Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Blossom Goodchild - 14 februari 2021


Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 14 februari 2021

Blossom Goodchild

Blossom: Goede morgen, mijn Vrienden. Verheffen en bemoedigen is wat wij ‘doen’, nietwaar? Wat hebben jullie ons vandaag dan te bieden, om dat te doen? Als u zo vriendelijk wilt zijn?

Federatie van het Licht: Welkom Iedereen en u, lieve Blossom. Ja inderdaad, dat is onze intentie. Wij zijn ons ervan bewust dat veel mensen zich momenteel verre van verheven voelen, en wij willen hen bijstaan op een manier die Bemoedigend Licht in hun Wezen brengt.

Blossom: Dank u. Het is zulk een ‘rare’ tijd. Het lijkt wel of de hele Planeet krankzinnig is geworden. Niemand weet nog wat we kunnen geloven over wat er gaande is. Er is een enorme kloof. Zoveel vragen en verandering van plannen en dergelijke. Het is moeilijk om greep te houden op ons WÉTEN dat ALLES GOED IS!

Federatie van het Licht: Ja, dat klopt! Is het niet zo, dat als de wind waait, het lijkt alsof de kaarsenvlam zal worden uitgeblazen? Maar, Moed en Kracht zullen altijd overwinnen. De wind en de stormen zullen voorbijgaan, en wanneer u daarvan hersteld bent … voelt u een hernieuwde innerlijke Sterkte.

Blossom: Maar toch vraag ik me af hoe lang dit nog zal doorgaan voordat er zich iets concreet, iets tastbaar zal voordoen? Het lijkt alleen maar aan te houden en voort te slepen. Dit spel van wachten lijkt wel onze levenswijze te zijn geworden!

Federatie van het Licht: Toch doet u voort in VERTROUWEN, HOOP EN LIEFDE. Omdat u WÉÉT dat de veranderingen eraan komen. Uw Hart kan dit niet ontkennen. Maar zoals we al gezegd hebben … dit is ZO ENORM! Het is niet ‘klaar in één nacht’, Blossom.

Blossom: Ik weet het. Goed dan, waar zullen we het over hebben? Ik weet dat veel mensen zich zorgen maken over de vaccinaties, en ik heb daadwerkelijk al een aantal nare ‘gevolgen’ gezien bij mensen die het ‘niet goed bekomen is’. U heeft gezegd dat het niet zou komen tot verplichte vaccinaties, maar veel mensen lijken nog ‘onwetend’ over de gevolgen. Ik weet dat veel mensen het toch nemen (het vaccin – V). Hoe troosten wij onszelf, als bijvoorbeeld vrienden dit pad hebben gekozen?

Federatie van het Licht: Hoezeer u dit ook niet wil horen, Blossom, het is HUN reis, niet de jouwe. Iedereen volgt zijn eigen weg … ze doen wat zij denken dat goed is en wat Waarheid is, voor hen. Het is dus in alle gevallen hun eigen keuze om al dan niet een vaccin te nemen.

Blossom: Allemaal goed en wel, maar voor sommigen zijn de gevolgen vreselijk. Zenuwstelsel volledig kapot, mentale stoornissen … eh … dood!!!???

Federatie van het Licht: Toch blijft het HUN levensreis, Blossom. Nogmaals, u moet kijken naar het grotere plaatje.

Blossom: U zegt dat wij dat niet kunnen, van hier beneden. Weet u, soms vind ik het best moeilijk om deze gesprekken te voeren over onderwerpen die te teer, te ingewikkeld zijn en die – eerlijk gezegd – te veel verantwoording met zich brengen! … … … … … … … Hallo? Het voelt alsof we tot stilstand zijn gekomen? Is dat zo?

Federatie van het Licht: Enkel in die zin, dat de stand van het spel – op dit ogenblik op uw Planeet – voortdurend verandert. Het ene ogenblik na het andere. De wind waait uit één hoek en dan weer uit een andere, nu de laatste fases vóór de Overwinning zich afspelen.

Ja, wij begrijpen dat zoveel dingen verkeerd lijken! Er is zoveel wat de andere kant op gaat dan wat u verwacht had. Maar hebben wij u niet verteld, dat dit gedurende enige tijd ook beslist zo zou lijken?

Blossom: Ja, maar er lopen mensen schade op. Mensen gaan dood. Is dat juist? Is het nodig?

Federatie van het Licht: Blossom, met het grootste respect, wij beschouwen de dood niet zoals veel mensen op uw Planeet doen. Doorheen de Sluier gaan, brengt u naar de Vrijheid. Niets gaat ‘per ongeluk’, Blossom.

Blossom: Ja. White Cloud heeft dit ook gezegd. Dus, als mensen ‘doorheen de Sluier gaan’ omdat het vaccin hen niet bekomt … is dat dan voorbestemd? Zouden ze niet langer geleefd hebben als ze het niet hadden genomen?

Federatie van het Licht: Maar ze hebben het genomen. Ze zijn overgegaan, omdat het hun tijd was.
Hetzelfde geldt voor iedereen die overgaat … het is hun tijd. Zo EENVOUDIG is het écht!

Deze tijd waarin u leeft … is een ander soort van ‘strijd’. Vanwege het internet … is er zoveel wat kan misleiden en verwarring kan brengen. Allemaal deel van het plan van hen die in het duister werken, om het Licht te hinderen.

Dit zijn de Eindspelen.

HET ENIGE WAT U MOET DOEN, IS VASTHOUDEN AAN DE WAARHEID IN UW HART. DIE WEET WAT ER MOET GEBEUREN … WAT U MOET DENKEN EN HOE U MOET HANDELEN.

Blossom: Ja, maar sommige dagen wil je gewoon schuilen en dat hele hoofdstuk overslaan.

Federatie van het Licht: En u weet dat wij u eraan zullen herinneren … telkens weer opnieuw … steeds weer herhalend … elke keer weer …
U WILDE HIER ZIJN, IN DEZE TIJD!

Blossom: Ja … maar … maar … maar!!!

Federatie van het Licht: Eigenlijk is er geen ‘maar’, Blossom. U wist dat het zwaar zou worden en het zal nog zwaarder worden.

Blossom: Dat is het nu juist! Hier hebben we het de vorige keer ook over gehad … we hebben iets nodig van voedsel voor de Ziel, om het te kunnen volhouden. Laat mij u een vraag stellen … wisten JULLIE dat het zo zwaar zou worden?

Federatie van het Licht: Ja. Dat wisten wij … en … wij weten dat het nog zwaarder zal worden.

Blossom: In welk opzicht?

Federatie van het Licht: IN ELK OPZICHT.

Blossom: Ja hoor, inderdaad, zo brengen we verheffing en bemoediging!

Federatie van het Licht: Maar dit ZIJN woorden van Bemoediging. Want u WÉÉT dat u in uw Kracht moet blijven. U moet voorbereid zijn op het NU EN OP ALLES WAT GAAT KOMEN.
EN DAT BENT U!

Blossom: Maar soms voelen we ons zo zwak.

Federatie van het Licht: En op andere momenten voelt u zich zo Sterk!
U BENT DE STRIJDERS VOOR HET LICHT.
U WÉÉT WAT U MOET DOEN.
DE MANTRA IS BEDOELD OM KRACHT TE GEVEN.
DE MANTRA BEVAT ZOVEEL CODES, OM U HIER DOORHEEN TE HELPEN.
DE MANTRA IS UW VERHEFFING EN UW BEMOEDIGING!
HET IS UW ZWAARD VAN LICHT, BLOSSOM.

Blossom: Inderdaad, ik voel me gezegend dat ik zoveel verhalen heb mogen horen over hoe het zoveel mensen heeft geholpen, op zoveel verschillende manieren.

Federatie van het Licht: HOU DAN VOL MET VOLHOUDEN.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.

Blossom: Dank u. Ik WEET heel zeker dat het helpt.

Federatie van het Licht: Wij zouden zeggen: het is de sleutel van de deur.

Blossom: Geweldig! Welke deur? Waar?

Federatie van het Licht: Wederom, bij wijze van spreken. Maar u weet wat wij bedoelen?

Blossom: Ja, dat weet ik! Monolieten? Laat het ons hebben over Monolieten. Nu al 199 op de website die dat bijhoudt.

Federatie van het Licht: Maar er zijn er veel om verwarring te brengen en in het belachelijke te trekken. En er zijn er veel die ‘gebeiteld’ zijn voor hun Goddelijk doel.

METTERTIJD … ZULT U HET ZIEN.

Blossom: Leuk gesprek! Het punt is … we hebben dit alles al enigszins besproken, gedurende het voorbije jaar. Wat is er nu nieuw, waarover we het kunnen hebben? Er is veel wat u ons niet kunt vertellen … dus kunnen we bepaalde onderwerpen niet uitdiepen. U heeft ons bemoediging geboden. Ik bedoel … wat? Hoe gaan we verder, van hieruit? In plaats van dingen te bespreken waar we schijnbaar toch niet verder mee komen. Ik ben niet boos of zo … ik zeg alleen dat het zo voelt. Een soort van ‘afgekapt’. Ik weet dat er nu duizenden mensen zijn die wel duizenden vragen hebben … maar zij staan niet in mijn schoenen! Dit is de enige manier voor mij, om te beschrijven hoe ik voel dat we ervoor staan.

Federatie van het Licht: Lieve Blossom … misschien is dit een tijd om de Grotere Energieën van Liefde in u op te nemen, die nu beschikbaar zijn voor IEDEREEN. Soms kan iemand dusdanig verstrikt raken in het trachten ‘de Waarheid te ontdekken’ en het ene konijnenhol na het andere induiken … terwijl het voor hen veel beter zou zijn om gewoon te WETEN dat DE WAARHEID IN HENZELF LIGT … maar zij vergeten van in hun Hart te duiken.

Als meer mensen de dingen zouden … laat ons zeggen … laten gaan en laten ZIJN … dan zou hun kracht duizendvoudig toenemen. Hun verbinding met Bron zou Sterker worden. Hun Licht zou Helderder stralen. De keuze is in handen van ieder voor zich.

Blossom: Ja. Dat snap ik … maar veel mensen hebben een onderzoekende geest en zij hebben er behoefte aan om MÉÉR TE WETEN.

Federatie van het Licht: Maar zal het niet zo zijn, dat ALLES ZAL WORDEN ONTHULD VOLGENS GODDELIJKE TIMING?

Blossom: Ja. Niettemin hebben wij hier beneden toch de neiging om af en toe eens in een konijnenhol te duiken … om te trachten dingen te begrijpen.

Federatie van het Licht: UW HART KAN DAT, DOOR ENKEL DRIE KEER DIEP ADEM TE HALEN EN DRIE KEER DE MANTRA TE HERHALEN!

Blossom: U zegt dat! Het is zeker rustgevend en heeft veel voordelen, maar om te zeggen dat het helpt bij het begrijpen van deze wereld en alles wat daarin nu gaande is … Nee hoor! In elk geval niet voor mij. Nog niet! Maar het verzacht wel!

Federatie van het Licht: Blossom en ALLE ZIELEN die tot deze woorden worden aangetrokken vanwege de Waarheid in hun WEZEN …
U WÉÉT DAT U ZULT VOLHOUDEN.
U WÉÉT DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
U WÉÉT DAT ALLE KRACHT ZAL TERUGKEREN, OP IEDER OGENBLIK WAAROP DAT NODIG IS.
U WÉÉT DAT U DE WAARHEID KENT.
EN DAT IS FEITELIJK HET ENIGE WAT U MOET WETEN.

Blossom: Dit alles is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Federatie van het Licht: Maar, u WIST DIT!
U … Ieder van U … overtreft de verwachtingen.
U BENT de STERKSTEN ONDER DE STERKEN. Hierover bestaat geen twijfel.
Wij zien u … en u bewijst ons dit.
UW WÉTEN ZAL WORDEN BEVESTIGD.
WACHT AF EN U ZULT ZIEN.

Blossom: We kunnen niet anders dan wachten … en hoopvol in onze Kracht blijven … dit gesprek voelt een beetje als ‘nutteloos’ vandaag. Maar we moeten het ermee doen!
In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.


Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!https://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. Voor de video https://youtu.be/MYeqbshjgmA

Voor de link naar al mijn YouTubes https://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild
Vertaling: Veerle - Spiritueel LezenTHC-olie kopen


Schermbril.nl - Veel keus in computerbrillen, geen verzendkosten!


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge