Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 2 maart 2021


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 2 maart 2021

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten we beginnen te zeggen dat alles in jullie wereld gebeurt volgens wat met recht goddelijke decreten kunnen worden genoemd. Het plan om het leven op Aarde te transformeren is niet slechts twee decennia geleden ontstaan met de Amerikaanse wetgeving genaamd NESARA, of tien jaar daarvoor met de wereldwijde vredesbeweging die bekend staat als Harmonische Convergentie. Dat zijn inderdaad grote mijlpalen geweest om te vieren, maar het plan om de planeet te herstellen tot haar Paradijselijke zelf - een prachtige ongerepte wereld waar alle vormen van leven vreedzaam en vreugdevol samenleven - ontstond een ongekend aantal duizenden jaren geleden toen God de hoogste universele raad dicteerde om de goddelijke missie ui te voeren op het moment dat de tijd er rijp voor was.

Nadat het duister op deze planeet was gearriveerd, nog lang voordat ze Aarde werd genoemd, werd het een van de meest bekwame leerscholen van het universum voor zielen die uit de beperkingen van de derde dichtheid wilden evolueren. Dientengevolge draaide het karmische wiel eeuwenlang rond en rond, waarbij de negativiteit die bleef toenemen het leven van de planeet heeft uitgeput. Gaia, de ziel die zich had belichaamd als planeet, wanhoopte en riep om hulp. Met liefde en zorgzaamheid reageerden machtige beschavingen door levensreddend licht te stralen en veel van hun leden, zoals ieder van jullie, begonnen daar te incarneren om Gaia's volkeren te helpen ontwaken en van de overheersing door het duister te bevrijden. Het eeuwenoude goddelijke plan ontvouwde zich.

En dat brengt ons bij wat er op dit moment in jullie wereld gebeurt, evenals in de zeer nabije toekomst. Internationale pogingen om het gehele Illuminati-netwerk te vernietigen verlopen bijzonder voorspoedig, en hoewel het er misschien niet op lijkt dat er iets belangrijks is gebeurd sinds de lichtkrachten in de Verenigde Staten van Plan A zijn afgeweken, heeft de actie op vele fronten toch snel vorderingen weten te maken op de koers die een potentiële nationale ramp heeft afgewend.

Het is waarschijnlijk - laten we zeggen onvermijdelijk - dat er een periode van onrust zal aanbreken op de publieke aankondiging dat de regeringen van de landen worden hervormd. Zoals vermeld in ons laatste bericht, zou dat moeten voorafgaan aan de implementatie van de andere bepalingen van GESARA / NESARA die het leven wereldwijd positief zullen beïnvloeden, waarbij de omschakeling in bestuur de primaire stuwkracht zal zijn van de lichtkrachten in dat land. Hoewel deze wet een rechttoe rechtaan wetgeving inhoudt, is de essentie ervan een spirituele; het doel ervan is een einde te maken aan de lange heerschappij van het duister op Aarde.

We weten hoe naarstig jullie naar deze dag verlangen en hoe graag jullie zouden willen weten wanneer het zal gebeuren. Als we het wisten, zouden we dit graag aan jullie vertellen, maar we weten het niet. Het succes van deze monumentale onderneming ligt absoluut vast in het energieveld aan potentieel van de Aarde - en het is een voldongen feit in het continuüm - maar er zijn geen absolute tijdlijnen. De energieën van miljarden gedachten, gevoelens en acties schieten constant het veld in, een weerspiegeling van alle activiteiten op de planeet; iets dat op het ene moment waarschijnlijk lijkt, is het volgende moment misschien nauwelijks mogelijk. Wat we wel kunnen vertellen is dat, ondanks de kronkelende bewegingen van talloze energiestromen en verstrengelde clusters van energiebanen, het immer sterker wordende licht het volledige zuiveringsproces dichter bij het eindresultaat brengt: de overwinning.

Geliefde broeders en zusters, jullie geduld is zwaar op de proef gesteld terwijl je in afwachting was van het onweerlegbare bewijs van een grote verandering ten goede, en gedurende deze tijd hebben jullie ontberingen moeten doorstaan ​​en obstakels moeten overwinnen. Je spirituele kracht, veerkracht en kennis op zielsniveau die je in staat hebben gesteld om te volharden, zullen je binnenkort door de moeilijke stukken van verwarring en weerstand heen loodsen. Wees onbevreesd en zelfverzekerd - je weet dat het licht al heeft gewonnen!

Er is ons gevraagd waarom we, aangezien we in diverse berichten hebben gezegd dat we apolitiek zijn, zoveel over politiek hebben gesproken. En het antwoord is omdat dat is waar het collectieve bewustzijn van de wereld op is gericht. Een beschaving is verbonden met haar bestuurssystemen, en de volkeren van de Aarde zijn in opstand gekomen tegen deze systemen, de tirannieke en dynastieke heerschappijen en corrupte democratieën.

Wanneer regeringen de controle in handen weten te houden door angst, bedrog, oorlogvoering, armoede en verdeeldheid in stand te houden, dan is dat geen politieke kwestie. Het is het duister tegen het licht, fout tegenover goed, gevangenschap versus vrijheid, kwaad versus goddelijkheid. Het is de afwezigheid van liefde. Liefde is de enige kracht die vooruitgang teweegbrengt in spiritueel en bewust gewaar-zijn, in vrede, vreugde, gezondheid en voorspoed voor iedereen, en lange tijd is een liefdeloze wereld het lot van de mensheid op Aarde geweest. Het licht dat je uitstraalt, heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan het omzetten van de langdurige lage trilling van onderdrukking, bloedvergieten en onrechtvaardigheid naar de hoge trilling van liefde en verlichting in overeenstemming met de goddelijke soevereiniteit van de ziel. Alle lichtwezens in dit universum eren jullie standvastigheid in deze noodzakelijke dienstbaarheid aan de aardse familie.

Ons werd eveneens gevraagd om op te treden en een einde te maken aan de ernstige ontberingen die de "pandemie" in jullie wereld veroorzaakt. Lieve Mensen, dat kunnen we niet doen. Volgens de wet van de Schepper dienen God en alle zielen in dit universum de keuzes op basis van vrije wil van anderen te eren. In duisternis gehulde zielen spotten met deze wet, en ongeacht hoe goddeloos hun misbruik van de vrije wil ook is, noch God, noch de lichtkrachten kunnen het verbieden.

De enige uitzondering op deze kosmische wet is eveneens afkomstig van de Schepper - het zou ook niet van een andere bron kunnen komen - en het staat interventie toe om het succes van een actie op basis van vrije wil te voorkomen. Beschavingen met de technologie om de ontploffing van nucleaire kernkoppen in de ruimte te voorkomen, zijn gemachtigd om dit te doen, en ze hebben dit al meer dan tien keer voor jullie gedaan. Anders dan dat, kan geen enkele ziel of beschaving zich mengen in het toepassen van de vrije wil van een individu of beschaving.

Niemand van ons kon het duister ervan weerhouden een door een laboratorium gemanipuleerd virus vrij te geven dat bedoeld was om een enorm aantal doden te veroorzaken, maar net zoals de Schepper een uitzondering maakte op zijn wet van niet-inmenging, zit er hier ook een andere kant aan: toelating om te voldoen aan Gaia’s keuzes op basis van vrije wil. Ze wilde niet dat miljarden van haar menselijke bewoners zouden worden gedood door deze plaag of door de zogenaamde vaccinatie-oplossing, en ze wilde niet dat haar bevolking tot slaaf zou worden gemaakt door voorgeprogrammeerde materialen in de entstoffen. Ze wil dat haar volkeren de waarheid weten over alles wat met de “pandemie” te maken heeft.

Dus werd het wetenschappers in buitenaardse speciale troepen toegestaan om de potentie van het virus en van de vaccins aanzienlijk te verminderen en de programmering ervan te elimineren. Andere lichtwerkers op medisch gebied waarschuwen voor de gevaren van vaccins en de nadelige effecten op het lichaam, de geest en de ziel door het dragen van maskers, isolatie door quarantaine, school- en bedrijfssluitingen en negatieve covid-testen als toestemming om te kunnen reizen. Mensen over de hele wereld maken keuzes op basis van vrije wil om tegen deze regels in opstand te komen, en hun aantal neemt met grote sprongen toe.

Gedurende deze ongekende tijd in dit universum hebben veel machtige beschavingen de keuzes van Gaia geëerd op manieren die de bevolking van de Aarde niet kennen. Eerst en vooral was er het antwoord op haar noodkreet door licht binnen te brengen, om op die manier de aardas te stabiliseren en te voorkomen dat de planeet verder de ruimte in raast, daarbij een bepaalde mate van vernietiging veroorzakend. Het onophoudelijke stralen van licht en het licht dat door lichtwerkers wordt uitgestraald, ondersteunen alle activiteiten en programma’s die hun basis hebben in goedheid. Je zou kunnen zeggen dat dit interfereert met wat duistere harten en geesten hebben verkozen, en dat doet het ook. Licht is echter niet alleen altijd krachtiger geweest dan duister, maar het met een steeds verder toenemende intensiteit binnen brengen van licht is een eerbetoon aan Gaia's keuze dat haar lichaam en haar bewoners bevrijd worden van het duister in al haar vormen.

Niemand van ons mag het duister ervan weerhouden om jullie atmosfeer en water te vergiftigen en zo massale ziekte en sterfte te veroorzaken. Gaia wilde niet dat haar levensvormen werden blootgesteld aan een dodelijke omgeving, en beschavingen met het vermogen om de toxiciteit van vervuilende stoffen te verminderen, doen dat al decennia lang. Er kan geen tussenkomst zijn als duistere wezens waarheden achterhouden en leugens verspreiden, maar in overeenstemming met Gaia's keuze, verspreiden boodschappers van het licht waarheden omtrent de geschiedenis van de Aarde en de voortgaande bevrijding ervan. En in steeds grotere aantallen worden de mensen naar deze informatie toegeleid.

Nu dan, sommigen van jullie hebben geschreven over de problemen om je aan te passen aan de energieniveaus die de Aarde binnenkomen langs haar pad van ascentie. Anderen schrijven dat het stressvol is om te proberen te onderscheiden welke informatie waar is en welke niet. Dus laten we herhalen wat er in eerdere berichten is verteld.

Tijdelijke reacties op nieuwe energieniveaus kunnen zijn: vermoeidheid, zwakte, krampen, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en pijnlijke gewrichten. Houd er rekening mee dat dit ook symptomen van ziekte kunnen zijn, en als de aandoeningen voortduren of verslechteren, is het verstandig om een ​​arts te raadplegen, bij voorkeur iemand met een holistische benadering.

Om de bovengenoemde symptomen te verlichten, dien je zoveel mogelijk te slapen en veel water te drinken. Eet fruit, groenten, granen en peulvruchten, voedingsmiddelen die het meeste licht bevatten - hoe meer lichtlichamen je absorbeert, hoe gemakkelijker het is om je aan te passen aan de pieken van energie. Wanneer je dieet niet vegetarisch of veganistisch is, eet dan minder vlees en laat alle voedingsmiddelen die met chemicaliën worden bemest of verwerkt achterwege - deze zijn schadelijk voor de chemische processen in het lichaam.

Gezondheid van lichaam kan niet worden gescheiden van gezondheid van geest en ziel, en het afgelopen jaar hebben jullie te maken gehad met onnodige mentale en emotionele druk veroorzaakt door de "pandemie". Gebruik geen antidepressiva of peppillen - het zijn chemicaliën die ziekten verergeren door het zelfherstellende mechanisme van het lichaam te verstoren. Bovendien is, misschien zelfs meer dan tot nu toe, hersteltijd uiterst belangrijk. Neem de tijd om je af te zonderen, zodat je energie niet wordt beïnvloed door de energie van iemand anders, en ga zo vaak mogelijk op pad, de natuur in. Doe yoga of andere oefeningen, mediteer, luister naar rustgevende muziek, lees poëzie en luchtige verhalen, bekijk grappige films of verhelderende documentaires en laat het kunstenaarschap in je ziel tot uiting komen, in welke vorm dan ook, waardoor je wordt geïnspireerd. Glimlachen is de meest eenvoudige remedie om het humeur op te vrolijken, het helpen van mensen in nood heeft hetzelfde effect, en ook dieren kunnen daar bijzonder mee van dienst zijn.

Vooral wanneer informatie tegenstrijdig is, en vaak is dat zo, zoek de antwoorden dan binnenin je – op zielsniveau is de waarheid altijd te vinden. Het bereikt je bewustzijn terwijl je diep inademt, langzaam uitademt, voorzichtig gedachten opruimt en beelden of woorden laat komen die aangeven of de informatie in kwestie waar of onwaar is. Of het kan zijn dat sensaties je hartruimte binnen stromen - zoals God zei: "Het hart is de zetel van de ziel." Als de sensatie een delicate verheffende beweging of ongebruikelijke lichtheid is, dan is de informatie zeer waarschijnlijk waar. Wanneer je weerstand voelt, misschien een lichte ruk of een verhard gevoel, dan is de informatie zeer waarschijnlijk onjuist.

De energie van nieuwsgierigheid heeft veel minder kracht dan de energie van informatie die voor jullie belangrijk is om te weten, en alleen deze laatste bereikt het bewustzijn op de zojuist genoemde manieren. En een gesloten geest zal alleen informatie accepteren die past bij wat wordt geloofd - we hebben het niet over waarden of principes die deel uitmaken van het gidssysteem van de ziel, maar alleen over de middelen waarmee waarheid kan worden onderscheiden van onwaarheid.

Geliefde familie, het is normaal dat jullie veel vergeten van wat je in de loop van de jaren hebt gelezen of gehoord, en al geruime tijd worden jullie overspoeld door een overdaad aan informatie. Maar onthoud alsjeblieft altijd dat alle lichtwezens in dit universum jullie ondersteunen met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde, bij elke stap van jullie Aardse reis.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge