Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 4 januari 2021


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 4 januari 2021

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Alles wat er sinds eind 2012 is gebeurd, toen de Aarde de laatste nevelen van derde dichtheid-energie achter zich liet, is, zo zou je kunnen zeggen, de basis geweest voor de onthullingen die dit jaar zullen worden gedaan.

Als jullie de wereld eens zouden kunnen zien vanuit ons gezichtspunt - dat zicht geeft op wat jullie als verleden, heden en toekomst beschouwen - dan zouden jullie uiterst verbaasd zijn over de zichtbare verschillen sinds de Aarde acht jaar geleden de vierde dichtheid heeft bereikt. Wat we "in het verleden" zien, is licht dat stand houdt in een paar verspreide gebieden, weer andere gebieden hebben kleine flikkeringen van licht en het merendeel van de gebieden heeft slechts sporadisch flikkeringen. Sinds die tijd is het licht over de hele planeet gestaag toegenomen, terwijl vonken als vuurwerk omhoog blijven schieten en als we naar de “nabije toekomst” van de Aarde kijken, dan is deze absoluut stralend.

Laten we jullie nu meer vertellen over het huidige moment, aangezien een woelige activiteit in het energieveld van potentieel weerspiegelt wat er op de planeet gebeurt. Enkele publiek bekende ontwikkelingen en passende maatregelen in de coulissen van het wereldtoneel luiden het einde in van een eeuwenoude duistere regering. Het duister dat de Aarde minder dan een eeuw geleden uitschakelde, wordt volledig vervangen door licht, dezelfde krachtige energie als liefde; en tijdens jullie jaar 2021 zullen de veranderingen zichtbaar worden, veranderingen waaraan al zo lange tijd behoefte is geweest om de beschaving vooruit te helpen en tot bloei te laten komen.

Verandering zal zich niet zonder weerstand aandienen, waarschijnlijk vooral in de Verenigde Staten, waar de Illuminati degenen die niet of slecht geïnformeerd zijn, absoluut zullen motiveren om ontwikkelingen aan de kaak te stellen zoals politieke partijdigheid. Zij zijn het niet. Maatregelen in de komende weken en maanden zullen een einde maken aan de controle door dit geheime genootschap, dat zich binnen de regering heeft kunnen verschansen kort nadat het werd opgericht door de stichters van het toen in opkomst zijnde land.

De hoogste universele raad had de intentie dat de zojuist verenigde koloniën een lichtbaken voor de rest van de wereld zouden worden, een lichtend voorbeeld van hoe mensen uit verschillende landen, religies en culturen harmonieus, respectvol en productief kunnen samenleven en één grootse natie kunnen opbouwen. Dit was het tegenovergestelde van wat de Illuminati van plan waren, waarop hun volgelingen begonnen verdeeldheid, vijandigheid, onverdraagzaamheid en sociale discriminatie te veroorzaken terwijl immigranten bleven binnenstromen.

Met het verstrijken van de jaren en de decennia kregen de Illuminati, stevig verankerd in Washington DC, niet alleen grip op het leven in dat land, ze veroorzaakten en beïnvloedden eveneens sterk wat er elders gebeurde, van burgeroorlogen, internationale oorlogen en wereldoorlogen tot het financieren van ruzies, het runnen van de drugshandel en het ruïneren van economieën. Dit zal voor eens en voor altijd worden beëindigd, en de bepalingen van G/NESARA zullen worden opgevolgd om een einde te maken aan misleiding, corruptie, verarming en elke andere vorm van onrechtvaardigheid wereldwijd.

Deze taak, die niets minder is dan een transformatie op wereldniveau, zal niet in een oogwenk worden volbracht. De Illuminati zijn bijzonder vasthoudend en zullen zich niet barmhartig gewonnen geven of gemakkelijk hun onrechtmatig verkregen fortuin opgeven om de levensstandaard voor miljarden te verhogen en het milieu te herstellen. Het steeds verder intensiverende licht geeft echter ruggensteun aan een krachtige internationale strijdmacht van militaire troepen, individuen in regeringen en de privésector, en buitenaardse speciale troepen die in een doel verenigd zijn: totale vernietiging van het Illuminati-rijk.

Eeuwenlang hebben duistere harten en geesten de massa weten te beheersen door ze in onwetendheid te houden omtrent waarheden; door de bevolking te verdelen in groepen die door hen geconditioneerd waren te geloven dat andere groepen, of het nu om religieuze, culturele, sociale, politieke, raciale of economische verschillen gaat, “minder zijn". Hoger op de schaal van bedrog hebben ze de geschiedschrijving radicaal aangepast en religieuze regels bedacht om zichzelf te verrijken en de volkeren te beheersen door iedereen van God te scheiden behalve, in het Christendom, zijn enige zoon Jezus, en daarbij hebben ze eveneens de leugens in de Bijbelse versie van zijn leven verzonnen.

De dageraad van de verlichting aan de nabije horizon van de Aarde is herrezen uit de as van de door het duister veroorzaakte onwetendheid en verdeeldheid. Wanneer duidelijkheid voortkomt uit verwarring en daadkracht uit weerstand, kunnen de mensen vooruitgang boeken in spiritueel en bewust gewaar-zijn. Niet iedereen zal ervoor kiezen om dat te doen, en dat is prima - elke ziel kiest diens eigen tempo van groei.

Maar het merendeel van de beschaving zal aan een opwindende reis van het zich herinneren beginnen, wanneer het bewustzijn kennis aanboort op zielsniveau. Ze zullen zich herinneren dat elke persoon een goddelijk soeverein wezen is, een onsterfelijke ziel, gecreëerd door en ontstaan uit de onvoorwaardelijke liefde van de Schepper. Ze zullen zich hun eeuwige verbondenheid herinneren met alle andere vormen van leven op de planeet en met alle andere zielen in dit universum; en ze zullen zich herinneren dat dieren ook zielen zijn, en deze dieren helpen de mensheid te leren leven in harmonie met de gehele natuur. De mensen zullen hun vermogen ontdekken om telepathisch te communiceren, evenals andere vermogens die hen in staat zullen stellen om de Gouden Eeuw van de Aarde in volheid te co-creëren.

Geliefde lichtwerkers, wanneer je zielscontract niet het leven in dit Tijdperk omvat zul je, waar je ook bent, een plaats op de eerste rang hebben en het panorama van dat glorieuze tijdperk dat zich ontvouwt, kunnen gadeslaan. Je zult weten wat jouw toewijding en doorzettingsvermogen de mensen heeft geholpen te manifesteren en je zult je verheugd voelen omdat jij een van de vrijwilligers bent geweest die werden uitverkoren om er deel van uit te maken.

"Ik heb gehoord dat “collectieve zielen” zijn geëvolueerd voorbij het gebruik van vrije wil. Zal het beëindigen van de vrije wil deel uitmaken van de Gouden Eeuw op Aarde, zodat niemand anderen nog kan laten lijden?" Laat ons eerst zeggen dat beschavingen van collectieve zielen zich in een stadium van ontwikkeling bevinden waarbij hun unanieme keuze op basis van vrije wil erin bestaat om in liefde, vreugde en harmonie te leven en andere beschavingen te helpen die eveneens op deze manier willen leven. In hun liefde voor Gaia en de daar residerende zielen, hebben ze 80 jaar geleden het leven van de planeet gered door haar met licht te doordrenken, waarbij ze zijn doorgegaan met het uitstralen van licht om jullie bij te staan bij je missie om de bevolking te helpen ontwaken.

Als ik even voor mezelf mag spreken; ik heb een aantal van deze beschavingen bezocht, waarvan sommige fysieke wezens zijn en weer andere ervoor hebben gekozen om niet te incarneren. De intensiteit van liefde die al deze zielen en hun werelden doordringt, is niet te beschrijven.

Nu dan, een levendig deel van het leven in de Gouden Eeuw van de Aarde zal de vrije wil zijn, die zowel een geschenk is van de Schepper als een kosmische wet die door de Schepper is uitgevaardigd: het geboorterecht van elke ziel is het gebruik van haar energie om datgene te co-creëren wat de ziel maar wenst. Dit geschenk en deze wet zijn niet te omzeilen, en dat zou je ook niet moeten willen! De vrije wil is de drijvende kracht die tot vreugdevolle, liefdevolle relaties leidt; een vergroting van kennis door zelfontdekking en academisch onderzoek; nieuwe ondernemingen, avonturen en verkenning; frisse ideeën, experimenten, innovaties en vooruitgang. De vrije wil om dat te doen wat je maar wenst, maakt elk leven opwindend, bevredigend en zinvol. En in de Gouden Eeuw zal niemand willen dat iemand lijdt, laat staan ​​dat hij er de veroorzaker van is.

Volgens God was de verwachting van de Schepper dat zielen de energie van de Schepper zouden willen gebruiken om vreugdevolle ervaringen voor zichzelf en anderen te manifesteren. Aartsengel Lucifer en enkele van zijn engelachtige volgelingen gebruikten echter hun vrije wil om niet-verwant genetisch materiaal te combineren om monsterlijke wezens voort te brengen – dit betekende de intrede van het duister in de kosmos. Later gebruikten enkele sterke zielen - “de gevallen engelen van Lucifer”, zou je kunnen zeggen, die niet naar het licht terugkeerden met degenen die dat wel deden - hun vrije wil om het DNA van zwakkere zielen te manipuleren om ziekte, veroudering en geheugenverlies te veroorzaken, daarbij hebben zij de neiging tot wreedheid jegens elkaar en de dieren ingeprent.

Lang voordat de planeet de naam Aarde kreeg, incarneerde daar de ene beschaving na de andere met sterk gedegradeerd DNA, en marionetten van de duistere krachten werden specifiek belichaamd om deze beschavingen in gevangenschap te houden. De negativiteit die daaruit voortkwam, zorgde ervoor dat Gaia's planetaire lichaam afdaalde van een hoge vijfde dichtheid naar een diepe derde en daarin kwam ze vast te zitten. De planeet en haar bewoners helpen bevrijden uit deze duistere greep, is de missie die lichtwerkers vrijwillig zijn aangegaan.

Geliefde zusters en broeders, we weten dat jullie obstakels zijn tegengekomen, ontberingen hebben doorstaan en periodes van ontmoediging hebben moeten doormaken in het helpen van de volkeren van de Aarde om dit moment te bereiken, een moment in een tijdperk dat in dit universum ongekend is. We weten dat velen van jullie vermoeid en ontmoedigd zijn. Het leven in een wereld van de derde dichtheid is onder "normale" omstandigheden al bijzonder moeilijk, en bijna een jaar lang werd "normaal", bij wijze van spreken, op zijn kop gezet. De huidige beperkingen die van invloed zijn op de levens en de middelen van bestaan zullen niet het “nieuwe normaal” worden, zoals sommige autoriteiten beweren; en met ijver, vindingrijkheid en goede wil zullen persoonlijke en nationale economieën inderdaad weer opveren - steeds verder stijgende trillingen zullen jullie sterke bondgenoten zijn in deze ommekeer.

Om antwoord te geven op andere vragen over de "pandemie": de bewering dat de stijgende statistieken veroorzaakt worden omdat het virus is gemuteerd in een stam met een veel grotere overdraagbaarheid, is ongegrond. De tests zijn ontworpen om virussen te detecteren die verkoudheid en "seizoensgriep" veroorzaken, andere tests registreren alleen positief. Geen van deze tests geven geldige meetresultaten, maar ze worden wel allemaal als covid-gevallen geteld.

Sterfgevallen als gevolg van niet-gerelateerde ziekten worden nog steeds aan covid toegeschreven, dus ook deze statistieken kunnen alarmerend overkomen. Het verlies van een geliefd persoon door welke oorzaak dan ook is een trieste gebeurtenis voor familie en dierbare vrienden, maar alleen sterfgevallen als gevolg van covid worden door de reguliere media als tragedies beschouwd; er wordt geen melding gemaakt van het grotere aantal dat sterft door honger, ziekte door ondermaatse levensomstandigheden en inadequate gezondheidszorg. Al deze sterfgevallen zijn persoonlijke tragedies voor iedereen die van deze mensen houdt.

Mensen die de ziekte maanden geleden al hebben opgelopen en nog steeds aan het herstellen zijn of die ernstige bijwerkingen hebben gehad, hadden al gezondheidsproblemen, misschien zonder dit te weten en niet gediagnosticeerd, en het virus heeft dit verergerd. Zoals in eerdere berichten werd vermeld, hebben wetenschappers in buitenaardse speciale troepen de potentie van het virus aanzienlijk verminderd voordat het uit het laboratorium werd vrijgelaten; dus het virus verlengt of voorkomt het herstel niet bij mensen die geen fysieke stress hadden voordat ze covid kregen.

Wanneer je een goede gezondheid hebt en een sterk immuunsysteem, hoef je je geen zorgen te maken als je eigen familieleden, vrienden of collega’s vaccinaties nodig hebben. De ET-wetenschappers hebben ook de toxiciteit van de vaccins verminderd voor zover ze konden; het elimineren van alle ziekteverwekkers - in wezen de ziekte zelf - zou door de producenten zelf al zijn ontdekt. De ET-wetenschappers hebben eveneens de programmering op Nano-chips gewist die zich in de inentingsoplossing bevinden die de samenleving tot slaaf zou hebben gemaakt, en het ingrediënt dat het DNA zou kunnen veranderen, zal worden geëlimineerd zodra de op koolstof gebaseerde cellulaire structuur kristallijn wordt.

Ondanks de nieuwe "golf" van covid en een nieuwe lockdown-ronde - of misschien wel daarom - zal de angst voor het virus snel plaats maken voor woede en afschuw. Hoewel deze gevoelens lage trillingen uitstralen, is angst echt het dieptepunt en dat is wat het duister wil dat jullie in overvloed produceren. Angst verzwakt het immuunsysteem, waardoor mensen kwetsbaarder worden voor covid en alle andere soorten ziekten; maar van veel groter belang voor het duister is dat de energie van angst essentieel is voor hun bestaan, en dat de angst-toename waarop ze hadden gerekend, in plaats daarvan afneemt.

We weten niet wanneer de waarheid omtrent het virus, de statistieken en de vaccins zal worden onthuld. Deze informatie zal buiten het internet bekend worden, maar de reguliere media maken er mogelijk geen melding van totdat de verantwoordelijke opdrachtgevers terechtstaan.

We weten evenmin wanneer covid afgelopen zal zijn. Net als al het andere dat bestaat, is ook deze ziekte energie, en hoe minder energie er door gedachten en gevoelens aan wordt gegeven, hoe sneller ze zal verdwijnen. Voel je alsjeblieft aangemoedigd door wat we je hebben verteld en denk niet meer na over het coronavirus-19.

Geliefde familie, jullie leven in de meest dynamische tijd die een beschaving op Aarde ooit heeft meegemaakt, en jullie standvastigheid in het licht is van onschatbare waarde geweest om dit tot stand te brengen. Alle verlichte wezens in dit universum eren jullie en ondersteunen je met onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


Ik wens jullie allemaal een gezegende tijd. Het licht dat we uitstralen, zal ervoor zorgen dat 2021 een veel beter jaar wordt! Suzy

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Opmerking van Suzy: jullie opmerkingen van waardering voor de berichten zijn zeer betekenisvol-dank jullie!

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge