Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 3 mei 2021


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 3 mei 2021

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het evolueren in spiritueel en bewust gewaar-zijn is een zelfontdekkingsproces dat de ene na de andere laag van vergeetachtigheid omtrent je hele wezen verwijdert, de liefde-licht energie van de schepper. Dat zal doorgaan totdat je je begin herinnert en terugkeert naar de bron van de schepper.

Wat er overal in de wereld gebeurt, is een ander soort ontdekkingsproces. Het gecombineerde licht van krachtige beschavingen straalde naar de aarde en het licht dat jullie genereren heeft de ene na de andere laag van de duisternis blootgelegd. Dit zal doorgaan totdat elke laag is overwonnen en de energie ervan in licht is omgezet.

Talloze keren tijdens de zeventien jaar van onze berichten hebben we gezegd, dat het doel van deze berichten is om verlichting, spirituele begeleiding en aanmoediging te bieden. Op dit moment kan aanmoediging het nuttigst zijn voor iedereen die van slag is, omdat het proces van ontmaskering weinig bewijs van vooruitgang en geen officiële bevestiging laat zien.

We willen je verzekeren dat er volgens planning achter de schermen veel vooruitgang wordt geboekt, en we willen iedereen die zich als deze lieve Lichtwerkers voelen een hart onder de riem steken: "Ik ben niet van plan om ooit opnieuw te reïncarneren op deze planeet !!" "Ik ben oud, moe en mijn geduld is opgebruikt." "Ik beloof mijn werk voor het licht te doen, en wanneer dit klaar is, kan ik niet wachten om naar huis te gaan - en ik kom nooit meer terug!" "Ik ben uitgeput ... ik wil dat Matthew me vertelt waarom ik deze ellendige planeet heb gekozen om te incarneren."

Dit is een laag van vergeetachtigheid die slechts tijdelijk is. Je herinnert je niet dat toen je jezelf gretig aanmeldde om naar de aarde te komen en de beschaving te helpen ontwaken, je wist dat het leven in een derde dichtheid wereld moeilijk zou zijn. Je wist ook dat je werd gekozen toen vele, vele anderen dat niet werden omdat jouw meerdere levenservaringen in de spirituele kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen zou voorzien om obstakels die je zou tegenkomen het hoofd te bieden.

Je herinnert zich niet dat je wist dat miljarden zielen zouden kiezen om de karmische lessen van de derde dichtheid te voltooien tijdens jouw incarnatie en die lessen zouden wijdverspreide ontberingen en lijden met zich meebrengen. Je wist ook hoe blij die zielen zouden zijn na de overgang naar het geestenleven en beseffen dat ze de uitgebalanceerde ervaring hadden om te kunnen evolueren. Verder wist je dat je zou willen doorgaan door universele familieleden op aarde te helpen de betere wereld die ze willen te manifesteren, en, beste broeders en zusters, jullie maken inderdaad enorme sprongen vooruit!

Een aantal van jullie hebben geschreven dat ze zich "alleen voelen" omdat vrienden en familie geen geloof hechten geven aan wat jij weet dat waar is. Nog een reden dat je werd geselecteerd om de volkeren van de aarde te helpen toen zoveel andere vrijwilligers dat niet werden, jij weet dat je nooit alleen bent! Je hoeft alleen maar te onthouden dat talloze gidsen en engelen altijd bij je zijn, enthousiast om te helpen, en dat geldt ook voor degenen leven die in de Geestenwereld leven. Je bent bekend, geliefd en geëerd door alle lichtwezens in dit universum, en hele beschavingen stralen licht om je te helpen langs jouw pad.

Simpel gezegd dus, wanneer waarheden naar buiten komen, zullen mensen die op dit moment belachelijk maken wat je hebt verteld hun geesten wijd openen. Het zal je sieren om niet te zeggen: "Ik heb het je toch gezegd!" ,hoe verleidelijk dat ook zou kunnen zijn. En, je kunt ontdekken dat kennissen waarvan je het nooit vermoedde, altijd al gelijkgestemden waren.

Nu dan, de achtereenvolgens hogere trillende niveaus die lagen van duisternis ontmaskeren, veranderen tevens op koolstof gebaseerde cellen in kristallijne, in alle zielen die het licht absorberen, en beide zijn ontwikkelingen om blij van te worden. Energiewijzigingen kunnen echter verontrustende fysieke, emotionele en mentale effecten veroorzaken, en meer dan een jaar van ernstige beperkingen heeft deze geïntensiveerd - de bevolking heeft te maken met "dubbele stress". [NOVEMBER 20, 2017 Bericht vermeldt de effecten en biedt suggesties om ze te verminderen.]

We voelen mee met jullie lieve broers en zusters die zich verontrust voelen! We leefden in beschavingen waar de strijd tussen de lichte en donkere krachten woedde, en we ervaren pijn, tegenslagen, angst en woede. De kennis en innerlijke kracht die we in die levens hebben opgedaan, is de reden waarom we werden gekozen om andere beschavingen te helpen hun macht te ontdekken om hun leven en werelden ten goede te veranderen.

Wat wij hebben meegemaakt, geldt ook voor jullie - simpel, we herinneren ons die levens en dat doen jullie niet. Maar jullie weten wel dat de bron van de ernstige beperkingen enorm anders is dan de grote voordelen die hier zijn door steeds stijgende trillingen, en de meeste mensen weten dat niet. Daarom voelen ze zich gefrustreerd, angstig en moedeloos, en wanneer ze realiseren dat ze zijn voorgelogen, zullen woede en schuldgevoelens algemene reacties zijn.

Dus het is dat standvastigheid in het licht net zo essentieel is voor jullie welzijn met betrekking tot het welzijn en de voorwaartse beweging van de samenleving. Je licht zal dolende zielen helpen om negatieve gevoelens te vervangen door optimisme en vastberadenheid om hun wereld te transformeren.

Laat ons nog een andere reden noemen waarom jij werd gekozen terwijl vele anderen dat niet werden: jij weet wie je bent. Jij weet dat je zoveel meer bent dan een persoon met ideeën, overtuigingen, ervaringen, persoonlijkheid, vaardigheden, talenten, verlangens en prestaties. Denk alsjeblieft aan jezelf en aan alle anderen, of je ze nu bewondert of ermee instemt of niet, als aan wie jullie allemaal zijn: multidimensionale onsterfelijke zielen, ongeschonden en onafhankelijk, maar toch onafscheidelijk verbonden met al het andere leven in de kosmos. Elk leven is de liefdes-lichtessentie van de Schepperbron, de machtigste kracht die er bestaat.

1 mei was Global Love Day (Mondiale Liefdes Dag), gesponsord door The Love Foundation. Eenentwintig jaar geleden werd de Stichting opgericht om de diversiteit van de mensheid te vieren door middel van onderwijs, onderzoek en culturele kunst, en om mensen over de hele wereld te inspireren om onvoorwaardelijk lief te hebben. Het "ingrediënt" van elke ziel op aarde is de onvoorwaardelijke liefde van de Schepper, en we kunnen geen waardevollere missie bedenken dan mensen te inspireren om te ZIJN wie ze ZIJN.

"Mijn ouders, die goedhartig en vrijgevig zijn, geloven dat mensen die hun fundamentalistische religieuze overtuigingen niet delen, gedoemd zijn tot de eeuwige hel. Ik wil ze niet van streek maken, dus vertel ik ze niet dat ik dat niet meer geloof, maar ik voel me schuldig over mijn bedrog. Ik ben vooral bang voor wat er met hen zal gebeuren als ze overgaan. Hoe kan ik ze overtuigen om hun oordeel te veranderen?" Ons antwoord op deze dierbare ziel is van toepassing op iedereen die soortgelijke zorgen heeft over familie of vrienden.

Eerst zeggen we dat de energie van schuld en angst je licht dimt. Van je ouders houden zonder je aan die gevoelens te hechten, zal je opbeuren en de hogere vibraties die je uitzendt, zullen ook voor hen van nut zijn. Het is niet jouw verantwoordelijkheid of jouw recht om te veranderen wat zij geloven. Iedereen heeft het goddelijke recht om in zijn eigen tempo naar de verlichting te gaan, en als geliefde personen een tempo hebben gekozen dat langzamer is dan het jouwe, eer dan alstublieft hun beslissing.

Wat betreft de overgang van je ouders, net als iedereen op aarde, zullen zij de bliksemsnelle reis maken naar het deel van Nirvana dat overeenkomt met hun levenslange energieregistratie. De match, die in overeenstemming is met de universele wet van de fysica, heeft te maken met het wel of niet op goddelijke wijze leven en aan hoe nauw de keuzes van de vrije wil aan zielscontracten vasthielden of ervan afweken.

Het vriendelijke hart en de edelmoedige aard van je ouders zijn inderdaad goddelijk, en je weet niet wat ze in hun contracten hebben gekozen. Misschien zijn starre overtuigingen een stabiliserend geloof na levenslange worstelingen om te begrijpen wat er werd ervaren. Mogelijk roepen de contracten op tot gedeelde overtuigingen om levens in evenwicht te brengen wanneer tegenover elkaar staande religieuze leiders hen de strijd in stuurden. In de pre-geboorte overeenkomst van het gezin hebben je ouders misschien afgesproken om te geloven wat ze geloven als een middel om je te motiveren geestelijk en bewust te groeien.

Er is meer te zeggen over het betreden van Nirvana. De unieke frequentie van elke ziel laat de verwelkomers van het rijk weten wiens aankomst aanstaande is en iedereen wordt persoonlijk bij naam begroet. Personen van wie het etherische lichaam of de psyche ernstig verzwakt zijn, worden voortdurend op maat behandeld door medische assistenten, en terwijl ze volledige kracht en welzijn bereiken, worden ze zich bewust van deze en andere realiteiten die 'het hiernamaals' zijn. Om de introductie tot het leven in de geestenwereld te vergemakkelijken voor mensen die dat soort aandacht niet nodig hebben, zal Nirvana lijken te zijn wat volgens hen na de "dood" komt.

Individuen die bijvoorbeeld een donkere leegte verwachten, zullen het stille niets binnengaan. Als mensen geloven dat ze zullen ontwaken in een eindeloos veld van geurige bloemen, zullen ze dat doen. Mensen die geloven dat "de doden" aankomen bij een prachtige poort waar St. Peter een lijst met namen vasthoudt, zullen hem daar zien. Wie gelooft dat de hemel gevuld is met gevleugelde engelen die harpen bespelen, zal plotseling in hun midden zijn.

Wat iedereen ook verwacht, wordt holografisch gereproduceerd, maar aangezien het bij wijze van spreken 'theatervoorstellingen' zijn, kunnen ze niet lang duren. Alleen waarheid en liefde kunnen zegevieren in Nirvana - het zijn hun hoge vibraties die de stabiliteit en flexibiliteit van alle delen van het rijk behouden.

Dit is hoe de actualiteit van die wereld zou kunnen worden geopenbaard aan een man die verzonken was in het niets dat hij verwachtte. Een diffuus licht verschijnt in de verte en wordt helderder naarmate het langzaam naar hem toe beweegt. Nu kan hij iemand zien van wie hij hield en die in zijn gedachten al lang dood was - zijn grootmoeder, die twintig jaar eerder op hoge leeftijd stierf. Ze verschijnt als de glimlachende dame met het witte haar en het rimpelige gezicht dat hij kende, ze pakt zijn hand en trekt hem zachtjes het licht in. Gedurende de verschillende dagen in jouw concept van tijd laat ze hem de schoonheid en diversiteit van het rijk zien, geleidelijk verandert ze in een levendige jonge vrouw. Ouderen worden jonger totdat ze de volgens jouw inzichten "topjaren" van begin jaren dertig bereiken, en kinderen worden ouder totdat ze dat stadium bereiken.

Reünies met personen die nieuwkomers dierbaar zijn, zijn altijd vreugdevol, maar de aanpassing aan Nirvana varieert in overeenstemming met de opvattingen van mensen over het 'hiernamaals'. Mensen die zich daar snel andere levens herinneren, zijn enthousiast om terug te keren. Anderen aarzelen om in een wereld te leven die anders is dan de wereld waarin ze waren binnengekomen, maar als ze de wonderbaarlijke offers van het rijk zien, worden ze actieve bewoners. Individuen die vasthouden aan hun ideeën van eeuwig leven in de hemel of de hel, besluiten liever te slapen dan iets te accepteren waarvan ze niet geloven dat het bestaat; ze worden liefdevol verzorgd totdat ze willen ontwaken en meer willen weten over de geestenwereld van de aarde.

Aan de dierbare ziel die over haar ouders schreef, wat ze ook verwachten dat het hiernamaals zal zijn, zo zal het vanaf het begin zijn. Na verloop van tijd zullen ze allemaal de realiteit van het leven in de geestenwereld omarmen en, net als alle andere bewoners, hun volgende incarnatie plannen met de kennis van cumulatieve ervaringen in meerdere levens.

Geliefde familie, alle lichtwezens in dit universum eren jullie voor het helpen van de volkeren van de aarde om een ​​ware hemel op de planeet te manifesteren.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge