Home > > Matthew Ward — February 13, 2011

Matthew Ward — February 13, 2011

Egypte, Tunesië; lichtwerkers; je licht leven; economische stelsels, volgende hervormingen; andere gebieden van verandering; telepathische verbindingen, leiding; vrije wil; zielenmaatjes

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Wij zijn verheugd over de triomfantelijke Egpytenaren, net als we ook zijn over de burgers van Tunesië en wat we zullen zijn voor de mensen van alle landen waar stemmen van vrijheid in vereniging en in vrede omhoog kwamen. De incidenten van de vorige weken zijn een duidelijk bewijs dat het licht het collectieve bewustzijn doordringt terwijl jullie wereld de macht van mensen ziet die zijn verenigd met één bedoeling. In het Aardse veld van potentie, verhaast het niet te stoppen momentum van deze opbeurende energie, de dag waarop jullie wereld vrij is van elke vorm van onderdrukking, bedwinging en ontbering.

2. Op het pad, terwijl alles in het universum zich versnelt, zullen hoofden zich verdraaien als betekenisvolle gebeurtenissen, de een na de andere, opkomen, of wat meer waarschijnlijk is, dat ze tegelijkertijd gebeuren. Terwijl ze hun in flarden overgebleven restanten zien die aan hun eind komen, zullen de Iluminati proberen om de bevolking ervan te overtuigen dat de waarheden die naar voren komen, verschrikkelijk zijn en dat hun onbewuste verbondenen degenen zijn die weerstand zullen bieden om hun stevig geloof ondersteboven te keren. Bijvoorbeeld, de oorsprong van Aarde’s beschaving. De onwrikbare mensen die geloven in de evolutie en de mensen die precies zo keihard geloven in een groot ontwerp: Hoe makkelijk zullen ze de waarheid accepteren dat beide zijden het deels goed en deels verkeerd hebben? En hoe nog moeilijker zal het zijn voor de godsdienstige devote mensen als de waarheid omhoog komt over de bedoeling van godsdiensten en over de onwaarheden die de fundering zijn van het Christendom?

3. Het zal traumatisch worden voor velen als deze onthullingen en andere voort zullen komen als tezelfdertijd grote veranderingen worden geïntroduceerd. Wetend dat alle verwarring en beroering Aarde’s vertrek uit de derde dichtheid aankondigt, zijn jullie lichtwerkers ideaal voorbereid om de komende maanden te voorzien, en om degenen te helpen die in elkaar zakken of bevangen worden.

4. Laten we even spreken over lichtwerkers. Miljoenen mensen nemen deel aan internationale meditaties, gebedsdiensten en bijeenkomsten voor vrede en vrijheid. Veel mensen en groepen zijn betrokken bij lokale hulpprogramma’s en anderen helpen actief mensen in verre landen of steunen financieel organisaties die met die inspanningen verbonden zijn. Een groot aantal mensen over de hele globe werken voor verbetering van hun gemeenschappen, hun landen of hun wereld.

5. En relatief weinigen van hen denken over zichzelf na dat ze lichtwerkers zijn. Ze volgen hun hart zonder zich te realiseren dat het stralende licht dat door hun eigen uniekheid van geest, uniekheid van compassie, werd opgewekt door te helpen met verzorging en delen – eenheid in het licht van goddelijke dienst – dit verhoogt de trillingen over jullie hele wereld en voegt stuwkracht toe aan Aarde’s ascentie reis. Toch hebben die lichtwerkers – inderdaad de grootste hoeveelheid van de bevolking – zij hebben geen idee van ascentie of van de Gouden Periode. Ze werken ijverig om condities te verbeteren, maar de enormiteit van de behoefte schijnt overweldigend te zijn en velen van die kostbare zielen wanhopen: “Wat voor wereld erven onze kinderen en kleinkinderen?”

6. Jullie die weten dat je lichtwerker bent, kunnen de licht-genererende massa’s die zich niet realiseren wat ze doen, jullie laten inspireren om voorbij jullie cirkels van lichtende mensen te reiken. Jullie kunnen de negativiteit oplossen van wanhoop in de mensen die niet geïnformeerd zijn, gewoon door je licht te leven. We bedoelen niet door te prediken of door te evangeliseren, we bedoelen dit licht met zo’n stralende geest te laten schijnen dat jullie energie van vreugde en vertrouwen iedereen om je heen aanraakt. Dus laat je licht schijnen in alle glorie – dit is een meest betekenisvol, vervullende levensmissie!

7. Denk maar niet dat je je kennis onder de korenmaat moet houden, zogezegd. Je weet dat familieleden, vrienden, buren en collega’s die afkerig zijn om wat dan ook te accepteren dat niet in hun ideeën past of wat past bij wat ze geloven – respecteer dat, wetend dat ze andere gelegenheden zullen hebben om “het licht te zien”. Hoewel, zielzoekers als ze iemand hebben waarmee ze intuïties en overtuigingen kunnen delen voor hen kan dit zeer versterkend zijn, dus als mensen met een open geest aangeven dat zij een discussie verwelkomen, bied ze zoveel als ze aangenaam vinden te horen. Als ze wat sceptisch zijn dan heb je nog een zaadje geplant dat naar volle bloei kan groeien. Met het licht op Aarde dat meer intens is dan een van jullie zich bewust kan herinneren, openen denkgeesten zich net zo als harten dat doen.

8. Nu veranderingen duidelijk zijn in een aantal regeringen, inclusief degenen die hervormingen zijn begonnen om de levens van landgenoten te verbeteren, zullen de volgende duidelijke stappen in nationale en internationale economische stelsels zitten. Alhoewel de nieuwe stelsels en managers met deskundigheid en integriteit op hun plek zitten, zal de ommekeer van het oude naar het nieuwe niet in vliegende vaart kunnen gebeuren. Het financiële netwerk van de Illuminati moet totaal ontmanteld worden zodat de overgang naar een monetair stelsel dat gebaseerd is op kostbare metalen zo gladjes mogelijk gehanteerd worden. Reguleringen om “business as usual”(zaken doen zoals gewoonlijk) in banking en geldverstrekking te voorkomen moeten uitgevoerd worden samen met het gelijkstellen van de waarde van nationale valuta.

9. Multinationale corporaties die regeringen hebben beheerst moeten legaal worden beteugeld, hun lobby tactieken beëindigd en belastingachterdeurtjes gesloten worden. Nationale schulden die door kronkelende wijze op de hals gehaald zijn – overnames van bronnen door buitenlandse kapitalisten en buitenlandse hulpgelden die naar de elite stromen in plaats van het bouwen aan of herbouwen van de infrastructuur van het land – zullen worden nietig verklaard als mannen en vrouwen met spirituele en morele integriteit aan de macht zijn, en een infusie van fondsen en andere hulp zullen naakte levensomstandigheden doen stoppen. Een eerlijke basis om mensen en zaken te belasten moet worden ingesteld samen met de terugkeer van vluchtelingen naar hun landen, en welke daklozen van huizen moeten voorzien en die remedie brengen aan executie(gedwongen verkoop) situaties van bezittingen.

10. Emplooi gelegenheden moeten geschapen en gefinancierd worden, zodat baanzoekers terug kunnen keren naar het werk in hun veld of getraind kunnen worden voor andere vakken of beroepen, en vergoeding voor goederen, diensten, vaardigheden en andere vermogens moeten billijk zijn. Alle kinderen en volwassenen moeten toegang hebben tot scholing, onderricht moet universele waarheden reflecteren, naschools onderwijs moet betaalbaar zijn en onderwijs in alle gebieden van kunst moet beschikbaar zijn voor gemotiveerde studenten.

11. Landbouw moet in overeenstemming zijn met de Natuur, het omgaan met voedseldieren moet menselijk zijn en er moet voor iedere ziel op de planeet voedzaam voedsel in overvloed zijn. Vrije energiebronnen moeten worden uitgevoerd en het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigd worden, en passende gezondheidszorg moet het recht worden van alle mensen. Legale-, gerechtelijke- en strafstelsels moeten worden hervormd, ongerechtigheden gecorrigeerd, alle soorten slavenarbeid beëindigd en vrouwen geëerd worden in plaats van gedegradeerd als bezit. De controle op de media moet stoppen; en zo ook moeten de drug en pornografie-industrieën ophouden, en alle soorten van vervuiling en milieu verwoesting.

12. We noemen de gebieden die om actie smeken niet omdat iets ervan verrassend is, maar om jullie ervan te verzekeren dat die “moeten” en “zullen”- situaties en vele andere die ook onmetelijk het leven in jullie wereld verheffen, in diverse fasen zitten vanaf het plannen tot aan het uitvoeren ervan. Deze monumentale onderneming – niets minder dan de transformatie van een derde dichtheidswereld en de spirituele vernieuwing van zijn beschaving!- is aan het gebeuren op weergaloze snelheid en met bijstand, uniek in het universum, en niet alleen op Aarde. Jullie kennen de kracht van je gedachten – standvast in het positieve denken brengt zelfs reusachtige veranderingen tot een snelle bloei.

13. Nog een gebied van groot belang is, Aarde heeft energieniveaus bereikt die bevorderlijk zijn voor de opening van telepathische connecties. Iedereen heeft de mogelijkheid voor deze ziel-tot-ziel omgang als geboorterecht – het is een ingrediënt van de ziel. Met de hogere frequenties die op Aarde overheersen, gaan die verbindingen met grotere snelheid open dan eerder; maar, wees niet ontmoedigd als die van jou het nog niet deed. Het zal wel gebeuren als de tijd voor jou juist is, maar wees je bewust dat een soort van dringendheid, bijvoorbeeld om te communiceren met een geliefde mens in het Nirvana , een energiegrens kan scheppen en de verbinding kan doen vertragen.

14. Het is essentieel dat je voorzichtig bent, dat niet alleen lichtwezens – jullie geliefde zielen in de geest of opgestegen meesters of leden van spiritueel ontwikkelde stoffelijke beschavingen – met je willen praten. Duistere entiteiten zijn net zo gretig om je te bereiken met hun desinformatie; om hun dat te beletten vraag dan om bescherming van het geChristende licht en eis dat alleen lichtwezens met je contact mogen leggen.

15. Alhoewel je vraagt om bescherming en die ook krijgt, zo makkelijk is het, moet je toch verantwoordelijk handelen. Als je je vermoeid voelt of ziek of overvallen bent door zorgen over iemand of iets – elk soort gespannen toestand – probeer dan geen telepathische verbinding uit! Als je dat dan doet ben je een open uitnodiging voor lage entiteiten omdat je energieniveau te laag is om de hoge vibraties te bereiken van lichtwezens. Nieuwelingen kunnen zelf-twijfel hebben, die ook een lage vibratie draagt, dus herinner je dan je aangeboren vermogen en laat dat jou vertrouwen geven. Maar als je je egoïstisch voelt is dat een zekerheid dat je wezens zult bereiken die een laag niveau hebben omdat egoïsme een energiehechting draagt die onverenigbaar is met licht, terwijl nederigheid en dankbaarheid lichtvibraties hebben.

16. Laat je leiden door te weten dat licht, dat uit een telepathische bron straalt, in het hart resoneert; de energie van een lage entiteit werkt als weerstand of een remming, en waarschuwt je de verbinding te verbreken. Zoals met alles wat je bereikt zal door oefenen je onderscheiding toenemen of de vibraties van een bron licht of laag zijn, maar ook je vermogen zal toenemen om duidelijk de transmissies te ontvangen.

17. Hand in hand met de groeiende gevallen van telepathische communicatie is de explosie van jullie “informatie periode”. Jullie worden overstroomd met informatie, en onderscheidend zijn over wat waarheidsgetrouw is en wat niet, is essentieel, niet alleen om accuraat te worden geïnformeerd, maar omdat het ontwikkelen van onderscheiding een voorwaartse stap is in spirituele ontwikkeling. Het internet heeft een snelle wereld-inzaai in staat gesteld met authentieke informatie die eerder alleen gekend werd door maar een betrekkelijk handjevol, en daar het de beste bron is van myriaden feitelijke rapporten, is het net zo nuttig voor de duisteren die op en buiten de planeet zijn.

18. Materiaal wat bedoeld moet zijn als boodschap van een hoog lichtwezen kan feitelijk geschreven worden in regeringbureaus of in corporatiekantoren om hun agenda/bedoelingen te bevorderen door leugens te sprenkelen tussen vertrouwde spirituele gegevens. In andere gevallen zijn sommige ontvangers, of kanalen (channels) er zich niet bewust van dat ze lage entiteiten bereiken die zeggen dat ze een goed bekende, gerespecteerde lichtbron zijn, en geven ze desinformatie die hun ontvangers verder doorgeven. Zoals sommige boodschappen –die van mammoet veranderingen in zeeën en in landmassa’s die jullie evacuatie door ET’s (buitenaardsen) nodig hebben en als je naar de planeet terugkeert, moet je ondergronds leven- zij zijn zuivere onzin.

19. Wees onderscheidend over alle informatie door dat van binnen te vragen, en door je bewust te verbinden met je ziel, waarin de waarheid zit. Als de informatie met gemak stroomt, is dat verbonden met de waarheid van je ziel; als je een hortend of een weerstand gevoel hebt, is dat niet zo. Meer dan op elk moment in de laatste tweeduizend jaren, in deze tijd van steeds meer intens wordend licht, is de intuïtie helderder, meer invoelend. Maar als een geest gesloten is voor alle informatie behalve voor die ineengevlochten verhalen met starre geloven/oordelen, dan kunnen boodschappen van de ziel die grens niet penetreren.

20. Ja, we weten helemaal dat dit alles al eens eerder werd gezegd in vele boodschappen van ons en van andere lichte bronnen. Dus waarom herhalen we dit? In de tijd (eens per maand. winny) waarin onze boodschappen verwacht worden, hoort mijn moeder van talloze mensen dat ze gretig wachten op de boodschap, wat hen reden geeft om zich hoopvol en optimistisch te voelen. We verwelkomen jullie vertrouwen in onze informatie, maar er op rekenen om je spirit op te heffen en om een positieve uitkijk te herbekrachtigen, zegt, dat onze boodschappen niet hun bedoeling treffen. De bedoeling is altijd geweest om spirituele leiding en verlichting te bieden over deze overgangstijd terwijl Aarde opstijgt uit de derde dichtheid en haar Gouden Periode nadert, waarin jullie je rechtens toekomende plaats zullen innemen als leden van onze universele familie. Onze boodschappen hebben nooit de opzet gehad om als vervanging te dienen voor jullie eigen talenten!

21. Veel verder nog dan de lezers die aan mijn moeder schrijven, zien we degenen die achterblijven in het ontwikkelen van hun onderscheiding en in plaats daarvan afhangen van boodschappers zoals wij, die voorzien in die gezochte antwoorden. We zien het afdwalen door angst als er een rampzalig gebeuren van een of ander soort voorspeld wordt in artikelen op het internet en de afzakkende spirits waarover de media rapporteren. We hebben jullie verteld over myriaden manieren waarop onze ruimtefamilie de Aarde al heeft geholpen – en vertegenwoordigers van sommige van die beschavingen hebben jullie dat ook verteld – toch is er hier ontmoediging omdat er nog geen vloot van schepen geland is. Wij kennen die ontevredenheid, zelfs alarmering, over wat er waargenomen wordt dat er zal gebeuren, in plaats van geduld te hebben terwijl feitelijke gebeurtenissen zich nog, buiten het publieke zicht, staan te ontvouwen. En ook al hebben we jullie steeds weer verteld dat jullie prachtige zielen zijn met krachten die alleen maar beperkt worden door jullie gedachten en dat die beperkt zijn, dat jullie nog weifelen om in jezelf te geloven.

22. We zeggen jullie dat zonder enige bedoeling van spirit, maar alleen met liefde, en we weten dat niet alles past bij ieder van jullie, maar als jullie jezelf herkennen in wat we zeiden, acht onze woorden dan. Jullie, broeders en zusters, welke zo dierbaar zijn voor ons, het is noodzakelijk voor spirituele groei dat jullie niet naar buiten kijken voor je antwoorden maar begin binnen in jezelf te zoeken. Alles wat jullie willen en nodig hebben, hebben jullie al - geloof alsjeblieft in jezelf! Ieder van jullie wordt geliefd door alle zielen in hogere spirituele rijken en we wensen vurig dat jullie het leven niet benaderen alsof het een complexe en mysterieuze uithoudingsproef was. Leven is net zo eenvoudig als leven vanuit je hart, waarmee je je gids liefde, begrip en vervulling laat zijn!

23. Sommige mensen twijfelen over diverse aspecten van de vrije wil. Hoe kan er een vrije wil zijn als anderen hun vrije wil gebruiken om onze persoonlijk keuzes met voeten te treden. Als antwoord dit, we spreken niet over wijze, liefdevolle ouderlijke leiding voor kinderen die zich misschien opstandig voelen als ze “het niet krijgen” , maar over redelijke mensen wier vrije wils keuzen met elkaar in botsing komen. Nu ik dat heb gezegd, onthoud dan de grondzaak van alle overeenkomsten van voor de geboorte. Die zijn ontworpen voor de spirituele groei van iedereen die het leven met je deelt; alle zielen met die overeenkomst gingen er naar binnen met ongeconditioneerde liefde; ieder koos karmische lessen om balans te verkrijgen en om anderen te helpen hetzelfde te doen, dus sommige rollen zijn noodzakelijkerwijs wranger dan die van anderen; en karma speelt zichzelf uit. Dus zie nu of de oppositie van anderen tegen jullie keuzen in misschien uiteindelijk het beste voor jullie is – misschien is het harde noodzaak om jou op je spoor te houden met keuzes uit je zielencontract.

24. Wat betreft een veranderd contract omdat iemands vrije wil die van een ander ontkent, is het zo dat dit bij vele miljoenen mensen gebeurt. Ze kozen niet die mate van ontbering en armoede die ze tegen kwamen door besluiten van hebzuchtige, onderdrukkende heersers; daarom worden petities op het zielenniveau voor veranderde contracten om het stoffelijke leven vroeg te verlaten, gehonoreerd. Maar het zou werkelijk zeldzaam zijn als een ziel om een verandering zou verzoeken omdat zijn personage (de stoffelijke mens, dus. winny) ontevreden is met levensomstandigheden die kunnen worden veranderd.

25. En dat brengt de andere mogelijkheid naar voren over de uitoefening van de vrije wil. Het willen gebruiken van je vrije wil op manieren die anders is dan die van hen die er tegen in gaan, dat kan leiding van je ziel zijn. Dit zou gebruikt worden als jullie in situaties verblijven die aanzienlijk ongemak veroorzaken omdat iets veranderen risicovol of moeilijk schijnt. Boodschappen op het zielenniveau – intuïtie, geweten, instinct, inspiratie, aspiratie – zijn sterker dan ooit eerder terwijl de ziel omhoog stapt door het gonzen van het geweten om op te letten. Niet alleen maar vluchtige gedachten over een groenere weide, maar hardnekkige ontevredenheid met de status quo en een sterk gevoel van wat je er voor in de plaats wilt, komt uit je ziel die je vertelt dat verandering nodig is zodat je andere stukken van je zielencontract kunt ervaren. Of dit nu verhuizen is, verandering van relaties, een andere onderwijsrichting volgen, een nieuwe baan aannemen in de zelfde lijn van werken of een nieuw veld binnengaan van emplooi, je kunt dit enthousiast doen als je je innerlijke stem volgt.

26. Dan zijn er nog vragen over de andere kant van de vrije wil, met eigen woorden weergegeven om alles er bij in te sluiten: Hoe kunnen we weten of onze besluiten die serieus iemand anders beroeren, deel zijn van onze overeenkomst van voor de geboorte of dat die voorkomen dat die persoon zijn of haar eigen vrije wil kan uitvoeren? Analyseren en beredenering zal je gewoon rond laten draaien in cirkels. Vraag binnenin jezelf om verlichting over de situatie, laat de antwoorden van je ziel je hart instromen en weet, dat wat je ontvangt, leiding is voor je eigen spirituele groei maar ook voor die van anderen.

27. Is de vrij grote toename van autisme gerelateerd aan de verschuiving in bewustzijn? Helemaal niet. Het groeiend aantal kinderen die symptomen hebben die lijken op autisme komen door vergiften in inentingen en de symptomen zijn verslechterd door vervuiling in de lucht, in water en grond en chemische middelen in voedsel conservaties en voorgeschreven medicijnen. Echt autisme, dat veel zeldzamer is, is de keuze voor een ervaring van een ziel, waarmee alle anderen die dat leven delen overeenkwamen. En nooit zal autisme of een conditie die er op lijkt deze mensen tegenhouden om stoffelijk uit de Aarde op te stijgen, behalve als een kort leven deel is van het zielencontract.

28. Nee, het vermogen om licht vast te houden of te verankeren – of het uit te stralen – heeft dan ook maar niks te maken met het gewicht van iemands lichaam. Het is de energie van licht gevulde gedachten en de intentie die krachtig is om licht te genereren en te verspreiden.

29. Weet je hoe menselijk klonen getoond kan worden en hoe mensen daarop zullen reageren? Wij weten niet hoe die informatie openbaar zal worden gemaakt, maar omdat menselijke gekloon zo’n onverwacht feit is in jullie wereld, is het realistisch te bedenken om schokkendheid en ongeloof te verwachten, voor acceptatie uit. Maar, daar zo weinig levens persoonlijk zullen worden aangeraakt, zal de kloononthulling niet half zo’n zware impact hebben dan de waarheden over godsdiensten, de lange controle van de Illuminati, Aarde’s ascentie en de Gouden Periode.

30. Hoe belangrijk is het om je bewust te zijn van je zielenmaat? Is ascentie mogelijk als je geen verbinding hebt met je zielenmaat? Omdat er misvattingen zijn over zielenmaten, is ons antwoord hoofdzakelijk een verduidelijking van wat ze zijn en wat ze niet zijn. Zielenmaten zijn niet de enige twee individuen in dit hele universum die “samen horen”en wier levens niet “compleet” kunnen zijn behalve als ze elkaar vinden. Iedere ziel deelt veel levens met dezelfde groep, of zielencluster, en in die levens speelt elke ziel veel verschillende rollen – mannelijke, vrouwelijk, heteroseksuele, homoseksuele, moeder, vader, partner, dochter, zoon, vriend, opposant, leraar, student en zo voorts. Al deze levens vinden plaats in het continuüm, waar de personages van iedere ziel met vele, vele anderen tegelijkertijd uitwisselen, en op zielenniveau kennen ze allemaal hun onafscheidelijke verbinding.

31. Als twee van deze mensen elkaar op Aarde ontmoeten, kennen ze elkaar op zielenniveau en weten ze dat ze opnieuw ervoor kozen om nauw samen een stoffelijk leven te delen; zij voelen bewust een aantrekking die buitengewoon betekenisvol is voor beiden. Dit kunnen twee mensen zijn in elke relatie die specifiek vorm geeft aan hun leven, en als ze romantisch aangetrokken worden tot elkaar, kunnen ze van henzelf denken dat ze zielenmaten zijn. En dat zijn ze ook, maar niet als de enige twee zielen die ooit dat soort innige band konden voelen – dat zou alle anderen in het universum buitensluiten met wie ze ook nauw verbonden zijn maar zich dit niet bewust herinneren. Terwijl jullie doorgaan spiritueel te evolueren, zul je weten dat alle zielen verenigd zijn in onvoorwaardelijke liefde, een gevoel dat veel subliemer is dan de romantische liefde die een koppel misschien toeschrijft aan het hebben gevonden van hun zielenmaten.

32. Houd vooral in gedachten dat jullie nooit een moment alleen reizen; alle lichtwezens in dit universum zijn bij je, en helpen je de wereld te creëren van je visioen, de wereld die jullie reeds geschapen hebben in het continuüm.

                             _________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Vertaling: WinnyShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.