Home > > Matthew Ward - 12 augustus 2014

Matthew Ward - 12 augustus 2014

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Een divers aantal lezers vraagt naar de Ebola uitbraak waar naar wordt verwezen als de “Ebola angst” en precies zo, omdat angst een van de redenen is dat het virus kortgeleden weer werd losgelaten. Toen dit in een laboratorium werd ontwikkeld door wetenschappers van de Illuminati, bijna 40 jaren geleden, waren de bedoelingen tweevoudig: om een pandemie te creëren en om in mensen een vrees te brengen die een virulent, besmettelijke ziekte begeleidt.

Wij minimaliseren Ebola’s ernst vandaag niet door te zeggen dat het inderdaad toen een ziekte was om te duchten. Het verspreidde zich snel en eiste veel levens voordat het onder controle kon worden gebracht; en de uitbraak resulteerde in een teugelloze negativiteit vanwege het hoge aantal doden, verdriet, chaos en angst. Nu, gezonde mensen die de ziekte contracteren en de juiste behandeling krijgen kunnen herstellen, en net zoals het met andere serieuze ziektes gaat, mensen die sterven hadden een zwak immuun stelsel voordat ze blootgesteld werden aan Ebola of hun stelsel kwam onder druk te staan door vermoeidheid voor het zorgen voor patiënten. Rond deze tijd zullen de Illuminati niet dichter bij iets komen dan de mate van opzettelijke negativiteit, noch produceren hun relatief kortgeleden pogingen de bevolking van de Aarde te verwoesten.

Jullie kunnen je herinneren dat nog maar een paar jaar geleden SARS, de vogelgriep, varkensgriep en zijn nieuwe uitgifte N1H1 op zijn beurt plaatsvond, met een wereld publiciteit over “een gevreesde pandemie” na de eerste diagnose van elke ziekte; en de tevens zo handige vaccines waren al klaar. De intense publiciteit en luid geschreeuw om vaccinaties bleven maar kort omdat het duidelijk werd dat er sedertdien maar enkele doden waren geweest, geen pandemie had plaats gehad op jullie wereld. Wetenschappers in de rangen van lichtwerkers neutraliseerden de virussen in de vaccines die waren ontworpen om die ziekten te verspreiden, niet om ze te voorkomen, en het bleken allemaal missers te zijn in zoverre om hun doel te bereiken: het doen verwijderen van miljarden mensen van de mensheid waar Henry Kissinger, de top van Illuminati op wees als “nutteloze eters”.

AIDS, die ontwikkeld werd in laboratoria, ongeveer vijf jaren na het Ebola virus, is veel meer succesvol in de ogen van de Illuminati. Terwijl symptomen bijna onmiddellijk zijn in Ebola en de meer recente vier ziekten die we noemden, AIDS die deels wordt verspreid door contact en deels door de zogenaamde “behandeling” voor HIV, ontwikkelt zich erg langzaam en wordt overgebracht door schijnbaar gezonde mensen.

Dus sedert die in de bevolking werd geïntroduceerd, liep die zijn natuurlijke loop door de jaren heen. Door dit te doen heeft het miljoenen die er aan bezweken in staat gesteld en iedereen die van hen hield en voor hen zorgde om keuzes in hun zielencontract te ervaren.

Toch is het logisch je af te vragen waarom die ziekte en de dodelijke Ebola aanval uit de controle waren en als paddenstoelen oprezen en virussen die veel later werden ontwikkeld, dat niet deden. Er zijn twee redenen voor. De AID’s en Ebola virussen werden gemaakt en losgelaten vóór Gaia’s vrije wilskeuze dat haar menselijke bevolking niet en masse zou worden geëlimineerd door welke reden ook; met God die haar aanvraag toestond, werd er inspiratie gegeven aan verlichte zielen om de plannen van de Illuminatie tot ondergang te brengen. En, omdat er veel minder licht was op de planeet en in de bevolking, zeg maar 30 jaren geleden, waren lichamen veel kwetsbaarder voor ziekte.

Mogelijke media focus die zich richt op Ebola, zit achter het aantal e-mails over andere gezondheidszaken en we zullen praten over de meeste frequente vragen.
Hoe kunnen we weten welke symptomen bij de ascentie horen en welke niet; in welke mate is GMO voedsel nadelig als ze de gezondheid beïnvloeden; hoeveel giften zitten er in chemtrails die ons benadelen; wat kunnen we doen om het immuun stelsel te versterken; wat veroorzaakt een chronische lage energie en vermoeidheid; wanneer zullen ziekten van allerlei soort gaan verdwijnen?

Bij al die situaties is het antwoord licht – het “enige dat bij alles past” - en we geven blij informatie die nuttig kan zijn voor het absorberen van licht. De bedoeling van onze boodschappen is altijd geweest om verlichting, leiding en bemoediging te bieden in deze transformatie fases waar de planeet en al haar bewoners doorheen gaan; en specifiek in de overheersende vibraties waar “goed” beter wordt en “slecht” erger, is de juiste zorg voor jezelf in denken, lichaam en geest vitaal! Gezonde gezondheid maakt het makkelijker voor boodschappen uit de ziel om het bewustzijn te bereiken en jullie zielen vertellen je om verder dan de illusie te kijken, om je denken en hart te openen voor de werkelijkheid van wie jullie zijn – dit is nou net waar ascentie over gaat!

Nu dan, de toenemende hoge energie niveaus op Aarde produceren een variëteit aan stoffelijke, mentale of emotionele afwijkingen, zoals pijnen, stemmingswisselingen, drang om op impulsen te handelen, zenuwachtigheid, verwarring, vermoeidheid, vergeetachtigheid, borst congestie (= overmatige bloedtoevoer), depressie, misselijkheid, uitslag, zuur hebben, constipatie, diarree of algehele zwakte. Als een systeem van een lichaam zwakker is of minder sterk, dan de andere, is dat systeem vatbaar voor welke verwarrende conditie dan ook dat het meest verwant is. Als die sensaties of condities er zijn door verhoogde vibraties die de cellulaire structuur van op koolstof gebaseerd zijn in die van kristallijn veranderen, zullen gezonde mensen zich snel weer aanpassen en zullen symptomen verdwijnen tot aan de volgende energie golf, die weer gevolgd wordt door een volgende snelle aanpassing, en zo voorts; en hoe meer licht in een lichaam, hoe minder merkbaar de effecten zijn.

Denk eraan dat de symptomen die horen bij Ascentie ook aanwijzingen kunnen zijn van een zich ontwikkelende gezondheidskwestie. Als dat wat je beleeft blijft of erger wordt, laat je dan consulteren door een gezondheidswerker specialist, bij voorkeur iemand die je “holistisch” noemt of “alternatief”, die weet dat het voorschrijven van medicijnen/drugs een conditie kan doen verergeren terwijl natuurlijk ingrediënten in juiste doseringen verbeterende effecten hebben.

Er is nog een belangrijke factor hier. Om andere levens in evenwicht te brengen of onaf gemaakte karmische lessen te voltooien, kozen sommige zielen een ernstige ziekte, of een chronisch verzwakkende ziekte, diepe depressie of een afwijkend mentaal functioneren. In zulke gevallen kunnen zelfs de meest bedreven medische specialisten niet succesvol die conditie behandelen en noch kunnen energiewerkers dat. Dit betekent niet dat de liefde-licht energie die de werkers channelen de lijdende persoon niet bereiken; het is dat de ziel de activatie niet toestaat van de zelf-helende mechanismen van hun lichaam.

Iedereen kan liefde-licht zenden naar iemand/iedereen, naar mensen over de hele wereld en naar de Aarde zelf, en de energie stromers bereiken de bedoelde bestemmingen omdat er geen scheiding is van elkaar, in het universele bewustzijn – dat bewustzijn is de Eenheid van iedereen. En nooit zal een stoffelijke, mentale of emotionele conditie daarbij vertragen of van de persoonlijke ascentie afhouden van een mens die leeft in overeenstemming met de zielen contract keuzes.

Verder gaand, behalve voor graan dat ontworpen is voor maar een krop/plant – is dit gebaseerd in hebzucht en is met negativiteit geladen – wordt genetisch veranderd voedsel wijd en zijd gezien meer schadelijk te zijn dan het feitelijk is. Herhaalde publiciteit over elke situatie heeft als resultaat een wijdverspreid geloof en wat mensen ook geloven is hun werkelijkheid. Daarom is het dat het geloof dat GMO voedsel schadelijk is, dit ziekte effecten produceert die de consumenten daaraan toeschrijven; maar het zijn de chemicaliën in vervaardigd voedsel, de bemesting, bestrijdingsmiddelen en farmaceutica, en de steroïden en de antibiotica die aan dieren gevoerd worden in de voedsel keten die voor jullie gezondheid gevaarlijk zijn.

De meest met licht gevulde voeding zijn vruchten en groentes en als de prijs betaalbaar is, eet dan organische gegroeide producten; kies vlees van dieren dat vrij is verklaard van toevoegingen en zee-producten die natuurlijk gegroeid zijn of juist gecultiveerd. Als de kosten je dat belemmeren, heb dan alsjeblieft in plaats daarvan geen negatieve gedachten over wat je eet! In het dieet, zoals bij alle andere zaken, zijn positieve gedachten krachtig en zo zit er licht in dankbaarheid – voel je dankbaar voor je voedsel, vraag dat het je hoogste goed dient, engeloof/denk dat dit zo is!

Tenslotte zal jullie grond, lucht en water weer zuiver zijn en zullen verloren voedingsmiddelen worden hersteld. De kristallijnen cellulaire structuur zal gedijen op vruchten, groenten, noten en granen; vlees en zeedieren zullen niet langer aangenaam zijn, voedsel allergieën zullen verdwijnen en zo zullen ook de hedendaagse overvloedige chemicaliën.

Alhoewel toxinen uit alle bronnen de gezondheid tegengesteld beïnvloeden, zullen de zelf-helende mechanismen weerstand bieden of de meest schadelijke effecten verminderen als het immuun systeem optimaal werkt. Licht is essentieel om die mate van immuniteit te handhaven, en de beste wijze om licht te absorberen zijn positieve gedachten en gevoelens. Wat dat betreft denk er alsjeblieft aan en voel je dankbaar voor dat bemanningen in hun ruimtevoertuigen hun technologieën gebruiken om zo veel mogelijk toxinen te neutraliseren of te verminderen in chemtrails, radioactieve elementen en alle andere vervuiling in jullie aarde, aan je hemelen en in je wateren.

Het opnemen van Licht is natuurlijker voor mensen wier levensstijl in balans is. Samen met aanbevelingen van jullie gezondheidsspecialisten en voedingsdeskundigen, zullen die suggesties helpen bij het verkrijgen of herwinnen van evenwicht: breng zoveel mogelijk tijd door in rustige eenzaamheid en geniet van de Natuur. Koester je talenten en laat artistieke uitdrukkingen stromen. Wees vriendelijk tegen alle mensen en dieren en reageer rustig op onprettige verrassingen en confrontaties. Kies leesvoer dat licht van hart is en ander entertainment en luister naar melodieuze muziek. Glimlach en lach vaak! Monatomisch goud, dat misschien het best bekend is om de hersenfunctie en spirituele helderheid te vergroten, sterkt ook immuun stelsels.

Chronische, lage energie en vermoeidheid staat niet in betrekking met ascentie, in zoverre dat dit wijst op een mens die op goddelijke manieren leeft; het betekent echter, dat het lichaam serieus licht tekort heeft. Dit gebrek kan afstammen van een of meer niet vastgestelde gezondheidsproblemen – misschien het begin van een ziekte of een verzwakkende ziekte, metabolische of hormonale onbalans, uitdroging of ernstige voedsel allergieën. Intens je zorgen maken, kan de energieniveaus laag houden. Lang aangehouden blootstelling aan uitstraling van computers, tv’s en gsm’s; chemicaliën in voorgeschreven medicijnen; een dieet dat gebrek heeft aan voedingsstoffen; en effecten van vervuiling zijn weer andere mogelijkheden.

Een of meer mogelijke redenen voor vermoeidheid en lage energie kunnen als toevoeging zijn bij – of wat meer waarschijnlijk is, die veroorzaakt worden door emoties welke beroofd zijn van licht. Of diep onderdrukte of onstuimig uitgedrukte gevoelens zoals vrees, boosheid, wrok, schuld, spijt, bitterheid en jaloersheid die energie trekken; en een gewone drain = onttrekking zit in onevenwichtige relaties – de persoon met een “laag” energetisch emotioneel stelsel is dominant vrouwelijk en de ander zijn/haar dominantie is mannelijk. Dit heeft niets te maken met wat voor geslacht dit is, slechts met het maaksel van energie van iemand, en de niet evenwichtige relatie kan zitten tussen levenspartners, tussen familieleden, ouder en kind zijn, tussen employé en employé, tussen buren, vrienden, zaken mede-eigenaars, team genoten – twee individuen in elke relatie die een frequent nauw contact inhoudt.

In gedachten houden dat energie licht is en dat licht de levenskracht van het lichaam is, de mannelijke energie onttrekt het leven uit de mens wier energie vrouwelijk is. Indien een dergelijke regeling karmisch is, is dit zelden levenslang. De les is voltooid als de “vermoeide” mens stappen zet om de relatie te verhelpen of die verlaat. Als die persoon geen van dergelijke dingen doet en de zaken gaan verder zoals ze waren, dan is jullie uitdrukking: “Hij – of zij – zal mijn dood worden” niet ver van de waarheid.

Sommige zielen-contracten houden een scheiding in van manieren zodat beide mensen de levenslessen kunnen beleven met andere mensen. Dit heeft vaak betrekking op partners die kinderen hebben – ieder in de familie/gezin koos om de les te leren die geboden werd door de eenzijdige relatie van de ouders. Andere contracten roepen beide individuen op om de noodzaak te erkennen om hun relatie te verbeteren en de wens om juiste veranderingen te maken om dat te bereiken. Maar omdat niemand weet wat in haar of zijn contract staat, geeft de ziel sterke boodschappen die lijken op enorme pijlpunten in de richting van de gekozen ervaring. Maar de vrije wil regeert bovenaan en net als bij andere situaties, hebben de mensen in onevenwichtige relaties de keuze om zielenleiding te negeren – als ze dat doen, zullen andere levens meer gelegenheden bieden om te “kijken en te leren”.

Ziekte aan de andere kant van het bord zal niet gaan verdwijnen totdat de bevolking voldoende licht heeft geabsorbeerd om te geloven dat ze ziekte-vrij kan zijn – geloof schept werkelijkheid. Dit heeft ook betrekking op de verjonging van defecte organen en groeiende missende ledematen – regeneratie en herstel zal niet gebeuren in een felle zwiep omdat die processen ook geloof nodig hebben.

Mensen die ontwijfelbaar geloven dat ze kunnen herstellen van verlamming of dat hun hart volmaakt zal functioneren zonder een pacemaker, bijvoorbeeld, zullen die tot stand brengen en handelen spoediger dan mensen wier geloof wankelt en nog veel sneller dan zij die twijfelen dat ze wat dat betreft enige capaciteit hebben. Het is een zaak van hoeveel licht in geest, lichaam en spirit is doorgedrongen; en op dat moment, denken de meeste mensen in jullie wereld niet aan de mogelijkheid dat iets dat zo “magisch” is als de herplaatsing van een kunstgebit door feitelijk nieuwe tanden mogelijk is.

Op een dag zal iedereen op jullie wereld weten niet alleen hoe prachtig-ontworpen jullie lichamen zijn, maar welke prachtig krachtige zielen jullie zijn ! Geliefde zusters en broeders, wij zijn verlangend om jullie je innerlijke kennis en jullie vermogens te zien ontdekken en om je rechtmatige plaats in onze universele familie te zien innemen als de multidimensionale zielen die jullie zijn.

______________________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Vertaling: Winny

[Opmerking: De volgende boodschap zal aan het eind van September komen. In die tussentijd heb ik een aantal bezoekers en ga ik naar Panama voor het huwelijk van mijn kleinzoon en een familie reünie.

Vraag me alsjeblieft niet om me jou op een boodschap distributie lijst te zetten. De enige manier waarop je de boodschappen direct kunt krijgen is via de Yahoo groep en ik kan je e-mailadres niet toevoegen - het adres dat hoort bij de ondertekenaar’s computer wordt geregistreerd op de Yahoo lijst. De link om tot die groep toegang te krijgen is boven aan Matthew’s Messages pagina op www.matthewbooks.com.]

Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl