Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 2 november 2020


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 2 november 2020

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Vurige activiteit in het energieveld van mogelijkheden van de Aarde weerspiegelt de emoties, gedachten en acties over de hele wereld, en te midden van deze talloze energiegolven zijn drie kolkende massa's prominent aanwezig.

Eén daarvan is de opstand in tal van landen van burgers tegen de onderdrukkende regeringen. Een ander brandpunt is de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten, gezien de grote invloed die dit land wereldwijd heeft. Het derde en wereldwijd van grootste betekenis, voltrekt zich buiten het publieke oog; de lichtkrachten die bezig zijn het wereldwijde netwerk van de Illuminati te ontmantelen en de weerbarstige krachten aan de top van het geheime genootschap uit te schakelen.

De uitkomst van de opstanden en verkiezingen is voor de mensen in die landen inderdaad van groot belang, en op korte termijn zal de invloed ervan duidelijkheid zijn. Maar het betekent het einde van de duistere controle, zodat alle mensen van angst en verdeeldheid worden bevrijd, waardoor ze zich bewust en spiritueel kunnen ontwikkelen als uitingen van God, goddelijke soevereine wezens, multidimensionale individuen en leden van één universele familie.

Lieve zusters en broeders, het is normaal dat jullie primaire interesse ligt bij alles wat betrekking heeft op je eigen leven en de levens van iedereen van wie je houdt. Dat geldt voor alle mensen overal – elk gezin wenst dat de kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties gezond en welvarend zijn en een mooi leven leiden in een vredige, harmonieuze wereld. Dit gezamenlijke verlangen is veel, veel sterker dan de ideologische verschillen, en dat is de reden waarom eensgezindheid bij het co-creëren van een dergelijke wereld de bestemming is waar de beschaving op afstevent.

Elk mens en elk bestuursniveau, van een kleinere gemeenschap tot op nationaal niveau, dient te werken overeenkomstig de bestemming van de Aarde; de terugkeer naar haar oorspronkelijke, ongerepte schoonheid en gezondheid. Biodiversiteit is haar leven-ondersteunende systeem, dus het leven-ondersteunende systeem van de mensheid zelf, en om die reden vraagt behoud en herstel van het milieu om internationale eenheid.

Mensen die beweren dat het klimaat op natuurlijke wijze verandert en dat de mensheid er niets mee te maken heeft, dienen op te houden de feiten nog langer te ontkennen: Giftige verontreiniging van jullie lucht, water en bodem; intensieve mijnbouw; het boren naar olie; het fracken voor aardgaswinning; het kappen van beboste gebieden en de technologische manipulatie van het weer worden niet veroorzaakt door Moeder Natuur. Deze activiteiten, die tragisch genoeg destructief zijn geweest voor Gaia's planetaire lichaam, verhinderen een terugkeer naar de gezondheid en het evenwicht die essentieel zijn voor al haar bewoners om te kunnen overleven en te floreren.

Laten we in verband hiermee enkele "voorspellingen" noemen die door het duister zijn bedacht en werden doorgegeven door mensen die geloven dat die problemen grote aandacht verdienen, zoals bijvoorbeeld dat de Aarde op weg is naar een nieuwe ijstijd. Nee, dat is ze niet - ze beweegt zich naar het gematigde klimaat dat er heerste toen de gehele planeet een Paradijs was. Toen waren er nog geen met sneeuw bedekte bergen, maar Gaia geniet van de majestueuze schoonheid ervan evenals van het grote plezier dat wintersportliefhebbers hieraan beleven.

Een andere voorspelling die niet zal uitkomen, is dat veel land tot aan hoge kliffen en heuveltoppen door een verhoogde zeespiegel zou worden overspoeld, waarbij vele miljoenen mensen zouden verdrinken. Het is wel zo dat een geleidelijke stijging van de waterspiegel van invloed zal zijn op de eilanden en kustlijnen op zeeniveau, en de bewoners van deze laaggelegen gebieden zullen naar hoger gelegen gebieden moeten verhuizen, maar dit zal gebeuren nog lang voordat deze gebieden onder water komen te staan.

Dat ernstige droogte tekorten aan voedsel en water zal veroorzaken en tot de dood zal leiden van miljarden mensen zal evenmin gebeuren, noch zal welk object in de ruimte dan ook met de Aarde in botsing komen. En dan is er nog dit bizarre idee: de planeet zou te veel beschadigd zijn om bewoonbaar te blijven voor mensen die cataclysmische gebeurtenissen hebben overleefd; ze zouden aan boord van ruimtevaartuigen worden gebracht en wanneer ze naar de Aarde worden teruggebracht, zouden ze onder de oppervlakte moeten leven.

Het enige doel van elke voorgeschotelde verschrikkelijke situatie is om angst te creëren. Met dit zelfde doel worden de covid-gevallen onvermoeibaar gerapporteerd, waarbij de "experts" beweren dat het virus zich, zelfs nadat iedereen is gevaccineerd, een weg zal blijven banen over de hele wereld, dus zou het dragen van maskers en het bewaren van sociale afstand het nieuwe normaal worden. Het is de lage trilling van angst die ervoor zorgt dat het duister macht heeft in jullie wereld.

Alles wat er bestaat is energie en energie varieert in ontelbare trillingsfrequenties; de totaliteit ervan is kosmisch bewustzijn. Duistere harten en zielen vertegenwoordigen energie van de laagste trillingsfrequenties - het bewustzijnsniveau waarin hebzucht, bedrog, wreedheid, onverdraagzaamheid, verdeeldheid en het verlangen te worden gecontroleerd floreren - en vele eeuwen lang hebben de marionetten van de duistere krachten de beschaving van de Aarde in die lage trilling weten te houden.

De huidige beschaving beweegt zich naar de hoge trilling van liefde, mededogen, vriendelijkheid, vergeving, empathie en harmonie met de Natuur. Jij en alle andere lichtwerkers - en dit aantal blijft toenemen - zijn het duister aan het uitschakelen. Ze kunnen niet voorkomen dat jullie de hoge trilling van licht uitstralen, de hoge trilling waarin ze niet kunnen functioneren.

Er is ons gevraagd of iedere ziel die zich vrijwillig in de Illuminati-gelederen heeft begeven, voor hun misdaden tegen de menselijkheid zal worden vervolgd. Nee, niet elke ziel. Sommigen zijn op het hoogtepunt op natuurlijke wijze gestorven, anderen zijn gedood, en in sommige gevallen voeren "dubbelgangers" de snode plannen van die personen uit. Geen van de overleden individuen kan echter ontsnappen aan de universele wet van gerechtigheid, en dat geldt evenzeer voor degenen die binnen jullie rechtssysteem schuldig worden bevonden.

Nirvana is een flexibel, multidimensionaal rijk waarvan de lagen, of delen, energetisch zijn afgebakend en volgens de universele wet worden alle personen automatisch naar de laag teruggevoerd die overeenkomt met de energie van hun laatst geleefde leven. Individuen die met opzet groot lijden hebben veroorzaakt, gaan naar het laagste niveau van Nirvana, een kleine bol waar de energie zo verdicht is dat het iedereen die daar verblijft, gevangen houdt. Het kan terecht als een "hel" worden beschouwd, want in de evaluaties van het afgelopen leven ervaren de zielen elk moment dezelfde fysieke, mentale en emotionele kwelling die ze bij anderen hebben veroorzaakt. De evaluatie kan in jullie concept van tijd millennia duren en voor deze individuen lijkt er aan de ervaring geen einde te komen.

Elke ziel is deel van God en God laat nooit iemand in de steek. Er wordt voortdurend licht naar deze bol gestraald en wanneer een ziel het licht accepteert, komen ze tevoorschijn en belichamen ze zich bijvoorbeeld als een amoebe, slak of minuscuul insect. Die levensvormen hebben geen cellulair geheugen, dus beginnen deze zielen met een 'schone lei' en evolueren ze geleidelijk aan naar een levensvorm op het volgende niveau van bewustzijn.

Een lezer die naar onze verklaring in een recent bericht verwees: "De dag komt steeds dichterbij waarop het grootste deel van de bevolking het schokkende besef zal hebben dat niet alles is wat het lijkt", vroeg: "Hoe kunnen we ons op deze gebeurtenis voorbereiden in onze ondersteunende rol van het helpen van degenen om ons heen die ongetwijfeld tot op het bot geschokt zullen zijn? " De basis is om zo maar te zeggen al gelegd en lichtwerkers hebben hier in sterke mate aan bijgedragen.

Laten we jullie hier wat achtergrondinformatie geven. De hoogste universele raad die de Gouden Eeuw van de Aarde heeft ontworpen, wist dat wanneer alle lang verborgen waarheden tegelijkertijd zouden worden onthuld, de collectieve psyche van een derde dichtheidsbeschaving in shock zou raken. Daarom dient de waarheid naar voren te komen in overeenstemming met het vermogen van de samenleving om haar stapsgewijs te assimileren, en dat is al geruime tijd gaande.

Het zich bewust zijn van corruptie binnen regeringen is ontstaan via de voorhoede van vrijwilligers uit geavanceerde werelden – jullie - die de bevolking van de Aarde hebben geïnspireerd om te ontwaken. Degenen die dat hebben gedaan, zijn begonnen in opstand te komen tegen onderdrukkende regimes en zelfzuchtige leiders. Vrouwen in de voorhoede bepaalden het tempo voor degenen die op politiek, professioneel, economisch gebied in hun voetsporen volgden en strijd voerden tegen culturele onderwerping.

Omvangrijke corruptie in de multinationale zakenwereld werd eveneens aan het licht gebracht door lichtwerkers, klokkenluiders en onderzoeksjournalisten. De waarheid omtrent pedofilie, niet alleen binnen het priesterschap, maar ook in seculiere posities in gemeenschappen, is aan het licht gekomen. En de samenleving is bezig te ontdekken dat de Illuminati - de cabal, Deep State, De Nieuwe Wereldorde, de Schaduwregering - de wereldeconomie, het medisch establishment, de reguliere media en communicatiekanalen controleren.

De raad besefte dat, terwijl het licht op al deze en andere fronten de waarheid zou blijven blootleggen, de Illuminati er alles aan zouden blijven doen om hun doel van wereldheerschappij te bereiken en daarbij miljarden bewoners van de Aarde uit te schakelen. En inderdaad, dat hebben ze geprobeerd via een reeks in een laboratorium ontworpen “pandemieën”, waarvan de laatste covid-19 is. Het zal zijn eigen verloop hebben - hoe minder energie het krijgt, hoe eerder het zal verdwijnen - en nooit meer zal er zo iets in jullie wereld zijn.

De beschaving is derhalve, bij wijze van spreken, "klaargestoomd" om met waarheden om te gaan wanneer deze naar voren komen.

We weten niet wanneer de massale misleiding rondom het virus en wie er verantwoordelijk voor zijn geweest bij het publiek bekend zal raken. Met het steeds intenser wordende licht en de enorme hoeveelheid informatie die op internet beschikbaar is, kan het niet lang meer duren, en als dit gebeurt, zullen veel mensen geschokt zijn.

Schok en ongeloof zullen echter nog veel groter zijn wanneer wordt onthuld dat individuen die werden bewonderd om hun prestaties in de respectievelijke expertises, ook een geheim duister leven leidden. Wees alsjeblieft niet veroordelend wanneer deze informatie wordt vrijgegeven - dat zou je licht doen afnemen, en de Aarde heeft je licht nodig om helder te blijven schijnen!

Je kunt niets doen aan de reacties van anderen op de onthullingen. Misschien kun je bepaalde weerstand beïnvloeden door bijvoorbeeld te zeggen: "Ik wacht het af of al het bewijs klopt." Nirvana's waarnemers van de Aarde laten ons weten dat het bewijs in de meeste gevallen onweerlegbaar is, en verder onderzoek zal aantonen dat sommigen die worden beschuldigd, onschuldig zijn of er door dwang bij betrokken zijn geraakt.

Te vernemen dat veel bekende, gerespecteerde individuen hebben deelgenomen aan gewetenloze rituelen zal in de samenleving veel pijn veroorzaken. Dan zal steun aan de mensen die dicht bij je staan, uit een luisterend oor, mededogen en zorgzaamheid bestaan.

Geliefde familie, uit eigen ervaring weten we dat een reis als die van jullie geen eenvoudige is geweest, maar toch hebben jullie stand gehouden in je missie om de volkeren van de Aarde te helpen. Alle lichtwezens in dit universum eren jullie en ondersteunen je met de kracht van onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Rob & Marja


Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Opmerking van Suzy: jullie opmerkingen van waardering voor de berichten zijn zeer betekenisvol-dank jullie!

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.


THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge