Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 2 december 2020


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 2 december 2020

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Hoezeer verschilt deze tijd van feestdagen met die van voorgaande jaren en worden jullie gedachten en gevoelens in de wereld hierdoor gedomineerd. In plaats van de gebruikelijke vieringen en festiviteiten met familie en vrienden, rouwen velen om geliefden van wie het afscheid nemen hen werd geweigerd en moet worden afgezien van het bijwonen van heilige diensten. Ook wij moeten met lede ogen aanzien dat jullie jaar 2020 op deze toon eindigt.

Lieve Mensen, jullie kunnen de energie van dit seizoen positief houden, dit seizoen waarin de liefde, de goedheid in je leven en in de wereld wordt gevierd, en jullie kunnen dit met degenen die het nodig hebben delen. Wanneer je handelt naar deze sentimenten die jou en iedereen die door jou wordt aangeraakt opbeuren, kun je in gedachten eerdere vreugdevolle feestdagen oproepen. Wanneer dierbare mensen niet langer bij je zijn, kun je je blij voor hen voelen - zij leven in een wonderlijke wereld van verbazingwekkende activiteit en diversiteit.

Het energieveld aan potentieel van de Aarde weerspiegelt ook de andere primaire gedachten, gevoelens en handelingen van de samenleving. Deze hebben vooral te maken met covid, met de onrust die in steeds meer landen heerst, en met de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Om dit uit te leggen, beginnen we met de vragen van de lezer die overeenkomen met de gedachten van iedereen die weet wat er achter de “pandemie” schuilgaat.

Is het beter dat lichtwerkers in het openbaar geen masker dragen en weigeren om op COVID-19 getest te worden om zo het bewustzijn van de mensen wat betreft de waarheid erover te vergroten? Waarom neemt het aantal gevallen toe? Wat kunnen we doen als vaccinaties verplicht worden gesteld zodra er een vaccin beschikbaar is?" Als werkgevers een masker eisen of wanneer een masker verplicht is om een openbaar gebouw te mogen betreden, raden we je nooit aan dat je voor jezelf een lastige situatie creëert door deze regel te overtreden. Maar laat, zo vaak als je kunt, het masker zakken en adem op natuurlijke wijze.

Tenzij je vanwege je werk moet worden getest, voorkomt het vermijden ervan dat je in quarantaine wordt geplaatst als je de ziekte niet hebt. Het is niet zo dat het aantal gevallen van covid naar recordhoogten stijgt, het zijn de statistieken die dit doen. Tests maken deel uit van de massale misleiding. Sommige tests zijn gemaakt om alleen een positieve uitslag te genereren, andere testen zijn ontworpen om die virussen te detecteren die verkoudheid en "gewone" griep veroorzaken, en alle positieve uitslagen daarvan worden onder covid-19 geschaard. In de statistieken worden eveneens de ernstig zieken meegeteld van wie wordt beweerd dat hun dood werd veroorzaakt door "complicaties als gevolg van covid."

Er zijn inderdaad werkelijke slachtoffers, en maskers leveren hieraan een grote bijdrage. Ze verhinderen een normale ademhalingsfunctie, waardoor het immuunsysteem wordt aangetast en men vatbaar wordt voor uiteenlopende soorten ziekten. Wanneer een persoon met een verzwakt immuunsysteem tijd doorbrengt met iemand die covid heeft, kan deze worden besmet.

De Illuminati rekenen niet alléén op besmetting om hun "pandemie" gaande te houden. De niet-aflatende berichtgeving van hun media, inclusief scherpe pieken in het aantal gevallen, en de aansporing door de “autoriteiten” om een masker te dragen en zich te conformeren aan sociale distantiëring, is een veelzijdig zwaard. De energie van gedachten en gevoelens rondom covid draagt bij aan de energiemassa, waardoor de ziekte in stand wordt gehouden. Een toenemend aantal gevallen over de hele wereld roept onder de bevolking angst op, de bevolking die niet weet dat de statistieken veel te hoge aantallen weergeven. De energie van angst verzwakt de natuurlijke immuniteit van het lichaam en vergroot de kwetsbaarheid voor welke ziekte dan ook. En, wat voor het duister bij deze plaag het meest belangrijk is; de angst-energie die wordt opgewekt, zorgt voor de "voeding" die het duister nodig heeft om te overleven.

De hoge trilling van het licht dat je uitstraalt, helpt de lage trilling van angst tegen te gaan. En terwijl de bevolking zich steeds meer concentreert op het terugwinnen van de controle over haar leven en haar manier van levensonderhoud, zal de obsessie door covid afnemen en zal de energie ervan afnemen totdat het niet langer bestaat.

Een ander aspect van de misleiding is het grote aantal bedrijven dat zich haast om vaccins te ontwikkelen. Vaccins die krachtig genoeg zijn om mensen met gezondheidsproblemen te doden, werden al geprepareerd voordat het virus een jaar geleden werd uitgezet, waarbij het plan om deze "pandemie" te veroorzaken tien jaar geleden al is bedacht.

Behalve dat ze lange-termijn-planners zijn, zijn de Illuminati ongestoord hun gang gegaan, omdat ze ervan overtuigd zijn dat een angstig, volgzaam publiek het niet in de gaten zal hebben. Neem bijvoorbeeld de naam van hun nieuwste ziekte, covid-19: cov = certificate of vaccination (vaccinatiecertificaat) - id = identificatie, en dit betekent dat jullie worden geïdentificeerd door middel van een geprogrammeerde nano-chip in de vaccinoplossing - en 19 omdat dit het 19e lid van de coronavirus-stam betreft.

We zien niet dat vaccinaties algemeen verplicht gaan worden. Er wordt gesproken over het eerst vaccineren van medisch personeel en anderen wier werk essentieel is, maar of dat gebeurt, hangt af van hoe snel de waarheid omtrent de "pandemie" naar buiten komt en is tevens afhankelijk van hoe snel de eenvoudige behandeling voor covid - nu verboden door Illuminati die het medische establishment controleren - in gebruik wordt genomen. Dit zal zeker gebeuren, maar we willen jullie nu eerst geruststellen: Wetenschappers van buitenaardse speciale eenheden hebben de toxiciteit van het vaccin gereduceerd en het hebben het trackingprogramma van de chips verwijderd dat bedoeld was om alles wat je doet, waar je ook bent, te registreren om uiteindelijk te controleren wat je doet en waar je heen gaat.

De verspreiding van covid kan een factor zijn aangezien de burgers van steeds meer landen tegen hun regeringen in opstand komen, maar de kern van de wijdverbreide ontevredenheid is de ongebreidelde corruptie, de plundering van nationale schatkisten, massale armoede, onderdrukking van burgerrechten en onrechtvaardige rechtssystemen. De protesten van de rebellen kunnen nu nog alle kanten op gaan maar in alle landen zullen, stapsgewijs, de opstanden resulteren in gunstige veranderingen in alle facetten van het leven. Een vrij en vreugdevol leven in overvloed met een gedegen gezondheid, is het lot van de beschaving van de Aarde.

Talloze energiestromen wervelen rond die nationale omstandigheden en de "pandemie", maar de energiestromen met betrekking tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn de meest uitzinnige op het gebied van potentieel. Ondanks de ontkenning van enige vorm van fraude in de stemprocessen, is er het bewijs van het tegenovergestelde. Bij de verkiezingen in dit land - of in andere landen - is fraude niet nieuw en wanneer de waarheid omtrent de verkiezingen van afgelopen maand aan het licht komt - en het kan niet veel langer meer duren dat dit gebeurt - zal het dat land tot in de kern doen schudden en de daarmee verband houdende gevolgen zullen de wereldbol omspannen.

Nergens in jullie geschiedenisboeken wordt vermeld dat sinds de koloniën onafhankelijk zijn geworden van de Britten, de Verenigde Staten, die als democratie wordt neergezet maar feitelijk een corporatie is, door Illuminati binnen en buiten de regering wordt geleid. Opererend vanuit deze basis en andere, hebben ze hun macht wereldwijd uit kunnen oefenen.

Dit omvat de mondiale economie, die gedeeltelijk wordt afgemeten aan de aandelenmarkten die slechts een rookgordijn vormen voor talloze computertransacties zonder monetaire basis. "Het bespelen van de markt", de valutahandel, het in Illuminati-eigendom zijnde Federal Reserve System, het drukken van geld uit het niets, de geheven woekerrente op creditcards, de mazen in de wet op belastingheffing en lege vennootschappen, hebben het aantal miljonairs en miljardairs in staat gesteld om steeds rijker te worden ten koste van het toenemend aantal daklozen, mensen die honger lijden en in armoede leven, evenals ten koste van een ernstig beschadigde, vervuilde planeet.

Het beëindigen van deze ongelijke strijd en onhoudbare situatie is de reden waarom zielen van buiten de planeet, geleid door St. Germain, met visionairs op Aarde hebben samengewerkt om NESARA te ontwikkelen, nu GESARA genaamd. Hoewel het onder Amerikaanse wetgeving valt, vormt het de basis voor de transformatie van de wereld, en wanneer de waarheid omtrent de Amerikaanse verkiezingen aan het licht komt, kunnen in de uitvoering van de bepalingen ervan serieuze stappen worden gezet. Alles wat publiekelijk en achter de schermen gebeurt, zal een alomvattende, broodnodige verandering teweegbrengen. Er zal tijdelijk weerstand en verwarring ontstaan, maar niets kan de Aarde ervan weerhouden om haar koers naar het Gouden Tijdperk volledig te voltooien.

"Matthew zegt: “we steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde”. Mocht dit iets anders zijn dan liefde of liefdeslicht, vraag hem dan om het verschil uit te leggen." Laten we beginnen met zeggen dat onvoorwaardelijke liefde de Schepper is, de ultieme kracht in de kosmos en de Bron van alles binnen de kosmos. Vanuit Zijn/Haar staat van perfectie heeft de Schepper Zijn/Haar essentie van pure liefde en lichtenergie voortgebracht en de eerste zielen geschapen; de aartsengelen.

Op een gegeven moment gaf de Schepper hen de vrije wil om Zijn/Haar energie te gebruiken om hun eigen ideeën in daden om te zetten, en heeft hetzelfde geschonken aan alle volgende zielen. Het is met de energie van liefde en licht dat alles dat bestaat, is geweest, is en voor altijd zal worden geco-creëerd.

Liefde en licht zijn dus, om zo te zeggen, de “krachtwerktuigen” die de Schepper aan alle zielen heeft geschonken. Hoe ze deze gereedschappen in fysieke en geestelijke levens gebruiken, is hun keuze op basis van vrije wil - het andere deel van het geschenk van de Schepper - en ongeacht de gemaakte keuzes bestaan alle zielen voor eeuwig uit de energie-essentie van de Schepper. Kortom, jullie zijn onvoorwaardelijke liefde, jullie gebruiken liefde en licht om te manifesteren wat je maar wenst.

Op dit station gaan manifesteringen gepaard met een hoge mate van intentie, maar ze zijn niet perfect. Geen enkele manifestering kan dat zijn - alleen de Schepper Zelf is perfectie. We kunnen jullie echter ondersteunen met Zijn/Haar onvoorwaardelijke liefde van onze intentie dat deze meest machtige kracht in de kosmos jullie tijdens je hele reis op Aarde bijstaat.

Laten we het nu hebben over liefde en licht, of liefdeslicht - het is dezelfde energie die eenvoudigweg anders wordt uitgedrukt - in de wereld van vandaag. Deze energie heeft een intensiteit die niet eerder op de planeet heeft bestaan sinds haar schoonheid en zuiverheid haar tot het kroonjuweel van dit universum hebben gemaakt, en deze energie verbant alles wat gebaseerd is op duisternis, zodat de wonden van de Aarde en haar volkeren kunnen worden genezen. Of je nu lichtwerker, lichtstrijder, sterrenzaad of pionier wordt genoemd; jij en alle andere vrijwilligers uit andere landen maken de volkeren van de Aarde wakker, zodat genezing naar hen toe kan komen en zij hun wereld kunnen helen.

Laten we even een moment nemen om te spreken over de "mysterieuze" monolieten die verschijnen en verdwijnen. Deze worden gematerialiseerd en gedematerialiseerd door leden van de ruimtebemanningen om in spiritueel en bewust gewaarzijn het begin van de beschaving van de Aarde in te luiden.

Geliefde zusters en broers, jullie zullen veel festiviteiten en bijeenkomsten die normaal gesproken plaatsvinden moeten missen, maar wat jullie niet hoeven te missen is de sfeer oproepende muziek van deze tijd. Laat je hart, terwijl je deze bekende woorden hoort of zingt, de hoge trilling uitzenden van "Vreugde voor de wereld" en "Vrede op Aarde, en alle goeds voor de mensen."

Ga met vertrouwen en met vreugde het nieuwe jaar in. De wereld die jullie de volkeren van de Aarde in lineaire tijd hebben geholpen co-creëren bloeit in het continuüm - jullie missie is al geslaagd!

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


Ik wens jullie allemaal een gezegende tijd. Het licht dat we uitstralen, zal ervoor zorgen dat 2021 een veel beter jaar wordt! Suzy

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Opmerking van Suzy: jullie opmerkingen van waardering voor de berichten zijn zeer betekenisvol-dank jullie!

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge