Home > > Matthew Ward - 8 februari 2015

Matthew Ward - 8 februari 2015

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Ons is gevraagd of de Illuminati een rol hebben bij de gevechten die plaats vinden in de Oekraïne en bij wat ISIS aan het doen is. Ja, grote rollen in beide, maar daar ze ‘achter de schermen’ werken, zogezegd, zijn ze niet geschiedkundig of heden toegekend aan de Illuminati. De onrust in Oekraïne stamt uit oorlogen die ze zelf lang geleden begonnen om nationale grenzen te vormen zonder de betreffende verschillende culturen en geschiedenis van de beïnvloede volkeren, en ISIS’ doel om een Islamitische staat te creëren heeft zijn emotionele wortels in oorlogen die begonnen in Afghanistan en in Irak door Illuminati in de regering van de Verenigde Staten.

Nu proberen de Russische President Vladimir Poetin, de VS President Barack Obama en enige nationale leiders in het Midden Oosten en in Europa om een eind te maken aan ontvlambare situaties die werden ontstoken door Illuminati gecontroleerde CIA agenten die incidenten creëerden om de burgerij te op te ruien, wat werd uitgevoerd door huur- en onbewuste troepen en gefundeerd werd door massaal, illegaal verkregen bronnen van de Illuminati.

Houd alsjeblieft vooral in je gedachten dat turbulentie zijn diverse energetische koersen uitloopt en dat de toenemende energie stuwmomenten van positieve verandering jullie gemeenschap steeds dichter voeren naar een vredige, harmonieuze wereld. Het is nuttig je ook te herinneren dat jullie lichtwerkers en leden van onze universele familie – de voorhoede van de progressie – geholpen worden door grote aantallen van jullie bevolking.

Allen, behalve een betrekkelijk handvol individuen zijn liefdevolle, medelevende, eerlijke mensen die pogen om het leven beter te maken voor hun familie en gemeenschap of gaan naar landen om de velen te helpen die in ernstige omstandigheden zitten of ze ondersteunen pogingen om jullie milieu te beschermen en de levende natuur. Door eenvoudig vanuit hun hart te leven, voegen deze miljoenen en miljoenen zielen onmetelijk aan het licht toe dat uiteindelijk zal zegevieren over jullie gehele burgerij.

Ons opnoemen van Nirvana’s “vierde dichtheid woongebied” lokte een aantal antwoorden uit. We danken de lezer wier vragen worden aangehaald en ook ons antwoord zal commentaar leveren op vragen van anderen die schreven.

“Matthew zei: ‘Mensen die spiritueel van de derde naar de vierde dichtheid gaan en bewust tijdens een Aardeleven binnengaan in Nirvana’s vierde dichtheid woongebieden.’ Hij zei ook dat bewoners daar rangeren van de tweede tot aan de vijfde dichtheid of nog hoger. Hoe zijn de gebieden waar ze leven anders dan de vierde? Wie besluit waar mensen wonen? Worden familieleden her-verenigd in het gebied waar de eerste die vertrok, naar toe ging? Zijn mensen beperkt tot hun gebied of kunnen ze van het ene naar het andere gaan? Welke soort accommodatie/onderdak hebben de bewoners? ‘Wat doen mensen als ze daar zijn en hoe lang blijven zij daar? Ik wil graag meer weten over wat ik kan verwachten als ik daar kom!”

Ten eerste als herinnering, wij geven getallen/cijfers aan dichtheden,of ze nu van een massa of van een locatie zijn of een zielen ontwikkeling status aangeven, maarALLEEN om ontwikkeling aan te geven. Dichtheden worden niet onderverdeeld en er staan geen symbool-palen die zeggen waar de ene dichtheid stopt op een locatie en een volgende begint, en hetzelfde is zo voor zielen ontwikkeling. In beiden zijn veel gradaties, waarvan je kunt denken dat schaduwen zijn of een kleur kaart die van het allervaagste tintje helemaal naar het spectrum van de volledigste kleur intensiteit gaat. Dit toepassend bij het wonen in Nirvana, personen die het minst spiritueel ontwikkeld zijn en bewust wonen in een “tintje” en mensen die meer ontwikkeld zijn, wonen in de schaduwen die met hun status corresponderen.

Nu dan, aan het eind van het stoffelijke leven, gaan al Aarde’s mensen naar die multidimensionale spirit wereld, aldus omhelst deze godsdienstige concepten van hemel en hel. Nirvana vat talloze meanderende, energetisch-verbonden, flexibele “lagen” samen, die als hemel kunnen worden gezien, en een kleine, dichte orb dat afgescheiden is van die lagen die kunnen gezien worden als de hel. Beiden hebben ongeveer dezelfde afstand van de Aarde als jullie maan. Die lagen zijn wat jullie noemen “ontvleesd" en ook al hebben ze massa, hun hoge vibraties laten deze onzichtbaar zijn voor jullie telescopen en de orb is te klein om op gemerkt te worden.

Eerst zullen we spreken over de lagen en hun gradaties, die allen op diverse vibratiesnelheden zitten, en wie waar heen gaat wordt vastgesteld door de wetten van de natuurkunde die dit universum regeren. De energie van de gedachten van elk persoon, zijn motieven en daden door het leven heen worden geregistreerd in de onfeilbare Akasha Records en als het dichte lichaam sterft, wordt het etherische lichaam automatisch getrokken naar het deel van het Nirvana dat met de energie van die persoon in de registraties correspondeert.

We willen jullie er ook aan laten herinneren dat de ziel bevrijd is, van het etherische lichaam – het is het personage en zijn levenservaringen die de psyche vormen, die naar het Nirvana gaat. Dus is het mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat leden van een Aarde familie in verschillende delen binnen gaat, maar iedereen die in de lagen gaat kan elkaar bezoeken. Terwijl leden in lagere lagen of in lagere gradaties in spiritueel en bewust besef groeien, gaan ze overeenkomstig in dat woongebied verder.

Nirvana zit in het tijdloze continuüm, dus zul je niet alleen familie en vrienden zien uit dit leven die daar zijn, maar ook geliefden uit andere levens, en je kunt prefereren om tijd met hen door te brengen. Altijd heeft een sterkere liefdesband tussen mensen de overhand en iedereen eert dit; het zelfde is van toepassing op mensen die hertrouwden nadat hun echtgenoot stierf en allen zijn in het Nirvana.

Nu zullen we spreken over wie waar leeft. Bewoners van de opperste laag zijn het meest geëvolueerd: de raad met de 100 leden die de administratieve aspecten overziet van het in het Nirvana, wonende en bezoekende meesters in specialiteits-velden en universele familie leden die een tijdje willen blijven nadat zij hun vrijwillige dienst op Aarde hebben voltooid. Ingekerfd aangetekend zijn de voornaamste zaken die de leiding hebben van de overgang, persoonlijke healing en hulp om te gaan wonen; kinderzorg; opvoeding; arbeid; transportatie; architectuur en bouw; entertainment(vermaak); het bekijken(monitoren) van de Aarde; bibliotheken en schone kunsten. Dan komen myriaden werkers daarin en andere velden die in lage graduaties wonen navenant aan hun omvang van verantwoordelijkheid en progressie in dienst, spirituele en bewuste groei en persoonlijke interesses.

Alhoewel opvoeding op elk niveau en training in alle velden beschikbaar zijn voor iedereen, worden vaardigheden en talenten van andere personage levens herinnerd, dus bewoners hebben een weelde aan kennis en ervaring om uit te kiezen. Arbeid is altijd een zaak van keuze en individuen die wensen te werken kunnen van het ene naar het andere veld veranderen wanneer zij maar willen.

Baby’s en jonge kinderen gaan de vierde dichtheid in. Als er dichtbij familieleden zijn die daar leven of in hogere lagen, komen de kinderen bij hen; als dat niet zo is, worden ze liefdevol gekoesterd door specifiek getrainde verzorgers die geschoold zijn voor de juiste leeftijd en zielen groei status op de tijd waarop zij binnenkomen.

Ook dieren gaan de vierde dichtheid binnen. Zij welke jullie roofdieren noemen, waren herbivoren/planteneters voordat het duister hen lang geleden tot vleeseters maakte en dat aspect van hun aard werd verwijderd uit hun cellulaire patroonvorming bij de doorgang van Aarde naar het Nirvana. Huisdieren/pets en hun menselijke familie worden her-verenigd door de energie-stromers van gedeelde liefdesbanden. Als huisdieren het eerst komen, zwerven ze met andere dieren rond totdat een familielid in een van de lagen binnengaat. Van nu af aan kunnen ze samen leven als dat is wat er gewenst wordt – alle dieren zijn zelf voorzienend/zorgen voor zichzelf en er is geen huisdier-eigenaarschap zoals jullie dat kennen.

De derde dichtheid is het thuis voor mensen die weigeren te luisteren naar universele waarheden die verschillen met wat zij geloven en voor mensen wier karakteristieken zijn zoals kwezelarij, hebzucht, boosheid, oneerlijkheid, jaloersheid, arrogantie, egoïsme of ontrouw, hen wegvoerden van hun gekozen karmische lessen. Al die individuen hebben tijd nodig om open te worden voor verlichting en om aan spirituele en psychische kracht te werven/winnen. Als ze daarop antwoorden, gaan ze naar een hogere gradatie waar ontwikkeld leren en een bredere opstelling van arbeid, activiteiten en groei gelegenheden beschikbaar zijn, en dus zo verder de ladder op.

Denk alsjeblieft niet dat het leven in het Nirvana alleen werk is, werken of leren, leer, leer! Net als op Aarde willen de meeste bewoners de zelf-voldoening die komt door productief en creatief te zijn en om aan hun kennis toe te voegen; en doordat zij ook houden van vrije tijd, zijn er ook een brede reikwijdte aan leeftijd gerelateerde activiteiten en entertainment beschikbaar. Alle team en individuele sporten behalve die welke het leven verwoesten of verwonden zijn populair; dus het bijwonen of deelnemen aan films, theater en concerten; en een “verhaal-uur” wordt door alle leeftijden genoten. Er zijn reizen door het rijk, lezingen door bezoekende “professoren”, grootse fiësta’s en kleine sociale bijeenkomsten, geweldige musea en kunst galerijen, en interessante hobby’s.

Gebouwen van allerlei maten en ontwerpen zijn opgericht door gefocuste gedachte en visualisatie en alhoewel de woningen in overeenstemming zijn met de ontwikkelingsstatus, heeft iedereen de keuze van een huis of appartement in een stad of dat ze in een landelijke omgeving wonen. Het is opmerkelijk dat de meest hoog ontwikkelde zielen bescheiden woningen kiezen en mensen die grote woningen/mansions/villa’s, kastelen kiezen zich later onprettig voelen met dergelijke weelde – ze laten die huizen dan dématerialiseren en vervangen worden door meer bescheiden stijlen.

Nu zullen we spreken over de tweede dichtheid, de kleine dichte orb die als de hel van godsdiensten kan worden gezien. De individuen die hier naartoe getrokken worden zijn zij welke voortdurend hun geweten hebben genegeerd met de voor de geboorte overeenkomsten en zij veroorzaakten met opzet groot lijden aan mensen wier zielencontracten deze ervaringen niet inhielden. Want licht is een gruwel voor deze individuen, slechts een speldenpunt wordt in hun duistere wereld gezonden; terwijl ze hun angst van die speldenpunt overstijgen, wordt er een beetje meer licht naar hen toe gestraald. Het kan honderden of zelfs duizenden van jullie jaren zijn voordat ze genoeg licht willen kiezen om het laagst bewuste niveau in een derde dichtheidsbeschaving te belichamen, een leven dat vergeleken wordt met Aarde’s slakken en kleine kortlevende insecten. Deze daad van goddelijke genade veegt de cellulaire en psychische patronen schoon van verwoestende gedragskeuzes.

Alhoewel Nirvana voornamelijk het tijdelijke thuis van mensen is die vanuit de Aarde overgaan, variëren de bewoners in de hogere lagen aanzienlijk. Moeder, mijn beschrijving van de bevolking beantwoordt andere vragen die jou gezonden zijn en ik denk dat het interessant zal zijn voor alle lezers, dus stop dat stuk er tussen in.

[Uittreksel uit “Bewoners” hoofdstuk van: Matthew, Vertel me over de Hemel; Matthew gaf deze informatie door in 1994, toen hij nog in het Nirvana woonde.]

Matthew, hoeveel zielen leven er in het Nirvana?

Ongeveer tussen de 10 en 12 miljard. We komen en gaan voortdurend, dus fluctueert de bevolking. Je hebt het moeilijk met dat getal, moeder. Waarom?

Dat schijnen heel veel zielen te zijn tussen de Aarde levens in.

Ik moet onze bevolking verduidelijken, wat aanzienlijk meer gevarieerd is dan ik heb uitgelegd. Dit rijk is voornamelijk voor mensen die overgaan vanuit Aarde levens, zij konden “geregelde bewoners” worden genoemd, maar velen leven hier ook, en ik vertel je over hen allemaal.

Alhoewel de meesten van onze geregelde bewoners zich voorbereiden op hun volgende leven op Aarde, bereiden sommigen zich voor, en dat is afhankelijk van de fase van hun zielengroei, om in het leven te incarneren of eruit te gaan ergens anders, zelfs buiten onze galaxy, of ze kunnen als vrije spirits gaan ervaren.
Waarschijnlijk is 20 jaar het gemiddelde voor een “long-timer” (iemand die lang weg gaat) maar ik voel me niet echt prettig om je dat getal te geven omdat veel variabelen de lengte van het wonen beïnvloeden. Sommige zielen voelen grote gevoeligheid bij alle aspecten, een vermogen dat alleen nodig is bij hogere dichtheid vibraties, en ze blijven niet erg lang. Sommigen zijn zo hoog ontwikkeld dat ze praktische doorschieten naar hun volgende groei plek.

Anderen van deze spirituele status kunnen hier best een tijdje blijven. Ze hebben dat verdiend als beloning voor geëerde dienst en ze blijven een lange tijd in onze berekeningen. Sommige zielen zijn zeer hoog in onze hiërarchie. Andere lang-zitters zijn hier voor intensieve healing vanuit een aantal moeilijke levens. Ze blijven in een omgeving van rust zo lang als ze nodig hebben om te herstellen voordat ze hun volgende niveau van spirituele groei-ervaring kiezen. Al die zielen vormen waar ik op wees als onze “geregelde” bevolking.

Weer een ander groot deel is doortrekkend. Sommigen zijn vrije spirits, die komen en gaan zoals hun groei behoefte noodzaakt.

Matthew, het spijt me, alsjeblieft. Hier zijn vrije geesten mensen die groepen zijn die vrolijk door het leven gaan en hun eigen ding doen, buiten de “mainstream”. Is dit hetzelfde daar?

Oh, nee, moeder. Een vrije spirit kan alleen betekenen dat niemand, zelfs geen etherisch lichaam nodig heeft voor bewoning van de ziel. Maar in grotere zin betekent het een mentale houding of een psychische benadering voor gemeenschap met God en het kennen van het tot stand brengen van de voor de geboorte gekozen missie. Elke of beide van die condities stellen een vrije spirit leven samen Het is een ander soort leerproces en is net zo nodig als elke andere les vanwege het karmische oorzaak en gevolg.

Ik snap het. Dank je.

Ja, graag gedaan! Nu dan, anderen van onze doorreizende mensen zijn leraren in speciale velden of studenten die komen voor uitgezochte educatie, en zij vertrekken weer als ze hun bedoeling hebben bereikt. Bezoekers komen uit andere ontvleesde rijken om hun spirituele groei voort te zetten en zo lang als hun specifieke interesses bestaan. En er zijn veel korte termijn vacantievierders, sommigen uit supra-menselijke beschavingen. Nirvana is veel mooier dan veel andere ontvleesde rijken en, net als resorts op Aarde, trekt dit “toeristen” aan.

Er is nog een ander soort woning hier, zielen die nieuwe lichamen hebben genomen op Aarde, maar die wonen hier net als daar. Moeder, dit is helemaal niet “raar” en er is een grote reden voor die “duale” (dualiteits) levens. Als iemand gemotiveerd is voor studies, kan leren hier veel sneller worden bereikt dan op Aarde. Wij hebben bijna oneindige superbe bronnen en meester leraren en de gehele omgeving/milieu is bevorderlijk voor spirituele groei. Welke betere plek om kennis te krijgen en spirituele verlichting waarmee je een nieuw personage schenkt?

Dank je, moeder. We hebben een verlichtende glimp van leven in het Nirvana gegeven, maar geen boodschap kan alle facetten brengen uit die wereld, zoals de persoonlijke ontvangst van alle aangekomen mensen en hoe ze worden beïnvloed door de gedachten en gevoelens van hun geliefde mensen op Aarde; de persoonlijke zorg die aan iedereen wordt gegeven die met een getraumatiseerde psyche aankomt; de diverse milieus in die spirit wereld; hun her-publieke vorm van bestuur; het verouderen en ontdoen van veroudering; of de reeks van bewoners die vermogens manifesteren. Alhoewel onze boodschappen nooit een platform geweest zijn om de Matthew boeken aan te bevelen, maken we deze ene uitzondering: Matthew Vertel me over de Hemel biedt troost aan mensen die verdriet hebben door het verlies van een geliefde en is een inspirerende gids voor het leven.

Lichtwezens door dit universum juichen jullie steeds verder toe en omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[OPMERKERKING van Suzy: De volgende boodschap zal laat in maart komen of vroeg in april omdat ik familie in Zuid Amerika bezoek.]

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl