Home > > Matthew Ward - 12 april 2015

Matthew Ward - 12 april 2015

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De gebeurtenissen van de voorbije maanden hebben talloze lichtwerkers aangezet om zich af te vragen: Waarom is aan de vrije wil van mensen die vreselijke dingen doen prioriteit gegeven boven de vrije wil van mensen die niet willen worden geterroriseerd of gedood?

Geliefde familie, er is nooit prioriteit gegeven aan iemand, noch zou dat ooit kunnen. De regeerders van universums zijn gebonden aan, om het geschenk van de Schepper van de vrije wil aan elke ziel, om die te eren, en God belichaamde dat edict/bevel in de wetten die het leven in dit universum regeren. Net als al het andere in bestaan zijn wetten energie en energie heeft geen beredenerend vermogen, geen capaciteit om voorrang te geven of besluiten te maken over alles, wat dan ook. Wat energie kan doen is alleen vibreren op een of andere frequentie in overeenstemming met hoe die wordt gebruikt, en in onze uitleg is dat hoe de mensen die op Aarde leven dat gebruiken.

Het orderlijk functioneren van het universum heeft een voortdurend balancerend handelen nodig van de vibrationele frequenties om scheef worden te voorkomen, zogezegd; en net als de microkosmos van het universum die op elk moment de staat ervan beïnvloedt, hebben zielen hun eigen balancerende handelingen. Voor de geboorte, gaan ze – of beter, gaan wij allen – overeenkomsten aan met andere zielen, en in die overeenkomsten zit ieder van de deelnemende individu-contracten die inhouden wat ze ook maar nodig hebben om andere levens in evenwicht te brengen. Dat ‘wat ze ook maar nodig hebben’ is karma.

Maar omdat de Schepper beval dat de vrije wil overal voorrang heeft, dat alles in de contracten – dat er zelfs een contract is – vergeten moet worden als zielen het lichaam in gaan. Feitelijk is dit een goede regeling – anders zou elk leven louter een schema volgen in plaats van het vrijelijk maken van besluiten en om uit de resultaten te leren. En leiding in lijn met contracten is wel toegestaan via boodschappen van de ziel aan het bewustzijn, maar iedereen heeft de vrije wil om die leiding te achten of er ver van af te dwalen. Hoe dan ook, zielen lopen karma op en dat is ‘slecht’ noch ‘goed’- het is het middel waardoor het vorige leven in evenwicht kan worden gebracht in het volgende leven door karma, of de karmische lessen, in het zielen contract te voltooien.

Soms beëindigen gebeurtenissen levens voordat contracten kunnen worden voltooid. Dat was het geval bij twee recente gelegenheden, en we zullen met jullie delen wat we erover leerden door collega’s in het Nirvana. Van de 150 mensen aan boord van de Germanwings Vlucht 9525 hadden er drie het raam van flexibiliteit bereikt in hun contracten clausule van levensduur – dat is, die mensen hadden hun selectie voltooid van karmische lessen, missies en andere ervaringen, en zij zouden naar spirit leven zijn overgegaan op een of andere manier binnen dagen of weken.

Bij aankomst in het Nirvana werd ieder mens liefdevol ontvangen en bij naam begroet, etherische lichamen werden bekrachtigd en tedere, persoonlijke zorg werd gegeven om alle psychische trauma te behandelen die op een of andere tijd voor de crash werd beleefd. In die healingsperiode waren leden in het veld van zielenovergang constant aanwezig.

Terwijl die recente aangekomen mensen klaar werden om zich bij anderen in jullie spirit wereld te voegen werd iedereen de keuze van woning gegeven en diverse activiteiten, en allen die hun contracten nog niet hadden voltooid werden ook drie opties gegeven. Beëindig karmische lessen in het Nirvana waar het leven en leren veel vreugdevoller is dan op Aarde. Ontvang volle credit voor lessen die gedeeltelijk werden geleerd en, in een nieuwe overeenkomst met andere zielen, ga relatief snel weer in een lichaam om de rest van het originele contract af te wikkelen en voeg er aan toe wat er nog meer gewenst is in het nieuwe leven. De derde optie is, in overeenstemming met iemand op Aarde, regel een zielen transfer, of “walk-in” – het voordeel is het ‘sparen” van jaren door een volwassen lichaam binnen te gaan in plaats van dat van een pasgeborene, maar omdat er serieuze uitdagingen zijn, is dat zelden ook een zielenkeuze.

We willen nog spreken over een ander aspect van het vlieg ongeluk. De eenstemmigheid van jullie analisten is dat de co-piloot Andreas Lubitz plande om zelfmoord te plegen door met opzet het toestel te laten crashen. En om de levens van alle anderen aan boord niet te respecteren. Dat is niet zo, volgens het medische team dat hem persoonlijke zorg gaf om Andreas’ getraumatiseerde psyche te behandelen, die langzaam aan het herstellen is vanwege zijn diepe wanhoop toen hij leerde wat er was gebeurd.

Wat werd gebruikt als bewijs om die consensus/eenstemmigheid stevigheid te geven was de vastberaden pogingen van de jonge man om zijn emotionele breekbaarheid te overstijgen, inclusief de internet informatie die hij voelde te kunnen gebruiken op positieve wijzen om gezonde gedachteprocessen sterker te maken specifiek tijdens vluchten. Momenten nadat de piloot de cockpit verliet, klapte zijn bewustzijn dicht – hij heeft geen herinnering van dat ogenblik of wat er daarna gebeurde. Als dit bekend kon worden, alhoewel het niet degenen zou troosten welke van de mensen hielden die met het vliegtuig naar beneden gingen, het kan wel vrede geven aan denken en hart van Andreas’ familie en vrienden. We zouden erbij kunnen zeggen dat hij niet een van de drie mensen was die hun contracten hadden voltooid.

Het tweede geval is de massacre op de universiteit in Kenia door al Shabaab terroristen, waar bijna hetzelfde aantal levens verloren raakten als bij het vliegtuig ongeluk. Maar, geen van de contracten van de mensen die stierven in het bloedbad op de universiteit bevatte een levenstijd die zou eindigen op die tijd, en alleen hebben dezelfde eerder genoemde drie opties. We willen dat iedereen de liefdevolle ontvangst kon kennen en de persoonlijke zorg die aan elk persoon werd gegeven van wie het leven werd beëindigd maar dat hun families en dierbare vrienden allen de hartbrekende schokkende verliezen kennen en jullie wereld is opgewonden door het barbarisch gedrag dat onbegrijpelijk is.

Enkele van de contracten van de overlevenden houden een “traumatisch, niet dodelijke ervaring” in met flexibiliteit doormakend zoals voor het soort en de timing – wat er gebeurde op de universiteit die deze voorziening invult. Overlevenden die deze ervaring niet nodig hadden voor hun balans zullen dit ‘bewaren’ op een manier voor “credit” in een ander leven of om aan iemand te geven in de worsteling van de overeenkomst-groep met karmische lessen die moeilijker was dan verwacht; in elk geval, de wens van de overlevenden zou een energie stromer in de juiste richting stuwen. Als de wonden van overlevenden levens-veranderende resultaten zouden hebben buiten hun contract, zouden op zielenniveau verbeteringen worden gemaakt om andere ervaringen die hun leven even betekenisvol en vervullend zullen maken zoals ze dat gewild hadden.

Omdat de bedrijvers van de aanval ver voorbij hun contract voorzieningen gingen welke vorige ervaringen in balans zouden hebben gebracht, liepen ze karma op die diverse levens zou nodig hebben voordat evenwicht zou worden bereikt. In het Nirvana, net als op Aarde, zouden steeds hoger wordende vibraties hinderende psychische en cellulaire patronen hebben opgeroepen met karma van die ernst; als de mensen sterven, zal hun levenstijd energie hen automatisch naar de spirit wereld trekken van de lagere derde dichtheid beschaving en hun volgende incarnatie zal dan die bevolking ingaan.

Er is nog een aspect van overeenkomsten van voor de geboorte, die ontworpen zijn voor spirituele en bewuste groei van alle deelnemers in dat gedeelde leven. Als het leven van een persoon eindigt vóór de voltooiing van dat contract, beïnvloedt dit meer dan intense emoties alle anderen in de groep. Voor volwassenen kan dit de echtgenoot inhouden, kinderen, ouders, familieleden, andere relaties, vrienden, collega’s en ieder ander met wie deze mensen nauwe verbindingen heeft en hen met wie in latere jaren banden zouden worden gesloten. Als een “premature” overgang bij een kind gebeurt, samen met de familie, kunnen er klasgenoten zijn, leraren en vrienden maar ook met anderen die belangrijk zouden worden in het leven van die jongere in dit gekozen leven. De contracten van elk mens dat een betekenisvolle rol heeft of zou hebben in dat leven dat werd kortgesloten, moeten worden verbeterd om al die individuen met gelijkaardige gelegenheden te voorzien om hun karmische lessen te voltooien. De originele en latere matching-up van zielen gebeurt in het continuüm, waar alles tegelijkertijd gebeurt.

Ieders deel in een overeenkomst is belangrijk; maar, contracten van individuen en hun bedoeling kan aanzienlijk variëren. Bijvoorbeeld, een ziel kan overeenkomen om de “kapitein” te zijn, zogezegd, om andere deelnemers de gelegenheid te geven hun zwakte te versterken in een of ander gebied waarin deze ziel meester is geworden zoals geduld, genereusheid, bescheidenheid, vergeving, medeleven, zelf-discipline, eerlijkheid, vriendelijkheid, verstandig ouderschap, vlijt. In die gevallen dient de “kapitein” de anderen niet om hun tekortkomingen te bekritiseren, maar door bewonderenswaardige houdingen en gedrag als voorbeeld te stellen die de anderen hebben geïnspireerd om na te streven.

Of een ziel kan overeenkomen karakteristieken te tonen die onwenselijk zijn, misschien jaloersheid, onbeheerste boosheid, zelf-gecentreerd zijn, luiheid, arrogantie, geprikkeldheid, wrok of ontrouw. Door te observeren dat die persoon zijn/haar pijnlijk, beledigend of onproductief gedrag de anderen in die overeenkomst leren om zich NIET zo te gedragen op deze wijze, kunnen zij andere levens in balans brengen waarin een of meer van die trekken dominant waren.

Als een individu wijd verspreid bekend en gerespecteerd wordt, kan het “kapitein-team” worden omgekeerd en een klein aantal deelnemers inhouden wier waarden, prestaties, bemoediging en bijstand sterke aansporingen zijn voor het aangewezen individu om hoge standaarden getrouw te blijven, om vol te houden ondanks oppositie en setbacks, en om door te gaan met streven totdat opmerkelijke prestaties zijn verkregen. Dit kan het geval zijn zelfs als het individu een specifiek mens aanwijst voor zijn of haar succes.

Normaal kiezen zielen in armoedige omstandigheden te leven om hun leven in rijkdom en gemak in balans te brengen, met weinig of geen belangstelling om mensen in ernstige nood te helpen.

Als een ziel incarneert in een gebied dat door oorlog en armoede en als hij als jongere wees wordt die van dan af aan zijn eigen weg moet leren gaan, kan het zijn om vrees en grote problemen te beleven die kinderen was overkomen vanwege zielendaden van hem in een ander leven.

Een ziel kan een kort leven willen hebben in een liefdevolle familie in een vredige omgeving om tot rust te komen na een lang, vermoeiend leven van hard werk en ook om andere doelstellingen te dienen. Het verlies van een kind biedt familieleden de gelegenheid om smart om te zetten naar betekenisvolle ondernemingen; dit kan ook familiebanden versterken of hen uiteenscheuren, wat de anderen nodig hebben voor hun balans.

Zoals onze voorbeelden laten zien, kunnen overeenkomsten veel deelnemers bevatten of maar enkele, en geen van hen weet wat er is overeengekomen. Als je geweten comfortabel is met je besluiten die levens van anderen beïnvloeden, is dat een aanwijzing dat je in overeenstemming handelt met je contract-rol, maar er is totaal geen manier om te weten dat de voornaamste mensen in je leven je volgen of serieus zich afscheiden van die van hen – daarom is spirituele leiding: beoordeel geen anderen. Nooit betekent dit daden van anderen door de vingers zien waarvan jij die onjuist of laakbaar acht, maar eerder dat je je terugtrekt om mensen te oordelen.

Indien het licht echt aan het toenemen is op de planeet, waarom is er dan nog zoveel geweld en wreedheid? In vorige boodschappen hebben we gezegd dat een effect van toegenomen licht-intensiteit de vergroting is van menselijke karakteristieken en gedrag – “goed” wordt beter, “slecht” wordt erger(slechter). Het grootste gedeelte van mensen in jullie wereld antwoordt positief door vriendelijker te worden, bedachtzamer, genereus, samenwerkend, nuttig en open-minded te worden. Dat zorgt niet voor hoofdartikelen in het nieuws, dus hoor je daar niet over.

Maar ook al is de aandacht van de voornaamste media gericht op individuele en georganiseerde groepen wier daden gewelddadig en wreed zijn, berichtgeving houdt ook positieve ontwikkelingen in. Jullie horen over innovaties van hernieuwbare energiebronnen en doorbraken in medisch onderzoek; burgers maken hun dorpen levendiger, steden of cities ook; ze breiden pogingen uit in milieu bescherming en herstel; en bij gelegenheid zijn er multimiljonairs die hun rijkdom overvloedig delen.

Inderdaad moet heel veel meer nog worden gedaan en dat zal ook gebeuren, maar eer alsjeblieft jullie zelf zoals wij dat doen en vier met ons jullie zuivere proces van vandaag. Jullie die weten wie je bent zijn lichtwerkers en de vele miljoenen die dat ook zijn kunnen niet eens dat woord kennen, jullie zijn de voorhoede van jullie gemeenschap, degenen die standvastig doorgaan met het duwen van jullie wereld in positieve richtingen.

Laten wij jullie een voorbeeld geven van positieve en negatieve aspecten van de vergroting van het licht. Na jaren van straffende maatregelen tegen Iran vanwege zijn nucleaire ontwikkelingsprogramma, produceerde een serie gesprekken tussen leiders van dat land en anderen kortgeleden een framewerk voor een diplomatieke oplossing, terwijl beide zijden concessies deden om die eerste fase van samenwerking te bereiken. De meesten in jullie wereld verwelkomden dit als een positieve ofschoon vage eerste stap, maar dat werd solide aan geklaagd door de toegenomen negativiteit van mensen binnen de rangen van de Illuminati of zij onder hun invloed welke deze zaak wilden laten behandelen door militaire macht. Maar alleen de piek van Illuminati houdt nog vast aan de misleiding dat verder déstabiliseren van het Midden Oosten hen controle zullen laten winnen van dat gebied en doorgaan met hun mars naar wereldoverheersing.

Lezers hebben gevraagd of de volgende beweringen waar zijn. Een asteroïde gaat de Aarde in september verwoesten. Een militaire politie macht zal dissidenten bijeenbrengen in de Verenigde Staten en hen gevangen zetten in door FEMA geopereerde kampen. Buitenlandse troepen zijn (Amerika in) gebracht om Amerikanen te doden omdat het US leger geen eigen burgers wil doodschieten. Vele miljoenen zullen verdrinken als de zeeën omhoog komen en de kustlijnen ver in het binnenland onder water zullen zetten. De cabal beheerst het denken van de bevolking door inentingen die geprogrammeerde microchips bevatten. Illuminati zullen wereld chaos veroorzaken door een hologram te scheppen van binnendringende ET’s waarvan ze zullen claimen dat dit legers zijn van de anti-Christ. Deze of gene “rode vlag” terroristen daad zal het excuus worden om de krijgswet in te stellen. Een duistere beschaving die zegt dat ze goedwillend zijn zullen om planeet Aarde heen komen. WW III zal begonnen worden door het met opzet of per ongeluk lanceren van een nucleaire raket. De overdracht van “welzijn pakketten” is aanstaande. De cabal bereidt gebieden voor door onder een aantal gebouwen die tijdelijke leef kwartieren worden, ontsnappingsroutes en/of wapen arsenalen te maken.

Dit zijn voorbeelden van verstoorde informatie, niet-geïnformeerde opinies of scheve interpretaties, lang verouderde mogelijke plannen, lang verouderde mogelijke land/zee veranderingen, beangstigende tactieken leugens of valsheid in boodschappen die gechanneld worden door lage entiteiten die claimen gerespecteerde lichtbronnen te zijn. En juist omdat alle informatie op het internet waardevol is, nooit is het dat, en alles dat mediums aan hun cliënten vertellen. Een lezer schreef wat een vriend zei dat een medium had verteld: De mensen op aarde worden naar een hele grote planeet getransporteerd die groot genoeg is om de bevolking van de Aarde te bewaren. Het zou een reis van verscheiden weken worden om ons te redden, omdat de omgeving van de Aarde onbewoonbaar zou worden. Dit is een vriendelijk meer ontwikkelde groep die zei dat ze hun hulp aanboden voor een betere, vrediger en liefdevolle ervaring die plezierig klonk. De lezer voegde haar vraag eraan toe: “Weten jullie of mensen van planeet Aarde worden weggehaald in het jaar dat eindigt op een negen?”

We zeggen jullie dit, lieve mensen, omdat jullie overstroomd worden door informatie, iets ervan is schokkend of beangstigend, veel ervan in tegenspraak en we weten dat het soms moeilijk is voor jullie om te onderscheiden wat waar en wat niet waar is. Als jullie gedachten niet helder zijn over een zaak waarvan je voelt dat die belangrijk is, vraag dan binnenin je om het antwoord, maak dan je denken rustig en luister naar wat uit je hart en ziel komt. God zei: “Het hart is de zetel van de ziel,” en de ziel kent de waarheid.

Iemand die wist dat mijn moeders kortgeleden reisje inhield om onze familie in Peru te bezoeken, vroeg of buitenaardsen betrokken waren bij de verdwijning van Inca’s uit Machu Picchu of uit antieke gebouwen met precies passende rolstenen die zo veel wegen als honderd ton. Je kunt geïnteresseerd zijn naar de antwoorden.

Toen de bewoners van Machu Picchu hoorden dat Spaanse legers Cusco hadden bereikt en doorgingen met hun bloederige strijd naar beneden vanuit die hoge verhevenheid, begonnen zij een spoor te bouwen naar de andere kant van de lagere Andes gemeenschap; toen dat klaar was, begonnen ze te reizen naar veiligheid en de laatste in de lijn vermomde het begin van dat spoor. Alhoewel dat werd ontdekt, samen met de ruïnes, werd er geen verbinding gemaakt tussen het spoor en de bedoeling ervan.

Om de Peruaanse wens naar hogere, sterkere muren en monumenten te huisvesten, gebruikten leden van ontwikkelde beschavingen die tussen hen in woonden, teleportatie, levitatie en laser technologie. Net zulke hulp werd gegeven in andere gebieden waar mammoet rotsen ook vele kilometers moesten worden getransporteerd naar plekken die werden opgericht, voor piramides en structuren zoals Stonehenge en de hoofden op Paas Eiland.

De mensen die leefden in die tijd waren dankbaar voor de vriendschap van buitenaardsen en hun hulp. Lieve mensen, jullie hebben oneindig meer reden om je dankbaar te voelen – jullie universele familie redden ongeveer 80 jaren geleden het leven van je thuisland planeet en zij hebben jullie geholpen op zeer vitaal belangrijke manieren sedert die tijd. Lichtende wezens vanuit dit universum wachten geestdriftig op de dag, waarop mensen uit andere beschavingen die in schepen boven jullie zitten, en tussen jullie in wonen, of in de Binnenste Aarde wonen, jullie kunnen begroeten als de geliefde familieleden die jullie zijn.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!