacht waren door machtshongerige, hebzuchtige individuen, die door mensen “geïnspireerd” waren en NIET door God of Allah, werd de meest verdelende kracht in jullie beschaving en de grond voor eeuwenlange onbeschrijfelijke vervolging.

Nu dan, jullie universele familie kan ISIS’ pad van dood en verwoesting niet stoppen omdat ze niet zijn toegestaan om tussen beide te komen bij de vrije wilskeuzen van mensen behalve van degenen die proberen om nucleaire atoomkoppen de ruimte in te willen zenden. Ja, de uiteindelijke verhoging van vibraties zouden de Islamitische Staat omverwerpen, maar in het tussen stuk, zou ISIS doorgaan om een voorbeeld te geven van het laagste van het derde(dimensionale) gedrag van dichtheid. Wij geven nooit de voorkeur aan, en noch minder stellen we strijd voor, maar we begrijpen dat de voortgang van die groep een coalitie nodig heeft van troepen van direct beïnvloedde landen en hun buren. Met andere soorten hulp van andere naties. Wij onderschatten niet ISIS’ militaire kracht, fondsen, recruterings successen of hun beslissing om hun territorium uit te breiden, maar met onenigheid die opduikt in het leiderschap en de rangen en standen, zijn ze niet zo onoverwinnelijk als ze willen dat jullie wereld gelooft.

Ik wil graag Matthews opinie weten over dit deel van een poststuk over Gordon Duff’s speech bij een internationale conferentie in Damascus over terrorisme:

Wat er gebeurt in Irak en in Syrië met ISIS is geen Terrorisme, het is gewoon MISDAAD. Dat wil zeggen het zijn de werken van een internationaal Crime Cabal (Misdaad Cabal) dat buiten controle is geraakt van het Amerikaanse Congress. Duff identificeerde deze Crime Cabal als Israëli en wees erop dat dit Wereldwijde Misdaad is op een schaal die nog nooit eerder werd ervaren.

Duff legde uit hoe het Opperste Hof Besluit van Verenigde Burgers dit mogelijk maakte voor een Israëli-Amerikaans Georganiseerde misdaad magnaat dat nu buiten Macao opereert, Sheldon Adelson om essentieel de controle te kopen van beide Huizen van het Congress bij de laatste verkiezing en om in staat te zijn om het Congress onder controle te brengen van dat Internationale Misdaad Syndicaat dat zich specialiseert in mensenhandel en narcotica.

Wat we zeggen over dat geciteerde stuk van dat poststuk is geen opinie, het is ons weten dat de informatie feitelijk is. Terwijl het helemaal niet het hele verhaal is, dat fragment is inderdaad waar, en de enige uitgave die we willen bieden is het citeren van terrorisme voor wat het is: een misdaad tegen de mensheid.

Zal de cabal dit jaar worden verwijderd met een nieuwe regering op zijn plaats? Eerst zeggen we dat de cabal, een algemene term is voor de ongelijksoortige groepen onder de paraplu van de Illuminati met het algemene doel van wereld dominantie, ze zijn geen stevig aaneen geschakeld leger dat werkt als een aparte organisatie. Het is een internationaal netwerk dat regeringen infiltreert en in banken, handel en corporaties, opleidingen, godsdiensten, de media, militaire legers, legale en justitie stelsels, het medisch etablissement, velden van entertainment – en elkagentschap en instelling infiltreert dat het leven op Aarde beïnvloedt.

Dat wereld netwerk kan niet worden verwijderd of vervangen in een felle zwoep. Het geheel ontdoen uit jullie wereld is een proces, en dat proces is de voorbije diverse decades al onderweg, terwijl ze toenemend de krachten van de cabal aan het verzwakken is door hun bedrog “aan het licht te brengen” en hun corruptie van al lang geleden. Ook heeft in recente jaren het steeds toenemend licht enige cabal leden aangeraakt en zij hebben de rangen verlaten; sommigen hadden een zodanige verandering van hart dat ze enthousiaste lichtwerkers werden terwijl anderen stopten deel te nemen aan activiteiten die bedoeld waren om negatieve resultaten te behalen. ‘Pockets’van sterke invloed blijven nog, maar terwijl de planeet door blijft gaan naar niveaus van achtereenvolgende hogere vibraties, zullen die pockets/zakken ineen kruimelen of doorgaan weg te ebben totdat ze niet meer bestaan.

Handelt ISIS onder Illuminati controle? Nee, omdat dat niet nodig is voor de bedoelingen van de Illuminati. Het duistere denken voedt zich met de energie van angst, en ISIS en andere tirannieke regiems en groepen creëren een overvloed van angst energie welke de sterkte van de Illuminati blijft bijtanken.

Wat zijn Matthew’s gedachten over de Huis Spreker Boehner die de Eerste Minister (van Israël) Netanyahu uitnodigde om tot het Congress te spreken? Dit is zuiver politiek van aard, en, zoals gezegd in vorige boodschappen, zielen op dit station zijn a-politiek. Dus is het zonder oordeel of partijgangers bevoorrechting, dat we instemmen met jullie analisten die de uitnodiging interpreteren als een “klap in het gezicht” van president Obama om door te gaan met onderhandelingen met Iran in plaats van de wrede stappen te nemen die Natanyahu aanhangt en zo doen dit ook sommige leden van het Congress.

Sommige congresleden zijn zelf Illuminati en vele anderen worden beheerst door Illuminati via campagne fundings, afpersing, omkoperij of ernstige bedreigingen; en sommige van het kleine aantal dat niet in de klauwen van de Illuminati zit die op een of andere manier hun denken hebben gesloten voor het oplossen van dingen die anders zijn dan hun nauwe perspectief. Daarom is het waarom van al die regeringen die jullie democratisch noemen, het de ene in de Verenigde Staten is die “het meest erg gebroken” kan worden genoemd. In tegenstelling met wat er gezien wordt bij velen van de burgerij, sedert president Obama zijn ambt aanvaardde, en hij ondernomen heeft om de regering te “fixen” door deze los te maken van Illuminati invloed die nog meer de rijken verrijkt, en (Obama)die maatregelen treft om de noden van het volk te dienen.

Zit Netanyahu in de Illuminati of komt zijn oorlogszucht vanwege zijn ernstige verantwoordelijkheid voor Israëls veiligheid? Hij zit in de top van de Illuminati en dat zijn, of waren, al zijn voorgangers in die positie. Zoals in vorige boodschappen gezegd werd, de Illuminati hebben nooit de beste belangen gediend van Joodse mensen in Israël of ergens anders in de wereld - de Illuminati zetten tot alle pogroms aan in Europa en hun Nazi element voerde de Holocaust uit.

Door het gebruiken van het Judaïsme of Zionisme als rechtvaardiging voor hun daden, hebben de Illuminati het Midden-Oosten lang laten borrelen en zij hebben iedereen in diskrediet gebracht die door hun oorlog verkooppraatjes zich afvroegen om deze mensen “anti-Semitisch” te noemen. Zoals Meesters die verdeeldheid creëerden, begonnen de Illuminati een hele lading labels te maken voor verschillende godsdienstige geloven, vormen van regeren, theorieën, filosofieën en ideologieën. Grotendeels door godsdiensten en academische leringen en de grote media, die onder Illuminati controle waren in al die jaren, werd jullie gemeenschap succesvol geleerd om alles buiten hun eigen geëtiketteerde categorie te verachten; en de Illuminati brachten succesvol in het denken in dat ieder die zij “anti-semitisch” noemden een te haten mens is die tegen het welzijn van de Joodse bevolking is.

Maar Netanyahu neemt inderdaad “Israëls veiligheid” serieus. Lang voor de vestiging van het hedendaagse Israël, was er een Illuminati intentie dat Jeruzalem hun Midden Oosten hoofdkwartier moest worden voor hun economische en politieke verschansingen in het Vaticaan, Londen, New York stad en Washington D.C.

Weet Matthew dat het opnieuw inschatten van de VS-Israël relaties betekent dat om financiële ondersteuning te krijgen, Israël moet stoppen met het onderdrukken van Palestijnen zodat er uiteindelijk vrede kan komen in dat gebied? Wij weten niet welke provisies worden ingehouden bij elk “opnieuw inschatten”. Wat we wel weten is als de Illuminati hardlijners in de regering van Israël en in het leger worden ontmanteld, zogezegd, er coöperatieve relaties tussen Israëli’s en Palestijnen kunnen zijn. Als de vibraties doorgaan zich te verhogen op jullie oorlogs moede wereld, zullen vrede en harmonie komen waar ook maar onderdrukking, gevechten of tirannie bestaan.

Zit er meer betekenis in Brian Williams van de NBC, Iraaks oorlog verhaal, misschien iets karmisch of is het gewoon alsof hij een leugen vertelde en gevangen werd? Alhoewel dit onderwerp niet langer meer bij de hoofdlijnen hoort, biedt de kwestie ons de gelegenheid om te laten zien hoe karma niet in steen is gebeiteld, maar eerder aanzienlijke flexibiliteit biedt door middelen waarbij dit wordt ervaren. Sprekend over Mr. Williams, weten wij van collega’s in het Nirvana dat hij als zijn voornaamste missie koos om “het publiek te leren”. Hij kon dit gedaan hebben als lagere schoolleraar, college professor, handelsschool instructeur, schrijver, milieu onderzoeker of kranten uitgever, als voorbeelden; maar hij volgde zijn interesses die leidden naar televisie nieuws rapportages.

Er is een zelfde flexibele breedte om de gekozen karmische “les” te beleven. In die context stemde Mr. Williams in met de vernedering van de ontdekking dat hij een oorlogsverhaal had vervalst om het publiek het belang te laten zien van het gebruik van onderscheiding over de voornaamste media informatie. Het kan een sterke verklaring zijn geweest voor de media dat rapporten accuraat moeten zijn of anders zal geloofwaardigheid verloren raken. Het kan zijn dat het opduiken van zijn verhaal, jaren later, als een voorbeeld zou dienen dat uiteindelijk de waarheid zal uitkomen. Maar Mr. Williams ziet wat hij deed met de gevolgen, dit zit op dezelfde lijn met zijn keuze van het zielencontract om “het publiek te leren.”

Diverse lezers drukten hun zorgen uit over vaccinaties en de steeds maar doorgaande controversie tussen hun veiligheid versus risico’s en iemand schreef: Waarom hadden maar enkele zaken van mazelen een dringende vaccinatie situatie? Dit is helemaal geen dodelijk ziekte! Zo ver wij weten heeft geen van jullie doktoren uitgelegd waarom ze dringend vaccinaties wilden voor zulk een milde ziekte of hoe een ziekte die vol bedoeling was verwijderd opeens in de VS opdook. Jullie medisch establishment zit “in bed met” de firma’s die vaccines maken; en enkele kinderen werden ingeënt met krachtige doses om hen de mazelen “te geven”, vanuit hen “kregen” enkele kinderen met lage immuun stelsels dat en sommigen gaven dit door aan een paar anderen die ook een laag afweer stelsel hadden.

De vroegste vaccines werden ontwikkeld door wetenschappers wier bedoelingen welwillend waren en het gebruik van vaccinaties was dat ook. Maar, de Illuminati zagen dat vaccines een van hun grotere doelen kon geven – verwijdering van het meeste van Aarde’s bevolking. – aldus werden die nu gebruikt om de ziektes teveroorzaken terwijl het publiek werd verteld dat ze die zoudenvoorkomen. In een voorbij halve eeuw of zo, werd een variëteit aan virussen ontwikkeld in laboratoria van de Illuminati en werden vrij gelaten om een pandemie te beginnen en in vorige boodschappen hebben wij uitgelegd waarom in recente jaren al die pogingen faalden. [Het bericht van 12 augustus 2014 heeft hier meer uitgebreide informatie over.]

Voor lezers die vroegen of vaccines veroorzaken of bijdragen aan autisme, vroeg ik mijn moeder om ons antwoord te geven op deze vraag uit een vorige boodschap.

Is de vrij grote toename in autisme verbonden aan de verschuiving in bewustzijn? Helemaal niet. Het groeiend aantal kinderen dat symptomen heeft die lijken op autisme komt vanwege vergiften in inentingen en de symptomen worden verergerd door vervuiling in lucht, water en in de grond en chemicaliën in voedsel-conservatie en voorgeschreven medicijnen. Echt autisme, dat veel zeldzamer is, is de keuze van een ziel voor een ervaring, waarmee alle anderen die dat leven delen instemmen. En noch autisme, noch de conditie die erop lijkt zal die mensen tegenhouden om stoffelijk op te stijgen met de Aarde, tenzij een kort leven deel is van hun zielencontract. [13 februari, 2011]

Dank je, moeder. Wij weten niet of de nieuwe regering van Griekenland de economie van het land kan omkeren tijdens de leenverbreding periode, maar dat is allermeest onwaarschijnlijk. De ernst van die economische situatie en de zelfde soort ellende van andere naties zijn een noodzakelijk voorspel voor het binnenleiden van een nieuw wereld economisch stelsel. Het huidige wilde corrupte stelsel, ontworpen en gemanipuleerd door de Illuminati moet ineenstorten om een weg vrij te maken voor het nieuwe dat gebaseerd is op kostbare metalen. Progressie wordt achter de schermen gemaakt om dit tot vervulling te brengen bij een overgangsproces dat de waarschijnlijkheid van chaos zal minimaliseren.

Misschien omdat ik hoor of steeds hetzelfde lees, geef ik geloof aan informatie die dat niet verdient. Bijvoorbeeld, is Poetin net zo meedogenloos als hij wordt getekend door onze media? Zijn hij en Obama echt aan het werken met “”tegengestelde zaken”? Het antwoord op beide vragen is “nee”, maar die nauw gerelateerde situaties vragen om een verklaring.

Beide presidenten moeten serieuze nationale situaties onder ogen zien die grotendeels het werk van Illuminati zijn, maar de verwijten vallen op presidenten wier daden vaak worden gepubliceerd als “te zwak” of “te agressief”. Beide leiders zitten in de positie om politieke retoriek uit te bazuinen om hun respectievelijke naties kracht en oplossing te laten zien. Noch Mr. Poetin, noch Mr. Obama wil conflicten laten neerslaan of economische problemen veroorzaken in andere landen, en nog minder oorlog maken; en van het toneel af, zogezegd, werken ze samen met inspanningen om wereld vrede te bereiken, wereld economische stabiliteit, en verwijdering van ziekte, armoede, misdaad en corruptie.

Een lezer in Spanje schreef over bomen in Madrid. Moeder, kopieer alsjeblieft het ter zake doende stuk van zijn e-mail met mijn antwoord.

“Een enorm percentage bomen van onze stad worden plotseling buitengewoon ziek door geen blijkbare reden. Twee ervan stortten vorig jaar ineen en doodden 2 mensen, zodat de stadsraad van plan is om duizenden bomen om te hakken, ongeveer een 20% van de bomen in sommige gebieden.

“Ik hoorde dezelfde informatie van 3 andere mensen die met hun gidsen communiceerden. Madrid lijdt aan een energetische aanval om de bomen levenloos te laten en niet verbonden aan elkaar, en de volgende stap is om dit te doen met de bevolking. Veel mensen zeggen dat Madrid een ‘hub’ is (een middelpunt) en wat hier gebeurt heeft veel consequenties nationaal en internationaal. Wij creëren hier bewustzijn over, maar ik denk dat we hulp konden gebruiken van andere vrienden verder weg die ons hun gebeden kunnen zenden.”

_____________________

“Matthew zei dat hij zich niet bewust was van die situatie en dat hij met collega’s zou gaan spreken in het Nirvana. Ze vertelden hem dat ongeveer 10 jaren geleden in de lineaire tijd, in een regeling met Gaia, de bomen vrijwillig negativiteit absorbeerden voornamelijk van op vrees gebaseerde gedachten, gevoelens en daden van mensen in Madrid. Dit was zo effectief voor het omhooggaan van vibraties dat de bomen aanboden om negativiteit aan te trekken en te absorberen die opkwam ver voorbij de stad. Het uiteindelijk assimileren van de lage vibraties van negativiteit in het land, verzwakte de bomen serieus. Zij gaven bereidwillig hun leven om de Aarde te helpen zichzelf te bevrijden van negativiteit waardoor dit zich niet opstapelde en nadelig werkte op menselijke levens en hen beïnvloedde. De hele tijd hebben bomen de planeet bijgestaan en de menselijk bevolking gezond gehouden, maar dit was een buitengewone poging om planetaire en persoonlijke ascentie bij te staan. Op hun tijd zal de mensheid de onderlinge verbondenheid begrijpen van alle leven op de planeet, die alle zielen zijn, en zich dankbaar voelen voor het vele bijdragen van het planten koninkrijk en alle dierlijke leven.”

Dank je moeder. Elke levensvorm op Aarde is een aspect van een ingewikkeld synergie organisme en allen hebben belangrijke rollen; maar als er geen bomen waren, zou er daar helemaal geen leven zijn. Talloze zielen met antieke wijsheid die als bomen werden belichaamd dienen de noden van alle andere levensvormen, en sommigen van jullie oudste, grootste bomen hebben zo’n hoog niveau bewustzijn dat ze het bewustzijn van ander leven in uitgebreide gebieden omhoog brengen. Terwijl dit bewustzijn in jullie gemeenschap groeit, zullen bomen worden geëerd voor hun onmisbare diensten. Wij houden in hoge achting allen die ondernemen om jullie bossen te redden en om de bevolking te onderwijzen over het belang om zonder onderscheid te stoppen met hout te kappen.

Lichtende wezens in dit universum juichen jullie steeds door toe en velen zijn al direct hier tussen jullie in en helpen jullie op talloze manieren om je reis te verhaasten naar de volle glories van Aarde’s Gouden Periode.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl