Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 28 februari 2021THC-Olie Kopen? Wietolie met THC bestellen doe je HIER

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 28 februari 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Hallo daar! Wel, afgelopen zondag is er iets verschoven in mijn energie. Ik had gehoord dat er een extra dosis Energie Licht zou binnenkomen (iemand had mij die info gestuurd) en om eerlijk te zijn: ik neem dit alles tegenwoordig met een korrel zout. Maar voor mij en voor anderen die ik ken … gebeurde het … er werd iets gezegd, en dat gebeurde ook daadwerkelijk! Absoluut een verhoging van mijn energie … alsof er iets verwijderd werd dat eerder was blijven ‘plakken’, zo’n soort gevoel was het. Ik voel me nu zoveel Lichter. Uw kijk hierop?

Federatie van het Licht: Lieve Blossom en alle Zielen die bijdragen aan het verheffen van Het Geheel. Ja inderdaad, er heeft een Planetaire verschuiving plaatsgevonden. We willen niet zeggen dat die zo grootschalig was dat iedereen het kon merken … deze nog niet! Maar inderdaad vond er een soort van opruiming plaats, vanwege het Hoge niveau aan Energie die binnenkwam.

Wij zijn ons ervan bewust dat veel dingen op uw Planeet er momenteel slecht ‘lijken’ voor te staan, maar dat is niet zo. Er vinden omvangrijke verschuivingen plaats en ook veel reiniging. Veel Wezens van ‘Buiten de Planeet’ helpen bij dit project en timing is uiterst belangrijk.

Blossom: Hoe bedoelt u?

Federatie van het Licht: Alles wat er gaande is, behoort tot het Goddelijk Plan, zoals u weet. De overgang van duisternis naar Glorie werkt nog steeds toe naar zijn einddoel.

Veel mensen hebben in het afgelopen jaar besloten dat ze méér hun Waarheid wilden voelen. Velen zijn ontwaakt tot hun Waarheid, na een lange en diepe slaap. Dit bracht een toename van Licht teweeg. De kracht van die ontwaakte Zielen is nu in staat om niet enkel het Licht te verankeren, maar om het ook uit te sturen – op een véél grotere schaal.

Blossom, voelt u nu méér datgene aan waarover wij hebben gesproken, met betrekking tot ‘de kracht hebben om te doen waarvoor u hierheen kwam’?

Blossom: In deze laatste week zeker! Ik voel dat ik zoveel meer ‘overzicht’ heb en dat ik … wel, klaar ben.

Federatie van het Licht: Veel mensen voelen nu hetzelfde.

Blossom: En zijn er, die dat niet voelen?

Federatie van het Licht: Dat komt nog wel! Het is een beetje zoals een schakelaar omzetten.

Blossom: Zo voelde het in elk geval voor mij. Ik voelde me gewoon anders toen ik wakker werd … en mijn goede humeur van toen is er nu nog steeds. God, dat voelt goed! Het is zo lang geleden! Maar is dit omzetten van een schakelaar een soort van activatie … van enveloppen die worden geopend, bijvoorbeeld?

Federatie van het Licht: Neen. De Energie die binnenkwam werd ontvangen en opgenomen, en diende om bij veel mensen de ‘zwaarte’ in hen te transmuteren.

Blossom: Waarom bij sommige wel en bij andere niet?

Federatie van het Licht: Afhankelijk van hun plek … raakt het sommigen … vroeger/eerder … dan anderen.

Blossom: De plek waar ze wonen?

Federatie van het Licht: Neen. De plek waar zij zich in bevinden. Begrijp dit niet verkeerd, Blossom. Dit is geen kwestie van ‘wie eerst komt, eerst maalt’. Dit gaat om ‘uw eigen timing volgen’. Mensen moeten zich niet ‘buitengesloten’ voelen, ze moeten begrijpen dat als zij nog niet ‘opnieuw’ de Lichtheid in zichzelf hebben ervaren … dat nog zal komen, zodra ‘zij’ er klaar voor zijn.

Deze Kracht zal blijvend worden gevoeld en opgenomen. Het was niet slechts een zogenaamde ‘ééndaagse kans’.

Het is nu de tijd waarop er op heel veel niveaus ‘actie’ moet plaatsvinden.

Wij zouden het een ‘ommekeer’ noemen … omdat het ‘grote publiek’ genoeg heeft van de leugens en het bedrog, en ze horen nu de roep van binnenuit om ER IETS AAN TE DOEN.

Er is een innerlijk … Ontwaken/Kracht … die zich roert in de Zielen die normaal gesproken stilletjes in hun hoekje zouden blijven. Er gaat een roep uit voor mensenrechten, en daar wordt gevolg aan gegeven.

Lieve Zielen … wanneer u de Mantra telkens weer herhaalt … kunt u dan de miljoenen stemmen horen, die met u meedoen? Kunt u dat samenkomen voelen, in uw Ziel?

Sluit even uw ogen en ‘hoor’ de stem van ÉÉN steeds luider en luider worden.

Stel u Zielen voor, overal op uw Wereld, die in één blok lopen, en met hun Zwaarden van Licht opgeheven naar de Hemel telkens weer herhalen:

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

Voel dat beeld. Laat toe dat het diep binnenin u het BESEF wakker maakt dat de KRACHT – die u wéét dat u bent – diep vanbinnen verankerd is, en niets of niemand kan deze ervan weerhouden om voorwaarts te stappen.

U BENT EEN VERMOGENDE MACHT.
HIERHEEN GEBRACHT VANUIT DE HEMEL, OM HIER TE ZIJN IN DEZE TIJD.
Kunt u nu de opwinding voelen?
Zult u de weerklank van dit BESEF toestaan om u voort te stuwen?

Breng uw gedachten bijeen. Laat al diegenen los, die niet meer nuttig zijn.
Stuur alle negatieve indoctrinaties naar de ethers … en dan, eens te meer …

EIS U UW RECHT OP OM EEN PLANEET VAN LIEFDE TE ZIJN.

Doe dit regelmatig.
Denk eraan om dit te doen. Om uw ogen te sluiten, diep adem te halen en te WETEN …

DE LICHTKRACHT IS MET U.
ZIJ IS BINNENIN U.
U BENT DE LICHTKRACHT.
VOEL HET.
WÉÉT HET.
WÉÉS HET.

Blossom: Verdorie! Ik kan voelen hoe het zich binnenin mij opbouwt, wanneer u dit zegt. Alsof ‘niets ons nog kan stoppen’.

Federatie van het Licht: Blossom, het enige wat u kan stoppen, dat bent u zelf. Ongeacht uw omstandigheden op dit moment … ongeacht in welk deel van de wereld u woont …

U BENT EEN LICHTKRACHT.
UW MOED EN KRACHT, UW VASTBESLOTENHEID … SCHIJNT DÓÓR … OVERAL IN DE WERELD.

Blossom: Het spijt me heel erg dat ik dit moet afzwakken … maar veel mensen die in voortdurende lockdown hebben geleefd, zijn het daar wellicht niet mee eens.

Federatie van het Licht: Of misschien wel. Hebben zij niet het punt bereikt van ‘genoeg is genoeg’? Ze beleven misschien andere emoties, andere fasen van Ontwaken, maar toch heeft Iedereen de mogelijkheid om tot eigen conclusies te komen.

Deze schijnvertoning die zich nu afspeelt ‘sterft zijn eigen dood’, Blossom.
En in zijn plaats komt er … HERNIEUWDE HOOP.

Blossom: Oké. Gezien hoe ik mij voel, snap ik het. Maar, zo lijkt het toch beslist niet.

Federatie van het Licht: Soms is datgene wat sterft niet prettig om te zien.
Wij vragen u dat u vasthoudt aan het wéten, binnenin u.
Laat ons u vragen …

Wéét u dat het Licht heeft gewonnen?

Blossom: Mijn antwoord … Ja.

Federatie van het Licht: Hoe weet u dit?

Blossom: Mijn antwoord … een gevoel.

Federatie van het Licht: Waarvan?

Blossom: Mijn antwoord … Ik vertrouw op wat ik weet. Als ik niet zou voelen dat de dingen ten goede gaan veranderen, dan weet ik niet hoe ik zou kunnen volhouden. Het is gewoon iets vanbinnen, dat wéét dat dit zal veranderen.

Federatie van het Licht: En nogmaals … hoe voelt dat gevoel?

Blossom: Mijn antwoord … GOED!

Federatie van het Licht: Omdat, lieve Zielen, die deze onmetelijke taak hebben ondernomen …
HET VOELT GOED OMDAT HET DE WAARHEID IS.

Blossom: Gewoonlijk zegt u ‘Uw Waarheid’ ...

Federatie van het Licht: Maar nu hebben wij gekozen om ‘DE WAARHEID’ te zeggen.

Ziet u Blossom, met alles wat er zal worden … ontdekt/onthuld … aan het daglicht gebracht … zal Ieder van u die er klaar voor is … Iedere Ziel die zo lang heeft gewacht … uw volledige Aanwezigheid opdragen om ‘te volgen’, en dit BESEF van wat er moet worden gedaan … hoe te helpen … zal zich aandienen wanneer u een Hoger niveau van Energie inbrengt … een Hogere vertegenwoordiging van uw eigen persoonlijkheid.

U zult druk, druk, druk zijn. Maar met een bereidheid om op elke nieuwe ochtend te ontwaken in dienstbaarheid … aan/van … het Licht, dat u bent.

Voel enorme Dankbaarheid, dat u werd opgeroepen voor zulk een Goddelijke Dienst.
Er is geen betere reden om in leven te zijn, dan dienstbaar zijn … aan/voor … het Hoogste Goed voor Allen.

U zult VOELEN HOE DIT PLAATSVINDT BINNENIN U … OMDAT HET NU TIJD IS.

Wij vragen u om geduld te hebben … met het ZielZelf. WÉÉT gewoon dat dit samenbrengen van méérdere aspecten van het Zelf, zachtjesaan zal opgaan met het aspect van uw ‘U’ dat hierheen kwam om … laat ons zeggen … het grondwerk te doen. En NU dit klaar is … en de Energieën beter geleiden … kan uw Team ook hierheen komen en zich bij u voegen.

Blossom: Dat klinkt echt hoopgevend. Het klinkt voor mij ook wel logisch, in die zin … dat we DIT al WISTEN ... maar het niet konden WETEN, tot nu.

Federatie van het Licht: Dit is waar wij het in eerdere gesprekken over hebben gehad, Blossom … over ‘tot uzelf komen’ … ‘u naar binnen keren’ … over de Kracht die u zult vinden wanneer die het meest nodig is’.

Blossom: Toch, en nogmaals: niet om deze prachtige verheffende energie omlaag te halen … het zal toch nog behoorlijk pittig worden, nietwaar?

Federatie van het Licht: Dat hangt ervan af, of u uw glas beschouwt als half vol of half leeg.

Ja, inderdaad, aan de éne kant … zal er veel naar buiten komen dat zelfs schokkend zal zijn voor wie echt ‘voorbereid’ was … maar aan de andere kant zult u gewoon beseffen dat deze ‘onthullingen’ het mogelijk maken dat het duister wordt herkend, en dat het uw taak is om heel te maken, aan te vullen, te troosten, te begrijpen, te aanvaarden, te verzachten, uit te leggen … en dan dit alles te herhalen, telkens en telkens weer opnieuw.

Dit is waarom er gezegd werd dat u, ook al was u het wachten zo vreselijk beu … toch die tijd van rust nuttig moest gebruiken … om uw kracht op te bouwen … om u voor te bereiden … want als éénmaal het startschot klinkt … zal er geen tijd meer zijn om duimen te draaien.

Blossom: Laat maar komen … WIJ KUNNEN DIT!

Federatie van het Licht: Dat weten we.
Daar zijn wij zeker van.
Dit is waarvoor u hier bent.
Dit is waarom u werd gekozen.

Omdat u kunt … U KUNT DIT!

Maar denk eraan om u op te laden. Zoals we al eerder hebben gezegd … als u vergeet om uw telefoon op te laden … dan heeft u een probleem. Dit geldt ook voor het Zelf. Stel u elke nacht voor, dat u uw oplaadkabel insteekt, vanuit uw kruinchakra naar ‘boven’. Zet hem aan en kijk op hij oplaadt … sta dan toe dat de vredige slaap zijn werk dot.

WIJ ZIJN VOORTDUREND HEEL TEVREDEN MET ALLES WAT ZICH AFSPEELT BINNEN HET GODDELIJK PLAN.
WIJ ZIJN VOORTDUREND HEEL TEVREDEN DAT U … DE DAPPERE STRIJDERS VOOR HET LICHT, OP UW PLAATSEN BENT EN KLAAR BENT VOOR ACTIE.

Met een glimlach zeggen wij u: ‘Moge de Kracht met u zijn.’

Blossom: Met een stralende glimlach terug, zeg ik ‘DAT WETEN WE!’ In Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM … ik ben hoopvol!


EINDELIJK ... JOUW VIDEO ... JA ... JIJ! SAMEN ALS EEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. IK BEN!
Neem alsjeblieft even de tijd om opgelift te worden door te kijken naar andere Lichtspelers die deze Mantra met je delen. Heel erg bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.


Transcript

Blossom: Hallo iedereen. Blossom Goodchild (lacht). Ik geloof dat het afgelopen november was, dat ik mensen heb gevraagd om mij filmpjes te sturen waarin zij de Mantra ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’ konden uitspreken of zingen, of hoe ze ook maar wilden.

Ik zou er dan een video van maken, zodat iedereen daarvan kon genieten.
Wel, hier zijn we dan … bijna vier maanden verder, maar ik denk dat het gelukt is.

Het heeft lang geduurd, ik was overdonderd door de hoeveelheid , maar ik moest de meeste daarvan ook inkorten en bewerken – gewoon omwille van de tijd, anders zou het een veel te lange film worden.

Ik ben ook niet zo handig in die dingen, maar ik heb mijn best gedaan en ik heb er echt plezier aan gehad! Als uw filmpje niet in de video te zien is, dan was uw opname niet bruikbaar en ik heb u daarover een mail gestuurd, maar geen antwoord teruggekregen. Het is dus niet zo dat uw filmpje heel erg slecht was of zo (lacht).

Neem het me alstublieft ook niet kwalijk als er in uw filmpje geknipt is. Ik moest alles echt zo kort mogelijk houden … en de video duurt nu toch nog 30 minuten.

Ik stel voor dat u nu een glas wijn of bier neemt, of een kopje thee … waar u maar zin in heeft … en dat u even een half uurtje tijd voor uzelf neemt om te kijken naar mensen van over de hele wereld die de Mantra uitspreken, om u te laten weten dat wij hier allemaal bij betrokken zijn als ÉÉN.
Ik denk dat ik nu alles heb gezegd … dus eigenlijk … heeft u uw kopje thee, glas wijn of bier (lacht)? Leun dan achterover en geniet!

Zal ik dan maar beginnen?

Blossom zingt de Mantra terwijl ze zichzelf begeleidt op haar geliefde keyboard.

Daarna volgt de compilatie van filmpjes, gegroepeerd per manier van uitvoering.

…. …. ….

White Cloud: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Blossom ademt diep in …

Blossom: Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Oprechte hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen aan deze video, en heel hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft genomen om ernaar te luisteren. Ik hoop dat u het mooi vond. Zorg goed voor uzelf en HOU VOL!

Dank u wel. Dag.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel Lezen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!

Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge