Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Matthew Ward - 2 juli 2021


Suzy Ward - Channeling van Matthew Ward - 2 juli 2021

Suzy Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.

Vraag: "Matthew alsjeblieft om uit te leggen hoe 'simpelweg door te ZIJN' wij de wereld helpen te bevrijden van duisternis."

Dat doen we graag! Het begint met het diepgaande verschil tussen werkelijkheid en illusie, en we zullen de punten verbinden die laten zien hoe essentieel eenvoudig jullie ZIJN op Aarde is in het helpen transformeren van het leven daar.

Wanneer de mainstream media consequent berichten over een wereld in beroering, is het niet gemakkelijk om dat als illusie te zien, gebeurtenissen die als echt worden ervaren maar geen basis in de werkelijkheid hebben. Dat betekent niet dat niemand pijn heeft, blij of verdrietig is, rouwt om verlies, in de war is, ongeduldig is, blij is met een geboorte, boos of van streek is, blij verrast of teleurgesteld is - gevoelens zijn uitingen van bewustzijn, en die aspecten van bewustzijn zijn wel degelijk werkelijkheid!

Werkelijkheid is de harmonieuze coëxistentie van spirituele helderheid en wetenschappelijke principes van het universum. De werkelijkheid kan ook op deze manier beschreven worden: Wetenschap en geest zijn één en dezelfde, de energie van de Schepper, Bron van alles in het kosmische bestaan. De beschaving van de aarde, die nog steeds overwegend in de derde dichtheid is, is niet voldoende in bewustzijn geëvolueerd om die waarheid te begrijpen; bijgevolg leven de volkeren in de wereld van illusie die zij zelf hebben gecreëerd en waarvan zij geloven dat die echt is.

Geloof is wat ieders werkelijkheid creëert, wat ieder in zijn of haar bewustzijn als feitelijk aanvaardt. Als een individu geen kennis heeft van iets dat wel bestaat, kan dat iets niet in die persoon's werkelijkheid zijn. Als iemand wel informatie heeft, maar het niet gelooft, dan is het niet waar, niet echt, voor dat individu. Wanneer een persoon iets gelooft dat alleen in zijn of haar geest bestaat, dan is dat de werkelijkheid voor dat individu.

Laten we het verder hebben over overtuigingen van de derde dichtheid die millennia lang een wereld van illusie op de planeet hebben geschapen. Het gangbare geloof is dat ieder individu een combinatie is van persoonlijkheid, eigenschappen, intelligentie, talenten, interesses, ideeën, prestaties enzovoort, en dat ieder individu een ziel heeft - of, afhankelijk van iemands geloof, misschien geen ziel heeft. Het is niet binnen de realiteit van de meeste mensen dat elk wezen een ziel is, een eeuwig onafhankelijk maar onafscheidelijk deel van het opperwezen van dit universum en alle andere zielen in dit universum en, als zielen, zijn zij de pure essentie van de liefde-lichtenergie van de Schepper. Zij kunnen zichzelf niet waarnemen als multidimensionale leden van de intergalactische familie van het universum met aangeboren vermogens die vaak worden toegeschreven aan bewonderenswaardige personages in science-fiction verhalen en TV-series.

De meeste beschavingen op Aarde kunnen zich niet voorstellen dat zij voor hun geboorte contracten hebben gesloten waarin zij specifieke ervaringen hebben gekozen als tegenwicht voor eerdere ervaringen in honderden, misschien wel duizenden levens die gelijktijdig plaatsvinden op verschillende plaatsen in het tijdloze continuüm. Zij kunnen zich niet voorstellen dat zij een van de vele zielen zijn die ervoor kozen dit leven te delen om elkaar omstandigheden aan te bieden die hen allen in staat kunnen stellen zich te ontwikkelen. Daarom gelooft de meerderheid in de illusie dat wanneer dit leven eindigt, zij gaan waar het oordeel hen voor altijd heen stuurt.

Door in de illusie te leven dat zij geen controle hebben over wat er gebeurt, zien zij zichzelf en anderen als slachtoffers of overwinnaars, winnaars of verliezers die geluk of pech hebben. Zij zien incidentele toevalligheden omdat zij gebeurtenissen niet herkennen als synchrone stappen in een universeel proces dat steeds weer deuren opent van kansen die zijn afgestemd op keuzes in zielscontracten. Hoe zouden zij dat kunnen als zielscontracten niet binnen hun werkelijkheid liggen?

Hoewel de bevolking van de Aarde het misschien niet goedkeurt dat dieren onmenselijk worden behandeld of dat land met littekens wordt bedekt, water wordt vervuild en het milieu op andere manieren wordt vernietigd, geloven de meesten niet dat dit hen persoonlijk raakt. De realiteit is dat dieren zielen zijn met een breed scala aan emoties en intelligentie, net als mensen, Gaia's planetaire lichaam is een voelend wezen en zo is alles wat de natuurlijke omgeving samenstelt; wreedheid tegen en vernietiging van een deel van dat integrale systeem van voelend leven produceert lage vibraties die een nadelige invloed hebben op elk leven op Aarde en daarbuiten.

Laten we nu over geloof spreken in de context van wat er vandaag in de wereld gebeurt. Dat de duisternis "aan het licht wordt gebracht" zodat zij kan worden overwonnen en dat het fundament van de Gouden Eeuw van de Aarde wordt gelegd, zijn geen werkelijkheid voor hen die erover hebben gehoord maar het niet geloven, en er kan geen werkelijkheid zijn voor hen die geen idee hebben van wat er aan de hand is. Voor het grootste deel van de beschaving is een wereld in beroering - burgers die in opstand komen tegen het leiderschap, onenigheid in regeringen, geweld op straat, droogte en overstromingen, nationale economieën en persoonlijke financiën verwoest door de plaag van covid - de werkelijkheid, en het is begrijpelijk dat hun gedachten en gevoelens op die situaties zijn geconcentreerd.

De energie van die gedachten en gevoelens in het collectieve bewustzijn bepaalt de activiteit in het energieveld van potentie van de Aarde, dat een weerspiegeling is van alles wat er op de planeet gebeurt - het is het omgekeerde van "zo boven, zo beneden". Die universele wet gaat hand in hand met de wet van aantrekking die ook voortdurend in beweging is: Wat er aan energie van de planeet omhoog schiet, wordt aangetrokken naar situaties met bijpassende energie en die komen terug naar de Aarde. Haar menselijke bewoners bestendigen de wereld van illusie die een lang, lang geleden gemanifesteerde beschaving heeft voortgebracht. Jullie, lieve broeders en zusters, hebben zich vrijwillig aangemeld om de volkeren te helpen die cyclus te doorbreken.

Laten we dit vergelijken met een oud toneelstuk waarin iedereen op de planeet in de cast zat. De acteurs, scenarioschrijvers en productieleiders veranderden met de generaties, en ook de rekwisieten veranderden, in overeenstemming met de tijd, maar de plot bleef dezelfde. Door de millennia heen bleef het toneelstuk doorgaan, maar de schrijvers en managers beheersten de scenario's slim, zodat de acteurs in slaap sukkelden in de illusie dat het toneelstuk de realiteit van het leven was.

Jullie wisten beter, want jullie bekeken delen van het toneelstuk vanuit jullie werelden. Jullie wisten ook dat iedereen kon ontwaken door licht te absorberen, maar door het script te volgen dat hen was gegeven, leefden alle acteurs in een wereld van duisternis. Uit liefde voor deze leden van de universele familie, ging je onder hen wonen en ZIJN het licht dat zij nodig hadden om uit de illusie van de derde dichtheid te komen. Jullie wisten dat jullie hen konden helpen omdat jullie het licht ZIJN, de pure essentie van de liefde-lichtenergie van de Schepper. Jullie weten dat van jezelf, zij weten dat niet van zichzelf.

Dus daar staan jullie op het wereldtoneel met een nieuw script over het licht dat het eeuwenoude conflict tussen de lichte en duistere krachten wint. De schrijvers en managers, die weten dat licht hun ondergang is, verspreiden zich, maar de cast blijft. Door eenvoudigweg in hun midden te zijn, stromen de trillingen van jullie liefde-lichtenergie naar buiten en raken hen aan. Als de acteurs ontwaken, worden zij bakens van licht in een kracht van godzaligheid, en dat, geliefden, is hoe essentieel jullie zijn in het helpen transformeren van het leven op Aarde!

Hoe meer gedachten en gevoelens gericht zijn op liefde, vrede en harmonie, des te sneller zal er een einde komen aan de illusie van de bevolking van een wereld in beroering. De effectiviteit van het collectief richten van energie op een met licht gevulde wereld is onschatbaar. Stel je een wereld voor waarin mensen voor en om elkaar geven, een wereld waarin hulpbronnen gelijkelijk worden gedeeld en er overvloed is voor iedereen. Stel je voor dat de Aarde hersteld is tot het paradijs dat ze ooit was en help Gaia's mensheid om dit hun realiteit te maken!

Vanaf het begin van de Schepping is liefde-licht energie de enige bron van bouwmaterialen geweest voor alles, van een petunia tot een planeet, en omdat alle materialen liefde-licht zijn, is het veel gemakkelijker om schoonheid en harmonie te creëren dan onrust, lijden en onbehagen te creëren. Het vervormen van de materialen om iets te manifesteren dat gebaseerd is op duisternis gaat in tegen de aansporing van de ziel om ze te gebruiken binnen goddelijke intenties. Geweten, de innerlijke stem, geeft leiding zo duidelijk als knipperende neonlichten, en luisteren naar en acht slaan op die leiding is persoonlijke ascensie, de terugreis naar ieders Begin in de Schepper.

Nu dan, een aantal van jullie heeft geschreven over verschillende individuen waarvan jullie hoorden dat ze klonen zijn of gekloond gaan worden. Dat is iemands fantasierijke gedachte. Het doel van klonen is om continuïteit te verschaffen in een invloedrijke positie, en aangezien de Illuminati de laboratoria controleerden en besloten wie zij wilden klonen, zijn er maar heel, heel weinig personen gekloond. In sommige gevallen werden personen die weigerden deel te nemen aan een duistere agenda onder dwang gekloond en vervolgens gedood.

Het proces maakt gebruik van het celweefsel van een persoon om zuigelingen te produceren die snel verouderd worden totdat de kloon identiek lijkt aan de persoon. Vervolgens wordt informatie in de hersenen van de persoon gedownload naar de hersenen van de kloon, op dezelfde manier als gegevens van de ene computer naar de andere worden overgedragen. Deze meest ingewikkelde procedure van het proces wordt uitgevoerd vlak voordat de kloon "naar buiten treedt", en het zal lijken alsof de persoon geen slag heeft overgeslagen bij het vervullen van leidinggevende verantwoordelijkheden. [Een uitgebreide uitleg van het kloonproces staat in het bericht van 12 oktober 2016].

De kloonlaboratoria werden ongeveer drie jaar geleden in lineaire tijd gesloten. De Illuminati waren beslist verontrust, maar dat was een van de zeldzame situaties waarin hun macht waardeloos was. Wanneer de wetenschappelijke expertise die nodig is om informatie van iemands brein naar een kloon te downloaden of van een kloon naar zijn opvolger, niet langer beschikbaar is, is er geen alternatief middel waarmee het proces kan worden voortgezet.

Hoewel dubbelgangers, of "look-alikes", sommige personen hebben vervangen die werden vermoord of een natuurlijke dood stierven, zijn er verschillen waarneembaar in het uiterlijk en de stem van de persoon; en hoewel hologrammen een identieke gelijkenis vertonen, is de technologie niet algemeen beschikbaar, zodat publieke verschijningen zeldzaam zijn. De snode reden om de volkeren te misleiden zal niet veel langer voortduren, en voor zover wij weten zijn lichtwerkers in invloedrijke posities van plan om informatie over gekloonde personen en imitators openbaar te maken in samenhang met gerelateerde onthullingen.

Vraag: "Ik hoorde dat de duisteren een nep ET invasie plannen. Is daar iets van waar?"

Wat waar is, is dat een ET-invasie al vele jaren op de agenda van de Illuminati staat als een laatste redmiddel om wereldheerschappij te bereiken. Het plan is, dat de media onafgebroken uitzendingen maken, om het publiek te terroriseren, terwijl het leger tegen de buitenaardsen vecht. Nadat de indringers zijn gedood, zouden de Illuminati gemakkelijk maatregelen afdwingen om ieders veiligheid te garanderen in geval van een nieuwe invasiepoging. De maatregelen zouden de volkeren hulpeloos maken terwijl de Illuminati hun voornemens uitvoerden om de meesten systematisch uit te roeien en de rest tot slaven te maken.

Volgens het oorspronkelijke plan zouden de " kleine Greys " na tientallen jaren onder de grond te hebben geleefd, aan de oppervlakte komen, maar zij weigerden aan dat duistere bedrog mee te werken, dus werd het plan gewijzigd in een invasie per hologram. Enkele hooggeplaatste Illuminati leden zijn misschien nog van plan dat te doen, maar hun controle over de technologische middelen is zwak. Als zij het toch proberen, zullen leden van de buitenaardse speciale strijdkrachten, wier vele diensten voor jullie van onschatbare waarde zijn geweest, ervoor zorgen dat de "invasie" prachtig amusement zal zijn in plaats van wat de duisteren in gedachten hebben.

Geliefde familie, jullie leven in een tijd die uniek is in de geschiedenis van de planeet, uniek in de geschiedenis van dit universum! Wanneer jullie aardse reis ten einde loopt, kunnen jullie dit tijdperk als een spannende film bekijken en je ooit zo dankbaar voelen dat jullie het voorrecht hadden er een belangrijk deel van uit te maken.

Alle lichtwezens in dit universum steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde.

______________________________________


LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Vertaling: Martien - wakkeremensen.org


Vragen en commentaar aan Suzy kunnen gestuurd worden aan suzy@matthewbooks.com.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Alle oudere berichten vanaf december 2003 (in het Engels) staan gearchiveerd op www.matthewbooks.com. Deel ze svp.

Geniet van de artikelen van Matthew, Tell Me about Heaven op YouTube kanaal Matthew Books.THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Er zijn twee boeken van Suzy Ward in het Nederlands verschenen, "Matthew, vertel me over de hemel" en "Matthews openbaring voor een nieuw tijdperk". Wij hebben deze boeken zelf gelezen en we raden ze je van harte aan! Het eerste boek is o.a. te bestellen op Bol.com. Het tweede boek is daar niet meer te verkrijgen, maar wellicht is hij nog bij andere boekhandels of in de bibliotheek te vinden. Alle Engelse boeken zijn via Suzy Ward's website te bestellen.


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge