Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 21 februari 2021


Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 21 februari 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Goedemorgen! Hier zijn we dan weer! Meteen maar beginnen, als ik mag? Veel mensen maken zich zorgen omdat u steeds weer zegt, dat alles nog veel méér Op Zijn Kop zal gaan dan nu al het geval is. Kunt u dat toelichten?

Federatie van het Licht: Een heel warm ‘hallo’ aan u, Blossom, en aan elke Ziel hier aanwezig. Als eerste willen wij zeggen dat alles wat gaat komen, niets is wat u niet aankunt! Want iedereen heeft een mechanisme dat Kracht ontsluit, wanneer dat nodig en noodzakelijk is.

Blossom: Mechanisme?

Federatie van het Licht: Zo zouden wij het willen beschrijven en inderdaad, Blossom, het is doorheen uw hele geschiedenis bekend dat er van binnenuit een onvoorstelbare Kracht komt, wanneer u te maken krijgt met omstandigheden waarin Kracht en Moed nodig zijn. Onthoud dit!

Blossom: Ik heb pas nog in een interview gezegd dat ik denk, wanneer de Waarheid wordt onthuld, de hele Planeet in shock zal gaan … en sommige mensen zullen gewoonweg niet weten wat te doen en hoe daarmee om te gaan? Heb ik dat goed?

Federatie van het Licht: Dat heb je inderdaad goed, Blossom. Want er zullen Waarheden naar buiten komen, die veel dromen zullen vernietigen omtrent wat zij dachten/meenden dat de Waarheid was in hun wereld.
Daarom willen wij stellen dat het deze Waarheden zijn die bij hun onthulling de huidige gang van zaken zullen veranderen.

Blossom: U zei dat ‘Alles’ nog méér op zijn kop zou gaan?

Federatie van het Licht: Zo zal het zeker lijken. Alsof de hele wereld ineens ondersteboven staat, als het ware. Niet één Ziel die hierdoor niet geraakt zal worden, en toch zullen zoveel mensen WETEN … DIT IS HET. DIT IS DE OPROEP WAAROP ZE … HUN HELE LEVEN AL … GEWACHT HEBBEN!

Blossom: Hoe zullen ze dat weten?

Federatie van het Licht: Omdat ze het zullen VOELEN.
U ZULT WETEN WAT U WÉÉT … HET IS ONMOGELIJK OM NIET TE WETEN.
Dus, hoewel de dingen … in zekere zin … nog slechter zullen worden, kunt u ook zeggen dat ze tegelijkertijd beter worden. U zult gaan zien dat de dingen zeer beslist in beweging zijn, hoewel het ‘nieuws’ – dat telkens weer schokkend zal zijn naarmate er méér wordt onthuld – soms ‘ongelooflijk’ zal lijken. U zult, in uw diepste Wezen, zelfs nog sterker gaan VOELEN dat u nu met grote sprongen vooruitgaat, naar een betere wereld.
Mogen wij het even hebben over Kracht?

Blossom: Dat mag u!

Federatie van het Licht: Wat is Kracht? Het kan worden bekeken vanuit lichamelijk opzicht. Iemand kan zware dingen tillen, of een enorm vertoon van fysieke Kracht doorstaan. Maar om dat te kunnen doen, is er veel oefening voor nodig om het lichaam daarop voor te bereiden … bijvoorbeeld de voorbereiding op een marathon en dergelijke. Er moet vooraf veel werk worden verzet, nietwaar?

Hetzelfde geldt voor Innerlijke kracht. DE KRACHT VAN HET ZIJN.

U heeft zich allemaal voorbereid op deze tijd. Zelfs als u voelt dat u uitgeput bent door het wachten … toch STRAALT U NOG STEEDS UW LICHT … en dat LICHT is uw voorbereidende ‘work out’, zo u wilt.
U heeft niet ‘niks gedaan’, want u heeft Liefde uitgestuurd en alles gedaan wat van u werd verlangd in deze tijden, en zij die ‘Hoge Posten’ bekleden stromen over van Vreugde vanwege de Kracht die u blijft voortbrengen.
Daarom, nu deze dagen naderen, ook al voelt u zich moe en lusteloos … wanneer het ‘zover’ is … ZULT U HET WETEN!

UW INNERLIJKE KRACHT ZAL NAAR BUITEN KOMEN.

Blossom: Ik hoor ‘trek uw dansschoenen aan’? Vreemd!

Federatie van het Licht: Maar wel correct, Blossom. Uw geduld is getergd en tot het uiterste beproefd. Maar, in deze komende dagen … wij geloven dat de juiste uitdrukking is … bent u klaar om te gaan ‘rock and roll-en’!

Blossom: Dat de dingen ondersteboven gaan, is dus niet noodzakelijk slecht?

Federatie van het Licht: Blossom, hoe kan de Waarheid slecht zijn? Ze is misschien schokkend … VOOR IEDEREEN. Maar, zodra ze is opgenomen en onder ogen gezien … voor/door … het Zelf, dan zullen zij die hebben gewacht – die wisten dat dit ging komen – klaar staan om aan het werk te gaan … gretig en bereid. Zij weten dat dit het is, waarvoor zij naar de Planeet zijn gekomen.

Blossom: Even voor de duidelijkheid, u bedoelt nu dat het gaat om het ‘brokstukken bijeenrapen’?

Federatie van het Licht: Veel méér dan dat, Blossom. Het gaat om het helpen van hen die verloren en verward zijn, die boos zijn en het niet geloven. Het gaat erom hen te helpen om op te staan, hen weer vaste grond te bieden en hen de richting te wijzen naar De Brug. Sommigen hebben begeleiding nodig, sommigen zullen het meteen ‘Snappen’ en anderen onder hun hoede nemen.
Het zal een tijd zijn van echte Eénwording.
Een tijd waarin de mensen – die dachten dat ze nooit meer iemand een knuffel konden geven – fysiek Ziel na Ziel na Ziel in de armen zullen kunnen nemen … ZONDER ANGST.

Hoeveel mensen hebben het moeten ontberen om geknuffeld te worden? Knuffels zijn een noodzakelijk voedsel voor de ziel en het is u ONRECHTMATIG ontzegd geworden.

Liefde Knuffels zullen aan de orde van de dag zijn!

AL die Liefde die u heeft opgespaard … u heeft er wel wat van gedeeld, maar er heeft zich zoveel KRACHT IN DE LIEFDE opgebouwd, BINNENIN U.
U BENT VOORBEREID EN KLAAR VOOR WAT ER KOMEN GAAT … TWIJFEL DAAR NIET AAN.

Blossom: Dat is zeker fijn om te horen, want veel mensen voelen zich uitgeput en vragen zich af hoe ze in vredenaam doorheen deze tijden zullen geraken, zeker als het allemaal nog erger gaat worden.

Federatie van het Licht: Maar WÉÉT, als dat zo ‘lijkt’ … dat de tijd is gekomen waarop alles vooruitgaat, zoals wij hebben gezegd.
U zult voortdurend vragen om Kracht en Leiding, en u zult voortdurend merken dat alles wat u nodig heeft zich binnen in u opent.
ALLES WAT U NODIG HEEFT, LIGT BINNENIN U BESLOTEN … NU.

Blossom: Het hoeft alleen maar wakker te worden, toch?

Federatie van het Licht: Neen, het is al wakker. Het wacht op zijn opdrachten.

Blossom: Dit voelt goed en aangenaam voor mij en ik kan me voorstellen dat dit voor veel mensen zo zal zijn. Dank u.

Federatie van het Licht: DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN.
HERINNER U DIT. HERINNER U DIT. HERINNER U DIT.

Blossom: Zullen we ons dat moeten herinneren? Zullen we het niet gewoon VOELEN, in de komende tijd?

Federatie van het Licht: Inderdaad. Maar, het werk dat gaat beginnen, op een veel hoger niveau van inzicht dan uw huidige tijd, zal vereisen dat ALLES WAT U BENT, GAAT STRALEN, opdat u uw ‘opdracht kunt voltooien’.
Wees lief voor uzelf. Zorg voor uzelf. Herlaad uw batterijen. Want, hoewel u zult WETEN dat u doet waarvoor u hierheen kwam … zal er zoveel van u ‘gevergd’ worden, dat u snel uitgeput kunt raken.
HET IS DUS VAN HET ALLERGROOTSTE BELANG OM IN DE EERSTE PLAATS VOOR UZELF TE ZORGEN, OPDAT U DE KRACHT KUNT BLIJVEN OPBRENGEN VOOR HET DIENEN VAN ANDEREN, DIE HEEL VEEL NOOD ZULLEN HEBBEN AAN UW KENNIS EN UW LIEFDE.

Blossom: Als u zegt ‘kennis’, wat bedoelt u dan?

Federatie van het Licht: KENNIS VAN LIEFDE.
KENNIS VAN HOE U UZELF KUNT ZIJN, IN LIEFDE.
KENNIS VAN HET BESEF VAN LIEFDE BINNENIN UW ZELF.
Want wij zeggen u, Blossom en eenieder die in deze tijd op uw Planeet verblijft ...

ENKEL EN ALLÉÉN LIEFDE ZAL U HIER DOORHEEN HELPEN.
ZAL U IN STAAT STELLEN OM ANDEREN TE HELPEN INZIEN, DAT ZIJ BEHOREN TOT HET GODDELIJKE.

Kijk eens een aantal jaren terug en zie dan het verschil in uzelf. De manier waarop u nu omstandigheden en Zielen benadert, tegenover vroeger. Wij denken dat niet één van u zou zeggen dat u nu nog dezelfde bent.

Want u heeft LIEFDE LEREN KENNEN … en uw BESEF VAN DEZE LIEFDE … VAN WIE U BENT … HEEFT U VERANDERD.
Het heeft de manier veranderd, waarop u dingen benadert.
Het heeft de manier veranderd, waarop u anderen respecteert.
HET HEEFT ALLES BINNENIN U VERANDERD, OMDAT U ZICH HERINNERT WAT WARE LIEFDE IS … EN WAAR DIE VANDAAN KOMT.
ZIJ KOMT VAN HET GODDELIJKE.
U MAAKT DEEL UIT VAN HET GODDELIJKE.

Stel u dan eens voor … al die mensen die niet deze herinnering hebben verkregen aan het Zelf, en die nu ontwaken tot Waarheden die onvoorstelbaar waren … zij zullen zoveel hulp nodig hebben … zoveel dienstbaarheid … in zoveel opzichten … opdat ook zij het zullen ‘SNAPPEN’.

Door u en alles wat u WÉÉT … zullen zij, hoewel ze uitgeput en verdwaasd zijn … uw hand nemen en over die Brug gaan.
WETEND, BESEFFEND, dat hun bestemming een NIEUWE THUIS is … waar rust en herstel zal worden geboden, tot het moment waarop ook zij hun rol zullen gaan vervullen, en hetzelfde doen voor anderen wat u voor hen heeft gedaan.

Lieve Zielen … wij WETEN dat deze tijd waarin u zoveel beroering ervaart, bijzonder moeilijk blijkt te zijn. Ieder van u speelt zijn rol en bevindt zich op een plek waar ze misschien helemaal niet zouden willen zijn.

Maar ER BEGINNEN ZICH GROTE VERSCHUIVINGEN VOOR TE DOEN … en wij zeggen dat, hoewel er veel duisternis is welke aan het Licht zal komen … de verandering heel snel zal plaatsvinden, zodra eenmaal bepaalde protocollen zijn overgedragen (?).

Blossom: Wat bedoelt u?

Federatie van het Licht: Als de bal eenmaal aan het rollen is … de bal die iedereen kan zien rollen … dan zullen de dingen die in gereedheid zijn om op hun plek te vallen … dat heel snel doen.
ER ZIJN GEEN VERGISSINGEN IN EEN GODDELIJK PLAN!
Elke stap … ook als het niet zo lijkt … is nauwgezet overwogen … overdacht … opdat het duister kan worden verwijderd en het LICHT weer opnieuw zijn rechtmatige plek kan innemen.

Blossom: Ik vind het nogal moeilijk om mij een ander soort wereld voor te stellen. Degene waar wij naar op weg zijn … en ik vind van mijzelf dat ik een goede verbeelding heb.

Federatie van het Licht: VOEL HET, BLOSSOM. VOEL LIEFDE. HAAL DIEP ADEM EN VOEL LIEFDE IN UW HART. Herhaal daarbij de Mantra.
BLIJF DIT DOEN.
ELKE KEER … VERSTERKT U WIE U BENT EN VERSTERKT U NIET ALLEEN UZELF, MAAR HET GEHEEL … WANT HET ‘I AM’ … DAT ZIJN ALLE MENSEN.

Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat zij die zich vrijwillig hebben aangemeld en werden verkozen om hier te zijn in deze tijd, om dit door te voeren … DAT ZULLEN DOEN … DAT DOEN … DAT HEBBEN GEDAAN!

WAT EEN TIJD VAN FEESTELIJKHEDEN VOOR IEDEREEN … ALS DEZE OPDRACHT VOLBRACHT IS.

Blossom: O, zeker! Kunnen we dan allemaal een tochtje maken in de Lichtschepen, op de plaatselijke kermis?
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM … en ik voel me veel Stralender!


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen



THC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!






Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!



Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.



Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl



Galactic Channelings

Create Your Badge